Powiat Sokołowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Sokołowski 2011-2013"

Transkrypt

1 Powiat Sokołowski

2 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty twarde:

3 Rozwój e usług w powiecie Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza Działania 2.2 Rozwój e- usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego sokołowskim

4 Rozwój e usług w powiecie sokołowskim Projekt został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w partnerstwie z ośmioma Gminami, tj.: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, Repki, Korczew (Powiat Siedlecki) w okresie od dnia r. do dnia r. Całkowita wartość projektu: ,02 PLN, w tym koszty kwalifikowalne: ,62 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,47 PLN Zrealizowany projekt wpisuje się w działania mające na celu budowę społeczeństwa informacyjnego w skali województwa mazowieckiego, powiatu oraz poszczególnych gmin.

5 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

6 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych Projekt pn.: Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych został zrealizowany przez Powiat Sokołowski (beneficjent) w okresie od dnia do dnia r. Całkowita wartość projektu (koszty kwalifikowalne): ,00 PLN, w tym dofinansowanie ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%, tj.: ,00 PLN.

7 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi realizowanego w ramach Priorytetu 2 Poprawa jakości życia programu PL-BY-UA. Projekt zostanie zrealizowany obszarze transgranicznym Regionu Ostrołęcko Siedleckiego zlokalizowanego w północno - wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim i Obwodu Wołyńskiego położonego w północno zachodniej części Ukrainy.

8 Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi Pierwszą grupą docelowa projektu jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim mająca swoją siedzibę w mieście Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 21. Druga grupą docelowa projektu jest Główny Zarząd Ministerstwa Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Zabezpieczenia Ludności przed Skutkami Katastrofy w Czernobylu Obwodu Wołyńskiego, którego siedziba mieści się w mieście Łuck, przy ulicy Elektroapparatnej 8. Wnioskodawcą i Liderem Projektu jest Powiat Sokołowski. Całkowita przewidywana do otrzymania kwota dofinansowania to ,11 Euro a całkowita wartość projektu to ,17 Euro.

9 Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą poprzez PKS Sokołów w Sokołowie Podlaskim S.A. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sokołów w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , na realizację projektu składanego w ramach konkursu dla Działania 5.1 Transport miejski, Priorytet V Wzmacniani roli miast w rozwoju regionu. Projekt przewiduje zakup 5 szt. nowoczesnego taboru transportu publicznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z systemem informacji dźwiękowej, wyposażonego w silniki spełniające normę emisji zanieczyszczeń minimum EURO5, przystosowanego do zasilania biopaliwem, wprowadzenie biletu elektronicznego, tzw. EM-karty, zakup zewnętrznych i wewnętrznych tablic informacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi ,75 zł., poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80%.

10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim Celem nadrzędnym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Sokołowskiego poprzez umożliwienie dostępu w okresie realizacji Projektu oraz wymaganym okresie trwałości Projektu do Internetu dla 50 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Użytkownikom Końcowym Projektu oraz mieszkańcom Powiatu zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w 4 jednostkach podległych Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz w istniejących świetlicach komputerowych jednostek podległych. Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez przeprowadzenie szkoleń w grupie 50 BO. Wartość projektu ,00 zł Dofinansowanie 100%

11 Projekty realizowane przez Powiat Sokołowski Projekty miękkie:

12 W latach Powiat Sokołowski przystąpił do realizacji 17 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Szansa na nowe jutro Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji do ,00 zł ,00 zł Wkład własny powiatu ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Edukacja sokołowskich strażaków wzrost kultury bezpieczeństwa w powiecie sokołowskim Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Do ,00 zł

14 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Wsparcie Wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Profesjonalne kardy regionu program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatu sokołowskiego Szkolenie dowódców OSP szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,00 zł Wkład własny powiatu: ,29 zł ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Warsztaty twórczo poznawcze osób niepełnosprawnych II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł

15 Tytuł projektu Działanie Kwota projektu Stop wykluczeniu Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Stop wykluczeniu II Przyjazny Urząd Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim II Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł Do ,00 zł

16 W ramach projektów miękkich: Doposażono pracownie Zespołu Szkół Nr 1: (logistyczna, hotelarską, informatyczną oraz chemiczną) w materiały i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt Zakupiono komplety podręczników dla uczniów techników

17 W ramach projektów miękkich: Wyposażono siłownię Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w nowoczesny sprzęt Cardio o łącznej wartości ,00 zł

18 W ramach projektów miękkich: Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego przeszli profesjonalne kursy (informatyczne, językowe, barman, kelner, obsługa kasy fiskalnej i wózka widłowego czy kurs prawa jazdy)

19 W ramach projektów miękkich: Wyposażono gabinet psychologa i pedagoga w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w meble, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne

20 W ramach projektów miękkich: Wyposażono nowo powstały gabinet rehabilitacyjny do którego kupiony został stół rehabilitacyjny oraz rower treningowy

21 W ramach projektów miękkich: w ramach projektów szkoleniowych swoje kwalifikacje i kompetencji mogli podnieść urzędnicy Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, Urzędu Gminy Ceranów, pracownicy micro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych

22 W ramach projektów miękkich: W Domu Pomocy Społecznej w Wirowie od marca 2012 roku realizowany jest cykl dwóch półrocznych projektów Warsztaty twórczo-poznawcze osób niepełnosprawnych, W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonują pracownie: integracji społecznej, gastronomiczna, plastyczna, witrażu i mozaiki, terapii psychomotorycznej oraz sekcja bezpieczeństwa pracy.

23 W ramach projektów miękkich: Od 2011 r. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim dysponuje nowoczesną salą konferencyjną. Została ona utworzona zgodnie z wnioskiem, złożonym r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koszt utworzenia sali zł, z czego zł to kwota dofinansowania z rezerwy Fundusz Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy; zł stanowi wkład własny Powiatu Sokołowskiego

24 W ramach projektów miękkich: Podniesiono kwalifikacje strażaków i strażaków ochotników poprzez organizację szkoleń podnoszących ich kompetencje zawodowe ( szkolenie dowódców OSP, obsługi podnośników i urządzeń ciśnieniowych itp.)

25 Remonty i doposażenie placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sokołowski

26 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim. Wartość ogólna ,00 zł Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

27 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Odnowa pokrycia dachowego budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł Wkład Powiatu ,00 zł

28 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Wyremontowano oraz doposażono pracownie lekcyjne

29 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim W ramach godzin lekcyjnych sponsorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim do Zespołu Szkół Specjalnych wprowadzono zajęcia z dogoterapii

30 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 Wartość inwestycji ,00 zł rezerwa subwencji oświatowej ,00 zł wkład własny powiatu ,00 zł

31 Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Generalny remont dachu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Wartość inwestycji ,00 zł Wyłonienie wykonawcy oraz zakup materiałów

32 Termomodernizacja warsztatów przy Zespole Szkół Nr 1 Wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 1 w Sokołowie Podlaskim przy wsparciu WFOŚiGW w Warszawie. Wartość termomodernizacji to ok ,00 zł

33 I Liceum Ogólnokształcące Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej I LO w ramach I etapu projektu Ekoliceum szkoła z myślą o przyszłości Wartość inwestycji ,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł Wkład Powiatu Sokołowskiego ,00 zł

34 I Liceum Ogólnokształcące Wybudowanie konstrukcji wsporczej pod obserwatorium astronomiczne na stropie i dachu I Liceum Ogólnokształcącego Wartość inwestycji ,00 zł

35 Wykaz aparatury i sprzętu medycznego zakupionego na rzecz SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w ramach przekazanych przez Powiat dotacji

36 rok 2011 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł inkubator transportowy urządzenie do elektrochirurgii z wyposażeniem zestaw laparoskopowy w wraz z instrumentami laparoskopowymi

37 rok 2012 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł echokardiograf aparat do USG zestaw rejestrowy z oprogramowaniem respirator stacjonarny respirator transportowy 2 sztuki

38 rok 2013 wysokość przekazanej dotacji ,00 zł aparat RTG zestaw do ogrzewania pacjenta Wideokolonoskop od września przy szpitalu działa szkoła rodzenia przygotowująca przyszłe mamy i tatusiów do porodu i opieki nad noworodkiem.

39 Inicjatywy Powiatu Sokołowskiego

40 Zakład Aktywności Zawodowej Dnia 13 czerwca została zawarta umowa użyczenia lokali pomiędzy Powiatem Sokołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu i Caritasem Diecezji Drohiczyńskiej. Zarząd Powiatu Sokołowskiego oddał w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na okres 10 lat lokale użytkowe wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni 1551,13 m2, znajdujące się w budynku przy u l. O l e k s i a k a W i c h u r y 3 a w Sokołowie Podlaskim. Przedmiot użyczenia zgodnie z umową zostanie wykorzystany na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Projekt Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej realizowany jest z myślą i na rzecz osób niepełnosprawnych. Ma on na celu usprawnianie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez pracę. Utworzenie ZAZ-u w Sokołowie Podlaskim przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Da możliwość zatrudnienia ok. 70 osób, z tego 50 osób niepełnosprawnych i 20 osób sprawnych. Działalność ZAZ-u skierowana będzie głównie na gastronomię prowadzenie kuchni, sporządzanie i odsprzedaż posiłków dla różnego typu instytucji z dowozem (catering) oraz wynajem sali na różne imprezy okolicznościowe. Pomieszczenia mają być zagospodarowane również na biura, hostel, część rehabilitacyjną i ewentualnie mieszkania chronione. W przyszłości zamierza się wykonać montaż windy w budynku oraz parking przy nieruchomości. Działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przy współpracy Powiatu Sokołowskiego służyć będą całemu społeczeństwu powiatu i przyczynią się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

41 PKS Sokołów własnością powiatu 24 marca 2011 w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie podpisano z Ministrem Aleksandrem Gradem umowę nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji PKS SOKOŁÓW w Sokołowie Podlaskim Spółka Akcyjna. Na mocy tej umowy Powiat Sokołowski stał się jedynym właścicielem 100 % akcji przedsiębiorstwa.

42 Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Uniwersytet Warszawski w Sokołowie Podlaskim Podyplomowe Studia Menedżerskie skierowane były do kadry menedżerskiej administracji samorządowej i rządowej oraz lokalnego biznesu. Obejmują 160 godzin zajęć, z których większość odbywały się w Sokołowie Podlaskim, w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego. Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności uczestników w zakresie sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej i Unii Europejskiej. Ważnym aspektem była również integracja kadr menedżerskich powiatu sokołowskiego wokół problemów rozwoju regionalnego.

43 Kurs kierowania ruchem drogowym dla strażaków OSP Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i Komendą Miejską Policji w Siedlcach zorganizował kurs kierowania ruchem drogowym. Uczestniczyło w nim 293 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz 6 pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego. Działanie to miało na celu zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych, a wyszkolenie tak dużej liczby osób z pewnością usprawni ruch na drogach podczas zdarzeń losowych, czy uroczystości lokalnych.

44 Pomoc rzeczowa dla strażaków z OSP Dzięki staraniom Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka, który jest jednocześnie Prezesem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim możliwe było przekazanie członkom OSP Suchodół i OSP Tchórznica sprzętu strażackiego o wartości 29390,00 zł. Strażacy tych jednostek otrzymali między innymi hełmy bojowe, ubrania specjalne, buty gumowe i skórzane, ubrania koszarowe, kominiarki, pasy bojowe, węże pożarnicze, rozdzielacz kulowy oraz wyciągarkę samochodową. Strażacy ochotnicy z miasta Sokołów Podlaski oraz gmin: Jabłonna Lacka i Sabnie odebrali z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie cztery ambulanse.

45 Wydarzenia kulturalne organizowane przez Powiat Sokołowski

46 Powiatowy Dzień Strażaka

47 Dożynki Powiatowe

48 Turniej piłkarskich siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego Co roku w sierpniu na boiskach w Tchórznicy i Sabniach odbywa się Turniej Powiatowych Piłkarskich Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego.

49 Certyfikat EuroRenoma Uzyskanie Certyfikatu Europejskiego Rejestru Renomowanych przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim to wyróżnienie oraz oznaka prestiżu. Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki.

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY

BIULETYN. Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Sokołowskiego. Leszek Iwaniuk INFORMACYJNY Numer 1 (35) styczeń 2013 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM PÓŁMETEK KADENCJA 2010 2014 Szanowni Państwo, Jesteśmy na półmetku kadencji Powiatu Sokołowskiego. Przez ostatnie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku.

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2008 roku. Lp. 1. 2. 3. Rok 2008 I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania zagrożeniom środowiska naturalnego 758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej.

Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej. Interwencji KONIN Koniński Obszar Strategicznej. KONIN 17.02.2016 Województwo wielkopolskie Mandat Terytorialny Prezentacja Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji Koniński Obszar Strategicznej Interwencji K OSI jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł

A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł B U D Ż E T P O W I A T U 126.845.237,33 zł A. DOCHODY WŁASNE 36.726.298,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 32.710.798,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000.000,00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa modzie tworzenia klas ogólnokształcących o zachęcająco brzmiących

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie

na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej złoŝonych wniosków o dofinansowanie Informacja na temat pozyskanych przez Powiat SkarŜyski środków finansowych z Unii Europejskiej i wsparcia krajowego w roku 2008, złoŝonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych projektów na rok 2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Złożone wnioski w 2011 (na kwotę) W tym:

Złożone wnioski w 2011 (na kwotę) W tym: Urząd Miasta 5,,Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy - POKL 007-0, Priorytet IX, Działanie 9.,,LEPSZY ZAODZIE - POKL 007-0, Priorytet IX, Działanie 9.,,JUŻ IEM

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty MIASTA KALISZA dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

BIULETYN INFORMACYJNY. Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 2 (36) sierpień 2013 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Wizyta Premiera Donalda Tuska na terenie Powiatu Sokołowskiego 2 sierpnia 2013 roku Starosta Sokołowski Leszek

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m Warszawa

Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m Warszawa Warszawa, 17 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.129.2016 Pan Grzegorz Bogusz Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED ul. Admiralska 1A m. 8 00-910 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r.

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 96/XIV/2000

Uchwała Nr 96/XIV/2000 Uchwała Nr 96/XIV/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę Nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok Na podstawie art.12

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT)

PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 PROJEKTY ZGŁASZANE PRZEZ GMINĘ MIKOŁÓW DO REALIZACJI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 (ZIT) 1. Nowoczesne źródła energii - budowa farm słonecznych na

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS

Rok 2007 ZPORR ZPORR. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie EFS Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2007 roku. Lp. 1. 2. 3. 4. Rok 2007 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774)

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON.

Projekt pn.: Od diagnozy funkcjonowania do partycypacji społecznej ( ) - dofinansowany ze środków PFRON. Inne Projekty Inne Projekty Czwartek, 16-05-2013 Wykaz, wraz z krótkim opisem, pozostałych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

W projekcie realizowano następujące działania:

W projekcie realizowano następujące działania: Sprawozdanie z realizacji projektu "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego

System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania dla województwa dolnośląskiego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zgodnie z zawartym w dniu 28 czerwca 2012r. porozumieniem o dofinansowanie, zrealizował

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo