Województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Szczucin, działki: 878/1, 878/2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Szczucin, działki: 878/1, 878/2"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane Remont i konserwacja przęsła mostu Bailey a długości 51 mb znajdującego się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39. Obiekt Most Bailey a znajdujący się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39 Adres obiektu Województwo małopolskie, powiat dąbrowski, gmina Szczucin, działki: 878/1, 878/2 Nazwa opracowania Projekt remontu Nazwa i adres Inwestora Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zespół ds. Historii Drogownictwa ul. 1-go Maja Szczucin Nazwa i adres jednostki projektowania Konstrukcje Inżynierskie Os. Akademickie 4/ Kraków Egzemplarz nr: Lp Imię i nazwisko Funkcja Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 1 mgr inż. Tomasz Grysiak Projektant Mosty MAP/0085/ POOM/ mgr inż. Maciej Żuchowicz Sprawdzający Mosty MAP/0084/ POOM/ Kraków 2014

2 Remont i konserwacja mostu Bailey a 2 SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Cel opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy STAN ISTNIEJĄCY Opis stanu istniejącego Ogólny opis uszkodzeń obiektu OPIS STANU PROJEKTOWANEGO Ogólny opis rozwiązania konstrukcyjnego Kolorystyka obiektu ZAKRES REMONTU Ogólny zakres remontu Roboty rozbiórkowe Roboty remontowe TECHNOLOGIA ORGANIZACJI ROBÓT OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarowanie odpadami Gospodarowanie zielenią Inny wpływ na środowisko Technologia prowadzenia prac budowlanych Odpady BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU ZAKRES OPRACOWAŃ ROBOCZYCH SZCZEGÓŁOWE DYSPOZYCJE WYKONAWCZE Zabezpieczenie prac malarskich i strumieniowo ściernych Wykonanie pomostu drewnianego...9 II. RYSUNKI Rys. 1. Orientacja Rys. 2. Plan sytuacyjny Rys. 3. Inwentaryzacja Rys. 4. Projekt remontu Rys. 5. Kolorystyka obiektu

3 Remont i konserwacja mostu Bailey a 3 III. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA IV. KOPIE DECYZJI W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU ZABYTKÓW... 21

4 Remont i konserwacja mostu Bailey a 4 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu Mostu Bailey a znajdującego się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39, na terenie bazy transportowej w miejscowości Szczucin, gmina Szczucin, działki nr.878/1, 878/2, obręb nr.0001, Szczucin. Dokumentacja niniejsza została wykonana zgodnie z art. 29 par. 2, pkt 1 oraz art. 30, par. 2 ustawy Prawo Budowlane Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zespół ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie a firmą Cel opracowania. Niniejsze opracowanie dotyczy materiałów do wydania pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego dla robót związanych z remontem Mostu Bailey a znajdującego się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39 na terenie bazy transportowej w miejscowości Szczucin, gmina Szczucin, działki nr.878/1, 878/2. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji Inwestor zwróci się o wydanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego 1.4. Materiały wyjściowe. Niniejszy projekt, dotyczący mostu Bailey a znajdującego się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie (33-230) przy ulicy 1-go Maja 39 w miejscowości Szczucin został opracowany w oparciu o: Inwentaryzację obiektu Ustalenia z Inwestorem Mapę zasadniczą 1.5. Podstawowe przepisy i normatywy. Dokumentację niniejszą sporządzono w oparciu o następujące przepisy: Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 z dn ) Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską.

5 Remont i konserwacja mostu Bailey a 5 2. STAN ISTNIEJĄCY Opis stanu istniejącego. Istniejący obiekt zlokalizowany jest na terenie siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie. Teren ten jest wpisany do Rejestru Zabytków zgodnie z decyzją nr.oz-iv-a/186/92 z dnia r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt jest konstrukcją stalową kratownicową, składającą się z 17 segmentów stalowych, łączonych sworzniami i stężaną tężnikami stalowymi. Podpory obiektu stanowią konstrukcję stalową, składającą się ze stalowych słupów, zastrzałów, oraz poprzecznicy podporowej. Pomost stanowi obecnie konstrukcja drewniana, zabezpieczenie dla pieszych stanowi stalowa siatka zamontowana do dźwigarów i pomostu. Dojście na most zrealizowane jest poprzez stalowe schody oraz bezpośrednio z budynku muzeum za pomocą żelbetowego wspornika. Posadowienie obiektu najprawdopodobniej jest bezpośrednie. Stan obiektu ocenia się jako dobry. Most jest obiektem historycznym, wyprodukowanym w latach 40 XX wieku na cele wojskowe, obecnie jest częścią ekspozycji zewnętrznej łączący budynek siedziby ze skansenem zlokalizowanym obok budynku. Zasadnicze parametry istniejącego obiektu: Długość całkowita ustroju niosącego 51 m Szerokość całkowita obiektu 5,48 m Szerokość chodnika dla pieszych 3,36m Nawierzchnia pomostu Drewniana Konstrukcja nośna Stalowa, kratownicowa, swobodnie podparta Ogólny opis uszkodzeń obiektu Ubytki powłok malarskich Korozja stali Butwienie desek pomostu, widoczne ubytki i duże nieszczelności Korozja stalowej siatki zabezpieczającej Zbieranie się wody w miejscach połączeń stalowych oraz na blachach łożysk oraz korozja w tych miejscach Zamakanie spodniej części żelbetowego wspornika Ubytki nawierzchni żelbetowego wspornika Grubości powłok malarskich Grubości powłok malarskich na obiekcie w stanie istniejącym są zmienne, wynoszą od 0,00mm do 0,75mm.

6 Remont i konserwacja mostu Bailey a 6 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO Ogólny opis rozwiązania konstrukcyjnego Projekt remontu przewiduje wymianę drewnianej konstrukcji pomostu na nową, zabezpieczoną przed wpływami atmosferycznymi i wilgocią oraz pokrytą powłokami malarskimi. Wymianie będzie podlegała również skorodowana siatka zabezpieczająca. Ponadto zostanie wykonane oczyszczenie konstrukcji stalowej metodą strumieniowo-ścierną oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i powłok malarskich. Projekt remontu przewiduje również: wykonanie otworów w miejscach połączeń stalowych w których gromadzi się woda, zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej, wykonanie nacięć w blachach podłożyskowych umożliwiające odpływ wody, naprawę powierzchni betonowej wspornika żelbetowego oraz wymianę płytek, wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na konstrukcji stalowej schodów Kolorystyka obiektu Ze względu na muzealny charakter, oraz na dopasowanie do zewnętrznej ekspozycji przewiduje się zastosowanie następującej kolorystyki: Konstrukcja stalowa obiektu łącznie z podporami, stalową konstrukcją schodów, balustradami RAL7024 Stalowa siatka zabezpieczająca RAL7004 Nawierzchnia żywiczna antypoślizgowa schodów RAL7004 Drewniane elementy pomostu oraz nawierzchnia wspornika żelbetowego mahoń (RAL8016) 4. ZAKRES REMONTU 4.1. Ogólny zakres remontu. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć istniejącą ekspozycję zewnętrzną przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem bądź zabrudzeniem. Wszystkie roboty budowlane objęte niniejszymi materiałami wykonywane będą zgodnie z art. 3, pkt. 8 ustawy Prawo budowlane. Z uwagi na zakres robót remontowych nie ulegają zmianie żadne parametry charakterystyczne istniejącego mostu a żadne prace remontowe nie będą ingerowały w konstrukcję obiektu Roboty rozbiórkowe. Rozebranie drewnianej konstrukcji pomostu Demontaż stalowej siatki zabezpieczającej Rozbiórka nawierzchni z płytek kamiennych, żelbetowego wspornika Demontaż na czas robót tablicy informacyjnej Roboty remontowe. Wykonanie otworów w miejscach połączeń stalowych, w których zbiera się woda Wykonanie nacięć naroży blach podłożyskowych dla umożliwienia odpływu wody

7 Remont i konserwacja mostu Bailey a 7 Wykonanie czyszczenia konstrukcji stalowej mostu, łącznie z podporami, balustradami, konstrukcją schodów, metodą strumieniowo-ścierną na miejscu Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Wykonanie powłok malarskich konstrukcji stalowej Wykonanie nawierzchni żywicznej, antypoślizgowej schodów Wykonanie konstrukcji drewnianej pomostu Montaż stalowej siatki zabezpieczającej Naprawa płyty żelbetowej za pomocą zapraw naprawczych PCC Wykonanie nawierzchni z płytek gresowych antypoślizgowych na płycie żelbetowej Wykonanie przekrycia dylatacji z blachy stalowej ocynkowanej Montaż tablicy informacyjnej 4.2. Technologia organizacji robót. Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod roboty budowlane. Ze względu na prowadzenie robót na terenie bazy transportowej w miejscowości Szczucin, wpisanej do Rejestru Zabytków, prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zniszczeń dla terenu bazy transportowej oraz znajdujących się na nim eksponatów. Roboty przy remoncie obiektów, prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt organizacji robót zawierający m.in. projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, projekt zabezpieczenia ekspozycji zewnętrznej, projekt zabezpieczenia nawierzchni z kostki kamiennej pod obiektem projekt szczelnych namiotów zabezpieczających front robót projekty pomostów roboczych i rusztowań W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót: nienaruszalność interesów osób trzecich nienaruszalność obiektów stanowiących część ekspozycji muzealnej Po wykonaniu robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do zinwentaryzowania stanu istniejącego i przesłaniu go do Projektanta w celu akceptacji i wprowadzenia ewentualnych korekt w zakresie robót. Po wykonaniu robót remontowych teren skansenu należy przywrócić do stanu pierwotnego, należy usunąć wszelkie powstałe zanieczyszczenia i odpady oraz uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę robót.

8 Remont i konserwacja mostu Bailey a 8 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarowanie odpadami. Ewentualne odpady wynikłe przy remoncie Wykonawca ma obowiązek przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie na działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów Gospodarowanie zielenią. Podczas remontu mostu nie występuje konieczność wycięcia drzew Inny wpływ na środowisko. Przy remoncie mostu nie wystąpią inne szkodliwe oddziaływania na środowisko lub na zdrowie ludzi Technologia prowadzenia prac budowlanych. Przyjęty do realizacji wariant technologiczny, jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tego typu inwestycjach, gwarantuje niewielką uciążliwość podczas realizacji i długą trwałość wykonanych robót remontowych. Prace związane z remontem wykonane będą w oparciu o typowe technologie stosowane w budownictwie mostowym Odpady. Na etapie realizacji powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadów, można zakwalifikować do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Wszystkie odpady zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny. Odpady stanowiące surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostałe odpady przekazane będą na miejskie składowisko odpadów. 6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 7. ZAKRES OPRACOWAŃ ROBOCZYCH Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących opracowań roboczych: projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, projekt zabezpieczenia ekspozycji zewnętrznej,

9 Remont i konserwacja mostu Bailey a 9 projekt zabezpieczenia nawierzchni z kostki kamiennej pod obiektem projekt szczelnych namiotów zabezpieczających front robót projekty pomostów roboczych i rusztowań 8. SZCZEGÓŁOWE DYSPOZYCJE WYKONAWCZE 8.1. Zabezpieczenie prac malarskich i strumieniowo ściernych Z uwagi na konieczność wykonywania prac strumieniowo ściernych na terenie bazy transportowej w Szczucinie wpisanej do Rejestru Zabytków, ze względu na znajdujące się tam eksponaty oraz dla zachowania terenu, ścieżek, nawierzchni, zieleni pod obiektem oraz w jego okolicy w stanie nienaruszonym Wykonawca winien stosować szczelne namioty do wszelkich prac związanych z oczyszczeniem powierzchni stalowych, rozbiórką płytek kamiennych, rozbiórką drewnianych elementów pomostu, rozbiórką siatki stalowej, zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni stalowych, betonowych i drewnianych (wykonanie powłok malarskich). Namioty będą skonstruowane w taki sposób, aby żadne materiały z rozbiórki, ścierniwo i materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego (farby, lakiery) nie przedostawały się do środowiska i nie zanieczyściły terenu bazy transportowej w Szczucinie Wykonanie pomostu drewnianego Ze względu na dobry stan części z istniejących desek pomostu, należy wyselekcjonować najlepiej zachowane deski (w ilości 40 szt) dociąć na szerokość 25cm, zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i pokryć powłokami malarskimi oraz ponownie wykorzystać. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiego odprowadzania wody z pomostu, odpowiedniego przewietrzania oraz zapewnienia wysychania konstrukcji drewnianej, deski należy układać w odstępie równym 5mm. Na elementy drewniane pomostu należy wykorzystać tarcicę wysuszoną do wilgotności 14%. Opracował : mgr inż. Tomasz Grysiak Kraków, grudzień 2014.

10 Remont i konserwacja mostu Bailey a 10 II. RYSUNKI Rys. 1. Orientacja Rys. 2. Plan sytuacyjny Rys. 3. Inwentaryzacja Rys. 4. Projekt remontu Rys. 5. Kolorystyka obiektu

11 Remont i konserwacja mostu Bailey a 16 III. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 1. Uprawnienia projektanta 2. Uprawnienia sprawdzającego 3. Przynależność projektanta do IIB 4. Przynależność sprawdzającego do IIB

12 Remont i konserwacja mostu Bailey a 17

13 Remont i konserwacja mostu Bailey a 18

14 Remont i konserwacja mostu Bailey a 19

15 Remont i konserwacja mostu Bailey a 20

16 Remont i konserwacja mostu Bailey a 21 IV. KOPIE DECYZJI W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU ZABYTKÓW

17 Remont i konserwacja mostu Bailey a 22

18 Remont i konserwacja mostu Bailey a 23

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania robót drogowych

1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania robót drogowych Remont ulicy - ul. Słowackiego i Kombatantów w Giżycku SPECYFIKACJE TECHNICZNE Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Opracowała Barbara Dadełło Specjalność drogowa -Nr uprawnień SUW-35/94

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROJEWO Nazwa przedsięwzięcia: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-33 DM. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 34 DM. 01.01.01. WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH...

Bardziej szczegółowo

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.0 WSTĘP

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.0 WSTĘP D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania robót drogowych Przebudowa z budową chodników i odcinka ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo