Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km w Kielcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna Kielce tel., fax. (041) NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności Kielce tel. (041) fax. (041) Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w KIELCACH KIELCE, ul. Prendowskiej 7 Obiekt: Przebudowa ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktów do granicy miasta oraz ul. Armii Krajowej od ul. Krakowskiej do ul. Karczówkowskiej BranŜa mostowa Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km w Kielcach Opracował: Wiesław Nowak Kielce Egz. 1 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONO Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez zgody autora zabroniona

2 2 SPIS DZIAŁÓW, GRUP I KLAS ROBÓT Dział robót: ROBOTY BUDOWLANE Dział robót: ROBOTY BUDOWLANE Grupy robót Klasy robót Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie inŝynierii Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty inŝynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Budowa obiektów inŝynierii wodnej lądowej i wodnej Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty malarskie i szklarskie

3 do Projektu remontu kładki dla pieszych nad Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km w Kielcach 3 L.p. Kod robót (CPV) Nr SST Wyszczególnienie i obliczenie ilości robót Jedn. Ilość M INNE ROBOTY MOSTOWE M Roboty rozbiórkowe 1. Rozbiórka nawierzchni, rys. 4 - Rozbiórka warstwy asfaltu lanego na chodnikach, gr. 3 cm F = 36,0x3,20 = 115 m 2 V= 115x0,03 = 3,5 m 3 m 3 3,5 Przyjęto cięŝar objętościowy 2300 kg/m 3 Masa destruktu G=8,0 t Do wywiezienia na odl. 10 km 2. Rozbiórka balustrady P1 (odcięcie słupków przy gzymsie), rys. 4 L=2x40,5 = 81,0 m m Rozbiórka betonu Rozbiórka nadbetonu wraz z gzymsami i izolacji do odsłonięcia wierzchu płyty pomostu na kładce. Grubość warstwy nadbetonu średnio 7 cm Szerokość nadbetonu do skucia 3,0 m V 1 =36,0x3,0x0,07+2x0,2x0,28x36,0= 11,6 m 3 Rozbiórka gzymsów na skrzydełkach, rys. 8 V 2 =2x(0,2x0,28+0,21x0,12)x2,27 = 0,4 m 3 Rozbiórka fragmentów płyty odciąŝającej i ścianki zaplecznej, rys. 8 V 3 =2x(0,56x0,20x1,0+0,28x0,28x0,25)= 0,3 m 3 Razem betonu do rozbiórki 12,3 m 3 Do wywiezienia na odległość do 10 km M FUNDAMENTOWANIE M Roboty ziemne M Wykonanie wykopów w gruncie niespoistym (kat.iii) dla odsłonięcia tyłu przyczółków, rys. 8 śr. głębokość: 1,5 m, V=2x1,5x3,0x3,0 =27 m 3 Grunt na odkład m 3 12,3 m Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z

4 zagęszczeniem V=27 m 3 m M ZBROJENIE M Stal zbrojeniowa M Zbrojenie betonu stalą klasy A-II (18G2A) lu BSt500 - nadbeton płyty pomostu, gzymsy i przewieszenie płyty pomostu, rys kg - przebudowa skrzydełek, rys kg Razem (kg) 2612 kg kg 2612 M BETON M Beton konstrukcyjny M Beton B30 - nadbeton płyty pomostu, gzymsy i przewieszenie płyty pomostu, rys. 7 19,9 m 3 - przebudowa skrzydełek, rys. 8 2,5 m 3 Razem betonu B30 22,4 m 3 m 3 22,4 M IZOLACJE I NAWIERZCHNIE M Izolacje cienkie M Trzykrotne smarowanie lepikiem na gorąco powierzchni betonowych zasypanych gruntem tyły przyczółków, skrzydełka, ścianki zapleczne, rys.8 F=3x0,5x(2,0+0,5)x2,0+2x2,0x1,0+2x2,0x1,0)= 16 m 2 m 2 16 M Nawierzchnie na mostach M Nawierzchnia z Ŝywic epoksydowych gr. 4 mm, na pomoście i na gzymsach skrzydełek, rys.4, 5, 6 F=3,44x36,68+2x2,30x(0,7+0,6) = 132 m 2 m M ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE M Balustrada z płaskowników P-1, wys. 1,20 m, ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie (pokrycie 2-krotne powłokami malarskimi epoksydowopoliuretanowymi), rys. 5, 6 L=2x41= 82 m Kotwy słupków na kładce ocynkowane M INNE ROBOTY MOSTOWE M Przygotowanie starej powierzchni betonu do połączenia z betonem naprawczym i do zabezpieczenia szlamem PCC (lokalne skuwanie uszkodzonego betonu na starych powierzchniach, czyszczenie strumieniowo-ścierne) wierzch płyty pomostu przed pogrubieniem (rys.5, 7) F 1 = 3,12x35,8 = 112 m 2 spód płyty pomostu i belki, rys. 5, 7, Obwód jednej belki 3,42 m m 82

5 F 2 =35,8x2x3,42= 245 m 2 poprzecznice F 3 =2x3x4,55x0,2= 6 m 2 powierzchnie przyczółków + ławy podłoŝyskowe na przyczółkach, F 4 = 2x0,8x3,5 (ściany przednie) + 2x0,5x(2,0+0,5)x2,0 (zewn. powierzchnie skrzydełek)+ 2x3,5x(0,75+2x0,8+1,0) (ławy podłoŝyskowe, ścianki zapleczne i płyty odciąŝające) = 29 m 2 filar F 5 =2x (2,30+0,6)x4,0 = 23 m 2 5 Razem powierzchnia do przygotowania 415 m 2 m M Nawiercanie otworów w starym betonie (φ14 na głębokość 10 cm) i osadzenie kotew z prętów φ12 na zaprawie epidianowej, - nadbeton płyty pomostu, gzymsy i przewieszenie płyty pomostu, rys szt. przebudowa skrzydełek, rys szt. Razem 670 szt. szt M Naprawy powierzchniowe i reprofilacja przy uŝyciu zapraw niskoskurczowych, (powierzchnie wyliczane w poz. 11) - wyrównanie wierzchu płyty belek pod płytę uciąglającą, gr. 2 cm, rys. 5, 7 F 1 =1,0x2,8 = 2,8 m 2 V 1 =2,8x0,02 = 0,056 m 3 - naprawy i reprofilacje uszkodzonych otulin i ubytków betonu belek i spodu pomostu F 2 = (10% powierzchni spodu przęseł i podpór - ocena w czasie wizji lokalnej) = 0,1x( ,6+5+10,5)= 27,2 m 2 średnia grubość warstw naprawczych 2 cm V 2 =27,2x0,02= 0,54 m 3 - filar V 3 =0,1x23x0,02= 0,05 m 3 Razem ilość zaprawy PCC: V= 0,65 m 3 Powierzchnia do reprofilacji: F=3,0+27+3=33 m 2 m 3 0, M Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez malowanie ochronne całej zewnętrznej powierzchni przęsła i przyczółków szlamem PCC - powierzchnie z poz. 11: F 2, F 3, F 4, F 5 F= = 296 m 2 m M Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

6 Zabezpieczenie łoŝysk stalowych (oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa2,5 i pokrycie 3-krotne powłokami malarskimi epoksydowopoliuretanowymi) Ilość łoŝysk stalowych płytowych 8 szt. Powierzchnia do zakonserwowania F=2x8x0,48x0,30 = 2,4 m 2 szt. 8 6

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna Ciąg dalszy strony tytułowej SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Oświadczenie I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Warunki gruntowo-wodne

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wykonanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową nr 1036L ul.francuską w Białej Podlaskiej Kody i nazwy według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr 50 12 RZEKA, Dn

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 5-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (71) 777-7- www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 5-59 Wrocław T +48 71 77 1 9 lub

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ M OBIEKTY INśYNIERYJNE Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część M Obiekty inŝynieryjne. M-1 SPIS STWiORB M.01.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 41 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 42 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych m 2 1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 KNR 0-19 Deontaż drzwi drewnianych zewnętrznych d.1 0928-12 2.1*2.35+1.3*2.3*3 13.905 2 KNR 0-19 d.1 0928-12 3 KNR 0-19 d.1 0928-12 4 KNR 0-19 d.1 0928-07

Bardziej szczegółowo