MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MONITORING WIZYJNY MIASTA POLANICY-ZDROJU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 Spis treści I. Ogólne wymagania Zamawiającego. 1. Uwarunkowania lokalne. 2. Ogólny opis przedmiotu. II. III. Minimalne wymagania Zamawiającego. 1. Stanowiska operatorów. 2. Punkty kamerowe. Sposób realizacji zamówienia. 1. Projektowanie. 2. Montaż i czynności poprzedzające. 3. Sprawdzenie systemu i inne czynności powykonawcze. 2

3 I. Ogólne wymagania Zamawiającego. 1. Uwarunkowania lokalne. Polanica Zdrój jest miastem położonym na górskim terenie o licznych wzniesieniach i przy średniej intensywności zabudowy. Ukształtowanie terenu może wpłynąć na wybór innej niż radiowa transmisji danych. Ze względu na duże zmiany w naświetleniu terenu i warunki eksploatacji Zamawiający preferuje szybkoobrotowe, dualne, uchylne kamery kopułowe zapewniające w warunkach słabego oświetlenia automatyczną zmianę trybu pracy na czarno-biały dający możliwość identyfikacji. Kamery powinny posiadać obudowy wandaloodporne, z grzałką, termostatem i wentylatorem, zintegrowane z uchwytem i puszką połączeniową a ich wygląd wraz z wysięgnikami powinien dostosowany być do wystroju parku i deptaka. Klosz obudowy kamery powinien być przyciemniony lub wykonanie jego nie powinno zdradzać położenia kamery. 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Polanica Zdrój. System ma umożliwić zdalną obserwację centrum miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc określonych przez Zamawiającego, a więc takich, w których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstw i wykroczeń, a także klęsk żywiołowych (powodzi) i katastrof. Systemem wideomonitorowania ma być objęty ciąg komunikacyjny zaczynający się od skrzyżowania ul. Zdrojowej z ul. Kłodzką, przebiegający przez ul. Bystrzycką i ul. Zdrojową, a kończący się na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej z ul. Dąbrowskiego. Ponadto system ma obejmować część Parku Zdrojowego wraz z Domem Zdrojowym i Sanatorium Wielka Pieniawa. Zamawiający na tym obszarze przewiduje montaż pięciu kamer na następujących obiektach: 3

4 1. budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 1, oznaczony w załączniku graficznym jako K-1; 2. budynek hotelu Europa przy ul. Zdrojowej 15, K-2; 3. budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Bystrzyckiej 17, K-3; 4. budynek Domu Zdrojowego lub lokalu Colombina, K-4; 5. budynek Sanatorium Wielka Pieniawa, K-5. Dopuszcza się zmianę lokalizacji kamer w przypadku, kiedy któraś z nich nie spełniałaby swojej funkcji. Stąd wymaga się, aby Wykonawca przed realizacją zamówienia dokonał wizji lokalnej i uzgodnił lokalizację kamer. Transmisja sygnałów video, sterowań i sygnałów dodatkowych odbywać się będzie drogą radiową, systemem cyfrowym lub analogowym. Zamawiający, pod warunkiem bezawaryjności, dopuszcza inne media transmisyjne, w tym kablowe z wykorzystaniem istniejących warunków technicznych (np. z wykorzystaniem instalacji kanalizacyjnych lub burzowych). Wszystkie urządzenia i rozwiązania techniczne punktów kamerowych muszą być jednorodne, a rozwiązania sprzętowe musza zapewnić możliwość rozbudowy systemu, do co najmniej 15 kamer. Zamawiający zakłada dwa stanowiska operatorskie. Jedno, główne w siedzibie Straży Miejskiej (GSO), drugie w wyznaczonym obiekcie Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S. A. (SO1). II. Minimalne wymagania Zamawiającego. 1. Główne stanowiska operatorów. Operatorzy systemu na obu stanowiskach (GSO i SO1), po uprzednim zalogowaniu się i wpisaniu hasła administratora powinni mieć możliwość: - ciągłego podglądu wszystkich kamer na monitorze 19`` i pełnoekranowego podglądu obrazu z dowolnie wybranej kamery również na monitorze 19``, - zdalnego sterowania kamerami, z tym, że operator SO1 w zakresie ograniczonym do kamer K-3, K-4, K-5, - ciągłej i automatycznej rejestracji wizji z wszystkich kamer oraz wydruk klatek zapisanych obrazów za pomocą drukarki kolorowej. Główne stanowisko operatora (GSO) mieścić się będzie w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 3, a stanowisko podrzędne w 4

5 wyznaczonym przez uprawnioną osobę obiekcie Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Operator systemu w każdym centrum monitoringu powinien mieć możliwość natychmiastowego wyboru kamery i sterowania jej położeniem za pomocą konsoli sterującej wyposażonej w dżojstik, obserwację obrazów pełnoekranowych i w formacie wieloekranowym. Całością systemu powinna zarządzać krosownica wizyjna, która powinna posiadać 32 przelotowe wejścia wizyjne oraz 8 wyjść monitorowych. Powinna istnieć możliwość sterowania pracą krosownicy oraz dołączonych urządzeń z każdej z dołączonych klawiatur. Krosownica powinna ponadto charakteryzować się następującymi cechami: a - zaawansowane partycjonowanie systemu; b - logiczna selekcja kamer; c - port RS-232 do podłączenia komputera PC, do programowania krosownicy; d - sterowanie telemetryczne kamer przez przewód wizyjny (koncentryk) lub RS422/RS485; e polskie menu zabezpieczone hasłem; f szeroki zakres urządzeń peryferyjnych takich jak moduły alarmowe, przekaźnikowe, konwertery oraz różne modele klawiatur sterujących. Obraz ze wszystkich kamer powinien być rejestrowany w rejestratorze cyfrowym w trybie poklatkowym. Odtwarzanie materiału archiwalnego nie powinno wpływać w żaden sposób na zapis po wejściu w tryb odtwarzania bieżący materiał powinien być rejestrowany bez zmian parametrów. System rejestracji cyfrowej powinien umożliwiać natychmiastowe wejście w tryb odtwarzania zdarzenia mającego przed chwilą miejsce. Rejestrator cyfrowy wizji powinien zapewnić zapis na nośniku cyfrowym materiału, który może stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu dochodzeniowym lub sądowym. Rejestrator powinien spełniać następujące parametry: 1 natychmiastowe odtwarzanie materiału zdarzenia mającego przed chwilą miejsce; 2 zgodność za świadectwem akceptowanym w Europie; 3 co najmniej 16 wejść wizyjnych; 5

6 4 rejestrator wyposażony w 2 główne wyjścia monitorowe oraz 4 wyjścia monitorowe pomocnicze, sterowane klawiaturą, z wyświetlanym menu OSD; 5 wbudowana, przynajmniej jedna, wyciągana kieszeń Hot Swap na dysk HDD; 6 rejestracja na dyski typu SATA; 7 możliwość podłączenia macierzy SATA II RAID, min. 4 dysków, z ewentualną możliwością rozbudowy min. 2TB; 8 wbudowane wyjście VGA o rozdzielczości do 1280 x 1024; 9 możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi, zaimplementowane protokoły komunikacyjne między innymi Merit Lilin, Pelco D; 10 możliwość zbudowania sieci składającej się z 255 rejestratorów, sterowane min. 4 klawiaturami; 11 4 wejścia audio oraz 1 wyjście audio (2.2 Vp-p, 300Hz 3kHz) 12 możliwość synchronizacji czasu wszystkich podłączonych urządzeń, np. rejestratora z klawiaturą, co daje możliwość wyświetlania we wszystkich urządzeniach tego samego czasu; 13 prędkość zapisu w systemie PAL min. 50 klatek/sek./100 CIF/sek (rozdzielczość 720 x 240(klatka) 320 x 240 (CIF)); 14 wysoka jakość nagrań (przewyższająca zapis analogowy na magnetowidzie poklatkowym S-VHS); 15 jednoczesna rejestracja, archiwizowanie, dostęp przez sieć komputerową przez kilku użytkowników; 16 szybkie i łatwe kopiowanie na nośnik CD-RW (wbudowana nagrywarka CD-R); 17 materiał skopiowany na nośnik CD powinien być odtwarzany na dowolnym komputerze PC; 18 dostęp serwisowy do urządzenia przez sieć powinien umożliwiać zdalne ustawienia systemu bez potrzeby wizyt w miejscu jego zainstalowania; 19 kopiowanie plików obrazów przez sieć komputerową; 20 wbudowane funkcje alarmowe i przekaźnikowe; 21 powiadamianie o alarmach pocztą elektroniczną;; 22 menu OSD w języku polskim. Stanowisko operatora powinno być wyposażone w dwa, co najmniej 19, kolorowe monitory, o rozdzielczości 500 TVL i większej, z 2 wejściami 6

7 przelotowymi BNC, 2 wejściami audio, V AC, w obudowie metalowej. Stanowisko operatora w siedzibie Straży Miejskiej powinno być wyposażone w funkcjonalne meble ułatwiające jego pracę i mieszczące w sobie, w miarę możliwości, wszystkie urządzenia centrum monitorowania. Każde stanowisko operatora musi posiadać zabezpieczenie przepięciowe i zasilanie podtrzymujące (UPS) na minimum 1 godzinę. Drugie stanowisko operatora, w miejscu wyznaczonym przez uprawnionego przedstawiciela Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich, powinno dać możliwość obserwacji obrazów z kamer z K 3, K 4 i K 5 i wysyłania do nich poleceń, z tym, że stanowisko to musi być podrzędne w stosunku do stanowiska operatora Straży Miejskiej. W przypadku sterowania kamerą przez operatora GSO, operator SO1 powinien mieć zablokowaną możliwość manipulowania kamerą, a jednocześnie automatycznie, powinien zostać powiadomiony o użytkowniku blokującym kamerę. Zamawiający sugeruje budowę zespołu antenowego systemu radiowego na budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 3. Wykonawca powinien ocenić tę propozycje i ewentualnie zgłosić odmienną lokalizcję. 2. Punktu kamerowe Kamery. Zamawiający wymaga, aby w systemie nadzoru zainstalowane były zintegrowane kamery kopułowe, szybkoobrotowe, dualne, z poszerzoną dynamiką, które w warunkach słabego oświetlenia automatycznie zmieniają tryb pracy z kolorowego na czarno-biały. Zmiana trybu pracy powinna być również możliwa w sposób manualny poprzez wysłanie rozkazu z pulpitu sterującego. Kamera powinna charakteryzować się możliwością dużych zbliżeń, łatwością obsługi, niezawodnością, dyskretnym i estetycznym wyglądem oraz możliwością automatycznej, bezobsługowej pracy. Aby to umożliwić kamera powinna posiadać następujące, minimalne parametry: a zaimplementowane protokoły zgodne z resztą urządzeń ; b przełączanie kamery z kolorowego w czarno-biały tryb pracy w warunkach słabego oświetlenia; 7

8 c kamera z poszerzoną dynamiką o zakresie 400:1, dająca możliwość pracy w różnych warunkach oświetleniowych; d - czułość dla obrazu kolorowego 0,1luksa, dla czarno-białego 0,01 luksa; e rozdzielczość powyżej 470 linii; f zoom optyczny 25-krotny (długość ogniskowej ¼ przy maksymalnym zbliżeniu 95mm; g automatyczne sterowanie ostrością z możliwością ręcznego sterowania; h pełny 360-stopniowy obrót w płaszczyźnie poziomej; i możliwość zaprogramowania czterech tras obserwacji oraz 128 ujęć programowanych (4 grupy presetów (odpowiednio dla pierwszych 16 presetów); j dokładność pozycjonowania (ujęcia programowane) 0,25st./sek.; k możliwość zablokowania obserwacji pewnych obszarów (np. okien prywatnych mieszkań), możliwość zaprogramowania 8 stref prywatności; l możliwość wyświetlania na ekranie monitora informacji o położeniu kamery (azymut, kompas) oraz krotności powiększenia obrazu; ł funkcja automatycznego obrotu kamery w momencie przejścia przez najniższy punkt (uniknięcie pokazywania obrazu do góry nogami ); m 6 wejść alarmowych, rozszerzalne do 64; 2.2. Obudowa zewnętrzna. Obudowa zewnętrzna kamery do montażu na wysięgniku, z grzałką, termostatem, wentylatorem, oraz z wbudowaną puszką przyłączeniową z miejscem na zasilacz. Szczelność obudowy min. IP68. W obudowie powinny być przeprowadzone przewody od gniazda kamerowego do puszki, umożliwiające łatwą instalację kamery. Wygląd zewnętrzny wysięgnika powinien być dostosowany do otoczenia i zapewnić stabilny obraz z kamery. 8

9 2.3. Szafka sprzętowa kamer. Szafka powinna zawierać: - zasilacz USB, - zabezpieczenia elektryczne, - w razie potrzeby grzałkę z termostatem i urządzenia do transmisji danych. 2.4.Okablowanie i instalacja elektryczna. Okablowanie sygnałowe i zasilające kamery powinny być w odpowiednich osłonach zabezpieczających. Instalacja elektryczna (zasilająca i sygnałowa) powinna być zgodna z przepisami i zapewniać bezpieczną i prawidłową eksploatację kamer oraz posiadać stosowne zabezpieczenia. III. Sposób realizacji zamówienia. 1. Projektowanie. Zamawiający wymaga, aby przed realizacją zadania Wykonawca po dokonanej wizji lokalnej i po uzgodnieniach z Zamawiającym sporządził projekty przed wykonawcze. Projekty te winny być sporządzone dla każdego punktu kamerowego oddzielnie oraz dla stanowisk operatorskich i stacji radiowej. W skład projektu powinna wejść dokumentacja techniczna wsporników i mocowań kamer i anteny, instalacji transmisyjnych, sygnałowej, zasilającej i awaryjnej oraz dokumentacja opisowa działania systemu (połączenia i funkcjonowanie). Do projektu Wykonawca powinien dołączyć uzgodnienia i zezwolenia od właścicieli 9

10 lub zarządców budynków i zakładu energetycznego. Oddzielną dokumentację powinien stanowić projekt radiowy wraz z zezwoleniami. 2. Montaż i czynności poprzedzające. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie urządzenia, elementy i oprogramowania systemu, dokonał ich montażu i instalacji oraz wykonał instalacje zasilania, a także doprowadził nawierzchnię ulic, chodników, trawników i elewacji budynków oraz innych obiektów i terenów do stanu pierwotnego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji przed wykonawczej Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. 3. Sprawdzanie systemu i inne czynności po wykonawcze. Wykonawca zobowiązany jest przed oddaniem systemu do użytku, do sprawdzenia w obecności zamawiającego wszystkich urządzeń, instalacji i oprogramowania. Zobowiązuje się również Wykonawcę do wykonania stosownych pomiarów potwierdzonych protokolarnie, w tym: instalacji zasilających, przeciwporażeniowych i uziemiających oraz systemu radiowego. Zamawiający uzna system za działający sprawnie, jeżeli wszystkie jego urządzenia, elementy i oprogramowania będą działały skutecznie, a parametry nie będą odbiegały od przedstawionych przez producenta. 10

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT: inŝ. Krzysztof Ignaczak 88-100 Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406 NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800 PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania v.1.3v2d 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Kamery standardowe...4 2.1 Wstęp...4 2.2 Podział kamer rodzina UltraView-xxx :...4 UVC-XP3-HR-P...4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i uruchomienie 5 punktów kamerowych wraz z zasilaniem, światłowodową siecią transmisyjną oraz doposażeniem Centrum Nadzoru. 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CCTV 13.04.2015

PROMOCJA CCTV 13.04.2015 PROMOCJA CCTV 13.04.2015 NVIP-1DN3020H/IR-1P-II więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 5 NVIP-2DN3040V/IR-1P więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 9 1.3 MPX/30fps 2 MPX/30fps

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Dozór wizyjny. Przegląd oferty. Answers for infrastructure.

Dozór wizyjny. Przegląd oferty. Answers for infrastructure. Dozór wizyjny Przegląd oferty Answers for infrastructure. Szeroki zakres rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby Dozór wizyjny zapewnia całodobową kontrolę wizualną w obrębie danego obiektu, a zapis

Bardziej szczegółowo

1001100010010 ALTRAM www.altram.com.pl; altram@altram.com.pl (22) 847 71 17

1001100010010 ALTRAM www.altram.com.pl; altram@altram.com.pl (22) 847 71 17 40 1001010010011 0010010010111 0101010100010 Alcatraz 0110010010100 Alcatraz to nowoczesny rejestrator cyfrowy zapisujący w kompresji MPEG2. Przy współpracy z dedykowanym przełącznikiem kamerowym oferuje

Bardziej szczegółowo