Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa"

Transkrypt

1 Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03 ISO/IEC 14882:2003 C++11 ISO/IEC 14882:2011

2 C++11 dlaczego standard jest ważny? Standard to brak zależności od rodzaju kompilatora systemu operacyjnego CPU Standard odwołuje się / opisuje działanie abstrakcyjnej maszyny. Kompilator ma za zadanie zrealizować ten opis na konkretnym sprzęcie. C++98/C++03 abstrakcyjna maszyna była jednowątkowa C++11 abstrakcyjna maszyna zaprojektowana jako wielowątkowa model pamięci (organizacja pamięci i sposoby dostępu do pamięci) na niskim poziomie gwarantowane operacje atomowe w określonej kolejności

3 Główne cechy języka: C++ podstawowe cechy język kompilowalny, ogólnego przeznaczenia, określany jako język średniego poziomu dokument opisujący standard C++11 ma 1338 stron silna (statyczna) kontrola typów podczas kompilacji: pewna forma weryfikacji poprawności kodu, pozwalająca na wczesne wykrycie błędów lub niezamierzonego działania język swobodnego formatu, rozmieszczenie znaków na stronie nie ma znaczenia, ale każda instrukcja musi być zakończona średnikiem ; C++ nie wspiera własności specyficznych dla danej platformy lub niebędących własnościami ogólnego przeznaczenia

4 C++ style programowania C++ nie narzuca żadnego stylu, daje programiście możliwość wyboru. programowanie proceduralne: organizowanie kodu w postaci procedur, wykonujących ściśle określone operacje, dane nie powiązane z procedurami, jako parametry wywołania procedur programowanie obiektowe: zbiór obiektów komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań, obiekt to element łączący stan (dane) i zachowanie (metody) programowanie funkcjami wirtualnymi programowanie uogólnione: kod programu bez wcześniejszej znajomości typów danych, szukanie i systematyka abstrakcyjnych reprezentacji efektywnych algorytmów, struktur danych i innych elementów programowych programowanie szablonami

5 C++ literatura (1) kanon literatury International Standard (można kupić cena zaporowa) ISO/IEC 14882:2011(E) Bjarne Stroustrup Język C++ Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ (Wyd. II popr.) C++11 Final Document N3290 ( )

6 C++ literatura (2) stare ale jare (niestety, nie C++11) Bruce Eckel Thinking in C++, vol. I i II (po angielsku on-line) Jerzy Grębosz Symfonia C++ Standard (C++03) Pasja C++ (niestety stare)

7 C++ literatura (3) Siddhartha Rao C++. Dla każdego. Wydanie VII Nicholas A. Solter, Scott J. Kleper C++ Zaawansowane programowanie Stephen Prata Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI Wydanie III po angielsku

8 C++ literatura (4) Anthony Williams Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji D. Ryan Stephens C++ Receptury (O Reilly) Nicolai M. Josuttis C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis C++ szablony. Vademecum profesjonalisty Wydanie II po angielsku Aktualizacja w roku 2015

9 C++ literatura (5) Scott Meyers Herb Sutter C++ 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów Język C++ bardziej efektywny STL w praktyce: 50 sposobów efektywnego wykorzystania KURSY DOSTĘPNE ON-LINE Karol Xion Kuczmarski Kurs C++ (Megatutorial) Sektor van Skijlen C++ bez cholesterolu Piotr Białas, Wojciech Palacz Zaawansowane C++ pl.wikibooks.org/wiki/c++ niekompletny jeszcze Frank B. Brokken C++ Annotations Ver. 9.8.x Wyjątkowy język C++ 47 łamigłówek Wyjątkowy język C++ 40 nowych łamigłówek Niezwykły styl języka C++ 40 nowych łamigłówek Język C++ Standardy kodowania 101 zasad (współautor: Andrei Alexandrescu)

10 Używanie gcc zamiast g++ Twój edytor i kompilator GCC (GNU Compiler Collection) kompiluje różne języki (C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java, Fortran, Ada). gcc rozpoznaje kod źródłowy C++ po rozszerzeniach:.c,.cc,.cpp,.cpp,.c++,.cp,.cxx gcc nie konsoliduje skompilowanego kodu z biblioteką standardową c++ jeśli użyjesz gcc to będziesz musiał podać ręcznie ścieżkę do plików nagłówkowych oraz do biblioteki standardowej! Nie utrudniajmy sobie życia i używajmy g++ W przypadku Dev-C++ chodzi o zapisanie pliku źródłowego z rozszerzeniem.cpp

11 Kompilator i konsolidator: gcc.gnu.org (g++) Kompilator g++ tłumaczy kod źródłowy na język assembler lub rozkazy komputera Konsolidator g++ (linker) dopasowuje odwołania symboli do ich definicji Najnowsze wersje wspierają standard C++11 (wersja 4.9.1), a także C++14 Program zarządzający bibliotekami ar, ranlib (archiver, librarian) biblioteki statyczne.a (oraz pliki obiektowe.o) wymagane do skonsolidowania pliku wykonywalnego podczas linkowania biblioteki dynamiczne.so zawierają kod maszynowy ładowany do pamięci po uruchomieniu wykorzystującego je programu, muszą więc być dostępne podczas uruchamiania programu Warto zapoznać się z narzędziem make

12 Kompilator wsparcie nowego standardu Kompilowanie kodu według nowego standardu Wsparcie kompilatora dla standardu C++11 (C++14) wymaga dodatkowej opcji (flagi): g++ -std=c++11 g++ -std=c++1y Przykładowo (linux): Program jest w katalogu /usr/bin Pliki nagłówkowe w katalogu /usr/include/c++/4.8 Biblioteki w katalogu /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.8 Na pracowni komputerowej kompilator g jest dostępny tylko w nowych instalacjach (Dev-C )

13 Kompilowanie i linkowanie (konsolidacja) Prosty program o nazwie myprog z pliku prog1.cc g++ -std=c++11 -o myprog prog1.cc // to samo: g++ -std=c++11 prog1.cc -o myprog Plik obiektowy (bez konsolidacji do programu) g++ -std=c++11 -c -o prog1.o prog1.cc Konsolidacja do programu wykonalnego g++ -std=c++11 -o myprog prog1.o Uruchomienie programu (linux)./myprog gdzie. (kropka) oznacza pełną nazwę ścieżki, chyba że ścieżka do katalogu z programem jest w zmiennej PATH

14 Kompilatory kilka uwag Można mieć zainstalowane kilka wersji g++ oraz biblioteki standardowej. Napisz: g++ i postukaj tab (pokażą się wszystkie programy zaczynające się na g++) Zwykle g++ to link symboliczny do jednej z wersji. Sprawdzenie wersji: g++ -v // lub: g++ --version Inne kompilatory warte uwagi: clang ver. 3.5, Intel C++ ver. 14, Microsoft Visual Studio C Kompilowanie plików nagłówkowych niektóre kompilatory pozwalają na prekompilowanie plików nagłówkowych, w dużych projektach znacznie może to przyspieszyć proces kompilacji g++ kompilując plik.h tworzy plik z rozszerzeniem.h.gch prekompilowany plik jeśli znaleziony, może być brany jako pierwszy przed plikiem.h student robi to zwykle przez pomyłkę, niepotrzebnie umieszczając na liście plików źródłowych do kompilowania również pliki.h (może to prowadzić do zaskakujących problemów w stylu edytuję plik.h i nic się nie dzieje )

15 Pierwszy program Program wymaga napisania funkcji: auto main() -> int { } lub int main() { } W kodzie tylko jedna funkcja main. Uwaga: dawniej (przed rokiem 1998) dopuszczano postać funkcji zwracającej void (tzn. nic ), teraz musi zwracać int. Paradoksalnie, jest to jedyna funkcja, w której (skoro coś zwraca) nie trzeba pisać instrukcji return. Można (ale nie trzeba) jawnie napisać: int main() { return 0; }

16 Pierwszy program: średnik Uważaj na średnik są miejsca, w których średnik jest konieczny, a są, w których jest zbędny lub nieprawidłowy. int fun3() { return 2; } ; Nie stawiaj średnika za nawiasem kończącym definicję funkcji jest niepotrzebny! #include mojplik.h ; #define FLAGA ; Nie stawiaj średnika na końcu dyrektywy preprocesora to jest błąd! class Klasa { } ; Średnik konieczny jest na końcu definicji klasy! for (int i=0; i<10; ++i); // tutaj instrukcja, którą może ktoś // zamierzał wykonać 10 razy Przykład kompilującego się kodu, w którym przez pomyłkę mamy niezamierzone działanie

17 Pierwszy program który coś robi #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "I am Jan B. " << "za zycia napisalem ponad " << 100 << " ksiazek!\n"; cout << "A Ty ile napisales: "; int liczba; cin >> liczba; if (liczba < 100) cout << "\n Tak malo!"; return 0; // return EXIT_SUCCESS } #include <iostream.h> // NIE UŻYWAĆ czasem implementowane tak: #include <iostream> using namespace std; w nowych kompilatorach ostrzeżenia, a nawet może się nie skompilować Można też wybrać konkretne using std::cout; using std::cin; Albo podczas wywołania pisać std::cout oraz std::cin itd. Biblioteki z C: #include <cstdlib> #include <cstdio> #include <cassert>

18 Zajrzyjmy w głąb <iostream> #include <ostream> #include <istream> extern istream cin; extern ostream cout; extern ostream cerr; extern ostream clog; Deklaracje obiektów odpowiadających za pracę na strumieniu wejście / wyjście. Obiekty konstruowane przed main() Hierarchia klas odpowiedzialnych za pracę na strumieniach cin obiekt odpowiedzialny za obsługę standardowego strumienia wejściowego (zwykle powiązanego z klawiaturą), wywołanie powoduje opróżnienie buforu cout cout obiekt odpowiedzialny za strumień wyjściowy (zwykle powiązany z monitorem) cerr obiekt standardowego strumienia komunikatów o błędach, powiązany przez system z monitorem, strumień niebuforowany clog obiekt wyprowadzany standardowo tak jak cerr, strumień buforowany

19 Operatory, manipulatory, znaki specjalne operator<< oraz operator>> są to operatory przesunięcia bitowego, jednak dla obiektów strumienia są przeciążone i stają się operatorami wejścia/wyjścia Co lepiej na końcu: std::endl czy \n? MANIPULATORY ( tak naprawdę funkcje) endl dodaje do buforu znak \n oraz wykonuje flush opróżnienie buforu ends wkłada znak kończący łańcuch znakowy, czyli symbol zerowy \0 flush opróżnia bufor ws czyta i ignoruje białe znaki Kod dla guru (przykład): ostream& ostream::operator<< ( ostream& (*op) (ostream&) ) { return (*op) (*this); } std::ostream& std::endl (std::ostream& s) { s.put('\n'); } s.flush(); return s; Można tak: std::cout << std::endl; lub tak: std::endl ( std::cout ); ZNAKI SPECJALNE (stałe znakowe) \n nowa linia \r powrót do początku linii \t pozioma tabulacja \a alarm dźwiękowy \0 symbol zerowy (koniec łańcucha) MNIEJ UŻYWANE \v pionowa tabulacja \b powrót o jedną pozycję \f nowa strona (drukarka) \? znak zapytania KONIECZNE W ŁAŃCUCHU ZNAKOWYM \\ lewy ukośnik \ apostrof \ cudzysłów

20 Deklaracja co to jest? Deklaracja to wprowadzenie w danej jednostce translacji (pliku) nazwy (lub nazw), albo redeklaracja nazw wprowadzonych poprzednimi deklaracjami. Deklaracje generalnie określają jak mają być rozumiane dane nazwy. Deklaracja może być też definicją, chyba że (i wtedy są to tylko deklaracje): deklarujemy funkcję bez definiowania jej ciała void fun( double d, short n, int ); nie ma definicji (ciała) funkcji, czyli części ujętej w nawiasy { } to jest to tylko deklaracja deklaracja poprzedzona jest specyfikatorem extern, w znaczeniu obiektu zdefiniowanego w innym pliku extern double d; deklarujemy, że w innym pliku będzie zdefiniowana zmienna typu double o nazwie d. UWAGA: jeśli użyjemy specyfikatora extern oraz inicjalizujemy zmienną, np. extern double d = 3.14; to oznacza to już definicję a nie deklarację! deklaracja z użyciem extern jako sposób konsolidacji (linkowania) kodu extern C int fun ( float ); extern C { /* tutaj lista deklaracj */ } gdy chcemy zlinkować z kodem z innego języka, musimy zadeklarować nazwy obiektów tam zdefiniowanych

21 Deklaracje (2) deklarujemy statyczną składową w definicji klasy class Foo { static int n; }; deklarujemy nazwę klasy (bez jej definiowania): deklarujemy (silny) typ wyliczeniowy (C++11) enum class EColor; enum struct EShape : char; Deklaracjami nazywamy również: deklarację z użyciem typedef zmienna statyczna w definicji klasy to dopiero jej deklaracja jak się później dowiemy, taką zmienną definiuje się dopiero poza ciałem klasy typedef int Calkowity, *PtrCalkowity; Calkowity n1; PtrCalkowity ptr1; deklarację użycia using lub dyrektywę using using std::cout; using namespace std; class Foo; klasa wyliczeniowa (albo silny typ wyliczeniowy ) pozwala na uprzednią deklarację wraz ze specyfikacją typy danych wyliczeniowych (typ musi być całkowity) n1 jest typu int, zaś ptr1 jest typu wskaźnik do int deklaracja użycia czegoś dyrektywa użycia którejś przestrzeni nazw

22 Definicje reguła jednej definicji (One Definition Rule) Jedna definicja żadna jednostka translacji (plik) nie może zawierać więcej niż jednej definicji jakiejkolwiek zmiennej, funkcji, klasy, typu wyliczeniowego lub szablonu. Definicja może się znajdować w programie, zewnętrznej bibliotece (standardowej, użytkownika). Definicja klasy konieczna jest w danym pliku, gdy typ klasy używany jest w sposób wymagający znajomości kompletnej definicji. One ring to rule them all, one ring to find them, One ring to bring them all and in the darkness bind them. class Foo; struct Foo* ptr1; Foo *ptr2; w tych przypadkach nie ma konieczności znajomości definicji klasy, wystarczy deklaracja jej nazwy Czasami definicja może się powtórzyć w różnych plikach. Dotyczy to klasy, typu wyliczeniowego, funkcji inline (extern inline), szablonu klasy, statycznej zmiennej oraz metody składowej w szablonie klasy, niestatycznego szablonu funkcji, specjalizacji szablonu (C ) wszystko to pod pewnymi warunkami! (zasadniczo jest to powtórzenie tego samego kodu z ew. dopisanymi wartościami domyślnymi funkcji)

23 Organizacja kodu (header guard) DEKLARACJE zmienny, funkcji nie-inline lub DEFINICJE funkcji inline DEFINICJE klas, DEFINICJE szablonów plik nagłówkowy (.h ) Cytat z Megatutorial-u Karola Kuczmarskiego (Państwa niewiele starszego kolegi ) Dyrektywa #include jest głupia jak cały preprocesor. Wielokrotne włączenie tego samego nagłówka (#include) wielokrotna definicja pogwałcenie reguły ODR błąd! Aby temu zapobiec, w plikach nagłówkowych zawsze korzystamy z dyrektyw preprocesora (blokada, tzw. header guard) #ifndef FIGURA_H #define FIGURA_H // tutaj cała zawartość pliku #endif // FIGURA_H DEFINICJE zmiennych, funkcji, metod klas plik źródłowy (.cc ) Nie korzystamy z dyrektywy #pragma once pierwotnie działała tylko w niektórych kompilatorach, np. Visual C++ pragma nie jest polecana przez twórców gcc jako dyrektywa z definicji zależna od implementacji, choć działa w g++ od ver. 3.4

24 Pułapki myślenia o blokadach header guard (czyli zestaw #ifndef #define #endif) nie chroni przed problemem podczas konsolidacji plików, jeśli w pliku nagłówkowym, włączonym do tych różnych plików, zdefiniowaliśmy coś, co pogwałci ODR. Skompiluje się, ale linker zgłosi multiple definition header guard chroni jeden dany plik źródłowy przed wielokrotnym włączeniem (i kompilacją) tego samego pliku nagłówkowego, wielokrotne włączenie może nastąpić również nie wprost, przez inne włączane pliki plik h1.h plik h2.h plik test.cc plik main.cc #ifndef H1_H #define H1_H void fun() { } #endif #ifndef H2_H #define H2_H #include h1.h // coś jeszcze #endif #include h2.h void fun2() { fun(); } #include h1.h #include h2.h int main() { fun(); } g++ main.cc test.cc o prog /tmp/cccopu18.o: In function `fun()': test.cc:(.text+0x0): multiple definition of `fun()' /tmp/ccgypjjh.o:main.cc:(.text+0x0): first defined here collect2: ld returned 1 exit status

25 Namespace przestrzeń nazw Namespace przestrzeń nazw obszar posiadający swoją nazwę lub bez nazwy, służący do deklaracji. Nazwy zdeklarowane wewnątrz namespace są zamknięte odwołanie do nich możliwe jest poprzez nazwę przestrzeni nazw lub odpowiednią deklarację / dyrektywę użycia. Namespaces służą unikaniu kolizji nazewniczych. Definicja namespace może być rozbita na wiele części i może się znajdować nawet w różnych plikach zatem sami możemy nawet coś dodać do danej przestrzeni nazw nawet tej zdefiniowanej w jakiejś zewnętrznej bibliotece. inline opcjonalnie namespace nazwa opcjonalnie { /* zawartość */ } inline nowość w C++11 w celu wspierania różnych wersji danej biblioteki, czyli ewolucji kodu, ze wskazaniem na bieżącą (np. najnowszą) wersję Cała biblioteka standardowa jest zamknięta w przestrzeni o nazwie std Konieczna zatem jest dyrektywa użycia: using namespace std; ale nigdy w pliku nagłówkowym! W plikach nagłówkowych raczej piszemy std::obiekt, ewentualnie stosujemy deklarację użycia, np. using std::cout

26 Namespace reguły istnienia, tworzenia, użycia Namespace tym samym tylko w przestrzeni globalnej albo (zagnieżdżone) wewnątrz innej przestrzeni namespace nie można zagnieździć (definiować) wewnątrz definicji funkcji (również main) ani nie można zdefiniować wewnątrz klasy using deklaracja/dyrektywa użycia czegoś z przestrzeni nazw void f(); namespace A { void g(); namespace X { } using ::f; // globalne f using A::g; // g z A } void h() { X::f(); // woła ::f X::g(); // woła A::g } namespace A { int i; } namespace A1 { using A::i; using A::i; // tu ok, można powtórzyć } void f() { using A::i; using A::i; // a tu błąd! }

27 Namespace użycie, zagnieżdżenia namespace A { void f(int); } using A::f; // f jest synonimem A::f; // czyli A::f(int) namespace A { void f(char); } void foo() { f( a ); // woła f(int) } // pomimo że f(char) istnieje void bar() { using A::f; // f jest synonimem A::f; // zarówno A::f(int) i A::f(char) f( a ); // woła f(char) } Można dodawać kolejną zawartość przestrzeni nazw (nawet w kolejnych plikach) ale musi być to zrobione w tym samym zasięgu znaczeniowym. Bezpośrednią nadrzędną przestrzenią nazw dla danej deklaracji jest ta przestrzeń, w której deklaracja po raz pierwszy się pojawia. Później definicja (danej deklaracji) może być w innym zakresie, ale z precyzyjną specyfikacją co do pierwotnego wystąpienia deklaracji. namespace A { namespace B { void f(); class C { void m(); }; } void B::f() { extern void h(); // to jest deklaracja A::B::h } void B::C::m() { // definicja metody m() } } Jeśli w dwóch różnych przestrzeniach te same nazwy konflikt w momencie użycia

28 Typy danych oraz specyfikatory Podstawowe typy wbudowane: char, int, float, double wchar_t rozszerzony typ znakowy (wielkość zależna od implementacji) char16_t i char32_t do reprezentacji znaków standardu Unicode Specyfikatory (rozszerzają lub zawężają, ze znakiem lub bez znaku) short long, signed unsigned short int (inaczej: short), int, long int (inaczej: long), long long int (inaczej: long long) oficjalnie w C++11 ze wzg. na zgodność z C99 float, double, long double Typ bool true odpowiednik wartości całkowitej 1 (dwa stany logiczne: true, false to są stałe) false - odpowiednik wartości całkowitej 0 nie nadawać stanu logicznego za pomocą operacji arytmetycznej (+ lub -) niejawna konwersja typów operatory: &&! < > <= >= ==!= komendy sterujące: if, for, while, do,? : kompilator przekształca int w bool

29 typedef, using typedef synonim typu istniejącego (nie żadna nowa definicja), najczęściej używany do uproszczenia zapisu (wiele razy w bibliotece standardowej) np. typedef basic_fstream<char> fstream; // w nagłówku fstream typedef basic_string<char> string; // w nagłówku string using może być użyte zamiennie jako typedef typedef std::vector<int>::iterator It; using It = std::vector<int>::iterator; // te dwie linie robią to samo typedef const char* (*Fptr)( double ); using Fptr = const char* (*) (double); // wskaźnik do funkcji, też to samo co wyżej

30 Zasięg zmiennych, przesłanianie przykład int a = 1; // zmienna globalna zakomentowanie globalnej zmiennej i próba namespace mojeklocki { int a = 7; int b = 8; } odwołania się do niej spowoduje błąd kompilacji namespace { int c = 99; // int a = 3; spowodowałoby kolizję ze zmienną globalną } int main() { int a = 2; { int a = 3, c = 100; for (int i=0; i<10; ++i); // nic nie robi, bo uwaga - gdzie kończy się instrukcja cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 3 using namespace mojeklocki; cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 3 cout << "a z mojeklocki = "<< mojeklocki::a <<endl; // 7 cout << "b z mojeklocki = "<< b <<endl; // 8 int b = 12; cout << "b lokalne = "<< b <<endl; // 12 cout << "a nielokalne = "<< ::a <<endl; // 1 cout << "c z nienazwanej przestrzeni " << ::c << endl; // 99, to też jest zmienna globalna } cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 2 }

31 Rodzaje obiektów i ich cechy (static global) Obiekt globalny istnieje przez cały czas wykonania programu domyślnie łączony zewnętrznie deklaracja extern można użyć w innych plikach źródłowych deklaracją static zasięg można ograniczyć do pliku wystąpienia definicji (bez kolizji nazw) lepszy sposób na łączenie wewnętrzne użycie nienazwanej przestrzeni nazw (namespace) jeśli const, to zachowuje się jak static (chyba że extern const) domyślnie inicjowany wartością zera Statyczny obiekt lokalny istnieje przez cały czas wykonania programu deklaracja z modyfikatorem static wartość takiego obiektu przetrwa między kolejnymi wywołaniami funkcji zasięg ograniczony jest do bieżącego kontekstu w klasie jeden egzemplarz dla wszystkich obiektów klasy domyślnie inicjowany wartością zera pamięć statyczna

32 Obiekty globalne i statyczne (globalne) przykłady // w przestrzeni nazw lub przestrzeni globalnej int i; // domyślnie łączenie zewnętrzne const int ci = 0; // domyślnie globalny const jest static (łączony wewnętrznie) extern const int eci; // jawna deklaracja łączenia zewnętrznego static int si; // jawnie static // podobnie funkcje uwaga nie ma globalnych funkcji stałych (const) int foo(); // domyślnie łączenie zewnętrzne static int bar(); // jawna deklaracja static // nienazwana przestrzeń nazw jako polecany sposób na ograniczenie zakresu // widzialności nazw do danej jednostki translacji namespace { int i; // mimo łączenia zewnętrznego niedostępne // w innych jednostkach translacji class niewidoczna_dla_innych { }; }

33 Rodzaje obiektów i ich cechy (stack, heap) Obiekt automatyczny obiekt lokalny przydział pamięci następuje automatycznie w chwili wywołania funkcji czas trwania obiektu kończy się wraz z zakończeniem bloku, w którym został zaalokowany zasięg ograniczony jest do bieżącego kontekstu należy uważać na wskaźniki i referencje do obiektów lokalnych obiekt domyślnie nie jest inicjowany Obiekt z czasem trwania określanym przez programistę obiekt z pamięcią przydzielaną dynamicznie (operator new) czas życia do usunięcia operatorem delete obiekt bez nazwy identyfikowany pośrednio przez wskaźnik zawieszony wskaźnik - wskazujący na nieobsługiwany obszar pamięci (wskaźnik zwisający) wyciek pamięci - obszar pamięci przydzielany dynamicznie na który nie wskazuje żaden wskaźnik stos sterta

34 Stałe (const) a preprocesor za pomocą preprocesora #define PI od miejsca zdefiniowana do końca pliku modyfikator const const float pi = ; zasięg taki jak zasięg zmiennej, typ musi być określony, stała musi być zainicjalizowana stałej zdefiniowanej za pomocą preprocesora nie można śledzić bo polega na zamianie jednego symbolu na np. podaną wartość, zdecydowanie definiujmy stałe jako zmienne danego typu preprocesor można czasem użyć jako sprytnej makrodefinicji, np. wypisywania kontrolnego zmiennych (za Bruce Eckelem): #define PRINT (STR, VAR) cout << STR = << VAR << endl #define PR (x) cout << #x = << x << \n wtedy gdzieś w kodzie: PRINT( wartosc, a );

35 auto dedukcja typu (C++11) auto dawniej oznaczało tylko zmienną lokalną (automatyczną) dedukcji typu w oparciu o typ inicjalizatora lub typu zwracanego przez funkcję auto i = 7; // typ int auto x = wyrażenie // x będzie typu zwracanego przez wyrażenie dedukcja odbywa się tak jak w szablonach, z wyjątkiem rozpoznawania listy { a, b, c }, którą auto widzi jako std::initializer_list<t> (gdzie T to typ a, b, c) template<class T> int whatever(t t) { T x; // równoważne do auto x poza szablonem };

36 auto zastosowania ( C++11 ) przykłady auto a = 7; // a jest typu int const auto *ptr = &a, b = 5; // ptr typu const int*, b typu const int static auto d = 3.14; // d typu double auto x = { 1, 2, 3 }; // x typu std::initializer_list<int> działa również z operatorem new new auto(1); // alokowanym typem jest int auto z = new auto( a ); // alokowanym typem jest char, z jest typu char* szczególnie wygodne do dedukcji typów iteratorów for( auto i = m.begin(); i!= m.end(); ++i ) // niech m jest typu map<int,string> const auto& y = m; // y jest typu const std::map<int, std::string>& niestety, wewnątrz wyrażeń lambda auto nie działa

37 auto zastosowania ( C++11 ) zmienne zadeklarowane za pomocą auto są nadal wielkościami statycznymi, stąd niemożliwe jest: void fun( auto arg ) { } // źle: autodedukcja typu argumentu niemożliwa class Foo { auto m = 1; // źle: autodedukcja typu zwykłej składowej klasy niemożliwa // bo np. auto m = f(); wprowadzałoby spory problem w szukaniu // właściwej interpretacji tego czym jest f() }; auto tablica[5]; // źle: autodedukcja typu z którego zbudowana jest tablica możliwe jest class Foo { static const auto n = 0; // static tak }; uwaga auto s = hello world ; // jest typu const char* auto& s = hello world ; // jest typu referencja do const char[12] czyli tablicy

38 auto nowe metody w kontenerach, nowa pętla for ( C++11 ) W kontekście auto przydatne są nowe metody kontenerów: zwracają jawnie stałe iteratory: cbegin(), cend(), crbegin(), crend() auto ci = m.cbegin(); // ci typu std::map<int, std::string>::const_iterator Nowa składnia dla pętli for (tzw. range-based loop) vector<int> v { 1,2,3,4,5 }; for ( int i : v ) cout << i << endl; // i bezpośrednio każdym elementem wektora for ( auto i : v ) cout << i << endl; // to samo co powyżej for ( int& i : v ) cout << ++i; // może być też referencją i zmieniać zawartość! for ( auto& i : v ) cout << ++i; // to samo co powyżej for (const int i : v ) jakasmetoda( i ); // const/volatile też możliwe Można przebiegać po tablicach, kontenerach oraz dowolnych typach wyposażonych w iteratory, zwracane przez begin() i end() short tablica[5]; for ( auto& t : tablica ) { t = -t; } std::unordered_multiset<std::shared_ptr< T >> obj; for ( const auto& r : obj ) cout << r; // wypisuje wskaźnik // pytanie: czemu powyższe przez referencję? w C++11 nie ma problemu zagnieżdżonych nawiasów szablonów, nie trzeba rozdzielać spacją

39 auto referencje, modyfikatory ( C++11 ) Dla zmiennych nie zadeklarowanych wprost jako referencje, modyfikatory const/volatile na najwyższym poziomie są ignorowane: const vector<int> w; auto v1 = w; // v1 typu vector<int>, const zignorowane auto& v2 = w; // v2 typu const vector<int>& - ale jeśli przez referencję, to ok Tablice i nazwy funkcji redukują się do wskaźników: double tablica[5]; auto t1 = tablica; // t1 typu double* - to się nazywa array decay to pointer auto& t2 = tablica; // t2 typu double(&)[5] właściwy typ tylko jeśli przez referencję Jeżeli const/volatile nie na najwyższym poziomie, to zostają: auto i = 10; map<int, string> m; const auto *pi = &i; // pi jest typu const int* const auto& pm = m; // pm typu const map<int, string>& Za pomocą auto można deklarować więcej zmiennych w linii: auto zmienna = s, *ptr_zmienna = &s; // dedukcja typu inicjalizatora ten sam typ auto i = 3, d = 3.14; // błąd rożne typy inicjalizatorów

40 Operatory zwracają wartości na podstawie argumentów (argumentu) 18 poziomów ważności nie uczyć się wszystkiego! raczej używać nawiasów ( ) do czytelnego oddzielenia; niektóre zapamiętać operatory =, ++, -- dodatkowo zmieniają wartość argumentu (skutek uboczny, ang. side effect) operator przypisania = kopiuje p-wartość do l-wartości operatory matematyczne +, -, *, /, % można połączyć z operatorem przypisania +=, -=, *=, /=, %= zatem np. b %= 4; równoważne jest b = b % 4; operator % (modulo) tylko z liczbami typu całkowitego operatory relacji <, >, <=, >=, ==,!= zwracają wartość logiczną operatory logiczne && (iloczyn), (suma) operatory bitowe & (koniunkcja), (alternatywa), ^ (różnica symetryczna), ~ (bitowy operator negacji)

41 Operatory ciąg dalszy operatory przesunięć <<, >> jeśli po lewej liczba ze znakiem, to przesunięcie >> nie musi być operacja logiczną można łączyć z operatorem przypisania <<=, >>= bity przesunięte poza granicę są tracone operatory jednoargumentowe! (negacji logicznej), -, + operatory adresu &, wyłuskania *, -> i rzutowania rzutowanie: float a = 3.14; int b = (int)a; albo int b = int(a); operatory alokacji i usuwania: new, delete operator trójargumentowy? : co się stanie: int a = --b? b : (b = -10); // jeśli b=1, to a=-10 operator, zwraca wartość ostatniego z wyrażeń operator sizeof

42 Operatory tabela ważności Level Operator Description Grouping 1 :: scope Left-to-right 2 () []. -> dynamic_cast static_cast reinterpret_cast const_cast typeid postfix Left-to-right ~! sizeof new delete unary (prefix) 3 * & indirection and reference (pointers) Right-to-left + - unary sign operator 4 (type) type casting Right-to-left 5.* ->* pointer-to-member Left-to-right 6 * / % multiplicative Left-to-right additive Left-to-right 8 << >> shift Left-to-right 9 < > <= >= relational Left-to-right 10 ==!= equality Left-to-right 11 & bitwise AND Left-to-right 12 ^ bitwise XOR Left-to-right 13 bitwise OR Left-to-right 14 && logical AND Left-to-right 15 logical OR Left-to-right 16?: conditional Right-to-left 17 = *= /= %= += -= >>= <<= &= ^= = assignment Right-to-left 18, comma Left-to-right

43 Operatory rzutowanie static_cast (konwersje niejawne, zawężające, zmieniające typ podczas kompilowania) int b = static_cast<int>(a); void *vp; int *num = static_cast<int*>(vp); const_cast (od typów z modyfikatowem const lub volatile do takich samych typów bez modyfikatora lub w drugą stronę) reinterpret_cast (pełna odpowiedzialność użytkownika, bez kontroli) dynamic_cast (rzutowanie "w dół" od abstrakcyjnego typu ogólnego do typu pochodnego zajdzie gdy operacja taka ma sens podczas wykonywania programu)

44 Typy złożone w c++ (litania) Poprzez złożone typy w języku c++ rozumie się: tablice obiektów danego typu funkcje, mające parametry danego typu, a zwracające void lub referencje lub obiekty danego typu wskaźniki do void lub obiektów, lub funkcji danego typu (włączając w to statyczne składniki klasy) referencje do obiektów lub funkcji (tzw. referencje lewej wartości i referencje prawej wartości) klasy, zawierające obiekty różnych typów oraz metody składowe, wraz z odpowiednimi ograniczeniami dostępu unie, które są rodzajem klasy, mogącej zawierać obiekt różnych typów, w różnych chwilach czasu typy wyliczeniowe, zawierające listę nazwanych stałych wartości wskaźniki do niestatycznych składowych klasy

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Pojęcie struktury i klasy. Konstruktor i destruktor. Spotkanie 08 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Spotkanie 08 Klasy: definicja a deklaracja klasy dane składowe

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład II - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Operacje dyskowe - zapis do pliku #include #include

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 1 - sprawy organizacyjne i wprowadzenie. dr inż. Robert Nowak - p. 1/27 Cel i zakres przedmiotu Umiejętność programowania to umiejętność rozwiazania problemów

Bardziej szczegółowo

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza)

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Różnice między C i C++ (Rozszerzenia C++) Nowe słowa kluczowe class, delete, new, friend,... Komentarze /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Wskaźniki typu void W C wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga!

Programowanie I. O czym będziemy mówili. Plan wykładu nieco dokładniej. Plan wykładu z lotu ptaka. Podstawy programowania w językach. Uwaga! Programowanie I O czym będziemy mówili Podstawy programowania w językach proceduralnym ANSI C obiektowym Java Uwaga! podobieństwa w podstawowej strukturze składniowej (zmienne, operatory, instrukcje sterujące...)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe

Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe Laboratorium 1 - Programowanie proceduralne i obiektowe mgr inż. Kajetan Kurus 4 marca 2014 1 Podstawy teoretyczne 1. Programowanie proceduralne (powtórzenie z poprzedniego semestru) (a) Czym się charakteryzuje?

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

10. Programowanie obiektowe w PHP5

10. Programowanie obiektowe w PHP5 Ogólnie definicja klasy wygląda jak w C++. Oczywiście elementy składowe klasy są zmiennymi PHP, stąd nieśmiertelne $. Warto zauważyć, że mogą one mieć wartość HHH mgr inż. Grzegorz Kraszewski TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Biblioteka standardowa

Zaawansowane programowanie w języku C++ Biblioteka standardowa Zaawansowane programowanie w języku C++ Biblioteka standardowa Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

C++ - [4-7] Polimorfizm

C++ - [4-7] Polimorfizm Slajd 1 z 14 C++ - [4-7] Polimorfizm Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 20 maja 2013 r. Slajd 2 z 14 Polimorfizm i klasa polimorficzna POLIMORFIZM (cytat z Wikipedii) (wielopostaciowość)

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Instytut Inżynierii Rolniczej - ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski email: rjk@au.poznan.pl www: http://www.au.poznan.pl/~rjk

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 1. 1.1 Wstęp... 1 1.2 Obiekty stałe... 3 1.3 Obiekty statyczne... 4 1.4 Wskaźniki... 5 1.5 Referencje... 8 1.6 Wskaźniki do wskaźników... 11 1.7 Definiowanie własnych typów danych, polecenie typedef... 17

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++

Programowanie w języku C++ INE 2022 JĘZYKI PROGRAMOWANIA 1 INE 0050 WSTĘP DO PROGRAMOWANIA Programowanie w języku C++ ( wykł. dr Marek Piasecki ) Literatura: do wykładu dowolny podręcznik do języka C++ na laboratoriach Borland C++

Bardziej szczegółowo

Organizacja kursu, paradygmaty, ogólnie o C i C++

Organizacja kursu, paradygmaty, ogólnie o C i C++ Organizacja kursu, paradygmaty, ogólnie o C i C++ Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Kurs: Copyright c 2015 Bogdan

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE w C prolog

PROGRAMOWANIE w C prolog PROGRAMOWANIE w C prolog dr inż. Jarosław Stańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Genetyki 1 / jaroslaw.stanczyk@up.wroc.pl programowanie w c 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator

C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Slajd 1 z 10 C++ - [1-3] Debugowanie w Qt Creator Nysa 2004-2013. Autor: Wojciech Galiński. wersja dnia 15 maja 2013 r. Slajd 2 z 10 Pojęcia związane z debugowaniem DEBUGOWANIE (z ang. debugging odrobaczanie)

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

Jak Windows zarządza pamięcią?

Jak Windows zarządza pamięcią? Jak Windows zarządza pamięcią? System Windows definiuje dwa typy pamięci, często mylone przez użytkowników. Pamięć fizyczna (pamięc RAM zainstalowana w komputerze) Pamięć widziana przez daną aplikację

Bardziej szczegółowo

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski Pakiety i interfejsy Tomasz Borzyszkowski Pakiety podstawy W dotychczasowych przykładach nazwy klas musiały pochodzić z jednej przestrzeni nazw, tj. być niepowtarzalne tak, by nie doprowadzić do kolizji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku C

Wprowadzenie do programowania w języku C Wprowadzenie do programowania w języku C Część trzecia Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Część I Programowanie niskiego poziomu w języku C 19

Część I Programowanie niskiego poziomu w języku C 19 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Część I Programowanie niskiego poziomu w języku C 19 Wprowadzenie 21 1 Typy 23 1.1 Fundamentalne typy danych...................... 23 1.2 Typy pochodne.............................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Informatyka stosowana - studia niestacjonarne. Grzegorz Smyk. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Podstawy informatyki. Informatyka stosowana - studia niestacjonarne. Grzegorz Smyk. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Podstawy informatyki Informatyka stosowana - studia niestacjonarne Grzegorz Smyk Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, rok

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjny typ danych

Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny Typ Danych (abstract data type-adt): zbiór wartości wraz z powiązanymi z nimi operacjami; operacje są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji; operacje są

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów PODSTAWY PROGRAMOWANIA 3-4 WYKŁAD 22-10-2015 ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów Dodanie pliku i konfiguracji startowej (każdy uruchamiany program powinien mieć własna konfigurację startową)

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe. 2. Założenia paradygmatu obiektowego:

Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe. 2. Założenia paradygmatu obiektowego: Typy klasowe (klasy) 1. Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów

Bardziej szczegółowo

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Implementowane typy danych bit 1 bit char lub char signed 8 bitów char unsigned 8 bitów int lub signed int 16 bitów unsigned int 16 bitów long lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2)

Informatyka 2. Informatyka 2. Wykład nr 1 (04.10.2008) Dane podstawowe. - Wydział Elektryczny. Politechnika Białostocka. Program wykładu (1/2) Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 1 2/25 Dane podstawowe Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania, laboratorium 02

Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Wstęp do Programowania, laboratorium 02 Zadanie 1. Napisać program pobierający dwie liczby całkowite i wypisujący na ekran największą z nich. Zadanie 2. Napisać program pobierający trzy liczby całkowite

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 2014-06-20 09:37 PP2_W9

Wykład 9 2014-06-20 09:37 PP2_W9 Wykład 9 Przykłady programów z wykorzystaniem klas - przykład funkcji operatorowych - obiektowa implementacja listy jednokierunkowej kopiowanie obiektów - klasa "latający napis" Pozycjonowanie w plikach

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie (C++) NI 5

Programowanie (C++) NI 5 Forma kształcenia i sposób weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształcenia WYDZIAŁ FIZYKI UwB kierunek studiów: FIZYKA specjalność: FIZYKA KOD USOS: 0900 FS1 2 PRO Karta przedmiotu Przedmiot moduł ECTS

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut.

Konstruktory. Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Konstruktory Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie konstruktorów w Javie, syntaktyki oraz zalet ich stosowania. Czas wykładu 45 minut. Rozpatrzmy przykład przedstawiający klasę Prostokat: class

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 0 Proszê nie czytaæ tego!...1 1 Startujemy!...7 1.1 Pierwszy program...7 1.2 Drugi program...13 1.3 Æwiczenia...19

Spis treœci. 0 Proszê nie czytaæ tego!...1 1 Startujemy!...7 1.1 Pierwszy program...7 1.2 Drugi program...13 1.3 Æwiczenia...19 III 0 Proszê nie czytaæ tego!...1 1 Startujemy!...7 1.1 Pierwszy program...7 1.2 Drugi program...13 1.3 Æwiczenia...19 2 Instrukcje steruj¹ce...22 2.1 Prawda Fa³sz, czyli o warunkach...22 2.1.1 Wyra enie

Bardziej szczegółowo

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2 ( $%%) )'20 )*0) 1 / ) Jzyk C++ cz 3 Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki # $$%%& ' ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )!" 2 # $$%%& ' ( $%%/,))3 ( %* 2 / 4 ( ( *' *''*,

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Laboratorium 1 - Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Punkty Na laboratorium można zdobyć 60 punktów. Ocena ogólna z zajęć:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1)

FUNKCJE WZORCOWE. Wykład 10. Programowanie Obiektowe (język C++) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Programowanie Obiektowe (język C++) Wykład 10. FUNKCJE WZORCOWE Funkcje wzorcowe wprowadzenie (1) Funkcje wzorcowe wprowadzenie (2) int max ( int a, int b ) return a>b? a : b; Aby mieć analogiczną funkcję

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach

Programowanie w językach Programowanie w językach wysokiego poziomu Obsługa plików za pomocą strumieni Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2013/2014 dr inż. Paweł Myszkowski Plan zajęć a) otwieranie i zamykanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna. Materiały przygotowali: mgr inż. Wojciech Frohmberg, mgr inż. Michał Kierzynka

Pracownia specjalistyczna. Materiały przygotowali: mgr inż. Wojciech Frohmberg, mgr inż. Michał Kierzynka Pracownia specjalistyczna Materiały przygotowali: mgr inż. Wojciech Frohmberg, mgr inż. Michał Kierzynka Język C++ 1. Podstawowa struktura pliku źródłowego: #include #include "main.h" using

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012 PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 Ćwiczenia laboratoryjne c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad.

Bardziej szczegółowo

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/

Język programowania. Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl. www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Język programowania Andrzej Bobyk http://www.alfabeta.lublin.pl www.alfabeta.lublin.pl/jp/ Literatura K. Reisdorph: Delphi 6 dla każdego. Helion, Gliwice 2001 A. Grażyński, Z. Zarzycki: Delphi 7 dla każdego.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20

Programowanie obiektowe Wykład 1. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/20 O mnie prowadzący wykład: Dariusz Wardowski pokój: A334 dyżur: środa, godz. 10.00 12.00 e-mail: wardd@math.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki (3)

Podstawy informatyki (3) Podstawy informatyki (3) wykład : 15 godz. ćwiczenia : 15 godz. Prowadzący: dr inż. Jacek Piątkowski 1 Języki programowania Języki programowania - dają możliwość zapisu algorytmów w postaci zarówno wygodnej

Bardziej szczegółowo

Techniki Programowania

Techniki Programowania Techniki Programowania Łukasz Madej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wykłady opracowane we współpracy z Danutą Szeligą, Łukaszem Sztangretem Dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH Budynek B5,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie I. Kornel Warwas. ATH Katedra Matematyki i Informatyki

Programowanie I. Kornel Warwas. ATH Katedra Matematyki i Informatyki Programowanie I Kornel Warwas ATH Katedra Matematyki i Informatyki 2 Algorytm Algorytm skończony, uporządkowany ciąg zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania określonego zadania w ograniczonej

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program

KURS C/C++ WYKŁAD 1. Pierwszy program KURS C/C++ WYKŁAD 1 Pierwszy program Tworzenie programu odbywa sie w dwóch etapach: 1. opracowanie kodu źródłowego 2. generowanie kodu wynikowego Pierwszy etap polega na zapisaniu algorytmu za pomocą instrukcji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 8 (22.04.2015)

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 8 (22.04.2015) dr inż. Paweł Myszkowski Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Elektronika i Telekomunikacja, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2014/2015 Wykład nr 8 (22.04.2015) Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo