Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa"

Transkrypt

1 Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03 ISO/IEC 14882:2003 C++11 ISO/IEC 14882:2011

2 C++11 dlaczego standard jest ważny? Standard to brak zależności od rodzaju kompilatora systemu operacyjnego CPU Standard odwołuje się / opisuje działanie abstrakcyjnej maszyny. Kompilator ma za zadanie zrealizować ten opis na konkretnym sprzęcie. C++98/C++03 abstrakcyjna maszyna była jednowątkowa C++11 abstrakcyjna maszyna zaprojektowana jako wielowątkowa model pamięci (organizacja pamięci i sposoby dostępu do pamięci) na niskim poziomie gwarantowane operacje atomowe w określonej kolejności

3 Główne cechy języka: C++ podstawowe cechy język kompilowalny, ogólnego przeznaczenia, określany jako język średniego poziomu dokument opisujący standard C++11 ma 1338 stron silna (statyczna) kontrola typów podczas kompilacji: pewna forma weryfikacji poprawności kodu, pozwalająca na wczesne wykrycie błędów lub niezamierzonego działania język swobodnego formatu, rozmieszczenie znaków na stronie nie ma znaczenia, ale każda instrukcja musi być zakończona średnikiem ; C++ nie wspiera własności specyficznych dla danej platformy lub niebędących własnościami ogólnego przeznaczenia

4 C++ style programowania C++ nie narzuca żadnego stylu, daje programiście możliwość wyboru. programowanie proceduralne: organizowanie kodu w postaci procedur, wykonujących ściśle określone operacje, dane nie powiązane z procedurami, jako parametry wywołania procedur programowanie obiektowe: zbiór obiektów komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań, obiekt to element łączący stan (dane) i zachowanie (metody) programowanie funkcjami wirtualnymi programowanie uogólnione: kod programu bez wcześniejszej znajomości typów danych, szukanie i systematyka abstrakcyjnych reprezentacji efektywnych algorytmów, struktur danych i innych elementów programowych programowanie szablonami

5 C++ literatura (1) kanon literatury International Standard (można kupić cena zaporowa) ISO/IEC 14882:2011(E) Bjarne Stroustrup Język C++ Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ (Wyd. II popr.) C++11 Final Document N3290 ( )

6 C++ literatura (2) stare ale jare (niestety, nie C++11) Bruce Eckel Thinking in C++, vol. I i II (po angielsku on-line) Jerzy Grębosz Symfonia C++ Standard (C++03) Pasja C++ (niestety stare)

7 C++ literatura (3) Siddhartha Rao C++. Dla każdego. Wydanie VII Nicholas A. Solter, Scott J. Kleper C++ Zaawansowane programowanie Stephen Prata Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI Wydanie III po angielsku

8 C++ literatura (4) Anthony Williams Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji D. Ryan Stephens C++ Receptury (O Reilly) Nicolai M. Josuttis C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis C++ szablony. Vademecum profesjonalisty Wydanie II po angielsku Aktualizacja w roku 2015

9 C++ literatura (5) Scott Meyers Herb Sutter C++ 50 efektywnych sposobów na udoskonalenie Twoich programów Język C++ bardziej efektywny STL w praktyce: 50 sposobów efektywnego wykorzystania KURSY DOSTĘPNE ON-LINE Karol Xion Kuczmarski Kurs C++ (Megatutorial) Sektor van Skijlen C++ bez cholesterolu Piotr Białas, Wojciech Palacz Zaawansowane C++ pl.wikibooks.org/wiki/c++ niekompletny jeszcze Frank B. Brokken C++ Annotations Ver. 9.8.x Wyjątkowy język C++ 47 łamigłówek Wyjątkowy język C++ 40 nowych łamigłówek Niezwykły styl języka C++ 40 nowych łamigłówek Język C++ Standardy kodowania 101 zasad (współautor: Andrei Alexandrescu)

10 Używanie gcc zamiast g++ Twój edytor i kompilator GCC (GNU Compiler Collection) kompiluje różne języki (C, C++, Objective-C, Objective-C++, Java, Fortran, Ada). gcc rozpoznaje kod źródłowy C++ po rozszerzeniach:.c,.cc,.cpp,.cpp,.c++,.cp,.cxx gcc nie konsoliduje skompilowanego kodu z biblioteką standardową c++ jeśli użyjesz gcc to będziesz musiał podać ręcznie ścieżkę do plików nagłówkowych oraz do biblioteki standardowej! Nie utrudniajmy sobie życia i używajmy g++ W przypadku Dev-C++ chodzi o zapisanie pliku źródłowego z rozszerzeniem.cpp

11 Kompilator i konsolidator: gcc.gnu.org (g++) Kompilator g++ tłumaczy kod źródłowy na język assembler lub rozkazy komputera Konsolidator g++ (linker) dopasowuje odwołania symboli do ich definicji Najnowsze wersje wspierają standard C++11 (wersja 4.9.1), a także C++14 Program zarządzający bibliotekami ar, ranlib (archiver, librarian) biblioteki statyczne.a (oraz pliki obiektowe.o) wymagane do skonsolidowania pliku wykonywalnego podczas linkowania biblioteki dynamiczne.so zawierają kod maszynowy ładowany do pamięci po uruchomieniu wykorzystującego je programu, muszą więc być dostępne podczas uruchamiania programu Warto zapoznać się z narzędziem make

12 Kompilator wsparcie nowego standardu Kompilowanie kodu według nowego standardu Wsparcie kompilatora dla standardu C++11 (C++14) wymaga dodatkowej opcji (flagi): g++ -std=c++11 g++ -std=c++1y Przykładowo (linux): Program jest w katalogu /usr/bin Pliki nagłówkowe w katalogu /usr/include/c++/4.8 Biblioteki w katalogu /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.8 Na pracowni komputerowej kompilator g jest dostępny tylko w nowych instalacjach (Dev-C )

13 Kompilowanie i linkowanie (konsolidacja) Prosty program o nazwie myprog z pliku prog1.cc g++ -std=c++11 -o myprog prog1.cc // to samo: g++ -std=c++11 prog1.cc -o myprog Plik obiektowy (bez konsolidacji do programu) g++ -std=c++11 -c -o prog1.o prog1.cc Konsolidacja do programu wykonalnego g++ -std=c++11 -o myprog prog1.o Uruchomienie programu (linux)./myprog gdzie. (kropka) oznacza pełną nazwę ścieżki, chyba że ścieżka do katalogu z programem jest w zmiennej PATH

14 Kompilatory kilka uwag Można mieć zainstalowane kilka wersji g++ oraz biblioteki standardowej. Napisz: g++ i postukaj tab (pokażą się wszystkie programy zaczynające się na g++) Zwykle g++ to link symboliczny do jednej z wersji. Sprawdzenie wersji: g++ -v // lub: g++ --version Inne kompilatory warte uwagi: clang ver. 3.5, Intel C++ ver. 14, Microsoft Visual Studio C Kompilowanie plików nagłówkowych niektóre kompilatory pozwalają na prekompilowanie plików nagłówkowych, w dużych projektach znacznie może to przyspieszyć proces kompilacji g++ kompilując plik.h tworzy plik z rozszerzeniem.h.gch prekompilowany plik jeśli znaleziony, może być brany jako pierwszy przed plikiem.h student robi to zwykle przez pomyłkę, niepotrzebnie umieszczając na liście plików źródłowych do kompilowania również pliki.h (może to prowadzić do zaskakujących problemów w stylu edytuję plik.h i nic się nie dzieje )

15 Pierwszy program Program wymaga napisania funkcji: auto main() -> int { } lub int main() { } W kodzie tylko jedna funkcja main. Uwaga: dawniej (przed rokiem 1998) dopuszczano postać funkcji zwracającej void (tzn. nic ), teraz musi zwracać int. Paradoksalnie, jest to jedyna funkcja, w której (skoro coś zwraca) nie trzeba pisać instrukcji return. Można (ale nie trzeba) jawnie napisać: int main() { return 0; }

16 Pierwszy program: średnik Uważaj na średnik są miejsca, w których średnik jest konieczny, a są, w których jest zbędny lub nieprawidłowy. int fun3() { return 2; } ; Nie stawiaj średnika za nawiasem kończącym definicję funkcji jest niepotrzebny! #include mojplik.h ; #define FLAGA ; Nie stawiaj średnika na końcu dyrektywy preprocesora to jest błąd! class Klasa { } ; Średnik konieczny jest na końcu definicji klasy! for (int i=0; i<10; ++i); // tutaj instrukcja, którą może ktoś // zamierzał wykonać 10 razy Przykład kompilującego się kodu, w którym przez pomyłkę mamy niezamierzone działanie

17 Pierwszy program który coś robi #include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "I am Jan B. " << "za zycia napisalem ponad " << 100 << " ksiazek!\n"; cout << "A Ty ile napisales: "; int liczba; cin >> liczba; if (liczba < 100) cout << "\n Tak malo!"; return 0; // return EXIT_SUCCESS } #include <iostream.h> // NIE UŻYWAĆ czasem implementowane tak: #include <iostream> using namespace std; w nowych kompilatorach ostrzeżenia, a nawet może się nie skompilować Można też wybrać konkretne using std::cout; using std::cin; Albo podczas wywołania pisać std::cout oraz std::cin itd. Biblioteki z C: #include <cstdlib> #include <cstdio> #include <cassert>

18 Zajrzyjmy w głąb <iostream> #include <ostream> #include <istream> extern istream cin; extern ostream cout; extern ostream cerr; extern ostream clog; Deklaracje obiektów odpowiadających za pracę na strumieniu wejście / wyjście. Obiekty konstruowane przed main() Hierarchia klas odpowiedzialnych za pracę na strumieniach cin obiekt odpowiedzialny za obsługę standardowego strumienia wejściowego (zwykle powiązanego z klawiaturą), wywołanie powoduje opróżnienie buforu cout cout obiekt odpowiedzialny za strumień wyjściowy (zwykle powiązany z monitorem) cerr obiekt standardowego strumienia komunikatów o błędach, powiązany przez system z monitorem, strumień niebuforowany clog obiekt wyprowadzany standardowo tak jak cerr, strumień buforowany

19 Operatory, manipulatory, znaki specjalne operator<< oraz operator>> są to operatory przesunięcia bitowego, jednak dla obiektów strumienia są przeciążone i stają się operatorami wejścia/wyjścia Co lepiej na końcu: std::endl czy \n? MANIPULATORY ( tak naprawdę funkcje) endl dodaje do buforu znak \n oraz wykonuje flush opróżnienie buforu ends wkłada znak kończący łańcuch znakowy, czyli symbol zerowy \0 flush opróżnia bufor ws czyta i ignoruje białe znaki Kod dla guru (przykład): ostream& ostream::operator<< ( ostream& (*op) (ostream&) ) { return (*op) (*this); } std::ostream& std::endl (std::ostream& s) { s.put('\n'); } s.flush(); return s; Można tak: std::cout << std::endl; lub tak: std::endl ( std::cout ); ZNAKI SPECJALNE (stałe znakowe) \n nowa linia \r powrót do początku linii \t pozioma tabulacja \a alarm dźwiękowy \0 symbol zerowy (koniec łańcucha) MNIEJ UŻYWANE \v pionowa tabulacja \b powrót o jedną pozycję \f nowa strona (drukarka) \? znak zapytania KONIECZNE W ŁAŃCUCHU ZNAKOWYM \\ lewy ukośnik \ apostrof \ cudzysłów

20 Deklaracja co to jest? Deklaracja to wprowadzenie w danej jednostce translacji (pliku) nazwy (lub nazw), albo redeklaracja nazw wprowadzonych poprzednimi deklaracjami. Deklaracje generalnie określają jak mają być rozumiane dane nazwy. Deklaracja może być też definicją, chyba że (i wtedy są to tylko deklaracje): deklarujemy funkcję bez definiowania jej ciała void fun( double d, short n, int ); nie ma definicji (ciała) funkcji, czyli części ujętej w nawiasy { } to jest to tylko deklaracja deklaracja poprzedzona jest specyfikatorem extern, w znaczeniu obiektu zdefiniowanego w innym pliku extern double d; deklarujemy, że w innym pliku będzie zdefiniowana zmienna typu double o nazwie d. UWAGA: jeśli użyjemy specyfikatora extern oraz inicjalizujemy zmienną, np. extern double d = 3.14; to oznacza to już definicję a nie deklarację! deklaracja z użyciem extern jako sposób konsolidacji (linkowania) kodu extern C int fun ( float ); extern C { /* tutaj lista deklaracj */ } gdy chcemy zlinkować z kodem z innego języka, musimy zadeklarować nazwy obiektów tam zdefiniowanych

21 Deklaracje (2) deklarujemy statyczną składową w definicji klasy class Foo { static int n; }; deklarujemy nazwę klasy (bez jej definiowania): deklarujemy (silny) typ wyliczeniowy (C++11) enum class EColor; enum struct EShape : char; Deklaracjami nazywamy również: deklarację z użyciem typedef zmienna statyczna w definicji klasy to dopiero jej deklaracja jak się później dowiemy, taką zmienną definiuje się dopiero poza ciałem klasy typedef int Calkowity, *PtrCalkowity; Calkowity n1; PtrCalkowity ptr1; deklarację użycia using lub dyrektywę using using std::cout; using namespace std; class Foo; klasa wyliczeniowa (albo silny typ wyliczeniowy ) pozwala na uprzednią deklarację wraz ze specyfikacją typy danych wyliczeniowych (typ musi być całkowity) n1 jest typu int, zaś ptr1 jest typu wskaźnik do int deklaracja użycia czegoś dyrektywa użycia którejś przestrzeni nazw

22 Definicje reguła jednej definicji (One Definition Rule) Jedna definicja żadna jednostka translacji (plik) nie może zawierać więcej niż jednej definicji jakiejkolwiek zmiennej, funkcji, klasy, typu wyliczeniowego lub szablonu. Definicja może się znajdować w programie, zewnętrznej bibliotece (standardowej, użytkownika). Definicja klasy konieczna jest w danym pliku, gdy typ klasy używany jest w sposób wymagający znajomości kompletnej definicji. One ring to rule them all, one ring to find them, One ring to bring them all and in the darkness bind them. class Foo; struct Foo* ptr1; Foo *ptr2; w tych przypadkach nie ma konieczności znajomości definicji klasy, wystarczy deklaracja jej nazwy Czasami definicja może się powtórzyć w różnych plikach. Dotyczy to klasy, typu wyliczeniowego, funkcji inline (extern inline), szablonu klasy, statycznej zmiennej oraz metody składowej w szablonie klasy, niestatycznego szablonu funkcji, specjalizacji szablonu (C ) wszystko to pod pewnymi warunkami! (zasadniczo jest to powtórzenie tego samego kodu z ew. dopisanymi wartościami domyślnymi funkcji)

23 Organizacja kodu (header guard) DEKLARACJE zmienny, funkcji nie-inline lub DEFINICJE funkcji inline DEFINICJE klas, DEFINICJE szablonów plik nagłówkowy (.h ) Cytat z Megatutorial-u Karola Kuczmarskiego (Państwa niewiele starszego kolegi ) Dyrektywa #include jest głupia jak cały preprocesor. Wielokrotne włączenie tego samego nagłówka (#include) wielokrotna definicja pogwałcenie reguły ODR błąd! Aby temu zapobiec, w plikach nagłówkowych zawsze korzystamy z dyrektyw preprocesora (blokada, tzw. header guard) #ifndef FIGURA_H #define FIGURA_H // tutaj cała zawartość pliku #endif // FIGURA_H DEFINICJE zmiennych, funkcji, metod klas plik źródłowy (.cc ) Nie korzystamy z dyrektywy #pragma once pierwotnie działała tylko w niektórych kompilatorach, np. Visual C++ pragma nie jest polecana przez twórców gcc jako dyrektywa z definicji zależna od implementacji, choć działa w g++ od ver. 3.4

24 Pułapki myślenia o blokadach header guard (czyli zestaw #ifndef #define #endif) nie chroni przed problemem podczas konsolidacji plików, jeśli w pliku nagłówkowym, włączonym do tych różnych plików, zdefiniowaliśmy coś, co pogwałci ODR. Skompiluje się, ale linker zgłosi multiple definition header guard chroni jeden dany plik źródłowy przed wielokrotnym włączeniem (i kompilacją) tego samego pliku nagłówkowego, wielokrotne włączenie może nastąpić również nie wprost, przez inne włączane pliki plik h1.h plik h2.h plik test.cc plik main.cc #ifndef H1_H #define H1_H void fun() { } #endif #ifndef H2_H #define H2_H #include h1.h // coś jeszcze #endif #include h2.h void fun2() { fun(); } #include h1.h #include h2.h int main() { fun(); } g++ main.cc test.cc o prog /tmp/cccopu18.o: In function `fun()': test.cc:(.text+0x0): multiple definition of `fun()' /tmp/ccgypjjh.o:main.cc:(.text+0x0): first defined here collect2: ld returned 1 exit status

25 Namespace przestrzeń nazw Namespace przestrzeń nazw obszar posiadający swoją nazwę lub bez nazwy, służący do deklaracji. Nazwy zdeklarowane wewnątrz namespace są zamknięte odwołanie do nich możliwe jest poprzez nazwę przestrzeni nazw lub odpowiednią deklarację / dyrektywę użycia. Namespaces służą unikaniu kolizji nazewniczych. Definicja namespace może być rozbita na wiele części i może się znajdować nawet w różnych plikach zatem sami możemy nawet coś dodać do danej przestrzeni nazw nawet tej zdefiniowanej w jakiejś zewnętrznej bibliotece. inline opcjonalnie namespace nazwa opcjonalnie { /* zawartość */ } inline nowość w C++11 w celu wspierania różnych wersji danej biblioteki, czyli ewolucji kodu, ze wskazaniem na bieżącą (np. najnowszą) wersję Cała biblioteka standardowa jest zamknięta w przestrzeni o nazwie std Konieczna zatem jest dyrektywa użycia: using namespace std; ale nigdy w pliku nagłówkowym! W plikach nagłówkowych raczej piszemy std::obiekt, ewentualnie stosujemy deklarację użycia, np. using std::cout

26 Namespace reguły istnienia, tworzenia, użycia Namespace tym samym tylko w przestrzeni globalnej albo (zagnieżdżone) wewnątrz innej przestrzeni namespace nie można zagnieździć (definiować) wewnątrz definicji funkcji (również main) ani nie można zdefiniować wewnątrz klasy using deklaracja/dyrektywa użycia czegoś z przestrzeni nazw void f(); namespace A { void g(); namespace X { } using ::f; // globalne f using A::g; // g z A } void h() { X::f(); // woła ::f X::g(); // woła A::g } namespace A { int i; } namespace A1 { using A::i; using A::i; // tu ok, można powtórzyć } void f() { using A::i; using A::i; // a tu błąd! }

27 Namespace użycie, zagnieżdżenia namespace A { void f(int); } using A::f; // f jest synonimem A::f; // czyli A::f(int) namespace A { void f(char); } void foo() { f( a ); // woła f(int) } // pomimo że f(char) istnieje void bar() { using A::f; // f jest synonimem A::f; // zarówno A::f(int) i A::f(char) f( a ); // woła f(char) } Można dodawać kolejną zawartość przestrzeni nazw (nawet w kolejnych plikach) ale musi być to zrobione w tym samym zasięgu znaczeniowym. Bezpośrednią nadrzędną przestrzenią nazw dla danej deklaracji jest ta przestrzeń, w której deklaracja po raz pierwszy się pojawia. Później definicja (danej deklaracji) może być w innym zakresie, ale z precyzyjną specyfikacją co do pierwotnego wystąpienia deklaracji. namespace A { namespace B { void f(); class C { void m(); }; } void B::f() { extern void h(); // to jest deklaracja A::B::h } void B::C::m() { // definicja metody m() } } Jeśli w dwóch różnych przestrzeniach te same nazwy konflikt w momencie użycia

28 Typy danych oraz specyfikatory Podstawowe typy wbudowane: char, int, float, double wchar_t rozszerzony typ znakowy (wielkość zależna od implementacji) char16_t i char32_t do reprezentacji znaków standardu Unicode Specyfikatory (rozszerzają lub zawężają, ze znakiem lub bez znaku) short long, signed unsigned short int (inaczej: short), int, long int (inaczej: long), long long int (inaczej: long long) oficjalnie w C++11 ze wzg. na zgodność z C99 float, double, long double Typ bool true odpowiednik wartości całkowitej 1 (dwa stany logiczne: true, false to są stałe) false - odpowiednik wartości całkowitej 0 nie nadawać stanu logicznego za pomocą operacji arytmetycznej (+ lub -) niejawna konwersja typów operatory: &&! < > <= >= ==!= komendy sterujące: if, for, while, do,? : kompilator przekształca int w bool

29 typedef, using typedef synonim typu istniejącego (nie żadna nowa definicja), najczęściej używany do uproszczenia zapisu (wiele razy w bibliotece standardowej) np. typedef basic_fstream<char> fstream; // w nagłówku fstream typedef basic_string<char> string; // w nagłówku string using może być użyte zamiennie jako typedef typedef std::vector<int>::iterator It; using It = std::vector<int>::iterator; // te dwie linie robią to samo typedef const char* (*Fptr)( double ); using Fptr = const char* (*) (double); // wskaźnik do funkcji, też to samo co wyżej

30 Zasięg zmiennych, przesłanianie przykład int a = 1; // zmienna globalna zakomentowanie globalnej zmiennej i próba namespace mojeklocki { int a = 7; int b = 8; } odwołania się do niej spowoduje błąd kompilacji namespace { int c = 99; // int a = 3; spowodowałoby kolizję ze zmienną globalną } int main() { int a = 2; { int a = 3, c = 100; for (int i=0; i<10; ++i); // nic nie robi, bo uwaga - gdzie kończy się instrukcja cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 3 using namespace mojeklocki; cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 3 cout << "a z mojeklocki = "<< mojeklocki::a <<endl; // 7 cout << "b z mojeklocki = "<< b <<endl; // 8 int b = 12; cout << "b lokalne = "<< b <<endl; // 12 cout << "a nielokalne = "<< ::a <<endl; // 1 cout << "c z nienazwanej przestrzeni " << ::c << endl; // 99, to też jest zmienna globalna } cout << "a lokalne = "<< a <<endl; // 2 }

31 Rodzaje obiektów i ich cechy (static global) Obiekt globalny istnieje przez cały czas wykonania programu domyślnie łączony zewnętrznie deklaracja extern można użyć w innych plikach źródłowych deklaracją static zasięg można ograniczyć do pliku wystąpienia definicji (bez kolizji nazw) lepszy sposób na łączenie wewnętrzne użycie nienazwanej przestrzeni nazw (namespace) jeśli const, to zachowuje się jak static (chyba że extern const) domyślnie inicjowany wartością zera Statyczny obiekt lokalny istnieje przez cały czas wykonania programu deklaracja z modyfikatorem static wartość takiego obiektu przetrwa między kolejnymi wywołaniami funkcji zasięg ograniczony jest do bieżącego kontekstu w klasie jeden egzemplarz dla wszystkich obiektów klasy domyślnie inicjowany wartością zera pamięć statyczna

32 Obiekty globalne i statyczne (globalne) przykłady // w przestrzeni nazw lub przestrzeni globalnej int i; // domyślnie łączenie zewnętrzne const int ci = 0; // domyślnie globalny const jest static (łączony wewnętrznie) extern const int eci; // jawna deklaracja łączenia zewnętrznego static int si; // jawnie static // podobnie funkcje uwaga nie ma globalnych funkcji stałych (const) int foo(); // domyślnie łączenie zewnętrzne static int bar(); // jawna deklaracja static // nienazwana przestrzeń nazw jako polecany sposób na ograniczenie zakresu // widzialności nazw do danej jednostki translacji namespace { int i; // mimo łączenia zewnętrznego niedostępne // w innych jednostkach translacji class niewidoczna_dla_innych { }; }

33 Rodzaje obiektów i ich cechy (stack, heap) Obiekt automatyczny obiekt lokalny przydział pamięci następuje automatycznie w chwili wywołania funkcji czas trwania obiektu kończy się wraz z zakończeniem bloku, w którym został zaalokowany zasięg ograniczony jest do bieżącego kontekstu należy uważać na wskaźniki i referencje do obiektów lokalnych obiekt domyślnie nie jest inicjowany Obiekt z czasem trwania określanym przez programistę obiekt z pamięcią przydzielaną dynamicznie (operator new) czas życia do usunięcia operatorem delete obiekt bez nazwy identyfikowany pośrednio przez wskaźnik zawieszony wskaźnik - wskazujący na nieobsługiwany obszar pamięci (wskaźnik zwisający) wyciek pamięci - obszar pamięci przydzielany dynamicznie na który nie wskazuje żaden wskaźnik stos sterta

34 Stałe (const) a preprocesor za pomocą preprocesora #define PI od miejsca zdefiniowana do końca pliku modyfikator const const float pi = ; zasięg taki jak zasięg zmiennej, typ musi być określony, stała musi być zainicjalizowana stałej zdefiniowanej za pomocą preprocesora nie można śledzić bo polega na zamianie jednego symbolu na np. podaną wartość, zdecydowanie definiujmy stałe jako zmienne danego typu preprocesor można czasem użyć jako sprytnej makrodefinicji, np. wypisywania kontrolnego zmiennych (za Bruce Eckelem): #define PRINT (STR, VAR) cout << STR = << VAR << endl #define PR (x) cout << #x = << x << \n wtedy gdzieś w kodzie: PRINT( wartosc, a );

35 auto dedukcja typu (C++11) auto dawniej oznaczało tylko zmienną lokalną (automatyczną) dedukcji typu w oparciu o typ inicjalizatora lub typu zwracanego przez funkcję auto i = 7; // typ int auto x = wyrażenie // x będzie typu zwracanego przez wyrażenie dedukcja odbywa się tak jak w szablonach, z wyjątkiem rozpoznawania listy { a, b, c }, którą auto widzi jako std::initializer_list<t> (gdzie T to typ a, b, c) template<class T> int whatever(t t) { T x; // równoważne do auto x poza szablonem };

36 auto zastosowania ( C++11 ) przykłady auto a = 7; // a jest typu int const auto *ptr = &a, b = 5; // ptr typu const int*, b typu const int static auto d = 3.14; // d typu double auto x = { 1, 2, 3 }; // x typu std::initializer_list<int> działa również z operatorem new new auto(1); // alokowanym typem jest int auto z = new auto( a ); // alokowanym typem jest char, z jest typu char* szczególnie wygodne do dedukcji typów iteratorów for( auto i = m.begin(); i!= m.end(); ++i ) // niech m jest typu map<int,string> const auto& y = m; // y jest typu const std::map<int, std::string>& niestety, wewnątrz wyrażeń lambda auto nie działa

37 auto zastosowania ( C++11 ) zmienne zadeklarowane za pomocą auto są nadal wielkościami statycznymi, stąd niemożliwe jest: void fun( auto arg ) { } // źle: autodedukcja typu argumentu niemożliwa class Foo { auto m = 1; // źle: autodedukcja typu zwykłej składowej klasy niemożliwa // bo np. auto m = f(); wprowadzałoby spory problem w szukaniu // właściwej interpretacji tego czym jest f() }; auto tablica[5]; // źle: autodedukcja typu z którego zbudowana jest tablica możliwe jest class Foo { static const auto n = 0; // static tak }; uwaga auto s = hello world ; // jest typu const char* auto& s = hello world ; // jest typu referencja do const char[12] czyli tablicy

38 auto nowe metody w kontenerach, nowa pętla for ( C++11 ) W kontekście auto przydatne są nowe metody kontenerów: zwracają jawnie stałe iteratory: cbegin(), cend(), crbegin(), crend() auto ci = m.cbegin(); // ci typu std::map<int, std::string>::const_iterator Nowa składnia dla pętli for (tzw. range-based loop) vector<int> v { 1,2,3,4,5 }; for ( int i : v ) cout << i << endl; // i bezpośrednio każdym elementem wektora for ( auto i : v ) cout << i << endl; // to samo co powyżej for ( int& i : v ) cout << ++i; // może być też referencją i zmieniać zawartość! for ( auto& i : v ) cout << ++i; // to samo co powyżej for (const int i : v ) jakasmetoda( i ); // const/volatile też możliwe Można przebiegać po tablicach, kontenerach oraz dowolnych typach wyposażonych w iteratory, zwracane przez begin() i end() short tablica[5]; for ( auto& t : tablica ) { t = -t; } std::unordered_multiset<std::shared_ptr< T >> obj; for ( const auto& r : obj ) cout << r; // wypisuje wskaźnik // pytanie: czemu powyższe przez referencję? w C++11 nie ma problemu zagnieżdżonych nawiasów szablonów, nie trzeba rozdzielać spacją

39 auto referencje, modyfikatory ( C++11 ) Dla zmiennych nie zadeklarowanych wprost jako referencje, modyfikatory const/volatile na najwyższym poziomie są ignorowane: const vector<int> w; auto v1 = w; // v1 typu vector<int>, const zignorowane auto& v2 = w; // v2 typu const vector<int>& - ale jeśli przez referencję, to ok Tablice i nazwy funkcji redukują się do wskaźników: double tablica[5]; auto t1 = tablica; // t1 typu double* - to się nazywa array decay to pointer auto& t2 = tablica; // t2 typu double(&)[5] właściwy typ tylko jeśli przez referencję Jeżeli const/volatile nie na najwyższym poziomie, to zostają: auto i = 10; map<int, string> m; const auto *pi = &i; // pi jest typu const int* const auto& pm = m; // pm typu const map<int, string>& Za pomocą auto można deklarować więcej zmiennych w linii: auto zmienna = s, *ptr_zmienna = &s; // dedukcja typu inicjalizatora ten sam typ auto i = 3, d = 3.14; // błąd rożne typy inicjalizatorów

40 Operatory zwracają wartości na podstawie argumentów (argumentu) 18 poziomów ważności nie uczyć się wszystkiego! raczej używać nawiasów ( ) do czytelnego oddzielenia; niektóre zapamiętać operatory =, ++, -- dodatkowo zmieniają wartość argumentu (skutek uboczny, ang. side effect) operator przypisania = kopiuje p-wartość do l-wartości operatory matematyczne +, -, *, /, % można połączyć z operatorem przypisania +=, -=, *=, /=, %= zatem np. b %= 4; równoważne jest b = b % 4; operator % (modulo) tylko z liczbami typu całkowitego operatory relacji <, >, <=, >=, ==,!= zwracają wartość logiczną operatory logiczne && (iloczyn), (suma) operatory bitowe & (koniunkcja), (alternatywa), ^ (różnica symetryczna), ~ (bitowy operator negacji)

41 Operatory ciąg dalszy operatory przesunięć <<, >> jeśli po lewej liczba ze znakiem, to przesunięcie >> nie musi być operacja logiczną można łączyć z operatorem przypisania <<=, >>= bity przesunięte poza granicę są tracone operatory jednoargumentowe! (negacji logicznej), -, + operatory adresu &, wyłuskania *, -> i rzutowania rzutowanie: float a = 3.14; int b = (int)a; albo int b = int(a); operatory alokacji i usuwania: new, delete operator trójargumentowy? : co się stanie: int a = --b? b : (b = -10); // jeśli b=1, to a=-10 operator, zwraca wartość ostatniego z wyrażeń operator sizeof

42 Operatory tabela ważności Level Operator Description Grouping 1 :: scope Left-to-right 2 () []. -> dynamic_cast static_cast reinterpret_cast const_cast typeid postfix Left-to-right ~! sizeof new delete unary (prefix) 3 * & indirection and reference (pointers) Right-to-left + - unary sign operator 4 (type) type casting Right-to-left 5.* ->* pointer-to-member Left-to-right 6 * / % multiplicative Left-to-right additive Left-to-right 8 << >> shift Left-to-right 9 < > <= >= relational Left-to-right 10 ==!= equality Left-to-right 11 & bitwise AND Left-to-right 12 ^ bitwise XOR Left-to-right 13 bitwise OR Left-to-right 14 && logical AND Left-to-right 15 logical OR Left-to-right 16?: conditional Right-to-left 17 = *= /= %= += -= >>= <<= &= ^= = assignment Right-to-left 18, comma Left-to-right

43 Operatory rzutowanie static_cast (konwersje niejawne, zawężające, zmieniające typ podczas kompilowania) int b = static_cast<int>(a); void *vp; int *num = static_cast<int*>(vp); const_cast (od typów z modyfikatowem const lub volatile do takich samych typów bez modyfikatora lub w drugą stronę) reinterpret_cast (pełna odpowiedzialność użytkownika, bez kontroli) dynamic_cast (rzutowanie "w dół" od abstrakcyjnego typu ogólnego do typu pochodnego zajdzie gdy operacja taka ma sens podczas wykonywania programu)

44 Typy złożone w c++ (litania) Poprzez złożone typy w języku c++ rozumie się: tablice obiektów danego typu funkcje, mające parametry danego typu, a zwracające void lub referencje lub obiekty danego typu wskaźniki do void lub obiektów, lub funkcji danego typu (włączając w to statyczne składniki klasy) referencje do obiektów lub funkcji (tzw. referencje lewej wartości i referencje prawej wartości) klasy, zawierające obiekty różnych typów oraz metody składowe, wraz z odpowiednimi ograniczeniami dostępu unie, które są rodzajem klasy, mogącej zawierać obiekt różnych typów, w różnych chwilach czasu typy wyliczeniowe, zawierające listę nazwanych stałych wartości wskaźniki do niestatycznych składowych klasy

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Thinking in C++. Edycja polska

Thinking in C++. Edycja polska IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRECI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011

Copyright by Wydawnictwo Atnel Szczecin 2011 Książka przeznaczona jest dla elektroników i hobbystów, którzy chcą szybko, w oparciu o interesujące przykłady, poznać język C przeznaczony dla mikrokontrolerów AVR i nauczyć się pisać dla nich programy.

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV

Jerzy Kisilewicz. Język. w środowisku Borland C++ Wydanie IV Jerzy Kisilewicz Język w środowisku Borland C++ Wydanie IV Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Opiniodawca Marian ADAMSKI Opracowanie redakcyjne i korekta Hanna BASAROWA Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo