DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT"

Transkrypt

1 DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT ( D 2004 ) Napięcie zasilania V +/-25% Pobór prądu w stanie uzbrojenia 0 ma Pobór prądu w stanie rozbrojenia 5 ma Pobór prądu ze stacyjki (po włączeniu zapłonu) 8 ma Czas trwania alarmu sek. Zakres temperatur pracy -40 o C +85 o C Obciążalność ciągła blokad max. 5 A Obciążalność kierunkowskazów 2 x 5 A Obciążalność wyjścia syreny 2 A Obciążalność wyjścia rearming 70 ma Obciążalność wyjścia podającego masę na czujniki dodatkowe 70 ma Obciążalność wyjścia podającego +v na czujniki dodatkowe 70 ma

2 DODATKOWE FORMACJE TECHNICZNE SEO PERFECT. FUNKCJA NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA Przez gumowy przepust giętki wychodzi z centrali autoalarmu krótki szary kabel przylutowany do kabla... STALATOR MOŻE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA odcinając szary kabel od masy i podłączając do tych dwóch przewodów (szary i ) przewód z przyciskiem autoryzacji. W ten sposób możliwe będzie skorzystanie z funkcji realizowanych ukrytym przyciskiem (patrz p. 6 i 7 Instrukcji Obsługi autoalarmów Seo Perfect). 2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA - umożliwia przestawienie urządzenia na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta lub pracę uniwersalną (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi w pliku BP04PODL.pdf) Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program 22 ZOBRAZOWANIE WSPÓŁDZIAŁANIA NIEKTÓRYCH KOMBACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH WYJŚCIEM.. i mpulsy s tandard. 0,8 lub 3,5s ek. rearming 2. i mpulsy s tandard + komfort. 0,8 lub 3,5s ek. komfort 0,25-63,75sek. rearming 3. i mpulsy s tandard + ryglowa nie + kom fort. 0,8 lub 3,5s ek. sek. 0,8 lu b 3,5sek. komf ort 0,25-63,75sek. rearming 4. i mpulsy s tandard + ryglowa nie 0,8 lub 3,5s ek. sek. 0,8 lu b 3,5sek. rearming UWAGA: W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na styku pasywnym (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o obciążalności 5A. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta.

3 STRUKCJA OBSŁUGI BEZPILOTOWEGO AUTOALARMU SEO PERFECT (D 2004 ) Alarm niniejszy został przystosowany do współpracy z istniejącym fabrycznym sterowaniem centralnego zamka (c.z.) z fabrycznego pilota. Urządzenie jest oparte o kod zmienny sterowania fabrycznego.. Włączenie alarmu Zamknięcie auta fabrycznym pilotem spowoduje uzbrojenie systemu alarmowego. Jeżeli w momencie włączenia alarmu będą otwarte którekolwiek drzwi lub klapy, to system natychmiast zasygnalizuje to pięciokrotnym impulsem dźwiękowym. Wyłączenie czujników dodatkowych Jeżeli trzykrotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek., to uzbrojenie auta w przeciągu kolejnych 20 sek. spowoduje odłączenie czujników dodatkowych, np. czujnika ruchu (możemy pozostawić wewnątrz pojazdu dziecko lub psa przy załączonym systemie). Po chwili potwierdzone to będzie pięcioma impulsami dźwiękowymi. 2. Wyłączenie alarmu Otwarcie auta fabrycznym pilotem spowoduje rozbrojenie alarmu. W przypadku, gdy podczas czuwania został wywołany alarm, zawsze zostanie to potwierdzone trzykrotnym impulsem świetlnym i dźwiękowym. (automatyczne uzbrajanie systemu) Gdy wyłączymy system alarmowy i w przeciągu 30 sek. nie otworzymy drzwi pojazdu lub nie przekręcimy stacyjki, alarm automatycznie załączy się sam. 3. Ciche lub głośne wł/wył alarmu Jeśli 4-krotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek., spowoduje to trwałą zmianę (naprzemiennie) sposobu sygnalizacji włączenia i wyłączenia alarmu (ciche lub głośne). Funkcję tą może uaktywnić instalator na własną odpowiedzialność, ale nie wolno używać głośnego wł./wył. w krajach EU. 4. Pamięć alarmu / limit alarmowań Przekręcenie kluczyków w stacyjce spowoduje wyświetlenie pamięci alarmów w kolejności od najświeższego do najstarszego, co pomaga w bardzo szybkim znalezieniu przyczyny fałszywych alarmów (np. źle wyregulowany czujnik), a przede wszystkim sygnalizuje drogę, którą nastąpiła próba włamania. Cztery kolejne zdarzenia pokazywane są w odstępach 5-cio sekundowych: JEDNO mignięcie diody świecącej LED oznacza wywołanie alarmu z drzwi; DWA mignięcia - alarm ze stacyjki; TRZY mignięcia - alarm z czujników dodatkowych. Jeżeli trzykrotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek. zostawiając ją w pozycji włączonej (3 /2 wł/wył.) to skasujemy pamięć alarmu - potem dioda LED wyświetli

4 identyfikację ustawień dla instalatora, tzn. wyświetli numer Programu od do 32, a następnie (po przerwie) numer (gdy patrz przed p. 6 - jest zwarty do MASY i brak funkcji niezależnego immobilizera) lub numer 3 (gdy funkcja niezależnego immobilizera jest uaktywniona, tzn. szary przewód jest rozwarty). Uwaga: Po kolejno następujących po sobie 8 alarmach system odcina czujniki dodatkowe, a po 0 alarmach - czujniki drzwiowe. 5. Awaryjne wyłączenie alarmu - stosujemy np. w przypadku zagubienia pilotów poprzez wprowadzenie tzw. P CODE. 3-krotne włączenie i wyłączenie stacyjki w czasie gdy alarm jest uzbrojony (syrena będzie pracowała ) spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. - w tym interwale należy włączyć stacyjkę, by dioda LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączając stacyjkę po odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie wprowadzona - kolejne włączenie stacyjki rozpocznie generowanie sygnałów świetlnych LED celem wprowadzenia kolejnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry stanowiące nasz indywidualny kod zaprogramowany przez instalatora (tzw. P CODE), co umożliwi nam odjechanie autem bez użycia pilotów. Użycie pilota przywróci normalne funkcjonowanie systemu. STALATOR MOŻE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA (rozcinając przy centrali i wlutowując w to miejsce przycisk autoryzacji). W PRZECIWNYM PRZYPADKU PONIŻSZE FUNKCJE NIE DZIAŁAJĄ. 6. Rozbrojenie immobilizera Po przekręceniu stacyjki odjechanie autem nie jest możliwe - należy wcześniej wcisnąć ukryty przycisk autoryzacji by uruchomić pojazd. Funkcja immobilizera uzbraja się po wyłączeniu stacyjki - w chwili otwarcia drzwi. 7. Stan serwisowy - wyłączenie funkcji niezależnego immobilizera Dokonujemy tego 0-krotnie wciskając przycisk autoryzacji w ciągu 0-ciu sekund; przywrócenie w/w funkcji realizujemy identycznie.

5 P 2 OZNACZENIE KABLI Przewód 3-żyłowy BRĄZOWY Przewód 3-żyłowy ZIELONY 3 OPIS ZŁĄCZ ZASTOSOWANYCH W SEO PERFECT ( D 2004) OPIS WYJŚCIE masy do czujników dodatkowych WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników dodatkowych WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników drzwiowych, pokrywy silnika i bagażnika ZŁĄCZE 0 P WYDAJNOŚĆ ZABEZPIECZENIE PRĄDOWA 70 ma ELEKTRONICZNE samoodwracalne UWAGI Masa podawana jest po uzbrojeniu alarmu; masa zanika jeśli uzbroimy alarm z wyłączeniem czujników dodatkowych. - - Wyzwalane impulsem ujemnym. - - Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podłączeniu do lampki podsufitowej należy ustawić 38sek. zwłoki (patrz programowanie instalatora poziom 336 i 337). Po włączeniu zapłonu ma pojawić się +v i nie znikać w 4 STACYJKA WEJŚCIE sygnału stacyjki - - momencie rozruchu silnika. 5 SYRENA WYJŚCIE sygnału syreny 2 A ELEKTRONICZNE Napięcie wyzwalające syrenę +v. samoodwracalne Nie podłączać do klaksonu. 6 KIERUNKOWSKAZ ELEKTRONICZNE WYJŚCIE kierunkowskazu L. 5 A LEWY samoodwracalne Napięcie na kierunkowskaz +v 7 +V +V główne zasilanie alarmu - - Należy podłączyć do +V akumulatora 8 KIERUNKOWSKAZ ELEKTRONICZNE WYJŚCIE kierunkowskazu P. 5 A PRAWY samoodwracalne Napięcie na kierunkowskaz +v 9 - WYJŚCIE sygnału diody LED 0 ma - Dioda LED 0 - zasilanie alarmu - - Należy podłączyć do minusa akumulatora ZŁĄCZE 6 P Czarno-czerwony WEJŚCIE blokujące - - Wyzwalane impulsem ujemnym. 2 Czarny WEJŚCIE blokujące - - Wyzwalane impulsem ujemnym. 3 WŁĄCZENIE WEJŚCIE uzbrojenia alarmu - - Wyzwalane impulsem dodatnim. 4 WYŁĄCZENIE WEJŚCIE rozbrojenia alarmu - - Wyzwalane impulsem dodatnim. 5 WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników drzwiowych, pokrywy silnika i bagażnika 6 WYJŚCIE sterujące rearmingiem 70 ma - - ELEKTRONICZNE samoodwracalne Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podłączeniu do lampki podsufitowej należy ustawić 38sek. zwłoki (patrz programowanie instalatora poziom 336 i 337). Wyjście podaje masę. Szary 2 Przewód 3-żyłowy BIAŁY WEJŚCIE przycisku autoryzacji immobilizera (standardowo zwarte na stałe do masy) WYJŚCIE +V do czujników dodatkowych ZŁĄCZE 2 P ma ELEKTRONICZNE samoodwracalne Aby uaktywnić należy przeciąć przewód szary i dolutować przycisk Zasilanie czujników dodatkowych jest podawane ciągle

6 FUNKCJE STALATORA AUTOALARMU SEO PERFECT (D 2004) 7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączając stac. po odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje odliczanie LED celem wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora: 33 - default - przywraca ustawienia fabryczne, tzn. 333, 336, 338, 3322, 3329, 3332, 335. P CODE użytkownika zostaje skasowany. UWAGA: Funkcję "default" można również wprowadzić zwierając, przed włączeniem zasilania nogi i 2 w procesorze (kropka na układzie scalonym pokazuje nogę ), a następnie założyć zasilanie i rozewrzeć nogi procesora. Zwarcie nóg i 2 ustawia "alarm rozbrojony" czas centr. zamka 0,8 sek czas centr. zamka 3,5 sek wprowadzenie indywidualnego P CODE użytkownika do rozbrojenia awaryjnego. Wprowadź kod 335 w połączeniu z nowym 4-cyfr. P CODE klienta (brak cyfry 0), np tzn. wprowadzamy liczbę (zignoruj fakt, że po wprowadzeniu kodu 335 LED zaświeci się na 3 sek. informując o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. należy wł. stac. i przeprowadzić dalszą procedurę wprowadz. nowego kodu użytkownika). Przykład: 7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. spowoduje zaświecenie LED na 3 sek. - w tym czasie należy wł. stac., by LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączamy stac. po 3-cim mignięciu LED (zostanie zapamiętana cyfra 3) i włączamy ponownie - wyłączając znowu po 3-cim mignięciu LED (system ponownie zaakceptuje cyfrę 3). W ten sam sposób wprowadzamy pozostałe cyfry:, 5, 2, 2, 2, 2. Od tej chwili użytkownik będzie mógł rozbroić alarm wprowadzając kod 2222 stanowiący jego indywidualny P CODE do rozbrojenia awaryjnego zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 5 sek zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 40 sek wyłączenie funkcji "comfort" czas funkcji "comfort" 25 sek płynna regulacja czasu funkcji "comfort" 0-64 sek. (wł. stac. po żądanym czasie) wyłączenie funkcji rygla (2-krotnego impulsu na wł./wył alarmu) krotny impuls na zamknij centralnego zamka zezwolenie na głośne wł./wył. alarmu zakaz głośnego wł./wył. alarmu zezwolenie na potwierdzenie kierunkowskazami wł./wył. alarmu (w standardzie 3332) zakaz potwierdzania kierunkowskazami wł./wył. alarmu. DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA - umożliwia przestawienie urządzenia na konkretny Program, tzn. na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi) lub pracę uniwersalną (tzn. Program = 335). 335 do 3359 = Programy do do 3369 = Programy 0 do do 3379 = Programy 9 do do 3385 = Programy 28 do 32! Sprawdź maksymalną obciążalność obwodu rozcinanego - przekaźnik nie powinien pracować na granicy obciążalności 5A - należy uwzględnić zapas.

7 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +V 7/0 +V 3/0 STACYJKA 4/0 SYRENA 5/0 EWY 6/0 RAWY 8/0 AKUMULATOR SAMOCHODU V +V bia³y 2/2 DODATKOWY zielony 2/0 (opcjonalnie) br¹zowy /0 Zasilanie czujników dodatkowych: U = V I = max. 70 ma patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) 6/6 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) BLOKOWANIE patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane -) marka: AUTOALARM SEO model: PERFECT rok: 04 rev00 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wyjœcie podaje -) UWAGA: FUNKCJE TYCH PRZEWODÓW ZALE NE S OD NUMERU ZASTOSOWANEGO PROGRAMU LED Blokada (max 5A V) Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA

8 UWAGI MONTAŻOWE DLA STALATORA; WARUNKI STALOWANIA SEO PERFECT Alarm samochodowy Seo Perfect przeznaczony jest do trwałego zainstalowania w pojazdach z instalacją elektryczną V i z minusem na masie w przedziale pasażerskim lub bagażowym. UWAGA: W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na styku pasywnym (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o obciążalności 5A. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta. Zawsze należy sprawdzić maksymalną obciążalność obwodu rozcinającego - przekaźnik nie powinien pracować na granicy obciążalności 5A - należy uwzględnić zapas.. Na schematach podłączeniowych dla określonych aut są podawane kolory kabli i pin-y w złączach określające miejsce podłączeń przewodów niezbędnych do działania Seo Perfect, z uwagi na dość częste zmiany kolorystyki kabli przez producentów (np. Renault) aut proszę zawsze sprawdzać pin-y na złączach. 2. Zasilanie alarmu najlepiej jest poprowadzić bezpośrednio z akumulatora; dopuszczalne jest również skorzystanie z zasilania dostępnego w skrzynce bezpiecznikowej. 3. Kable powinne być lutowane do instalacji pojazdu. Lutowanie powinno odbyć się z użyciem kalafonii. Prawidłowy lut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy lutowane miejsce rozgrzeje się tak, by cyna z kalafonią opłynęła punkt lutowniczy ze wszystkich stron. Właściwie wykonany lut jest błyszczący. Jeśli kabel zostanie jedynie przychwycony do innego przewodu to mimo że wydaje się, iż lut został wykonany, cyna może suwać się po przewodzie nie dając właściwego kontaktu elektrycznego. 4. Producent zabrania przedłużania przewodów obwodów blokowanych. 5. Przewód nie może być zaciśnięty w tzw. oczku - musi być przylutowany. Zdarza się, że instalator wierci otwór w karoserii większy niż śruba stosowana do przykręcenia oczka masowego i po zastosowaniu płaskich podkładek okazuje się, że alarm nie ma masy zasilającej. Prosimy o wyeliminowanie takich niedociągnięć montażowych. 6. Przewody nie powinne mieć kontaktu z ruchomymi elementami pojazdu, jak również nie mogą być przygniecione. Najlepiej je poprowadzić z dala od mocno nagrzewających się elementów. 7. Centralka alarmu musi być schowana tak by nie nastąpiło zalanie wodą; nie może być schowana w nadkolu auta; należy też zwrócić uwagę na fakt, że część aut ma mechaniczne uszkodzenia powypadkowe ułatwiające dostanie się wody do wnętrza; centralka powinna być mocowana tak by przewody z obudowy wychodziły od spodu, gdyż w przeciwnym wypadku po kablach może dostać się woda do centralki. Urządzenia nie wolno umieszczać obok nagrzewnicy ani obok kanałów wentylacyjnych, gdyż wysoka różnica temperatur może spowodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Urządzenie zalane jest wyłączone z gwarancji. 8. Sprawdzenie impulsów centralnego zamka powinno być wykonane miernikiem uniwersalnym. Sprawdzanie kontrolką lampową może spowodować zwarcie. Posługiwanie się kontrolką może spowodować uszkodzenie systemów elektronicznych w aucie ze względu na zwiększony przepływ prądu. 9. Autoalarm należy zamontować w sposób uniemożliwiający mu samoczynne przemieszczanie. 0. Wyjście na syrenę ma obciążalność max. 2A.. Telefon komórkowy pozostawiony w uzbrojonym aucie może w czasie przyjmowania rozmowy pobudzić ultradźwięki i wywołać alarm, dlatego ważne jest ewentualne zastosowanie sprawdzonych czujników ultradźwiękowych dopuszczonych do obrotu w EU.. Produkowane przez nas alarmy będące w stanie rozbrojonym nie podają masy zasilającej czujniki dodatkowe. Uzbrojenie alarmu z wyłączeniem czujników dodatkowych również odłączy masę je zasilającą. 3. Systemów z przeznaczeniem do instalacji V nie wolno stosować w instalacji 24V. 4. Zamek centralny przeznaczony do montażu z systemem alarmowym Seo Concerto musi być dopuszczony do obrotu w EU. 5. Certyfikat montażu dostarczony wraz z systemem alarmowym powinien być przez instalatora wypełniony i podpisany.

9 LISTA AUT OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SEO PERFECT D 2004 dn l.p. AUTO ROK BEZPILOTÓWKA inv. -/+ inv. +/- inv. chry rozgałęź. STRONA ALFA ROMEO > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. szt. D40 2 ALFA ROMEO > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. D40 3 AUDI A4 02-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. D4 4 AUDI A4 (c.z. pneumatyk) D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D35 5 AUDI A4 (c.z. pneumatyk) 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D29 6 AUDI A D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D3 7 AUDI A6 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D3 8 AUDI A3 (c.z. pneumatyk) 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D24 9 BMW D 2004 prog. (KOD 335) D8 0 BMW 5 00-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. szt. szt. D23 CHEVROLET LACETTI 04-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. szt. D45 CHRYSLER VOYAGER 0-03 D 2004 prog. 7 (KOD 3357) 2 szt. szt. D8 3 CITROEN JUMPER 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33 4 CITROEN C3 02-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D8 5 CITROEN C5 0-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. szt. D30 6 CITROEN C8 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 7 CITROEN BERLGO 0-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D4 8 CITROEN BERLGO 03-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D33 9 CITROEN XANTIA II 98-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D9 20 CITROEN XSARA D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D25 2 CITROEN XSARA D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D25 22 CITROEN XSARA II 02-> D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D26 23 CITROEN XSARA II 02-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D26 24 CITROEN XSARA PICASSO 00-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D27 25 CITROEN XSARA PICASSO 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 26 FIAT DUCATO 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33

10 27 FIAT STILO 0-> D 2004 prog. 0 (KOD 336) D22 28 FIAT PUNTO 0-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D29 29 FIAT ULYSSE 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 30 FORD GALAXY 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 3 FORD MONDEO 0-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D 32 FORD MONDEO 99-0 D 2004 prog. 3 (KOD 3353) D9 33 FORD FOCUS 0-> D 2004 prog. 3 (KOD 3353) szt. D 34 FORD FOCUS 99-0 D 2004 prog. 3 (KOD 3353) D9 35 FORD TRANSIT 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D27 36 HONDA ACCORD 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. szt. D30 37 JEEP GRAND CHEROKEE 02-> D 2004 prog. 7 (KOD 3357) 2 szt. szt. szt. D5 38 LANCIA PHEDRA 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 39 LANCIA YPSILON 04-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D45 40 MERCEDES SPRTER 02-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D37 4 MERCEDES V VITO 0-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D37 42 MERCEDES V VITO comfort 0-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D4 43 MERCEDES C W > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D37 44 MERCEDES C W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 45 MERCEDES C W D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D9 46 MERCEDES E W2 0-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D38 47 MERCEDES E W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 48 MERCEDES E W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 49 MERCEDES CLK W > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D38 50 MERCEDES VITO 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D34 5 MERCEDES VIANO 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D34 52 MITSUBISHI CARISMA 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D 53 MITSUBISHI SPACE STAR 00-> D 2004 prog. (KOD 335) D 54 MITSUBISHI PAJERO 0-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D2 55 NISSAN PRIMERA D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D2 56 NISSAN PRIMERA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D36 57 OPEL VECTRA B D 2004 prog. (KOD 3362) D

11 58 OPEL VECTRA C 02-> D 2004 prog. 6 (KOD 3356) 2 szt. D4 59 OPEL ASTRA II 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 60 OPEL ZAFIRA 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 6 OPEL OMEGA 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 62 OPEL CORSA C 0-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D35 63 OPEL VIVARO 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 64 PEUGEOT BOXER 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33 65 PEUGEOT > D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D2 66 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D8 67 PEUGEOT > D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D2 68 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) D6 69 PEUGEOT > D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 70 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) D20 7 PEUGEOT D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D20 72 PEUGEOT PARTNER 03-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D33 73 PEUGEOT PARTNER 00-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D4 74 PEUGEOT > D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 75 RENAULT TRAFIC 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 76 RENAULT CLIO II D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 77 RENAULT CLIO II 2-gen 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D 78 RENAULT CLIO II 2-gen 03-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 79 RENAULT KANGOO 03-> D 2004 prog. (KOD 335) D46 80 RENAULT KANGOO D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 8 RENAULT MASTER D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 82 RENAULT LAGUNA 98-0 D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 83 RENAULT LAGUNA II 0-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D9 84 RENAULT MEGANE D 2004 prog. (KOD 335) D 85 RENAULT MEGANE II 02-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D44 86 RENAULT THALIA II 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D0 87 RENAULT THALIA 0-02 D 2004 prog. (KOD 335) D6 88 RENAULT SCENIC 99-> D 2004 prog. (KOD 335) D

12 89 SEAT ALHAMBRA 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 90 SEAT IBIZA 02-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 9 SEAT IBIZA 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D4 92 SEAT CORDOBA 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D4 93 SEAT CORDOBA 03-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 94 SEAT TOLEDO 00-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 95 SEAT TOLEDO D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 96 SEAT LEON 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 97 SEAT LEON 02-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D28 98 SKODA FABIA 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D5 99 SKODA OCTAVIA II z bagaż. 04-> D 2004 prog. 5 (KOD 3366) szt. D43 00 SKODA OCTAVIA II z bagaż. 04-> D 2004 prog. 5 (KOD 3366) szt. D43 0 SKODA OCTAVIA 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 02 SKODA OCTAVIA z bagażn. 0-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 03 SKODA SUPERB 02-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 04 SKODA SUPERB z bagażn. 02-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 05 SUBARU FORESTER 02-> D 2004 prog. (KOD 335). D24 06 SUBARU IMPREZA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D44 07 SUBARU LEGACY 03-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt szt. D46 08 TOYOTA YARIS 00-> D 2004 prog. (KOD 3362) D3 09 TOYOTA AVENSIS 03-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D36 0 TOYOTA AVENSIS 97-> D 2004 prog. (KOD 3362) D3 TOYOTA LAND CRUISER 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D4 TOYOTA COROLLA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D28 3 VW SHARAN 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 4 VW PASSAT 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 5 VW PASSAT z bagażnikiem 0-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 6 VW PASSAT D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 7 VW T4 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D0 8 VW BORA 98-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D23 9 VW GOLF IV D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D23

13 0 VW T5 03-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D34

14 + - AKUMULATOR SAMOCHODU V + V + - AKUMULATOR SAMOCHODU V STACYJKA Blokada (20 A) Czujnik ZAMKNIJ OTWÓRZ Przeciąć MEGANE CLIO II KANGOO LAGUNA MASTER PRZEWODY WSPÓLNE DLA ALARMÓW PILOTOWYCH I BEZPILOTOWYCH Przedni lewy Przedni lewy Przedni lewy słupek słupek słupek Przedni lewy słupek Przedni lewy słupek Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki pod kierownicą pod kierownicą pod tablicą pod kierownicą pod kierownicą (czerwony) (czerwony) (czerwony) (czerwony) (czerwony) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Złącze lewy próg (pomarańczowy) Złącze lewy próg (beżowy) Złącze lewy próg (brązowy) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (zielony) Przycisk świateł awaryjnych (biało-czarny) Drzwi przednie Złącze lewy próg (zielony) Drzwi tylne i klapa złącze lewy próg (szary) Złącze stacyjki pod tablicą (żółto-biały) Przycisk świateł awaryjnych (pomarańczowy) Przycisk świateł awaryjnych (beżowy) Złącze tablicy (różowy) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (ścieżka /0) Przycisk świateł awaryjnych (ścieżka 2/0) Klapa złącze lewy próg (brązowy) drzwi niebieskie złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B7/8) Wiązka pod tablicą (beżowy) Wiązka lewy próg (brązowy) Wiązka lewy próg (brązowy) PRZEWODY DLA ALARMÓW PILOTOWYCH Czarne złącze dekodera Przełącznik Złącze dekodera z lewej strony skrzynki centralnego pod tablicą bezpieczników zamka (różowy) (brązowy) (ścieżka A3/5) Przełącznik centralnego zamka (szary) Złącze dekodera pod tablicą (pomarańczowy) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A2/5) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (beżowy) Przycisk świateł awaryjnych (biały) czarne złącze /przezroczysta kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka ) Wyłącznik wstrząsowy pod maską (zielony) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 5)

15 BLOKOWANIE STEROWANIA BLOKOWANIE STEROWANIA WŁĄCZENIE Wejście uzbrojenia alarmu WYŁĄCZENIE Wejście rozbrojenia alarmu Wyjście zamknięcia centralnego zamka Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze lewy próg (zielony) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) PRZEWODY DLA ALARMÓW BEZPILOTOWYCH Przełącznik centralnego zamka (różowy) Przełącznik centralnego zamka (szary) Złącze lewy próg (fioletowy) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze dekodera pod tablicą (brązowy) Złącze dekodera pod tablicą (pomarańczowy) Złącze dekodera pod tablicą (fioletowy) Złącze dekodera pod tablicą (biały) Złącze dekodera pod tablicą (brązowy) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A3/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A2/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B3/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A3/5) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 5) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 9) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 8) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2)

16 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +V 7/0 +V 3/0 STACYJKA 4/0 SYRENA 5/0 EWY 6/0 RAWY 8/0 AKUMULATOR SAMOCHODU V +V bia³y 2/2 DODATKOWY zielony 2/0 (opcjonalnie) br¹zowy /0 Zasilanie czujników dodatkowych: U = V I = max. 70 ma patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) 6/6 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) BLOKOWANIE patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane -) marka: AUTOALARM SEO model: PERFECT rok: 04 rev00 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wyjœcie podaje -) UWAGA: FUNKCJE TYCH PRZEWODÓW ZALE NE S OD NUMERU ZASTOSOWANEGO PROGRAMU LED Blokada (max 5A V) Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA V rozga³êÿnik diodowy 2 modu³ dopasowania poziomów CHRYSLER VOYAGER +V V V marka: SEO model:. VERTER sygna³u -> rok: 02 rev0 marka: SEO model: 2. VERTER sygna³u -> rok: 02 rev0 marka: SEO model: 3. ROZGA EZNIK diodowy rok: 02 rev0 marka: SEO model: 4. Modu³ Chrysler Voyager rok: 02 rev0 -D0-

17 PROGRAM: 2. (KOD 3352) (drzwi tylne pasa era) poz 3 zó³ty poz 8 czarno-pomarañczowy (drzwi tylne kierowcy) poz 5 czarno-pomarañczowy poz 6 czarno-zielony poz 4 niebieski poz 3 niebiesko-czerwony poz 22 poz 2 czarno-zielony (drzwi przednie kierowcy) (drzwi przednie pasa era) szare z³¹cze zielone z³¹cze niebieskie z³¹cze bia³e z³¹cze br¹zowe z³¹cze modu³ GEM (pod schowkiem od strony pasa era) marka: FORD model: MONDEO (z ryglem) rok: 0 rev00 PROGRAM: 3. (KOD 3353) (drzwi tylne kierowcy) (drzwi tylne pasa era) poz 8 czarno-zielony poz 9 czarno-pomarañczowy poz 5 czarno-pomarañczowy poz 5 bia³o-czarny poz 3 ó³to-czarny poz 6 czarno-zielony poz 4 niebieski poz 3 niebiesko-bia³y poz 22 czarno- ó³ty poz 2 czarno-niebieski (drzwi przednie kierowcy) (drzwi przednie pasa era) szare z³¹cze zielone z³¹cze niebieskie z³¹cze bia³e z³¹cze br¹zowe z³¹cze modu³ GEM (pod schowkiem od strony pasa era) marka: FORD model: FOCUS (bez rygla) rok: 0 rev00 -D-

18 PROGRAM: 4. (KOD 3354) BLOKOWANIE pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V bia³y *620* pomarañczowy *620* szary *62* fioletowy *62* z³¹cze czarne (6pin) 9 wi¹zka z³¹cza niebieskiego niebieski *300* (lampka +) br¹zowy P 23 *6207* pomarañczowy P 27 *6207* czarny BLOKOWANIE czarny szary P 0 *6208* fioletowy P 29 *6208* z³¹cze niebieskie 26 P be owy P 3 *290* be owy P 3 *290* bia³y P 4 *289* bia³y P 4 *289* wi¹zka z³¹cza czarnego pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V z³¹cze czarne 6 P marka: PEUGEOT model: 406 MOD 2002 rok: 0 rev0 PROGRAM: 4. (KOD 3354) P 4 (lampka +) z³¹cze szare (6pin) wi¹zka z³¹cza szarego z³¹cze bia³e 40 P wi¹zka z³¹cza czarnego z³¹cze czarne 6 P marka: PEUGEOT model: 206 MOD 2002 rok: 0 rev0 -D2-

19 PROGRAM: 5. (KOD 3355) szary *620* czerwony *62* czerwony *6283* (czujnik klapy tylnej) BLOKOWANIE czarny fioletowy *30* (lampka +) niebieski *625* (wi¹zka z prawej strony kolumny kierownicy) szary *62* P 27 niebieski *6286* P 5 fabryczny prze³¹cznik centralnego zamka pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V kremowo-br¹zowy *287* br¹zowo-bia³y *288* z³¹cze szare (6pin) wi¹zka z³¹cza szarego z³¹cze szare wi¹zka z³¹cza bia³ego z³¹cze bia³e wi¹zka z³¹cza czarnego z³¹cze czarne marka: PEUGEOT model: 307 rok: 0 rev PROGRAM: 2. (KOD 3352) przewody czarnego z³¹cza (P) wychodz¹ce z modu³u (dalej do instalacji samochodu) (w A6 brak) wstawiæ diodê 5A rozcinaj¹c przewód czarno-zielony Przeci¹æ P 9 czarno-zielony P 0 czarno-bia³y czarne z³¹cze P czarne z³¹cze 6 P dla automatycznego domykania szyb nale y zaprogramowaæ funkcjê komfort P zielono-niebieski czarne z³¹cze P modu³ steruj¹cy (pod dywanikiem kierowcy) czerwone z³¹cze 20 P P P 4 czarno-fioletowy P 0 czerwono-szary kawowe z³¹cze 6 P P zielono- ó³ty (drzwi tylne kierowcy) (drzwi tylne pasa era) (drzwi przednie pasa era) (drzwi przednie kierowcy) marka: AUDI model: A6 rok: 00 rev0 marka: AUDI model: A4 rok: 98-0 rev00 -D3-

20 PROGRAM: 2. (KOD 3352) czarno-zielony czarno-bia³y 5A Przeci¹æ wstawiæ diodê 5A (przecinaj¹c przewód czarno-bia³y) STACYJKA - Dzarno-czerwony (przy stacyjce) M2 M M6 M8 M M z³¹cze czerwone z³¹cze czarne L3 L2 L L8 br¹zowo-czarny modu³ steruj¹cy (za licznikiem) marka: marka: SEAT SEAT model: model: CORDOBA IBIZA rok: 00 rok: 00 rev0 rev0 PROGRAM: 6. (KOD 3356) (si³ownik c. zamka) P 67 czarno- ó³ty P 69 czarno-niebieski (si³ownik c. zamka - rygiel) z³¹cze czarne 02 P z³¹cze czarne (02pin) (lewy przedni s³upek) szary P 5 *627* (drzwi) fioletowy P 4 *626* (drzwi) br¹zowy P 33 *6287* (lampka podsufitki) (czujnik klapy baga nika) (podœwietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej) taœma pin czarny pin6 B szaro-zielony pin5 (tylny lewy kierunkowskaz) czarno-bia³y pin C (drzwit) niebieski P 34 *6288* (drzwit) marka: OPEL model: VECTRA C rok: 02 rev00 5 A D D A 6 C B z³¹cze czarne z taœm¹ modu³ steruj¹cy (w baga niku lewy bok) -D4-

PROGRAM: 10. (KOD 3361)

PROGRAM: 10. (KOD 3361) PROGRAM: 0. (KOD 336) LEWE BM bia³o-br¹zowy 345670 34 56 STACYJKA - pomarañczowy,5mm (przy stacyjce) PRAWE BN bia³o- Je eli nie ma wk³adki w drzwiach prawych to blokowania. M br¹zowy CV pomarañczowy wychodz¹ca

Bardziej szczegółowo

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +12V 7/10 +12V CZUJNIK DRZWI 3/10 STACYJKA 4/10 SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 AKUMULATOR SAMOCHODU 12V CZUJNIK +12V bia³y 2/2 DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: 1. (KOD 3351)

PROGRAM: 1. (KOD 3351) PROGRAM: 1. (KOD 51) przewód czarny wychodz¹cy z³¹cze panelu przewód czerwony wychodz¹cy bia³o-zielony 200 OHM panel z przyciskiem œwiate³ awaryjnych ró owo-czerwony (przy stacyjce) - STACYJKA czarno-zielony

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK MIKRO- KONTROLER PÊTLA TRANSPONDERA NADAJNIK

ODBIORNIK MIKRO- KONTROLER PÊTLA TRANSPONDERA NADAJNIK przeci¹æ Blokada I (15 A) Blokada II (15 A) przeci¹æ (opcjonalnie) Blokada III (15 A) przeci¹æ ODBIORNIK MIKRO- KONTROLER NADAJNIK PÊTLA TRANSPONDERA Buzzer KIERUNKOWSKAZ PRAWY (tylko w wersji z kidnapperem)

Bardziej szczegółowo

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty antena AKUMULATOR SAMOCHODU 12V Blokada (max. 15A 12V) 12 3 12345678910 czarny Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA LED LOCK - zamkniêcie UNLOCK - otwarcie czarno-czerwony czarny czerwony ó³ty ó³ty KIERUNKOWSKAZ

Bardziej szczegółowo

LED +12V 7/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY SYRENA 5/10 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 10/10. centralnego zamka UNLOCK - otwarcie

LED +12V 7/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY SYRENA 5/10 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 10/10. centralnego zamka UNLOCK - otwarcie +12V 7/10 - + SYRENA 5/10 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A 6/10 8/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY CZUJNIK DRZWI 3/10 STACYJKA 4/10 MASA 10/10 LED +12V CZUJNIK +12V bia³y 4/4 DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l AUTOALARM FRODO-BIS2P INSTRUKCJA OBSŁUGI Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l włączenie centrali w stan czuwania wyłączenie centralki ze stanu czuwania wyłączanie stanu alarmowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC UWAGI OGÓLNE: 1. Chwilowe dotknięcie przewodem awaryjnym do masy przy wyłączonej stacyjce spowoduje zrestartowanie się procesora co potwierdzone będzie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Podłączenie zasilania Masa ( ) Przewód CZARNY centralki alarmu

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI BMW serii 5... 3 BMW serii 7... 6 BMW serii 1... 8 ver. zdj 2.0, 11.08.2007 2 BMW serii 5 BMW serii 5 (model 2004) program

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA ALARMU MAXTELL CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA ALARMU MAXTELL CAN serwisowy - programowanie 2 grupy parametrów - 2 razy nacisnąć przycisk serwisowy alarm potwierdzi to błyśnięciem LED Instrukcja montażu Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA Wydanie ósme Wydawca: PROXIMA S.C Toruń; ul. Filtrowa 23 tel./fax (056) fax (056)

INSTRUKCJA TECHNICZNA Wydanie ósme Wydawca: PROXIMA S.C Toruń; ul. Filtrowa 23 tel./fax (056) fax (056) SPIS TREŒCI Autoalarm PROXIMA wersja ZS... 4 Autoalarm PROXIMA wersja ZN... 8 Autoalarm PROXIMA wersja Z... 18 Autoalarm PROXIMA wersja ZK... 28 Autoalarm PROXIMA wersja BP... 38 Autoalarm PROXIMA wersja

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie należy odcinać obwodów,

Bardziej szczegółowo

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07 Alarm bezpilotowy Ver. 199.01.07 Centrala alarmowa Forteca BP przeznaczona jest do współpracy z dowolnym pojazdem z instalacją 12 V, który posiada sprawny zamek centralny sterowany pilotem. GWARANCJA.

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy Autoalarm 24V PROXIMA ZKC ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby

Bardziej szczegółowo

ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49

ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49 ALARM SAMOCHODOWY BLOKER 40, 41, 42, 44, 45, 47H, 48, 49 PILOTY ALARMU oznaczenie przycisków (3 zworki) PILOTY WERSJA 40 PILOTY WERSJA 41 PILOTY WERSJA 42 PILOTY WERSJA 44 PILOTY WERSJA 45 PILOTY WERSJA

Bardziej szczegółowo

cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc CAN_R10/CAN_R20

cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc CAN_R10/CAN_R20 CAN_R10/CAN_R20 1-13 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc Redford CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU CAN_R10/CAN_R20 CAN_R10/CAN_R20 2-13 1. Charakterystyka alarmu. Autoalarm CAN_R10

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcje i zapoznać

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000

Instrukcja obsługi. INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 Instrukcja obsługi INTEK AP-601 Indywidualny Samochodowy System Monitorujący Model RCM-3000 maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 46A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD.

Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD. Instrukcja instalacji samochodowego systemu ochrony i zabezpieczenia pojazdu CENTURION XABRE LCD. Samochodowy system ochrony i zabezpieczenia pojazdu naleŝy zamontować w kabinie kierowcy. Zabrania się

Bardziej szczegółowo

HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY

HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY HIBERNATUS ALARM MOTOCYKLOWY wersja P z Pilotem i wersja T transponderowa trzy cele: tmaksymalna skuteczność ochrony tmaksymalna ochrona akumulatora tświatła awaryjne Skuteczność t nowoczesny czujnik wykrywa

Bardziej szczegółowo

CHALLENGER NT INSTRUKCJA MONTAŻU AVENSIS SYSTEMU ALARMOWEGO. przeznaczonego dla

CHALLENGER NT INSTRUKCJA MONTAŻU AVENSIS SYSTEMU ALARMOWEGO. przeznaczonego dla INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU ALARMOWEGO CHALLENGER NT przeznaczonego dla AVENSIS Informacje i serwis: Clifford Auto Alarm Center 03-687 Warszawa ul. Łodygowa 25 e-mail: aac@clifford.com.pl Opis podłączeń

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi ALARM Z1M Instrukcja obsługi ALBATROSS AUTOALARM Z1M NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1981 2 SPIS TREŚCI FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO Z1M... 4 FUNKCJE PODSTAWOWE ALARMU... 4 WŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO...

Bardziej szczegółowo

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta.

EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP nowoczesny mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia wnętrza auta. EDO-uP (ściemniacz, sterownik oświetlenia) został zaprojektowany z myślą o jak największym komforcie użytkownika samochodu. Dzięki

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Opis radiowego sterownika zamka centralnego z kodem zmiennym. jest programowalnym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

1 3LISTA AUT OBSЃ0 9UGIWANYCH PRZEZ SEO PERFECT dn. 11.09.2006

1 3LISTA AUT OBSЃ0 9UGIWANYCH PRZEZ SEO PERFECT dn. 11.09.2006 1 3LISTA AUT OBSЃ0 9UGIWANYCH PRZEZ SEO PERFECT dn. 11.09.2006 l.p. AUTO ROK PROGRAM ALARMU UWAGI SCHEMAT W PLIKU (pdf) 1. ALFA ROMEO 147 01-> Program 19 (KOD 3371) + Rozg. 1szt. ALFAROMEO.pdf 2. ALFA

Bardziej szczegółowo

AUTO ALARM PRESTO. 2 - przyciskowy. pobrano ze strony INSTRUKCJA MONTAŻU

AUTO ALARM PRESTO. 2 - przyciskowy. pobrano ze strony  INSTRUKCJA MONTAŻU AUTO ALARM PRESTO Pilot 2 - przyciskowy pobrano ze strony www.elsmed.pl INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU Alarm przeznaczony jest wyłącznie do montażu w kabinach samochodów mających instalację

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. FUNKCJE AUTOALARMU - dwa trzyprzyciskowe piloty z niepowtarzalnym, dynamicznie zmienny kodem kroczącym (KEELOQ ); - funkcja identyfikacji kierowcy, zabezpieczająca auto przed

Bardziej szczegółowo

Biuro Handlowe ul. Prowiantowa Bia³ystok tel tel. kom

Biuro Handlowe ul. Prowiantowa Bia³ystok tel tel. kom twoja pomocna d³oñ SEO ELECTRONICS s.c. ul. Modrzewiowa 5 16-010 WASILKÓW POLAND tel./fax +48 85 7186393 Biuro Handlowe ul. Prowiantowa 10 15-707 Bia³ystok tel. +48 85 6514533 tel. kom. +48 602 375042

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (01-07-2004)

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (01-07-2004) Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (01-07-2004) Samochód Sprzęt Uwagi Złącze diagnostyczne Gniazdo diagnostyczne nad nogami Audi A2 ------- Audi A3/S3 (do 5/99) Audi A3/S3 (od 6/99 do

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003)

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003) Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003) Samochód Sprzęt Uwagi Złącze diagnostyczne Gniazdo diagnostyczne nad nogami Audi A2 ------- Audi A3/S3 (do 5/99) Audi A3/S3 (od 6/99 do

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie

1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie Instrukcja obsługi i montażu Model LCD z modułem rozruchowym. 1.Rozbrojony 2.Głośne uzbrajanie 3. Ciche uzbrajanie 4. Bez czułego udaru 5. Bez udaru 6. Lekkie uderzenie 7.Silne uderzenie 8. Otwarte drzwi

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

PROXIMA BP5. Autoalarm. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA BP5. Autoalarm. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA BP5 ISO 9001 na rynku od 1995r PRODUKT POLSKI Autoalarm PROXIMA BP to nowoczesne programowane urządzenie przeznaczone do montażu w pojazdach fabrycznie wyposażonych w zdalnie sterowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

ALARM DEDYKOWANY BUS, DOSTAWCZE, MOCNE SIŁOWNIKI

ALARM DEDYKOWANY BUS, DOSTAWCZE, MOCNE SIŁOWNIKI Dane aktualne na dzień: 25-09-2017 03:29 Link do produktu: https://www.remotronix.com/alarm-dedykowany-bus-dostawcze-mocne-silowniki-p-259.html ALARM DEDYKOWANY BUS, DOSTAWCZE, MOCNE SIŁOWNIKI Cena Czas

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9 Garrett Strona 1 101-101 VW / Audi / Ford GT1749V 1,9 TDI 110/130 KM GT1549V BMW 2,0 136KM 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9 VW / Audi / Ford / Seat 101-102 1,9 TDI 110/130 KM (stara zmienna) GT1749V 36,00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

centralnego-zapamiętywanie wzorca zamykania i dwóch wzorców otwierania zamka centralnego, - możliwość automatycznego ponownego

centralnego-zapamiętywanie wzorca zamykania i dwóch wzorców otwierania zamka centralnego, - możliwość automatycznego ponownego SPIS TREŚCI utoalarm PROXIM wersja P (bezpilotowy). utoalarm PROXIM P to nowoczesne programowane urządzenie przeznaczone do montażu w pojazdach fabr abrycznie wyposażonych w zdalnie sterowany centralny

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Radiopowiadomienie. Lca2200

Radiopowiadomienie. Lca2200 Radiopowiadomienie Lca2200 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przyciski Naciśnij przycisk włącznik / wyłącznik Aby włączyć urządzenie; przytrzymanie przez kilka sekund spowoduje wyłączenie wybór powiadomienia (wibracyjne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 1 SCHEMAT OKABLOWANIA www.corral.pl H1: 6 PIN WIĄZKA GŁÓWNA H2: 9 PIN WIĄZKA 2 OKABLOWANIE Chroń okablowanie przed ruchomymi elementami silnika,

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 KONWERTER CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 1 KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 1.9 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJA KONWERTERA CAN... 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK 125 PŁYTKA SAMOCHODY DOSTAWCZE TYP PM-1 CITROEN BERLINGO CITROEN JUMPY FORD TRANSIT PO 1994 FORD TRANS IT PO 2000 WS ZYS TKIE MERCEDES WITO PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO WS

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami:

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami: ALARM MOTOCYKLOWY INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Nowy alarm motocyklowy SILIC MOTOCYCLE ALARM jest jednym z najlepszych systemów bezpieczeństwa na rynku. Jego trwałe programowalne funkcje zapewniają elastyczność,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu sterownika centralnego zamka w samochodzie Fiat Ducato (2002-2006)

Instrukcja montaŝu sterownika centralnego zamka w samochodzie Fiat Ducato (2002-2006) Instrukcja montaŝu sterownika centralnego zamka w samochodzie Fiat Ducato (2002-2006) Instrukcja opisuje jak kolejno ściągnąć tapicerki, podłączyć sterowanie centralnym zamkiem i kierunkowskazy. 1. Do

Bardziej szczegółowo

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU

KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN. INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 KONWERTER CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU 1 KONWERTER CAN do IMMOBILISERA ALBATROSS S1 I Ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJA KONWERTERA CAN... 3 2. OPIS

Bardziej szczegółowo

Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1

Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1 Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1 Reflektor z lampą wyładowczą (biksenonowy), światło kierowane i automatyczna regulacja zasięgu reflektorów od września 2008 Wskazówki: Informacje dotyczące: Wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy y umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w (lub kolumnie ) radioodtwarzaczami ALPINE (stan na: 01.06.2008r. ) Alfa-Romeo GT 2001 - Blaupunkt Mid/High KCE-870B-R15+KWE-897E Mini- Alfa-Romeo

Bardziej szczegółowo

Inferno ver. (03) UWAGA! Pamięć alarmu zawsze jest potwierdzana pikaniem syrenki, bez względu na ustawienie opcji cichego/głośnego sygnalizowania.

Inferno ver. (03) UWAGA! Pamięć alarmu zawsze jest potwierdzana pikaniem syrenki, bez względu na ustawienie opcji cichego/głośnego sygnalizowania. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. FUNKCJE AUTOALARMU - dwa dwuprzyciskowe piloty z niepowtarzalnym, dynamicznie zmienny kodem kroczącym (KEELOQ ); - funkcja ANTYNAPADOWA, zabezpiecza auto przed kradzieżą kluczyków

Bardziej szczegółowo

BOXER WRC. INSTRUKCJA MONTAśU. Programowanie pilotów

BOXER WRC. INSTRUKCJA MONTAśU. Programowanie pilotów BOXER WRC INSTRUKCJA MONTAśU Programowanie pilotów Wciśnij przycisk na płytce alarmu na kilka sekund aŝ do usłyszenia dłuŝszego sygnału dźwiękowego syrenki. Piśnięcie jest potwierdzeniem rozpoczęcia procedury

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

SKORPION 2000A Zl M KOMPUTEROWY SYSTEM ALARMOWY

SKORPION 2000A Zl M KOMPUTEROWY SYSTEM ALARMOWY SKORPION 2000A Zl M KOMPUTEROWY SYSTEM ALARMOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SYSTEMU W skład systemu alarmowego SKORPION 2000A wchodzą następujące elementy: - centrala alarmowa, - dwa piloty,

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R.

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R. STATYSTYKA Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83676,zagrozenie-kradziezami-samochodow-w-poszczegolnych-wojewodztwach-w-2 012-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 16:26 ZAGROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo