DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT"

Transkrypt

1 DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT DANE TECHNICZNE AUTOALARMU SEO PERFECT ( D 2004 ) Napięcie zasilania V +/-25% Pobór prądu w stanie uzbrojenia 0 ma Pobór prądu w stanie rozbrojenia 5 ma Pobór prądu ze stacyjki (po włączeniu zapłonu) 8 ma Czas trwania alarmu sek. Zakres temperatur pracy -40 o C +85 o C Obciążalność ciągła blokad max. 5 A Obciążalność kierunkowskazów 2 x 5 A Obciążalność wyjścia syreny 2 A Obciążalność wyjścia rearming 70 ma Obciążalność wyjścia podającego masę na czujniki dodatkowe 70 ma Obciążalność wyjścia podającego +v na czujniki dodatkowe 70 ma

2 DODATKOWE FORMACJE TECHNICZNE SEO PERFECT. FUNKCJA NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA Przez gumowy przepust giętki wychodzi z centrali autoalarmu krótki szary kabel przylutowany do kabla... STALATOR MOŻE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA odcinając szary kabel od masy i podłączając do tych dwóch przewodów (szary i ) przewód z przyciskiem autoryzacji. W ten sposób możliwe będzie skorzystanie z funkcji realizowanych ukrytym przyciskiem (patrz p. 6 i 7 Instrukcji Obsługi autoalarmów Seo Perfect). 2. DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA - umożliwia przestawienie urządzenia na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta lub pracę uniwersalną (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi w pliku BP04PODL.pdf) Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program 22 ZOBRAZOWANIE WSPÓŁDZIAŁANIA NIEKTÓRYCH KOMBACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH WYJŚCIEM.. i mpulsy s tandard. 0,8 lub 3,5s ek. rearming 2. i mpulsy s tandard + komfort. 0,8 lub 3,5s ek. komfort 0,25-63,75sek. rearming 3. i mpulsy s tandard + ryglowa nie + kom fort. 0,8 lub 3,5s ek. sek. 0,8 lu b 3,5sek. komf ort 0,25-63,75sek. rearming 4. i mpulsy s tandard + ryglowa nie 0,8 lub 3,5s ek. sek. 0,8 lu b 3,5sek. rearming UWAGA: W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na styku pasywnym (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o obciążalności 5A. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta.

3 STRUKCJA OBSŁUGI BEZPILOTOWEGO AUTOALARMU SEO PERFECT (D 2004 ) Alarm niniejszy został przystosowany do współpracy z istniejącym fabrycznym sterowaniem centralnego zamka (c.z.) z fabrycznego pilota. Urządzenie jest oparte o kod zmienny sterowania fabrycznego.. Włączenie alarmu Zamknięcie auta fabrycznym pilotem spowoduje uzbrojenie systemu alarmowego. Jeżeli w momencie włączenia alarmu będą otwarte którekolwiek drzwi lub klapy, to system natychmiast zasygnalizuje to pięciokrotnym impulsem dźwiękowym. Wyłączenie czujników dodatkowych Jeżeli trzykrotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek., to uzbrojenie auta w przeciągu kolejnych 20 sek. spowoduje odłączenie czujników dodatkowych, np. czujnika ruchu (możemy pozostawić wewnątrz pojazdu dziecko lub psa przy załączonym systemie). Po chwili potwierdzone to będzie pięcioma impulsami dźwiękowymi. 2. Wyłączenie alarmu Otwarcie auta fabrycznym pilotem spowoduje rozbrojenie alarmu. W przypadku, gdy podczas czuwania został wywołany alarm, zawsze zostanie to potwierdzone trzykrotnym impulsem świetlnym i dźwiękowym. (automatyczne uzbrajanie systemu) Gdy wyłączymy system alarmowy i w przeciągu 30 sek. nie otworzymy drzwi pojazdu lub nie przekręcimy stacyjki, alarm automatycznie załączy się sam. 3. Ciche lub głośne wł/wył alarmu Jeśli 4-krotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek., spowoduje to trwałą zmianę (naprzemiennie) sposobu sygnalizacji włączenia i wyłączenia alarmu (ciche lub głośne). Funkcję tą może uaktywnić instalator na własną odpowiedzialność, ale nie wolno używać głośnego wł./wył. w krajach EU. 4. Pamięć alarmu / limit alarmowań Przekręcenie kluczyków w stacyjce spowoduje wyświetlenie pamięci alarmów w kolejności od najświeższego do najstarszego, co pomaga w bardzo szybkim znalezieniu przyczyny fałszywych alarmów (np. źle wyregulowany czujnik), a przede wszystkim sygnalizuje drogę, którą nastąpiła próba włamania. Cztery kolejne zdarzenia pokazywane są w odstępach 5-cio sekundowych: JEDNO mignięcie diody świecącej LED oznacza wywołanie alarmu z drzwi; DWA mignięcia - alarm ze stacyjki; TRZY mignięcia - alarm z czujników dodatkowych. Jeżeli trzykrotnie włączymy i wyłączymy stacyjkę w czasie 7 sek. zostawiając ją w pozycji włączonej (3 /2 wł/wył.) to skasujemy pamięć alarmu - potem dioda LED wyświetli

4 identyfikację ustawień dla instalatora, tzn. wyświetli numer Programu od do 32, a następnie (po przerwie) numer (gdy patrz przed p. 6 - jest zwarty do MASY i brak funkcji niezależnego immobilizera) lub numer 3 (gdy funkcja niezależnego immobilizera jest uaktywniona, tzn. szary przewód jest rozwarty). Uwaga: Po kolejno następujących po sobie 8 alarmach system odcina czujniki dodatkowe, a po 0 alarmach - czujniki drzwiowe. 5. Awaryjne wyłączenie alarmu - stosujemy np. w przypadku zagubienia pilotów poprzez wprowadzenie tzw. P CODE. 3-krotne włączenie i wyłączenie stacyjki w czasie gdy alarm jest uzbrojony (syrena będzie pracowała ) spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. - w tym interwale należy włączyć stacyjkę, by dioda LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączając stacyjkę po odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie wprowadzona - kolejne włączenie stacyjki rozpocznie generowanie sygnałów świetlnych LED celem wprowadzenia kolejnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry stanowiące nasz indywidualny kod zaprogramowany przez instalatora (tzw. P CODE), co umożliwi nam odjechanie autem bez użycia pilotów. Użycie pilota przywróci normalne funkcjonowanie systemu. STALATOR MOŻE URUCHOMIĆ FUNKCJĘ NIEZALEŻNEGO IMMOBILIZERA (rozcinając przy centrali i wlutowując w to miejsce przycisk autoryzacji). W PRZECIWNYM PRZYPADKU PONIŻSZE FUNKCJE NIE DZIAŁAJĄ. 6. Rozbrojenie immobilizera Po przekręceniu stacyjki odjechanie autem nie jest możliwe - należy wcześniej wcisnąć ukryty przycisk autoryzacji by uruchomić pojazd. Funkcja immobilizera uzbraja się po wyłączeniu stacyjki - w chwili otwarcia drzwi. 7. Stan serwisowy - wyłączenie funkcji niezależnego immobilizera Dokonujemy tego 0-krotnie wciskając przycisk autoryzacji w ciągu 0-ciu sekund; przywrócenie w/w funkcji realizujemy identycznie.

5 P 2 OZNACZENIE KABLI Przewód 3-żyłowy BRĄZOWY Przewód 3-żyłowy ZIELONY 3 OPIS ZŁĄCZ ZASTOSOWANYCH W SEO PERFECT ( D 2004) OPIS WYJŚCIE masy do czujników dodatkowych WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników dodatkowych WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników drzwiowych, pokrywy silnika i bagażnika ZŁĄCZE 0 P WYDAJNOŚĆ ZABEZPIECZENIE PRĄDOWA 70 ma ELEKTRONICZNE samoodwracalne UWAGI Masa podawana jest po uzbrojeniu alarmu; masa zanika jeśli uzbroimy alarm z wyłączeniem czujników dodatkowych. - - Wyzwalane impulsem ujemnym. - - Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podłączeniu do lampki podsufitowej należy ustawić 38sek. zwłoki (patrz programowanie instalatora poziom 336 i 337). Po włączeniu zapłonu ma pojawić się +v i nie znikać w 4 STACYJKA WEJŚCIE sygnału stacyjki - - momencie rozruchu silnika. 5 SYRENA WYJŚCIE sygnału syreny 2 A ELEKTRONICZNE Napięcie wyzwalające syrenę +v. samoodwracalne Nie podłączać do klaksonu. 6 KIERUNKOWSKAZ ELEKTRONICZNE WYJŚCIE kierunkowskazu L. 5 A LEWY samoodwracalne Napięcie na kierunkowskaz +v 7 +V +V główne zasilanie alarmu - - Należy podłączyć do +V akumulatora 8 KIERUNKOWSKAZ ELEKTRONICZNE WYJŚCIE kierunkowskazu P. 5 A PRAWY samoodwracalne Napięcie na kierunkowskaz +v 9 - WYJŚCIE sygnału diody LED 0 ma - Dioda LED 0 - zasilanie alarmu - - Należy podłączyć do minusa akumulatora ZŁĄCZE 6 P Czarno-czerwony WEJŚCIE blokujące - - Wyzwalane impulsem ujemnym. 2 Czarny WEJŚCIE blokujące - - Wyzwalane impulsem ujemnym. 3 WŁĄCZENIE WEJŚCIE uzbrojenia alarmu - - Wyzwalane impulsem dodatnim. 4 WYŁĄCZENIE WEJŚCIE rozbrojenia alarmu - - Wyzwalane impulsem dodatnim. 5 WEJŚCIE wyzwalające alarm z czujników drzwiowych, pokrywy silnika i bagażnika 6 WYJŚCIE sterujące rearmingiem 70 ma - - ELEKTRONICZNE samoodwracalne Wyzwalane impulsem ujemnym; przy podłączeniu do lampki podsufitowej należy ustawić 38sek. zwłoki (patrz programowanie instalatora poziom 336 i 337). Wyjście podaje masę. Szary 2 Przewód 3-żyłowy BIAŁY WEJŚCIE przycisku autoryzacji immobilizera (standardowo zwarte na stałe do masy) WYJŚCIE +V do czujników dodatkowych ZŁĄCZE 2 P ma ELEKTRONICZNE samoodwracalne Aby uaktywnić należy przeciąć przewód szary i dolutować przycisk Zasilanie czujników dodatkowych jest podawane ciągle

6 FUNKCJE STALATORA AUTOALARMU SEO PERFECT (D 2004) 7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym alarmie spowoduje zaświecenie się diody LED na 3 sek. W tym czasie włącz stac., by LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączając stac. po odpowiedniej liczbie mignięć (LED musi zgasnąć - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne włączenie stac. spowoduje odliczanie LED celem wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora: 33 - default - przywraca ustawienia fabryczne, tzn. 333, 336, 338, 3322, 3329, 3332, 335. P CODE użytkownika zostaje skasowany. UWAGA: Funkcję "default" można również wprowadzić zwierając, przed włączeniem zasilania nogi i 2 w procesorze (kropka na układzie scalonym pokazuje nogę ), a następnie założyć zasilanie i rozewrzeć nogi procesora. Zwarcie nóg i 2 ustawia "alarm rozbrojony" czas centr. zamka 0,8 sek czas centr. zamka 3,5 sek wprowadzenie indywidualnego P CODE użytkownika do rozbrojenia awaryjnego. Wprowadź kod 335 w połączeniu z nowym 4-cyfr. P CODE klienta (brak cyfry 0), np tzn. wprowadzamy liczbę (zignoruj fakt, że po wprowadzeniu kodu 335 LED zaświeci się na 3 sek. informując o zaakceptowaniu tego kodu - w czasie owych 3 sek. należy wł. stac. i przeprowadzić dalszą procedurę wprowadz. nowego kodu użytkownika). Przykład: 7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. spowoduje zaświecenie LED na 3 sek. - w tym czasie należy wł. stac., by LED rozpoczęła odliczanie od do 9. Wyłączamy stac. po 3-cim mignięciu LED (zostanie zapamiętana cyfra 3) i włączamy ponownie - wyłączając znowu po 3-cim mignięciu LED (system ponownie zaakceptuje cyfrę 3). W ten sam sposób wprowadzamy pozostałe cyfry:, 5, 2, 2, 2, 2. Od tej chwili użytkownik będzie mógł rozbroić alarm wprowadzając kod 2222 stanowiący jego indywidualny P CODE do rozbrojenia awaryjnego zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 5 sek zwłoka w uzbrojeniu czujników drzwiowych 40 sek wyłączenie funkcji "comfort" czas funkcji "comfort" 25 sek płynna regulacja czasu funkcji "comfort" 0-64 sek. (wł. stac. po żądanym czasie) wyłączenie funkcji rygla (2-krotnego impulsu na wł./wył alarmu) krotny impuls na zamknij centralnego zamka zezwolenie na głośne wł./wył. alarmu zakaz głośnego wł./wył. alarmu zezwolenie na potwierdzenie kierunkowskazami wł./wył. alarmu (w standardzie 3332) zakaz potwierdzania kierunkowskazami wł./wył. alarmu. DOSTOSOWANIE SYSTEMU ALARMOWEGO DO MARKI AUTA - umożliwia przestawienie urządzenia na konkretny Program, tzn. na pracę profesjonalną dla konkretnej wersji auta (podłączenie zgodnie ze schematami montażowymi) lub pracę uniwersalną (tzn. Program = 335). 335 do 3359 = Programy do do 3369 = Programy 0 do do 3379 = Programy 9 do do 3385 = Programy 28 do 32! Sprawdź maksymalną obciążalność obwodu rozcinanego - przekaźnik nie powinien pracować na granicy obciążalności 5A - należy uwzględnić zapas.

7 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +V 7/0 +V 3/0 STACYJKA 4/0 SYRENA 5/0 EWY 6/0 RAWY 8/0 AKUMULATOR SAMOCHODU V +V bia³y 2/2 DODATKOWY zielony 2/0 (opcjonalnie) br¹zowy /0 Zasilanie czujników dodatkowych: U = V I = max. 70 ma patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) 6/6 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) BLOKOWANIE patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane -) marka: AUTOALARM SEO model: PERFECT rok: 04 rev00 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wyjœcie podaje -) UWAGA: FUNKCJE TYCH PRZEWODÓW ZALE NE S OD NUMERU ZASTOSOWANEGO PROGRAMU LED Blokada (max 5A V) Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA

8 UWAGI MONTAŻOWE DLA STALATORA; WARUNKI STALOWANIA SEO PERFECT Alarm samochodowy Seo Perfect przeznaczony jest do trwałego zainstalowania w pojazdach z instalacją elektryczną V i z minusem na masie w przedziale pasażerskim lub bagażowym. UWAGA: W urządzeniu zastosowano przekaźnik blokady 25A, ale pracuje on na styku pasywnym (patrz p. 5.4 oraz 5.6 Regulaminu nr 97 EKG ONZ) o obciążalności 5A. Blokada ciągle zwiera obwód rozcinany (w stanie włączenia i wyłączenia alarmu) - rozwarcie następuje jedynie w momencie nieautoryzowanej próby uruchomienia auta. Zawsze należy sprawdzić maksymalną obciążalność obwodu rozcinającego - przekaźnik nie powinien pracować na granicy obciążalności 5A - należy uwzględnić zapas.. Na schematach podłączeniowych dla określonych aut są podawane kolory kabli i pin-y w złączach określające miejsce podłączeń przewodów niezbędnych do działania Seo Perfect, z uwagi na dość częste zmiany kolorystyki kabli przez producentów (np. Renault) aut proszę zawsze sprawdzać pin-y na złączach. 2. Zasilanie alarmu najlepiej jest poprowadzić bezpośrednio z akumulatora; dopuszczalne jest również skorzystanie z zasilania dostępnego w skrzynce bezpiecznikowej. 3. Kable powinne być lutowane do instalacji pojazdu. Lutowanie powinno odbyć się z użyciem kalafonii. Prawidłowy lut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy lutowane miejsce rozgrzeje się tak, by cyna z kalafonią opłynęła punkt lutowniczy ze wszystkich stron. Właściwie wykonany lut jest błyszczący. Jeśli kabel zostanie jedynie przychwycony do innego przewodu to mimo że wydaje się, iż lut został wykonany, cyna może suwać się po przewodzie nie dając właściwego kontaktu elektrycznego. 4. Producent zabrania przedłużania przewodów obwodów blokowanych. 5. Przewód nie może być zaciśnięty w tzw. oczku - musi być przylutowany. Zdarza się, że instalator wierci otwór w karoserii większy niż śruba stosowana do przykręcenia oczka masowego i po zastosowaniu płaskich podkładek okazuje się, że alarm nie ma masy zasilającej. Prosimy o wyeliminowanie takich niedociągnięć montażowych. 6. Przewody nie powinne mieć kontaktu z ruchomymi elementami pojazdu, jak również nie mogą być przygniecione. Najlepiej je poprowadzić z dala od mocno nagrzewających się elementów. 7. Centralka alarmu musi być schowana tak by nie nastąpiło zalanie wodą; nie może być schowana w nadkolu auta; należy też zwrócić uwagę na fakt, że część aut ma mechaniczne uszkodzenia powypadkowe ułatwiające dostanie się wody do wnętrza; centralka powinna być mocowana tak by przewody z obudowy wychodziły od spodu, gdyż w przeciwnym wypadku po kablach może dostać się woda do centralki. Urządzenia nie wolno umieszczać obok nagrzewnicy ani obok kanałów wentylacyjnych, gdyż wysoka różnica temperatur może spowodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Urządzenie zalane jest wyłączone z gwarancji. 8. Sprawdzenie impulsów centralnego zamka powinno być wykonane miernikiem uniwersalnym. Sprawdzanie kontrolką lampową może spowodować zwarcie. Posługiwanie się kontrolką może spowodować uszkodzenie systemów elektronicznych w aucie ze względu na zwiększony przepływ prądu. 9. Autoalarm należy zamontować w sposób uniemożliwiający mu samoczynne przemieszczanie. 0. Wyjście na syrenę ma obciążalność max. 2A.. Telefon komórkowy pozostawiony w uzbrojonym aucie może w czasie przyjmowania rozmowy pobudzić ultradźwięki i wywołać alarm, dlatego ważne jest ewentualne zastosowanie sprawdzonych czujników ultradźwiękowych dopuszczonych do obrotu w EU.. Produkowane przez nas alarmy będące w stanie rozbrojonym nie podają masy zasilającej czujniki dodatkowe. Uzbrojenie alarmu z wyłączeniem czujników dodatkowych również odłączy masę je zasilającą. 3. Systemów z przeznaczeniem do instalacji V nie wolno stosować w instalacji 24V. 4. Zamek centralny przeznaczony do montażu z systemem alarmowym Seo Concerto musi być dopuszczony do obrotu w EU. 5. Certyfikat montażu dostarczony wraz z systemem alarmowym powinien być przez instalatora wypełniony i podpisany.

9 LISTA AUT OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SEO PERFECT D 2004 dn l.p. AUTO ROK BEZPILOTÓWKA inv. -/+ inv. +/- inv. chry rozgałęź. STRONA ALFA ROMEO > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. szt. D40 2 ALFA ROMEO > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. D40 3 AUDI A4 02-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. D4 4 AUDI A4 (c.z. pneumatyk) D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D35 5 AUDI A4 (c.z. pneumatyk) 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D29 6 AUDI A D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D3 7 AUDI A6 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D3 8 AUDI A3 (c.z. pneumatyk) 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D24 9 BMW D 2004 prog. (KOD 335) D8 0 BMW 5 00-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. szt. szt. D23 CHEVROLET LACETTI 04-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) 2 szt. szt. D45 CHRYSLER VOYAGER 0-03 D 2004 prog. 7 (KOD 3357) 2 szt. szt. D8 3 CITROEN JUMPER 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33 4 CITROEN C3 02-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D8 5 CITROEN C5 0-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. szt. D30 6 CITROEN C8 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 7 CITROEN BERLGO 0-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D4 8 CITROEN BERLGO 03-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D33 9 CITROEN XANTIA II 98-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D9 20 CITROEN XSARA D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D25 2 CITROEN XSARA D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D25 22 CITROEN XSARA II 02-> D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D26 23 CITROEN XSARA II 02-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D26 24 CITROEN XSARA PICASSO 00-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D27 25 CITROEN XSARA PICASSO 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 26 FIAT DUCATO 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33

10 27 FIAT STILO 0-> D 2004 prog. 0 (KOD 336) D22 28 FIAT PUNTO 0-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) D29 29 FIAT ULYSSE 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 30 FORD GALAXY 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 3 FORD MONDEO 0-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) szt. D 32 FORD MONDEO 99-0 D 2004 prog. 3 (KOD 3353) D9 33 FORD FOCUS 0-> D 2004 prog. 3 (KOD 3353) szt. D 34 FORD FOCUS 99-0 D 2004 prog. 3 (KOD 3353) D9 35 FORD TRANSIT 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D27 36 HONDA ACCORD 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. szt. D30 37 JEEP GRAND CHEROKEE 02-> D 2004 prog. 7 (KOD 3357) 2 szt. szt. szt. D5 38 LANCIA PHEDRA 03-> D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 39 LANCIA YPSILON 04-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D45 40 MERCEDES SPRTER 02-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D37 4 MERCEDES V VITO 0-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D37 42 MERCEDES V VITO comfort 0-> D 2004 prog. 4 (KOD 3365) szt. D4 43 MERCEDES C W > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D37 44 MERCEDES C W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 45 MERCEDES C W D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D9 46 MERCEDES E W2 0-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D38 47 MERCEDES E W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 48 MERCEDES E W D 2004 prog. (KOD 335) szt. D5 49 MERCEDES CLK W > D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D38 50 MERCEDES VITO 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D34 5 MERCEDES VIANO 03-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D34 52 MITSUBISHI CARISMA 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D 53 MITSUBISHI SPACE STAR 00-> D 2004 prog. (KOD 335) D 54 MITSUBISHI PAJERO 0-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D2 55 NISSAN PRIMERA D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D2 56 NISSAN PRIMERA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D36 57 OPEL VECTRA B D 2004 prog. (KOD 3362) D

11 58 OPEL VECTRA C 02-> D 2004 prog. 6 (KOD 3356) 2 szt. D4 59 OPEL ASTRA II 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 60 OPEL ZAFIRA 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 6 OPEL OMEGA 99-> D 2004 prog. (KOD 3362) D 62 OPEL CORSA C 0-> D 2004 prog. (KOD 3362) szt. D35 63 OPEL VIVARO 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 64 PEUGEOT BOXER 03-> D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D33 65 PEUGEOT > D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D2 66 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D8 67 PEUGEOT > D 2004 prog. 4 (KOD 3354) szt. D2 68 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) D6 69 PEUGEOT > D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 70 PEUGEOT D 2004 prog. 9 (KOD 3359) D20 7 PEUGEOT D 2004 prog. (KOD 335) 2 szt. D20 72 PEUGEOT PARTNER 03-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D33 73 PEUGEOT PARTNER 00-> D 2004 prog. 9 (KOD 3359) szt. D4 74 PEUGEOT > D 2004 prog. 5 (KOD 3355) szt. D3 75 RENAULT TRAFIC 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 76 RENAULT CLIO II D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 77 RENAULT CLIO II 2-gen 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D 78 RENAULT CLIO II 2-gen 03-> D 2004 prog. (KOD 335) D32 79 RENAULT KANGOO 03-> D 2004 prog. (KOD 335) D46 80 RENAULT KANGOO D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 8 RENAULT MASTER D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 82 RENAULT LAGUNA 98-0 D 2004 prog. (KOD 335) TABELA 83 RENAULT LAGUNA II 0-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D9 84 RENAULT MEGANE D 2004 prog. (KOD 335) D 85 RENAULT MEGANE II 02-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt. szt. D44 86 RENAULT THALIA II 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D0 87 RENAULT THALIA 0-02 D 2004 prog. (KOD 335) D6 88 RENAULT SCENIC 99-> D 2004 prog. (KOD 335) D

12 89 SEAT ALHAMBRA 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 90 SEAT IBIZA 02-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 9 SEAT IBIZA 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D4 92 SEAT CORDOBA 00-> D 2004 prog. 2 (KOD 3352) D4 93 SEAT CORDOBA 03-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 94 SEAT TOLEDO 00-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 95 SEAT TOLEDO D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 96 SEAT LEON 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 97 SEAT LEON 02-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D28 98 SKODA FABIA 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D5 99 SKODA OCTAVIA II z bagaż. 04-> D 2004 prog. 5 (KOD 3366) szt. D43 00 SKODA OCTAVIA II z bagaż. 04-> D 2004 prog. 5 (KOD 3366) szt. D43 0 SKODA OCTAVIA 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 02 SKODA OCTAVIA z bagażn. 0-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 03 SKODA SUPERB 02-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 04 SKODA SUPERB z bagażn. 02-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 05 SUBARU FORESTER 02-> D 2004 prog. (KOD 335). D24 06 SUBARU IMPREZA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D44 07 SUBARU LEGACY 03-> D 2004 prog. 3 (KOD 3364) szt szt. D46 08 TOYOTA YARIS 00-> D 2004 prog. (KOD 3362) D3 09 TOYOTA AVENSIS 03-> D 2004 prog. (KOD 335) szt. D36 0 TOYOTA AVENSIS 97-> D 2004 prog. (KOD 3362) D3 TOYOTA LAND CRUISER 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D4 TOYOTA COROLLA 02-> D 2004 prog. (KOD 335) D28 3 VW SHARAN 0-> D 2004 prog. (KOD 3363) szt. D39 4 VW PASSAT 0-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D6 5 VW PASSAT z bagażnikiem 0-> D 2004 prog. 6 (KOD 3367) szt. D42 6 VW PASSAT D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D7 7 VW T4 0-> D 2004 prog. (KOD 335) D0 8 VW BORA 98-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D23 9 VW GOLF IV D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D23

13 0 VW T5 03-> D 2004 prog. 8 (KOD 3358) D34

14 + - AKUMULATOR SAMOCHODU V + V + - AKUMULATOR SAMOCHODU V STACYJKA Blokada (20 A) Czujnik ZAMKNIJ OTWÓRZ Przeciąć MEGANE CLIO II KANGOO LAGUNA MASTER PRZEWODY WSPÓLNE DLA ALARMÓW PILOTOWYCH I BEZPILOTOWYCH Przedni lewy Przedni lewy Przedni lewy słupek słupek słupek Przedni lewy słupek Przedni lewy słupek Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki Złącze stacyjki pod kierownicą pod kierownicą pod tablicą pod kierownicą pod kierownicą (czerwony) (czerwony) (czerwony) (czerwony) (czerwony) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Złącze lewy próg (pomarańczowy) Złącze lewy próg (beżowy) Złącze lewy próg (brązowy) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (zielony) Przycisk świateł awaryjnych (biało-czarny) Drzwi przednie Złącze lewy próg (zielony) Drzwi tylne i klapa złącze lewy próg (szary) Złącze stacyjki pod tablicą (żółto-biały) Przycisk świateł awaryjnych (pomarańczowy) Przycisk świateł awaryjnych (beżowy) Złącze tablicy (różowy) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (ścieżka /0) Przycisk świateł awaryjnych (ścieżka 2/0) Klapa złącze lewy próg (brązowy) drzwi niebieskie złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B7/8) Wiązka pod tablicą (beżowy) Wiązka lewy próg (brązowy) Wiązka lewy próg (brązowy) PRZEWODY DLA ALARMÓW PILOTOWYCH Czarne złącze dekodera Przełącznik Złącze dekodera z lewej strony skrzynki centralnego pod tablicą bezpieczników zamka (różowy) (brązowy) (ścieżka A3/5) Przełącznik centralnego zamka (szary) Złącze dekodera pod tablicą (pomarańczowy) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A2/5) Złącze stacyjki pod kierownicą (żółty) Przycisk świateł awaryjnych (beżowy) Przycisk świateł awaryjnych (biały) czarne złącze /przezroczysta kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka ) Wyłącznik wstrząsowy pod maską (zielony) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 5)

15 BLOKOWANIE STEROWANIA BLOKOWANIE STEROWANIA WŁĄCZENIE Wejście uzbrojenia alarmu WYŁĄCZENIE Wejście rozbrojenia alarmu Wyjście zamknięcia centralnego zamka Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze lewy próg (zielony) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (fioletowy) PRZEWODY DLA ALARMÓW BEZPILOTOWYCH Przełącznik centralnego zamka (różowy) Przełącznik centralnego zamka (szary) Złącze lewy próg (fioletowy) Złącze lewy próg (biały) Przełącznik centralnego zamka (różowy) Złącze dekodera pod tablicą (brązowy) Złącze dekodera pod tablicą (pomarańczowy) Złącze dekodera pod tablicą (fioletowy) Złącze dekodera pod tablicą (biały) Złącze dekodera pod tablicą (brązowy) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A3/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A2/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka B3/5) Czarne złącze dekodera z lewej strony skrzynki bezpieczników (ścieżka A3/5) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 5) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 9) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 8) czarne złącze /czarna kostka dekodera za lampką sufitową (ścieżka 2)

16 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +V 7/0 +V 3/0 STACYJKA 4/0 SYRENA 5/0 EWY 6/0 RAWY 8/0 AKUMULATOR SAMOCHODU V +V bia³y 2/2 DODATKOWY zielony 2/0 (opcjonalnie) br¹zowy /0 Zasilanie czujników dodatkowych: U = V I = max. 70 ma patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) 6/6 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane +) BLOKOWANIE patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wejœcie wyzwalane -) marka: AUTOALARM SEO model: PERFECT rok: 04 rev00 patrz przyk³adowe schematy dla okreœlonego typu auta (wyjœcie podaje -) UWAGA: FUNKCJE TYCH PRZEWODÓW ZALE NE S OD NUMERU ZASTOSOWANEGO PROGRAMU LED Blokada (max 5A V) Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA V rozga³êÿnik diodowy 2 modu³ dopasowania poziomów CHRYSLER VOYAGER +V V V marka: SEO model:. VERTER sygna³u -> rok: 02 rev0 marka: SEO model: 2. VERTER sygna³u -> rok: 02 rev0 marka: SEO model: 3. ROZGA EZNIK diodowy rok: 02 rev0 marka: SEO model: 4. Modu³ Chrysler Voyager rok: 02 rev0 -D0-

17 PROGRAM: 2. (KOD 3352) (drzwi tylne pasa era) poz 3 zó³ty poz 8 czarno-pomarañczowy (drzwi tylne kierowcy) poz 5 czarno-pomarañczowy poz 6 czarno-zielony poz 4 niebieski poz 3 niebiesko-czerwony poz 22 poz 2 czarno-zielony (drzwi przednie kierowcy) (drzwi przednie pasa era) szare z³¹cze zielone z³¹cze niebieskie z³¹cze bia³e z³¹cze br¹zowe z³¹cze modu³ GEM (pod schowkiem od strony pasa era) marka: FORD model: MONDEO (z ryglem) rok: 0 rev00 PROGRAM: 3. (KOD 3353) (drzwi tylne kierowcy) (drzwi tylne pasa era) poz 8 czarno-zielony poz 9 czarno-pomarañczowy poz 5 czarno-pomarañczowy poz 5 bia³o-czarny poz 3 ó³to-czarny poz 6 czarno-zielony poz 4 niebieski poz 3 niebiesko-bia³y poz 22 czarno- ó³ty poz 2 czarno-niebieski (drzwi przednie kierowcy) (drzwi przednie pasa era) szare z³¹cze zielone z³¹cze niebieskie z³¹cze bia³e z³¹cze br¹zowe z³¹cze modu³ GEM (pod schowkiem od strony pasa era) marka: FORD model: FOCUS (bez rygla) rok: 0 rev00 -D-

18 PROGRAM: 4. (KOD 3354) BLOKOWANIE pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V bia³y *620* pomarañczowy *620* szary *62* fioletowy *62* z³¹cze czarne (6pin) 9 wi¹zka z³¹cza niebieskiego niebieski *300* (lampka +) br¹zowy P 23 *6207* pomarañczowy P 27 *6207* czarny BLOKOWANIE czarny szary P 0 *6208* fioletowy P 29 *6208* z³¹cze niebieskie 26 P be owy P 3 *290* be owy P 3 *290* bia³y P 4 *289* bia³y P 4 *289* wi¹zka z³¹cza czarnego pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V z³¹cze czarne 6 P marka: PEUGEOT model: 406 MOD 2002 rok: 0 rev0 PROGRAM: 4. (KOD 3354) P 4 (lampka +) z³¹cze szare (6pin) wi¹zka z³¹cza szarego z³¹cze bia³e 40 P wi¹zka z³¹cza czarnego z³¹cze czarne 6 P marka: PEUGEOT model: 206 MOD 2002 rok: 0 rev0 -D2-

19 PROGRAM: 5. (KOD 3355) szary *620* czerwony *62* czerwony *6283* (czujnik klapy tylnej) BLOKOWANIE czarny fioletowy *30* (lampka +) niebieski *625* (wi¹zka z prawej strony kolumny kierownicy) szary *62* P 27 niebieski *6286* P 5 fabryczny prze³¹cznik centralnego zamka pod kolumn¹ kierownicy czarne z³¹cze bia³y - STACYJKA be owy - +V kremowo-br¹zowy *287* br¹zowo-bia³y *288* z³¹cze szare (6pin) wi¹zka z³¹cza szarego z³¹cze szare wi¹zka z³¹cza bia³ego z³¹cze bia³e wi¹zka z³¹cza czarnego z³¹cze czarne marka: PEUGEOT model: 307 rok: 0 rev PROGRAM: 2. (KOD 3352) przewody czarnego z³¹cza (P) wychodz¹ce z modu³u (dalej do instalacji samochodu) (w A6 brak) wstawiæ diodê 5A rozcinaj¹c przewód czarno-zielony Przeci¹æ P 9 czarno-zielony P 0 czarno-bia³y czarne z³¹cze P czarne z³¹cze 6 P dla automatycznego domykania szyb nale y zaprogramowaæ funkcjê komfort P zielono-niebieski czarne z³¹cze P modu³ steruj¹cy (pod dywanikiem kierowcy) czerwone z³¹cze 20 P P P 4 czarno-fioletowy P 0 czerwono-szary kawowe z³¹cze 6 P P zielono- ó³ty (drzwi tylne kierowcy) (drzwi tylne pasa era) (drzwi przednie pasa era) (drzwi przednie kierowcy) marka: AUDI model: A6 rok: 00 rev0 marka: AUDI model: A4 rok: 98-0 rev00 -D3-

20 PROGRAM: 2. (KOD 3352) czarno-zielony czarno-bia³y 5A Przeci¹æ wstawiæ diodê 5A (przecinaj¹c przewód czarno-bia³y) STACYJKA - Dzarno-czerwony (przy stacyjce) M2 M M6 M8 M M z³¹cze czerwone z³¹cze czarne L3 L2 L L8 br¹zowo-czarny modu³ steruj¹cy (za licznikiem) marka: marka: SEAT SEAT model: model: CORDOBA IBIZA rok: 00 rok: 00 rev0 rev0 PROGRAM: 6. (KOD 3356) (si³ownik c. zamka) P 67 czarno- ó³ty P 69 czarno-niebieski (si³ownik c. zamka - rygiel) z³¹cze czarne 02 P z³¹cze czarne (02pin) (lewy przedni s³upek) szary P 5 *627* (drzwi) fioletowy P 4 *626* (drzwi) br¹zowy P 33 *6287* (lampka podsufitki) (czujnik klapy baga nika) (podœwietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej) taœma pin czarny pin6 B szaro-zielony pin5 (tylny lewy kierunkowskaz) czarno-bia³y pin C (drzwit) niebieski P 34 *6288* (drzwit) marka: OPEL model: VECTRA C rok: 02 rev00 5 A D D A 6 C B z³¹cze czarne z taœm¹ modu³ steruj¹cy (w baga niku lewy bok) -D4-

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +12V 7/10 +12V CZUJNIK DRZWI 3/10 STACYJKA 4/10 SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 AKUMULATOR SAMOCHODU 12V CZUJNIK +12V bia³y 2/2 DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie należy odcinać obwodów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU

PYTHON SP 3000 RDM MAX (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego. Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego. Kasowanie wskazań konieczności wykonania przeglądu serwisowego... 1 Audi... 5 A3 1996-99... 5 A4 1998-99... 5 A3 2000 ->... 5 A4 2000-01...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu!

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu! Magnum Immobilizer Immobilizer Magnum BBS jest wysokiej klasy urządzeniem zabezpieczającym. Do swojej poprawnej pracy wykorzystuje moduł Bluetooth, która zapewnia bez obsługową komunikację z immobilizerem.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97

PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97 Strona 1/97 AKTUALNE PROMOCJE alarm motocyklowy SILICON alarm motocyklowy SILICON E13 10R-02 3780 Alarm motocyklowy SILCON - jeden z najlepszych dost?pnych systemów zabezpieczaj?cych motocykle na rynku.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO OTWARCIA ZAMKA...33 6. AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA...33 7. WYMIANA BATERII...33 8. DANE TECHNICZNE...

Spis treści 5. DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO OTWARCIA ZAMKA...33 6. AWARYJNE OTWARCIE ZAMKA...33 7. WYMIANA BATERII...33 8. DANE TECHNICZNE... Spis treści 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE....................................3 1.1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka lockdata........3 1.2. Wyposażenie.......................................5 1.3. Wersje

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004 Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda DeltaScan Wersja 5.0 DeltaTech Electronics 2004 Instrukcja obsługi programu DeltaScan 5.0 1 Spis treści Co nowego w wersji 5.0?... 3 Oznaczenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo