IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM"

Transkrypt

1 QA/IKZEDFE/1/2012 IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Informacje podstawowe Zyskujesz odczuwalną korzyść podatkową: wpłaty dokonywane na Rachunek Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) odliczasz od podstawy opodatkowania (w ramach przysługującego Ci limitu), co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi. Poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot możesz zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. Przy regularnych wpłatach otrzymasz bonus za lojalność zapłacisz mniej za zarządzanie Twoimi pieniędzmi przez ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (ING DFE). W naszym wspólnym interesie jest osiąganie jak najwyższego zysku. Dzielisz się nim z nami dopiero po przekroczeniu 8% zysku w skali roku, z czego Ty otrzymasz 85% z kwoty przekraczającej 8%, a my 15%. To Ty decydujesz, jaka będzie wysokość i częstotliwość dokonywanych wpłat. W każdej chwili możesz zmniejszyć lub zwiększyć wysokość wpłat a nawet zaprzestać ich opłacania. Pamiętaj tylko, że minimalna kwota jaką możesz wpłacać to 50 zł (z wyjątkiem pierwszej wpłaty 150 zł). W przypadku Twojej śmierci środki zgromadzone na IKZE nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn. Środki te zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom. Gdy nie wskażesz takich osób, środki zgromadzone na IKZE wejdą do spadku (informacje dotyczące opodatkowania wypłat znajdziesz poniżej). Powierzasz pieniądze profesjonalistom. Jesteśmy ekspertami w planowaniu finansowej przyszłości Klientów oraz zarządzaniu ich pieniędzmi. CO TO JEST ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY (ING DFE)? W marcu 2012 r. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE) rozpoczęło zarządzanie ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego Klienci mogą oszczędzać na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Zarówno IKE jak i IKZE dają możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a tym samym zabezpieczenia emerytalnej przyszłości. Największy fundusz emerytalny ING OFE jest właśnie zarządzany przez ING PTE. Zajmuje czołowe miejsce na rynku polskim zarówno pod względem pomnażania środków Klientów, jak i osiąganych zysków. ING OFE najlepiej ze wszystkich funduszy pomnożył powierzone mu przez Klientów środki od początku działalności funduszy (na podst. danych KNF za okres r r.). Ci sami, osiągający najlepsze wyniki na rynku polskim eksperci, którzy zarządzają środkami Klientów w ramach ING OFE, będą inwestować Twoje pieniądze w ramach IKZE i IKE. 1

2 KTO MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ IKZE? Umowa o prowadzenie IKZE (umowa IKZE) może zostać zawarta, jeżeli ukończyłeś 18 lat i nie ukończyłeś 60 roku życia. W JAKI SPOSÓB ZAWIERANA JEST UMOWA IKZE? 1. Żeby zawrzeć umowę IKZE wystarczy wejść na stronę i wypełnić formularz. 2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas na wskazany przez Ciebie adres link aktywujący dostęp do portala oraz wgląd w treść przyszłej Umowy o prowadzenie IKZE (w formacie PDF), z numerem Rachunku, na który powinieneś dokonywać wpłat. Dostęp do portala umożliwi Ci sprawdzanie stanu Rachunku czy historii wpłat. 3. Jednocześnie wyślemy do Ciebie kuriera z dwoma egzemplarzami Umowy przez nas już podpisanymi. 4. Wystarczy, że podpiszesz oba egzemplarze Umów. Zachowaj jeden egzemplarz dokumentów, a drugi oddaj kurierowi. 5. Podpisując Umowę o prowadzenie IKZE stajesz się członkiem ING DFE. 6. Nie zapomnij dokonać pierwszej wpłaty w wysokości min. 150 zł. Inwestowanie środków realizowane będzie najwcześniej po otrzymaniu przez nas podpisanej przez Ciebie Umowy. 7. Po otrzymaniu jednego egzemplarza Umowy - podpisanej przez Ciebie i przez nas - wyślemy Ci Potwierdzenie zawarcia umowy (w formacie PDF) na wskazany przez Ciebie adres . W potwierdzeniu powtórzymy informację o numerze Rachunku, na który powinieneś dokonywać wpłat. 8. Twój rachunek IKZE może być zasilony tzw. Wypłatą transferową, czyli środkami, które zostaną do nas przeniesione z innego rachunku IKZE, jaki posiadasz: w innej instytucji finansowej, lub z IKZE osoby zmarłej, jeżeli jesteś osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych przez tę osobę środków. 9. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przyjmujemy wpłaty z IKE na Rachunek IKZE. 10. Pamiętaj, że powinieneś niezwłocznie zawiadomić nas jeśli zmienią się jakiekolwiek dane, które podawałeś w Umowie np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres , czy numer dokumentu tożsamości. JAK DZIAŁA IKZE? Podstawowym celem IKZE jest długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru systemu emerytalnego. Dzięki wpłatom na IKZE oszczędzasz na emeryturę i dodatkowo korzystasz z ulgi podatkowej. ILE PIENIĘDZY MOGĘ WPŁACIĆ NA RACHUNEK IKZE W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM? Możesz wpłacić do 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla Ciebie za rok poprzedni, co oznacza, że na konto IKZE możesz wpłacić maksymalnie 4% Twoich zarobków brutto z ubiegłego roku. Nie może być to jednak więcej niż 4% od 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego w gospodarce na rok poprzedni. Czyli za 2011 r. jest to kwota 4.030,80 zł (4% od 30 x zł) Jeśli Twoje dochody są niskie, limit wpłat wynosi do 4% rocznego minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni czyli 665,28 zł za 2011 r. (4% od 12 x zł). Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne to kwota nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za rok poprzedni. W 2011 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło zł. Czyli 60% od zł = 2.015,40 zł. Twój limit roczny dla 2011 r. wyniesie w tym przypadku 967,39 zł (4% od 12 x 2.015,40 zł). 967,39 zł będziesz mógł wpłacić na IKZE w 2012 r. jeśli prowadzisz działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata i zadeklarowałeś minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 2 lata: Zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za rok poprzedni. 2

3 W 2011 roku minimalne wynagrodzenie miesięczne wyniosło zł. Czyli 30% od zł = 415,80 zł. Limit roczny dla 2011 r. wyniesie więc 199,58 zł (4% od 12 x 415,80 zł). Ale w przypadku kiedy Twoje dochody są niskie, limit wpłat wynosi do 4% od 12-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni czyli 665,28 zł za 2011 r. (4% od 12 x zł) 665,28 zł będziesz mógł wpłacić na IKZE w 2012 r. jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż 2 lata i przysługuje Ci niższa roczna podstawa od ustalonej minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni. Jeśli Twój indywidualny limit, jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, możesz dokonać w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 665,28 zł za 2011 r. (4% od 12 x zł). Oczywiście tak samo jak osoby uzyskujące dochód z innego tytułu, obowiązuje Cię limit maksymalny określony przez ustawę regulującą kwestię IKZE. Czyli za 2011 r. jest to kwota 4.030,80 zł (4% od 30 x zł za 2011 r.). Minimalna pierwsza wpłata wynosi 150 zł, każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 50 zł. Jeśli wpłacisz kwotę w niższej wysokości otrzymasz komunikat em z prośbą o uzupełnienie wpłaty. Brak odpowiedzi z Twojej strony w terminie do 14 dni oznacza zwrot kwoty na Twój rachunek bankowy. Wpłaty dokonywane na IKZE (w ramach przysługującego Ci limitu) możesz odliczyć od podstawy opodatkowania - szczegóły dotyczące ulgi podatkowej znajdziesz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJĘ O LIMITACH WPŁAT NA IKZE W KOLEJNYCH LATACH? Informacja o kwocie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz o przeciętnym prognozowanym wynagrodzeniu na dany rok jest ogłaszana w drodze obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok jest ogłaszana w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. JAK DŁUGO TRWA IKZE? Umowę IKZE zawierasz na czas nieokreślony. Prawo do wypłaty z IKZE zyskujesz po osiągnięciu 65. roku życia oraz dokonywaniu wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ: Możesz posiadać tylko jedno IKZE. ING DFE w ramach którego można oszczędzać na IKZE, został skonstruowany z myślą o długofalowym oszczędzaniu. Podstawowymi inwestycjami funduszu będą akcje i obligacje. Akcje charakteryzują się dużą zmiennością cen, ale powinny w długim okresie przynosić wysokie zyski. Obligacje zapewniają mniejsze zyski, ale chronią gromadzony kapitał. Dlatego z szerokiej oferty instrumentów finansowych, śledząc bieżące analizy ekonomiczne i wyniki finansowe eksperci ING PTE wybierają akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach, żeby maksymalizować zysk a minimalizować ryzyko niekorzystnej zmiany wartości całego portfela. Nie gwarantujemy realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego zysku ale zapewniamy, że ten doświadczony zespół ekspertów będzie w pełni zaangażowany w celu pomnażania powierzonych im pieniędzy w ramach ING DFE. Po osiągnięciu 65 roku życia i wypłacie jednorazowej albo wypłacie pierwszej raty z Rachunku IKZE, nie możesz ponownie zawrzeć umowy IKZE. Po osiągnięciu 65 roku życia i wypłacie pierwszej raty z Rachunku IKZE, nie możesz dokonywać wpłat na Rachunek IKZE. JAKIE OPŁATY POBIERANE SĄ Z TYTUŁU UMOWY IKZE? Z tytułu umowy IKZE pobieramy opłatę od pierwszej wpłaty w wysokości 80 zł. Pobieramy również opłatę za zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Opłata ta składa się z dwóch części: 3

4 1. części stałej naliczanej miesięcznie w wysokości 2% wartości aktywów ING DFE; Gdy zgromadzone przez nas pieniądze od wszystkich Klientów przekroczą wartość 1 mld złotych, będziemy pobierać niższą opłatę 1,5% od nadwyżki ponad 1 mld złotych 2. części zmiennej czyli tzw. opłaty za wynik naliczanej rocznie, dzielimy się z naszymi Klientami zyskiem przekraczającym 8% w skali roku. W takiej sytuacji Ty otrzymasz 85% z kwoty przekraczającej 8%, a my 15%. Dodatkowo, jeśli w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy IKZE zdecydujesz się wypłacić środki lub przenieść je do innej instytucji finansowej, pobieramy opłatę w wysokości 50% wypłacanych, transferowanych lub zwracanych pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKZE. CO OZNACZA BONUS ZA LOJALNOŚĆ? Jeśli będziesz regularnie przez 5 kolejnych lat wpłacał na IKZE przynajmniej 600 zł rocznie, obniżymy pobieraną od Ciebie opłatę za zarządzanie o 0,15 %. I tak postępując przez kolejne trzy 5-letnie okresy uzyskasz obniżoną wartość opłaty za zarządzanie aż o 0,6% (maksymalna wartość bonusa za lojalność to właśnie 0,6%). Opłaty za zarządzanie pomniejszają zyski, zdecydowanie warto więc zwracać uwagę na ich wysokość i korzystać z możliwości ich obniżenia. KIEDY ING DFE POBIERA OPŁATĘ ZA WYNIK? Opłatę za wynik pobieramy dopiero, gdy roczny zysk przekroczy 8% ta opłata to tylko 15% z kwoty przekraczającej 8%, u Ciebie zostaje reszta czyli 85%. Jeśli wynik roczny jest niższy niż 8% nie pobieramy tej opłaty. W naszym wspólnym interesie jest więc osiąganie jak najlepszych wyników inwestycyjnych. CZY MOGĘ PRZENIEŚĆ PIENIĄDZE Z IKE NA IKZE? Tak, ale tylko w 2012 r. Przeniesione pieniądze traktuje się jak wpłatę na IKZE. Wpłata ta może podlegać odliczeniu od dochodu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W okresie dokonywania odliczeń nie możesz wpłacać na IKZE. CZY WYPŁATA Z RACHUNKU JEST OPODATKOWANA? Po osiągnięciu wieku 65 lat kwota wypłacona z IKZE będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł wg obowiązującej skali podatkowej. Nie zapłacisz podatku dochodowego, gdy chcesz kontynuować oszczędzanie na IKZE i dokonujesz wypłaty transferowej do innej instytucji prowadzącej IKZE. Wypłata transferowa nie jest wliczana do rocznego limitu wpłat na IKZE. CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z IKZE? Tak, masz prawo do zwrotu całości pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKZE. Konsekwencją tego działania jest rozwiązanie umowy IKZE oraz zapłata podatku zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (kwota zwrotu jest przychodem z innych źródeł). Wpłaty na IKZE CZY MOGĘ DOKONYWAĆ WPŁAT W RÓŻNEJ WYSOKOŚCI? Tak, zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE masz możliwość wpłacania dowolnych kwot w dowolnym czasie. Pamiętaj tylko, że: oszczędzając regularnie przynajmniej 600 zł rocznie przez 5 kolejnych lat, co 5 lat otrzymasz bonus za lojalność, czyli zapłacisz mniej za zarządzanie Twoimi pieniędzmi przez ING DFE. Masz szansę otrzymać taki bonus czterokrotnie w trakcie oszczędzania na IKZE, poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot na konto IKZE możesz zgromadzić kapitał, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym po zakończeniu aktywności zawodowej. CO SIĘ STANIE, GDY PRZEKROCZĘ LIMIT WPŁAT NA IKZE? Jeśli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą ogólny limit wpłat na IKZE (czyli kwotę 4.030,80 zł za 2011 r.), będą automatycznie podlegały zwrotowi. Zwrócimy Ci nadpłaconą kwotę na Twój rachunek bankowy. Z tytułu zwrotu nadpłaty, pobieramy z nadpłaconej kwoty opłatę w wysokości 1,00 zł. W przypadku przekroczenia Twojego indywidualnego limitu wpłat na IKZE, musisz sam nas powiadomić, składając wniosek informujący o zaistniałej sytuacji i kwocie przekroczenia limitu indywidualnego. 4

5 CO SIĘ STANIE, GDY PRZESTANĘ OPŁACAĆ SKŁADKI IKZE? Zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE masz możliwość zaprzestania dokonywania wpłat na IKZE. Pamiętaj tylko, że poprzez regularne wpłacanie nawet niewielkich kwot możesz zgromadzić kapitał, który dodatkowo zabezpieczy Cię na emeryturze. Wpłacając składki na IKZE, korzystasz również z ulgi podatkowej. Wypłaty z IKZE KTO OTRZYMA PIENIĄDZE Z UMOWY IKZE W RAZIE MOJEJ ŚMIERCI? W razie Twojej śmierci, pieniądze z IKZE zostaną wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie lub osobom, które nazywamy osobami Uprawnionymi - np. żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom. W każdym momencie możesz wyznaczyć inne osoby Uprawnione, które otrzymają całość lub część pieniędzy zgromadzonych na IKZE. W przypadku Twojej śmierci, gdy nie wskażesz osób Uprawnionych, środki zgromadzone na IKZE wejdą do spadku. JAKA KWOTA BĘDZIE WYPŁACONA W PRZYPADKU MOJEJ ŚMIERCI? W przypadku Twojej śmierci, wypłacimy pieniądze równe wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na IKZE. Kwoty z IKZE wypłacone po Twojej śmierci będą podlegały opodatkowaniu (jako przychód z innych źródeł), chyba że osoba Uprawniona dokona wypłaty transferowej na swoje Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. CZY MOŻNA CZĘŚCIOWO WYPŁACIĆ PIENIĄDZE W TRAKCIE TRWANIA UMOWY I JAKIE SĄ TEGO KONSEKWENCJE? Nie, nie możesz wypłacić części pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKZE. Masz prawo do wypłaty wszystkich środków, co oznacza rezygnację z umowy i konieczność zapłaty podatku dochodowego (jako przychodu z innych źródeł). CZY ING DFE GWARANTUJE WYPŁATĘ Z RACHUNKU IKZE RÓWNĄ SUMIE WPŁAT? Nie, nie gwarantujemy wypłaty pieniędzy równych sumie wpłat. Podstawowymi inwestycjami funduszu będą akcje i obligacje. Akcje charakteryzują się dużą zmiennością cen, ale powinny w długim okresie przynosić wysokie zyski. Obligacje zapewniają mniejsze zyski, ale chronią gromadzony kapitał. Dlatego z szerokiej oferty instrumentów finansowych eksperci ING PTE wybierają akcje i obligacje w odpowiednich proporcjach, żeby maksymalizować zysk a minimalizować ryzyko niekorzystnej zmiany wartości całego portfela. Bazując na bieżących analizach ekonomicznych i wynikach finansowych zarządzający wybierają te instrumenty, które ich zdaniem mają najatrakcyjniejsze perspektywy. Zespół zarządzający środkami wszystkich Klientów zgromadzonych na IKZE to grono tych samych osób, które zarządzają ING OFE - największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce. Ich wieloletnie doświadczenie niejednokrotnie przekładało się na bardzo dobre rezultaty inwestycyjne ING OFE w ciągu ostatnich 12 lat. ING OFE najlepiej ze wszystkich funduszy pomnożył powierzone mu przez Klientów środki od początku ich działalności. Z każdego zainwestowanego 10 zł osiągnął zysk 21,37 zł (czyli wartość jednostki rozrachunkowej, która wynosiła 10 zł wynosi obecnie 31,37 zł; obliczenia na podst. danych KNF za okres r r.). Choć zawsze istnieje ryzyko i nie gwarantujemy realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego zysku zapewniamy, że ten doświadczony zespół będzie w pełni zaangażowany w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów inwestycyjnych również w ramach IKZE w ING DFE. JAKA KWOTA BĘDZIE WYPŁACONA Z IKZE PO NABYCIU PRZEZE MNIE PRAW DO WYPŁATY? W przypadku uzyskania prawa do wypłaty z IKZE, wypłacimy Ci pieniądze równe wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rachunku IKZE. Kwota wypłacana z IKZE będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym (jako przychód z innych źródeł). 5

6 JAKA KWOTA ZOSTANIE WYPŁACONA W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY IKZE? W przypadku rozwiązania umowy IKZE dokonamy zwrotu całości pieniędzy zgromadzonych na IKZE, środki te będą podlegać opodatkowaniu (jako przychód z innych źródeł). Pamiętaj także, że pobieramy opłatę w wysokości 50% wypłacanych lub transferowanych środków zgromadzonych na rachunku IKZE, jeśli do wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu całości środków dojdzie na Twój wniosek w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE. JAKIE WYPŁATY Z IKZE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU? Na Twój wniosek złożony w dowolnym momencie trwania umowy IKZE masz prawo do zwrotu wszystkich zgromadzonych na IKZE pieniędzy. Konsekwencją zwrotu wszystkich środków jest rozwiązanie umowy IKZE. Zwrot wszystkich środków z Rachunku IKZE podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (jako przychód z innych źródeł). Opodatkowaniu podlegają również wypłaty z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz wypłaty na rzecz osoby uprawnionej po Twojej śmierci (chyba, że osoba uprawniona dokona wypłaty transferowej na swoje IKZE). Informacje Praktyczne Z KIM MAM SIĘ KONTAKTOWAĆ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ? W pierwszej kolejności zajrzyj na naszą stronę i sprawdź, czy na stronie nie ma odpowiedzi na Twoje pytania lub wątpliwości. Możesz również zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (telefon dostępny jest na stronie JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE ŻEBY OTRZYMAĆ PIENIĄDZE Z IKZE? Po osiągnięciu 65 lat oraz dokonywaniu wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych, podstawą do wypłaty z IKZE jest Twój wniosek złożony do nas. W przypadku Twojej śmierci podstawą do wypłaty z IKZE jest wniosek Uprawnionego o wypłatę złożony do nas wraz z następującymi dokumentami: a) aktem zgonu oraz: b) dokumentem stwierdzającym tożsamość Uprawnionego Środki zgromadzone na IKZE i wypłacone po Twojej śmierci osobom uprawnionym albo spadkobiercom nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku Twojej śmierci, gdy nie wskażesz osób Uprawnionych, środki zgromadzone na IKZE wejdą do spadku. JAKĄ KORESPONDENCJĘ BĘDĘ OTRZYMYWAĆ OD ING DFE? Pierwszym dokumentem, jaki otrzymasz w związku z zawarciem Umowy IKZE będzie potwierdzenie zawarcia w postaci pliku PDF przesłanego na Twój adres owy. Sprawdź dokładnie wszystkie zawarte w nim informacje. W każdą rocznicę rozpoczęcia Umowy IKZE otrzymasz list rocznicowy - w postaci pliku PDF wysłanego na Twój adres owy - zawierający aktualne informacje o stanie Rachunku IKZE. DLACZEGO POTRZEBNY JEST NUMER MOJEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO I ADRES ? Prosimy o podanie i aktualizowanie tych danych w czasie trwania umowy. To ważne, bo dzięki adresowi możesz zalogować się do serwisu on-line i sprawdzić stan Rachunku IKZE, historię wpłat itp. Możemy również szybko skontaktować się z Tobą i przekazać Ci ważne informacje dotyczące umowy, wpłat, gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo w każdą rocznicę rozpoczęcia Umowy IKZE otrzymasz list rocznicowy - w postaci pliku PDF wysłanego na Twój adres owy - zawierający aktualne informacje o stanie Rachunku IKZE. Niniejszy dokument zawiera wyłącznie podstawowe informacje o IKZE i nie reguluje praw i obowiązków Oszczędzającego w ramach umowy o prowadzenie IKZE. Treść zobowiązania ING DFE względem Oszczędzającego została określona w przekazanej Oszczędzającemu: - umowie o prowadzenie IKZE i - potwierdzeniu zawarcia umowy o prowadzenie IKZE - oraz w udostępnionym na stronie Prospekcie Informacyjnym ING DFE. Korespondencję związaną z wykonywaniem umowy prosimy kierować na adres Agenta Transferowego ING DFE: ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., ul. Puławska 436, Warszawa ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny, ul. Topiel 12, Warszawa, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, RFe 34

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012. ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny Szanowni Państwo, Według ekspertów, za 40 lat wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, a spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym. Z tego powodu

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41

PZU Twoja Ochrona INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Kod warunków: CZIP41 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Twoja Ochrona PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CZIP41 Numer polisy: Kontakt do przedstawiciela PZU: Dla kogo przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce FINANSE. bez barier

System emerytalny w Polsce FINANSE. bez barier System emerytalny w Polsce FINANSE bez barier FINANSE bez barier System emerytalny w Polsce Monika Hołowińska Warszawa 2012 Autor: Monika Hołowińska Koordynator projektu: Magdalena Bak Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE 1. Kto może przystąpić do PPE w Azotach Tarnów? Do PPE może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który zatrudniony jest w Azotach

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE, INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO,

Bardziej szczegółowo

PZU Ochrona na Całe Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PZU Ochrona na Całe Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Ochrona na Całe Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: CBIP42 dla umów ze składką płatną okresowo Kod warunków:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

INFORMACJA O WARUNKACH FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO Pracowniczy Program Emerytalny BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A. Szanowni Państwo W dniu 27.02.2006 roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych dokonała rejestracji zmian w Pracowniczym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie (kod produktu:

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DIN 01/12 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo