Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Postanowienia ogólne 1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy /gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym, obowiązują w całym 12-miesięcznym okresie, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu w dobrowolnych ch mienia systemem sum stałych oraz ilości ubezpieczonych osób. 2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne B. Wykaz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Jasła 1. Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 Liczba osób zatrudnionych: 153 PKD: 7511Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle ul. Sikorskiego 15 ul. Śniadeckich 15 Liczba osób zatrudnionych: 42 PKD: 9261 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność sportowo rekreacyjna (basen otwarty prowadzony od do 31.08, boiska plażowe, siłownia, fitness, kryta pływalnia, solarium, sauna, gabinet masażu, hala sportowa, sala sportów walki, sala ćwiczeń aerobowych, stadion, boisko sportowe, korty tenisowe, lodowisko, kawiarnie, mini hotel na 38 miejsc z parkingiem samochodowym i zapleczem kuchennym do przygotowywania śniadań i kolacji przez gości we własnym zakresie) 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego 3 Liczba osób zatrudnionych: 68

2 PKD: 8532C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: przyznawanie świadczeń na podstawie ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentowej 4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami ul. Sokoła 8, ul. Żniwna Liczba osób zatrudnionych: 12 PKD: 9002Z Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od osób fizycznych, prawnych oraz prowadzących działalność. 5. Muzeum Regionalne w Jaśle ul. Kadyiego 11 Liczba osób zatrudnionych: 7 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność muzealna (gromadzenie, opracowanie, przechowywanie muzealiów i archiwaliów) 6. Jasielski Dom Kultury ul. Kołłątaja 1 Liczba osób zatrudnionych: 26 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: kulturalna 7. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kołłątaja 1 Liczba osób zatrudnionych: 24 PKD: 9251 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianie oświaty, nauki i kultury 8. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Tkaczowa 14

3 Liczba osób zatrudnionych: 12, w tym nauczycieli: 6 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: zadania oświatowe 9. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Słowackiego 7 Liczba osób zatrudnionych: 21, w tym nauczycieli: 8 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w lokalu, na ogrodzie przedszkolnym, wyjścia na teren miasta, jednodniowe wyjazdy 10. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Floriańska 26 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświatowa 11. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Kopernika 8A Liczba osób zatrudnionych: 19, w tym nauczycieli: 12 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 12. Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Szkolna 38 Liczba osób zatrudnionych: 28, w tym nauczycieli: 19 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 13. Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Ducala 3 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 10 PKD: 8010A3 Regon:

4 NIP: Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie 14. Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Sikorskiego 10 Liczba osób zatrudnionych: 17, w tym nauczycieli: 9 PKD: 8010A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna 15. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle ul. Koralewskiego 9 Liczba osób zatrudnionych: 83, w tym nauczycieli: 66 PKD: Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: działalność statutowa szkoły 16. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle im. ks. bpa I. Krasickiego ul. W. Pola 9 (budynek A) ul. Kopernika 8 (budynek B) Liczba zatrudnionych osób: 86, w tym nauczycieli: 62 PKD: 8010 Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjno-wychowawcza 17. Szkoła Podstawowa nr 7 im Stefana. Jaracza ul. św. Jana z Dukli 94 Liczba osób zatrudnionych: 22, w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacja 18. Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala ul. Lwowska 36 Liczba osób zatrudnionych: 23w tym nauczycieli: 17 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe

5 19. Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2 Liczba osób zatrudnionych: 110, w tym nauczycieli: 88 PKD: 8021A Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo gimnazjalne 20. Zespół Szkół Miejskich ul. Rafineryjna 3a Liczba osób zatrudnionych: 44w tym nauczycieli: 28 PKD: 8010C Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: nauczanie 21. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Mickiewicza 108 Liczba osób zatrudnionych: 35, w tym nauczycieli: 26 PKD: 8010C Regon: NIP: Zespół Szkół Miejskich Nr 3 ul. Szkolna 38 Liczba osób zatrudnionych: 131, w tym nauczycieli: 98 PKD: 8010A Regon: NIP: Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle ul. P. Skargi 10 Liczba osób zatrudnionych: 61, w tym nauczycieli: 45 PKD: 8010B Regon: NIP: Opis prowadzonej działalności: edukacyjna 24. Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58 Liczba osób zatrudnionych: 34 w tym nauczycieli: 25 PKD: 8010B Regon: NIP:

6 Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo podstawowe C. Warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. Wymagany zakres obejmujący następujące ryzyka łącznie: P podstawowy pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową, PŻ pozostałe żywioły huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ; Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ; PO powódź (z limitem odszkodowawczym) zalanie terenów w następstwie: 1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych 2) spływu wód po zboczach i stokach Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe A awaria instalacji lub urządzeń technologicznych szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii Z - zalanie szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.: awarii tych instalacji lub urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

7 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej, działania osób trzecich, a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu PE przepięcia szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 20% sumy maszyn, urządzeń i wyposażenia i 1% sumy budynków i budowli we wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka. 2. Przedmiot : 1. Urząd Miasta Przedmiot 1 Dom Ludowy Brzyszczki ,00 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Bryły ,00 zł 1982 murowane blacha Dom Ludowy Kaczorowy ,00 zł 1993 murowane blacha Dom Ludowy Niegłowice ,00 zł 1979 murowane blacha Dom Ludowy Krajowice ,00 zł 2001 murowane blacha Dom Ludowy Soboniów ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Hankówka ,00 zł 1986 murowane blacha Dom Ludowy Żółków ,00 zł 1997 murowane blacha Remiza OSP Niegłowice* ,46 zł 1976 murowane blacha Remiza OSP Żółków* ,45 zł 1986 murowane blacha Remiza OSP Brzyszczki ,00 zł 1990 murowane blacha Garaż Przy OSP Jasło Żółków ,15 zł 2010 murowany blacha Budynek administracyjny ul. Rynek ,00 zł dachówka Budynek administracyjno-usługowy ul. Mickiewicza ,00 zł papa Budynek stołówki nauczycielskiej ,00 zł papa Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Dźwig towarowy w budynku stołówki* 3 346,26 zł Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,60 zł 1991 metalowe blacha Dom Przedpogrzebowy ul. Mickiewicza 46* ,38 zł 1990 murowany, papa Szalet kontenerowy Pl. Targowy* ,25 zł 1993 metalowy blacha Budynek administracyjny ul. murowany, ,00 zł 1993 Bednarska papa Budynek Przedpogrzebowy ul. murowany, ,00 zł 1994 Zielona dachówka

8 2 Budynek socjalny ul. Zielona* ,40 zł 1994 Budynek Kolegium J. Niemieckiego ul. W.Pola ,00 zł 1994 Szalety Miejskie w Parku* ,10 zł 1994 murowany, murowany, murowany, dachówka papa papa Budynek użytkowy, ul. PCK 2a* ,89 zł 1993 murowany Szalety Miejskie Pl. Żwirki* ,20 zł 1994 Oborochlewnia ul. Hutnicza* ,00 zł 1995 Magazyn Siana ul. Hutnicza* 6 418,28 zł 1995 Budynek klubu (Rafineria) * ,00 zł 2001 murowany, murowany, murowany, murowany, papa dachówka dachówka dachówka Stajnia Końska ul. Lwowska* ,80 zł dachówka Kuźnia i Szopa ul. Lwowska* ,53 zł Budynek Mieszkalny ul blacha Konopnickiej ,00 zł Budynek Mieszkalny ul dachówka Konopnickiej 84 Garaż ul. Konopnickiej 86* 9 597,00 zł papa Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej 86* 7 663,00 zł blacha Budynek gospodarczy ul., ,00 zł 1996 Konopnickiej 84* drewno dachówka Garaż ul. Franciszkańska ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. Jagiełły ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. Kościuszki ,00 zł 1993 murowany, blacha Garaż ul. 3-go Maja 14* 2 881,22 zł 1993 murowany, blacha Budynek Przedszkola ul. 3-go Maja murowany, ,00 zł dachówka Budynek administracyjno-socjalny ul. P. Skargi ,00 zł blacha Budynek magazynowy ul. murowany, ,00 zł 1998 Towarowa blacha Szatnia przy boisku sportowym na murowany, ,08 zł 2006 os. Hańkówka* blacha Budynek przy ul. Sportowej ,00 zł 2007 murowane blacha Lokal mieszkalny przy ul. Ulaszowice ,00 zł 1959 murowane papa Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej 61a ,00 zł blacha Budynek mieszkalny ul. Konopnickiej ,00 zł blacha Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej ,00 zł dachówka Budynek szatniowo sanitarny boisko Orlik * ,95 zł 2010 drewniane papa Przepompownia scieków na oś. Rafineryjnym ,00 zł 2006 Komora chłodnicza -cmentarz Jasło,ul. Mickiewicza 7 746,90 zł 1994 Barakowóz cmentarz Jasło ul. Gajowa 1 080,00 zł 1994

9 Zegar wieżowy w Urzędzie Miasta ,00 zł 1994 Piece c.o. Juban Gaz - Jasło, ul W.Pola 3 760,00 zł Fontanna na płycie rynku ,64 zł 2002 Słupy ogłoszeniowe na płycie rynku ,60 zł 2002 Trybuna sportowa Stadion Sobniów 5 000,00 zł 2005 Park Miejski w Jaśle ,99 zł 2006 Kładka na rz.jasiołce ,15 zł 2007 Stadion ul.sportowa ,00 zł 2007 Wysypisko odpadów Osiedle 2007 Sobniów ,23 zł Oświetlenie ,32 zł 2008 Zespół brodzików Ogród 2008 Jordanowski ,89 zł Wiaty autobusowe Merkury ,94 zł 2009 Boisko sportowe wielofunkcyjne MOSiR ,00 zł 2009 Obelisk z tablicą upamiętniającą "Ofiary września 1939 r" ,00 zł 2009 Boisko piłkarskie "Orlik" ul. Śniadeckich ,06 zł 2010 Ogrodzenie stadionu Hankówka ,89 zł 2010 Wiata stalowa - "Orlik" ul. Śniadeckich 1 750,00 zł 2010 Betonowy stół pingpongowy - "Orlik", ul. Śniadeckich 6 990,00 zł Wyposażenie i urządzenia UM ,16 zł Skuter śnieżny ,00 Agregat prądotwórczy ZPW Pług odśnieżny Kosiarka bijakowa FLC120 Kosiarka rotacyjna Samasz Ciągnik rolniczy Lamborghini Przyczepa 1,5 T Kosiarka samobieżna do trawy RALY Wyposażenie i urządzenia DL Hankówka Wyposażenie i urządzenia DL Brzyszczki Wyposażenie i urządzenia DL Krajowice Wyposażenie i urządzenia DL Kaczorowy Wyposażenie i urządzenia ZO Ulaszowice Wyposażenie i urządzenia ZO Gamrat Wyposażenie i urządzenia Straż Miejska Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw Ogród Jordanowski ,00 zł 5 221,60 zł ,56 zł 5 368,00 zł ,50 zł ,60 zł 5 987,00 zł 4 000,00 zł 4 608,56 zł 3 804,00 zł 4 916,79 zł 2 000,00 zł ,92 zł 9 000,00 zł ,21 zł

10 Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw Osiedle Rafineryjne Wyposażenie i urządzenia DL Żołków Wyposażenie i urządzenia Plac zabaw przy DL Bryły Wyposażenie i urządzenia DL Sobniów Wyposażenie i urządzenia ZO Śródmieście Wyposażenie i urządzenia "Orlik", ul. Śniadeckich Urządzenia filtrowentylacyjne Schron ul. Franciszkańskla Zestaw odkurzający "JAMES" Fontanna w Parku Miejskim Wyposażenie magazynu p. pow. Wyposażenie OSP Jasło Brzyszczki Wyposażenie OSP Jasło Hankówka Wyposażenie OSP Jasło Niegłowice ,49 zł 3 770,49 zł ,52 zł 5 450,82 zł 1 000,03 zł ,00 zł 9 775,00 zł 3 883,26 zł ,77 zł ,41 zł ,06 zł ,11 zł Wyposażenie OSP Jasło Żółków ,74 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedmiot 1 Hala sportowa ,93 zł 1974 murowane betonowe konstrukcja żelbetowa, papa Dom wycieczkowy* ,27 zł II - - II - - II - - II - Budynek techniczny basen* ,88 zł II - - II - - II - - II - Budynek szatniowy basenu* ,94 zł II - - II - - II - - II - Budynek adm. szatniowy stadionu ,00 zł II - - II - - II - - II - Kryta pływalnia* ,77 zł 2002 Trybuna zadaszona z częścią otwartą ,64 zł 2 Studnia ,42 zł Niecka basenu Brodziki 2 szt. Kanał ciepłowniczy Kanał technologiczny Wodociąg zewnętrzny Zasilanie energetyczne Oświetlenie terenu ,82 zł ,76 zł ,95 zł ,10 zł ,08 zł ,39 zł ,89 zł murowane z elem. szkieletu żelbetowego drewniane, belki wiązary łukowe z drewna klejonego blacha cynkowa tytanowa

11 Ogrodzenie ,48 zł Studnie głębinowe ,80 zł Ogrodzenie stalowe 8 100,00 zł Oświetlenie zewnętrzne Sieć zewnętrzna - przyłącz wodociągu Sieć zewnętrzna - przyłącz c.o ,40 zł ,92 zł ,51 zł Ogrodzenie ,17 zł Korty tenisowe ,67 zł Boisko do basedballu ,46 zł Ogrodzenie lodowiska ,32 zł Drogi i place ,87 zł Kanalizacja deszczowa ,05 zł Kanalizacja sanitarna ,57 zł Boisko do plażowej piłki 5 954,75 zł Boisko do gry w piłkę nożną ,00 zł Zatoka postojowa dla autokarów ,79 zł Parking samochodów osobowych ,29 zł Sieci zewn. Kanalizacja deszczowa ,38 zł Sieci zewn. Kanalizacja sanitarna ,36 zł Kontener sanitarny ,30 zł Przenośne sztuczne lodowisko ,78 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,14 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Przedmiot 1 Wyposażenie ,80zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Przedmiot 1 Budynek socjalny* ,40 zł murowane betonowe papa Wiata* ,30 zł blacha blacha blacha 2 Wyposażenie i urządzenia ,64 zł 3 Mienie pracownicze 6 000,00 zł 5. Muzeum Regionalne Przedmiot 1 Budynek * ,00 zł 1982 murowane papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł Zbiory biblioteczne (w tym ,00 zł

12 starodruki) Zbiory muzealne ,00 zł 3 Mienie pracownicze 4 000,00 zł 6. Jasielski Dom Kultury Przedmiot 1 Budynek* ,15 zł 1970 beton, Wyposażenie i urządzenia ,79 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł betonowo stalowy papa 7. Miejska Biblioteka Publiczna Przedmiot 1 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 8. Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł eternit 2 Wyposażenie i urządzenia ,16 zł 3 Mienie pracownicze 6 000,00 zł 9. Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedmiot 1 Wyposażenie i urządzenia ,39 zł 2 Mienie pracownicze ,00 zł 10. Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł beton papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,72 zł 3 Mienie pracownicze 8 500,00 zł 11. Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1987 murowane betonowe betonowe 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł papa termozgrzewalna

13 12. Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1986 murowane żelbetowy papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 13. Przedszkole Miejskie Nr 10 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł Wyposażenie i urządzenia ,13 zł kratówka żelbetowe, płyty korytkowe DZ-5 papa termozgrzewalna 3 Mienie pracownicze 8 500,00 zł 14. Przedszkole Miejskie Nr 11 Przedmiot 1 Budynek ,00 zł 1982 prefabrykaty prefabrykaty beton 2 Wyposażenie i urządzenia ,89 zł 3 Mienie pracownicze 9 500,00 zł papa termozgrzewalna 15. Szkoła Podstawowa Nr 2 Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1904 murowane drewniane 2 Wyposażenie i urządzenia ,90 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł betonowe, stalowe blacha, dachówka 16. Szkoła Podstawowa Nr 4 Przedmiot 1 Budynek szkoły "A" ,00 zł 1962 murowane żelbet żelbet papa Budynek szkoły "B" ,00 zł 1973 murowane żelbet żelbet papa Budynek mieszkalny ,00 zł 1962 murowane żelbet żelbet papa 2 Urządzenia melioracyjne ,37 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,50zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 17. Szkoła Podstawowa Nr 7 Przedmiot 1 Budynek główny ,00 zł 1910 murowane drewniane drewniane blacha Budynek dobudowany ,00 zł 1972 murowane drewniane drewniane papa

14 Budynek gospodarczy ,00 zł murowane drewniane drewniane papa 2 Studnia 738,00 zł 3 Wyposażenie i urządzenie ,00 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 18. Szkoła Podstawowa Nr 10 Przedmiot 1 Budynek szkoły stary ,00 zł 1876 murowane Budynek szkoły dobudowany 1960 murowane Budynek sali gimnastycznej 2 Studnia ,00 zł 737,50 zł 2002 murowane 2 y, konstrukcja metalowa 2 y ocieplana wełną mineralną drewniane, belki drewniane, belki blacha blacha stalowe blacha Ogrodzenie 5 217,81 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,96 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 19. Gimnazjum nr 1 Przedmiot 1 Budynek główny ,00 zł dachówka Budynek dobudowany ,00 zł dachówka Sala gimnastyczna* ,00 zł Ogrodzenie 8 675,46 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,52 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł klinkierowa, konstrukcja stalowa nośna blacha, konstrukcja więźby dachowej stalowa 20. Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Przedmiot 1 Budynek z kondygnacją* ,00 zł 2004 murowane płyty kanałowe płyty korytkowe Budynek Przedszkola ,00 zł 1982 murowane betonowe płyty papa 2 Wyposażenie i urządzenia ,00 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł blacha 21. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 Przedmiot

15 1 Budynek Szkoły ,00 zł murowane Budynek Przedszkola ,00 zł 1958 murowane Wyposażenie i urządzenia ,15 zł 3 Mienie pracownicze ,00 zł 22. Zespół Szkół Miejskich Nr 3 Przedmiot 1 Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Sala gimnastyczna ,00 zł murowane betonowe betonowe papa Segment ,00 zł murowane betonowe betonowe papa 2 Brama rozsuwana 2 950,97 zł Ogrodzenie 6 999,94 zł 3 Miasteczko Ruchu Drogowego ,85 zł Ogrodzenie ,61 zł 4 Urządzenia sportowe ,45 zł 5 Wyposażenie i urządzenia ,77 zł 6 Mienie pracownicze ,00 zł 23. Zespół Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1957 murowane betonowe betonowe papa 2 Sieć wodociągowa 1 450,84 zł Sieć kanalizacyjna Sieć gazowa Oświetlenie Ogrodzenie ,97 zł 1 364,49 zł 8 295,52 zł ,07 zł 3 Wyposażenie i urządzenia ,92 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 24. Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle Przedmiot 1 Budynek szkoły ,00 zł 1957 murowane beton drewno dachówka Budynek przedszkola ,00 zł 1974 murowane beton beton papa Kotłownia* ,35 zł 1999 murowane beton Sala gimnastyczna ,00 zł 2004 murowane metal blachopapa 2 Studnie 1 475,24 zł Dźwig towarowy Dźwig towarowy Wkład kominkowy 4 609,06 zł 3 798,26 zł 4 024,45 zł

16 3 Wyposażenie i urządzenia ,93 zł 4 Mienie pracownicze ,00 zł 25. Mienie osobiste członków OSP Przedmiot 1 Mienie osobiste (69 osób) ,00 zł Mienie pracownicze 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka) Mienie osobiste członków OSP 500,- zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka) budynków podana jest według wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej, z wyjątkiem budynków oznaczonych *, które podane są według wartości księgowej brutto. Przy szacowaniu wartości w oparciu o powierzchnię użytkową budynków zastosowano cenę od 1 m² w kwocie: zł dla budynków administracyjno biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp., 800,- zł dla remizy 600,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garażowych i podobnych. budowli oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia jest podana w wartości księgowej brutto. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i, za itp.) 3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne). w wartości odtworzeniowej nowej. 4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg kosztów zakupu lub wytworzenia 5. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości nominalnej 6. Ubezpieczenie środków niskocennych systemem pierwszego ryzyka : ,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości odtworzeniowej nowej 7. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych systemem pierwszego ryzyka : ,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg wartości rzeczywistej 8. Warunki szczególne obligatoryjne: Limit odszkodowawczy na ryzyko powodzi ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań

17 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano montażowych Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy ,- zł Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji od Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Franszyza integralna - 100,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny - brak 9. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Podwyższenie limitu odszkodowawczego w zakresie ryzyka powodzi do ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem ,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy do 10% Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem odszkodowawczym ,- zł w rocznym okresie

18 Franszyza integralna 300,- zł Zastąpienie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 1. Wymagany zakres : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na: utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: ,- zł) obejmujący także: zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia w części przewyższającej poniesioną stratę 2. Przedmiot : Przedmiot w zł 1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym środki niskocenne i zbiory biblioteczne ,00 2 Środki obrotowe ,00 3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem ,00 4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu ,00 5 Środki pieniężne w transporcie (teren Miasta) ,00 3. System na pierwsze ryzyko. obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich lokalizacje bez stosowania podlimitów 4. Rodzaj wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenia księgowa brutto, środki niskocenne odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne rzeczywista, środki obrotowe cena zakupu, środki pieniężne wartość nominalna 5. Warunki szczególne obligatoryjne: Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy środków obrotowych, środków niskocennych i wyposażenia Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji (zgodnie z podaną definicją) maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych do 100% sumy Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

19 Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu Przyjęcie podanej klauzuli miejsc Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy ,- zł Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Franszyza integralna 100,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny brak. 6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł Franszyza integralna 300,- zł Zastąpienie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice przeszklone np.) 1. Wymagany zakres : stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz kosztów tymczasowego zabezpieczenia do wysokości 20% sumy ,00 zł 3. System na pierwsze ryzyko 4. Warunki szczególne obligatoryjne: Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód Przyjęcie podanej klauzuli miejsc Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych Franszyza integralna 50,- zł Franszyza redukcyjna, udział własny - brak 5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia

20 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód Zniesienie franszyzy integralnej Zastąpienie przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Przedmiot : Przedmiotem jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (art. 443 k.c. i następne) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym i użytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Definicje: wypadek ubezpieczeniowy szkoda rzeczowa lub osobowa szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia szkoda rzeczowa utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 2. Wymagany zakres : szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym, użytkowanym i/lub administrowanym mieniem, wykorzystywanym w tej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, w tym za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług oraz szkody w związku z zarządzaniem przez Burmistrza Miasta drogami publicznymi (łączna długość dróg gminnych km, w tym dróg o nawierzchni asfaltowej ,90 km i o nawierzchni żwirowej 16,1 km), oraz placów i parkingów zlokalizowanych przy tych ulicach w szczególności: a) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej na warunkach przedstawionych poniżej, z podlimitem ,- zł w rocznym okresie zakres fakultatywny b) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie, c) rozszerzona o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, z podlimitem ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie,

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1 Załącznik Nr 1a, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, dnia 30.05.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (wszyscy) Lublin, dnia 15.10.2014 r. Zmiana treści SIWZ

Wykonawcy (wszyscy) Lublin, dnia 15.10.2014 r. Zmiana treści SIWZ Wykonawcy (wszyscy) Lublin, dnia 15.10.2014 r. Zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń A. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych Zadanie I SIWZ A. Wykaz jednostek Gminy Środa Wielkopolska Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZONY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej TERMY UNIEJÓW Sp. z o.o. 99-210 Uniejów ul. Polna 37 NIP: 668-001-00-86 REGON: 310161430 Z zastrzeżeniem, że

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mirsk 30.11.2012r. DrG-271.51.2012.4. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Mirsk 30.11.2012r. DrG-271.51.2012.4. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ DrG-271.51.2012.4 Mirsk 30.11.2012r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202.

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. Załącznik Nr 3 do SIWZ UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. OKRES UBEZPIECZENIA 15.09.2012 14.09.2014 PŁATNOŚĆ SKŁADKI kwartalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

FORMULARZ OFERTOWY. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Bliżyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

B. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Przemyśl objętych postępowaniem

B. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Przemyśl objętych postępowaniem Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. Postanowienia wspólne i informacje ogólne A. Postanowienia ogólne 1. Określone w załącznikach do niniejszego: zapytania ofertowego sumy ubezpieczenia/gwarancyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. oferujemy

FORMULARZ OFERTY. oferujemy Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Gmina Opoczno reprezentowana przez Burmistrza Opoczna ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno Wykonawca: (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia -

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wspólne i informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia

Postanowienia wspólne i informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Postanowienia wspólne i informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia A. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo