CONTROL SYSTEM USING GSM TECHNOLOGY SYSTEM STEROWANIA WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ GSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTROL SYSTEM USING GSM TECHNOLOGY SYSTEM STEROWANIA WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ GSM"

Transkrypt

1 Konrad Cwynar V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy CONTROL SYSTEM USING GSM TECHNOLOGY SYSTEM STEROWANIA WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ GSM Keywords: AT commands, AVR, controller, GSM, mobile phone, wireless Słowa kluczowe: AVR, bezprzewodowy, GSM, komendy AT, sterownik, telefon komórkowy Nowadays it is possible to see huge increase of use the GSM (Global System for Mobile Communications) technology everywhere in the World. Mobile phones are widely popular with people and as a result of it there is easy way to communicate between users by sending text messages or initialize voice connections. This article summarizes additional ways of using GSM technology to build systems which can improve people s life. 1. Wstęp Obecnie coraz częściej w nowych dziedzinach przemysłu, jak i w amatorskich zastosowaniach domowych rodzi się potrzeba sterowania i monitorowania procesów rozproszonych. Do tego celu najlepiej nadają się urządzenia współpracujące z siecią Internet oraz urządzenia pracujące w technologii GSM pozwalające na kontrolę urządzeń w zakresie obejmującym całą Ziemię. Od kilkunastu lat technologia GSM sukcesywnie wprowadzana na Polski rynek, dzisiaj stała się wszechobecna w każdym elemencie naszego życia. Korzystanie z dobrodziejstw tego wynalazku jest obecnie szeroko powszechne, wiec warto zastanowić się w jaki jeszcze sposób oprócz oczywistej komunikacji międzyludzkiej można go wykorzystać w celu poprawienia jakości życia? Odpowiedzią na to pytanie jest zaprezentowana w artykule konstrukcja sterownika wykorzystującego technologię GSM. 2. Budowa i możliwości sterownika Prezentowany system pozwala kontrolować stan podłączonych do niego urządzeń poprzez komunikację drogą wiadomości tekstowych. Sterownik zbudowany został w oparciu o płytę ewaluacyjną, wyposażoną w 8-bitowy mikrokontroler jednoukładowy ATMEGA32 komunikujący się z modemem GSM, zaimplementowanym w telefonie komórkowym Sony Ericsson T68i. Koszt zamówienia takiej płyty sięga od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a wykonanie płyty obsługującej mikrokontroler ATMEGA własnoręcznie jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Całkowity koszt wykonania urządzenia łącznie z zakupem telefonu komórkowego starszego typu wynosi kilkadziesiąt złotych. Od strony sprzętowej komunikacja pomiędzy mikrokontrolerem i modemem GSM zrealizowana jest za pomocą interfejsu RS-232, a programowa jej realizacja opiera się o ustandaryzowany zestaw komend AT. Dla poprawności działania telefon komórkowy musi być wyposażony w aktywną kartę SIM.

2 Rys. 1. Prezentacja sterownika na Festiwalu Nauki w Krakowie dnia Fig. 1. The presentation of controller on Festival of Science In Cracow on Urządzenie wyposażone jest w: wyświetlacz graficzny LCD (Toshiba T6963C) o rozdzielczości 128x64 pikseli termometr elektroniczny DS18B20 zestaw 16 wejść dyskretnych, izolowanych optycznie o napięciu maksymalnym 55V zestaw 17 wyjść dyskretnych o obciążalności 4A zestaw 4 przetworników analogowych o napięciu wejściowym od 0 do 5 V moduł transmisji szeregowej zbudowany w oparciu o układ MAX232 telefon komórkowy Sony Ericsson T68i wyposażony w modem GSM Sterownik dzięki swojej uniwersalności pozwala na zastosowanie go w szerokim zakresie użytku codziennego. Zastosowany wyświetlacz informuje użytkownika o mierzonej temperaturze, pokazuje wartość mierzoną przez przetworniki analogowo - cyfrowe, stan wejść i wyjść dyskretnych oraz wyświetla informacje o stanie modemu. Termometr podłączony poprzez interfejs 1-wire umożliwia pomiar temperatur w zakresie od -55 do 125 C z rozdzielczością 11-bitowego słowa. Wejścia dyskretne pozwalają podłączyć urządzenia, których stan może być sprawdzony poprzez wysłanie odpowiednich komend SMS na numer zapisany na karcie SIM. Przetworniki analogowe rozszerzają działanie systemu o możliwości badania i raportowania wielkości analogowych zmieniających się w czasie w zakresie napięć od 0 do 5V. Główną zaletą sterownika jest możliwość zadawania stanów przekaźników dwustanowych poprzez wysyłane na jego numer komendy w postaci wiadomości SMS.

3 LCD 128x64 Zasilacz 24V Układ zasilania 1-Wire DS18B C Sieć 230V Rezonator kwarcowy 16MHz ATMEGA32 Kontroler transmisji RS-232 RS-232 Modem GSM (SE T68i) Wejścia dyskretne (16) Wejścia analogowe (4) Wyjścia dyskretne (17) Przyciski (2) Rys. 2. Architektura sterownika GSM. Fig. 2. GSM controller architecture. 3. Zestaw komend AT Komendy AT są ujednoliconym standardem pozwalającym na łatwą kontrolę modemu GSM (SE T68i) za pośrednictwem interfejsu RS-232. Komendy mają postać komunikatów tekstowych rozpoczynających się od sekwencji znaków: AT, po której następuje treść właściwa komunikatu. Podstawowe komendy AT zastosowane w sterowniku mają następującą postać: AT komenda, po której prawidłowo podłączony modem odpowiada komunikatem OK ATE0 wyłączenie funkcji generującej sygnał echa przez modem GSM AT+CPMS wybór lokalizacji zapisu odebranych komunikatów SMS, np. AT+CPMS= ME oznacza aktywowanie pamięci telefonu AT+CNMI wybór trybu przekazywania informacji o odebraniu wiadomości SMS przez modem GSM do mikrokontrolera, np. AT+CNMI=3,3,2 oznacza, że po odebraniu wiadomości telefon przekaże ją bezpośrednio do mikrokontrolera z użyciem kodu: +CMT: <zakodowana treść wiadomości> AT+CMGS=<ilość bajtów SMS> komenda inicjująca wysyłanie wiadomości SMS powodująca odesłanie przez modem znaku zachęty: >, po którym należy wpisać zakodowaną wiadomość SMS zakończoną złożeniem bajtów: 0x1A (Ctrl+z)

4 AT+CMGD=<indeks> kasowanie wiadomości tekstowej zapisanej w pamięci na pozycji: indeks Po każdej poprawnie odczytanej komendzie modem GSM zwraca komunikat OK, a w przypadku komendy nie rozpoznanej ERROR. Po wysłaniu komendy AT+CMGS modem czeka na zakodowaną wiadomość SMS wysyłając znak zachęty >. 4. Kodowanie wiadomości SMS Aparat telefoniczny Sony Ericsson T68i wyposażony jest w modem GSM starszego typu, który obsługuje wysyłanie wiadomości wyłącznie w trybie PDU. Nowsze modele telefonów komórkowych umożliwiają kodowanie wiadomości w formacie tekstowym, co znacząco upraszcza obsługę procedury wysyłania wiadomości SMS za pomocą mikrokontrolera, ponieważ nie ma potrzeby kodowania wiadomości. Wiadomość tekstowa o treści 101 wysłana z numeru , odebrana przez modem GSM i przesłana za pomocą interfejsu RS-232 do mikrokontrolera ATMEGA zakodowana jest w postaci ciągu bajtów wyrażonych heksadecymalnie (jednemu bajtowi odpowiadają dwa znaki) i prezentuje się następująco: F0 04 0B F C Rys. 3. Ramka wiadomości SMS Fig. 3. SMS frame gdzie: określa ilość bajtów, przy pomocy których zapisany jest numer Centrum Usług wraz z informacją o typie numeru ( międzynarodowy lub krajowy) wyznacza typ numeru Centrum Usług (91 określa numer międzynarodowy z przedrostkiem 48, 81 określa numer w notacji krajowej bez przedrostka 48) F0 zakodowany poprzez przestawianie cyfr w kolejnych bajtach numer Centrum Usług (numer 84 zamienia się na 48, numer 06 na 60 itd. aż do uzyskania numeru: F, gdzie F jest znakiem wstawionym w celu uzyskania parzystej liczby znaków opisujących numer. Uzyskany numer Centrum Usług jest numerem odpowiadającym sieci Plus GSM) pierwszy oktet wiadomości SMS (standardowo 04 HEX dla wiadomości odbieranych) 5. 0B ilość cyfr numery nadawcy (OB HEX = 11 DEC ) zakodowana tak samo jak numer Centrum Usług wyznacza typ numeru nadawcy (wg punktu 2) F3 numer nadawcy wiadomości tekstowej, który po konwersji (wg punktu 3) ma postać: konfiguracja SMS (SMS normalny, w alfabecie domyślnym w 7 bitowych znakach ASCII)

5 zakodowana informacja o dacie nadania wiadomości dodana automatycznie przez Centrum Usług ilość bajtów zakodowanej treści wiadomości SMS C zakodowana treść wiadomości SMS Rozkodowanie wiadomości odebranej przez modem GSM polega na wyselekcjonowaniu fragmentu zawierającego istotną wiadomość na podstawie powyższych informacji i dokonaniu operacji bitowych w celu odczytania jej treści. Najistotniejszy fragment analizowanej wiadomości ma postać bajtów: C, którą w celu zdekodowania należy zapisać jako bajty w notacji binarnej, czyli 31 HEX = BIN, 58 HEX = BIN, 0C HEX = BIN. Konwersja polega na wyciąganiu najbardziej znaczących bitów z kolejnych bajtów i wstawianiu ich na pozycję najmniej znaczących bitów w bajtach następnych. Przykładowo, z pierwszego bajtu wyciąga się jeden bit najbardziej znaczący (wyciąga się 0 z bajtu i w rezultacie otrzymuje się ) i wstawia się na pozycję najmniej znaczącego bitu w bajcie drugim, który ma teraz postać Z tak powstałego bajtu wyciąga się dwa najbardziej znaczące bity (wyciąga się 01 z bajtu i w rezultacie otrzymuje się ) i wstawia się je na pozycję najmniej znaczących bitów w trzecim bajcie, otrzymując słowo Z tak powstałego słowa wyciąga się trzy najbardziej znaczące bity, które nie wnoszą żadnej informacji ponieważ z poprzednich operacji uzyskano trzy słowa 7-bitowe, których liczbę określa fragment 10 z ramki SMS (Rys. 3.) Po konwersji powstałych słów 7-bitowych na postać dziesiętną otrzymuje się wyniki: BIN = 49 DEC, BIN = 48 DEC, BIN = 49 DEC, które są kodami ASCII znaków 1, 0 oraz 1, czyli treści zakodowanej wiadomości tekstowej. W przypadku większej ilości bajtów zakodowanej treści operację powtarza się aż do rozkodowania wszystkich znaków. Należy zauważyć że podczas rozkodowywania informacji w każdym kroku z 8-bitowego słowa tworzy się 7-bitowe słowo przez co po 8 krokach uzyskuje się 1 bajt dodatkowy. 5. Komunikacja użytkownika ze sterownikiem Interakcja użytkownika ze sterownikiem GSM opiera się o wiadomości tekstowe, które użytkownik wysyła na numer karty SIM zastosowanej w sterowniku i odbiera od niego.

6 Temp? Pytanie o aktualną mierzoną temperaturę. Do=x1x2 x15 Sterowanie stykami wyjść dyskretnych. xn = {0,1} Ai? Pytanie o stan wejść analogowych. Sterownik GSM Do.n=x Sterowanie n-tym stykiem wyjściowym. x = {0,1} Di? Pytanie o stan wejść dyskretnych. Do? Pytanie o stan wyjść dyskretnych. Rys. 4. Komunikacja ze sterownikiem poprzez SMS. Fig. 4. Communication with the controller by SMS. 6. Zastosowanie sterownika Dzięki wielu możliwościom mikrokontrolera ATMEGA zakres stosowalności urządzenia jest bardzo szeroki. Jako przykłady zastosowań można wymienić: Alarm domowy z funkcją zdalnego uzbrajania i rozbrajania oraz powiadamiania o aktywacji czujników ruchu Sterownik inteligentnego domu, pozwalający na zdalną regulację temperatury, wysterowanie pieca C.O., otwieranie i zamykaniem rolet, symulację obecności domowników, załączanie oraz wyłączanie poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej i monitorowanie obecności niepowołanych osób. Monitor stanu warunków pogodowych (temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności powietrza) pozwalający na bezprzewodowe przesyłanie danych w obszarze dostępu do sieci GSM. Monitor temperatury w serwerowni wraz możliwością zdalnego restartowania grup routerów. Alarm samochodowy wyposażony w monitor stanu samochodu (otwieranie i zamykanie drzwi, stan silnika, obecność kierowcy) 7. Bibliografia [1] Jacek Bogusz Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych Warszawa 2007

MOŻLIWOŚCI ODCZYTU I PRZESYŁU WIADOMOŚCI SMS Z URZĄDZEŃ GSM NA KOMPUTERY PC

MOŻLIWOŚCI ODCZYTU I PRZESYŁU WIADOMOŚCI SMS Z URZĄDZEŃ GSM NA KOMPUTERY PC STUDIA INFORMATICA 2014 Volume 35 Number 2 (116) Robert BRZESKI, Paweł WRÓBEL Politechnika Śląska, Instytut Informatyki MOŻLIWOŚCI ODCZYTU I PRZESYŁU WIADOMOŚCI SMS Z URZĄDZEŃ GSM NA KOMPUTERY PC Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Opis komend AT telefonu GS M

Opis komend AT telefonu GS M Opis komend AT telefonu GS M Pierwotnie komendy AT służyły do sterowania pracą modemu analogowego. Zostały wprowadzone w celu ujednolicenia sprzętu, z którym miał współpracować komputer. Po pojawieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie. Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 wydanie 1/09 (2), kwiecień 2009 MT713 nowy moduł telemetryczny zasilany bateryjnie więcej na str. 17 Nowa oferta telemetrycznych kart SIM więcej na str. 4 Xway Twój własny system zdalnej lokalizacji GPS!

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS

Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Modem ModCom W1 v2.0 GSM/GPRS Atrem 29 kwietnia 2010 V1.00 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM

ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W PROJEKCIE INTELIGNETNY DOM STUDIA INFORMATICA 2001 Volume 22 Number 3 (45) Tadeusz PIETRASZEK, Filip ZAWADIAK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ZASTOSOWANIE STEROWNIKA Z MASZYNĄ WIRTUALNĄ JAVY W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 5 Telematyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/2007 71 Tomasz Węgiel, Maciej Sułowicz, Dariusz Borkowski Politechnika Krakowska, Kraków ROZPROSZONY SYSTEM AKWIZYCJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku

Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku Marek Horyński Wstęp Po ponad 130 latach od wynalezienia telefonu nie wyobrażamy sobie życia bez tego urządzenia. Znaczną

Bardziej szczegółowo

Moduł IO-V4 (RF) instrukcja użytkownika

Moduł IO-V4 (RF) instrukcja użytkownika Wersja 1.39 Spis treści Opis ogólny...2 Moduł IO-V4 oraz IO-V4-RF różnice...2 Opis złącz...3 Złącze J1 kostki...4 Złącze J2 READER1 (młodszy adres modułu IO-V4/IO-V4-RF)...4 Złącze J3 READER2 (starszy

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych

1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych 1. Protokoły komunikacyjne w sieciach przemysłowych Protokoły komunikacyjne to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ...

TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M. ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. EDYCJA 1.0. Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: ... ELECTRONIC POWER AND MARKET Sp. z o.o. TERMINAL GSM/GPRS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PU 59/09/EP&M EDYCJA 1.0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził:......... Ł. Panasiuk A. Buszyński J. Grunt XGATE Podręcznik Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Maciej Brencz Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa Wybrane danye techniczne: - mocowanie na specjalnej pokrywie zacisków do liczników Landis+Gyr ZMD300/400, ZMG300/400 oraz ZMQ200 - funkcje GSM / EDGE

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy...

SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy... ISSN 1507 3890 SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy...... zasięg do 80 kilometrów!!! FIRMA ASTOR ZAPRASZA NA TARGI AUTOMATICON 2001 Warszawa, 27 30 marca 2001 r. hala A, stoisko T23 RAPORT SPECJALNY

Bardziej szczegółowo