Inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych i technologicznych, w zakresie stosowanych systemów i standardów w Gminie Lublin i wskazanych instytucjach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych i technologicznych, w zakresie stosowanych systemów i standardów w Gminie Lublin i wskazanych instytucjach"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych i technologicznych, w zakresie stosowanych systemów i standardów w Gminie Lublin i wskazanych instytucjach Lublin 2014 Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna r na wsparcie podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2 Spis treści 1 Urząd Miasta Lublin (UM Lublin) Siedziba Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) Siedziba Oprogramowanie Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) Siedziba Oprogramowanie Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) Siedziba Oprogramowanie Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Straż Miejska Lublin (SM Lublin) Siedziba Oprogramowanie Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Posterunek Straży Granicznej Lublin (PSG Lublin) Siedziba Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Służba Ochrony Lotniska Lublin (SOL Lublin) Siedziba Infrastruktura Systemy teleinformatyczne i sprzęt Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC Lublin) Siedziba Oprogramowanie S t r o n a

3 8.3 Infrastruktura Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Lublin (MPWiK Lublin) Siedziba Oprogramowanie Infrastruktura Komenda Miejska Policji Lublin (KMP Lublin) Siedziba Oprogramowanie Podsumowanie Siedziby Oprogramowanie Infrastruktura Systemy teleinformatyczne S t r o n a

4 Inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych i technologicznych, w zakresie stosowanych systemów i standardów w Gminie Lublin i wskazanych instytucjach W ramach realizacji usługi będącej przedmiotem umowy nr 281/PN/14 Przeprowadzenie analizy istniejących systemów, technologii i programów w poszczególnych Instytucjach oraz zaproponowanie modernizacji i usprawnień przeprowadzono inwentaryzację w następujących instytucjach: Urzędzie Miasta Lublin UM Lublin Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin MCZK Lublin Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie KM PSP Lublin Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie KMP Lublin Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie WPR SP ZOZ Lublin Straży Miejskiej w Lublinie SM Lublin Służby Ochrony Lotniska w Lublinie SOL Lublin Placówce Straży Granicznej Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Lublinie PSG Lublin Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie MPWiK Lublin Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. LPEC Lublin Mapa instytucji biorących udział w inwentaryzacji 3 S t r o n a

5 1 Urząd Miasta Lublin (UM Lublin) 1.1 Siedziba Siedziba Urzędu Miasta Lublin znajduje się na Placu Króla Władysława Łokietka 1 w Lublinie. 1.2 Infrastruktura Miejska sieć światłowodowa W obrębie miasta Lublin istnieje miejska sieć światłowodowa. Sieć ta jest wykorzystywana między innymi do obsługi systemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem. Na poniższej mapie przedstawiony jest obecny zasięg miejskiej sieci światłowodowej. Miejska sieć światłowodowa Lublin Serwerownia W zespole Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie na ulicy Racławickiej 5, istnieje serwerownia. Serwerownia dysponuje wolnymi przestrzeniami w szafach teleinformatycznych do instalacji urządzeń, oraz jest podłączona do miejskiej sieci światłowodowej. 1.3 Systemy teleinformatyczne i sprzęt System monitoringu wizyjnego miasta Monitoring wizyjny miasta w Lublinie wykorzystuje system Bosch Video Managment System (BVMS) firmy Bosch. W całym mieście rozlokowanych jest 140 kamer. Głównie są to skrzyżowania, niebezpieczne miejsca oraz najbardziej uczęszczane ciągi piesze. Poza monitorowaniem przestrzeni 4 S t r o n a

6 publicznej, do systemu miejskiego podłączono także kamery zainstalowane na terenie stadionu Arena Lublin znajdującego się przy ulicy Krochmalnej. System monitoringu wizyjnego miasta wykorzystywany jest przez: Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta na ulicy Lipowej 27, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) na ulicy Lipowej 27, Komendę Miejską Policji (KMP Lublin) na ulicy Północnej 3, Straż Miejską Lublin (SM Lublin) na ulicy Lipowej 27, Centrum monitoringu na stadionie miejskim dostęp tylko do kamer zainstalowanych na stadionie System rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR Na terenie miasta Lublin działa (uruchomiony w 2009 roku) system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR. System ten składa się z 1 kamery zlokalizowanej na Alei Wincentego Witosa. Kamera monitoruje prawy pas, dla pojazdów jadących od Świdnika w kierunku centrum miasta. Serwer systemu ARTR zainstalowany jest w serwerowni w zespole Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie na ulicy Racławickiej 5. Aplikacja kliencka systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej w ramach miejskiej sieci WAN. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu ARTR zalecana jest jego rozbudowa tak by objąć zasięgiem wszystkie ciągi wlotowe na obrzeżach miasta. 5 S t r o n a

7 2 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) 2.1 Siedziba Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) jest referatem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin (WBMiZK UM Lubin). Siedziba MCZK Lublin znajduje się w Lublinie na ulicy Lipowej Stanowiska Dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) dostępne są 2 stanowiska pracy wyposażone w zestawy komputerowe, podwójne monitory LCD i czytniki kart elektronicznych (smart card). Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się ściana wizyjna składająca się z 9 monitorów o łącznych wymiarach 3x3m. Ściana wizyjna umożliwia prezentację obrazu z kamer monitoringu miejskiego. Urządzenie to jest oparte o monitory zbudowane w przestarzałej technologii, dwa z nich są uszkodzone, pozostałe mocno zużyte. Zalecana jest wymiana całego urządzenia, ze względu na możliwą awarię kolejnych elementów. W okresie zimowym MCZK Lublin posiada dostęp do informacji o sprzęcie odśnieżającym, który jest wyposażony w czujniki i system lokalizacji wykorzystujący GPS. Rozwiązanie to działa na aplikacji GPS Hertz Flota firmy Hertz Systems. W MCZK Lublin znajduje się także stanowisko do zdalnego włączania systemu alarmowania w postaci syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta. Syren jest około 40 sztuk. W pomieszczeniu MCZK Lublin, znajduje się jedno wyniesione stanowisko pracy straży miejskiej, wyposażone jest w komputer z dwoma monitorami oraz system łączności radiowej VHF. Zestawy komputerowe MCZK Lublin i Straży Miejskiej Lublin (SM Lublin) pracują w trybie 24h/7/365 co przyspiesza ich zużycie. Zalecana jest wymiana zestawów na nowe, z zachowaniem funkcjonalności prac na dwóch monitorach oraz kompatybilności ze ścianą wizyjną. W pomieszczeniu obok MCZK Lublin znajduje się Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta. Centrum składa się z 9 stanowisk komputerowych, każde z nich wyposażone w 2 monitory LCD, urządzenia do obsługi systemu kamer oraz środki łączności radiowej VHF. Pomieszczenie centrum monitoringu posiada własną ścianę wizyjna, na której prezentowane są obrazy z wybranych kamer. Urządzenie składa się z 12 monitorów o łącznych wymiarach 4x3,5 m. 2.2 Oprogramowanie System klasy SWD Do wspomagania pracy operacyjnej dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) wykorzystywany jest system komputerowy DART, wyprodukowany przez firmę Sprint. System DART jest narzędziem wykorzystywanym do rejestrowania, obsługi i monitorowania zdarzeń, imprez masowych, koordynacji działań służb (takich jak centrum zarządzania kryzysowego, straż miejska). System umożliwia zarządzanie posiadanymi zasobami, oraz pozycjonowanie sił i środków na cyfrowej mapie miasta z wykorzystaniem systemu GPS. System DART wspiera proces obsługi wystawienia i egzekucji mandatu. W chwili obecnej system DART nie spełnia wymogów aktualnych przepisów i wymaga modernizacji. Moduł mandatowy nie jest zintegrowany z systemem księgowym w Urzędzie Miasta Lublin. Obecnie nie działa poprawnie integracja z systemem trafic (do obsługi fotoradaru FotoRapid). 6 S t r o n a

8 Funkcjonalność systemu DART W ramach pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) system DART udostępnia następujące funkcjonalności: Rejestracja dyżurów Analiza bieżąca bezpieczeństwa w mieście Dziennik zdarzeń MCZK Lublin Mapa zdarzeń MCZK Lublin Meldunku z interwencji Centrum korespondencji SMS Moduł Centrum korespondencji SMS dostępny w systemie DART, nigdy nie został poprawnie uruchomiony, przez co brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS z systemu. Funkcjonalność ta będzie musiała zostać opracowana od podstaw, np. w oparciu o usługi udostępniane przez operatora obsługującego Urząd Miasta Lublin. 2.3 Infrastruktura Miejska sieć światłowodowa Siedziba Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin), połączona jest z miejską siecią światłowodową. 2.4 Systemy teleinformatyczne i sprzęt System łączności radiowej VHF Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) wykorzystuje do łączności radiowej VHF radiotelefonów analogowo-cyfrowych, opartych na rozwiązaniach firmy Motorola - MotoTRBO. Obecnie użytkowane radiotelefony są w trybie analogowym. Pojazdy Straży Miejskiej Lublin (SM Lublin) posiadają radiotelefony wyłącznie analogowe, nasobne także są analogowe, zaś nowo dostarczane radiotelefony nasobne są analogowo-cyfrowe i wyposażone są w moduły lokalizacji GPS. System lokalizacji radiotelefonów nie jest obecnie uruchomiony. Do jego wdrożenie konieczna jest modernizacja systemu łączności oraz migracja na łączność cyfrową. W ramach modernizacji konieczne jest utworzenie miejskiego kanału ratowniczego, który będzie dostępny dla wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa System monitorowania poziomu wód Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lublin (MCZK Lublin) dysponuje także systemem automatycznego pomiaru poziomu wód w mieście ze stacji pomiarowych ADCON TELEMETRY. System ten obsługiwany jest przez firmę TECHNIKA z Gliwic. 7 S t r o n a

9 2.4.3 System monitoringu środowiska Na wydziale fizyki UMCS Plac Marii Curie Skłodowskiej 1 w Lublinie, uruchomiony jest czujnik pomiaru poziomu radioaktywności powietrza, dokonujący bieżących pomiarów jakości powietrza pod kątem skażeń promieniotwórczych. Bieżące parametry powietrza zmierzone przez ten czujnik, dostępne są na stronie WWW Instytutu Fizyki UMCS. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, prowadzi monitoring jakości powietrza. Dla Lublina dostępne są następujące stacje pomiarowe jakości powietrza: Ul. Śliwińskiego 5, Lublin pomiary manualne dla 7 substancji z odczytem wartości dziennej lub uśrednionej miesięcznej Ul. Obywatelska, Lublin pomiar automatyczny dla 9 substancji Wilczopole k/lublina pomiar automatyczny 1 substancji Parametry mierzone automatycznie, gromadzone są ogólnokrajowym systemie EKOINFONET, dodatkowo w bazie danych jakości powietrza JPOAT WIOŚ Lublin, gromadzone są dane automatyczne jak i manualne. 8 S t r o n a

10 3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) 3.1 Siedziba Siedziba Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) znajduje się na ulicy Szczerbowskiego 6 w Lublinie. W ramach struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) do której należy KM PSP Lublin, wyróżnia się Komendę Miejską oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG). W rejonie działania KM PSP Lublin, znajduje się 6 jednostek JRG: JRG 1 Lublin z siedzibą na ulicy Szczerbowskiego 6 w Lublinie JRG 2 Lublin z siedzibą na ulicy Zemborzyckiej 94 w Lublinie JRG 3 Lublin z siedzibą na ulicy Grygowej 8 w Lublinie JRG 4 Lublin z siedzibą na ulicy Węglarza 4 w Lublinie JRG Bełżyce z siedzibą na ulicy Wilczyńskiego 7 w Bełżycach JRG Bychawa z siedzibą na ulicy Armii Krajowej 2 w Bychawie Stanowiska W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) funkcjonuje Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) odpowiedzialne za kierowanie i koordynację działaniami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w rejonie działania miasta i powiatu Lublin. We wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG) funkcjonują Stanowiska Dyżurnego Jednostki (SDJ) odpowiedzialne za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych własnej jednostki ratowniczogaśniczej (JRG). W budynku KM PSP w Lublinie, poza siedzibą KM PSP oraz JRG 1, funkcjonują także inne instytucje: Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) obsługujące numer alarmowy 112 Dyspozytornia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie (WPR SP ZOZ Lublin) obsługująca numer alarmowy Oprogramowanie System klasy SWD Państwowa Straż Pożarna (PSP) w ramach swojej działalności operacyjnej wykorzystuje do wspomagania i koordynowania działań system komputerowy SWD-ST-PSP firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. System ten jest spójny w ramach całego kraju i obejmuje swoim zakresem wszystkie szczeble organizacyjne PSP. Do głównych zadań systemu należą: ewidencja posiadanych zasobów sprzętowych i osobowych straży pożarnej, ewidencja, dokumentacja i sprawozdawczość z prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Informacje przesyłane są w trybie on-line od poziomu miasta i powiatu, poprzez województwo, aż do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Warszawie (KCKRiOL Warszawa). 9 S t r o n a

11 Funkcjonalność System SWD-ST-PSP zapewnia funkcjonalność: Moduł Baza Sił i Środków (BSiS) dane o sprzęcie, wyposażeniu, osobach, itp. Moduł Rejestr Wyjazdów (RW) bieżąca ewidencja zgłoszeń i zdarzeń, koordynacja akcji ratowniczo-gaśniczych, Moduł Ewid sporządzanie meldunków ze zdarzeń Moduły teletechniczne obsługa urządzeń do powiadamiania i alarmowania zastępów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG) i ochotniczych strażach pożarnych (OSP) o konieczności wyjazdu do zdarzenia Moduł Transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie w trybie on-line danych do poziomu wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Moduł Zestawienia rozbudowany moduł statystyczno-analityczny, wykorzystujący gromadzone w systemie dane Moduł Mapa-ST moduł wykorzystywany do wizualizacji na mapie cyfrowej informacji geolokalizacyjnych z systemu, analiza przestrzenna informacji systemowych, wyszukiwarki danych przestrzennych Katalog sił i środków wyposażony w tzw. dynamiczne parametry oraz automatyczny generator nazw Scentralizowane zarządzanie słownikami i katalogami w tym katalog Teryt Opcja pracy w trybie sztabu Obsługa zgłoszeń i zdarzeń ratowniczych i nie ratowniczych Przekazywanie zdarzeń oraz sił i środków pomiędzy komendami PSP Stawianie sił i środków w stan podwyższonej gotowości bojowej Obsługa żądań dyspozycji oraz obsługa sił i środków spoza rejonu działania Zmiana obsługi meldunków obejmująca m. in. wykorzystanie mechanizmu szablonów oraz akceptacji meldunków Wprowadzenie pojęcie jednostek zaprzyjaźnionych Wprowadzenie pojęć właściciel, operatora, użytkownik i użytkownik tymczasowy dla pozycji z Bazy Sił i Środków Wprowadzenie pojęcia skrytki i magazynu dla Bazy Sił i Środków 3.3 Infrastruktura Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) umiejscowione jest na 2 piętrze w budynku KM PSP Lublin na ulicy Szczerbowskiego 6. Do dyspozycji dyżurnych operacyjnych, przygotowane są 3 stanowiska pracy, każde z nich wyposażone jest w komputer klasy PC z dwoma monitorami LCD. Jedno ze stanowisk posiada dodatkowo możliwość obsługi monitoringu obiektu w systemie telewizji przemysłowej CCTV. Na stanowiskach dostępne są aparaty dla łączności telefonicznej wraz z końcówkami do odbierania zgłoszeń alarmowych na numer 998, manipulatory do łączności radiowej VHF (kanały operacyjne PSP), urządzenia do alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) poprzez wyświetlacze DWA oraz urządzenie do alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) DSP-15. MSK korzysta z łączności radiowej analogowej opartej na systemie zdalnego sterowania radiotelefonami DZS firmy Digitex. Na MSK zainstalowane są manipulatory DZS, natomiast urządzenia nadawczo-odbiorcze i anteny umiejscowione są na budynku znajdującym się na ulicy Zana S t r o n a

12 w Lublinie. System ten obsługuje kanały łączności powiatowej, wojewódzkiej i ogólnokrajowej. W docelowym rozwiązaniu systemu łączności, rozwiązanie to powinno pozostać jako łączność zastępcza dla przewidywanego systemu łączności cyfrowej. Systemy oraz urządzenia są używane bez przerwy od wielu lat (niektóre od 2005 roku), w związku z czym zalecana jest modernizacja: systemów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) wymiana manipulatora dyspozytorskiego DWA-102 powiadamiania ochotników z OSP wymiana manipulatora DSP-15, rozszerzając go m.in. o integrację z miejskim systemem powiadamiania poprzez SMS systemu terminali statusów wymiana modułu DTB-2001 w wersji LAN Pomieszczenia w których umiejscowiono MSK w Lublinie wyposażone jest w podłogę techniczną, umożliwiającą doprowadzenie okablowania w dowolne miejsce tego pomieszczenia Serwerownie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin )korzysta z dwóch serwerowni: Serwerownia KM PSP Lublin (A) umiejscowiona na 1 piętrze budynku KM PSP Lublin przy ulicy Szczerbowskiego 6 w Lublinie, tj. o 1 kondygnację poniżej Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK), w odległości kilkunastu metrów w linii prostej, obecnie użytkowane okablowanie biegnie korytarzem nad sufitem podwieszanym Serwerownia WCPR Lublin (B) - umiejscowiona na 2 piętrze budynku KM PSP Lublin przy ulicy Szczerbowskiego 6 w Lublinie. Serwerownia zarządzana przez Urząd Wojewódzki w Lublinie (UW Lublin) na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Lublin (WCPR Lublin). Serwerownia znajduje się w pomieszczeniu znajdującym się obok stanowiska MSK; jest to pomieszczenie wykonane według najnowszych standardów budowy serwerowni, została wyposażone w nowoczesne systemy uzbrojenia w urządzenia. Dane szczegółowe dotyczące serwerowni, ich wyposażenia oraz połączenia ze stanowiskiem MSK, znajdują się w tabelach poniżej. Serwerownia KM PSP Lublin (A) Serwerownia KM PSP składa się z dwóch pomieszczeń, rozdzielonych drzwiami zamykanymi na zamek: Pomieszczenie Serwerownia 1 Pomieszczenie Serwerownia 2 Do pomieszczenia Serwerownia 1 wchodzi się bezpośrednio z korytarza. Do pomieszczenia Serwerownia 2, po otwarciu dodatkowych drzwi, wchodzi się z pomieszczenia Serwerownia 1. Pomieszczenie Serwerownia 1 nie posiada w pełni sprawnej specjalistycznej infrastruktury przeznaczonej dla serwerowni, jak również cechuje się bardzo małą ilością miejsca ( 5,6 m 2 ). Pomieszczenie Serwerownia 2 nie posiada specjalistycznej infrastruktury przeznaczonej dla serwerowni. Dysponuje jednak większa ilością miejsca ( 11,3 m 2 ). 11 S t r o n a

13 Schemat pomieszczeń serwerowni PSP Wyposażenie pomieszczenia Serwerownia 1 znajduje się w tabeli poniżej. Nazwa sprzętu Dodatkowe parametry Centrala telefoniczna 998 Do obsługi numerów alarmowych 998 Centrala telefoniczna KM PSP Końcówki NT linii alarmowych 998 Rejestrator rozmów TRX KSRC 332 DZS bazowe 2 zestawy Obsługujące manipulatory znajdujące się w Miejskim Stanowisku Kierowania (MSK) Kontroler sterownik bram garażowych Szafa teleinformatyczna wysoka Szafa naścienna KROS telekomunikacyjny Około 10 par miedzianych Doprowadzenie zasilania awaryjnego z agregatu Infrastruktura przygotowana do instalacji centralnego UPS Klimatyzator Wyposażenie pomieszczenia Serwerownia 2 znajduje się w tabeli poniżej. Nazwa sprzętu Przełączniki sieciowe Panele krosujące Centrala telefoniczna dyspozytorni WPR Klimatyzator Dodatkowe parametry Oba pomieszczenia serwerowni KM PSP połączone są ze Miejskim Stanowiskiem Kierowania (MSK) okablowaniem strukturalnym, biegnącym sufitem korytarza piętra pierwszego, a następnie przez przekucie w suficie, skierowane są do podłogi technicznej znajdującej się w okolicy pomieszczenia serwerowni na drugim piętrze i MSK do patch-panelu w tej serwerowni. Serwerownia KM PSP Lublin nie posiada zasilania awaryjnego UPS. Dlatego aby uniknąć zatrzymania kluczowych systemów zostały one przeniesione do serwerowni Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) na 2 piętro budynku. Z uwagi na powyższe fakty konieczna jest gruntowna reorganizacja i modernizacja zarówno serwerowni KM PSP Lublin, jej wyposażenia, okablowania strukturalnego oraz zasilnia awaryjnego. 12 S t r o n a

14 Przy planowaniu modernizacji serwerowni trzeba mieć na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych PSP w trybie 24 godzin/dobę. Konieczna jest pełna modernizacja torów kablowych na 1 piętrze, tak by możliwe było połączenie pomieszczenia Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK) znajdującego się na 2 piętrze budynku, z serwerownią, znajdującą się na 1 piętrze budynku. Konieczne będzie położenie nowego okablowania strukturalnego pomiędzy tymi pomieszczeniami, obecne okablowanie było w ostatnich latach wiele razy demontowane i ponownie montowane. W wielu miejscach nie spełnia już norm jakościowych dla okablowania UTP klasy 5e. Serwerownia WCPR Lublin (B) Serwerownia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie (WCPR Lublin) została w ostatnim okresie wybudowana na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Serwerownia WCPR Lublin jest profesjonalnie wykonanym pomieszczeniem, wyposażonym odpowiednią dla pomieszczeń serwerowni infrastrukturę, taką jak: Podłoga techniczna Klimatyzacja Przewody kablowe uporządkowane i doprowadzone w wydzielonych kanałach do szaf Zasilanie awaryjne UPS Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) korzysta z serwerowni WCPR, gdzie w jednej z szaf teletechnicznych zainstalowany jest sprzęt według wykazu z tabeli poniżej. Nazwa sprzętu Serwer systemu klasy SWD Serwer dodatkowy Rejestrator system CCTV Zestaw do obsługi radiowęzła budynku Przełącznik sieciowy Panel do rozprowadzenia kabli Dodatkowe parametry Do pracy systemu SWD-ST Miejska sieć światłowodowa Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) nie jest podłączony do miejskiej sieci światłowodowej. Z racji prowadzonych działań integracyjnych służb konieczne jest podłączenie budynku KM PSP Lublin z siecią miejską. 13 S t r o n a

15 3.4 Systemy teleinformatyczne i sprzęt System łączności Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) wraz z podległymi jednostkami ratowniczo-gaśniczymi (JRG) pracują na łączności radiowej analogowej, w paśmie VHF, zgodnie z wytycznymi MSW dla Państwowej Straży Pożarnej. Wyposażenie KM PSP Lublin w radiotelefony przedstawione jest w poniższej tabeli. Rodzaj Ilość Wykorzystanie Radiotelefony przewoźne 60 Pojazdy ratownicze, Punkt Alarmowy JRG (PA JRG) Radiotelefony przenośne 114 Radiotelefony bazowe 5 KM PSP Lublin Miejskie Stanowisko Kierowania (MSK) W trakcie audytu, zebrane uwagi od pracowników KM PSP Lublin wskazały jednoznacznie, że system łączności nie działa w sposób zadowalający w rejonie działania KM PSP Lublin istnieje wiele miejsc, w których występują duże problemy z nawiązaniem łączności. Jest tez kilka miejsc, z których nie ma żadnej możliwości nawiązania łączności z Miejskim Stanowiskiem Kierowania (MSK). Problem z łącznością radiową dotyczy zwłaszcza okolic miejscowościach Bełżyce i Bychawa, gdzie znajdują się jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG). Konieczna jest modernizacji systemu łączności dla KM PSP Lublin, tak aby osiągnąć spójny i sprawnie działający system w całym rejonie działania KM PSP Lublin. Konieczna jest modernizacja masztów antenowych w jednostkach JRG Bełżyce i JRG Bychawa, wskazane jest podniesienie wysokości tych masztów o 5-10 m, co znacząco polepszy zasięg łączności radiowej. Zalecane jest zastosowanie systemu analogowo-cyfrowego połączonego w sieć radioprzemienników. Taka konfiguracja umożliwi wykorzystanie łączności cyfrowej w ramach miasta Lublina oraz łączności analogowej dla reszty powiatu oraz do kontaktu z jednostkami ochotniczych straży pożarnych (OSP) i innymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej (PSP) spoza powiatu. Dla białych plam na południu powiatu może być konieczne zastosowanie dodatkowego przemiennika zamontowanego np. w siedzibie jednostki OSP z gminy Wysokie. Przeprowadzona analiza zasięgów obecnego systemu łączności radiowej w KM PSP Lublin potwierdziła uwagi przekazane przez pracowników PSP. Mapa pokrycia łącznością na poziomie dobrym/słyszalnym, przy wykorzystaniu analogowej łączności radiowej, dla rejonu działania KM PSP Lublin przedstawiona została na poniższym rysunku. 14 S t r o n a

16 Mapa pokrycia sygnałem radiowym Mapa ta jest modelem matematycznym wyliczonym przez oprogramowanie służące do analizy zasięgu łączności radiowej. Kolory na mapie oznaczają odpowiednio: Kolor zielony oznacza miejsca w których współczynnik poziomu sygnału wypromieniowanego do odebranego wynosi więcej niż 95%, co oznacza iż łączność radiowa w tych miejscach można uznać za dobrą / bardzo dobrą Kolor żółty oznacza miejsca w których współczynnik poziomu sygnału wypromieniowanego do odebranego wynosi poniżej 95%, co oznacza że na tych obszarach łączność radiowa może być utrudniona Brak koloru zielonego lub żółtego oznacza miejsca w których łączność jest bardzo utrudniona lub występuje brak łączności. 15 S t r o n a

17 Podstawą analizy była antena ½ fali, umieszczona w modelu w lokalizacji i wysokości odpowiadającej faktycznej lokalizacji anteny radiowej służącej do prowadzenia łączności radiowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (KM PSP Lublin): Lokalizacja: ul. Zana 38, Lublin Współrzędne geograficzne: N E Wysokość gruntu w lokalizacji: 215 m.n.p.m. Wysokość instalacji nad poziomem terenu (NPT): 50 m Model nie uwzględnia miejsc, w których utrudnienia w łączności radiowej wynikają z zakłóceń generowanych przez inne urządzenia, jak i z gęstej zabudowy miejskiej, przez co dla samego miasta Lublin prezentowana jest łączność dobra / bardzo dobra, podczas gdy pracownicy PSP sygnalizują problemy z łącznością także na terenie miasta System rejestracji rozmów Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) do rejestracji rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej wykorzystuje rejestrator rozmów TRX. Parametry rejestratora przedstawione są w poniższej tabeli. Nazwa parametru Wartość Producent TRX Model KSRG 332 Rok produkcji 2005 Ilość rejestrowanych linii ISDN 4 Ilość rejestrowanych linii telefonicznych 3 Ilość rejestrowanych połączeń z linii GSM Brak Rejestrator zainstalowany jest w szafie teleinformatycznej, znajdującej się w pomieszczeniu Serwerownia 1 serwerowni KM PSP Lublin System zasilania awaryjnego Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) wyposażony jest w agregat prądotwórczy, który w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej, jest w stanie zapewnić zasilanie awaryjne dla budynku. Budynek posiada kompletną instalację elektryczną do obsługi zasilania z agregatu oraz przygotowanie do montażu urządzenia podtrzymującego zasilane UPS w ramach pomieszczenia Serwerownia 1 serwerowni KM PSP Lublin. System zasilania użytkowany przez KM PSP Lublin, nie posiada urządzenia do podtrzymywania zasilania UPS, które zdolne by było do podtrzymania zasilania w budynku, na czas uruchamiania agregatu prądotwórczego. 16 S t r o n a

18 3.4.4 System monitoringu wizyjnego CCTV Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego CCTV, wyposażony w kilkanaście kamer pracujących w technologii analogowej. Koncentrator systemu monitoringu wizyjnego CCTV znajduje się w serwerowni Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR), gdzie doprowadzone są kable z kamer i zainstalowany jest rejestrator obrazu. System podłączony jest do sieci lokalnej KM PSP Lublin i obsługiwany może być z: Miejskiego Stanowiska Kierowania (MSK) Dyżurki znajdującej się przy wejściu do budynku Dyspozytorni WCPR Wojewódzkim Stanowisku Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (WCKRiOL) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (KW PSP Lublin) znajdującym się w budynku KM PSP Lublin Kamery CCTV przesyłają sygnał w formie analogowej, w oparciu o technologię kabla koncentrycznego. Zalecana jest wymiana całego systemu CCTV z racji bardzo niskiej jakości obrazu oraz wysokiej podatności na awarie. 17 S t r o n a

19 4 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) 4.1 Siedziba Siedziba Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) znajduje się w Lublinie na ulicy Spadochroniarzy Stanowisko Stanowisko kierowania dyspozytornia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) znajduje się na 2 piętrze w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lublin) na ulicy Szczerbowskiego 6, w ramach pomieszczeń Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie (WCPR Lublin). 4.2 Oprogramowanie System klasy SWD Systemem klasy SWD w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin), jest system SWD-ST-PR firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne. System ten jest rozbudowanym, wielomodułowym systemem o funkcjonalności związanej z działaniami ratowniczymi Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Swoim zakresem obejmuje wszelkie działania jakie podejmuje PRM w zakresie przyjęcia i obsługi zgłoszeń alarmowych. Funkcjonalność Podstawowe zadanie systemu to obsługa przyjęcia i dalszego przebiegu zgłoszeń i zdarzeń na numer alarmowy 999. System SWD-ST-PR jest wielomodułowy, co umożliwia łatwe i elastyczne profilowanie go do potrzeb klienta, biorąc pod uwagę zarówno wymagania funkcjonalne, organizacyjne oraz budżetowe. Podstawowa funkcjonalność SWD-ST-PR obejmuje: Dostęp do systemu poprzez logowanie użytkownika - weryfikacja loginu i hasła dostępu, polityka bezpieczeństwa haseł Kartę zlecenia wyjazdu wraz z możliwością identyfikacji numeru osoby zgłaszającej zdarzenie oraz odsłuchu nagranej rozmowy telefonicznej Weryfikację osoby zgłaszającej z wewnętrzną bazą abonentów lub poprzez integrację z systemem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) - Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI-CBD) w zakresie danych i lokalizacji osoby dzwoniącej Dysponowanie do działań zespołów ratownictwa medycznego Wydruk karty zlecenia wyjazdu pogotowia ratunkowego (zgodny z Narodowym Funduszem Zdrowia) Prowadzenie ewidencji pacjentów Rejestrowanie działań podejmowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) ewidencja czasów operacyjnych oraz statusów związanych z działaniami ZRM Prowadzenie rejestru zgłoszeń, zdarzeń, księga odmów. Obsługa podziału rejonu na części, rozdzielenie funkcji dyspozytora przyjmującego i obsługującego ZRM Współdziałanie z urządzeniami technicznymi, tj. centrala telefoniczna, rejestrator rozmów, terminale statusów, system powiadamiania ZRM poprzez DWA, SMS Moduł mapowy obejmujący mapę całej Polski, 18 S t r o n a

20 Wizualizację pozycji ZRM, lokalizacja adresu zdarzenia, lokalizacją osób zgłaszających, wskazywanie najbliższego zespołu od miejsca zdarzenia Prowadzenie analiz i statystyk w module Zestawienia ST przeglądanie archiwum zdarzeń, moduł wyszukiwania błędów w danych, eksport do RapStat, inne Wyświetlanie miejscowości o tych samych nazwach - mechanizm ostrzegający dyspozytora przyjmującego o istnieniu na obszarze chronionym kilku miejscowości o podanej nazwie co zapobiega wysłaniu zespołu do niewłaściwej miejscowości i daje możliwość już podczas przyjmowania zgłoszenia sprecyzowania jego miejsca Księga Główna - umożliwiona została edycja pola dalszego postępowania z pacjentem z poziomu księgi, a wydruk księgi został zoptymalizowany do formatu A4 poziomo Księga odmów - każde przyjmowane zgłoszenie można w karcie zgłoszenia oznaczyć jako odmowę z podaniem przyczyny odmowy i dodatkowymi zaleceniami; odmowy takie nie są przechowywane w księdze głównej (rejestrze wyjazdów) a w księdze odmów i posiadają odrębną numerację, osobno przenoszone są do archiwum i zupełnie oddzielnie zarządzane Księga zgonów - nowa księga oparta na istniejących danych pochodzących z karty medycznych czynności ratunkowych sekcja IV Zgon Dzienniki dostępu do danych osobowych - mechanizmy kontroli dostępu do danych osobowych znajdujących się w systemie; mechanizm zapamiętuje który użytkownik i kiedy, do jakich danych miał dostęp, jakie wykonał na nich czynności (wyświetlił edytował przeglądał, drukował) i w ramach którego modułu systemu Logowanie aktywności dyspozytora - mechanizm monitorujący i zapisujący wszelkie zmiany dokonywane w ramach obsługi zgłoszeń (karta zgłoszenia, czasy, dyspozycje, dane pacjenta); dzięki temu mechanizmowi mamy możliwość sprawdzenia który użytkownik i kiedy dane utworzył lub usunął, w przypadku modyfikacji mamy również informację które pola były zmieniane i jaka była ich wartość przed i po edycji Powiadamianie zespołów przez SMS - możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o alarmowanie zespołów wyjazdowych przez wiadomości SMS przesyłane na telefony przypisane do poszczególnych funkcji w zespole (statyczne) oraz na telefony osób obsadzonych na poszczególnych funkcjach w zespole (dynamiczne) Obsługa zdarzeń masowych - mechanizm zakłada, że każde zdarzenie można przyjąć lub jeśli jest przyjęte oznaczyć jako zdarzenie masowe i jednemu z dyspozytorów przydzielić obsługę tylko tego zdarzenia masowego; w takim przypadku dyspozytor ten będzie widział tylko zgłoszenia w ramach jednego zdarzenia masowego i te zgłoszenia będzie obsługiwał 4.3 Infrastruktura Miejska sieć światłowodowa Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Lublin (KM PSP Lubln) w którym znajduje się siedziba dyspozytorni Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) nie jest podłączony do miejskiej sieci światłowodowej. 4.4 Systemy teleinformatyczne i sprzęt System łączności Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ Lublin (WPR SP ZOZ Lublin) pracuje na łączności radiowej cyfrowej, opartej na rozwiązaniach firmy Motorola - MotoTRBO. Radiotelefony wyposażone są w moduły lokalizacji GPS wraz z oprogramowaniem do wizualizacji ich pozycji. Sprzęt i oprogramowanie opiera się o system Consel firmy Aksel. System łączności działa poprawnie i spełnia oczekiwania WPR SP ZOZ Lublin. 19 S t r o n a

Podręcznik użytkownika Systemu SWD-ST 2.5

Podręcznik użytkownika Systemu SWD-ST 2.5 Podręcznik użytkownika Systemu SWD-ST 2.5 Wersja pliku 2.6 Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2014 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 5 2 Nowości wersji SWD-ST v2.5... 5 3 Informacje ogólne o systemie

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum,

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo