Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS"

Transkrypt

1 przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, r.

2 GPS w Małopolsce to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zmierzająca do szerokiej popularyzacji wykorzystania technik satelitarnych w rozwoju regionalnym. W listopadzie 2006r. został uruchomiony w Małopolsce w Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (http://www.gps.malopolska.pl), pozwalający na wykorzystanie generowanych przez system poprawek RTK/DGPS w róŝnych dziedzinach, m.in. systemów wspomagających działania słuŝb ratunkowych. Prezentacja obejmuje przedstawienie 2-ch zrealizowanych systemów z zakresu słuŝb ratunkowych: 1. Systemu Wspomagania Dowodzenia w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym 2. Systemu monitoringu satelitarnego dla potrzeb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2

3 Na obszarze Polski działa wiele systemów informatycznych wykorzystujących technologię pozycjonowania satelitarnego GPS dla celów zarządzania. Tym co odróŝnia projekty Województwa Małopolskiego jest jednoczesne wykorzystanie systemu satelitarnego GPS oraz Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP) dla celów integracji zarządzania. Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego jest system uruchomionym przez Województwo Małopolskie w listopadzie 2006 r., całkowicie zbieŝnym z załoŝeniami wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS a po uruchomieniu systemu ASG-EUPOS będącym jego częścią. 3

4 3. Wygenerowane korekty RTK/DGPS udostępniane są za pośrednictwem Internetu dla uŝytkowników. Wykorzystanie systemów GNSS w budowie Małopolski obiektów System liniowych na przykładzie budowy obwodnicy Pozycjonowania Lubnia Precyzyjnego w ciągu drogi ekspresowej S-7 w województwie małopolskim. 1. Stacje referencyjne zbierają dane z systemu GPS w sposób automatyczny przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 2. Dane obserwacyjne przekazywane są za pośrednictwem Internetu do systemu obliczeniowego generującego specjalne korekty RTK/DGPS w Krakowie. 4

5 Dokładności określenia pozycji: Serwis Dokładność (średnie błędy) Uwagi: RTK W poziomie: do 0.03 m W pionie: do 0.05 m Wewnątrz figur utworzonych przez stacje połoŝone odległościach do 70 km od siebie DGPS W poziomie: do 0.5 m Wewnątrz figur utworzonych przez stacje połoŝone odległościach do 70 km od siebie Od 0.5 do 3 m Dla danych z pojedynczej stacji, w zaleŝności od odległości do uŝytkownika Post-processing Do 1 cm Przy zachowaniu zaleceń dla pomiarów statycznych 5

6 System Wspomagania Dowodzenia dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 6

7 Głównym celem projektu było utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystującego moŝliwości systemu satelitarnego GPS dla potrzeb nowoczesnego Zarządzania KPR oraz jego zespołów wyjazdowych. Kraków Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zatrudnia ponad 500 pracowników pracujących w 12 oddziałach wyjazdowych obejmujących swoim działaniem: miasto Kraków, powiat krakowski oraz wielicki. Na obszarze tym Ŝyje ponad 1 mln Małopolan. Województwo Małopolskie 7

8 Osiągnięte cele: 1. Jednolita obsługę zgłoszeń i zdarzeń w KPR, 2. Skrócenie czasu przyjęcia zgłoszenia i czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia, 3. Optymalizacja pracy zespołów wyjazdowych umoŝliwiającą pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, 4. Otrzymanie narzędzia umoŝliwiającego pełny monitoring pojazdów KPR (od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce pojazdu, poprzez podanie prędkości pojazdu, stanu paliwa, uŝycia sygnałów dźwiękowych, stanu osobowego i wyposaŝenia karetki), kontrolę jakości pracy, analizę i historię prowadzonych działań, redukcję kosztów operacyjnych, 5. Stworzenie spójnego systemu informatycznego do gromadzenia dokumentacji medycznej (zintegrowana obsługa pacjentów w ramach KPR i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), optymalizacja planowania dyŝurów, zasoby apteki), 6. MoŜliwość integracji i wymiany informacji z systemami innych słuŝb (ratowniczych, zarządzania kryzysowego). 8

9 Wykonane prace: 1. W wyniku wykonanych prac zostało utworzone w siedzibie KPR (przy ulicy Łazarza) nowoczesne centrum dyspozytorskiego połączone poprzez Internet z 11 oddziałami wyjazdowymi zlokalizowanymi na obszarze działania KPR. 2. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie zostało zainstalowane zarówno w centrum dyspozytorskim, oddziałach wyjazdowych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) zlokalizowanym w KPR. Dzięki takiemu rozwiązaniu utworzone zostały jednolite bazy informacji, w tym bazy pacjentów i historii udzielonych pomocy, przebiegu zgłoszeń, apteki, w tym wydanych i zuŝytych leków. 3. Prace obejmowały takŝe wyposaŝenie 27 karetek pogotowia w odbiorniki GPS, moduły komunikacji GSM/GPRS, terminale statusów oraz drukarki termiczne. 9

10 1. Przekręcenie kluczyka w stacyjce pojazdu powoduje automatyczne zalogowanie pojazdu do systemu. Odbiornik GPS określa pozycję za pomocą systemu GPS oraz korekt DGPS pobieranych za pomocą GSM/GPRS z MSPP Schemat działania satelitarnego monitoringu pojazdów ZRM w KPR Satelity GPS 2. Pozycja pojazdu zostaje przesłana automatycznie do centrali KPR wraz ze wszystkimi zadanymi parametrami pojazdu: prędkość, zuŝycie paliwa, informacja o światłach i sygnałach. korekty DGPS GSM/ GPRS GSM/GPRS Pozycja: XYZ Centrum dyspozytorskie KPR Sieć LAN Centralny Serwer Centrala KPR Internet 11 oddziałów wyjazdowych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego 3. Informacje o aktywnych pojazdach przekazywanie są na centralny serwer, który udostępnia dane na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich w centrum dyspozytorskim KPR oraz oddziałach wyjazdowych 10

11 1. Informacja o wypadku trafia do Centrum dyspozytorskiego KPR drogą telefoniczną: 999 lub 112 Schemat działania Systemu Wspomagania Dowodzenia 999 Centrum dyspozytorskie KPR 2. Dyspozytor wprowadza do systemu wszystkie informacje o zdarzeniu. Informacja o zdarzeniu jest automatycznie dostępna na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich. Wypadek 4. Dyspozytor przekazuje automatycznie Informację do zespołu wyjazdowego. Cały czas ma moŝliwość podglądu na prowadzoną akcję ratunkową. 3. Dyspozytor wyjazdowy ma na ekranie informacje o wszystkich dostępnych pojazdach lokalizowanych za pomocą systemu GPS. System automatycznie podaje informacje o najbliŝszych pojazdach 11 moŝliwych do zadysponowania na miejsce zdarzenia.

12 Ekran stanowiska dyspozytorskiego z zaznaczoną na podkładzie cyfrowym pozycją wszystkich pojazdów ZRM wraz ze statusem danego pojazdu. 12

13 Ekran stanowiska dyspozytorskiego z podaniem listy dostępnych pojazdów ZRM w pobliŝu miejsca wypadku 13

14 Ekran stanowiska dyspozytorskiego z podaniem informacji połoŝeniu pojazdu, prędkości pojazdu, statusu zespołu, marce pojazdu, wyposaŝeniu pojazdu parametrach pracy pojazdu ZRM typu: 14

15 Ekran stanowiska dyspozytorskiego z podaniem informacji parametrach pracy pojazdu ZRM typu: prędkość, poziom paliwa, stan silnika, włączone sygnały alarmowe pojazdu. 15

16 Ekran stanowiska dyspozytorskiego z podaniem wszystkich informacji o przeprowadzonych wyjazdach pojazdów ZRM i zarejestrowanych wszystkich parametrach prowadzonej akcji ratowniczej. 16

17 Zadanie objęło 27 karetek KPR. WyposaŜenie zrealizowane w ramach projektu: 1. Terminale statusów, 2. Drukarki termiczne. 3. Odbiorniki GPS, 4. Moduły komunikacji GSM/GPRS, MoŜliwość włączenia w przyszłości kolejnych pojazdów (otwartość systemu). 17

18 Terminale statusów. Drukarki termiczne. 18

19 Odbiorniki GPS Moduły komunikacji GSM/GPRS 19

20 Koszty projektu: ok 600 tys. złz w tym (w postaci dotacji): dotacja Województwa Małopolskiego tys. zł, z dotacja Starostwa Krakowskiego tys. zł. z Procedura przetargowa (SIWZ) została a przygotowana i przeprowadzona w KPR. Wykonawca prac: WASKO SA z siedzibą w Gliwicach. Data uruchomienia: grudzień 2006 r. 20

21 Wykorzystanie systemów pozycjonowania precyzyjnego dla potrzeb ratownictwa Dziękujemy za udział w prezentacji Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Dyrektor Biura Geodezji i Kartografii UMWM Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM 21

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12

WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami) Wytyczne opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS

REALIZACJE I PLANY ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS REALIZACJEELTE GPS REALIZACJE I PLANY ELTE GPS ELTE GPS LIDER JEST TYLKO JEDEN REALIZACJE I PLANY REALIZACJEELTE GPS ELTE GPS Lider jest tylko jeden 1 Gdańsk Szczecin Olsztyn Bydgoszcz Białystok Poznań Warszawa Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Odbiornik ostry jak brzytwa

Odbiornik ostry jak brzytwa Biuletyn informacyjny poszerza horyzonty poszerza horyzonty nr 2/2012 Odbiornik ostry jak brzytwa Spectra Precision ProMark 200 z technologią BLADE Niwelacja samolotu Nikonem Nivo M zastosowanie japońskiego

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum,

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS Opracowanie: Leszek Jaworski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE. Realizacja układu

TECHNOLOGIE. Realizacja układu ASG-EUPOS po roku W grudniu 27 r. zostały uruchomione podstawowe serwisy wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS, a 2 czerwca 28 r. udostępniono je użytkownikom. Od tego czasu wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Koniec darmowych poprawek

Koniec darmowych poprawek BIULETYN INFORMACYJNY POSZERZA HORYZONTY poszerza horyzonty nr 2/2014 Koniec darmowych poprawek Wyjaśniamy zawiłości opłat za ASG-EUPOS Alternatywa dla ASG-EUPOS jak uruchomić własną stację referencyjną

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura

Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap II Infrastruktura Część 1 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Z porządnym rodowodem

Z porządnym rodowodem Nie tylko o systemach informacji geograficznej wiosna 2013 Z porządnym rodowodem odbiornik satelitarny GNSS dla GIS Trimble GeoExplorer Geo 5T Trimble Floodlight pomiary satelitarne w trudnym terenie Trimble

Bardziej szczegółowo

Informacja przestrzenna w praktyce lokalnej

Informacja przestrzenna w praktyce lokalnej Jacek Kozłowski Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A., Kierownik prac z zakresu Nadzoru inwestorskiego nad projektem Rybnicki System Informacji Przestrzennej 21 Michał Fuchs Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo