POZNAJ SWOJEGO KLIENTA I PRACOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAJ SWOJEGO KLIENTA I PRACOWNIKA"

Transkrypt

1 SESJA II POZNAJ SWOJEGO KLIENTA I PRACOWNIKA POZNAJ SWOJEGO KLIENTA I PRACOWNIKA Panel dyskusyjny

2 Uczestnicy sesji: gen. Adam Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych, były zastępca komendanta głównego policji, obecnie Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.K. Łukasz Baranowski, Szef Zarządu Wywiadu Ekonomicznego S.A. dr Łukasz Kister, Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa Sławomir Szopa, Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o. Moderator: Michał Czuma, Doradca Prezesa, PKO Leasing S.A.

3 Tytułem wstępu Kto jest naszym partnerem biznesowym? Jak odróżnić klienta uczciwego od nieuczciwego, gdy nagminnie kradnie się tożsamość osób i firm? Kogo zatrudniamy?

4 Gra w ciemno? Czy nasze bazy danych zawierają prawdziwe dane Klientów? Czy czarne i białe listy mają jeszcze sens? Czy znamy koszt identyfikacji Klienta?

5 Fakty rodzą pytania ' Czas Koszt Opłaty RAZEM Sprzedaż Gotowej Sp. z o.o. 1 dzień Sprzedaż Sp. Komandytowej 1 dzień Sprzedaż Sp. z o.o. 1 dzień ' ' Komandytowej Sprzedaż Sp. Akcyjnej 1 dzień Czy jesteś w stanie obronić się przed nowymi typami oszustw? Czy znasz źródła ponoszonych strat? Jeśli odpowiedź brzmi: Nie wiem - to jak chcesz prowadzić swój biznes?

6 Zarząd Wywiadu Ekonomicznego jako skuteczne narzędzie antyfraudowe Łukasz Baranowski, Szef ZWE

7 Zarząd Wywiadu Ekonomicznego jest prywatną firmą wojskową (Private Military Company PMC), świadczącą usługi wywiadowcze i ochronę kontrwywiadowczą na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Oferta ZWE skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji, jak również państwowych jednostek organizacyjnych.

8 Podstawowe obszary działalności ZWE: wywiad ekonomiczny ochrona informacji niejawnych ZWE kontrwywiad ekonomiczny zarządzanie wierzytelnościami

9 Antyfraudowe atuty ZWE: - posiadane uprawnienia, - staranny dobór kadr, - wieloobszarowość działań, - kompleksowa oferta dla klientów instytucjonalnych, - zaplecze techniczne.

10 Dziękuję za uwagę

11 IDENTYFIKACJA KLIENTA ZAGRANICZNEGO Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. K. Adam Rapacki

12 Identyfikacja klienta zagranicznego Sprawdzenie we własnym zakresie (rejestry darmowe i odpłatne) telefonów, adresów, siedziby na google street view), stron internetowych podmiotu gospodarczego itp., listy ostrzeżeń, rejestru dłużników, giełdy wierzytelności, Wykorzystanie wywiadowni gospodarczych, Wywiadownie (due diligence) oraz weryfikacja metodami detektywistycznymi.

13 Rejestry handlowe w państwach członkowskich

14 European Land Information Service Europejski Serwis Informacji o Nieruchomościach

15 Potwierdzenie numeru VAT UE (VIES)

16 Rejestry upadłości

17 Biura ds. Odzyskiwania Mienia Państwa Członkowskiego UE Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 06 grudnia 2007 roku dot. współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem. art. 145 k ustawy o Policji zgodnie z którym Komenda Główna Policji wykonuje zadania krajowego biura ds. odzyskiwania mienia. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich UE regulacje, zasady i warunki przetwarzania informacji.

18 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 299 K.K. W 2013 roku GIIF otrzymał ponad 26 tyś. informacji o podejrzanych transakcjach, wszczął 1882 postępowania analityczne. Prokuratury prowadziły 617 śledztw wobec 1101 podejrzanych. Sądy osądziły 233 osoby, skazanych 211.

19 Postulowane rozwiązania Centralny rejestr rachunków bankowych, Powszechny (poprzez Internet) dostęp do rejestru utraconych dokumentów, Rejestr nieuczciwych podatników.

20 SPRAWDZENIE WIARYGODNOŚCI PRACOWNIKÓW BANKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH dr Łukasz Kister Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa

21 Co chcemy wiedzieć? karalność czy problemy z prawem? stan majątkowy czy poziom życia? predyspozycje czy problemy psychiczne?

22 Co możemy wiedzieć? Pracodawca może przetwarzać: dane osobowe i teleadresowe, historię zatrudnienia, inne, określone przez ustawę. art kodeksu pracy

23 Dane osobowe wrażliwe Zabrania się przetwarzania danych o: stanie zdrowia, nałogach, skazaniu, ukaraniu, mandatach karnych, orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

24 Dane osobowe wrażliwe Przesłanki dopuszczające przetwarzanie: proces zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie, osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie. art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych

25 Sytuacja bez wyjścia? prawo dewizowe ochrona informacji niejawnych usługi detektywistyczne

26 Klient informacje na jego temat, sposób ich pozyskiwania i wykorzystania. SŁAWOMIR SZOPA PREZES ZARZĄDU BIG CONSULTING SP. Z O.O.

27 Informacja konsument v. przedsiębiorca Źródła informacji Publiczne (ogólnodostępne) - Pesel, KRS, CEIDG - BIGs, BIK, upadłości, wierzytelności własne (branżowe) - płatności branżowe - branżowe systemy AntyFraudowe - branżowe rejestry płatności

28 Informacja konsument v. przedsiębiorca Kategorie informacji identyfikacja podmiotu czy istnieje dane rejestrowe historia podmiotu, Powiązania osobowe i kapitałowe zachowania płatnicze negatywne i pozytywne o dokumentach (kradzione, podrobione, fałszywe)

29 Informacja konsument v. przedsiębiorca Informacje fraudowe aktywność/nadaktywność klienta rejestry wniosków niejednoznaczna identyfikacja identyfikacja podejrzanych zachowań próby wyłudzeń wyłudzenia dokonane

30 Informacja Wykrywanie prób fraudów jak wykorzystać dostępne (ale rozproszone) informacje? na podstawie zachowań historycznych na bazie powiązań analiza dokumentów systemy on-line metody statystyczne

31 Dziękujemy za uwagę

32 Uczestnicy sesji: gen. Adam Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych, były zastępca komendanta głównego policji, obecnie Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp.K. Łukasz Baranowski, Szef Zarządu Wywiadu Ekonomicznego S.A. dr Łukasz Kister, Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa Sławomir Szopa, Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o. Moderator: Michał Czuma, Doradca Prezesa, PKO Leasing S.A.

33 PYTANIA Identyfikacja klienta 1. Czy w przeciągu ostatnich dwóch lat Pani/a instytucja przeprowadziła szkolenia dla pracowników w zakresie rozpoznawania fałszywych dokumentów tj. dokumenty tożsamości / dokumentów rejestrowych firm? Odpowiedzi: Tak / Nie 2. Czy wykorzystują Państwo narzędzia antyfraudowe na etapie nawiązywania relacji z klientem (np. identyfikacja powiązań z wyłudzeniami / nadużyciami w przeszłości)? Odpowiedzi: Tak / Nie 3. Czy korzystają Państwo z tzw. czarnych list klientów prowadzonych siłami własnymi (np. na podstawie zidentyfikowanych w przeszłości nadużyć)? Odpowiedzi: Tak / Nie

34 PYTANIA Identyfikacja klienta 4. Jak Pani/ Pan ocenia wykorzystywane przez Pani/a instytucję środki przeciwdziałające nadużyciom w ramach procesu poznania swojego klienta? 1) Środki te są nieskuteczne, 2) Środki są wystarczające natomiast nie są w praktyce stosowane, 3) Środki oceniam jako wystarczające, natomiast jest możliwe usprawnienie, 4) Stosowane środki w pełni adresują ryzyko nadużyć. 5. Główne problemy z weryfikacją potencjalnego klienta to: a) Brak pełnego / łatwego dostępu do baz państwowych tj. baza PESEL, baza dowodów tożsamości, baza osób zmarłych, b) Procesy antyfraudowe są ograniczane ponieważ są postrzegane jako ograniczające proces sprzedaży, c) Brak pełnej współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi (banki, instytucje pożyczkowe, ubezpieczyciele), d) Aktualność / jakość / kompletność danych w dostępnych bazach - np. KRS / BIK, e) Brak wykorzystania systemów informatycznych (antyfraudowych) dla procesów / mechanizmów kontrolnych.

35 PYTANIA Identyfikacja pracowników 1. Czy Państwa organizacja weryfikuje dane kandydatów na pracowników przed nawiązaniem z nimi współpracy (pod kątem identyfikacji potencjalnych negatywnych symptomów)? Odpowiedzi: Tak / Nie 2. Główne problemy z weryfikacją potencjalnego pracownika to: a) Brak możliwości potwierdzenia przedstawianych referencji (np. w aktualnym miejscu pracy) b) Brak / ograniczone możliwości weryfikacji potencjalnego pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym c) Brak uwzględnienia elementów ryzyka nadużyć w procesie rekrutacji d) Omijanie procedur kontrolnych (np. w celu zatrudniania pracownika po znajomości"

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW

Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW Projekt z dnia 20 lutego 2015 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CENTRALNEJ BAZIE RACHUNKÓW SPIS TREŚCI 1. CEL I ISTOTA PROJEKTOWANEJ REGULACJI. 3 1.1. Cel projektowanej regulacji 3 1.2. Istota projektowanej

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r.

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r. System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK Warszawa, październik 2013 r. INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE Niezbędne minimum dla masowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2010 Nr 46 poz. 276 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 SPIS TREŚCI Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze....2 Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 Kto przychodzi do wywiadowni gospodarczych?...5 Skąd wywiadowcy czerpią informacje?...6

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

PROCES DUE DILIGENCE ELEMENTEM WERYFIKACJI FINANSOWO-PRAWNEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

PROCES DUE DILIGENCE ELEMENTEM WERYFIKACJI FINANSOWO-PRAWNEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 PROCES DUE DILIGENCE ELEMENTEM WERYFIKACJI FINANSOWO-PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce 262

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce 262 BIZNES Streszczenie Jednym z podstawowych wniosków z przeprowadzonej analizy jest brak równowagi w relacjach między administracją państwową a sektorem przedsiębiorstw prywatnych. Warunki dla efektywnego

Bardziej szczegółowo

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl 2 Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Grażyna Szustak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Wprowadzenie Sukces działalności każdego podmiotu, także banku, w bardzo dużej

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2d do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw

WSTĘP. Zespół czasopisma Prawnik&Detektyw WSTĘP Szanowny Czytelniku, Wraz z drugim numerem Prawnik&Detektyw śpieszymy poinformować, że odbiór naszego pisma przerósł nasze najmilsze oczekiwania. Otrzymaliśmy sporo pozytywnych opinii oraz propozycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

IF5/0221-1/2007/4246 SPRAWOZDANIE. Działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w roku 2006. Warszawa, marzec 2007 r.

IF5/0221-1/2007/4246 SPRAWOZDANIE. Działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w roku 2006. Warszawa, marzec 2007 r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Informacji Finansowej IF5/0221-1/2007/4246 SPRAWOZDANIE Działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w roku 2006 Warszawa, marzec 2007 r. Działalność Generalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo