TOM XXII 4(84)2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM XXII 4(84)2014 R."

Transkrypt

1 TOM XXII 4(84)2014 R.

2 Na okładce: Magister farmacji ANTONINA LEŚNIEWSKA / / Dorota Bielonko, Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk, Zenon Wolniak (redaktor prowadzący)

3 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 4/84 Biuletynu W przekazywanym P.T. Czytelnikom numerze Biuletynu prezentujemy wiersze naszego kolegi Pana mgr farm. Waltera Pyki. WALTER PYKA jest właścicielem apteki POD WAGĄ w Popielowie. Wraz z żoną Barbarą tą apteką prowadzi od trzydziestu lat. Poza praca zawodową jest wielkim miłośnikiem poezji. O tej pasji mówi tak: Ja tylko pióro trzymam, a słowa życie układa. Pierwszy tomik jego wierszy ZAPACH TĘCZY ukazał się w Opolu w 1992 roku. W swoim dorobku poetyckim ma jeszcze kilka tomików wierszy. Ostatnio ukazały się dwa tomiki. Jeden SZUFLADA wydany w 2013 roku i drugi PUNKT NIE DO PRZEWIDZENIA, wydany również w 2013 roku. Walter Pyka jest członkiem Związku Literatów Polskich, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, a także Krakowskiej Oficyny Poetów. Jest laureatem wielu nagród m. in. w konkursie O Rubinową Hortensję w Piotrkowie Trybunalskim, w konkursie im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie. Red.

4 2 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO SPIS TREŚCI Poezje w nr 4/84 Biuletynu...1 Spis treści...2 Apel Prezesa i Skarbnika ORA w Białymstoku.3 Z prac ORA Sprawozdanie z działalności ORA Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Protokół z obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego...10 Sprawozdanie z działalności ORA w Białymstoku.. 16 Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.23 Sprawozdanie Okręgowego Sądu Aptekarskiego Uhonorowani odznaką honorową MZ Za zasługi dla Ochrony Zdrowia Mgr farm. Anna Grzybała Mgr farm. Elżbieta Kamińska-Tabor Dział Naukowy Nieprzetartym szlakiem historia magistry Antoniny Leśniewskiej prof. Iwona Arabas...28 VARIA Przegląd prac magisterskich z zakresu historii farm. - dr E. Rutkowska..32 Wspomnienia Prof. dr hab. n. farm. Feliks Leon Gajewski. 34 Mgr. farm. Zbigniew Kłossowski Prof. dr hab. n. farm. Jan Gudej....37

5 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 3 Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Koleżanki i Koledzy Farmaceuci APEL Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina o konieczności bieżącego regulowania składek członkowskich. Nadmieniamy, że z tytułu przynależności do samorządu aptekarskiego, wszystkie okręgowe izby aptekarskie ponoszą koszty związane z członkostwem każdego zarejestrowanego farmaceuty w postaci składek do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Opóźnienie w opłacaniu składek członkowskich dłuższe niż 3 miesiące, będzie egzekwowane na drodze postępowania administracyjnego oraz spowoduje skierowanie sprawy do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Przypominamy również, iż członkowie Izby winni informować organy Izby o każdorazowej zmianie miejsca zatrudnienia i zamieszkania, jak również zmianie nazwiska, uzyskanych stopniach naukowych i specjalizacjach. W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Prezes ORA w Białymstoku mgr farm. Jarosław Mateuszuk Skarbnik ORA w Białymstoku mgr farm. Ewa Gładkowska

6 4 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Z prac ORA Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie nadało prawo samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty: mgr farm. Małgorzacie Krynickiej Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku zapoznało się z wnioskiem, dotyczącym stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Społeczna na Królewieckiej mieszczącej się Mrągowie przy ul. Królewieckiej 43 i postanowiło wezwać mgr farm. Marcina Michalaka kandydata na kierownika w/w apteki na posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku w dniu 27 października 2014r. W głosowaniu: 3 osoby były za wezwaniem zainteresowanego na posiedzenie Rady, 3 osoby były przeciwne, głosem Prezesa Mateuszuka - mgr farm. Marcin Michalak zostanie wezwany na posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowało cofnięcie zezwolenia nr PWIF-A/22/09 przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku na prowadzenie apteki pod nazwą "Bliska Apteka", zlokalizowanej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 4/4 lok. C. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu hajnowskiego. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Łomża. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego. Na tym posiedzenie zakończono.

7 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 5 Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Beata Wróblewska oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego mgr Robert Natusiewicz. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przeprowadziła rozmowę z mgr farm. Marcinem Michalakiem kandydatem na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka na Traugutta Nowa Farmacja mieszczącej się w Kętrzynie przy ul. Traugutta 1. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Marcinowi Michalakowi apteka ogólnodostępna mieszcząca się o nazwie Apteka na Traugutta Nowa Farmacja mieszcząca się w Kętrzynie przy ul. Traugutta 1. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Suwałki. W związku z tym, że w dniu 28 listopada 2014r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów oraz praw wykonywania zawodu farmaceuty, Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku wstępnie zmieniła termin Zjazdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku na dzień 5 grudnia 2014r. na godzinę Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku zaapelowali do osób, które nie uczestniczą w posiedzeniach Rady o wyższą frekwencję w przychodzeniu na posiedzenia. Na tym posiedzenie zakończono.

8 6 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku ufundowało nagrodę, mgr farm. Monice Malinowskiej najlepszej absolwentce Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2014r. członkowi Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W związku ze złożonością spraw, Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie postanowiło poprosić kandydatów na kierowników aptek na najbliższe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku: mgr farm. Marka Janusza Kaszyńskiego- apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego 8/1 mgr farm. Emilię Luty apteka ogólnodostępna o nawie Apteka T&P s.c. mieszcząca się w Ostrowi Mazowieckiej przy. ul. Płk. Karola Piłata 20A mgr farm. Elżbietę Andrulewicz apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Bliska Samoobsługowa mieszcząca się w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 18 Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Beata Wróblewska oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego mgr Robert Natusiewicz. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zatwierdziła jednogłośnie protokół z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku z dnia 27 października 2014r. oraz Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku z dnia 17 listopada 2004r. Prezes Mateuszuk poinformował członków Rady o tym, że Ministerstwo Zdrowia przesłało do biura OIAB informację o złożeniu przez mgr farm. Małgorzatę Starszewską wniosku o zaskarżenie uchwały nr 382/VI/2014 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku w przedmiocie negatywnego zaopiniowania jej kandydatury na stanowisko apteki o nazwie Mediq -

9 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 7 Ostrołęckie Centrum Tanich Leków, mieszczącej się w Ostrołęce przy ul. Hellera 27. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przeprowadziła rozmowę z mgr farm. Markiem Januszem Kaszyńskim kandydatem na kierownika apteki ogólnodostępnej mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego 8/1. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przeprowadziła rozmowę z mgr farm. Elżbietą Andrulewicz kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka Bliska Samoobsługowa mieszcząca się w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 18. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku przeprowadziła rozmowę z mgr farm. Emilią Luty kandydatką na kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka T&P s.c. mieszcząca się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Płk. Karola Piłata 20A. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku postanowiła pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Marka Janusza Kaszyńskiego apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego 8/1-6 osób głosowało za, 4 osoby głosowały przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu mgr farm. Emilię Luty apteka o nazwie Apteka T&P s.c. mieszcząca się we Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Płk. Karola Piłata 20A (teren działania OIA w Warszawie) - 11 osób głosowało za mgr farm. Elżbietę Andrulewicz apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Bliska Samoobsługowa mieszcząca się w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 18 9 osób głosowało za, 2 osoby wstrzymały się od głosu mgr farm. Martę Jackowską apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Polonia mgr farm. Małgorzata Michalska mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zapoznała się z dokumentacją przesłaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Białymstoku w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. Ze względu na złożoność sprawy, Okregowa Rada Aptekarska w Białymstoku

10 8 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO postanowiła poprosić o przybycie na kolejne posiedzenie Rady, kandydatkę na kierownika w/w apteki mgr farm. Agnieszkę Kruk. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zatwierdziła sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za rok 2014r. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku zatwierdziła projekt uchwały ws. zmiany regulaminu obrad Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, który ma być przedstawiony na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku nie zgłosiła zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Augustowa. Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku przeprowadziło rozmowę mgr Agnieszką Kruk kandydatem na kierownika apteki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło jednogłośnie pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Agnieszkę Kruk apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 mgr farm. Dagmarę Ewę Zielińską apteka ogólnodostępna o nazwie Aspirynka mieszcząca się w Ełku przy ul. Kilińskiego 21 mgr farm. Anetę Nosorowską apteka ogólnodostępna o nazwie Bliska Apteka Bielsk mieszcząca się w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1B

11 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 9 Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku jednogłośnie ustaliło miesięczny czas trwania przeszkolenia uzupełniającego mgr farm. Małgorzaty Ostaszewskiej. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Kolna. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku nie zgłosiło zastrzeżeń do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Łomży. W związku z brakiem dokumentacji kandydata na kierownika apteki mieszczącej się Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10 - mgr farm Marty Iwaniuk, Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, postanowiło nie rozpatrywać w/w sprawy do czasu uzupełnienia braków w dokumentacji. Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie Prezydium ORA r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Prezes Mateuszuk odczytał członkom Prezydium pismo AP Sp. z o.o. Białystok, ul. Wiejska 71 lok. 6. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku postanowiło przy dwóch głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniować kandydatów na kierowników aptek: mgr farm. Martę Iwaniuk apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10 Na tym posiedzenie zakończono. Sekretarze ORA w Białymstoku mgr farm. Ewa Świerczewska mgr Dorota Chmielak

12 10 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Protokół z obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, obradującego w dniu 5 grudnia 2014r. Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku odbył się 5 grudnia 2014r. o godz w sali konferencyjnej Centrum Astoria w Białymstoku. Ze względu na niską frekwencję członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Prezes Jarosław Mateuszuk otworzył Zjazd w II terminie, tj. o godz Prezes ORA w Białymstoku powitał przybyłych na Zjazd gości, tj.: - prof. dr hab. Jana Stasiewicza Wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku - dr Grzegorza Kucharewicza - Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej - dr Jana Chlabicza - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - dr hab. Wojciecha Miltyka Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - dr Beatę Kocięcką Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Farmacji Szpitalnej - mgr farm. Zenona Wolniaka Redaktora Naczelnego biuletynu wydawanego przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku - mgr farm Helenę Bujwid byłego Prezesa ORA w Białymstoku i Honorowego Prezesa Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - mgr farm. Wacława Korzeniowskiego byłego Prezesa ORA w Białymstoku - mgr farm. Beatę Wróblewską Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej - mgr farm. Ewę Wińską-Jeleniewską Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - mgr farm. Roberta Natusiewicza Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego - Mecenas Elżbietę Nowak - Prawnika Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku - Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

13 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 11 -Wszystkich Członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, a szczególnie tych, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami i tytułami samorządowymi i resortowymi, które już otrzymali albo otrzymają na dzisiejszym Zjeździe: - mgr farm. Ewę Gładkowską - mgr farm. Justynę Gosk-Frankowicz - mgr farm. Krystynę Balewską - mgr farm. Elżbietę Kamińską -Tabor - mgr farm. Annę Grzybała -dr hab. n. farm. Wojciecha Miltyka Po stwierdzeniu, że Zjazd został otwarty, głos zabrali goście. Jako pierwszy wystąpił prof. Jan Stasiewicz, który dziękując za zaproszenie na Zjazd życzył zebranym owocnych obrad. W swoim wystąpieniu poruszył problemy, z którymi borykają sią samorządy służby zdrowia. Podziękował członkom samorządu aptekarskiego za determinację w walce o utrzymanie aptek prywatnych na rynku. Zaproponował aby w ramach współpracy cyklicznie spotykały się prezydia Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Następnie Prezes Mateuszuk poprosił dr Jana Chlabicza, jako przedstawiciela Rządu RP, o wręczenie mgr farm. Krystynie Grzybała odznaczenia przyznanego przez Ministra Zdrowia Za zasługi dla Ochrony Zdrowia. Następnie Prezes ORA w Białymstoku mgr farm. Jarosław Mateuszuk wraz Prezesem NRA dr Grzegorz Kucharewicz wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz Kodeks Etyki Aptekarza RP: - mgr farm. Krystynie Grzybała - mgr farm. Ewie Gładkowskiej - mgr farm. Justynie Gosk-Frankowicz -dr hab. n. farm. Wojciechowi Miltykowi Na tym zakończono oficjalną część Zjazdu. W Okręgowym Zjeździe Aptekarzy uczestniczyło 45. członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W drugiej części Zjazdu przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

14 12 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Prezes Mateuszuk zaproponował kandydaturę mgr farm. Tomasza Sawickiego na Przewodniczącego Zjazdu. Mgr Tomasz Sawicki wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za wyborem mgr Tomasza Sawickiego na Przewodniczącego Zjazdu głosowało 45 osób, za-43, przeciw- 0, wstrzymało się od głosu 2. W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Aptekarzy wybrał przy dwóch głosach wstrzymujących się na Przewodniczącego Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego - mgr farm. Tomasza Sawickiego. Przewodniczący Zjazdu podziękował za wybór i zaproponował, aby przystąpić do wyboru członków Prezydium Zjazdu. Na Zastępcę Przewodniczącego zaproponowano: mgr Ireneusza Iwaniuka. Mgr Ireneusz Iwaniuka wyraził zgodę na kandydowanie. Na sekretarzy Zjazdu zaproponowano: mgr farm. Dorotę Chmielak oraz mgr farm. Macieja Forfa. Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za wyborem Prezydium Okręgowego Zjazdu Aptekarzy na Wiceprzewodniczących Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego - mgr farm. Ireneusza Iwaniuka oraz na Sekretarzy Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego - mgr farm. Doroty Chmielak oraz mgr farm. Macieja Forfa głosowało 45 osoby: za-43, przeciw- 0, wstrzymało się od głosu 2. W głosowaniu jawnym Okręgowy Zjazd Aptekarzy wybrał przy dwóch głosach wstrzymującym się na: na Wiceprzewodniczących Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego - mgr farm. Ireneusza Iwaniuka. Na Sekretarzy Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego mgr farm. Dorotę Chmielak oraz mgr farm. Macieja Forfa. Przewodniczący Zjazdu zaproponował następnie skład ilościowy Komisji Uchwał i Wniosków 3 osoby oraz kandydatury: mgr farm. Jadwigi Janocha, mgr farm. Michała Janocha, mgr farm. Agnieszki Kowalewskiej na członków w/w komisji. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym za wyborem do Komisji Uchwał i Wniosków mgr Jadwigi Janocha, mgr Michała Janocha, mgr Agnieszki Kowalewskiej głosowało 45 osób, za głosowało 41 osób, przeciw- 3, wstrzymało się od głosu 1.

15 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 13 W głosowaniu jawnym większością głosów Okręgowy Zjazd Aptekarzy wybrał do Komisji Uchwał i Wniosków: mgr Jadwigę Janocha, mgr Michała Janocha, mgr Agnieszkę Kowalewską. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący: mgr farm. Jadwiga Janocha Członkowie: mgr farm. Agnieszka Kowalewska -sekretarz, mgr farm. Michał Janocha Przewodniczący Zjazdu mgr farm. Tomasz Sawicki przedstawił proponowany porządek obrad Zjazdu. Mgr farm. Jarosław Mateuszuk złożył dwa wnioski formalne o zmianę w porządku obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy OIA w Białymstoku: 1. Wniosek o dodanie do porządku obrad Uchwały ws. przyjęcia Regulaminu obrad delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku 2. Wniosek o dodanie do porządku obrad wystąpienia Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza Przewodniczący Zjazdu mgr farm. Tomasz Sawicki przedstawił proponowany ponownie porządek obrad Zjazdu z wprowadzonymi zmianami. Porządek obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. 1. Otwarcie Zjazdu - Prezes ORA mgr farm. Jarosław Mateuszuk. 2. Wystąpienie zaproszonych gości. 3. Wybór przewodniczącego, jego Zastępcy i dwóch sekretarzy Zjazdu. 4. Wybór Komisji ds. uchwał i wniosków 5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu. 6. Wystąpienie Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza 7. Sprawozdanie z działalności ORA za rok 2014 Prezes ORA mgr farm. Jarosław Mateuszuk 8. Sprawozdanie finansowe Skarbnika ORA - mgr farm. Ewa Gładkowska 9. Sprawozdanie OROZ mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska

16 14 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 10. Sprawozdanie Przewodniczącego OSA mgr farm. Robert Natusiewicz 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mgr farm. Beata Wróblewska 12. Dyskusja i głosowanie nad sprawozdaniami. 13. Uchwała ws. przyjęcia Regulaminu obrad Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku 14. Wolne wnioski 15. Zamknięcie obrad Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie jawne porządek obrad Zjazdu wraz z poprawkami. W głosowaniu jawnym nad porządkiem obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy głosowało 45 osób, a głosowały 44 osoby, przeciw- 1 osoba. Okręgowy Zjazd Aptekarzy w głosowaniu jawnym zatwierdził porządek obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Następnie głos zabrał dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W swoim wystąpieniu poruszył problemy, z którymi zmaga się dzisiejsze aptekarstwo. Realizując porządek obrad Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku mgr Jarosław Mateuszuk złożył sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za rok (sprawozdanie drukujemy w dalszej części Biuletynu). Następnie Skarbnik Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku mgr Ewa Gładkowska złożyła sprawozdanie finansowe za rok W następnej kolejności Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej mgr Ewie Wińskiej Jeleniewskiej, która również złożyła sprawozdanie z działalności Rzecznika (sprawozdanie drukujemy w dalszej części Biuletynu). Kolejnym sprawozdawcą był mgr Robert Natusiewicz Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego (sprawozdanie drukujemy w dalszej części Biuletynu). W imieniu Okręgowej komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji mgr Beata Wróblewska.

17 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 15 Realizując porządek obrad Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. W dyskusji udział wzięli: mgr farm. Katarzyna Kocent-Zielińska, dr Emilia Szymańska, mgr farm. Katarzyna Korol-Tokarzewicz, mgr farm. Irena Dobrakowska, mgr farm. Alicja Dąbrowska-Sajewska, mgr farm. Jarosław Mateuszuk, dr Grzegorz Kucharewicz, dr Jan Chlabicz, mgr farm. Robert Natusiewicz, mgr farm. Zenon Wolniak. Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad sprawozdaniami. Przewodniczący Zjazdu zarządził przeliczenie osób znajdujących się na sali. Od tego momentu w Okręgowym Zjeździe Aptekarzy uczestniczyło 35. członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W głosowaniu jawnym nad sprawozdaniami głosowało 35 osób, za głosowało 35 osób, przeciw- 0, wstrzymało się od głosu 0. Przewodniczący Zjazdu ogłosił, że sprawozdania organów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/2014 Okręgowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. W sprawie przyjęcia regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku głosowało 35 osób, za głosowały 32 osoby, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby. Większością głosów Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, Uchwałą nr 1/2014 przyjął nowy Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Następnie Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie protokołu z obrad Komisji. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytała Przewodnicząca Komisji mgr farm. Jadwiga Janocha. Przewodniczący Zjazdu mgr farm. Tomasz Sawicki podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie Zjazdu. Prezes Mateuszuk złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem. Przewodniczący Zjazdu: mgr farm. Tomasz Sawicki Sekretarze Zjazdu: mgr farm. Dorota Chmielak, mgr farm. Maciej Forfa

18 16 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku okres od dnia 30 listopada 2013r. do dnia 5 grudnia 2014r. Szanowni Państwo! Przypadł mi dziś w udziale ustawowy obowiązek rozliczenia się przed Zjazdem z prac Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku za okres od dnia 30 listopada 2013r. do dnia 5 grudnia 2014r. 24 września 2014r., farmaceuci z całego kraju wzięli udział w warszawskich uroczystościach związanych z OGÓLNOPOLSKIM DNIEM APTEKARZA. których organizatorem była Naczelna Izba Aptekarska. Podczas tegorocznego Dnia Aptekarza zostali uhonorowani medalami i wyróżnieniami zawodowymi miedzy innymi członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego otrzymali: mgr farm. Ewa Gładkowska, mgr farm. Justyna Gosk-Frankowicz oraz dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk. Minister Zdrowia przyznał odznaki honorowe Za zasługi dla ochrony zdrowia następującym osobom: mgr farm. Krystynie Balewskiej, mgr farm. Annie Krystynie Grzybała, mgr farm. Elżbiecie Marcie Kamińskiej-Tabor. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku swoje ustawowe obowiązki wykonywała poprzez: omawianie bieżących problemów aptek i aptekarzy na posiedzeniach Rady i jej Prezydium, podejmowanie uchwał, stanowisk oraz opiniowanie wniosków na kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych, nadzorowanie pracy administracyjnej biura, działalność wewnątrz organizacyjną, działalność zewnętrzną w organach NIA, współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Białymstoku, Podlaskim Oddziałem NFZ.

19 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 17 Okręgowa Rada Aptekarska prowadziła swoją działalność w składzie 16 osobowym wybranym na VI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym. Podsumowując działalność Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku w minionym roku odbyło się: - 7 posiedzeń plenarnych Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku - 13 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku Niestety wśród członków ORA są osoby, które ani razu nie wzięły udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Aptekarskiej. Podczas posiedzeń Rada Aptekarska przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku oraz Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej zaopiniowały w ostatniej kadencji: - 22 wnioski o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla kierowników nowo otwieranych aptek, - 45 wniosków o wydanie rękojmi prawidłowego prowadzenia apteki dla kierowników już istniejących aptek i hurtowni, w tym 7 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. 6. osób złożyło odwołania od negatywnych opinii do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Prezydium NRA w 3. sprawach podtrzymało uchwałę ORA w Białymstoku o wyrażeniu negatywnej opinii dla kandydata na kierownika apteki, w pozostałych sprawach nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. Natomiast 1. osoba nie korzystając z możliwości odwołania do NRA, złożyła skargę na decyzję ORA do Ministra Zdrowia. Sprawa jest w toku osobom Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku nadała prawo samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza. Na dzień dzisiejszy jest zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku 898 czynnych aptekarzy (dla porównania w roku ). Na terenie działalności naszej Izby funkcjonuje: aptek (było w roku ) - 42 apteki szpitalne i ZOZ-owskie i działy farmacji szpitalnej (było w roku ). - 7 hurtowni farmaceutycznych (było w roku ) Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku z racji swoich zadań współpracuje ściśle z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Współpraca ORA z Inspektoratem Farmaceutycznym dotyczyła bieżących problemów zawodowych w tym: opiniowania osób na stanowiska kierowników aptek, kontroli przeprowadzanych w aptekach oraz akcji reklamowych prowadzonych przez apteki na terenie działania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

20 18 4/2014 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w 4 przypadkach zwrócił się do Okręgowej Rady Aptekarskiej o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki z powodu stwierdzenia niezgodnego z prawem tzw.,,odwróconego łańcucha dystrybucji. Okręgowa Rada Aptekarska wydała we wszystkich przypadkach pozytywną opinię dotyczącą cofnięcia zezwolenia, natomiast jednocześnie skierowała osoby będące w tym czasie kierownikami aptek do postępowania przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku ma nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Inspekcją Farmaceutyczną w Białymstoku. Niestety o takiej współpracy nie można powiedzieć w przypadku Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W roku 2014, OIA w Białymstoku skierowała 17 wniosków o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie prowadzonej niezgodnie z prawem reklamy, wszystkie wnioski zostały odrzucone, a następnie po procedurze odwołania od decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzją tego ostatniego zostały podtrzymane. W tym przypadku pozostała droga sądowa. We wszystkich skierowanych do WSA w Warszawie sprawach skład sędziowski jednogłośnie uchylił postanowienia GIF (tylko w jednym przypadku jeden sędzia z trzyosobowego składu miał zdanie odrębne). Jedna sprawa uprawomocniła się, w pozostałych przypadkach GIF złożył wnioski o kasację wyroków do NSA. Sprawy są w toku. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku identycznych spraw w stosunku do tych samych podmiotów na terenie województwa podlaskiego, Podlaski WIF zakończył postępowanie wydając decyzje, notabene podtrzymane przez GIF w Warszawie. W dniu 14 listopada 2014r., złożyłem do Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargę na Inspektora Warmińsko-Mazurskiego w związku z odmową wszczynania postępowań administracyjnych w powyższych sprawach oraz w związku ze sprawą dotyczącą wydania opinii dla kandydata na kierownika apteki w Ełku, w przypadku której Warmińsko-Mazurski zezwolił na pełnienie funkcji kierownika apteki bez wydania opinii przez ORA w Białymstoku, o którą zwrócił się do ORA w Białymstoku (kandydat na kierownika nie dostarczył kompletu wymaganych dokumentów). Apteki i aptekarze z powiatu ełckiego wymagają takiego samego traktowania i takich samych warunków pracy, jak w

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN 1232-857X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI PKWiU 22.13.10-00.29 ISSN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013

Sprawozdanie z działalności. KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Sprawozdanie z działalności KOMSJI BIOETYCZNEJ PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ w Katowicach w VI kadencji 2009-2013 Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2012 (35) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ chirurg Dr umiński

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 2/2010 (28) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną

Koniec 2011 r. był niezwykle smutny w środowisku, a to za przyczyną ISSN 1732-6990 Nr 1(36)/2012 1 2 X lat w służbie budownictwa marzec 2012 2 Białystok Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski przewodniczący Rady POIIB mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce NR 1 styczeń-luty Rok XXiV (2015) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x nakład 4000 egz. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 1/2015 (46) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny Nasi Prezesi. Pani mgr farm. Elżbieta Góralczyk, prezes Rady w latach: 1991-1995 i 1998-1999, w czasie spotkania, w Sali Gotyckiej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny Nr 3 (272) Marzec 2013 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny UCHWAŁA O PROJEKCIE PROGRAMU Z 28 GRUDNIA 2012 R. : 1. godz. 9.00 rejestracja delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

OFEK /1986 2011/ - Bronisław Hynowski. 25 lat

OFEK /1986 2011/ - Bronisław Hynowski. 25 lat 25 lat 1986-2011 1 Fundatorzy założyciele OFEK Zakłady przemysłowe i instytucje oraz ich przedstawiciele: 1. Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET-ARCHIMEDES we Wrocławiu, Leon Łeszyk; 2. Wrocławskie Zakłady

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo