INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2009

2 Maturzysto - czas na decyzję! Elektroniczny informator o uczelniach został przygotowany z myślą o maturzystach, ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2009/ Zbiór zawiera linki do stron 7 uczelni państwowych oraz 15 uczelni niepaństwowych, działających na terenie województwa podlaskiego, dzięki temu osoby wybierające kierunek studiów mogą na bieŝąco sprawdzać informacje na temat aktualnej rekrutacji. Odnośniki do stron uczelni pozwalają znaleźć bieŝące informacje na temat rekrutacji. Mamy nadzieję, Ŝe taka forma informatora pozwoli państwu w łatwy sposób skorzystać z aktualnych danych. Wszystkim maturzystom Ŝyczymy, aby byli przyjęci na wymarzone studia, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku Opracowano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych uczelni wyŝszych. BIAŁYSTOK

3 UCZELNIE PUBLICZNE Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ul. Miodowa 22/ Warszawa tel fax Strona główna Akademii Dział nauczania - informacje dla kandydatów na studia tel fax Wydział Sztuki Lalkarskiej Białystok, ul. Sienkiewicza 14 centrala: (85) , sekretariat: (85) dziekanat: (85) , fax: (85) Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku rekrutacja na rok 2009/ 2010 Wydziały Akademii Teatralnej: Wydział Aktorski - Warszawa Wydział ReŜyserii - Warszawa Wydział Wiedzy o Teatrze - Warszawa Wydział Sztuki Lalkarskiej: kierunki: aktorski i reŝyserski - Białystok Archidiecezjalne WyŜsze Seminarium Duchowe w Białymstoku ul. Warszawska Białystok tel. (085) fax (085) Strona główna Archidiecezji 3

4 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach Suwałki ul. Teofila Noniewicza 10 tel. (087) fax (087) Strona główna szkoły - rekrutacja na rok 2009/ 2010 Wydział: Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny Studia stacjonarne: Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) rachunkowość w przedsiębiorstwie Kierunek ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie) Specjalność: ekonomika turystyki Kierunek filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień) Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie) Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa) Studia niestacjonarne: Kierunek finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Kierunek ekonomia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: ekonomika turystyki Kierunek filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 4-letnie (licencjackie) Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa) Wydział: Instytut Budownictwa Kierunek budownictwo Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 letnie Specjalności na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inŝynierskie budownictwo ekologiczne i energooszczędne 4

5 Specjalność na studiach niestacjonarnych: budownictwo ogólne Wydział: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 - letnie: Kierunek - zarządzanie i inŝynieria produkcji Przetwórstwo rolno spoŝywcze Zarządzanie środowiskiem Kierunek rolnictwo Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 4-letnie Agrobiznes Agronomia Agroturystyka Kierunek transport Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 - letnie Transport wewnątrzzakładowy Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych Wydział: Instytut Ochrony Zdrowia Kierunek Ratownictwo medyczne Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3 letnie Kierunek - pielęgniarstwo Studia stacjonarne 3 letnie licencjackie oraz pomostowe, które trwają: trzy semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 i później, pięć semestrów dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niŝ w roku szkolnym 1980/81, trzy semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwa semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych. Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A, Białystok woj. podlaskie tel. centrala (085) do 09 fax. (085) Uczelniania Komisja Rekrutacyjna (085) Oferta Politechniki Strona główna Politechniki 5

6 WYDZIAŁY: Wydział Architektury - informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek architektura i urbanistyka Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów inŝynierskich kierunku architektura i urbanistyka. Studia II stopnia, 1,5-roczne, niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura i urbanistyka. Kierunek architektura wnętrz Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz. Program studiów obejmuje wiedzę inŝynierską z zakresu architektury wnętrz oraz przedmioty rozwijające indywidualne zdolności twórcze. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy projektowej w dziedzinach związanych z kształtowaniem wnętrz budynków o róŝnych funkcjach oraz kształtowania plastycznego form uŝytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej, meblarstwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie architekta wnętrz. Kierunek grafika Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Specjalność projektowanie graficzne Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska - informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek architektura krajobrazu Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Specjalność kształtowanie terenów zieleni (studia I stopnia) Kierunek budownictwo Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych. konstrukcje budowlane (studia I stopnia stacjonarne) budownictwo drogowe (studia I stopnia stacjonarne) realizacja i eksploatacja budynków (studia I stopnia stacjonarne) inŝynieria lądowa (studia I stopnia niestacjonarne) inŝynieria drogowa (studia II stopnia) 6

7 inŝynieria procesów budowlanych (studia II stopnia) konstrukcje budowlane i inŝynierskie (studia II stopnia) Kierunek - gospodarka przestrzenna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek inŝynieria środowiska Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). urządzenia i instalacje sanitarne (studia I stopnia, stacjonarne) wodociągi i kanalizacje (studia II stopnia, stacjonarne) sieci i systemy sanitarne (studia II stopnia, niestacjonarne) ogrzewnictwo i wentylacje (studia II stopnia, stacjonarne) Kierunek ochrona środowiska Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych. systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu (studia I stopnia) ekoinŝynieria (studia II stopnia, stacjonarne) kształtowanie środowiska (studia II stopnia) Studia III stopnia doktoranckie, 4-letnie, dyscypliny naukowe: budownictwo (studia niestacjonarne) oraz inŝynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne). Wydział Elektryczny informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek elektrotechnika Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa (studia stacjonarne I stopnia) elektroenergetyka i technika świetlna (studia stacjonarne I stopnia) inŝynieria elektryczna (studia niestacjonarne I stopnia) Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych. Studia III stopnia doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie, dyscyplina naukowa elektrotechnika. Kierunek elektronika i telekomunikacja Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). aparatura elektroniczna (studia I stopnia) teleinformatyka i optoelektronika (studia stacjonarne I stopnia, studia II stopnia stacjonarne i zaoczne) Wydział Informatyki 7

8 - informacje dla kandydatów Kierunek - informatyka Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku informatyka i kierunków pokrewnych. Specjalność inŝynieria komputerowa przeznaczona jest wyłącznie dla absolwentów studiów inŝynierskich. Studia poinŝynierskie trwają 1,5 roku, natomiast policencjackie 2 lata. inŝynieria komputerowa (studia II stopnia) inŝynieria oprogramowania (studia II stopnia) metody informatyczne w bankowości i finansach (studia II stopnia) systemy oprogramowania (studia II stopnia) ochrona systemów informatycznych (studia II stopnia) technologie sieciowe (studia II stopnia) Kierunek matematyka Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Specjlaności: matematyczne metody informatyki (studia I stopnia) - informacje dla kandydatów /www.wz.pb.edu.pl Wydział Zarządzania Kierunek logistyka Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek politologia Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek turystyka i rekreacja Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). zarządzanie działalnością turystyczną (studia II stopnia) zarządzanie przestrzenią (studia II stopnia) Kierunek zarządzanie Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i marketing, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych. informatyka gospodarcza (studia II stopnia) rachunkowość i zarządzanie finansami (studia II stopnia) zarządzanie przedsiębiorstwem (studia II stopnia) zarządzanie w handlu zagranicznym (studia II stopnia) zarządzanie publiczne (studia II stopnia) zarządzanie turystyką (studia II stopnia) Kierunek zarządzanie i inŝynieria produkcji Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). 8

9 Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inŝynieria produkcji i kierunków pokrewnych. zarządzanie nowoczesnymi technologiami (studia II stopnia) ekoinŝynieria (studia II stopnia) Wydział Mechaniczny - informacje dla kandydatów Kierunek mechanika i budowa maszyn Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunków pokrewnych. Studia III stopnia, stacjonarne, 4-letnie. komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania (studia I stopnia) konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów (studia I stopnia) inŝynieria produkcji(studia stacjonarne II stopnia) mechanika i informatyka stosowana (studia II stopnia) pojazdy samochodowe (studia II stopnia) technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja (studia II stopnia) Kierunek - automatyka i robotyka Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku automatyka i robotyka oraz kierunków pokrewnych. roboty mobilne (studia I stopnia) automatyzacja i informatyzacja procesów (studia I stopnia) automatyka przemysłowa (studia II stopnia) systemy informatyczne (studia II stopnia) bezpilotowe obiekty latające (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) Kierunek edukacja techniczno-informatyczna. Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). techniki informatyczne i multimedialne nauczanie techniki i informatyki Kierunek inŝynieria biomedyczna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). biomechanika inŝynierska inŝynieria rehabilitacyjna materiały medyczne Kierunek technika rolnicza i leśna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). inŝynieria Ŝywności 9

10 inŝynieria rolnicza Zamiejscowy Wydział Zarządzania środowiskiem w Hajnówce - informacje dla kandydatów Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Kierunek - ochrona środowiska Studia zaoczne uzupełniające magisterskie o specjalności: systemy ochrony wody, powietrza, gleby i krajobrazu, kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Kierunek - Zarządzanie i marketing informatyka gospodarcza finanse i rachunkowość zarządzanie publiczne zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie w handlu zagranicznym zarządzanie turystyką ul. M. Skłodowskiej-Curie Białystok tel.: (centrala) fax.: (centrala) Strona główna Uniwersytetu Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2009/2010 WYDZIAŁY: Wydział Biologiczno-Chemiczny Instytut Biologii: Kierunek biologia Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia Kierunek chemia, studia I i II stopnia Kierunek - ochrona środowiska, studia I i II stopnia chemia środowiska chemia przyrody Wydział Ekonomii i Zarządzania - rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki studiów: Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) 10

11 Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) - Wydział Filologiczny - Wydział Fizyki - rekrutacja 2009/ 2010 Studia I-go stopnia z fizyki trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w dwóch specjalnościach: studia I-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka ogólna, studia I-go stopnia z fizyki - specjalność komputerowa. Absolwenci obu specjalności uzyskują stopień zawodowy licencjata. MoŜliwe jest uzyskanie w trakcie studiów uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum. Absolwenci studiów I-go stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia. Studia II-go stopnia z fizyki trwają dwa lata (cztery semestry) i prowadzone są w trzech specjalnościach: studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka doświadczalna studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka teoretyczna studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka komputerowa Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra fizyki. MoŜliwe jest uzyskanie w trakcie studiów uprawnień do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych Wydział Historyczno- Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi następujące kierunki studiów: Kierunek - historia (studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne nabór zawieszony do roku akademickiego: 2010/2011 Kierunek - socjologia (studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia) Kierunek - stosunki międzynarodowe (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne (nabór zawieszony do roku akademickiego 2010/2011) i niestacjonarne - uzupełniające)) - Wydział Matematyki i Informatyki - rekrutacja Kierunek Informatyka Studia zawodowe Studia zaoczne Kierunek - Matematyka Studia magisterskie Studia zawodowe: 11

12 o Matematyka ogólna o Matematyka finansowa o Matematyka z metodami informatycznymi Studia uzupełniające: o Magisterskie o Magisterskie dla absolwentów st. zawodowych Wydział Pedagogiki i Psychologii rekrutacja studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia ( 2 i 3-letnie) oraz studia I stopnia dla Polaków z Białorusi : STUDIA I STOPNIA 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe): Kierunek: Praca Socjalna Kierunek: Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową wczesnoszkolna z przedszkolną integracyjna edukacji elementarnej opiekuńczo-wychowawcza kulturoznawcza rewalidacyjna resocjalizacyjna animacja kultury z arteterapią edukacja dla bezpieczeństwa edukacja medialna STUDIA II STOPNIA I ścieŝka kształcenia (dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym) 2-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne): Kierunek: Pedagogika kulturoznawcza opiekuńczo-wychowawcza przedszkolna wczesnoszkolna rewalidacyjna resocjalizacyjna edukacja dla bezpieczeństwa STUDIA II STOPNIA II ścieŝka kształcenia (dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego) 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne): Kierunek: Pedagogika STUDIA I STOPNIA dla Polaków z Białorusi Niestacjonarne: Kierunek: Pedagogika kulturoznawcza wczesnoszkolna z przedszkolną 12

13 Wydział Prawa rekrutacja Kierunki studiów: Studia Stacjonarne: Prawo Administracja I stopnia Administracja II stopnia Europeistyka I stopnia Europeistyka II stopnia Studia niestacjonarne: Prawo Administracja I stopnia Administracja II stopnia Europeistyka I stopnia Europeistyka II stopnia - Wydział Filologiczny Kierunki studiów: Studia stacjonarne: Filologia polska, studia I stopnia Filologia polska, studia II stopnia Filologia, specjalność: filologia angielska, studia I stopnia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska dla kandydatów zaczynających naukę języka białoruskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska z językiem angielski, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska z językiem angielskim dla kandydatów zaczynających naukę języka białoruskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia rosyjska, studia I stopnia Filologia rosyjska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia francuska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia francuska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw, studia I stopnia Studia niestacjonarne: Filologia polska, studia I stopnia Filologia, specjalność: filologia angielska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia angielska, studia II stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia 13

14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Biuro Promocji i Rekrutacji ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok, tel.: (085) fax: (085) strona główna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informacje dotyczące rekrutacji 2009/2010 Kierunki studiów: Studia stacjonarne jednolite i I stopnia: Lekarski studia jednolite Lekarsko Dentystyczny jednolite Farmacja jednolite Analityka Medyczna jednolite Fizjoterapia - studia I stopnia Pielęgniarstwo - studia I stopnia PołoŜnictwo - studia I stopnia Dietetyka - studia I stopnia Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia Zdrowie Publiczne - studia I stopnia Elektroradiologia - studia I stopnia Studia niestacjonarne jednolite: Lekarski jednolite Lekarsko Dentystyczny jednolite Farmacja jednolite Studia II stopnia: Studia stacjonarne: Pielęgniarstwo PołoŜnictwo Zdrowie Publiczne Dietetyka Studia niestacjonarne: Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne 14

15 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno- ul. Kawaleryjska 5, Białystok Centrala telefoniczna: 0 (prefix) ; 0 (prefix) ; 0 (prefix) ; Fax.: 0 (prefix) Kierunek Instrumentalistyka Telefon w Pedagogiczny w Białymstoku Strona główna Uniwersytetu - strona Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego w Białymstoku - rekrutacja na rok 2009/ 2010 Kierunki: Kierunek - Instrumentalistyka: Specjalność: pedagogika instrumentalna - (fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon, gitara, perkusja) Kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Specjalność: Dyrygentura chóralna Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna Specjalność: Muzyka kościelna Kierunek - Wokalistyka: Specjalność: Śpiew solowy Program kształcenia obejmuje przedmioty: kierunkowe, kształcenia ogólnego, podstawowe, kształcenia nauczycielskiego oraz uzupełniające. Jednolite studia magisterskie trwają pięć lat łącznie z rokiem dyplomowym. Na kierunku Instrumentalistyka na egzamin magisterski składają się: egzamin z metodyki nauczania (dwa pokazy lekcji), dwa recitale, samodzielne przygotowanie utworów z zakresu dwóch ostatnich lat szkoły muzycznej II stopnia, pisemna praca dyplomowa, obrona pracy. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na egzamin magisterski składają się: specjalność dyrygentura chóralna - występ artystyczny, pisemna praca magisterska, obrona pracy; specjalność edukacja artystyczna szkolna - występ artystyczny, pokaz lekcji, pisemna praca magisterska, obrona pracy; 15

16 specjalność muzyka kościelna - oprawa muzyczna liturgii, recital organowy, pisemna praca magisterska, obrona pracy. Od roku akadmickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach uruchomiono studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, które trwają trzy lata - sześć semestrów. Od 1991 r. przy Uczelni działa Filia PSM I st. ZSM w Białymstoku, tzw. szkoła ćwiczeń, w której studenci prowadzą przez trzy lata zajęcia z uczniami - pod opieką wykładowców - zdobywając w ten sposób konieczne doświadczenie pedagogiczne. UCZELNIE NIEPUBLICZNE Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Inter-Lingua w "Inter-Lingua" Sp. z o.o Białystok ul. Sienkiewicza 77 tel./fax 0(...) Białymstoku strona główna Kolegium - rekrutacja Kierunki: studia zawodowe dzienne i zaoczne, 3 letnie: - język angielski - język niemiecki Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i wychowania fizycznego w Białymstoku Nauczycielski Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, resocjalizacji i wychowania fizycznego Białystok, ul. Świętojańska 12 tel./fax +48/ tel. + 48/ tel. + 48/ strona główna Kolegium rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki: Pedagogika resocjalizacyjna: 16

17 Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna z Przygotowaniem do śycia w Rodzinie Fakultety: Interwencja Kryzysowa, Pedagogika Penitencjarna Pedagogika rewalidacyjna: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną Pedagogika Korekcyjna i Wczesnoszkolna Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna Pedagogika społeczna: Specjalność: Pedagogika Społeczna ze Wspomaganiem Rodziny Wychowanie fizyczne: Specjalność: Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Al. Jana Pawła II Białystok tel. (085) fax. (085) strona główna - rekrutacja Kierunki studiów: Studia I stopnia: kierunek Pedagogika Wychowanie Obronne z Problematyką Przestępczości Resocjalizacja Praca socjalna Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (muzyka, plastyka, teatr) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną Edukacja medialna z projektowaniem graficznym Studia II stopnia: kierunek pedagogika Wychowanie Obronne z Problematyką Przestępczości Praca socjalna Resocjalizacja Edukacja medialna z projektowaniem graficznym Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku ul. Ogrodowa 23 17

18 Białystok tel. (085) , (085) , strona główna Kierunki studiów: nauczyciel języka angielskiego - dzienne 3 letnie licencjackie nauczyciel języka angielskiego - zaoczne 3 letnie licencjackie Dyplom licencjacki nadaje Uniwersytet Warszawski Tytuł magistra moŝna uzyskać na uczelniach krajowych oraz zagranicznych WyŜsza Szkoła Agrobiznesu w ŁomŜy ŁomŜa, ul. Wojska Polskiego 161; tel fax WyŜsza Szkoła Agrobiznesu w ŁomŜy - strona główna Kierunki studiów: Budownictwo I stopnia (inŝynierskie) Specjalność: Budownictwo ogólne Rolnictwo I stopnia (inŝynierskie) Agrobiznes Doradztwo rolne Ochrona środowiska obszarów wiejskich Nowoczesne technologie w uŝytkowaniu mlecznym bydła Rolnictwo II stopnia (magisterskie) Ekonomika rolnictwa Doradztwo rolne Towaroznawstwo I stopnia (inŝynierskie) : Towaroznawstwo produktów rolnych i Ŝywnościowych Hotelarstwo z gastronomią i turystyką Handel i obsługa celna Informatyka I stopnia (inŝynierskie) Specjalność: InŜynieria oprogramowania Edukacja Techniczno Informatyczna I stopnia (inŝynierskie) Nauczanie techniki i informatyki Pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia (licencjackie) Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne - pomostowe (licencjackie) (Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i połoŝnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 18

19 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia) Pielęgniarstwo II stopnia (magisterskie) - w organizacji WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne Białystok tel. 0 /prefiks/ strona główna rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki Studiów: Studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne: Pedagogika studia I stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Administracja - Administracja samorządu terytorialnego - Administracja rządowa - Administracja skarbowa - Administracja celna - Zarządzanie słuŝbami porządku publicznego Administracja studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne): - europejska - ogólna Filozofia Gospodarka przestrzenna Specjalność: - gospodarka regionalna i lokalna Kulturoznawstwo - Dziennikarstwo telewizyjne - Socjologia kultury - Stosunki międzykulturowe 19

20 Stosunki międzynarodowe Handel zagraniczny Mniejszości narodowe w Polsce i na świecie Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Finanse Unii Europejskiej Integracja europejska Konsulting polityczny Polityka regionalna SłuŜby graniczne Stosunki międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej SłuŜby zagraniczne i międzynarodowy system ochrony praw człowieka Zarządzanie funduszami zagranicznymi Zdrowie publiczne WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Dział Spraw Studenckich ul. Choroszczańska 31 p. 15, 16, Białystok (085) ,(085) (085) strona główna - rekrutacja 2009/2010 Kierunki studiów: Ekonomia: 2 letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie), stacjonarne (dzienne), 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne). 2 letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie), niestacjonarne (zaoczne). 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), niestacjonarne (zaoczne). Specjalności II-go stopnia: Zarządzanie funduszami i projektami UE, Zarządzanie organizacjami, Rachunkowość i finanse, Integracja europejska i handel zagraniczny, Zarządzanie usługami informatycznymi (wyłącznie na studiach stacjonarnych), Turystyka międzynarodowa Zarządzanie bezpieczeństwem, Specjalności I-go stopnia: Zarządzanie funduszami i projektami UE, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Zarządzanie organizacjami, Integracja europejska i handel zagraniczny, Gospodarka turystyczna, 20

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych

Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003 Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel. (068) 32 82 000, fax (068) 324 55 97 Działy Kształcenia: Szkoły Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Jakość Kapitału Społecznego

Jakość Kapitału Społecznego Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES Dlaczego Rodzic? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo