INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2009

2 Maturzysto - czas na decyzję! Elektroniczny informator o uczelniach został przygotowany z myślą o maturzystach, ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2009/ Zbiór zawiera linki do stron 7 uczelni państwowych oraz 15 uczelni niepaństwowych, działających na terenie województwa podlaskiego, dzięki temu osoby wybierające kierunek studiów mogą na bieŝąco sprawdzać informacje na temat aktualnej rekrutacji. Odnośniki do stron uczelni pozwalają znaleźć bieŝące informacje na temat rekrutacji. Mamy nadzieję, Ŝe taka forma informatora pozwoli państwu w łatwy sposób skorzystać z aktualnych danych. Wszystkim maturzystom Ŝyczymy, aby byli przyjęci na wymarzone studia, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku Opracowano w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w oparciu o dane zamieszczone na stronach internetowych uczelni wyŝszych. BIAŁYSTOK

3 UCZELNIE PUBLICZNE Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej z siedzibą w Białymstoku Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ul. Miodowa 22/ Warszawa tel fax Strona główna Akademii Dział nauczania - informacje dla kandydatów na studia tel fax Wydział Sztuki Lalkarskiej Białystok, ul. Sienkiewicza 14 centrala: (85) , sekretariat: (85) dziekanat: (85) , fax: (85) Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku rekrutacja na rok 2009/ 2010 Wydziały Akademii Teatralnej: Wydział Aktorski - Warszawa Wydział ReŜyserii - Warszawa Wydział Wiedzy o Teatrze - Warszawa Wydział Sztuki Lalkarskiej: kierunki: aktorski i reŝyserski - Białystok Archidiecezjalne WyŜsze Seminarium Duchowe w Białymstoku ul. Warszawska Białystok tel. (085) fax (085) Strona główna Archidiecezji 3

4 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach Suwałki ul. Teofila Noniewicza 10 tel. (087) fax (087) Strona główna szkoły - rekrutacja na rok 2009/ 2010 Wydział: Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny Studia stacjonarne: Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) rachunkowość w przedsiębiorstwie Kierunek ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie) Specjalność: ekonomika turystyki Kierunek filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień) Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie) Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa) Studia niestacjonarne: Kierunek finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Kierunek ekonomia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: ekonomika turystyki Kierunek filologia angielsko-rosyjska (w przypadku uzyskania uprawnień) Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 4-letnie (licencjackie) Specjalność: filologia angielska (specjalność główna) z filologią rosyjską (specjalność dodatkowa) Wydział: Instytut Budownictwa Kierunek budownictwo Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 letnie Specjalności na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inŝynierskie budownictwo ekologiczne i energooszczędne 4

5 Specjalność na studiach niestacjonarnych: budownictwo ogólne Wydział: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 - letnie: Kierunek - zarządzanie i inŝynieria produkcji Przetwórstwo rolno spoŝywcze Zarządzanie środowiskiem Kierunek rolnictwo Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 4-letnie Agrobiznes Agronomia Agroturystyka Kierunek transport Studia stacjonarne i niestacjonarne inŝynierskie 3,5 - letnie Transport wewnątrzzakładowy Eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych Wydział: Instytut Ochrony Zdrowia Kierunek Ratownictwo medyczne Studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie 3 letnie Kierunek - pielęgniarstwo Studia stacjonarne 3 letnie licencjackie oraz pomostowe, które trwają: trzy semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 i później, pięć semestrów dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niŝ w roku szkolnym 1980/81, trzy semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwa semestry dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwu i pół letnich medycznych szkół zawodowych. Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A, Białystok woj. podlaskie tel. centrala (085) do 09 fax. (085) Uczelniania Komisja Rekrutacyjna (085) Oferta Politechniki Strona główna Politechniki 5

6 WYDZIAŁY: Wydział Architektury - informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek architektura i urbanistyka Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów inŝynierskich kierunku architektura i urbanistyka. Studia II stopnia, 1,5-roczne, niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura i urbanistyka. Kierunek architektura wnętrz Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz. Program studiów obejmuje wiedzę inŝynierską z zakresu architektury wnętrz oraz przedmioty rozwijające indywidualne zdolności twórcze. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy projektowej w dziedzinach związanych z kształtowaniem wnętrz budynków o róŝnych funkcjach oraz kształtowania plastycznego form uŝytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej, meblarstwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie architekta wnętrz. Kierunek grafika Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe). Specjalność projektowanie graficzne Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska - informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek architektura krajobrazu Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Specjalność kształtowanie terenów zieleni (studia I stopnia) Kierunek budownictwo Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych. konstrukcje budowlane (studia I stopnia stacjonarne) budownictwo drogowe (studia I stopnia stacjonarne) realizacja i eksploatacja budynków (studia I stopnia stacjonarne) inŝynieria lądowa (studia I stopnia niestacjonarne) inŝynieria drogowa (studia II stopnia) 6

7 inŝynieria procesów budowlanych (studia II stopnia) konstrukcje budowlane i inŝynierskie (studia II stopnia) Kierunek - gospodarka przestrzenna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek inŝynieria środowiska Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). urządzenia i instalacje sanitarne (studia I stopnia, stacjonarne) wodociągi i kanalizacje (studia II stopnia, stacjonarne) sieci i systemy sanitarne (studia II stopnia, niestacjonarne) ogrzewnictwo i wentylacje (studia II stopnia, stacjonarne) Kierunek ochrona środowiska Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych. systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu (studia I stopnia) ekoinŝynieria (studia II stopnia, stacjonarne) kształtowanie środowiska (studia II stopnia) Studia III stopnia doktoranckie, 4-letnie, dyscypliny naukowe: budownictwo (studia niestacjonarne) oraz inŝynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne). Wydział Elektryczny informacje dla kandydatów Kierunki: Kierunek elektrotechnika Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa (studia stacjonarne I stopnia) elektroenergetyka i technika świetlna (studia stacjonarne I stopnia) inŝynieria elektryczna (studia niestacjonarne I stopnia) Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych. Studia III stopnia doktoranckie, stacjonarne, 4-letnie, dyscyplina naukowa elektrotechnika. Kierunek elektronika i telekomunikacja Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). aparatura elektroniczna (studia I stopnia) teleinformatyka i optoelektronika (studia stacjonarne I stopnia, studia II stopnia stacjonarne i zaoczne) Wydział Informatyki 7

8 - informacje dla kandydatów Kierunek - informatyka Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku informatyka i kierunków pokrewnych. Specjalność inŝynieria komputerowa przeznaczona jest wyłącznie dla absolwentów studiów inŝynierskich. Studia poinŝynierskie trwają 1,5 roku, natomiast policencjackie 2 lata. inŝynieria komputerowa (studia II stopnia) inŝynieria oprogramowania (studia II stopnia) metody informatyczne w bankowości i finansach (studia II stopnia) systemy oprogramowania (studia II stopnia) ochrona systemów informatycznych (studia II stopnia) technologie sieciowe (studia II stopnia) Kierunek matematyka Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Specjlaności: matematyczne metody informatyki (studia I stopnia) - informacje dla kandydatów /www.wz.pb.edu.pl Wydział Zarządzania Kierunek logistyka Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek politologia Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Kierunek turystyka i rekreacja Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). zarządzanie działalnością turystyczną (studia II stopnia) zarządzanie przestrzenią (studia II stopnia) Kierunek zarządzanie Studia licencjackie, 3-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i marketing, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych. informatyka gospodarcza (studia II stopnia) rachunkowość i zarządzanie finansami (studia II stopnia) zarządzanie przedsiębiorstwem (studia II stopnia) zarządzanie w handlu zagranicznym (studia II stopnia) zarządzanie publiczne (studia II stopnia) zarządzanie turystyką (studia II stopnia) Kierunek zarządzanie i inŝynieria produkcji Studia inŝynierskie, 3,5-letnie, I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). 8

9 Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inŝynieria produkcji i kierunków pokrewnych. zarządzanie nowoczesnymi technologiami (studia II stopnia) ekoinŝynieria (studia II stopnia) Wydział Mechaniczny - informacje dla kandydatów Kierunek mechanika i budowa maszyn Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunków pokrewnych. Studia III stopnia, stacjonarne, 4-letnie. komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania (studia I stopnia) konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów (studia I stopnia) inŝynieria produkcji(studia stacjonarne II stopnia) mechanika i informatyka stosowana (studia II stopnia) pojazdy samochodowe (studia II stopnia) technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja (studia II stopnia) Kierunek - automatyka i robotyka Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku automatyka i robotyka oraz kierunków pokrewnych. roboty mobilne (studia I stopnia) automatyzacja i informatyzacja procesów (studia I stopnia) automatyka przemysłowa (studia II stopnia) systemy informatyczne (studia II stopnia) bezpilotowe obiekty latające (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) Kierunek edukacja techniczno-informatyczna. Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). techniki informatyczne i multimedialne nauczanie techniki i informatyki Kierunek inŝynieria biomedyczna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). biomechanika inŝynierska inŝynieria rehabilitacyjna materiały medyczne Kierunek technika rolnicza i leśna Studia inŝynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). inŝynieria Ŝywności 9

10 inŝynieria rolnicza Zamiejscowy Wydział Zarządzania środowiskiem w Hajnówce - informacje dla kandydatów Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Kierunek - ochrona środowiska Studia zaoczne uzupełniające magisterskie o specjalności: systemy ochrony wody, powietrza, gleby i krajobrazu, kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Kierunek - Zarządzanie i marketing informatyka gospodarcza finanse i rachunkowość zarządzanie publiczne zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie w handlu zagranicznym zarządzanie turystyką ul. M. Skłodowskiej-Curie Białystok tel.: (centrala) fax.: (centrala) Strona główna Uniwersytetu Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2009/2010 WYDZIAŁY: Wydział Biologiczno-Chemiczny Instytut Biologii: Kierunek biologia Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia Kierunek chemia, studia I i II stopnia Kierunek - ochrona środowiska, studia I i II stopnia chemia środowiska chemia przyrody Wydział Ekonomii i Zarządzania - rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki studiów: Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) 10

11 Zarządzanie - studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia) - Wydział Filologiczny - Wydział Fizyki - rekrutacja 2009/ 2010 Studia I-go stopnia z fizyki trwają trzy lata (sześć semestrów) i prowadzone są w dwóch specjalnościach: studia I-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka ogólna, studia I-go stopnia z fizyki - specjalność komputerowa. Absolwenci obu specjalności uzyskują stopień zawodowy licencjata. MoŜliwe jest uzyskanie w trakcie studiów uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum. Absolwenci studiów I-go stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia. Studia II-go stopnia z fizyki trwają dwa lata (cztery semestry) i prowadzone są w trzech specjalnościach: studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka doświadczalna studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka teoretyczna studia II-go stopnia z fizyki - specjalność fizyka komputerowa Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra fizyki. MoŜliwe jest uzyskanie w trakcie studiów uprawnień do nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych Wydział Historyczno- Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi następujące kierunki studiów: Kierunek - historia (studia stacjonarne I stopnia, studia niestacjonarne I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne nabór zawieszony do roku akademickiego: 2010/2011 Kierunek - socjologia (studia stacjonarne I i II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia) Kierunek - stosunki międzynarodowe (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia II stopnia stacjonarne (nabór zawieszony do roku akademickiego 2010/2011) i niestacjonarne - uzupełniające)) - Wydział Matematyki i Informatyki - rekrutacja Kierunek Informatyka Studia zawodowe Studia zaoczne Kierunek - Matematyka Studia magisterskie Studia zawodowe: 11

12 o Matematyka ogólna o Matematyka finansowa o Matematyka z metodami informatycznymi Studia uzupełniające: o Magisterskie o Magisterskie dla absolwentów st. zawodowych Wydział Pedagogiki i Psychologii rekrutacja studia I stopnia (3-letnie), studia II stopnia ( 2 i 3-letnie) oraz studia I stopnia dla Polaków z Białorusi : STUDIA I STOPNIA 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe): Kierunek: Praca Socjalna Kierunek: Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową wczesnoszkolna z przedszkolną integracyjna edukacji elementarnej opiekuńczo-wychowawcza kulturoznawcza rewalidacyjna resocjalizacyjna animacja kultury z arteterapią edukacja dla bezpieczeństwa edukacja medialna STUDIA II STOPNIA I ścieŝka kształcenia (dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym) 2-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne): Kierunek: Pedagogika kulturoznawcza opiekuńczo-wychowawcza przedszkolna wczesnoszkolna rewalidacyjna resocjalizacyjna edukacja dla bezpieczeństwa STUDIA II STOPNIA II ścieŝka kształcenia (dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego) 3-LETNIE Stacjonarne i Niestacjonarne (zaoczne): Kierunek: Pedagogika STUDIA I STOPNIA dla Polaków z Białorusi Niestacjonarne: Kierunek: Pedagogika kulturoznawcza wczesnoszkolna z przedszkolną 12

13 Wydział Prawa rekrutacja Kierunki studiów: Studia Stacjonarne: Prawo Administracja I stopnia Administracja II stopnia Europeistyka I stopnia Europeistyka II stopnia Studia niestacjonarne: Prawo Administracja I stopnia Administracja II stopnia Europeistyka I stopnia Europeistyka II stopnia - Wydział Filologiczny Kierunki studiów: Studia stacjonarne: Filologia polska, studia I stopnia Filologia polska, studia II stopnia Filologia, specjalność: filologia angielska, studia I stopnia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska dla kandydatów zaczynających naukę języka białoruskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska z językiem angielski, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia białoruska z językiem angielskim dla kandydatów zaczynających naukę języka białoruskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia rosyjska, studia I stopnia Filologia rosyjska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska z językiem angielskim, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia francuska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia francuska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw, studia I stopnia Studia niestacjonarne: Filologia polska, studia I stopnia Filologia, specjalność: filologia angielska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia angielska, studia II stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia I stopnia Filologia, specjalność filologia rosyjska, dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, studia I stopnia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia I stopnia 13

14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Biuro Promocji i Rekrutacji ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok, tel.: (085) fax: (085) strona główna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informacje dotyczące rekrutacji 2009/2010 Kierunki studiów: Studia stacjonarne jednolite i I stopnia: Lekarski studia jednolite Lekarsko Dentystyczny jednolite Farmacja jednolite Analityka Medyczna jednolite Fizjoterapia - studia I stopnia Pielęgniarstwo - studia I stopnia PołoŜnictwo - studia I stopnia Dietetyka - studia I stopnia Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia Zdrowie Publiczne - studia I stopnia Elektroradiologia - studia I stopnia Studia niestacjonarne jednolite: Lekarski jednolite Lekarsko Dentystyczny jednolite Farmacja jednolite Studia II stopnia: Studia stacjonarne: Pielęgniarstwo PołoŜnictwo Zdrowie Publiczne Dietetyka Studia niestacjonarne: Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne 14

15 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno- ul. Kawaleryjska 5, Białystok Centrala telefoniczna: 0 (prefix) ; 0 (prefix) ; 0 (prefix) ; Fax.: 0 (prefix) Kierunek Instrumentalistyka Telefon w Pedagogiczny w Białymstoku Strona główna Uniwersytetu - strona Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego w Białymstoku - rekrutacja na rok 2009/ 2010 Kierunki: Kierunek - Instrumentalistyka: Specjalność: pedagogika instrumentalna - (fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, akordeon, gitara, perkusja) Kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Specjalność: Dyrygentura chóralna Specjalność: Edukacja artystyczna szkolna Specjalność: Muzyka kościelna Kierunek - Wokalistyka: Specjalność: Śpiew solowy Program kształcenia obejmuje przedmioty: kierunkowe, kształcenia ogólnego, podstawowe, kształcenia nauczycielskiego oraz uzupełniające. Jednolite studia magisterskie trwają pięć lat łącznie z rokiem dyplomowym. Na kierunku Instrumentalistyka na egzamin magisterski składają się: egzamin z metodyki nauczania (dwa pokazy lekcji), dwa recitale, samodzielne przygotowanie utworów z zakresu dwóch ostatnich lat szkoły muzycznej II stopnia, pisemna praca dyplomowa, obrona pracy. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na egzamin magisterski składają się: specjalność dyrygentura chóralna - występ artystyczny, pisemna praca magisterska, obrona pracy; specjalność edukacja artystyczna szkolna - występ artystyczny, pokaz lekcji, pisemna praca magisterska, obrona pracy; 15

16 specjalność muzyka kościelna - oprawa muzyczna liturgii, recital organowy, pisemna praca magisterska, obrona pracy. Od roku akadmickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach uruchomiono studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, które trwają trzy lata - sześć semestrów. Od 1991 r. przy Uczelni działa Filia PSM I st. ZSM w Białymstoku, tzw. szkoła ćwiczeń, w której studenci prowadzą przez trzy lata zajęcia z uczniami - pod opieką wykładowców - zdobywając w ten sposób konieczne doświadczenie pedagogiczne. UCZELNIE NIEPUBLICZNE Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Inter-Lingua w "Inter-Lingua" Sp. z o.o Białystok ul. Sienkiewicza 77 tel./fax 0(...) Białymstoku strona główna Kolegium - rekrutacja Kierunki: studia zawodowe dzienne i zaoczne, 3 letnie: - język angielski - język niemiecki Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i wychowania fizycznego w Białymstoku Nauczycielski Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, resocjalizacji i wychowania fizycznego Białystok, ul. Świętojańska 12 tel./fax +48/ tel. + 48/ tel. + 48/ strona główna Kolegium rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki: Pedagogika resocjalizacyjna: 16

17 Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna z Przygotowaniem do śycia w Rodzinie Fakultety: Interwencja Kryzysowa, Pedagogika Penitencjarna Pedagogika rewalidacyjna: Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogiką Wczesnoszkolną Pedagogika Korekcyjna i Wczesnoszkolna Pedagogika Terapeutyczna i Wczesnoszkolna Pedagogika społeczna: Specjalność: Pedagogika Społeczna ze Wspomaganiem Rodziny Wychowanie fizyczne: Specjalność: Wychowanie Fizyczne z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Al. Jana Pawła II Białystok tel. (085) fax. (085) strona główna - rekrutacja Kierunki studiów: Studia I stopnia: kierunek Pedagogika Wychowanie Obronne z Problematyką Przestępczości Resocjalizacja Praca socjalna Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną (muzyka, plastyka, teatr) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną Edukacja medialna z projektowaniem graficznym Studia II stopnia: kierunek pedagogika Wychowanie Obronne z Problematyką Przestępczości Praca socjalna Resocjalizacja Edukacja medialna z projektowaniem graficznym Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku Niepubliczne nauczycielskie kolegium Języków Obcych w Białymstoku ul. Ogrodowa 23 17

18 Białystok tel. (085) , (085) , strona główna Kierunki studiów: nauczyciel języka angielskiego - dzienne 3 letnie licencjackie nauczyciel języka angielskiego - zaoczne 3 letnie licencjackie Dyplom licencjacki nadaje Uniwersytet Warszawski Tytuł magistra moŝna uzyskać na uczelniach krajowych oraz zagranicznych WyŜsza Szkoła Agrobiznesu w ŁomŜy ŁomŜa, ul. Wojska Polskiego 161; tel fax WyŜsza Szkoła Agrobiznesu w ŁomŜy - strona główna Kierunki studiów: Budownictwo I stopnia (inŝynierskie) Specjalność: Budownictwo ogólne Rolnictwo I stopnia (inŝynierskie) Agrobiznes Doradztwo rolne Ochrona środowiska obszarów wiejskich Nowoczesne technologie w uŝytkowaniu mlecznym bydła Rolnictwo II stopnia (magisterskie) Ekonomika rolnictwa Doradztwo rolne Towaroznawstwo I stopnia (inŝynierskie) : Towaroznawstwo produktów rolnych i Ŝywnościowych Hotelarstwo z gastronomią i turystyką Handel i obsługa celna Informatyka I stopnia (inŝynierskie) Specjalność: InŜynieria oprogramowania Edukacja Techniczno Informatyczna I stopnia (inŝynierskie) Nauczanie techniki i informatyki Pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia (licencjackie) Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne - pomostowe (licencjackie) (Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i połoŝnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 18

19 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia) Pielęgniarstwo II stopnia (magisterskie) - w organizacji WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne Białystok tel. 0 /prefiks/ strona główna rekrutacja 2009/ 2010 Kierunki Studiów: Studia licencjackie 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne: Pedagogika studia I stopnia - Pedagogika resocjalizacyjna Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Administracja - Administracja samorządu terytorialnego - Administracja rządowa - Administracja skarbowa - Administracja celna - Zarządzanie słuŝbami porządku publicznego Administracja studia II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne): - europejska - ogólna Filozofia Gospodarka przestrzenna Specjalność: - gospodarka regionalna i lokalna Kulturoznawstwo - Dziennikarstwo telewizyjne - Socjologia kultury - Stosunki międzykulturowe 19

20 Stosunki międzynarodowe Handel zagraniczny Mniejszości narodowe w Polsce i na świecie Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi Finanse Unii Europejskiej Integracja europejska Konsulting polityczny Polityka regionalna SłuŜby graniczne Stosunki międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej SłuŜby zagraniczne i międzynarodowy system ochrony praw człowieka Zarządzanie funduszami zagranicznymi Zdrowie publiczne WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Dział Spraw Studenckich ul. Choroszczańska 31 p. 15, 16, Białystok (085) ,(085) (085) strona główna - rekrutacja 2009/2010 Kierunki studiów: Ekonomia: 2 letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie), stacjonarne (dzienne), 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne). 2 letnie studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie), niestacjonarne (zaoczne). 3 letnie studia I-go stopnia (licencjackie), niestacjonarne (zaoczne). Specjalności II-go stopnia: Zarządzanie funduszami i projektami UE, Zarządzanie organizacjami, Rachunkowość i finanse, Integracja europejska i handel zagraniczny, Zarządzanie usługami informatycznymi (wyłącznie na studiach stacjonarnych), Turystyka międzynarodowa Zarządzanie bezpieczeństwem, Specjalności I-go stopnia: Zarządzanie funduszami i projektami UE, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Zarządzanie organizacjami, Integracja europejska i handel zagraniczny, Gospodarka turystyczna, 20

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na rok akademicki 2014/2015 Studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Kierunki studiów WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA - automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe - mechatronika

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO L.p NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO

WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Pedagogika - Społeczno-opiekuńcza Zarządzanie - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Humanistyczny 1. Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunki, specjalności oraz formy studiów FILOLOGIA 1. studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH

UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWESTYTET W BIAŁYMSTOKU ADRESY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY www: http://biol-chem.uwb.edu.pl ul. Pogodna 65, 15-365 Białystok Biologia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009

Limity przyjęć na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2008/2009 Uchwała nr 66/XII/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 30 maja 2006 r. ISSN 1640-6583 Nr 6A UCHWAŁA NR 88 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2006 r. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo