Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych. Na specjalność kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym mogą zostać zakwalifikowane osoby przyjęte na kierunek administracja drugiego stopnia posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo. Na specjalność administracja skarbowa mogą ubiegać się osoby przyjęte na kierunek administracja drugiego stopnia posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach: administracja, bankowość i finanse, bezpieczeństwo wewnętrzne ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, zarządzanie. 2. Architektura krajobrazu * 1. Architektura krajobrazu 2. Architektura i urbanistyka 3. Bezpieczeństwo narodowe 1. Administracja 2. Archeologia 3. Bezpieczeństwo narodowe 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne 5. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 6. Europeistyka 7. Ekonomia 8. Filologie obce 9. Filozofia 1

2 10. Historia 11. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 12. Inżynieria systemów bezpieczeństwa 13. Nauki o rodzinie 14. Pedagogika 15. Pedagogika specjalna 16. Politologia 17. Praca socjalna 18. Prawo 19. Religioznawstwo 20. Socjologia 21. Stosunki międzynarodowe 22. Teologia 23. Zarządzanie 24. I po innych kierunkach z obszaru nauk społecznych 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne Brak ograniczeń Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych. 5. Biologia Bez dodatkowych uzupełnień 1. Agronomia 2. Architektura krajobrazu 3. Biochemia 4. Biofizyka 5. Bioinformatyka 6. Bioinżynieria produkcji żywności 2

3 7. Biologia 8. Biologia medyczna 9. Biotechnologia 10. Dietetyka 11. Ekologia 12. Fizjoterapia 13. Fizykoterapia 14. Geografia 15. Inżynieria biomedyczna 16. Inżynieria środowiska 17. Kosmetologia 18. Leśnictwo 19. Mikrobiologia 20. Oceanologia 21. Ochrona środowiska 22. Ogrodnictwo 23. Ratownictwo medyczne 24. Rolnictwo 25. Rybactwo 26. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Astronomia 2. Chemia 3. Drzewnictwo 4. Fizyka 5. Geofizyka 6. Informatyka 7. Inżynieria sanitarna 3

4 8. Technologia żywności i żywienie człowieka 9. Towaroznawstwo 6. Biotechnologia (lic.) Bez dodatkowych uzupełnień 1. Biochemia 2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 3. Biofizyka 4. Bioinformatyka 5. Bioinżynieria produkcji żywności 6. Biologia 7. Biologia medyczna 8. Biotechnologia 9. Inżynieria biomedyczna 10. Inżynieria środowiska 11. Leśnictwo 12. Mikrobiologia 13. Ochrona i kształtowanie środowiska 14. Ochrona środowiska 15. Ogrodnictwo 16. Rolnictwo 17. Technologia żywności i żywienie człowieka 18. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Agronomia 2. Biofizyka 3. Chemia 4

5 4. Dietetyka 5. Ekologia 6. Inżynieria materiałowa 7. Inżynieria produkcji 8. Inżynieria sanitarna 9. Oceanologia 10. Rybactwo 11. Technologia chemiczna 12. Towaroznawstwo 7. Biotechnologia* (inż.) Bez dodatkowych uzupełnień kandydaci z tytułem inżyniera: 1. Biochemia 2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 3. Bioinżynieria produkcji żywności 4. Biologia 5. Biologia medyczna 6. Biotechnologia 7. Inżynieria biomedyczna 8. Inżynieria środowiska 9. Leśnictwo 10. Mikrobiologia 11. Ochrona i kształtowanie środowiska 12. Ochrona środowiska 13. Ogrodnictwo 14. Rolnictwo 15. Technologia żywności i żywienie człowieka 16. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 5

6 z tytułem inżyniera: 1. Agronomia 2. Biofizyka 3. Bioinformatyka 4. Chemia 5. Dietetyka 6. Ekologia 7. Inżynieria materiałowa 8. Inżynieria produkcji 9. Inżynieria sanitarna 10. Oceanologia 11. Rybactwo 12. Technologia chemiczna 13. Towaroznawstwo Z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub równoważnym: 1. Biochemia 2. Biologia 3. Biotechnologia 4. Chemia 5. Farmacja 6. Mikrobiologia 7. Weterynaria 8. Budownictwo 1. Budownictwo 9. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Brak ograniczeń 6

7 10. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brak ograniczeń 11. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 12. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1. Architektura wnętrz 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 3. Grafika 4. Malarstwo 5. Rzeźba 6. Scenografia 7. Wzornictwo 1. Dyrygentura 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3. Instrumentalistyka 4. Jazz i muzyka estradowa 5. Kompozycja i teoria muzyki 13. Ekonomia 1. Administracja 2. Ekonomia 3. Europeistyka 4. Finanse i rachunkowość 5. Gospodarka przestrzenna 6. Informatyka 7. Informatyka i ekonometria 8. Logistyka 9. Matematyka 10. Politologia 11. Polityka społeczna 12. Prawo 7

8 13. Socjologia 14. Stosunki międzynarodowe 15. Towaroznawstwo 16. Turystyka i rekreacja 17. Zarządzanie 18. Zarządzanie i inżynieria produkcji 19. Zarządzanie i marketing 20. Inne kierunki, na których suma punktów ECTS z przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych wynosiła minimum Filologia polska Brak ograniczeń 15. Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka angielskiego 1. Filologia, spec. filologia angielska 2. Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka angielskiego 16. Filologia spec. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 1. Filologia, spec. filologia germańska 2. Filologia, spec. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego 3. Absolwenci innych kierunków posiadający Certyfikat C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego 17. Filologia, spec. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 1. Filologia, spec. filologia rosyjska 2. Filologia, spec. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego 18. Filologia, spec. filologia angielska 1. Filologia, spec. filologia angielska 8

9 19. Filologia, spec. filologia germańska 1. Filologia, spec. filologia germańska 2. Absolwenci innych kierunków posiadający Certyfikat C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego 20. Filologia, spec. filologia rosyjska 1. Filologia, spec. filologia rosyjska 2. Filologia, spec. filologia rosyjska z językiem angielskim 3. Filologia, spec. filologia białoruska 4. Filologia, spec. filologia ukraińska 5. Filologia, spec. filologia wschodniosłowiańska 6. Filologia, spec. slawistyka 7. Filologia, spec. kultura Rosji i narodów sąsiednich 21. Filozofia Brak ograniczeń 22. Geodezja i kartografia * 1. Geodezja i kartografia 2. Budownictwo 3. Geofizyka 4. Górnictwo i geologia 5. Nawigacja 23. Gospodarka przestrzenna * 1. Architektura 2. Architektura krajobrazu 3. Architektura i urbanistyka 9

10 24. Historia Brak ograniczeń 4. Budownictwo 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria środowiska 7. Ochrona środowiska 25. Informatyka * Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Automatyka i robotyka 2. Biotechnologia 3. Edukacja techniczno-informatyczna (inżynierska) 4. Elektronika i telekomunikacja 5. Fizyka techniczna 6. Geodezja i kartografia 7. Informatyka (inżynierska) 8. Inżynieria biomedyczna 9. Mechatronika 10. Nawigacja Po przyjęciu na studia II stopnia, student będący absolwentem kierunku pokrewnego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie 4 semestrów nauki. 26. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej * 1. Edukacja techniczno-informatyczna 2. Energetyka 10

11 3. Inżynieria bezpieczeństwa 4. Inżynieria chemiczna i procesowa 5. Inżynieria środowiska 6. Leśnictwo 7. Mechanika i budowa maszyn 8. Mechatronika 9. Ochrona środowiska 10. Ogrodnictwo 11. Rolnictwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia drewna 14. Technologia żywności i żywienie człowieka 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji 27. Inżynieria środowiska* 1. Budownictwo 2. Inżynieria środowiska 3. Ochrona środowiska - w przypadku absolwentów kierunku ochrona środowiska podjęcie decyzji o możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia uzależnione będzie od opinii kierunkowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia. 28. Inżynieria środowiska* (oferta w języku angielskim) 1. Biotechnologia 2. Budownictwo 3. Inżynieria chemiczna i procesowa 4. Inżynieria środowiska 5. Ochrona środowiska 6. Technologia chemiczna Wymagana znajomość języka angielskiego 11

12 29. Komunikacja międzykulturowa w Europie (oferta w języku rosyjskim) Brak ograniczeń 30. Logopedia 1. Logopedia 31. Matematyka, spec. matematyka stosowana Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Astronomia 2. Automatyka i robotyka 3. Edukacja techniczno-informatyczna 4. Ekonomia 5. Elektronika i telekomunikacja 6. Finanse i rachunkowość 7. Fizyka 8. Fizyka techniczna 9. Geodezja i kartografia 10. Informatyka 11. Informatyka i ekonometria 12. Matematyka 13. Mechatronika 14. Nawigacja Po przyjęciu na studia II stopnia, student będący absolwentem kierunku pokrewnego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie 4 semestrów nauki. 12

13 32. Matematyka, spec. nauczanie matematyki Bez dodatkowych uzupełnień: 1. Astronomia 2. Edukacja techniczno-informatyczna 3. Fizyka 4. Informatyka 5. Matematyka O przyjęcie na specjalność nauczanie matematyki mogą ubiegać się wyłącznie osoby mające potwierdzone uprawnienia do nauczania w szkole (specjalność nauczycielska na studiach pierwszego stopnia, studia podyplomowe itp.) Po przyjęciu na studia II stopnia, student będący absolwentem kierunku pokrewnego zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie 4 semestrów nauki. 33. Mechanika i budowa maszyn* 1. Automatyka i robotyka 2. Edukacja techniczno-informatyczna 3. Energetyka 4. Elektrotechnika 5. Inżynieria bezpieczeństwa 6. Mechanika i budowa maszyn 7. Mechatronika 8. Metalurgia 9. Technika rolnicza i leśna 10. Technologia drewna 11. Transport 12. Zarządzanie i inżynieria produkcji 13

14 34. Mechatronika* 1. Automatyka i robotyka 2. Energetyka 3. Elektrotechnika 4. Mechanika i budowa maszyn 5. Mechatronika 6. Metalurgia 7. Transport 35. Mikrobiologia Bez dodatkowych uzupełnień 1. Analityka medyczna 2. Biologia 3. Biologia medyczna 4. Biotechnologia 5. Diagnostyka medyczna 6. Mikrobiologia Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS) 1. Agronomia 2. Biochemia 3. Biofizyka 4. Bioinżynieria produkcji żywności 5. Chemia 6. Dietetyka 7. Ekologia 8. Fizjoterapia 9. Fizykoterapia 10. Geologia 11. Inżynieria biomedyczna 14

15 12. Inżynieria sanitarna 13. Inżynieria środowiska 14. Kosmetologia 15. Leśnictwo 16. Oceanologia 17. Ochrona środowiska 18. Ogrodnictwo 19. Ratownictwo medyczne 20. Rolnictwo 21. Rybactwo 22. Technologia żywności i żywienie człowieka 23. Towaroznawstwo 24. Zootechnika 36. Nauki o rodzinie Brak ograniczeń 37. Ochrona środowiska * (na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria chemiczna i procesowa 7. Inżynieria sanitarna 8. Inżynieria środowiska 9. Leśnictwo 10. Ochrona środowiska 11. Ogrodnictwo 12. Rolnictwo 15

16 13. Rybactwo 14. Technika rolnicza i leśna 15. Technologia chemiczna 16. Technologia żywności i żywienie człowieka 17. Towaroznawstwo 18. Zootechnika 38. Ochrona środowiska* (na Wydziale Nauk o Środowisku) 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Budownictwo 5. Geodezja i kartografia 6. Gospodarka przestrzenna 7. Inżynieria chemiczna i procesowa 8. Inżynieria sanitarna 9. Inżynieria środowiska 10. Leśnictwo 11. Ochrona środowiska 12. Ogrodnictwo 13. Rolnictwo 14. Rybactwo 15. Technika rolnicza i leśna 16. Technologia chemiczna 17. Technologia żywności i żywienie człowieka 18. Towaroznawstwo 19. Zootechnika 39. Ochrona środowiska* - oferta w języku angielskim (na Wydziale Nauk o Środowisku) 1. Biotechnologia 2. Budownictwo 3. Inżynieria chemiczna i procesowa, 16

17 4. Inżynieria sanitarna, 5. Inżynieria środowiska, 6. Ochrona środowiska, 7. Technika rolnicza i leśna 8. Technologia chemiczna 9. Technologia żywności i żywienie człowieka Wymagana znajomość języka angielskiego 40. Odnawialne źródła energii * 41. Ogrodnictwo * 1. Biotechnologia 2. Budownictwo 3. Edukacja techniczno-informatyczna 4. Energetyka 5. Gospodarka przestrzenna 6. Geodezja i kartografia 7. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 8. Leśnictwo 9. Mechanika i budowa maszyn 10. Mechatronika 11. Ochrona środowiska 12. Ogrodnictwo 13. Rolnictwo 14. Technika rolnicza i leśna 15. Towaroznawstwo 16. Zootechnika 1. Architektura krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 17

18 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 7. Leśnictwo 8. Ochrona środowiska 9. Ogrodnictwo 10. Rolnictwo 11. Rybactwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia żywności i żywienie człowieka 14. Towaroznawstwo 15. Turystyka i rekreacja 16. Zootechnika 42. Pedagogika (spec. pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, menadżer kultury,) 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 4. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 6. Edukacja techniczno-informatyczna 7. Ekonomia 8. Filologia 9. Filologia polska 10. Filozofia 11. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 12. Historia 13. Kulturoznawstwo 14. Nauki o rodzinie 15. Pedagogika 16. Pedagogika specjalna 17. Politologia 18

19 18. Polityka społeczna 19. Prawo 20. Psychologia 21. Praca socjalna 22. Socjologia 23. Stosunki międzynarodowe 24. Teologia 25. Zarządzanie; i po innych kierunkach z obszaru nauk społecznych i humanistycznych 43. Pedagogika (spec. wczesna edukacja, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego) 1. Pedagogika 2. Pedagogika specjalna 3. po kierunkach z uprawnieniami nauczycielskimi lub pedagogicznymi 44. Pedagogika specjalna (spec. andragogika specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością) 1. Pedagogika 2. Pedagogika specjalna 3. I po innych kierunkach z przygotowaniem pedagogicznym 45. Pedagogika specjalna (spec. resocjalizacja z penitencjarystyką) 1. Pedagogika 2. Pedagogika specjalna 3. Praca socjalna 4. Polityka społeczna 5. Socjologia 6. Psychologia 7. I po innych kierunkach z obszaru nauk społecznych 19

20 46. Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo 47. Politologia 1. Administracja 2. Archeologia 3. Bezpieczeństwo narodowe 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne 5. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 6. Europeistyka 7. Ekonomia 8. Filologie obce 9. Filozofia 10. Historia 11. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 12. Inżynieria systemów bezpieczeństwa 13. Nauki o rodzinie 14. Pedagogika 15. Pedagogika specjalna 16. Politologia 17. Praca socjalna 18. Prawo 19. Religioznawstwo 20. Socjologia 21. Stosunki międzynarodowe 22. Teologia 23. Zarządzanie 24. I po innych kierunkach z obszaru nauk społecznych 48. Rolnictwo * 1. Architektura Krajobrazu 2. Bioinżynieria produkcji żywności 20

21 3. Biotechnologia 4. Geodezja i kartografia 5. Gospodarka przestrzenna 6. Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego 7. Leśnictwo 8. Ochrona środowiska 9. Ogrodnictwo 10. Rolnictwo 11. Rybactwo 12. Technika rolnicza i leśna 13. Technologia żywności i żywienie człowieka 14. Towaroznawstwo 15. Turystyka i rekreacja 16. Zootechnika 49. Rybactwo* Bez dodatkowych uzupełnień 1. Bioinżynieria produkcji żywności 2. Biotechnologia 3. Leśnictwo 4. Ochrona środowiska 5. Ogrodnictwo 6. Rolnictwo 7. Rybactwo 8. Technologia żywności i żywienie człowieka 9. Weterynaria 10. Zootechnika Absolwenci innych kierunków i obszarów kształcenia muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: biologiczne podstawy rybactwa, chów i hodowla 21

22 ryb, rybactwo na wodach otwartych. Po przyjęciu na studia absolwenci innych niż ww kierunków muszą uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie trzech semestrów nauki. 50. Stosunki międzynarodowe Brak ograniczeń 51. Technologia żywności i żywienie człowieka * 52. Towaroznawstwo * 1. Akwakultura i bezpieczeństwo żywności 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Gastronomia - sztuka kulinarna 5. Inżynieria chemiczna i procesowa 6. Inżynieria środowiska 7. Ochrona środowiska 8. Ogrodnictwo 9. Rolnictwo 10. Rybactwo 11. Technologia żywności i żywienie człowieka 12. Technika rolnicza i leśna 13. Towaroznawstwo 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji 15. Zootechnika 1. Akwakultura i bezpieczeństwo żywności 2. Bioinżynieria produkcji żywności 3. Biotechnologia 4. Broker innowacji w przemyśle spożywczym 22

23 5. Gastronomia - sztuka kulinarna 6. Inżynieria chemiczna i procesowa 7. Inżynieria przetwórstwa żywności 8. Inżynieria środowiska 9. Ochrona środowiska 10. Ogrodnictwo 11. Rolnictwo 12. Rybactwo 13. Technologia żywności i żywienie człowieka 14. Technika rolnicza i leśna 15. Towaroznawstwo 16. Turystyka i rekreacja 17. Zarządzanie i inżynieria produkcji 18. Zootechnika 53. Turystyka i rekreacja 1. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 2. Ekonomia 3. Gastronomia sztuka kulinarna 4. Geografia 5. Marketing 6. Pedagogika 7. Technologia żywności i żywienie człowieka 8. Turystyka i rekreacja 9. Wychowanie fizyczne 10. Zarządzanie 11. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Absolwenci innych kierunków i obszarów kształcenia muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: ekonomii i zarządzania, turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, hotelarstwa i gastronomii, ekologii i kształtowania środowiska. Po przyjęciu na studia absolwenci innych niż ww kierunków muszą 23

24 uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie czterech semestrów nauki. 54. Zarządzanie 1. Administracja 2. Ekonomia 3. Europeistyka 4. Finanse i rachunkowość 5. Gospodarka przestrzenna 6. Informatyka 7. Informatyka i ekonometria 8. Logistyka 9. Matematyka 10. Politologia 11. Polityka społeczna 12. Prawo 13. Socjologia 14. Stosunki międzynarodowe 15. Towaroznawstwo 16. Turystyka i rekreacja 17. Zarządzanie 18. Zarządzanie i inżynieria produkcji 19. Zarządzanie i marketing 20. Inne kierunki, na których suma punktów ECTS z przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych wynosiła minimum 10 24

25 55. Zootechnika * Bez dodatkowych uzupełnień 1. Bioinżynieria produkcji żywności (absolwenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt) 2. Zootechnika Z uzupełnieniami w ramach dodatkowych punktów ECTS: 1. Bioinżynieria produkcji żywności (z wyłączeniem absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt bez uzupełnień) 2. Biotechnologia 3. Gastronomia sztuka kulinarna 4. Ochrona środowiska 5. Rolnictwo 6. Rybactwo 7. Technologia żywności i żywienie człowieka Absolwenci ww kierunków mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek zootechnika, lecz będą zobligowani do zrealizowania ewentualnych dodatkowych treści kształcenia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie trzech semestrów nauki. * - warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera 25

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja 2. Architektura krajobrazu Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedzina nauk humanistycznych Dziedzina nauk teologicznych Dziedzina nauk społecznych Archeologia Bibliologia i informatologia Etnologia Filozofia Historia Historia sztuki Językoznawstwo Literaturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie nowej matury Kryteria kwalifikacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020 Przedmioty objęte postępowaniem

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 246 Senatu UZ z dnia 28 lutego 2018 r. Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 246 Senatu UZ z dnia 28 lutego 2018 r. Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna 2) architektura wnętrz 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 4) filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo 5) grafika 6) jazz i muzyka estradowa 7) literatura popularna

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna

Załącznik. do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura wnętrz 3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych* 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów. Uniwersytet ,46 %

Losy absolwentów. Uniwersytet ,46 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1483 Ilość roczników: 20 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł

STUDIA STACJONARNE. Koszt jednej godziny zajęć dydaktycznych. Wydział Biologiczno - Rolniczy. I stopień ,00 zł 3 500,00 zł 1 750,00 zł Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2018 Rektora UR z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019 WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2017/18 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e Załącznik do Uchwały Senatu nr 26 /19 Studia prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na określonych kierunkach, poziomach i profilach przyporządkowuje się do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 0 9 Poz. 8 8 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia września 0 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2019/20. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.

Rekrutacja 2019/20. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2019/20 Oferta edukacyjna www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań, 2019 r. Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/20

Bardziej szczegółowo

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3)

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) I. Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III razem 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 6 lutego 08 r. Poz. 7 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 08 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2914 r.

Załącznik do Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2914 r. P R O J E K T Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna Konkurs Prac i Projektów Praktycznych Uczniów Szkół Średnich Konkurs Technik - Absolwent Roku Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna 1) architektura 2) arteterapia 3) literatura popularna i kreacje światów gier

Olimpiada Artystyczna 1) architektura 2) arteterapia 3) literatura popularna i kreacje światów gier Wykaz kierunków studiów, na które może ubiegać się kandydat będący laureatem lub finalistą stopnia centralnego z danej olimpiady, określony w rekrutacji w latach 2019/2020-2022/2023 Olimpiada Artystyczna

Bardziej szczegółowo

NAUKA I BADANIA NA UW

NAUKA I BADANIA NA UW obszar nauk 1 NAUKA I BADANIA NA UW Jednostki UW kategoryzowane w podziale na grupy nauk Jednostka 2 OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH Kategoria jednostki Liczba grantów realizowanych w ostatnich 3 latach, otrzymujących

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 31 lipca 2018 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W tegorocznym naborze minimum punktowe uprawniające do przyjęcia do I LO w Sopocie wynosi 120 pkt

Uwaga! W tegorocznym naborze minimum punktowe uprawniające do przyjęcia do I LO w Sopocie wynosi 120 pkt Uwaga! W tegorocznym naborze minimum punktowe uprawniające do przyjęcia do I LO w Sopocie wynosi 120 pkt UCZEŃ W PROCESIE REKRUTACJI TWORZY WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACJI: DOKONUJE WYBORU KLASY Z JEDNYM PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1.

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2017/2018 Lp. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski 1B historia, WOS, język angielski 1C biologia, chemia, język angielski klasa

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich

Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich Wykaz olimpiad, konkursów i turniejów ogólnopolskich uprawnienia laureatów i finalistów stopnia centralnego do przyjęcia na I rok studiów w latach 2012-2014 Załącznik nr 1 Lp. Nazwa olimpiady 1 Olimpiada

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo

Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo Studia niestacjonarne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Jesteś studentem kierunku: rolnictwo Masz do wyboru następujące języki: angielski A2 2 B1 1 niemiecki A1 1 rosyjski A2 1 poziom Punktacja

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r. Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, na które mogą być przyjmowani w latach 2020/2021-2023/2024,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora*

Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS opłat na ch stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla cudzoziemców przyjętych na podstawie decyzji Rektora* L..p. Wydział Nazwa kierunku 1. Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Poziom kształcenia Rok studiów Tabela wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1.

Lp. Kierunek studiów Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 65/2016-2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 26 maja 2017 r. Wykaz przedmiotów wymaganych/do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 86% absolwentów rocznika Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków

Grupa absolwentów. 0 Dane od 86% absolwentów rocznika Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków Grupa absolwentów 0 Dane od 86% absolwentów rocznika 0-07 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków Najczęściej wybierane uczelnie 5,00,9 0,00 9,7 5,00 5,60,,76 0,00 5,00,86,5,0,0,0,

Bardziej szczegółowo

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie Załącznik nr 2 do Uchwały nr48/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów stosowane są następujące i odnoszące się do ocen z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu LOSY ABSOLWENTÓW 2013/2014 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu Opracowanie: Tomasz Łęczyński Dane zostały zebrane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Rozwój predyspozycji

Rozwój predyspozycji POLITECHNICZNY Przedmioty realizowane w zakresie matematyka fizyka matematyką i fizyką. Trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie będzie język angielski lub informatyka. Dla zainteresowanych organizowane

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SOPOCKIEJ JEDYNKI. Rok szkolny 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA SOPOCKIEJ JEDYNKI. Rok szkolny 2017/2018 OFERTA EDUKACYJNA SOPOCKIEJ JEDYNKI Rok szkolny 2017/2018 ATUTY OFERTY : Międzyoddziałowe nauczanie interdyscyplinarne Możliwość wszechstronnego kształcenia i rozwoju ucznia Oddziały maksymalnie 10-14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA W KONINIE ROCZNIK 06-09 OGÓŁEM UCZNIÓW: BRAK INFORMACJI:8 PRZERWA: 9 45 Najpopularniejsze uczelnie 40 35 30 5 0 5 Absolwenci 0 5 0 8 Najpopularniejsze kierunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora UMCS Wysokość opłat na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo