Skuteczna Sprzedaż i Negocjacje. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczna Sprzedaż i Negocjacje. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie"

Transkrypt

1 Skuteczna Sprzedaż i Negocjacje 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie

2 2 Skuteczna sprzedaż i negocjacje Szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie Cele szkolenia Niezależnie czy pracujemy w firmie handlowej, czy też w instytucji pożytku publicznego wszyscy mamy klientów, którym oferujemy swoje produkty lub usługi. Ten blok szkoleniowy ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie sprzedaży oraz komunikacji z klientem, jest adresowany zarówno do samych przedsiębiorców, jak i do ich pracowników. Korzyści ze szkolenia Uczestnicy rozwiną umiejętnośd prowadzenie skutecznej rozmowy handlowej, rozpoczynając od rozpoznawania potrzeb klienta i prezentacji produktu, do doskonalenia kompetencji komunikacyjnych z elementami perswazji. Następnie będą mieli okazję doświadczyd prawdziwych negocjacji biorąc udział w grze symulacyjnej. To pozwoli na zdobycie wiedzy o technikach i stylach negocjowania oraz zasadach, jakimi warto kierowad się podczas negocjacji, aby osiągad zamierzone cele. Gra symulacyjna "Nieruchomości pod Wawelem" - gra doskonaląca umiejętności negocjacyjne (nie tylko dla branży nieruchomości) Jest to gra negocjacyjna, której fabuła rozgrywa się na terenie miasta Krakowa. Uczestnicy wcielają się we właścicieli lub potencjalnych nabywców wartościowych krakowskich kamienic.

3 3 Gra pozwala zdobywad podstawową wiedzę na temat negocjacji. Bardzo dobrze odzwierciedla ona mechanizmy, jakie występują w trakcie rzeczywistych negocjacji. Dzięki temu uczestnicy gry mogą eksperymentowad oraz dwiczyd umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Gra negocjacyjna jest skierowana do każdego, kto w swojej pracy zawodowej lub prywatnie zajmuje się negocjacjami. Szkolenie jest niewątpliwie przydatne dla wszystkich, ponieważ umiejętności negocjacyjne można wykorzystad w wielu momentach życia - od negocjacji z rodzicami odnośnie zakupu zabawki po negocjacje płacowe w pracy aż po negocjacje przy poważnych zakupach, np. zakup mieszkania. Dlaczego warto zagrad? podczas gier symulacyjnych uczestnicy zapamiętują trwale 75% przekazywanej wiedzy symulacja to jedyna metoda, w której uczestnicy podejmują decyzje i od razu obserwują ich skutki gra jest interesująca i dostarcza ogromnych emocji umiejętności nabyte podczas gry są przydatne w codziennej pracy zawodowej lub w życiu prywatnym zapraszamy też firmy, które chcą zorganizowad ciekawą imprezę integracyjną

4 4 Gra była prezentowana podczas Wiosennych Warsztatów Symulacyjnych Gier Decyzyjnych (Sandomierz, kwiecieo 2010). Brali w niej również udział uczestnicy konferencji "Czy warto szkolid się ze sprzedaży i negocjacji", którą zorganizowaliśmy w Katowicach. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z relacją z konferencji i migawek z przebiegu gry. Metody Szkolenie przeprowadzone będzie w formie aktywnych warsztatów, z wykorzystaniem dużej ilości dwiczeo praktycznych (szczególnie dwiczenia w grupach, studia przypadku, praca w parach, scenki z odgrywaniem ról), mini wykładów, dyskusji. Pozostałe moduły szkoleniowe: W ramach projektu realizowane są również szkolenia: Marketing strategiczny, operacyjny, e- marketing dla małych firm, Lider zespołu oraz Zarządzanie firmą i efektywnośd własna. Obszary tematyczne 1. Rozmowa Handlowa. Podczas tego szkolenia będą mogli się Paostwo dowiedzied: Jak dobrze rozpoznad potrzeby klienta? Jak wywrzed najkorzystniejsze pierwsze wrażenie? Jak skutecznie zaprezentowad ofertę? Jak najefektywniej zakooczyd rozmowę handlową? Jak etycznie stosowad perswazję? 2. Negocjacje: Podczas tego szkolenia będą mogli się Paostwo dowiedzied: Jakie są filary skutecznych negocjacji? Jaki jest najwłaściwszy styl negocjacji i dlaczego? Jakie strategie i taktyki negocjacji są stosowane w praktyce?

5 5 Jakie są etapy negocjacji? Jakie są reguły wywierania wpływy? Jak skutecznie bronid się przed manipulacjami? W jaki sposób wychodzid z impasów negocjacyjnych? Jakimi zasadami kieruje się efektywny negocjator? Co mogę zyskad z dobrego zakooczenia negocjacji? Trenerzy biorący udział w projekcie: Jolanta Duraj Trener i konsultant HR z pięcioletnim doświadczeniem w tym obszarze. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellooskiego - specjalizacja w dziedzinie psychologii biznesu. Ukooczyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na WSE im. Tischnera w Krakowie oraz Szkołę Trenerów we Wszechnicy UJ. Jest akredytowanym trenerem w zakresie zastosowania metodologii Insights Discovery. Pracowała w dziale personalnym firmy ogólnopolskiej branży medycznej zatrudniającej ponad 900 pracowników, skąd też zainteresowanie takimi procesami organizacyjnymi jak rekrutacja, adaptacja, ocena i rozwój pracowników. Prowadzi szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności menedżerskich i interpersonalnych, budowania i zarządzania zespołami, wprowadzania systemów ocen. Ma za sobą ponad 1000 godzin szkoleniowych realizowanych samodzielnie lub w roli co-trenera, współpracowała jako assesor przy organizacji wielu sesji Development Center. Zrealizowała między innymi projekty szkoleniowe lub doradcze dla następujących firm i instytucji: ZUS, Accelor Mital, British American Tobacco, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Centrum Medyczne Damiana, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego, Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen, Ciech S.A. Współpracuje z WSE im. Tischnera prowadząc zajęcia w ramach studiów podyplomowych: Trener biznesu i menedżer szkoleo. Aleksandra Mykowska Od 2002 prowadzi własną firmę szkoleniowo doradczą: Dom Szkoleo i Doradztwa. Zatrudnia obecnie kilkanaście osób na stałe plus kilkudziesięciu stałych współpracowników. Specjalizuje się we wspieraniu w rozwoju firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw): dla kilkudziesięciu firm opracowywała strategie, systemy zarządzania, zwiększenie efektywności organizacji etc. Współpracowała przy opracowaniu pond 100 biznes planów. Przeprowadziła szkolenia, w których

6 6 uczestniczyli właściciele i pracownicy kilkuset firm. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami ma na swoim koncie koordynację projektów o wartości ponad 6,5 mln. Obecnie rozpoczyna wdrożenie nowego biznesowego projektu. Adam Pioch Z komputerami obcuje od początku lat 80, zaczynał od 8 bitowego Atari, poprzez komputery Apple Mac, Amiga, aż do klasy PC. Jest jednym z tych maniaków, którzy o komputerach i Internecie wiedzą prawie wszystko. Już podczas studiów na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki ATR w Bydgoszczy prowadził kursy budowy stron www publikowane na łamach prasy komputerowej. Obecnie z sukcesem pomaga firmom efektywnie korzystad z Internetu w biznesie. Tworzy i wdraża specjalistyczne koncepcje nowych serwisów www i aplikacje internetowe. Jest aktywnym członkiem organizacji Toastmasters International, posiada międzynarodowy certyfikat Advanced Communicator Bronze, należy do Business Network International. Jest współzałożycielem poznaoskiego klubu profesjonalnych mówców. W wolnych chwilach pisuje bloga Aleksandra Suchowiejko Trener Biznesu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, specjalnośd Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, specjalnośd Psychologia w biznesie i handlu oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu. Uczestnik programu Szkoła Sprzedaży wg metodologii Sandler Training. Członek Komisji Etyki Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Doświadczony handlowiec, promotor nowoczesnych technik sprzedaży, wieloletni sprzedawca oraz trener w branży IT. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotowała i przeprowadziła szereg programów szkoleniowych z zakresu autoprezentacji, sprzedaży, telemarketingu, obsługi klienta oraz negocjacji. Katarzyna Jasłowska Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Lubelskiej oraz Executive MBA na University of Illinois. Ukooczyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator, Szkołę Coachingu, Mentoringu i Doradztwa TROP oraz Szkołę Coachingu Relacyjnego w GDS Transmisja.

7 7 Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe na różnych szczeblach w branżach medycznej i telekomunikacyjnej. Jest praktykiem sprzedaży i zarządzania. Pracowała jako handlowiec, a następnie kierowała zespołami sprzedażowymi i strukturami handlowymi. Od kilku lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleo z zakresu umiejętności kierowniczych, zarządzania zespołami handlowymi, sprzedaży, negocjacji oraz doskonalenia kompetencji osobistych. Uczestniczyła w projektach HR prowadząc rekrutacje, ocenę pracowniczą oraz Development Center. Prowadzi coaching menadżerski oraz wspiera grupy pracownicze w treningach na stanowisku pracy. Motto: jeśli chcesz zmieniad rzeczywistośd, zacznij od siebie Dariusz Sidor Trener biznesu, coach i przedsiębiorca. Doświadczenia zawodowe zdobył pracując w korporacji, organizacjach non-profit, mediach oraz prowadząc własną działalnośd gospodarczą. Specjalizuje się w negocjacjach i obsłudze kluczowych klientów. Osiągał bardzo dobre wyniki negocjując reklamacje i ugody. Kierował innowacyjnym projektem budowy osiedla domków jednorodzinnych dla studentów. Aktualnie jest prywatnym przedsiębiorcą.. Swoją karierę w branży szkoleniowej rozpoczął w roku 2010 jako trener i coach. Prowadzi szkolenia z negocjacji, efektywnej komunikacji, obsługi zorientowanej na klienta, przedsiębiorczości, inteligencji finansowej. Przeprowadza ocenę kompetencji kadry kierowniczej AC. Ponadto prowadzi coaching indywidualny. Podczas pracy z grupą koncentruje się na tym, aby każdy z uczestników miał okazję do głębokiej refleksji i przetestowania nowych doświadczeo. W swojej pracy opiera się w dużym stopniu na doświadczeniach praktycznych. Szczegóły organizacyjne Czas trwania modułu: 4 dni (2x2dni) Koszt szkolenia: 420 zł.

8 8 Cena obejmuje 4 dni szkoleniowe z wybranego tematu, materiały, dostęp do platformy e-learningowej, przerwy kawowe i lunch). Kwota może ulec zmianie ze względu na nowelizację ustawy o podatku VAT. Szkolenia nie zostały objęte 23% stawką podatku, kwota może więc zostad podniesiona o 96,60zł. Miejsce szkolenia: hotel w Krakowie Daty zjazdów dostępne są na stronie projektu: Prosimy, aby zarezerwowali sobie Paostwo czas w godzinach od 9 rano do 17 po południu każdego dnia szkolenia. Szkolenia mają charakter krótkich, intensywnych kursów z najważniejszych (kluczowych) kompetencji biznesowych. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający ukooczenie szkolenia. Szczegółowe informacje na temat naszej oferty są dostępne pod numerem: Michał Walczyk tel tel./fax w.26

Marketing strategiczny, operacyjny, e-marketing dla małych firm. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie

Marketing strategiczny, operacyjny, e-marketing dla małych firm. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie Marketing strategiczny, operacyjny, e-marketing dla małych firm 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie 2 Marketing strategiczny, operacyjny, e-marketing dla małych firm Szkolenie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 2012. Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego

SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 2012. Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH INFORMATOR 01 Grupa Active Change oraz Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego BYĆ ALBO NIE BYĆ TRENEREM? Jeśli czytasz ten artykuł, to byd może masz już za sobą

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo