Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego"

Transkrypt

1

2 CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, zmiany zachodzące w środowisku pracy.

3 PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁANIA Działy gospodarki narodowej: - przemysł, - budownictwo, - rolnictwo, - transport, - handel. Zakłady zatrudniające pracowników młodych oraz pracowników o krótkim stażu pracy na zajmowanym stanowisku (do dwóch lat). Małe i średnie zakłady.

4 ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII Dobrowolność uczestnictwo w strategii jest dobrowolne, każdy z partnerów wypełnia deklarację przystąpienia, w której deklaruje zakres działań, które będzie realizował. Partnerstwo wszyscy partnerzy działają na zasadach równości i partnerstwa. Do udziału w planowaniu i realizacji zamierzeń zaproszono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organy nadzoru nad warunkami pracy, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz poprawy warunków pracy.

5 ZASADY DZIAŁANIA W RAMACH STRATEGII Szybkość działania w ramach strategii przewiduje się uruchomienie tzw. sieci powiązań pomiędzy organami nadzoru. Koordynacja koordynację działań oraz obsługę biurową zapewnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

6 PARTNERZY STRATEGII: organy nadzoru nad warunkami pracy, władze wojewódzkie i samorządowe, organizacje pracodawców, stowarzyszenia, samorządy zawodowe, związki zawodowe. Wszystkie organizacje i osoby działające w Wielkopolsce mogą aktywnie uczestniczyć i wspierać WSOWpP.

7 Wstępem do realizacji Strategii było spotkanie, na które zostali zaproszeni partnerzy, spotkanie odbyło się 23 kwietnia 2010 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

8 Wielkopolska Komisja Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu jest organem konsultacyjno-doradczym, skupia przedstawicieli organów nadzoru nad warunkami pracy, władz wojewódzkich i samorządowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń, samorządów zawodowych, przedstawicieli związków zawodowych.

9 Podczas spotkania dnia 23 kwietnia 2010 r.: 1. Przedstawiono informację o wypadkach przy pracy w województwie wielkopolskim. 2. Przedstawiono założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy Krzysztof Fiklewicz Okręgowy Inspektor Pracy. 3. Odbyła się dyskusja nad założeniami strategii. Omówiono deklarację przystąpienia do WSOWpP. 4. Powołanie Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. 5. Przyjęcie wniosków i propozycji

10 Podczas spotkania r. powołano Wielkopolską Komisję Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu, przyjęto Regulamin pracy Komisji, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali deklaracje przystąpienia do WSOWpP.

11 Skład osobowy Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu powołanej r. Lp. Partner Adres Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Poznań, ul. Masztalarska 3 Poznań, ul. Taczaka 5 Poznań, ul. Gdyńska 45 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 5 Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu Poznań, ul. Dąbrowskiego Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dyrektor Wielkopolkiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Poznań, ul. Wieruszowska 16 Poznań, al. Niepodległości 2

12 Skład osobowy Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu powołanej r. Lp. Partner Adres Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Poznań Poznań, ul. Woźna 9/1 Poznań ul. Taczaka 12 Poznań, ul. Metalowa 7 Poznań, ul. Bóźnicza 11 c Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 Poznań, Os. Piastowskie 25 (korespondencja: ul. Kopernika 28, Śrem) 14 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Poznań, al. Niepodległości 16/18

13 Wnioski ze spotkania r. 1 Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili akces uczestnictwa w Strategii, co potwierdzili podpisaniem protokółu powołania Komisji Ograniczania Wypadków Przy Pracy przy OIP Poznań. 2 Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z powstającej możliwości bliższej i sprawniejszej współpracy pomiędzy partnerami oraz potrzebę szybkiego komunikowania się i informowania o podejmowanych przedsięwzięciach. 3 Zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia strony internetowej. Wyrażono chęć umieszczenia na stronach internetowych partnerów loga WSOWpP oraz linku do powstającej strony

14 Wnioski ze spotkania r. 4 Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawił założenia Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej dla Województwa Wielkopolskiego na lata opracowanej prze Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, zwracając uwagę na elementy zbieżne z WSOWpP Z-ca Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zwrócił uwagę na ważny aspekt edukacyjny WSOWpP Wielkopolska Izba Rzemieślnicza skupia 6tys. firm, w których zatrudnionych jest 14 tys. pracowników młodocianych. 6 W trakcie spotkania rozważano możliwość ewentualnego włączenia do działań w ramach programu towarzystw ubezpieczeniowych.

15 NAJWAŻNIEJSZE FORMY DZIAŁANIA W RAMACH WIELKOPOLSKIEJ STRATEGII OGRANICZANIA WYPADKÓW W LATACH : Wydarzenia: konferencje i seminaria, warsztaty i pokazy, szkolenia, uczestnictwo w targach- punkty konsultacyjne, drzwi otwarte, konkursy, inne akcje prewencyjne. Dystrybucję: filmów i materiałów multimedialnych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw do pobrania i opracowań. Informowanie: kampanie informacyjne, strona www.

16 KONFERENCJE I SEMINARIA: Profesjonalizacja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy warunkiem ograniczania wypadków przy pracy, zorganizowana w 2011 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność i Wielkopolski Związek Pracodawców. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

17 KONFERENCJE I SEMINARIA : Konferencja Bezpieczeństwo pracy w gospodarce leśnej, aspekty prawne i uwarunkowania technologiczne zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi odbyła się 7 września 2012 r. w miejscowości Mostki na terenie Nadleśnictwa Świebodzin, jako impreza towarzysząca Targom Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS 2012.

18 KONFERENCJE I SEMINARIA : W ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w Koninie odbyła się konferencja Komfort cieplny w środowisku pracy a wydatek energetyczny zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Koninie we współpracy z konińskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy.

19 WARSZTATY I POKAZY: Warsztaty w szkole przyszpitalnej im. Degi w Poznaniu - jak wygląda codzienna praca inspektora, w jaki sposób dźwigać i transportować ciężkie przedmioty podczas wykonywania pracy oraz jakie zasady bezpieczeństwa powinny towarzyszyć każdemu pracownikowi podczas wykonywania pracy i nie tylko, a wszystko to poparte konkursami z nagrodami, zabawami logicznymi oraz warsztatami odnośnie bezpiecznych metod wykonywania pracy.

20 WARSZTATY I POKAZY : Pokaz bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych na targach ITM Podczas pokazu, którego organizatorami byli Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego, można było dowiedzieć się jakie wymagania formalne należy spełnić przed rozpoczęciem eksploatacji, jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy, a także jak eksploatować wózek jezdniowy podnośnikowy zgodnie z zasadami bhp. Przedstawiciele PIP i UDT wszystkim zainteresowanym udzielali dodatkowych informacji na specjalnie przygotowanym do tego celu punkcie konsultacyjnym.

21 SZKOLENIA: Cykl szkoleń zorganizowanych przez OIP Poznań oraz Młodzieżowe Centra Kariery dla młodzieży będącej w trakcie przygotowania zawodowego lub podejmującej pierwszą pracę, podczas których przedstawiono idee i założenia WSOWpP oraz techniczne bezpieczeństwo pracy. Dla celów edukacyjnych obecnym na spotkaniach opiekunom przekazano płyty z filmem powstałym w ramach Strategii.

22 SZKOLENIA: Cykl szkoleń dla pracowników sieci handlowych i jednostek służby zdrowia dotyczących bezpiecznego przemieszczania ciężarów oraz bezpiecznych przejść i dojść do stanowisk pracy oraz sposobów eliminowania zagrożeń wypadkowych związanych z wykonywaną pracą. Podczas szkoleń prezentowano słuchaczom film,,zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy oraz przedstawiano założenia WSOWPP.

23 SZKOLENIA: Wypadki przy pracy obowiązki pracodawców i prawa ubezpieczonych pod taką nazwą odbyło się w marcu 2012 r. szkolenie dla pracodawców zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Pracodawców w ramach realizacji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

24 TARGI I PUNKTY KONSULTACYJNE: Targi Pracy w Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Nowym Tomyślu, Wągrowcu, Ostrowie i Krotoszynie, pracownicy OIP w Poznaniu uczestniczyli w targach pracy dla młodzieży i osób dorosłych poszukujących zatrudnienia. Podczas trwania targów równolegle działał punkt konsultacyjny na którym można było dowiedzieć się o bezpiecznych zasadach wykonywania pracy, kosztach wypadków oraz o dobrych praktykach.

25 TARGI I PUNKTY KONSULTACYJNE:,,Niebiescy dzieciom oraz,,bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą - festyny charytatywne zorganizowane przez Policję we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz instytucjami i firmami działającymi w stolicy Wielkopolski, na którym propagowano bezpieczeństwo w pracy i na codzień min. poprzez konkursy rysunkowe.

26 TARGI I PUNKTY KONSULTACYJNE: Wykłady związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym na wystawie AGRO SHOW 2011 I 2012 w Bednarach, gdzie min. przedstawiciel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, partnera WSOWPP, przedstawił prezentacje na temat ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym i przy pracach polowych.

27 DRZWI OTWARTE: Drzwi otwarte w Zespole Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie dla młodzieży przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. W ramach imprez zorganizowano szkolenia i pokazy dla uczestników odnośnie zasad bezpieczeństwa pracy min. zaprezentowano właściwie zmontowane rusztowanie oraz zademonstrowano użycie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

28 DRZWI OTWARTE: Drzwi otwarte w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu podczas których przedstawiono uczestniczącej w nich młodzieży tematykę dotyczącą zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi, hałasem, zagrożeniami substancjami chemicznymi, wymaganiami minimalnymi maszyn i urządzeń, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

29 KONKURSY Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wraz z Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Poznaniu zorganizowali konkurs dla pracodawców u których w 2010 r. nie doszło do wypadku przy pracy. Laureaci podczas uroczystej gali otrzymali prestiżowe dyplomy uznania.

30 KONKURSY,,Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy upowszechnianie i promowanie stosowanych przez pracodawców dobrych praktyk,,mniej wypadków promowanie pracodawców, u których w latach 2010 i 2011 odnotowano zmniejszoną liczbę wypadków przy pracy.

31 KAMPANIE INFORMACYJNE Wspólnie z Wielkopolskim Inspektoratem Transportu Drogowego zorganizowano akcję prewencyjno kontrolną skierowaną dla kierujących samochodami ciężarowymi. W trakcie tych działań inspektorzy pracy wspólnie z funkcjonariuszami WITD zwracali uwagę kierowcom na zagrożenia związane z wykonywaniem ich zawodu. Wręczając im materiały informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa na trasie.

32 KAMPANIE INFORMACYJNE Pisma profilaktyczne Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu skierowane do wszystkich Starostów Powiatowych oraz Burmistrzów i Wójtów w województwie Wielkopolskim dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji, z uwzględnieniem niebezpieczeństw występujących m. in. na boiskach szkolnych.

33 KAMPANIE INFORMACYJNE W związku z prognozowanymi obfitymi opadami śniegu w Wielkopolsce i związanymi z tym zagrożeniami, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu przekazał firmom zajmującym się usuwaniem śniegu i lodu z budynków, zarządcom centrów handlowych, a także Starostwu Powiatowemu w Poznaniu oraz urzędom miast i gmin z terenu Wielkopolski pisma profilaktyczne dotyczące zasad bezpiecznego usuwania śniegu i lodu z budynków. W akcji uczestniczyła m.in.. Straż Miejska Miasta Poznania. Pisma wraz z załącznikami stanowiącymi wyciąg z przepisów bhp dotyczących zagrożeń występujących przy pracach na zaśnieżonych i oblodzonych dachach oraz ulotkach o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania tego rodzaju prac wysłano łącznie do 320 podmiotów.

34 KAMPANIE INFORMACYJNE Strona internetowa na której można uzyskać m.in. informacje o planowanych działaniach prewencyjnych.

35 KAMPANIE INFORMACYJNE Wspólnie z I oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu opracowano i wydrukowano plakaty dotyczące bezpieczeństwa pracy. Pierwszy z nich dotyczy bezpieczeństwa podczas prac na wysokości, drugi natomiast skierowany jest do zawodowych kierowców. Plakaty zostały rozwieszone min. na słupach ogłoszeniowych w centrum Poznania.

36 INNE AKCJE PREWENCYJNE W 2011 r. zorganizowano wspólnie ze Strażą Miejską w Poznaniu obchody wybranych ogródków jordanowskich oraz placów zabaw na terenie miasta Poznania. Podczas tych wizytacji inspektorzy rozdawali materiały informacyjno prewencyjne oraz zwracali uwagę dzieciom i ich rodzicom na bezpieczne zasady pobytu w tych miejscach.

37 INNE AKCJE PREWENCYJNE W ramach wspólnych działań min. ze Strażą Miejską i Policją, służących poprawie bezpieczeństwa na wsi, w szkole, w pracy, oraz w czasie wolnym inspektorzy pracy uczestniczyli w cyklicznych pogadankach dla dzieci i młodzieży hospitalizowanych w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Krysiewicza w Poznaniu.

38 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PREWENCYJNYCH Prezentacje multimedialne - umieszczone na stronie internetowej WSOWpP z możliwością pobrania oraz wykorzystania do celów popularyzacyjnych.

39 REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PREWENCYJNYCH Wydawnictwa do pobrania i opracowania znajdujące się na stronie internetowej WSOWpP.

40 FILMY PREWENCYJNE:,,Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy część I obejmująca : zagrożenia ogólne, zagrożenia chemiczne, zagrożenia przy maszynach i urządzeniach. Na płycie zamieszczono prezentacje. Film zrealizowany przez OIP Poznań przy współpracy z Politechniką Poznańską.

41 FILMY PREWENCYJNE: Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy część II obejmująca: zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpieczną eksploatację wózków podnośnikowych, bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Do filmu dołączono płytę z prezentacjami. Film zrealizowany przez OIP Poznań przy współpracy z TESCO Poznań, Hochtief Oddział w Poznaniu, ALSTAL, SKANSKA Oddział Poznań, Elektrobudowa oraz Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu.

42 FILMY PREWENCYJNE: Zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy część III obejmująca: bezpieczną pracę przy komputerze, zagrożenia w transporcie drogowym, zagrożenia w szpitalnictwie. Film zrealizowany przez OIP Poznań przy współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, oraz Holicon Sp. z o.o. w Poznaniu, Imperial Tobacco Polska S.A. w Jankowicach, MATT Automotive w Kościanie, MB Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes Benz w Komornikach

43 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W LATACH o konferencje 19 uczestników ok.1100 o seminaria, szkolenia i warsztaty uczestników ok o punkty konsultacyjne ponad 40 - korzystających - ok.7000 o drzwi otwarte 6 - uczestników ponad 1000 o filmy 3 zrealizowanych, udostępnionych 6 o materiały multimedialne 11- prezentacji o wydawnictwa do pobrania i opracowania ponad 20 tytułów o konferencje prasowe 5 o akcje informacyjne w mediach 25 (11 prasa, 8 radio, 6 informacje TV) o konkursy 3 o redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierające około 3200 egzemplarzy, w tym 2700 filmów o pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów ponad 600

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY PROMOCJA OCHRONY PRACY W roku sprawozdawczym, włączając się w realizację planu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła,

Bardziej szczegółowo

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Działania na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce mgr Agnieszka Szczygielska mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU Konin, marzec 2004 r. SPIS TREŚCI 1. Analiza bezrobocia - 2003 r..... 3 2. Wykorzystania środków finansowych na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok Strona 2

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r.

Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec 2012 r. EDUKACJA I SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska Sprawozdanie przedstawiane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 21 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie 18 października 1961 roku,

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29.12.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego

Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego marzec 2015 r. Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego 1 WSSE Katowice Konferencja ph. Mam świadomość pracuję bezpiecznie W dniu 11 marca 2015 r. w Centrum Targowym FeirExpo w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk 109 Gminny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa przy Urzędzie Gminy w Przyłęku Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gminie Przyłęk 1. Cele programu poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2. Działania

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego Biuletyn Powiatu Poznañskiego MIESIĘCZNIK NR 5 (147) ROK XIV ISSN 1640-3177 MAJ 2013 Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji

Bardziej szczegółowo