Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista"

Transkrypt

1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista

2 Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podlega ona Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad inspekcją pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy. Jednostkami organizacyjnymi PIP są Główny Inspektor Pracy i okręgowe inspektoraty pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku ma dwa oddziały w Suwałkach i Łomży. Nadzorem i kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy objęci są wszyscy pracodawcy oraz przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy został zwiększony mocą ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. - o zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.

3 Działalność kontrolno-nadzorcza Celem działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskiwanie trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji koncentrują się na branżach i zakładach pracy, w których występuje rozpoznany wcześniej zły stan ochrony pracy. Realizacji tych zadań służy nasilenie działań kontrolno-nadzorczych w sektorach gospodarki i konkretnych zakładach charakteryzujących się największymi zagrożeniami zawodowymi. Programy kontrolne długofalowe i plany jednoroczne uwzględniające: Kontrole problemowe egzekwujące poprawę przestrzegania prawa Kontrole diagnozująco-pilotażowe Kontrole realizowane jako zadania własne okręgowych inspektoratów pracy

4 Działalność prewencyjna Polega na oddziaływaniu na poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia środkami pozakontrolnymi : - doradztwo, - informowanie - promowanie pozytywnych przykładów

5 Prewencja i edukacja w rolnictwie Działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie: Wizytacje gospodarstw rolnych oraz miejsc wykonywania prac polowych Szkolenia i prelekcje dla rolników indywidualnych Organizowanie konkursów o tematyce bhp w środowisku wiejskim

6 Działalność promocyjna Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Adresaci: Skierowana do małych firm budowlanych, zatrudniających do 50 pracowników Cel: zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, szczególnie związanych z pracą na wysokości zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, szczególnie przy pracach prowadzonych na wysokości, upowszechnienie wiedzy na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą zostać użyte. Pracodawcy otrzymują broszury, materiały szkoleniowe, listy kontrolne i sami dokonują oceny stanu bhp w swoich zakładach, przy czym na każdym etapie trwania programu mają możliwość, np. telefonicznie konsultować się z inspektorem pracy. Na zakończenie pracodawcy otrzymują świadectwo uczestnictwa w programie PIP. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do programu, informacje na stronie lub tel

7 Program prewencyjny dla małych firm Zdobądź Dyplom PIP Adresaci: skierowany do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników. Nasz program jest idealną propozycją dla Ciebie! Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji Z nami zyskasz: wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy. nasi specjaliści przystępnie wyjaśnią Ci, jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym, zapewnimy Ci bezpłatne szkolenie, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów Przekażemy bezpłatnie: materiały informacyjno-szkoleniowe, opracowane jako pomoc dydaktyczna dla uczestników projektu. Listę kontrolą z komentarzem i Ocenę ryzyka w pięciu krokach. Materiały ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie.

8 Pamiętaj! Przez cały czas realizacji programu masz możliwość nieodpłatnej konsultacji z inspektorem pracy Więcej informacji w pokoju 102 lub 117.

9 Program prewencyjny dla zakładów branży meblowej oraz firm produkujących wyroby z włókien poliestrowo-szklanych. Adresaci: przedsiębiorstwa, w których używane są niebezpieczne czynniki chemiczne, szczególnie branży meblarskiej i produkujące wyroby z włókien poliestrowo-szklanych. Cel: upowszechnianie narzędzi do oceny ryzyka zawodowego związanego z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, zachęcanie pracodawców do działań służących zmniejszeniu liczby pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz popularyzacja dobrych praktyk.

10 Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn Adresaci: wszyscy pracodawcy użytkownicy maszyn do obróbki plastycznej metali i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn w zakładach oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką wymagań minimalnych i zasadniczych. Cel: upowszechnianie wiedzy na temat przepisów dotyczących spełniania wymagań zasadniczych i minimalnych, informowanie i upowszechnianie problematyki dotyczącej eliminacji zagrożeń i obniżania poziomu ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn do obróbki plastycznej metali.

11 Konkursy PIP: Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej O tytuł Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy Bezpieczna budowa Bezpieczne gospodarstwo rolne Dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle Konkurs dla dziennikarzy Nagroda im. Haliny Krahelskiej

12 Wydawnictwa i Internet Strona internetowa PIP: Wydawnictwa: Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poradnik dla pracodawcy Kodeks pracy

13 Dziękuję za uwagę

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY

VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY VIII. PROMOCJA OCHRONY PRACY PROMOCJA OCHRONY PRACY W roku sprawozdawczym, włączając się w realizację planu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, Państwowa Inspekcja Pracy podjęła,

Bardziej szczegółowo

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 157 158 SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY 1. Europejska kampania informacyjno-

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa. dla firmy rzemieślniczej Większość małych i średnich przedsiębiorstw zrozumiała

Strona internetowa. dla firmy rzemieślniczej Większość małych i średnich przedsiębiorstw zrozumiała Strona internetowa dla firmy rzemieślniczej Większość małych i średnich przedsiębiorstw zrozumiała już konieczność posiadania strony internetowej. Dla tych, którzy jej nie mają wyjaśniamy, jak się do sprawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA

VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZ- ORGANIZACYJNA VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA 1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność OS PIP we Wrocławiu Szkolenia sprzyjające rozwojowi wiedzy i umiejętności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Katarzyna Boczkowska Zakład Zarządzania Produkcją Politechnika Łódzka BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Opracował: opracowano

Bardziej szczegółowo

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku

Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku W roku 2014 zrealizowany został drugi etap 3-letniej kampanii

Bardziej szczegółowo

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat

W numerze. Akceptacja programu działania PIP W SEJMIE RP. 15 Bhp w ciepłowniach. 20 Z badaniami bezpieczniej. 36 Przygnieciony przez agregat W numerze 15 Bhp w ciepłowniach 11 Opieka nad pracownikami ogranicza się w zasadzie do obligatoryjnych badań profilakty - cznych. 20 Z badaniami bezpieczniej 36 Przygnieciony przez agregat Egzekucja obowiązków

Bardziej szczegółowo

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB

Czas na działanie. Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Poradnik: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Kodeksu postępowania Dostawców ABB Czas na działanie Wyłączenie odpowiedzialności Celem niniejszego podręcznika jest pomoc dostawcom

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY: MIĘDZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE,

Bardziej szczegółowo