Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"

Transkrypt

1 Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

2 ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego kierujących ruchem dokształcających w zakresie BRD reedukacyjnych w zakresie BRD reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii kierowców wykonujących transport drogowy doskonalących dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów 3. Współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4. Współpraca ze starostwami przy nadzorze nad ośrodkami szkolenia kierowców

3 Egzaminowanie i szkolenie Częstochowa Ilość egzaminów w 2013r. Ilość osób przeszkolonych w 2013r. WORD Bielsko-Biała Bytom Dąbrowa Górnicza WORD Bielko-Biała Katowice WORD Częstochowa Rybnik Tychy WORD Częstochowa 552 Jastrzębie Zdrój WORD Katowice Bielsko Biała WORD Katowice 2 676

4 Edukacja szkolna szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego, szkolenia nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, udział w zajęciach szkolnych i przedszkolnych z zakresu bezpiecznych postaw na drodze, opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż podręczników z zakresu wychowania komunikacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, oraz poradników metodycznych dla nauczycieli, dni bezpieczeństwa na obozach harcerskich i koloniach dla dzieci z województwa śląskiego, (akcja skierowana dla uczestników koloni i obozów organizowanych przez Chorągiew ZHP, Samorządy, Organizacje pozarządowe i charytatywne).

5 Działania promujące bezpieczne zachowania na drodze: 1. Działania dla dzieci i młodzieży: pikniki festyny i imprezy plenerowe promujące bezpieczne zachowania na drodze, turnieje i konkursy z zakresu wiedzy na temat brd, organizacja i prowadzenie prelekcji i pogadanek w szkołach województwa śląskiego z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, turniej BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny dla uczniów szkół średnich, konkursy plastyczne, przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową, wspieranie działań szkół w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6 Działania promujące bezpieczne zachowania na drodze: 2. Działania dla dorosłych posiadających uprawnienia do prowadzenie pojazdów silnikowych: szkolenia z zakresu doskonalenie techniki jazdy dla jednostek gaśniczo ratowniczych oraz policji, udział w programach profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie wypadków drogowych oraz ich skutków, symulatory, szkolenia dla młodych kierowców, pokazy ratownictwa drogowego, eksperymenty alkoholowe konkursy z zakresu techniki kierowania pojazdami,

7 Działania promujące bezpieczne zachowania na drodze: 3. Działania edukacyjne dla kandydatów na kierowców: dni otwarte WORD, seminaria dla motocyklistów, produkcja serii filmów dydaktycznych objaśniających zasady egzaminów na prawo jazdy dla poszczególnych kategorii, seminaria dla przedstawicieli organów administracji samorządowej i ośrodków szkolenia kierowców.

8 Współpraca z mediami 1. Przygotowanie i realizacja kampanii medialnych promujących bezpieczne zachowania na drodze (Dziennik Zachodni, TVP, Radio Katowice) 2. Współpraca w zakresie produkcji oraz przygotowania programów informacyjnych dotyczących ruchu drogowego (Polsat, TVP, Gazeta Wyborcza) 3. Media elektroniczne portale ogólnopolskie oraz regionalne kampanie informacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez WORD-y

9 Zakup sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla: Śląskiej Policji Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych,

10 Zakup sprzętu służącego do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla: jednostek samorządów terytorialnych, jednostek służby zdrowia, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, ( materiały edukacyjne, profilaktyczne - kaski rowerowe, materiały odblaskowe dla dzieci i młodzieży, plansze ze znakami drogowymi, książki edukacyjne, konferencje ), współfinansowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych prowadzonych wspólnie z instytucjami rządowym, pozarządowymi, uczelniami wyższymi.

11 Inwestycje w zakresie budowy miasteczek ruchu drogowego: zakup przenośnych miasteczek ruchu drogowego, projektowanie stałych miasteczek ruchu drogowego, zakup znaków drogowych, budowa miasteczek ruchu drogowego, zakup sprzętu,

12 Obsługa Sekretariatu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.