FRANKATURY MECHANICZNE OKRĘGU KALISKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRANKATURY MECHANICZNE OKRĘGU KALISKIEGO"

Transkrypt

1 1

2 2

3 POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW ZARZĄD OKRĘGU w KALISZU FRANKATURY MECHANICZNE OKRĘGU KALISKIEGO W 35. rocznicę utworzenia Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów KALISZ

4 OPRACOWANIE MERYTORYCZNE Tomasz Gąsłowski, Jerzy Rajewicz OPRACOWANIE REDAKCYJNE I EDYTORSKIE Jerzy Bielawski KONSULTACJA dr inż. Władysław Farbotko SKŁAD Studio Kluza Tomasz Lewandowski tel Copyright by Zarząd Okręgu PZF Kalisz 2015 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej oraz w formie wydawnictwa zwartego ISBN

5 WSTĘP Od kilkudziesięciu lat frankatury mechaniczne stanowią przedmiot zainteresowań wśród wielu filatelistów. Dowodem na to jest m.in. działalność ogólnopolskiego klubu zainteresowań tego typu stemplami opłaty. Na temat frankatur mechanicznych istnieje bogata literatura. Już w 1935 roku w Polskich znakach pocztowych wydanych pod redakcją Antoniego Łaszkiewicza znalazło się ich omówienie. W 1959 r. w ramach Biblioteki Komisji Naukowo-Badawczej Polskiego Związku Filatelistów ukazało się wydawnictwo autorstwa Tadeusza Hampla, Polskie frankatury mechaniczne, który w latach opracował obszerną trzytomową monografię Polskie frankatury mechaniczne. Podręcznik. Katalog. Inwentarz, wydaną nakładem Zarządu Głównego PZF. Omówienie frankatur mechanicznych znajduje się też w tomie trzecim Polskich znaków pocztowych (1962) oraz w Katalogu specjalizowanym znaków pocztowych ziem polskich (1985, 1990). Ponadto na temat frankatur mechanicznych wiele materiału opublikowano na łamach prasy filatelistycznej, jak: Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, Filatelista. Już w 1937 roku w Przeglądzie Pocztowym pisano o opłacaniu przesyłek pocztowych za pomocą maszyn do frankowania. W tym miejscu należy dodać, że pierwsze maszyny frankujące przesyłki pocztowe wprowadzono w Polsce w 1927 roku. Wśród współczesnych autorów zajmujących się tymi zagadnieniami należy wymienić szczególnego znawcę przedmiotu, jakim jest Bronisław Rejnowski, wieloletni redaktor naczelny Filatelisty. W ostatnich latach zainteresowanie lokalnymi frankaturami mechanicznymi pojawiło się wśród kolegów naszego okręgu. Ich opracowania na ten temat były publikowane na łamach Filatelisty Kaliskiego. Jerzy Rajewicz zajął się frankaturami mechanicznymi stosowanymi przez instytucje i zakłady z terenu Kalisza. W oparciu o zebrany materiał z obiegu pocztowego opracował własny zbiór. Na jego podstawie w trzech numerach kaliskiego kwartalnika (1999 nr 1, 2001 nr 4, 2007 nr 3-4) zaprezentował i omówił zgromadzone frankatury mechaniczne. Tomasz Gąsłowski natomiast zebrał i opracował frankatury mechaniczne stosowane w Jarocinie (2012 nr 1-2, 3-4), Krotoszynie i Koźminie Wlkp. (2013 nr 3-4; 2014 nr 1-2), Ostrowie Wlkp. (2014 nr 3-4), Ostrzeszowie (2014 nr 1-2) i Pleszewie (2013 nr 1-2). Ponadto włączył do wydawnictwa frankatury stosowane w miejscowościach powiatu ostrowskiego, jak Odolanów i Przygodzice. Opracowania zamieszczone w podanych wyżej numerach Filatelisty Kaliskiego, w wersji uzupełnionej i poszerzonej o dodatkowe walory, zostały przygotowane do opublikowania ich w formie wydawnictwa zwartego. Wymienione w pracy miejscowości znajdują się aktualnie w okręgu kaliskim. Ułożone w układzie alfabetycznym, wraz z materiałem ich dotyczącym, stanowią kolejne rozdziały opracowania. W obrębie rozdziałów umieszczono część opisową przedmiotowych walorów pocztowych, prezentację frankatur mechanicznych stosowanych na terenie danej miejscowości oraz tabele z podstawowymi danymi o zgromadzonych frankaturach i maszynach frankujących. Wydawnictwo stanowi ukoronowanie jubileuszu 35-lecia Okręgu Kaliskiego PZF. Udostępniamy je w wersji elektronicznej. Ponadto publikacja ukaże się też w formie drukowanego wydawnictwa zwartego dla zainteresowanych lokalnymi frankaturami mechanicznymi oraz miłośników słowa drukowanego i kolekcjonerów literatury filatelistycznej. Dziękujemy Kolegom: Władysławowi Farbotce i Stanisławowi Dacykowi za udzielenie nam pomocy w zakresie ustalenia kompletności stosowanych frankatur mechanicznych w wymienionych ośrodkach. Kalisz 2015 Jerzy Bielawski 5

6 6

7 Frankatury mechaniczne stosowane w Jarocinie Jarocin, to miasto liczące ponad 26 tys. mieszkańców. Miejscowość jest siedzibą władz gminy i powiatu. Dotychczas udało mi się ustalić dziesięć jarocińskich podmiotów, które posługiwały się, bądź nadal użytkują, urządzenia do mechanicznego frankowania korespondencji. Szczegółową listę zawiera tabela, w której zamieszczono wszelkie dostępne informacje o frankownicach oraz okresie stosowania tych maszyn. Pierwsze tego typu urządzenie zostało zarejestrowane przez pocztę w listopadzie 1979 roku. Posiadaczem był Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Okres użytkowania trwał przez 8 lat (il.1). Przedsiębiorstwo istnieje do dziś, oczywiście w innej formie prawnej. Zmiana objęła również nazwę ulicy, przy której znajduje się siedziba JAROMY. Obecnie Aleja Niepodległości. Na przestrzeni lat zmieniały się szczegóły dotyczące wyglądu odbitek wirników mechanicznych. I tak: - w przypadku jarocińskiej placówki KRUS w otoku z datą i nazwą urzędu nadania - JAROCIN 1 z czasem pominięty został nr kodu pocztowego (63-200) (il.2), - podobnie postąpił inspektorat ZUS, usuwając oznaczenie kodowe w nazwie JAROCIN POZNAŃSKI 1 (il.3), - przekształcenia w energetyce spowodowały, że w latach doszło do pięciu zmian nazw zakładu w Jarocinie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w treści nakładki adresowej towarzyszącej znakowi opłaty. Na ilustracjach 4,5,6 zaprezentowano trzy z nich, - połączenie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Poznaniu z Bankiem Zachodnim S.A. we Wrocławiu wpłynęło, na to, że z końcem czerwca 2001 roku stosowano nową nazwę instytucji finansowej: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Jarocin. W przypadku tego podmiotu charakterystyczne jest również to, że odcisk wirnika zawierał jedynie datę i wysokość opłaty. Nie było mechanicznie odbitej nazwy i adresu nadawcy. Brak ten uzupełniano w ten sposób, że do nanoszenia znaku opłaty wykorzystywano firmowe koperty z nadrukowaną nazwą i adresem banku bądź przesyłkę zaopatrywano w odcisk pieczątki jarocińskiego oddziału WBK S.A. (il.7,8), - prywatyzacja Banku PKO BP wymusiła aktualizację danych nadawcy umieszczanych na nakładce wirnika urządzenia eksploatowanego w jarocińskiej placówce (il.10,11), - dużą różnorodność frankatur spotykamy na korespondencji wychodzącej z Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Z zebranej przeze mnie dokumentacji pocztowej wynika, że miejscy urzędnicy posługiwali się frankownicą co najmniej od początku września 2004 roku (il.13), opłata za list krajowy nierejestrowany. Z kolei na il. 14 prezentuję wycinek listu poleconego z roku. Uwagę zwraca klauzula POTWIERDZENIE ODBIORU, precyzująca charakter przesyłki. Umieszczono ją przy herbie i danych adresowych nadawcy. Ma to oczywiście swoje odniesienie w wysokości opłaty pocztowej- 5,35 zł. Dla porównania na il.15 prezentuję frankaturę mechaniczną dla krajowego listu priorytetowego, nierejestrowanego. Taryfa 2,00 zł. obowiązująca w 2006 roku. Wyróżnik to duża czerwona jedynka, która jest w tym wypadku umownym znakiem dla określenia szybkich doręczeń. Niezmiernie istotną informacją jest również fakt stosowania w okresach Świąt Bożego Narodzenia (il.16) jak i Wielkanocy (il.17) okolicznościowych nakładek na wirnik frankownicy. Umieszczone tam elementy graficzne oraz stosowne życzenia składane przez Urząd Miejski, ucieszyły zapewne niejednego adresata. Dziś radują oko kolekcjonerów, którzy posiadają te rarytasy w swoich zbiorach. Na zakończenie tej części opracowania warto dodać, że urząd pocztowy w Jarocinie (il.18) dotąd nie stosował dodatkowego ozdobnego wirnika w użytkowanej przez siebie maszynie frankującej przesyłki. Wydaje się, że reklama wybranych usług, życzenia w okresie świąt lub informacja o godzinach otwarcia jarocińskiej placówki pocztowej może być pożytecznym i użytecznym uzupełnieniem nanoszonego na przesyłki znaku opłaty. 7

8 il.1 il.2 il.3 il.4 il.5 il.6 il.7 il.8 il.9 il.10 il.11 il.12 il.13 il.14 il.15 il.16 il.17 il.18 8

9 9

10 Frankatury mechaniczne stosowane w Kaliszu W niniejszym rozdziale zostały przedstawione i opisane frankatury mechaniczne stosowane i używane przez firmy i instytucje działające na terenie Kalisza. Maszyny frankujące zaczęto używać w celu ułatwienia nadawania przesyłek listowych przez masowych nadawców. W ten sposób firmy i instytucje pozbyły się problemów związanych z zamawianiem, przechowywaniem i rozliczaniem dużej ilości znaczków pocztowych. Jednak maszyny frankujące wymagały konserwacji, ulegały awariom i trzeba było pilnować opłat na rzecz Poczty oraz rozliczać się z ilości wysyłanej korespondencji. Stało się to uciążliwe i czasochłonne. Mimo że system ten działał przez wiele dziesięcioleci, zaczęto od niego odstępować. Obecnie Poczta i użytkownicy odchodzą od tego sposobu opłacania przesyłek. Na przesyłkach masowych nie znajdziemy znaczka pocztowego, ani odbitki frankatury mechanicznej. Znajdujemy natomiast nadruk: Przesyłka niestemplowana - opłata pobrana - Umowa nr... z Pocztą Polską S.A. z dnia... - nadano w UP... W ten sposób kończy się era używania frankatur mechanicznych. Dlatego też należy je zebrać, opisać i zarchiwizować. Już obecnie pojawia się problem z pozyskaniem frankatur mechanicznych z obiegu w miarę młodych, nie mówiąc o wcześniej stosowanych. Na prezentowanych w tym opracowaniu frankaturach instytucji i firm działających w Kaliszu widać przykłady zmian w nazewnictwie i adresach, co jest świadectwem przemian, jakie zachodziły w danej firmie oraz w mieście. Dodać należy, że nie wszystkie maszyny frankujące miały nakładki z nazwą instytucji lub firmy. Niemniej jednak na szeregu przykładach warto prześledzić zmiany, o których wyżej wspomniano. W przypadku Agromy (il.18.1 i 18.2) do nakładki firmowej dodano nr skrytki pocztowej i nr telefonu. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Delegatura w Kaliszu (il.27-28) stosował datownik z wyróżnikiem 61 i 86 bez nazwy instytucji. Po powstaniu w Kaliszu koncernu energetycznego ENERGA SA zachodziły w nim częste zmiany organizacyjne, które powodowały zmiany zapisów w nakładkach frankatur firmowych. Stosowano m.in. frankatury o treści: ENERGA Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Kaliszu al. Wolności 8 (il.30), ENERGA Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu (il.31), pod logo nazwa ENERGA - OPERATOR SA / Operator SA Oddział w Kaliszu (il ), nowe logo - ENERGA Operator (il.33). Koncern był obsługiwany też przez UP Kalisz 3. W stosowanych frankaturach występowały m.in. takie zmiany: w nazwie - Rejonowy Zakład Energetyczny Kalisz (il.47), w nazwie - Oddział Obrotu Energią Elektryczną Biuro Handlowe w Kaliszu (il.48), w nazwie - Rejonowy Zakład Dystrybucji Kalisz (il.49), w nazwie - Oddział w Kaliszu - zamiast - Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu (il.50-51), nowe logo - Energa Operator (il.53). Energetyka Kaliska stosowała datowniki z kodem pocztowym (il.38-41) i datownik bez kodu pocztowego (il.29). Na przykładzie frankatury Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostrzegamy datownik z kodem pocztowym (il.7.1), datownik bez kodu pocztowego i uszkodzone litery w nakładce firmowej (il.7.2) oraz nakładkę firmową po naprawie (il.19). Cały szereg podobnych zmian i różnic w datownikach i nakładkach można zaobserwować we frankaturach innych instytucji. Nie jestem specjalistą w zakresie frankatur mechanicznych i nie będę się wypowiadać na temat typów znaków opłaty w maszynach frankujących itp. Typy i rodzaje frankatur zostały zebrane w tabeli oraz zaprezentowane na ilustracjach. W tabeli pod pozycją 3, 4 i 14 wymieniłem frankatury, których nie posiadam i nie pokazuję. Przy opracowaniu tabeli korzystałem z katalogu Polskie frankatury mechaniczne Tadeusza Hampla. W zbiorze uwzględniłem frankatury opisane w wymienionym katalogu oraz te, które zgromadziłem z obiegu pocztowego. Być może są jeszcze frankatury nie ujęte w tym zestawieniu. Dziękuję Tomaszowi Gąsłowskiemu za udostępnienie skanów kaliskich frankatur przedwojennych. 10

11 il.2 il.1 il.6 il.5 il.7.2 il.7.1 il.9 il.8 il.10.1 il.10.2 il.11 il.12 il.13 il.15.1 il.15.2 il.15.3 il.16 il.17 il.18.1 il

12 il.19 il.20 il.21 il.22 il.23 il.24 il.25 il.26 il.27 il.28 il.30 il.29 il.31 il.32.1 il.32.2 il.33 il.34 il.35 il.36 il.37 il.38 il.39 12

13 il.40 il.41 il.42 il.43 il.44 il.45 il.46 il.47 il.48 il.49 il.50 il.51 il.52 il.53 il.54 il.55 il.56 il.57 il.58 il.59 il.61 il.60 13

14 il.62.1 il.62.2 il.63 il.64 il.65 il.66 il.67 il.68 il.69 il.70 il.71 il.73 il.72 il.75 il.74 14

15 15

16 16

17 Frankatury mechaniczne stosowane w Krotoszynie Krotoszyn to miasto liczące blisko 30 tysięcy mieszkańców. Zlokalizowano w nim siedzibę władz powiatu i gminy. Jak na wielkość i potencjał ekonomiczny miejscowości zarejestrowano w niej stosunkowo niewiele maszyn frankujących. Według moich ustaleń, urządzeniami ułatwiającymi obsługę i wysyłkę korespondencji posługiwało się sześć instytucji. Dość długo zwlekałem, zanim postanowiłem opracować i oddać do publikacji informacje, jakie udało mi się zebrać na ten temat. Nie chciałem podkradać tematu zaprzyjaźnionym filatelistom z Krotoszyna. Na moją ostateczną decyzję, duży wpływ miały: zgoda wyrażona przez Kolegów oraz zupełnie przypadkowo, znaleziony materiał pocztowy. Dodatkowo miłośnicy znaczka z Okręgu Kaliskiego PZF, znając moje zainteresowania postarali się i wyszukali w domowych archiwach interesujące całości. Nabyłem też ciekawy, jak się później okazało unikatowy, walor na jednym z internetowych serwisów aukcyjnych. W ten sposób do moich rąk trafiły koperty wysyłane z różnych firm i instytucji mających swoją siedzibę w Krotoszynie. Na podstawie adresów znajdujących się na przesyłkach przygotowałem listę nadawców, którzy posiadają bądź posiadali urządzenia do mechanicznego frankowania korespondencji. Kolejnym krokiem było wysłanie ankiet, do wytypowanych podmiotów. Moim zamiarem było zdobycie informacji u samego źródła. Niestety nie wszyscy respondenci udzielili pełnych, satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania, które zawarłem w kwestionariuszu. Były również przypadki zupełnego zignorowania mojej prośby o przesłanie danych dotyczących opisywanego zagadnienia. Odwiedziłem też krotoszyńskie placówki pocztowe, aby osobiście sprawdzić, czy posiadają służbowe urządzenia do mechanicznego frankowania korespondencji. Przygotowując zestawienie miałem do dyspozycji także informacje o charakterze ogólnym. Skwapliwie z nich skorzystałem, bowiem zostały mi one przesłane przez Centrum Infrastruktury Poczty Polskiej S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu. Ponadto przeprowadziłem kilka rozmów telefonicznych z przedstawicielami tych podmiotów, u których ze względu na ilość wysyłanej korespondencji, potencjalnie mogły być zainstalowane frankownice. Kolejnym kryterium poszukiwania użytkowników frankownic był fakt, że bliźniacza placówka czy oddział jakiejś firmy lub instytucji w Jarocinie bądź Pleszewie posługiwały się taką formą regulowania należności za usługi pocztowe. Wiadomości dotyczące opisywanego tematu czerpałem również z książki Tadeusza Hampla Polskie frankatury mechaniczne oraz z internetowych stron www. Pozyskany w ten sposób materiał stał się podstawą do sporządzenia tabeli. Przedstawiłem w niej wszelkie dostępne dane o maszynach frankujących i ich użytkownikach z terenu Krotoszyna. Całość uzupełnia 12 ilustracji, na których prezentuję wycinki z przesyłek opłaconych przy użyciu frankatury mechanicznej. Pierwsza w mieście frankownica w maju 1993 roku została zarejestrowana przez pocztę dla krotoszyńskiej placówki KRUS. Warto zwrócić uwagę na fakt, że odcisk wirnika maszyny, bez nakładki z danymi teleadresowymi, stosowały: WBK S.A. (il.5) i jego następca prawny Bank Zachodni WBK S.A. oraz zamiejscowe wydziały Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. z siedzibą w Krotoszynie. Zamiast tego wymienione podmioty posługiwały się odpowiednią pieczątką lub kopertą z nadrukowaną informacją o nadawcy. Inni użytkownicy, korzystali ze standardowego rozwiązania czyli znaku opłaty wraz z oznaczeniem identyfikującym wysyłającego. Przekształcenia prawne lub nowa lokalizacja zakładu powodowały również zmianę wyglądu wirnika maszyny. Taka sytuacja wystąpiła w przypadku firmy MAHLE. Na pięciu ilustracjach (7-11) przedstawiłem wycinki przesyłek z urzędu skarbowego, które zostały opłacone przy użyciu frankownic. Dokumentują one zmiany, jakie miały miejsce podczas użytkowania tych maszyn. Dotyczyły one układu danych na nakładce reklamowej. Nowy adres siedziby krotoszyńskiej skarbówki został uwidoczniony w polu informującym o nadawcy. Na il.11 w kole z datą i nazwą placówki pocztowej pojawia się nowy wyróżnik *315*. Oznacza to jednocześnie wprowadzenie nowej frankownicy. Pracownicy krotoszyńskiej placówki pocztowej, potwierdzali wniesienie odpowiedniej taksy za daną kategorię przesyłki w formie odbitki ze służbowej frankownicy, wyróżnik *CC* (il.12). Najczęściej miało to miejsce w przypadku, gdy klienci indywidualni przynosili do okienka dużą ilość listów lub kartek. Wykorzystanie tego narzędzia wpływało zatem pozytywnie na tempo i sprawność obsługi interesantów. 17

18 il.1 il.2 il.4 il.3 il.5 il.6 il.7 il.8 18

19 il.9 il.10 il.11 il.12 Frankatury mechaniczne stosowane w Koźminie Wielkopolskim Koźmin Wielkopolski to miasto liczące ponad 6,5 tysiąca mieszkańców. Położone w powiecie krotoszyńskim jest siedzibą gminy. Miejscowe władze nie zdecydowały się jednak na zakup i użytkowanie frankownicy. Podobnie, żaden z istniejących podmiotów gospodarczych nie widział potrzeby nabycia maszyny frankującej przesyłki. Jedyna znana mi maszyna do mechanicznego frankowania korespondencji została zainstalowana w Urzędzie Pocztowym Koźmin Wlkp. Pracuje ona od kwietnia 2009 roku. W kole z datą i nazwą identyfikującą placówkę znajduje się wyróżnik *CA*. Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski liczy ok. 73. tysięcy mieszkańców. Wielkość miasta ma istotny wpływ na ilość działających w miejscowości podmiotów i urzędów oraz usytuowanie oddziałów instytucji centralnych, np. ZUS. To z kolei determinuje ruch przesyłek pocztowych i jest podstawą do podejmowania decyzji o zakupie i użytkowaniu urządzeń ułatwiających nadawanie korespondencji. Dlatego też w Ostrowie Wlkp. zostało zainstalowanych dużo więcej frankownic mechanicznych niż w miastach, które zostały opisane wcześniej. Tabela i objaśnienia zostały tradycyjnie uzupełnione ilustracjami, na których zaprezentowałem wycinki walorów. Pierwsze w mieście urządzenie do mechanicznego frankowania korespondencji zostało zarejestrowane już w 1935 roku. Na takie rozwiązanie zdecydował się Bank Polski, który dla ostrowskiego oddziału zakupił maszynę Francotyp. Na il.1 A i 1 prezentuję skany: paszportu frankownicy z 1935 roku oraz późniejszy wycinek koperty z wyraźnie odbitą datą i znakiem opłaty. Wprawdzie Tadeusz Hampel w pierwszym tomie Polskich frankatur mechanicznych (s.190) podaje jako datę wprowadzenia frankownicy rok 1934, to w oparciu o metrykę maszyny należy przyjąć, że było to jednak rok później. Na instalację kolejnego urządzenia ułatwiającego nadawanie i wartościowe rozliczanie przesyłek trzeba było czekać aż do lat 50. XX wieku. Decyzję o korzystaniu z tego sposobu regulowania taksy 19

20 pocztowej podjęła Ubezpieczalnia Społeczna w Ostrowie Wlkp. Na il.2 przedstawiam fragment karty korespondencyjnej wysłanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Obwodowy w Ostrowie Wlkp., który był następcą prawnym Ubezpieczalni. Najprawdopodobniej do obsługi poczty wychodzącej wykorzystywana była ta sama frankownica. Ilustracje 3-11 dokumentują, jak na przestrzeni lat zmieniały się użytkowane w ostrowskim oddziale ZUS maszyny, jak i towarzyszące im nakładki reklamowe. Dociekliwy czytelnik zauważy między innymi zmianę adresu Zakładu z ul. Kościelnej 18 na Wysocką 1 B. Ten, kto interesuje się historią pieniądza zapewne odnotuje fakt, że już po denominacji naszej waluty (1 stycznia 1995) w polu z opłatą pojawia się wartość wyrażona w starych złotych (il.7). Zamiast 0,45 zł. jest 4500 zł. Przesyłka datowana roku, a więc po blisko dziewięciu miesiącach od wdrożenia w Polsce reformy walutowej. Masowym nadawcą był też miejscowy oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (il.14-19). Ilustracje dokumentują zmiany, jakie miały miejsce w ostrowskim przedstawicielstwie tej instytucji na przestrzeni ostatnich lat. Na początku był to Oddział Regionalny KRUS, dalej Oddział, a w końcu Placówka Terenowa. Na pozostałych dwóch odciskach widnieją warianty nakładek różniące się między sobą niewielkimi detalami. W okresach, w których dochodziło do przekształceń, dotychczasowe nakładki z danymi teleadresowymi wymieniano na nowe. W czasie oczekiwania na ich wytworzenie, frankownica odbijała na przesyłkach datę, nazwę placówki pocztowej i znak opłaty, które uzupełniano przystawiając pieczątkę firmową, z której adresat mógł się dowiedzieć, kto jest nadawcą korespondencji (il.18). Specyfiką frankatur, które znajdują się na przesyłkach wychodzących z Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. jest układ cyfr w dacie nadania (il ). Jest ona podawana układzie RR.MM.DD. Dwa pierwsze znaki to rok, kolejne miesiąc, a ostatnie niosą informację o dniu. Pozostali użytkownicy frankownic w Ostrowie Wlkp. ustawiali datę w swoich maszynach w ten sposób, że dwie początkowe cyfry określały dzień, następne miesiąc, a końcowe rok - DD.MM.RR. Przykładem przedsiębiorstwa, które w wyniku przemian gospodarczych często zmieniało swoją nazwę był ostrowski oddział Energetyki Kaliskiej. Na il. 23 i 24 odnotowano dwa warianty nazwy tego zakładu. Z wyjaśnień, jakie otrzymałem z firmy Energa-Operator Oddział w Kaliszu wynika, że nazwa Rejonowego Zakładu Dystrybucji Ostrów Wlkp. od 2003 roku była zmieniana co najmniej trzy razy. Być może w przyszłości uda się dotrzeć do odpowiedniego materiału filatelistycznego. Ilustracje przedstawiają frankatury z maszyn użytkowanych przez Urząd Miejski. Szczególną uwagę zwraca ta z 2004 roku (il.30), gdzie obok danych adresowych umieszczono logo obchodów 600. lat miasta Ostrowa Wlkp. Dzięki temu, zdawałoby się niepozornemu zabiegowi w sposób tani i efektywny adresaci z całej Polski byli informowani o miejskim jubileuszu. Wymarzony sposób na zapadającą w pamięć reklamę! Przykładem długiego użytkowania maszyny z nakładką promocyjną o niezmienianej treści jest Urząd Gminy Ostrów Wlkp. W masówce wyszukałem dwie koperty wysłane przez tę instytucję w okresie ponad jedenastu lat. Skrajne daty to: i (il.33-34). Prawdopodobnie naturalny proces zużycia spowodował, że w międzyczasie doszło do wymiany walca. Chodzi o część, która nanosi na papier dane nadawcy. Mogą na to wskazywać różnice we wzajemnym układzie znaku opłaty, daty oraz nakładki reklamowej. Zdarza się, że walory, na których widnieją frankatury mechaniczne otrzymują drugie życie. Na ilustracjach 40A i 40 B (s.24) prezentuję przykład przesyłki z 26.maja 2000 r. nadanej przez ostrowski oddział PKO BP S.A., której odbiorcą był Urząd Pocztowy w Koźminku. Urzędnik z tej placówki umiejętnie otworzył list, a koperta już 29.maja 2000 r. posłużyła jako nośnik służbowej korespondencji ze znaczkiem polecenia R skierowanej do kaliskiego oddziału WBK, przy ul. Parczewskiego 9a. Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować panu Bronisławowi Rejnowskiemu za cenne wskazówki, które pomogły mi w lepszym przygotowaniu powyższego tekstu. Wyrażam również swoją wdzięczność Kolegom: Jerzemu Rajewiczowi, Marianowi Szczygłowi, Marianowi Berkowskiemu, Michałowi Pisznotowi i Krystynowi Mrozowi za udostępnienie frankatur z Ostrowa Wielkopolskiego. Literatura: 1) Tadeusz Hampel, Polskie frankatury mechaniczne. PZF ) Janusz Milewski, Frankatury mechaniczne jednostek samorządu terytorialnego (II). Przegląd Filatelistyczny 2014 nr 5 (140) 20

21 il.1 il.1a il.3 il.2 il.5 il.4 il.7 il.6 il.8 il.9 il.10 il.11 il.13 il.12 il.14 il.15 il.16 il.17 il.18 il.19 21

22 il.20 il.21 il.22 il.23 il.24 il.25 il.26 il.27 il.28 il.29 il.30 il.31 il.32 il.33 il.34 il.35 il.36 il.37 il.38 il.39 22

23 23

24 il.40a il.40b Frankatury mechaniczne stosowane w Odolanowie Odolanów to niewielkie, liczące około 5.tysięcy mieszkańców, miasto w powiecie ostrowskim. Na zakup i użytkowanie urządzenia do mechanicznego frankowania korespondencji zdecydował się dotychczas jeden podmiot. Był to Urząd Gminy i Miasta, który przez osiem lat (od marca 1998 r. do marca 2006 r.) posiadał frankownicę marki Pitney Bowes, model W okresie eksploatacji maszyny nie dokonywano żadnych zmian nakładki z danymi teleadresowymi, która towarzyszy znakowi opłaty, odbijanemu na przesyłkach pocztowych (il.1). Po wyrejestrowaniu tego automatu Urząd nadal stosuje bezznaczkowy sposób opłacania korespondencji. W tym celu zawarto stosowną umowę z Pocztą Polską S.A., a na kopertach pojawił się stempel z klauzulą Opłata pobrana i miejscowością nadania listów czyli UP Odolanów. 24

25 Frankatury mechaniczne stosowane w Przygodzicach Przygodzice, to wieś leżąca w powiecie ostrowskim. Liczy około 3.tysięcy mieszkańców i jest siedzibą gminy. Jedynym nadawcą masowym posługującym się frankownicą był miejscowy Urząd Gminy. Począwszy od czerwca 1998 roku dysponował on kolejno dwoma maszynami. Początkowo było to urządzenie marki PITNEY-BOWES model Znak opłaty posiadał wyróżnik o nr *44*, który znajdował się w kole z datą i nazwą placówki pocztowej Przygodzice (il.1). Nakładka frankownicy charakteryzowała się tym, że herb gminy umieszczono po lewej stronie danych teleadresowych nadawcy. Po rozpoczęciu eksploatacji drugiej maszyny, listopad 2010 roku, zmianie uległ wygląd znaku opłaty. W kole informującym o dacie i miejscowości, w której nadano list pojawia się wyróżnik *95*. Korekcie poddana została również nakładka reklamowa. U góry znalazł się herb gminy, pod nim umieszczono adres nadawcy. Maszyna posiadała również możliwość bliższego określania charakteru przesyłki. W tym celu wystarczyło, tak ustawić kliszę, by na odbitce pojawiał się napis POLECONY (il.2). Na il.3 prezentuję wersję znaku opłaty zawierającą klauzulę POLECONY ZA POTWIERDZENIEM ODil.1 BIORU. Oczywiście frankownica pozwalała także na przygotowanie opłaty dla listów nierejestrowanych. il.2 il.3 25

26 Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrzeszowie Ostrzeszów to miejscowość licząca około 14,5 tysiąca mieszkańców. Miasto jest siedzibą gminy i powiatu. W roku 2014 obchodzono jubileusz 250 lat Ostrzeszowa na szlaku pocztowym. Przy tej okazji narodził się pomysł, aby do publikacji tekstów odnoszących się do historii sprzed dwóch i pół wieku, dołączyć także bardziej współczesne. Była to dodatkowa motywacja, aby w moim cyklu, prezentującym frankownice i ich użytkowników z terenu Okręgu Kaliskiego PZF umieścić również te z Ostrzeszowa. Postępując w analogiczny sposób, jak to miało miejsce przy opracowywaniu poprzednich artykułów, zebrałem i opisałem wszelkie dostępne informacje dotyczące maszyn frankujących zainstalowanych w tym mieście. Całość materiału została zwyczajowo wzbogacona ilustracjami, na których pokazano wycinki z mechanicznie naniesionym znakiem opłaty. Podobnie jak to było w przypadku placówek w Jarocinie i Krotoszynie również ostrzeszowski oddział WBK S.A. i jego następca prawny Bank Zachodni WBK S.A. nie stosowali nakładki adresowej w wirniku maszyny frankującej. Do przesyłania listów wykorzystano zazwyczaj koperty firmowe z nadrukowanymi danymi teleadresowymi (il.5) lub stosowano pieczątki z informacją o nadawcy. Na podstawie analizy przedstawionych znaków pocztowych można również zauważyć i odnotować, że miejscowy Urząd Skarbowy zmienił swoją siedzibę: z ul. Powstańców Wielkopolskich 15A na ul. Władysława Grabskiego 1(il.3-4). Jednak szczególną uwagę zwraca korespondencja wychodząca z Sądu Rejonowego. Autorowi udało się zgromadzić trzy różne frankatury. Można z nich, niemal jak z księgi, dowiedzieć się o przekształceniach mających miejsce w strukturach pocztowych i sądowych oraz we wzajemnych relacjach tych instytucji. Z chwilą przemianowania UP Ostrzeszów 3 (il.6) w filię UP Ostrzeszów 1 (styczeń 2005 roku), obsługę korespondencji lokalnego wymiaru sprawiedliwości przejęła ostrzeszowska jedynka (il. 7). Natomiast likwidacja małych sądów, tzw. Reforma Gowina (od nazwiska b. ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina) spowodowała, że Sąd w Ostrzeszowie stracił swoją samodzielność. Począwszy od roku stał się bowiem Wydziałem Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Kępnie (il.8).rok 2014 przyniósł kolejną, wręcz rewolucyjną, zmianę tak dla Poczty Polskiej S.A. jak i dla całego polskiego sądownictwa. Wygrany przez niezależnego operatora, Polską Grupę Pocztową S.A., przetarg na obsługę przesyłek wychodzących z polskich sądów i prokuratur spowodował, że z upływem dnia 31 grudnia 2013 roku Poczta Polska S.A. nie pośredniczy już w dostarczaniu listów z tych instytucji, a zainstalowane tam frankownice stały się niepotrzebne. Tym samym, filatelistom zbierającym frankatury mechaniczne, niejako odebrano możliwość kolekcjonowania tych interesujących znaków pocztowych. il.1 Dotychczasowe przesyłki sądowe opłacone przy pomocy tych urządzeń stały się z dnia na dzień poszukiwanymi walorami. Na zakończenie warto wspomnieć o służbowej frankownicy będącej na wyposażeniu il.2 ostrzeszowskiego urzędu pocztowego (il.9). Zainstalowana tam maszyna pracuje od września 2007 roku. W kole z datą i wyróżnikiem *ZA*, które znajduje się przy znaku opłaty umieszczono również napis OSTRZESZÓW P406 identyfikujący placówkę. il.3 26

27 il.4 il.5 il.6 il.7 il.8 il.9 Frankatury mechaniczne stosowane w Pleszewie Pleszew to miasto liczące nieco ponad 17 tysięcy mieszkańców. Miejscowość jest siedzibą władz gminnych i powiatowych. W oparciu o dostępne informacje ustaliłem listę dziewięciu instytucji, które posługiwały się, bądź nadal korzystają z maszyn do frankowania korespondencji. Pierwszym podmiotem, który zarejestrował i użytkował frankownicę była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Urządzenie było eksploatowane od maja 1993 roku. W związku ze zmianami siedziby pleszewskiego KRUS, następowała wymiana nakładek reklamowych z danymi nadawcy. Wcześniej instytucja ta mieściła się przy ul. Ogrodowej, następnie przy ul. Henryka Sienkiewicza, skąd w 2004 roku została przeniesiona na ul. Lipową 21 A. Na il.1 prezentuję odbitkę frankatury z aktualnym adresem. 27

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim W 2014 roku przypada 300. rocznica relokacji Ostrowa Wielkopolskiego. Materiał dotyczący tego wydarzenia ukazał się w poprzednim,

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

MOTYWY PŁOCKIE NA POLSKICH ZNAKACH

MOTYWY PŁOCKIE NA POLSKICH ZNAKACH ZDZISŁAW BITNER MOTYWY PŁOCKIE NA POLSKICH ZNAKACH POCZTOWYCH CZĘŚĆ IV FRANKATURY MECHANICZNE Frankownica typu Hasler System 120 PŁOCK 2012 FRANKATURY MECHANICZNE Masowy obrót przesyłek pocztowych spowodował

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania

Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania Załącznik nr 3 do umowy nr OR. I. Rozliczenia w przypadku nadawania za pomocą maszyny do frankowania 1. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności dla przesyłek opłacanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY

Szanowni Państwo, POCZTA POLSKA FIRMUJE dedykowane usługi biznesowe ZAWARTOŚĆ OFERTY ZAWARTOŚĆ OFERTY USŁUGI LISTOWE List GEO List BIZNES Poczta FIRMOWA Przesyłka HYBRYDOWA USŁUGI REKLAMOWE MAILING Masowy MAILING Targetowany Szanowni Państwo, nowoczesny biznes potrzebuje równie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH I. Przedmiot opracowania Niniejszy dokument określa zasady obsługi klientów umownych w agencji pocztowej. Klient

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 W postępowaniu publicznym nr MOPS/ZG - ZP/ 03/14 pod nazwą: Wykonywanie usług pocztowych w trybie artykułu 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 362/ 60/2017

UMOWA NR 362/ 60/2017 WZÓR UMOWA NR 362/ 60/2017 W dniu 2017r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku Obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 roku Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka firmowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane

Zapytanie ofertowe. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane Nr sprawy: DAO-271-152/14 Zakopane, dnia 02.12.2014r Zapytanie ofertowe Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o podanie

Bardziej szczegółowo

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK

Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK Poprawne adresowanie przesyłek listowych PORADNIK 1. OGÓLNE ZASADY Poprawnie zaadresowana przesyłka listowa: Anna Kowalska ul. Lipowa 3 m. 10 87-100 TORUŃ Aby Twoje przesyłki listowe docierały do adresata

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 324/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ

USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ USŁUGI POCZTOWE DIRECT MAIL KORESPONDENCJA MASOWA KOLPORTAŻ W celu kompleksowej obsługi klienta firma MB Profil Sp. z o.o. poszerzyła swoje dotychczasowe usługi o ofertę usług pocztowych, mailingu pocztowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Szacunkowa ilość Lp. Nazwa przesyłki Gabaryt A Gabaryt B 1 do 50 gram 10000 1 2 ponad 50 do 100 gram 1 1 3 ponad 100 do 350 gram 8700 30 4 ponad 350 do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji pakietu SAWA do obsługi numerów nadawczych firmy Polska Grupa Pocztowa S.A.

Konfiguracja aplikacji pakietu SAWA do obsługi numerów nadawczych firmy Polska Grupa Pocztowa S.A. Konfiguracja aplikacji pakietu SAWA do obsługi numerów nadawczych firmy Polska Grupa Pocztowa S.A. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda sp. z o.o.; 81-85 3 Sop ot Al. Niep odl egł ości 703A tel. (05 8) 55 0-38-

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zapytania ofertowego Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dotyczy: Zapytania ofertowego Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Akademii Morskiej w Szczecinie. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 0 4 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 13 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo

Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Wydrukuj i wyślij Neokartki Wielkanocne razem z Envelo Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy przedstawiamy Państwu ofertę na przygotowanie i wydruk Neokartek Wielkanocnych.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTU POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH NIESTEMPLOWANYCH, STEMPLOWANYCH, KARTEK

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

pow. 10 do 15 km do 10 km

pow. 10 do 15 km do 10 km Masa Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I. Ekspres 24 Ekspres 24 opłaty za usługę doręczenie

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24, PACZKA48 w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Załącznik nr 1 do Decyzji Nr../2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 2013 r. Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 131 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746. znak: OL-WAG-29-07-JP/14 Lublin, dnia 19.09.2014 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.08.2014 r. numerem 2014/S 162-290746.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... REGULAMIN świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA 1 Regulamin określa warunki oraz tryb realizacji usługi Firmowa Poczta, polegającej na odbiorze uporządkowanych przesyłek oraz

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna Nr 4

Szkoła Policealna Nr 4 Szkoła Policealna Nr 4 ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok tel. 85-7416-143, fax 85-73-29-444 e-mail: zsz2@zsz2.bialystok.pl Zawód: Technik usług pocztowych i finansowych Opis zawodu i środowisko pracy

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym obowiązujący przy zawieraniu pisemnej umowy z klientem

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym obowiązujący przy zawieraniu pisemnej umowy z klientem Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym obowiązujący przy zawieraniu pisemnej umowy z klientem Uwaga! Do wszystkich opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. ROZDZIAŁ I I.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2012 roku

Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2012 roku DO-0133/16/2012 Komunikat nr 16 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2012 roku w sprawie: świadczenia powszechnych usług pocztowych przesyłek o wadze do 50 g dla jednostek organizacyjnych UJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Operator pocztowy: Operator pocztowy InPost S.A., z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Znak sprawy: WOA-2900-05/2011 Załącznik nr 7 do SIWZ Ogólne warunki umowy Nr WOA-2900-05/../2011 W dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy: Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ON-LINE 1 W pierwszej kolejności należy w pasku przeglądarki internetowej wpisać adres naszej strony internetowej - www.goldendrop.pl 2 Kolejnym krokiem jest zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Poczta Polska S.A. Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego (opłaty brutto zawierające podatek VAT 23%) ROZDZIAŁ I I.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Strona 1 z 7 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA WYCIĄGI ELEKTRONICZNE Spis treści: 1. Informacje podstawowe o usłudze... 1 2. Opis postępowania w celu odczytania treści wyciągu/dokumentu... 2 3. Instrukcja korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie stosowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów REJESTR BOI w Urzędzie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl

804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl Zamów kuriera: 804 104 104 +48 43 842 08 42 www.pocztex.pl PRZEWODNIK PO USŁUDZE EMS Spis treści I. EMS - zagranica 1. Co warto wiedzieć 2. Dostępność i lokalizacja 3. Opakowania 4. Masa i wymiary 5. Adresowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2015 roku powszechnych usług pocztowych i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych: - przesyłek listowych nierejestrowanych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Festiwal Koniczynek. ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Festiwal Koniczynek. ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Festiwal Koniczynek ( Regulamin ) 1. Nazwa akcji promocyjnej. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Festiwal Koniczynek (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Zasady składania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady składania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Załącznik do Uchwały Zarządu nr 5/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. I zmiana - Uchwała Zarządu nr 41/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Zasady składania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Bardziej szczegółowo

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu?

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu? Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni? Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. W nowym dowodzie osobistym nie będzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 250/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 250/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.15.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu doręczania przesyłek przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 130 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PCPR.2260-4/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 G dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, RODK w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Nadaj Przesyłkę. I. Informacje podstawowe

Jak korzystać z Nadaj Przesyłkę. I. Informacje podstawowe Jak korzystać z Nadaj Przesyłkę I. Informacje podstawowe Aplikacja Nadaj przesyłkę dostępna jest pod adresem internetowym: https://e-nadawca.pocztapolska.pl/indywidualni i jest przeznaczona dla klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. POCZTA POLSKA S.A. Cennik opłat dodatkowych ROZDZIAŁ I. OPŁATY DODATKOWE DO USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Poz. Nazwa Opłata netto Opłata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

PROGRAM PARTNERSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców ELECTRA (zwanym dalej OSK ELECTRA) z siedzibą 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 41,

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo