Bazy danych. Plan wykładu. Czynniki wpływające na fizyczny projekt bazy danych. bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych. Plan wykładu. Czynniki wpływające na fizyczny projekt bazy danych. bazy danych"

Transkrypt

1 Plan wykładu Bazy danych Wykład 13: Praktyczne projektowanie i strojenie baz danych. Wstęp do transakcji. Budowa fizycznego projektu bazy danych Strojenie bazy danych Transakcje Małgorzata Krętowska 2 Czynniki wpływające na fizyczny projekt bazy danych Projektowanie fizyczne to działanie, którego celem jest nie tylko otrzymanie odpowiedniej struktury przechowywania danych, ale również dokonanie tego w sposób gwarantujący wysoką wydajność działania: Analiza zapytań i transakcji w bazie danych Zapytania należy określić: Pliki, do których zapytanie będzie uzyskiwało dostęp. Atrybuty, na których są określone warunki wyboru zapytania Atrybuty, na których są określone warunki złączeń Atrybuty, których wartości będą zwracane przez zapytanie Atrybuty z pkt. 2 i 3 są kandydatami do określenia struktur dostępu Transakcje należy określić: Pliki, które będą aktualizowane Rodzaj operacji wykonywanej na każdym pliku (wstawianie, aktualizowanie...) Atrybuty, na których są określone warunki wyboru dla operacji usuwania lub aktualizowania Atrybuty, których wartości będą zmieniane przez operację aktualizacji Atrybuty z pkt. 3 to kandydaci do struktur dostępowych. Atrybuty z pkt. 4 nie powinny być wykorzystywane do definiowania struktur dostępowych. 3 Czynniki wpływające na fizyczny projekt bazy danych Analiza spodziewanej częstotliwości wywoływania zapytań i transakcji informacje o spodziewanej częstości użycia każdego atrybutu jako atrybutu wyboru lub złączenia ( reguła około 80% czasu przetwarzania jest związane z tylko 20% zapytań i transakcji) Analiza więzów czasowych na zapytaniach i transakcjach niektóre zapytania i transakcje mogą posiadać ograniczenia co do wydajności ich działania np. transakcja ma w 95 % przypadków kończyć swoje działanie przed upływem 5 sekund i nie powinna być wykonywana dłużej niż 20 sekund. Powoduje to ustalenie priorytetów ustalania struktur dostępu do odpowiednich atrybutów Analiza spodziewanej częstotliwości operacji aktualizacji dla pliku, który podlega częstym aktualizacjom należy określić minimalną liczbę ścieżek dostępu Analiza więzów unikatowości na atrybutach ścieżki dostępu powinny zostać określone na wszystkich atrybutach klucza kandydującego (klucz główny albo więzy unikatowości). Wówczas wszystkie wartości atrybutu występują w wierzchołkach liści indeksu. 4

2 Decyzje projektowe dotyczące indeksów Atrybuty, których wartości występują w warunkach wyboru oraz te, które są kluczami lub występują w warunkach złączeń wymagają określenia ścieżek dostępu. Z drugiej strony operacje wstawiania, usuwania, aktualizacji przy obecności indeksów trwają dłużej. Określenie, czy należy indeksować dany atrybut atrybut musi być kluczem lub musi występować zapytanie wykorzystujące ten atrybut w warunku wyboru lub złączeniu. Tworzenie wielu indeksów -> niektóre zapytania mogą być przetwarzane poprzez przegląd samego indeksu, bez pobierania danych z bazy. Określenie, jaki atrybut (atrybuty) powinien być indeksowany tworzenie indeksu zbudowanego z kilku atrybutów pochodzących z jednej relacji ma sens wówczas, gdy są one uwzględniane razem w kilku zapytaniach. Kolejność atrybutów w indeksie powinna być taka sama jak w zapytaniu Decyzje projektowe dotyczące indeksów Określenie, czy należy utworzyć indeks klastrowania w przypadku każdej tabeli może istnieć tylko jeden indeks główny (atrybut jest kluczem) lub klastrowania (atrybut nie jest kluczem). Jeżeli tabela wymaga kilku indeksów decyzja o tym, który powinien być indeksem klastrowania zależy od tego, czy istnieje konieczność uporządkowania tabeli według danego atrybutu. Jeżeli odpowiedź dla zapytania ma być uzyskiwana tylko przez przegląd indeksu, nie powinien być on indeksem klastrowania -> największe korzyści przynosi indeks klastrowania, gdy pobierane są rekordy danych. Określenie, czy należy użyć indeksu mieszającego (haszowanego) zamiast drzewa SZRBD wykorzystują przeważnie B + -drzewa w celu indeksowania. Obsługują one zarówno zapytania równościowe jak też zakresowe. W przypadku indeksu mieszającego jest on wykorzystywany w warunkach równościowych, szczególnie w trakcie złączeń. 5 6 Denormalizacja Normalizacja celem jest rozdzielenie logiczne powiązanych atrybutów między tabele w celu zminimalizowania nadmiarowości, a przez to uniknięcia anomalii aktualizacji Denormalizacja zmiana logicznego projektu bazy danych na słabszą postać np. 2NF w celu uzyskania możliwości szybszego wykonywania często występujących zapytań i transakcji. Zazwyczaj projektant dodaje do tabeli atrybuty, które są wymagane w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, tak aby można było uniknąć złączenia z inną tabelą. Powoduje to powstanie odpowiednich problemów z redundancją danych. Strojenie baz danych Poprawa działania bazy danych po jej wdrożeniu i uruchomieniu, mająca na celu uwzględnienie problemów i czynników, których nie uwzględniono w czasie początkowego projektowania bazy. Konieczne stałe monitorowanie działania bazy. Cele procesu strojenia: Przyspieszenie działania aplikacji Skrócenie czasu odpowiedzi na zapytania i transakcje Zwiększenie ogólnej przepustowości transakcji Decyzje związane z etapem strojenia są takie same jak decyzje podejmowane na etapie budowy projektu fizycznego, przy czym danymi wejściowymi procesu strojenia są dane zebrane w trakcie działania systemu: Rozmiary poszczególnych tabel Liczba odrębnych wartości w kolumnie Liczba powtórzeń danego zapytania lub transakcji w danym okresie czasu Czas wymagany dla różnych etapów przetwarzania zapytań i transakcji 7 8

3 Strojenie baz danych Inne informacje otrzymywane na podstawie monitorowania działania systemu bazy danych: Statystyki dotyczące składowania danych podział obszaru składowania na przestrzenie tabel i indeksów Statystyki dotyczące operacji wejścia-wyjścia i wydajności urządzeń dane związane z operacjami odczytu i zapisu na dysku, obszary dysku o największej aktywności Statystyki dotyczące przetwarzania zapytań i transakcji - czas wykonania tych operacji, czas optymalizacji zapytań Statystyki dotyczące blokad i rejestrowania zdarzeń Statystyki dotyczące indeksów np. liczba poziomów indeksu Strojenie bazy danych wiąże się z pokonywaniem następujących problemów: Unikanie zbyt częstych rywalizacji o zasoby dzielone Minimalizowanie narzutu związanego z rejestrowaniem i niepotrzebnym awaryjnym kopiowaniem danych Optymalizowanie rozmiaru bufora i szeregowanie procesów Przydzielanie zasobów takich jak dyski, pamięć RAM i procesy w sposób zapewniający jak najwydajniejsze ich wykorzystanie. Strojenie indeksów i zapytań Początkowy wybór indeksów można zmienić z następujących powodów: Określone zapytania mogą działać zbyt długo ze względu na brak indeksu Niektóre indeksy mogą w ogóle nie być używane Niektóre indeksy mogą nakładać spory narzut związany z tym, że są zdefiniowane na atrybutach często podlegających zmianom Strojenie zapytań Zapytanie generuje zbyt wiele operacji dostępu do dysku Plan zapytania ujawnia, że odpowiednie indeksy nie są używane 9 10 Strojenie projektu bazy danych Istniejące tabele mogą być łączone (denormalizacja), ponieważ niektóre atrybuty pochodzące z dwóch lub większej liczby tabel są często wymagane wspólnie. W przypadku danego zbioru tabel mogą istnieć alternatywne rozwiązania projektowe, dające w efekcie schemat w postaci 3NF lub BCNF. Partycjonowanie pionowe tabeli jeżeli tabela zawiera bardzo dużą liczbę wierszy można ją rozbić na większą liczbę tabel z podzbiorami atrybutów i replikacjami klucza tabeli. Zapytania do każdej z tabel są niezależne. Atrybuty jednej tabeli mogą być powtórzone w innej Partycjonowanie poziome podział tabeli w poziomie na kilka oddzielnych tabel np. tabela sprzedaży produktów jest podzielona na na kilka tabel w oparciu na różne linie produkcyjne 11 Systemy jedno- i wieloużytkownikowe System jednoużytkownikowy jeżeli w danym momencie z systemu może korzystać tylko jeden użytkownik System wieloużytkownikowy w danym momencie z systemu może korzystać wielu użytkowników współbieżnie. Przetwarzanie z przeplotem A B A B Przetwarzanie równoległe t 1 t2 t 3 t 4 C D CPU 1 CPU 2 czas

4 Transakcje Transakcja jest wykonywanym programem, który tworzy logiczną jednostkę przetwarzania w bazie danych. Transakcja składa się z jednej lub wielu operacji dostępu do bazy danych. Jednym ze sposobów określania zakresu transakcji jest wyróżnienie jawnych instrukcji begin i end transaction. Jeżeli operacje bazodanowe należące do transakcji nie aktualizują bazy danych, a tylko pobierają dane, o transakcji mówimy, że jest tylko do odczytu. Pożądane właściwości transakcji (ACID) atomowość (atomicity) - cała transakcja powinna zostać przeprowadzona, albo żaden z jej elementów nie zostanie uwzględniony spójność (consistency) - np. miejsce w danym rejsie lotniczym nie może być przydzielone dwóm różnym pasażerom izolacja (isolation) - brak wpływu transakcji na siebie przy jednoczesnym ich przetwarzaniu trwałość (durability) - po zakończeniu transakcji jej wynik nie może zostać utracony Problem utraconej aktualizacji T1 T2 Problem aktualizacji tymczasowej T1 T2 X:=X-N; Zapisz_element (X); Odczytaj_element (Y); X:=X+M; X:=X-N; Zapisz_element (X); Zapisz_element (Y); X:=X+M; Zapisz_element(X); Y:=Y+N; Zapisz_element (Y); Zapisz_element(X); 15 Transakcja T1 kończy się niepowodzeniem i musi zmienić wartość X z powrotem do jej oryginalnego stanu; w tym czasie T2 odczytuje jej tymczasową niepoprawną wartość 16

5 Problem błędnego podsumowania T1 X:=X-N; Zapisz_element (X); Odczytaj_element (Y); Y:=Y+N; Zapisz_element (Y); T2 Suma:=0; Odczytaj_element(A); suma:=suma+a;... suma:=suma+x; Odczytaj_element (Y); suma:=suma+y; Odczyt niepowtarzalny Występuje wówczas, gdy transakcja T1 odczytuje element dwukrotnie, czy czym element ten zostaje zmieniony przez inną transakcję T2 między tymi dwoma odczytami Przykład: T1: R(X), R(X), W(X) T2: R(X), W(X) Czas > Gdzie: R(X) odczytaj_ element X, W(X) zapisz_element X Potrzeba obsługi mechanizmów odtwarzania Po przekazaniu transakcji do wykonania, SZBD jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby: Wszystkie operacje wykonywane w ramach transakcji zostały zakończone z powodzeniem i wyniki zapisane w bazie danych, albo Transakcja nie miała wpływu na bazę danych i inne transakcje Nie może być sytuacji, gdy pewne operacje są uwzględnione w bazie a inne nie. Taka możliwość może zachodzić w przypadku, gdy transakcja ulegnie uszkodzeniu po wykonaniu tylko części swoich operacji. Rodzaje awarii (transakcyjne, systemowe i nośników): Awaria komputera błąd sprzętowy Błąd transakcyjny lub systemowy uszkodzenie transakcji w trakcie jej wykonania np. dzielenie przez 0; błąd programisty; przerwanie transakcji przez użytkownika Potrzeba obsługi mechanizmów odtwarzania Błędy lokalne lub wyjątki wykryte przez transakcję np wymagane przez transakcję dane są niedostępne Wymuszenie sterowania współbieżnego metoda sterowania współbieżnego może zdecydować o anulowaniu transakcji i późniejszym jej wznowieniu np. stan zakleszczenia kilku transakcji Awaria dysku Problemy i katastrofy fizyczne zanik napięcia, pożar, zamontowanie nieodpowiedniej taśmy 19 20

6 Operacje związane z transakcjami Transakcja jest niepodzielną jednostką działań, które muszą być wykonane w całości lub w ogóle. Do celów odtwarzania system musi śledzić następujące operacje: ROZPOCZNIJ_TRANSAKCJĘ ODCZYTAJ lub ZAPISZ operacje odczytu i zapisu przeprowadzane na elementach bazy danych ZAKOŃCZ_TRANSAKCJĘ należy zweryfikować czy zmiany wprowadzone przez transakcję mogą zostać zatwierdzone, czy transakcja ma być anulowana ZATWIERDŹ_TRANSAKCJĘ oznaczenie udanego zakończenia transakcji WYCOFAJ nieudane zakończenie transakcji Diagram przejść stanów związanych w wykonaniem transakcji Rozpocznij transakcję Odczytaj zapisz Aktywna Zakończ transakcję Anuluj Zatwierdzona częściowo awaria Anuluj zatwierdź Zatwierdzona Zakończona Dziennik systemowy (ang. log) W celu umożliwienia odtwarzania po awariach wpływających na transakcje system przechowuje dziennik, w którym śledzi wszystkie operacje związane z transakcjami, mające wpływ na wartości elementów bazy danych. Dziennik jest przechowywany na dysku i jest okresowo archiwizowany na taśmie, w celu zabezpieczenia go przed awariami. Rodzaje wpisów do dziennika (rekordy dziennika): [rozpocznij_transakcję,t] [zapisz_element, T,X, stara wartość, nowa wartość] [odczytaj_element, T,X] [zatwierdź, T] [anuluj,t] Punkt zatwierdzenia transakcji Transakcja osiąga swój punkt zatwierdzenia, gdy wszystkie jej operacje zostaną z powodzeniem wykonane oraz ich wyniki zostaną zarejestrowane w dzienniku. Za punktem zatwierdzenia mówi się, ze transakcja została zatwierdzona, a jej działania za trwale zapisane w bazie Kolejną czynnością jest zapisanie do dziennika rekordu zatwierdzenia. Jeżeli nastąpi awaria wszystkie transakcje które rozpoczęły swoje działanie, a dla których nie ma wpisu w dzienniku należy wycofać

7 Harmonogramy (plany) transakcji Gdy transakcje są wykonywane współbieżnie w technice przeplotu, kolejność wykonywania operacji związanych z różnymi transakcjami określa się mianem harmonogramu (historii, planu). T1 X:=X-N; Przykład T2 Harmonogram S zbioru n transakcji T1, T2,.., Tn jest uporządkowaniem operacji transakcji podlegającym ograniczeniu, które określa, że dla każdej transakcji Ti należącej do harmonogramu S, operacje tej transakcji w S muszą występować w tej samej kolejności, w jakiej występują w Ti. Zapisz_element (X); Odczytaj_element (Y); Y:=Y+N; Zapisz_element (Y); Sa: r1(x); r2(x); w1(x); r1(y); w2(x); w1(y) a: anulowanie; c zatwierdzanie transakcji X:=X+M; Zapisz_element(X); Konflikt w harmonogramie Dwie operacje w transakcji są w stanie konfliktu, jeżeli spełniają wszystkie trzy z następujących warunków: Należą do różnych transakcji Uzyskują dostęp do tego samego elementu X Przynajmniej jedna z operacji jest operacją zapisz_element(); Przykład: Które operacje są w konflikcie? S: r1(x); r2(x); w1(x); r1(y); w2(x); w1(y) Harmonogram pełny Harmonogram składający się z n transakcji jest pełny, gdy: Operacje harmonogramu S są dokładnie tymi samymi operacjami, które występowały w transakcjach T1,..., Tn wliczając w to operacje zatwierdzania lub anulowania dla każdej transakcji Dla dowolnej pary operacji należących do tej samej transakcji Ti kolejność ich występowania w harmonogramie S jest taka sama jak kolejność w transakcji Ti Dla dowolnych dwóch transakcji konfliktowych jedna z nich musi występować w harmonogramie przed drugą. r1(x), w2(x) r2(x), w1(x) w1(x), w2(x) 27 28

8 Możliwości odtwarzania harmonogramów Harmonogramy odtwarzalne dla których w momencie zatwierdzenia transakcji T już nigdy nie było konieczne jej wycofanie (lub inaczej: harmonogram, który umożliwia wycofanie każdej transakcji) Harmonogram S jest odtwarzalny, jeżeli żadna transakcja T w harmonogramie S nie jest zatwierdzona do momentu, aż wszystkie transakcje T, które zapisały element odczytywany przez transakcję T, zostaną zatwierdzone. S: r1(x), w1(x), r2(x), w2(x), c1, c2 (+) S: r1(x), w1(x), r2(x), w2(x), c2, c1 (-) Harmonogramy nieodtwarzalne nie spełniają powyższego wymogu, stąd nie powinno się pozwalać na ich występowanie (Przykłady: problem aktualizacji tymczasowej i problem utraconej aktualizacji) Szeregowalność harmonogramów Pojęcie szeregowalności harmonogramów jest używane w celu identyfikowania, które harmonogramy są poprawne w przypadku, gdy wykonanie transakcji dopuszcza przeplot ich operacji. Harmonogram szeregowy harmonogram ustawiający wykonywanie transakcji w ciąg: najpierw akcje jednej transakcji, następnie akcje drugiej transakcji itd. Zakładając, że transakcje są niezależne, można założyć, że każdy harmonogram szeregowy jest poprawny Dwa harmonogramy są równoważne, jeżeli efekt realizacji obu harmonogramów jest taki sam dla każdego stanu bazy danych, tzn W1: Każda transakcja w obu planach odczytuje i zapisuje te same wartości W2: Po realizacji każdego z planów otrzymujemy ten sam stan bazy danych Przykład Zakładamy wartości początkowe x=90, y=90, n=3, m=2 Sa (szeregowy), wynik: x=89, y=93): T1:r(x), x:=x-n; w(x), r(y), y=y+n, w(y),c T2: r(x), x=x+m, w(x),c Sb (szeregowy, wynik: x=89, y=93): T1: r(x), x:=x-n; w(x), r(y), y=y+n, w(y),c T2: r(x), x=x+m, w(x),c Sc (nieszeregowy, wynik: x=92, y=93) T1:r(x), x:=x-n; w(x), r(y), y=y+n, w(y),c T2: r(x), x=x+m, w(x),c Sd (nieszeregowy, wynik: x=89, y=93) T1:r(x), x:=x-n,w(x), r(y), y=y+n, w(y),c T2: r(x), x=x+m,w(x),c Plan szeregowalny Plan (harmonogram) szeregowalny jest to plan, który jest równoważny pewnemu planowi szeregowemu (a przez to jest poprawny). Dzięki własnościom W1 i W2 plan szeregowalny zapewnia uzyskanie własności izolacji (W1) i spójności (W2). Plan szeregowalny nie daje gwarancji, że po wycofaniu transakcji nie trzeba będzie wycofywać akcji innych transakcji, co może być niewykonalne, gdy jedna z transakcji zostanie już zatwierdzona. Brak gwarancji spełnienia własności atomowości i trwałości. Sprawdzenie szeregowalności: konstrukcja grafu pierwszeństwa (inaczej grafu szeregowania) 31

9 Weryfikacja szeregowalności (algorytm tworzenia grafu pierwszeństwa) 1. Dla każdej transakcji Ti należącej do harmonogramu S utwórz w grafie pierwszeństwa wierzchołek Ti 2. Dla każdego przypadku w S, gdy Tj wykonuje operację r(x) po wykonaniu przez transakcję Ti operacji w(x), utwórz w grafie pierwszeństwa krawędź (Ti->Tj) 3. Dla każdego przypadku w S, gdy Tj wykonuje operację w(x) po wykonaniu przez transakcję Ti operacji r(x), utwórz w grafie pierwszeństwa krawędź (Ti->Tj) 4. Dla każdego przypadku w S, gdy Tj wykonuje operację w(x) po wykonaniu przez transakcję Ti operacji w(x), utwórz w grafie pierwszeństwa krawędź (Ti->Tj) 5. Harmonogram S jest szeregowalny wtedy i tylko wtedy, gdy graf pierwszeństwa nie zawiera cykli. Przykład Przykład planu nieszeregowalnego: T1: r(a), w(a), r(b), w(b) T2: r(a), w(a), r(b), w(b), Cykl w grafie pierwszeństwa: Blokady Blokady (zamki) podstawowy mechanizm zapobiegający konfliktom przy współbieżnie wykonywanych transakcjach Rodzaje blokad: Współdzielona, typu S (ang. shared lock) daje transakcji współdzielony dostęp do zasobu (kilka transakcji może jednocześnie odczytywać wiersze z tej samej tabeli). Jeśli transakcja zakłada współdzieloną blokadę, inne transakcje też mogą założyć współdzieloną blokadę, ale nie mogą założyć blokady drugiego rodzaju, tzn. wyłącznej Wyłączna, typu X (ang. exclusive lock) daje transakcji wyłączne prawo do zmian obiektu. Tylko jedna transakcja może mieć założoną wyłączną blokadę na obiekcie i w tym czasie nie może być na obiekcie założonej żadnej innej blokady, nawet współdzielonej. Istnieje metoda zakładania blokad gwarantująca powstanie i realizację planów wyłącznie szeregowalnych i odtwarzalnych protokół ścisłego blokowania dwufazowego. Protokół ścisłego blokowania dwufazowego (Strict 2PL) Każda transakcja musi uzyskać blokadę S na obiekcie zanim odczyta ten obiekt oraz blokadę X na obiekcie przed zapisaniem go. Jeśli transakcja trzyma blokadę X na obiekcie, żadna inna transakcja nie ma prawa założyć żadnej blokady na tym obiekcie Jeśli transakcja trzyma blokadę S na obiekcie, żadna inna transakcja nie ma prawa założyć blokady X na tym obiekcie Gdy transakcja nie może założyć blokady na obiekcie, może ustawić się w kolejce oczekujących transakcji stowarzyszonej z tym obiektem. Wszystkie blokady trzymane przez transakcję są zwalniane jednocześnie, w chwili, gdy transakcja kończy się 35 36

10 Protokół ścisłego blokowania dwufazowego (Strict 2PL) Można w nim wyróżnić dwie fazy: Transakcja zakłada blokady i dokonuje wymaganych odczytów i zapisów na obiektach, na których założyła blokadę Transakcja wykonuje COMMIT/ROLLBACK jednocześnie zwalniając wszystkie blokady Protokół Strict 2PL nie dopuszcza do anomalii utraconej aktualizacji, aktualizacji tymczasowej, błędnego podsumowania oraz niepowtarzalnego odczytu: Protokół blokowania dwufazowego 2PL Zamiast punktu w protokole Strict 2PL: Wszystkie blokady trzymane przez transakcję są zwalniane jednocześnie, w chwili, gdy transakcja kończy się Występuje sformułowanie: Transakcja nie może założyć żadnej nowej blokady po zwolnieniu jakiejkolwiek blokady. Protokół 2PL prowadzi do planów szeregowalnych, ale nie gwarantuje planów odtwarzalnych. Przykład: T1: R(X) W(X) a T2: R(X) W(X) c Zakleszczenia (deadlocks) Zjawisko zakleszczenia występuje wówczas, kiedy dwie lub więcej transakcji wzajemnie blokują sobie potrzebne do kontynuowania swojego działania obiekty Zakleszczenie- jest to cykl transakcji oczekujących wzajemnie na zwolnienie blokady przez inną transakcję w cyklu. Sposoby radzenia sobie z zakleszczeniami: Zapobieganie Zapobieganie Wykrywania Ustalanie limitu oczekiwania na blokadę (metoda timeout) ustalenie priorytetu między transakcjami. Nie dopuszcza się aby transakcja z wyższym priorytetem czekała na transakcje z niższym priorytetem W przypadku zakleszczenia transakcja z niższym priorytetem zostaje wycofana przez system Zakleszczenia Wykrywanie zakleszczeń polega na analizie, która transakcja oczekuje na zwolnienie blokady przez która transakcję i sprawdzaniu, czy występuje cykl Utwórz graf oczekiwań na zwolnienie blokady (węzły transakcje, krawędź Ti do Tj jeśli transakcja Ti oczekuje na zwolnienie blokady przez Tj) Co jakiś czas sprawdzaj, czy w grafie jest cykl. Jeśli jest wycofaj jedną z transakcji w cyklu Przykład: T1:S(A), R(A) S(B) T2: X(B), W(B) X(C) T3: S(C), R(C) X(A) T4: X(B) Graf oczekiwań na zwolnienie blokady: 39

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Autor: Edward Whalen T³umaczenie: Maciej Jezierski,

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 6 Dane w chmurze

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 6 Dane w chmurze Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 6 Dane w chmurze Zawartość Bazy NoSQL Skalowalne bazy relacyjne Chmurowe systemy plików Powiązane algorytmy 2 Dane w chmurze Architektura równoległych baz danych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL Andrzej Ptasznik Optymalizacja zapytań SQL Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Optymalizacja zapytań SQL Autor: mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych.

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2012/2013 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marcin Szymaniuk Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane Krzysztof Stencel Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane D ane zgromadzone przez przedstawicieli Homo informaticus są niewyobrażalne. Mierzy

Bardziej szczegółowo

Replikacje baz danych w praktyce

Replikacje baz danych w praktyce Rozdział 16 Replikacje baz danych w praktyce Streszczenie. Powielanie informacji przechowywanych na serwerach jest istotnym elementem zapewniającym zwiększenie zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo

Doc. dr inŝ. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo Doc. dr inŝ. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych Temat 4 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami i utratą danych. Dzienniki transakcji chronią tylko przed skutkami awarii systemu, Dzienniki transakcji

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo