LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920"

Transkrypt

1 Lucjan Fac LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Ludomił Antoni Rayski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii polskiego lotnictwa. Długoletni ( ) szef Departamentu Lotnictwa, współtwórca przemysłu lotniczego II Rzeczypospolitej, oskarżony o nieprzygotowanie lotnictwa do wojny, odsunięty od możliwości walki z Niemcami w szeregach armii polskiej, żołnierz Legii Cudzoziemskiej, pilot Ferry, aż wreszcie Inspektor Polskich Sił Powietrznych na Środkowym Wschodzie. Jego życie obfitowało w wydarzenia barwne i ciekawe. Jednym zaś z jego epizodów był udział w wojnie polsko-sowieckiej w l W chwili rozpoczęcia działań wojennych w 1919 roku, por. Ludomił Rayski miał 27 lat i dość oryginalną, nawet jak na warunki polskie przeszłość bojową. Kontakt z wojskiem rozpoczął w 1912 roku, kiedy to jako student Politechniki Lwowskiej uczestniczył w zajęciach Związku Strzeleckiego we Lwowie. Rok później przyjęty został do szkoły podoficerskiej Związku 1. Członkowie Związku Strzeleckiego na zajęciach występowali pod pseudonimami. Rayski z racji swego obywatelstwa przybrał pseudonim Turek 2. Jednym z jego nauczycieli był w październiku Raporty tygodniowe Związku Strzeleckiego. Oddział Lwów. CAW, I Ojciec Ludomiła, Teodor, mając 17 lat brał udział w powstaniu styczniowym, po upadku którego wyemigrował do Turcji i uzyskał tamtejsze obywatelstwo. Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej w 1876 roku, jako kapitan w Legii Polskiej Sadyka Paszy Czajkowskiego. Ok roku przybył do Galicji i zamieszkał w woj. krakowskim, zachowując jednak obywatelstwo tureckie, które otrzymał również jego urodzony w 1892

2 roku Kordian Zamorski, który nieco później wydatnie wpłynął na losy swego ucznia. W wyniku zaostrzającej się sytuacji politycznej 4.VII.1914 roku w Oddziałach Strzeleckich ogłoszono stan pogotowia i mobilizację. 7.VIII Rayski znalazł się w 4 kompanijnym batalionie marszowym dowodzonym przez Kordiana Zamorskiego 3. Po zorganizowaniu Legionów znalazł się w 1 Pułku, z którym przeszedł cały szlak bojowy aż do bitwy pod Łowczówkiem stoczonej 24.XII.1914 roku, w której został ranny. Po wygojeniu się rany na początku 1915 roku, Rayski jako podchorąży stawił się w kwaterze Legionów w Jabłonkowie, celem powrotu do macierzystego oddziału. Tymczasem w listopadzie 1914 roku, u boku państw centralnych do wojny przystąpiła Turcja i Rayski jako obywatel turecki został zmobilizowany przez ambasadę Turcji w Wiedniu. Nie wiedząc jak w tej sytuacji postąpić, poprosił o radę swojego dotychczasowego dowódcę Kordiana Zamorskiego. Ten zasugerował mu, aby wstąpił do armii tureckiej i poprosił o przydział do jednej z broni technicznych. Na szybki awans w Legionach ze względu na wysoki odsetek inteligencji nie miał co liczyć, natomiast w armii tureckiej jako student Politechniki miał dużo korzystniejszą sytuację 4. Zgodnie z tą sugestią w marcu 1915 roku udał się, nie znając języka tureckiego, do ambasady Turcji w Wiednia, a następnie zameldował się u tureckich władz wojskowych w Konstantynopolu. Początkowo jako szeregowy trafił do I Kompanii Automobilowej stacjonującej w Dardanelach, w której służbę rozpoczął już w marcu. Na ten okres przypada również przeszkolone wojskowe, jakie odbył w szkole oficerskiej Multepe pod Stambułem, gdzie 10 września 1915 roku zdał egzamin oficerski i został awansowany do stopnia chorążego 5. Po ukończeniu szkoły poprosił o przydział do lotnictwa, na co władze tureckie chętnie przystały. Był to punkt zwrotny w życiu Rayskiego, który związał jego losy z lotnictwem. Przydzielony 17 września 1915 roku do Oddziału bojowego w Uzunköprü w charakterze obserwatora rozpoczął swoją lotniczą karierę. Na przełomie 1916/1917 roku odbył kurs pilotażowy roku syn. 3 K. Z a m o r s k i, Jeszcze słowo generale Rayskim, Tydzień Polski nr 5, 1978, s Tamże. 5 Gen. bryg. Ludomił Antoni Rayski, karty ewidencyjne z l. 1919, 1920, CAW, Akta personalne 3563.

3 i w lutym 1917 roku debiutował jako samodzielny pilot 6. Latał bojowo do końca wojny, był ranny i otrzymał kilka odznaczeń, m.in. wysoko przez niego ceniony Medżidije z szablami. Niemcy uhonorowali go orderem Żelaznego Krzyża, a Austriacy Militar Verdienstkreuz III kl. 7. Podczas pobytu w oddziałach tureckich i turecko-niemieckich, zdobył ogromne doświadczenie i duże umiejętności. W ciągu dwóch lat stał się rasowym pilotem, dla którego lotnictwo było wielką pasją, której wierny pozostał do końca życia. 31.X.1918 roku w Mudros podpisany został rozejm angielsko-turecki. W myśl rozejmu, w Turcji ogłoszono demobilizację, na mocy której Rayski, świeżo upieczony porucznik z 18 października, został ponownie panem własnego losu 8. Przy pomocy Biura Departamentu Stanu Królestwa Polskiego w Konstantynopolu wyjechał do Polski. W styczniu 1919 roku dojazd do kraju przez Bałkany był bardzo utrudniony, wciąż bowiem trwały tam walki. W Odessie znajdowała się jednak sformowana przez gen. Lucjana Żeligowskiego Dywizja Strzelców Polskich. Do niej to skierował się Rayski. Przy dywizji tej znajdował się również I Aviacyjny Oddział Wojsk Polskich, do którego dołączył 9. Sytuacja sprzętowa tej jednostki wyglądała wyjątkowo żałośnie. Były tam: po jednym zdezelowanym L.V.G., Anasal i nieco później przeznaczony przez Francuzów na spalenie, połamany Breguet XIV. Na tych samolotach podjęli loty Rayski z francuskim obserwatorem Cailardem oraz chor. Wołłowicz 10. Podczas ewakuacji Odessy, Rayski odleciał do Akermanu, a następnie do Braiły, dokąd dotarła reszta eskadry. Pod koniec kwietnia 1919 roku eskadra przyjechała do Czerniowa. Tam dowódcą jej został Rayski, który wkrótce nawiązał łączność z armią gen. Iwaszkiewicza walczącą pod Lwowem. W wyniku zawartego tą drogą porozumienia, eskadra udała się wraz z całą dywizją pod Stanisławów, by wziąć udział w walkach z Ukraińcami. W drugiej połowie czerwca Rayski przewiózł do Lwowa i z powrotem gen. Żeligowskiego, który w ten sposób nawiązał osobisty kontakt z gen. 6 J. Ł ą t k a, Lot ku gorzkiej sławie. Gen. Ludomił Rayski , Kraków 1993, s Gen. Ludomił Rayski, karta ewidencyjna z roku CAW, Akta personalne Tamże. 9 Gen. Ludomił Rayski, główna karta ewidencyjna przebieg służby w czasie wojny. CAW, Akta personalne Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa pod red. M. R o m e y k o, Warszawa 1933, s. 49.

4 Iwaszkiewiczem. Podczas lotów nad terenami zajętymi przez Ukraińców został ranny w rejonie Podhajec, mimo to udało mu się powrócić na lotnisko 11. W lipcu, już pod nazwą 10 Eskadra Lotnicza, jednostka ta została przeprowadzona do Brześcia nad Bugiem, a sam Rayski po zdaniu jej dowództwa por. Kieżuniowi znalazł się w Warszawie 12. Mimo wielu innych propozycji wybrał przydział do 7 eskadry we Lwowie, której na początku października został dowódcą (po por. Stanisławie Stecu). Dowództwem tym nie nacieszył się długo, w połowie października przekazał je majorowi lotnictwa amerykańskiego Cedricowi Fount-Le-Roy 13. Rayski jako dotychczasowy dowódca 7 eskadry, pozostał w niej przez okres co najmniej kilku tygodni. Jego zadaniem było wprowadzenie Amerykanów, szczególnie mjr. Fount-Le- Roy a oraz jego zastępcy kpt. Meriana Coopera w specyfikę organizacji polskiego lotnictwa. Po latach, już generał USA Merian Cooper w liście do Rayskiego pisał Pamiętam również, że pozostałeś wówczas z nami przez okres kilku tygodni, aby jako pilot pomóc nam Amerykanom zapoznać się ze zwyczajami panującymi w nowopowstałym Waszym lotnictwie polskim 14. W okresie pobytu w eskadrze kościuszkowskiej, zżył się bardzo zarówno z dowódcą jak i z pilotami. Fakt ten nie pozostał bez znaczenia na współpracę 7 eskadry myśliwskiej Fount-Le-Roy a z 21 eskadrą niszczycielską dowodzoną przez Rayskiego, w okresie wojny polsko-sowieckiej. Pod koniec 1919 roku otrzymał nowy przydział, tym razem do Poznania, do Wyższej Szkoły Pilotów na Ławicy 15. Szkoła ta powstała na przełomie 1919/1920 roku na bazie istniejącej tam wcześniej Szkoły Lotniczej. Jej zadaniem było wyrównanie poziomu wyszkolenia lotniczego pilotów pochodzących z różnych armii 11 Gen. bryg. Ludomił Rayski, telegram do Departamentu Spraw Personalnych MSWojsk., z dn , No.13045/IV/2/ dywizji piechoty. CAW, Akta personalne Meldunek por. pil. Ludomiła Rayskiego. CAW, I W. C z e r n i s z e w s k i, Ochotnicy Eskadry Kościuszkowskiej, Skrzydlata Polska, nr 45, 1989, s List gen. bryg. USAF Meriana Coopera do gen. Rayskiego z , [w:] W. S u b o t k i n, Fakty, t III, mps., Szczecin 1981, Sekcja Rękopisów KUL, sygn Gen. bryg. Ludomił Rayski, przebieg służby w czasie wojny. (Rayski miał przydział do 7 eskadry od sierpnia 1919 do stycznia 1920). CAW, Akta personalne 3563.

5 zaborczych i różnych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Doskonaliła pilotów na dwóch kursach: wywiadowczym czyli rozpoznawczym i myśliwskim. Instruktorzy i wykładowcy wywodzili się z personelu byłej Szkoły Lotniczej oraz spośród oficerów francuskich. Lotnicy, którzy opuszczali Wyższą Szkołę Pilotów przedstawiali dużą wartość, ze względu na wysoki poziom wyszkolenia. Znalazło się wśród nich wielu sławnych później pilotów, jak np. Janusz Meissner popularny później instruktor lotniczy i propagator lotnictwa 16. Chcąc postawić szkołę na jeszcze wyższym poziomie, ściągnięto większą ilość sprzętu (w większości francuskiego) oraz większą ilość francuskich instruktorów, zarówno pilotów jak i wykładowców. Rozkaz oficerski nr 7 z 16 lutego 1920 roku wydany przez Inspektorat Wojsk Lotniczych (WL), w punkcie 8 zawierał uwagę: Dowódcą Szkoły na Ławicy jest mjr de Bernis, polskim dowódcą mianuję por. Ludomiła Rayskiego 17. Mimo skomplikowanego podziału kompetencji, między obydwoma dowódcami współpraca układała się harmonijnie. W tym czasie Rayski zapoznał się z programem rozbudowy lotnictwa wielkopolskiego z 1919 roku, który przewidywał utworzenie pięciu eskadr, w tym jednej niszczycielskiej (bombowej). Dla zorganizowania jednostki niszczycielskiej planowano wykorzystać zdobyte w Ławicy i w hali Zeppelina na Winiarach, dwusilnikowe samoloty Gotha G IV i Friedrichshafen G III oraz lekkie bombowce AEG C IV. W 1919 roku projekt ten nie uzyskał aprobaty IWL, który dysponował wówczas zbyt szczupłą kadrą lotników. Sytuacja ta zmieniła się, gdy Wyższą Szkołę Pilotów zaczęli opuszczać jej absolwenci. Rayski zaczął zabiegać o zrealizowanie tego projektu, a szczególnie zależało mu na utworzeniu eskadry niszczycielskiej. 15 IV projekt uzyskał aprobatę i por. Rayski przystąpił do formowania eskadry, mając możność dobrania sobie najlepszych pilotów z liczby tych, którzy kończyli Wyższą Szkołę J. C e l e k, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Warszawa 1979, s CAW, I A. K u r o w s k i, Utworzenie lotnictwa w niepodległej Polsce w latach , [w:] Z historii polskiego lotnictwa wojskowego , Warszawa 1978, s. 44.

6 Propozycje przyjęcia do eskadry przedstawił Rayski m.in. Meissnerowi, który odmówił wolał myśliwce, a swojego dowódcę na pół żartobliwie opisał: Por. Ludomił Rayski jest wysoki, chudy, kościsty, lekko przygarbiony, jak nadmiernie wybujała łodyga, która nie może utrzymać się prosto. Na czubku tej łodygi jest głowa z uparcie sterczącymi włosami i długa końska twarz o melancholijnym wyrazie, który kontrastuje z inteligentnym spojrzeniem oczu. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ojciec por. Rayskiego brał udział w powstaniu styczniowym, po którego upadku uciekł do Turcji i uzyskał tamtejsze obywatelstwo, a on sam służył w lotnictwie tureckim. Z tego powodu przylgnęło do niego przezwisko Efendi, które znaczy tyle co ekscelencja. Efendi jest przesadnie uprzejmy, powiedziałbym ugrzeczniony 19. W 21 eskadrze udało się Rayskiemu zgromadzić naprawdę dobrych pilotów, np. por. pil. Bolesława Roplewskiego, por. obs. Czesława Filipowicza, ppor. Stanisława Skarżyńskiego, Jerzego Wieniawę Długoszowskiego, Zdzisława Jakubowskiego, pchor. Foerestera i innych 20. Eskadrę wyposażono w sześć samolotów AEO C IV i jeden dwusilnikowy Gotha G IV. Otrzymała również swoje godło, biało-czerwony napis NEL, na tle biało-czerwonej szachownicy. Projektantem tego godła był jej dowódca, por. pil. Ludomił Rayski eskadra była pierwszą w historii polskiego lotnictwa eskadrą bombową. Jej formowanie przebiegało dosyć sprawnie i już 30.IV.1920 roku opuściła lotnisko na Ławicy 22. Dwa tygodnie trwało przetransportowanie eskadry na front wschodni. 15 V zajęła lotnisko w Rachnie Lessowyja i weszła w skład III dywizjonu. W dzień później do III dywizjonu doszła jeszcze 15 eskadra myśliwska, która rozlokowała się na lotnisku Wapniarka. Tak wzmocniony III dywizjon (w składzie 5, 17 i 21 eskadra stacjonujące w Rachnie, 6 eskadra w Płoskirowie i 15 w Wapniarce) podjął ożywioną działalność bojową 23. Znaczny udział w tych działaniach miała 21 eskadra Rayskiego, mimo nieciekawej inauguracji (podczas pierwszego lotu bojowego 15 V ppor. Skarżyński i s J. M e i s s n e r, Wspomnienia pilota. Jak dziś pamiętam, Kraków 1985, s K. K a l i n o w s k i, Lotnicza legenda w świetle historii, Zeszyty Historyczne nr 7, 1965, s J. P a w l a k, Polskie eskadry lotnicze w l , Warszawa 1989, s Ku czci poległych lotników..., s K.A. T a r k o w s k i, Lotnictwo polskie w Wojnie z Rosją sowiecką , Warszawa 1991,

7 sierż. Gogulski na skutek defektu silnika zostali zmuszeni do lądowania na terenach zajętych przez wojska sowieckie) 24. Bardzo skuteczną akcją III dywizjonu był atak na stację kolejową Malewannaja, przeprowadzony 27 i 28 maja przez 5, 15 i 21 eskadrę. Na przełomie maja i czerwca III dywizjon wykonywał działania bojowe w ścisłej współpracy z 12 dywizją piechoty, która zajmowała pozycje pod Wapniarką... (15 km od niej)... mając jako główny punkt oporu na linii kolejowej Wapniarka-Odessa, stację Krzyżopol. Wyjątkowo uciążliwym dla niej przeciwnikiem były sowieckie pociągi pancerne, których liczba pod koniec maja wzrosłą do pięciu. Szczególnie niebezpieczny był Lenin, uzbrojony m.in. w 180 mm działo okrętowe. We współpracy z 12 DP opracowany został plan wspólnego ataku na stację Malewannaja. Była to dosyć precyzyjnie i nowocześnie pomyślana operacja. Po stwierdzeniu przez samoloty zwiadu obecności czterech pociągów pancernych, do ataku przystąpiły samoloty bombowe i wywiadowcze osłaniane przez lotnictwo myśliwskie, wykonujące ponadto zadania szturmowe 25. Naloty przeprowadzane były w sposób zmasowany (nawet do 11 samolotów w nalocie). Pierwszego dnia przeprowadzono 40 lotów bojowych, od godz. 5 do 19, zrzucając w tym czasie kg bomb 26. W wyniku tej akcji oddziały 12 DP zdobyły dwa pociągi sowieckie Bela Kun i Krasnyj Kriestjanin w dosyć dobrym stanie, jeden poważnie uszkodzono, a jeden mimo uszkodzeń zdołał uciec. W atakach tych szczególną skuteczność wykazała 21 eskadra niszczycielska stanowiąca główną siłę uderzeniową atakujących eskadr, dzięki posiadanemu bombowcowi Gotha, mającemu udźwig 459 kg bomb 27. W efekcie ataku tego samolotu, właśnie trzeci pociąg został celną serią bomb zrzucony z nasypu kolejowego. W lotach bojowych brała udział cała eskadra, najczęściej jednak w użyciu była Gotha pilotowana przez Rayskiego, któremu jak zwykłe towarzyszył por. obs. Czesław Filipowicz. Dużą cześć sukcesów bojowych zawdzięcza 21 eskadra temu 24 Tamże. 25 Samoloty przeciw konnicy Budionnego. Opracowany przez Tadeusza Kondrackiego, referat Adama Brzechwy-Ajdukiewicza o działalności. III Dywizjonu, wygłoszony w marcu 1921 roku w szkole SG, Lotnictwo Aviation International nr 8, 1991, s Eskadra 15 wyposażona była w samoloty Fokker D VII, 5 wywiadowcza w De Havilland DH- 9, a 21 w AEG C-IV i jeden Gotha G IV. 27 Ku czci poległych..., s. 205.

8 lotniczemu duetowi 28. Walki w tym rejonie powtórzyły się na początku czerwca. Również i tym razem skuteczność ataków 21 eskadry była bardzo duża. Na początku czerwca w wyniku naporu jednostek Armii Czerwonej, III dywizjon zmuszony został do opuszczenia większości z zajmowanych lotnisk. Rayski przeprowadził 21 eskadrę z lotniska w Rachnie Lessowyja do Płoskirowa, gdzie stonowała w tym czasie większość jednostek III Dywizjonu 29. Z tego lotniska eskadra ponownie rozpoczęła wytężone działania bojowe, których największe nasilenie przypadło na okres od 18 do 22 czerwca. Ponownie większość ataków 21 eskadry skierowana była przeciwko sowieckim pociągom pancernym operującym w rejonie Zmerynka i Bar. Ataki wykonywane zespołowo z innymi eskadrami III dywizjonu zadały przeciwnikowi znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Decydująca, rola w tym lokalnym sukcesie przypadła ponownie 21 eskadrze, która tylko 22 czerwca wykonała siedem lotów zrzucając 450 kg bomb. Stosunkowo niski tonaż bomb wynika stąd, że podczas tych walk eskadra nie dysponowała już Gothą i wszystkie akcje przeprowadzała wykorzystując samoloty AEG C-IV 30. Po raz kolejny w akcjach tych odznaczyła się załoga Rayski Filipowicz 31. Następne ataki przeprowadziły samoloty 21 eskadry już 26 i 27 czerwca, atakując jazdę i artylerię nieprzyjaciela w rejonie Starej Sielawy (ok. 50 km od lotniska w Płoskirowie, na którym stacjonował III dywizjon). Na tym lotnisku eskadra Rayskiego pozostawała, mimo dużego niebezpieczeństwa, do początku lipca, prowadząc loty wywiadowcze i bombowe przeciwko Armii Konnej Budionnego 32. W końcu pierwszej dekady lipca 1920 roku lotnisko w Płoskirowie opuściła także 21 eskadra, którą por. Rayski przeprowadził na lotnisko Hołoby k. Kowla, skąd razem z 7 eskadrą myśliwską tworząc tzw. dyon Fount-Le-Roy, przeprowadziła szereg akcji przeciwko kawalerii sowieckiej 33. Armia Konna koncentrowała się w tym czasie w rejonie Równe Dubno Łuck i w ten rejon skierowano działania obu 28 Wykaz lotów bojowych z maja 1920 roku. CAW, I Wykaz oddziałów lotniczych z roku. CAW.I Wykaz lotów bojowych z czerwca 1920 roku. CAW, I Za udział w tych akcjach Flipowicz otrzymał VM, lb. Krzyża Lista żołnierzy przedstawionych do VM. Tamże. 32 Dokładnie nie wiadomo kiedy 21 eskadra opuściła Płoskirów, ale jeszcze prowadziła z niego działalność. Wykaz lotów bojowych z lipca 1920 roku. Tamże. 33 Ku czci poległych lotników..., s, 206.

9 eskadr. W wyniku intensywnej akcji lotniczej prowadzonej przez 21 eskadrę, jej stan osobowy stopniowo się wykruszał, dlatego w niektórych akcjach bojowych brali udział (w ramach 21 eskadry) Amerykanie z 7 eskadry myśliwskiej. W drugiej połowie lipca dywizjon Fount-Le-Roy 34, prowadził nękające akcje szturmowe w rejonie Młynowa, Demidówki i Beresteczka. 27 lipca lotnisko w Hołubach, na którym stacjonowały 7 i 21 eskadra, zostało zagrożone przez kawalerie sowiecką, zmuszając obie jednostki do zmiany lotniska. Na skutek poniesionych w walkach strat, złamana została siła uderzeniowa eskadry, która została zmuszona do zaniechania prowadzenia większych akcji bojowych, zadawalając się pojedynczymi lotami wywiadowczymi. Wtedy właśnie, 29 lipca 1920 roku Rayski wykonał swój ostatni lot w ramach 21 eskadry, przed odkomenderowaniem do Warszawy. Dowództwo eskadry przekazał, por. Wedeniowi 35. Eskadra jeszcze przez kilka dni pozostawała na froncie, wykonując loty z lotniska w Uściługu, po czym została wycofana do rezerwy Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w celu dozbrojenia i uzupełnienia etatów. Przez cały okres dowodzenia Rayski aktywnie uczestniczył w akcjach bojowych eskadry. W pewnym momencie zaistniała dosyć niezręczna sytuacja, otóż por. obs. Czesław Filipowicz, z którym Rayski prawie przecz cały czas latał w załodze, został mianowany kapitanem, natomiast dowódca eskadry pozostawał nadal w stopniu porucznika. Poprawić tę sytuację na korzyść Rayskiego próbował dowódca III dywizjonu mjr Fount-Le-Roy, który 20 lipca wysłał do IWL wniosek nominacyjny dla por. Ludomiła Rayskiego na kapitana, wystawiony przez Oddział Polsko-Amerykański 36. W czasie wspólnych akcji Amerykanie mieli możność przyjrzenia się poczynaniom Rayskiego jako dowódcy 21 eskadry. Pracę jego i kwalifikacje cenili bardzo wysoko, dowodem tego mogą być dwa wnioski awansowe wysłane przez Fount-Le-Roy a. Z chwilą, gdy aktywność eskadry z przyczyn technicznych bardzo osłabła i wykonywano coraz mniej lotów, Rayski zaczął szukać innej możliwości wyżycia się personalne Tak określano III dywizjon, a właściwie ścisłe ze sobą współpracujące 7 i 21 eskadry. 35 J. P a w l a k, op. cit., s Gen. bryg. Ludomił Rayski, Wniosek nominacyjny na kapitana z roku. CAW, Akta

10 w lataniu 37. Możliwość taką otwierała podpisana w lutym 1920 roku przez IWL z włoską firmą Ansaldo, umowa na sprzedaż Polsce pewnej ilości samolotów Ansaldo A-300 i Balilla. Strona polska, której zresztą bardzo zależało na czasie (stan zaopatrzenia eskadr w sprzęt był krytyczny), wzięła na siebie transport tych maszyn. Najszybszym i najtańszym sposobem był transport drogą powietrzną, potrzebni byli tylko doświadczeni lotnicy, którzy przeprowadziliby samoloty do kraju. Chętnych było sporo, wybrano jednak tytko dwóch: por. Pawlikowskiego i Rayskiego. Na początku sierpnia obaj oficerowie wyjechali do Turynu w towarzystwie rzeczoznawcy inż. Rumbowicza, oddelegowanego przez lubelską wytwórnię samolotów Plage i Laśkiewicz. Zadaniem ich było przyprowadzenie samolotów wzorcowych, które dałyby zakładom Plage i Laśkiewicz możliwość zapoznania się z ich budową. Po przyjeździe do Turynu cała trójka zwiedziła zakłady Ansaldo, a obydwaj porucznicy wykonali po kilka lotów próbnych na obydwu zakupionych maszynach. Po kilku dniach pobytu w Tyrynie, Pawlikowski na Balilii, a Rayski z inż. Rumbowiczem na A-300 wystartował do Polski. Trasa wiodła przez zachodnie Alpy do Francji, a stamtąd przez Niemcy i Czechy do kraju. W tym czasie latanie w terenach górskich o takiej wysokości, było nad wyraz niebezpieczne. Pułap samolotu byt mniejszy aniżeli pokonywane przez nich góry. Samoloty musiały lecieć ściśle według mapy, aby trafić na przełęcze górskie. Przelot ten dobrze świadczył o umiejętnościach obydwu pilotów. W sierpniu 1920 roku pisał Sławiński na lotnisku mokotowskim wylądował włoskiej budowy samolot wywiadowczy A.300. Miał polskie znaki, a załogę stanowili por. pil. Rayski i inżynier Rumbowicz. Przylecieli z Turynu we Włoszech. Był to piękny wyczyn sportowy. Nie chodziło to zresztą o wyczyn. Przelot odbył się bez rozgłosu. Bohaterów pierwszego wyczynu sportowego polskiego lotnictwa nikt nie witał. Nie było tłumów, orkiestr i przemówień, niezbędnych atrybutów w późniejszym okresie 38. Po powrocie do kraju, Rayski ponownie został skierowany na front na czele 21 eskadry, która 4 października po rozlokowaniu się na lotnisku Tarnopol, rozpoczęła 37 O odejściu Rayskiego z dowództwa 21 eskadry, Jerzy Cynk pisze, że został on odwołany w wyniku uchybień dyscyplinarnych podległego mu oficera. J. C y n k, Ludomił Rayski, Skrzydlata Polska nr 32, 1982, s. 5. Wiarygodności tej informacji, nie udało się potwierdzić. 38 K. S ł a w i ń s k i, Lotnisko mokotowskie w Warszawie, Warszawa 1981, s. 49.

11 loty bojowe na korzyść grupy Lamezana. Następnie wspierała działania 1 brygady jazdy operującej w rejonie Nowokonstantynów i Letyczew, wykonując dwadzieścia lotów bojowych, z których ostatni miał miejsce 18 października 1920 roku marca 1921 roku Rayski objął dowództwo III dywizjonu po mjr. Cedricu Fount-Le-Roy, z którym łączyły go serdeczne więzy przyjaźni. Przyjemną niespodzianką tego okresu był zasłużony awans na majora 40. Awans ten, od razu o dwa stopnie, tak młodego oficera musiał spowodować wiele komentarzy, ale jak wynika z opinii wnioskodawców był w pełni uzasadniony. W chwili otrzymania awansu był 28 letnim pilotem bojowym, mającym za sobą sześć lat frontu, trzy rany, Virtuti Militari V kl., czterokrotnie Krzyż Walecznych. Zasługi i odznaczenia były na tyle wymowne, że komentarze szybko ustały. W składzie III dywizjonu pozostały dwie eskadry: 7 i 18, obydwie myśliwskie. Cały więc III dywizjon, stał się dywizjonem myśliwskim i z czasem wraz z programem reorganizacji lotnictwa wszedł pod koniec 1921 roku w skład 1 pułku lotniczego stacjonującego w Warszawie. Okres, w którym Rayski dowodził III dywizjonem nie obfitował w jakieś znaczące wydarzenia, pozwolił mu jednak na zapoznanie się z dowodzeniem jednostką większą niż eskadra. Doświadczenia te mogły okazać cię bardzo pomocne w przyszłości. Dowódcą III dywizjonu był krótko, przez okres zaledwie dwóch miesięcy, od 16 marca do 17 maja, kiedy to otrzymał przydział do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. W tym czasie dywizjon wchodził w skład demobilizowanej 6 armii gen. Stanisława Hallera, który odejście Rayskiego podsumował: W majorze pilocie Rayskim traci 6 armia jednego z najlepszych oficerów mogących być stawianym za wzór innym. Żegnając z żalem znakomitego oficera życzę mu, aby na nowym stanowisku na które zaleca go nie tylko fachowa wiedza, ale i prawość charakteru połączona z sumiennością mógł uzyskać jak najlepsze rezultaty i przyczynić się wydatnie do rozwoju polskiego lotnictwa 41. Tak jak zasygnalizowano na początku postać Rayskiego jest niezwykle 39 K.A. T a r k o w s k i, op. cit., s Dz. Pers. nr 36 z Dekret NW, p Gen. bryg. Ludomił Rayski..., Rozkaz nr 54. L.p Pochwalne uznanie dla majora Rayskiego. CAW, Akta personalne 3563.

12 kontrowersyjna i intrygująca. Kontrowersyjna jednak nie za okres działalności pokrótce tutaj omówiony, lecz za swoją działalność na stanowisku szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej, później Lotnictwa. Intrygujące są niewątpliwie jego losy, które ze Związku Strzeleckiego zawiodły go do lotnictwa tureckiego, później do Odessy, a następnie na front wschodni do walk z Ukraińcami i Rosją Sowiecką. Podczas wojny, która dla niego trwała ponad sześć lat, dał wielokrotnie przykłady męstwa i odwagi, ogromnego patriotyzmu oraz rzetelnego kunsztu lotniczego. Jest to niewątpliwie bardzo chlubna karta z jego życiorysu, należy mu się więc najwyższe uznanie. Analizując jego udział w wojnie polsko-sowieckiej , bezspornie trzeba wskazać na jeden fakt por. Ludomił Rayski był twórcą pierwszej eskadry bombowej w historii polskiego lotnictwa. Późniejsze przypisywanie mu przez jego apolegotów tytułu twórcy polskiego lotnictwa myśliwskiego, jest dosyć kontrowersyjne. Co do lotnictwa bombowego nie ma zaś co do tego najmniejszej wątpliwości 42. Własne doświadczenia wojenne będą miały duży wpływ na jego ocenę zadań lotnictwa na wypadek wojny. Wpłyną tym samym na jego koncepcje i kierunki rozwoju lotnictwa, a tym samym budowy przemysłu lotniczego w kraju. Niewątpliwie sam fakt wyjazdu do Włoch po samolot w trakcie największych walk wojny polskosowieckiej dał mu wiele do myślenia. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia liniowego jako: pilot, dowódca załogi, dowódca eskadry, dowódca dywizjonu. Był obserwatorem, pilotem bombowca, zwiadowcą i pilotem myśliwca. Brał udział w bombardowaniach stacji kolejowych i w działaniach szturmowych. Zwalczał piechotę, kawalerię i pociągi pancerne. Wszystko to może świadczyć o nim jako o człowieku wszechstronnie obeznanym z lotnictwem, który był typem rasowego pilota. Jego żywiołem było latanie, a nie praca przy biurku, do której został skierowany 43, a która jak słusznie to ocenił p. Jerzy Łątka stanie się kiedyś jego największą klęską życiową Jako pierwszy na ten fakt zwrócił uwagę F. K a l i n o w s k i, op. cit., s Został szefem Sekcji II w Departamencie IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk., zajmującej się sprawami zaopatrzenia lotnictwa. 44 J. Ł ą t k a, op. cit., s. 37.

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska)

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ

UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Zygmunt Kozak UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Idea walki lotników amerykańskich w lotnictwie polskim narodziła się w Paryżu, w 1919 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Amerykanin,

Bardziej szczegółowo

Urodził się 21 XII 1896

Urodził się 21 XII 1896 dowódca lotnictwa Armii Modlin Urodził się 21 XII 1896 w Warszawie jako syn architekta. Uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a następnie do II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WETKI Wybrana literatura 179

WETKI Wybrana literatura 179 Piotr Hodyra JEDEN Z DZIESIĘCIU Na blisko 1200 lotników, których podczas II wojny światowej uhonorowano najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, Orderem Wojennym Virtuti Militari, zaledwie dziesięciu

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM)

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Oddział Wydzielony Legii Cudzoziemskiej na Mayotte jest spadkobiercą 4 Kompanii (przemianowanej w 1965 r. na 2 Kompanie) z 3 R.E.I. Dzieje 3 Regimentu

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

Po wybuchu I wojny światowej na krótko zmobilizowany do armii austriackiej. Przeniesiony następnie do powstającego we Lwowie Legionu Wschodniego, stał się jednym z jego organizatorów. Po likwidacji Legionu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik Oliw Feliks Dzikielewski Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski Niepodległość i Pamięć 14/1 (25), 147-151 2007 N ie p o d le g ło ść i P a m ięć"

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (146) 2007 Piotr JAKUBOSZCZAK SZKOLENIE TAKTYCZNE W OKRESIE TWORZENIA SZKÓŁ OFICERSKICH INŻYNIERII WOJSKOWEJ WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1923 1939 Szkolenie taktyczne w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r.

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELCKIEGO RZECZYPOSPOLITEJ Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XX/YY Komendy Głównej ZSR STRZELEC z dnia xx.yy 2012 r. 1. ZSR STRZELEC jest organizacją hierarchiczną, w której obok

Bardziej szczegółowo

HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO

HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO Opracowal Jaroslaw Dobrzyński Muzeum Lotnictwa Polskiego Historia rozwoju lotnictwa na ziemiach polskich datuje się od XIX w. Wtedy miały miejsce pierwsze próby lotów urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

www.wsiodle.lodzkie.pl Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego

www.wsiodle.lodzkie.pl Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego www.wsiodle.lodzkie.pl KOŃSKA DAWKA PRZYGODY www.wsiodle.lodz.p l Mjr Henryk Dobrzański Hubal patron Łódzkiego Szlaku Konnego Projekt Turystyka w siodle współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI podczas Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii. Grudziądz, sierpień 2014 r. Tadeusz Bączkowski urodził się

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH PODCZAS ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI ZAZNACZ POPRAWNE ODPOWIEDZI.

Zadanie 1. NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH PODCZAS ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI ZAZNACZ POPRAWNE ODPOWIEDZI. Zadanie 1. NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANYCH PODCZAS ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI ZAZNACZ POPRAWNE ODPOWIEDZI. 1. Błonia rakowickie służyły jako pola wzlotów od roku: a) 1878 b) 1892 c) 1901 2. Kto był dowódcą

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK

USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK USA I POLSKA SOJUSZNICY NA XXI WIEK polish.poland.usembassy.gov Facebook www.facebook.com/usembassywarsaw YouTube www.youtube.com/user/usembassywarsaw Twitter twitter.com/usembassywarsaw USA & Poland Polska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Przed sześćdziesiątą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego,

Przed sześćdziesiątą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Danuta Poźniakowska Hanak GEN. BRYG. ANTONI CHRUŚCIEL MONTER Przed sześćdziesiątą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, na prośbę Związku Powstańców Warszawskich córki gen. bryg. Antoniego Chruściela

Bardziej szczegółowo

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Odznaki pamiątkowe mają w Wojsku Polskim bogatą historię. Ich zadaniem była integracja żołnierzy; poleczności jednostki wojskowej, dbanie o jej dobre

Bardziej szczegółowo

donat Makijonek major

donat Makijonek major POLSKIE ASY I WOJNY ŚWIATOWEJ 127 donat Makijonek major Donat Makijonek lub Donatus Adamowicz Makienok urodził się 19 maja 1891 roku we wsi Tambowka (lub Dambowka) koło Witebska w rodzinie polskich rolników.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

W 1983 r. w Katyniu wzniesiono sowiecki pomnik z napisem: "Ofiarom faszyzmu oficerom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców 1941 r.

W 1983 r. w Katyniu wzniesiono sowiecki pomnik z napisem: Ofiarom faszyzmu oficerom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców 1941 r. W 1983 r. w Katyniu wzniesiono sowiecki pomnik z napisem: "Ofiarom faszyzmu oficerom polskim, rozstrzelanym przez hitlerowców 1941 r." KŁAMSTWO KATYŃSKIE. KŁAMSTWO KATYŃSKIE. PAMIĘCI KATYNIA Park Dworu

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Józef Ludwik Skibińskikapitan

Józef Ludwik Skibińskikapitan Józef Ludwik Skibińskikapitan obserwator Urodził się 02.12.1900 r. w Monachium, z ojca Władysława i matki Zofii z Królikowskich. Ojciec, Władysław Skibiński był artystą malarzem i zapewne tym można tłumaczyć

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014)

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) ppłk dr Mirosław Pakuła ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) Polskie wojska łączności powstały w czasie I wojny światowej. Podczas wojny szkolenie łącznościowców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 848, z 2010 r. Nr 254, poz. 1701, z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,

Bardziej szczegółowo

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE NR7 (248) lipiec-sierpień 2014 BARCZEWSKIE WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE We wtorek, 5 sierpnia oddano do użytku nowe mieszkania socjalne oraz oficjalnie przekazano

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise

65. rocznica triumfu pancerniaków gen. Maczka pod Falaise Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/1825,65-rocznica-triumfu-pancerniakow-gen-maczka-pod-falaise.html Wygenerowano: Poniedziałek, 19 września 2016, 04:35 65. rocznica triumfu pancerniaków gen.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

EDWARD NYARY BOHATER DWÓCH NARODÓW. Przygotowała Justyna Ryń

EDWARD NYARY BOHATER DWÓCH NARODÓW. Przygotowała Justyna Ryń EDWARD NYARY BOHATER DWÓCH NARODÓW Przygotowała Justyna Ryń Edward Nyary- Węgier, urodził się około 1830 r., a zmarł w 1863 r. Pochodził z zamożnej i szlacheckiej rodziny. W dzieciństwie był uczniem Akademii

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI. Ppor. Jerzy Jankiewicz w okresie służby w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie (fot. ze zbiorów autora)

SYLWETKI. Ppor. Jerzy Jankiewicz w okresie służby w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie (fot. ze zbiorów autora) Wojtek Matusiak PIERWSZY POLAK DOWÓDCA JEDNOSTKI RAF Jerzy Jankiewicz (1913 1942) Na pytanie o nazwisko pierwszego polskiego lotnika, który został dowódcą jednostki brytyjskiego lotnictwa, większość historyków,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Legiony Polskie polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

1 batalion kawalerii powietrznej. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Maz.

1 batalion kawalerii powietrznej. Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Maz. 1 batalion kawalerii powietrznej Kontakt: st. chor. Tomasz ŚWIDERSKI tel. 42 750 32 04 sierż. Marcin KIŃSKI tel. 42 750 32 18 Lp. Nazwa Nazwa komórki 1. Celowniczy Drużyna szturmowa st. szer. 20B78/20C62

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921 Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. 1. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919-1920 MF 9575 1 raporty 2. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919 MF

Bardziej szczegółowo

Numer zespołu 1 2 3 4 5

Numer zespołu 1 2 3 4 5 Nazwa, numer JW, miejsce postoju 1. ARCHIWA Archiwum Sił Powietrznych Archiwum Dowództwa Wojsk Lotniczych (1947-1957) Archiwum Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1957-1962)

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI

NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Strona znajduje się w archiwum. NOMINACJE GENERALSKIE W POLICJI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopień generalnego inspektora Policji

Bardziej szczegółowo

Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz

Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz Pietrzak postawił mi zadanie dotyczące wylotu do Tallina (Estonia)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA

MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA Gdańsk 05.05.2010 MORSKI ZWIĄZE WOJSKOWY KWATERA GŁÓWNA ROZKAZ KG 4/10 Gdańsk 05.05.2010 r. Z dniem 7 maja 2010 roku zostaje wprowadzony nowy podział stopień w Morskim Związku Wojskowym, zachowane zostają

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL

ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH. REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL WY ŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ REKTOR-KOMENDANT gen. bryg. pil. dr Jan RAJCHEL UKŁAD PREZENTACJI 1. OGÓLNA INFORMACJA O UCZELNI 2. KSZTAŁCENIE PERSONELU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

N I E Z N A N E L O S Y A M E R Y K AŃSKIC H L O T N I K Ó W W W O J N I E P O L S K O - B O L S Z E W I C K I E J

N I E Z N A N E L O S Y A M E R Y K AŃSKIC H L O T N I K Ó W W W O J N I E P O L S K O - B O L S Z E W I C K I E J COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ROCZNIK III/2011 M a ł g o r z a t a Gąsior, Tomasz Neu b a u e r A k a d e m i a M a r y n a r k i W o j e n n e j N I E Z N A N E L O S Y A M E

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii.

Niezwyciężeni. Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii. Niezwyciężeni Szwedzcy weterani w kampanii przeciw Danii 1657-1658 W Michał Kadrinazi Paradowski, Daniel Staberg, Rafał Szwelicki Malowanie figurek szwedzkich: Corsarii lipcu 1657 roku Dania zdecydowała

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo