LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920"

Transkrypt

1 Lucjan Fac LUDOMIŁ ANTONI RAYSKI W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Ludomił Antoni Rayski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii polskiego lotnictwa. Długoletni ( ) szef Departamentu Lotnictwa, współtwórca przemysłu lotniczego II Rzeczypospolitej, oskarżony o nieprzygotowanie lotnictwa do wojny, odsunięty od możliwości walki z Niemcami w szeregach armii polskiej, żołnierz Legii Cudzoziemskiej, pilot Ferry, aż wreszcie Inspektor Polskich Sił Powietrznych na Środkowym Wschodzie. Jego życie obfitowało w wydarzenia barwne i ciekawe. Jednym zaś z jego epizodów był udział w wojnie polsko-sowieckiej w l W chwili rozpoczęcia działań wojennych w 1919 roku, por. Ludomił Rayski miał 27 lat i dość oryginalną, nawet jak na warunki polskie przeszłość bojową. Kontakt z wojskiem rozpoczął w 1912 roku, kiedy to jako student Politechniki Lwowskiej uczestniczył w zajęciach Związku Strzeleckiego we Lwowie. Rok później przyjęty został do szkoły podoficerskiej Związku 1. Członkowie Związku Strzeleckiego na zajęciach występowali pod pseudonimami. Rayski z racji swego obywatelstwa przybrał pseudonim Turek 2. Jednym z jego nauczycieli był w październiku Raporty tygodniowe Związku Strzeleckiego. Oddział Lwów. CAW, I Ojciec Ludomiła, Teodor, mając 17 lat brał udział w powstaniu styczniowym, po upadku którego wyemigrował do Turcji i uzyskał tamtejsze obywatelstwo. Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej w 1876 roku, jako kapitan w Legii Polskiej Sadyka Paszy Czajkowskiego. Ok roku przybył do Galicji i zamieszkał w woj. krakowskim, zachowując jednak obywatelstwo tureckie, które otrzymał również jego urodzony w 1892

2 roku Kordian Zamorski, który nieco później wydatnie wpłynął na losy swego ucznia. W wyniku zaostrzającej się sytuacji politycznej 4.VII.1914 roku w Oddziałach Strzeleckich ogłoszono stan pogotowia i mobilizację. 7.VIII Rayski znalazł się w 4 kompanijnym batalionie marszowym dowodzonym przez Kordiana Zamorskiego 3. Po zorganizowaniu Legionów znalazł się w 1 Pułku, z którym przeszedł cały szlak bojowy aż do bitwy pod Łowczówkiem stoczonej 24.XII.1914 roku, w której został ranny. Po wygojeniu się rany na początku 1915 roku, Rayski jako podchorąży stawił się w kwaterze Legionów w Jabłonkowie, celem powrotu do macierzystego oddziału. Tymczasem w listopadzie 1914 roku, u boku państw centralnych do wojny przystąpiła Turcja i Rayski jako obywatel turecki został zmobilizowany przez ambasadę Turcji w Wiedniu. Nie wiedząc jak w tej sytuacji postąpić, poprosił o radę swojego dotychczasowego dowódcę Kordiana Zamorskiego. Ten zasugerował mu, aby wstąpił do armii tureckiej i poprosił o przydział do jednej z broni technicznych. Na szybki awans w Legionach ze względu na wysoki odsetek inteligencji nie miał co liczyć, natomiast w armii tureckiej jako student Politechniki miał dużo korzystniejszą sytuację 4. Zgodnie z tą sugestią w marcu 1915 roku udał się, nie znając języka tureckiego, do ambasady Turcji w Wiednia, a następnie zameldował się u tureckich władz wojskowych w Konstantynopolu. Początkowo jako szeregowy trafił do I Kompanii Automobilowej stacjonującej w Dardanelach, w której służbę rozpoczął już w marcu. Na ten okres przypada również przeszkolone wojskowe, jakie odbył w szkole oficerskiej Multepe pod Stambułem, gdzie 10 września 1915 roku zdał egzamin oficerski i został awansowany do stopnia chorążego 5. Po ukończeniu szkoły poprosił o przydział do lotnictwa, na co władze tureckie chętnie przystały. Był to punkt zwrotny w życiu Rayskiego, który związał jego losy z lotnictwem. Przydzielony 17 września 1915 roku do Oddziału bojowego w Uzunköprü w charakterze obserwatora rozpoczął swoją lotniczą karierę. Na przełomie 1916/1917 roku odbył kurs pilotażowy roku syn. 3 K. Z a m o r s k i, Jeszcze słowo generale Rayskim, Tydzień Polski nr 5, 1978, s Tamże. 5 Gen. bryg. Ludomił Antoni Rayski, karty ewidencyjne z l. 1919, 1920, CAW, Akta personalne 3563.

3 i w lutym 1917 roku debiutował jako samodzielny pilot 6. Latał bojowo do końca wojny, był ranny i otrzymał kilka odznaczeń, m.in. wysoko przez niego ceniony Medżidije z szablami. Niemcy uhonorowali go orderem Żelaznego Krzyża, a Austriacy Militar Verdienstkreuz III kl. 7. Podczas pobytu w oddziałach tureckich i turecko-niemieckich, zdobył ogromne doświadczenie i duże umiejętności. W ciągu dwóch lat stał się rasowym pilotem, dla którego lotnictwo było wielką pasją, której wierny pozostał do końca życia. 31.X.1918 roku w Mudros podpisany został rozejm angielsko-turecki. W myśl rozejmu, w Turcji ogłoszono demobilizację, na mocy której Rayski, świeżo upieczony porucznik z 18 października, został ponownie panem własnego losu 8. Przy pomocy Biura Departamentu Stanu Królestwa Polskiego w Konstantynopolu wyjechał do Polski. W styczniu 1919 roku dojazd do kraju przez Bałkany był bardzo utrudniony, wciąż bowiem trwały tam walki. W Odessie znajdowała się jednak sformowana przez gen. Lucjana Żeligowskiego Dywizja Strzelców Polskich. Do niej to skierował się Rayski. Przy dywizji tej znajdował się również I Aviacyjny Oddział Wojsk Polskich, do którego dołączył 9. Sytuacja sprzętowa tej jednostki wyglądała wyjątkowo żałośnie. Były tam: po jednym zdezelowanym L.V.G., Anasal i nieco później przeznaczony przez Francuzów na spalenie, połamany Breguet XIV. Na tych samolotach podjęli loty Rayski z francuskim obserwatorem Cailardem oraz chor. Wołłowicz 10. Podczas ewakuacji Odessy, Rayski odleciał do Akermanu, a następnie do Braiły, dokąd dotarła reszta eskadry. Pod koniec kwietnia 1919 roku eskadra przyjechała do Czerniowa. Tam dowódcą jej został Rayski, który wkrótce nawiązał łączność z armią gen. Iwaszkiewicza walczącą pod Lwowem. W wyniku zawartego tą drogą porozumienia, eskadra udała się wraz z całą dywizją pod Stanisławów, by wziąć udział w walkach z Ukraińcami. W drugiej połowie czerwca Rayski przewiózł do Lwowa i z powrotem gen. Żeligowskiego, który w ten sposób nawiązał osobisty kontakt z gen. 6 J. Ł ą t k a, Lot ku gorzkiej sławie. Gen. Ludomił Rayski , Kraków 1993, s Gen. Ludomił Rayski, karta ewidencyjna z roku CAW, Akta personalne Tamże. 9 Gen. Ludomił Rayski, główna karta ewidencyjna przebieg służby w czasie wojny. CAW, Akta personalne Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa pod red. M. R o m e y k o, Warszawa 1933, s. 49.

4 Iwaszkiewiczem. Podczas lotów nad terenami zajętymi przez Ukraińców został ranny w rejonie Podhajec, mimo to udało mu się powrócić na lotnisko 11. W lipcu, już pod nazwą 10 Eskadra Lotnicza, jednostka ta została przeprowadzona do Brześcia nad Bugiem, a sam Rayski po zdaniu jej dowództwa por. Kieżuniowi znalazł się w Warszawie 12. Mimo wielu innych propozycji wybrał przydział do 7 eskadry we Lwowie, której na początku października został dowódcą (po por. Stanisławie Stecu). Dowództwem tym nie nacieszył się długo, w połowie października przekazał je majorowi lotnictwa amerykańskiego Cedricowi Fount-Le-Roy 13. Rayski jako dotychczasowy dowódca 7 eskadry, pozostał w niej przez okres co najmniej kilku tygodni. Jego zadaniem było wprowadzenie Amerykanów, szczególnie mjr. Fount-Le- Roy a oraz jego zastępcy kpt. Meriana Coopera w specyfikę organizacji polskiego lotnictwa. Po latach, już generał USA Merian Cooper w liście do Rayskiego pisał Pamiętam również, że pozostałeś wówczas z nami przez okres kilku tygodni, aby jako pilot pomóc nam Amerykanom zapoznać się ze zwyczajami panującymi w nowopowstałym Waszym lotnictwie polskim 14. W okresie pobytu w eskadrze kościuszkowskiej, zżył się bardzo zarówno z dowódcą jak i z pilotami. Fakt ten nie pozostał bez znaczenia na współpracę 7 eskadry myśliwskiej Fount-Le-Roy a z 21 eskadrą niszczycielską dowodzoną przez Rayskiego, w okresie wojny polsko-sowieckiej. Pod koniec 1919 roku otrzymał nowy przydział, tym razem do Poznania, do Wyższej Szkoły Pilotów na Ławicy 15. Szkoła ta powstała na przełomie 1919/1920 roku na bazie istniejącej tam wcześniej Szkoły Lotniczej. Jej zadaniem było wyrównanie poziomu wyszkolenia lotniczego pilotów pochodzących z różnych armii 11 Gen. bryg. Ludomił Rayski, telegram do Departamentu Spraw Personalnych MSWojsk., z dn , No.13045/IV/2/ dywizji piechoty. CAW, Akta personalne Meldunek por. pil. Ludomiła Rayskiego. CAW, I W. C z e r n i s z e w s k i, Ochotnicy Eskadry Kościuszkowskiej, Skrzydlata Polska, nr 45, 1989, s List gen. bryg. USAF Meriana Coopera do gen. Rayskiego z , [w:] W. S u b o t k i n, Fakty, t III, mps., Szczecin 1981, Sekcja Rękopisów KUL, sygn Gen. bryg. Ludomił Rayski, przebieg służby w czasie wojny. (Rayski miał przydział do 7 eskadry od sierpnia 1919 do stycznia 1920). CAW, Akta personalne 3563.

5 zaborczych i różnych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Doskonaliła pilotów na dwóch kursach: wywiadowczym czyli rozpoznawczym i myśliwskim. Instruktorzy i wykładowcy wywodzili się z personelu byłej Szkoły Lotniczej oraz spośród oficerów francuskich. Lotnicy, którzy opuszczali Wyższą Szkołę Pilotów przedstawiali dużą wartość, ze względu na wysoki poziom wyszkolenia. Znalazło się wśród nich wielu sławnych później pilotów, jak np. Janusz Meissner popularny później instruktor lotniczy i propagator lotnictwa 16. Chcąc postawić szkołę na jeszcze wyższym poziomie, ściągnięto większą ilość sprzętu (w większości francuskiego) oraz większą ilość francuskich instruktorów, zarówno pilotów jak i wykładowców. Rozkaz oficerski nr 7 z 16 lutego 1920 roku wydany przez Inspektorat Wojsk Lotniczych (WL), w punkcie 8 zawierał uwagę: Dowódcą Szkoły na Ławicy jest mjr de Bernis, polskim dowódcą mianuję por. Ludomiła Rayskiego 17. Mimo skomplikowanego podziału kompetencji, między obydwoma dowódcami współpraca układała się harmonijnie. W tym czasie Rayski zapoznał się z programem rozbudowy lotnictwa wielkopolskiego z 1919 roku, który przewidywał utworzenie pięciu eskadr, w tym jednej niszczycielskiej (bombowej). Dla zorganizowania jednostki niszczycielskiej planowano wykorzystać zdobyte w Ławicy i w hali Zeppelina na Winiarach, dwusilnikowe samoloty Gotha G IV i Friedrichshafen G III oraz lekkie bombowce AEG C IV. W 1919 roku projekt ten nie uzyskał aprobaty IWL, który dysponował wówczas zbyt szczupłą kadrą lotników. Sytuacja ta zmieniła się, gdy Wyższą Szkołę Pilotów zaczęli opuszczać jej absolwenci. Rayski zaczął zabiegać o zrealizowanie tego projektu, a szczególnie zależało mu na utworzeniu eskadry niszczycielskiej. 15 IV projekt uzyskał aprobatę i por. Rayski przystąpił do formowania eskadry, mając możność dobrania sobie najlepszych pilotów z liczby tych, którzy kończyli Wyższą Szkołę J. C e l e k, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Warszawa 1979, s CAW, I A. K u r o w s k i, Utworzenie lotnictwa w niepodległej Polsce w latach , [w:] Z historii polskiego lotnictwa wojskowego , Warszawa 1978, s. 44.

6 Propozycje przyjęcia do eskadry przedstawił Rayski m.in. Meissnerowi, który odmówił wolał myśliwce, a swojego dowódcę na pół żartobliwie opisał: Por. Ludomił Rayski jest wysoki, chudy, kościsty, lekko przygarbiony, jak nadmiernie wybujała łodyga, która nie może utrzymać się prosto. Na czubku tej łodygi jest głowa z uparcie sterczącymi włosami i długa końska twarz o melancholijnym wyrazie, który kontrastuje z inteligentnym spojrzeniem oczu. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ojciec por. Rayskiego brał udział w powstaniu styczniowym, po którego upadku uciekł do Turcji i uzyskał tamtejsze obywatelstwo, a on sam służył w lotnictwie tureckim. Z tego powodu przylgnęło do niego przezwisko Efendi, które znaczy tyle co ekscelencja. Efendi jest przesadnie uprzejmy, powiedziałbym ugrzeczniony 19. W 21 eskadrze udało się Rayskiemu zgromadzić naprawdę dobrych pilotów, np. por. pil. Bolesława Roplewskiego, por. obs. Czesława Filipowicza, ppor. Stanisława Skarżyńskiego, Jerzego Wieniawę Długoszowskiego, Zdzisława Jakubowskiego, pchor. Foerestera i innych 20. Eskadrę wyposażono w sześć samolotów AEO C IV i jeden dwusilnikowy Gotha G IV. Otrzymała również swoje godło, biało-czerwony napis NEL, na tle biało-czerwonej szachownicy. Projektantem tego godła był jej dowódca, por. pil. Ludomił Rayski eskadra była pierwszą w historii polskiego lotnictwa eskadrą bombową. Jej formowanie przebiegało dosyć sprawnie i już 30.IV.1920 roku opuściła lotnisko na Ławicy 22. Dwa tygodnie trwało przetransportowanie eskadry na front wschodni. 15 V zajęła lotnisko w Rachnie Lessowyja i weszła w skład III dywizjonu. W dzień później do III dywizjonu doszła jeszcze 15 eskadra myśliwska, która rozlokowała się na lotnisku Wapniarka. Tak wzmocniony III dywizjon (w składzie 5, 17 i 21 eskadra stacjonujące w Rachnie, 6 eskadra w Płoskirowie i 15 w Wapniarce) podjął ożywioną działalność bojową 23. Znaczny udział w tych działaniach miała 21 eskadra Rayskiego, mimo nieciekawej inauguracji (podczas pierwszego lotu bojowego 15 V ppor. Skarżyński i s J. M e i s s n e r, Wspomnienia pilota. Jak dziś pamiętam, Kraków 1985, s K. K a l i n o w s k i, Lotnicza legenda w świetle historii, Zeszyty Historyczne nr 7, 1965, s J. P a w l a k, Polskie eskadry lotnicze w l , Warszawa 1989, s Ku czci poległych lotników..., s K.A. T a r k o w s k i, Lotnictwo polskie w Wojnie z Rosją sowiecką , Warszawa 1991,

7 sierż. Gogulski na skutek defektu silnika zostali zmuszeni do lądowania na terenach zajętych przez wojska sowieckie) 24. Bardzo skuteczną akcją III dywizjonu był atak na stację kolejową Malewannaja, przeprowadzony 27 i 28 maja przez 5, 15 i 21 eskadrę. Na przełomie maja i czerwca III dywizjon wykonywał działania bojowe w ścisłej współpracy z 12 dywizją piechoty, która zajmowała pozycje pod Wapniarką... (15 km od niej)... mając jako główny punkt oporu na linii kolejowej Wapniarka-Odessa, stację Krzyżopol. Wyjątkowo uciążliwym dla niej przeciwnikiem były sowieckie pociągi pancerne, których liczba pod koniec maja wzrosłą do pięciu. Szczególnie niebezpieczny był Lenin, uzbrojony m.in. w 180 mm działo okrętowe. We współpracy z 12 DP opracowany został plan wspólnego ataku na stację Malewannaja. Była to dosyć precyzyjnie i nowocześnie pomyślana operacja. Po stwierdzeniu przez samoloty zwiadu obecności czterech pociągów pancernych, do ataku przystąpiły samoloty bombowe i wywiadowcze osłaniane przez lotnictwo myśliwskie, wykonujące ponadto zadania szturmowe 25. Naloty przeprowadzane były w sposób zmasowany (nawet do 11 samolotów w nalocie). Pierwszego dnia przeprowadzono 40 lotów bojowych, od godz. 5 do 19, zrzucając w tym czasie kg bomb 26. W wyniku tej akcji oddziały 12 DP zdobyły dwa pociągi sowieckie Bela Kun i Krasnyj Kriestjanin w dosyć dobrym stanie, jeden poważnie uszkodzono, a jeden mimo uszkodzeń zdołał uciec. W atakach tych szczególną skuteczność wykazała 21 eskadra niszczycielska stanowiąca główną siłę uderzeniową atakujących eskadr, dzięki posiadanemu bombowcowi Gotha, mającemu udźwig 459 kg bomb 27. W efekcie ataku tego samolotu, właśnie trzeci pociąg został celną serią bomb zrzucony z nasypu kolejowego. W lotach bojowych brała udział cała eskadra, najczęściej jednak w użyciu była Gotha pilotowana przez Rayskiego, któremu jak zwykłe towarzyszył por. obs. Czesław Filipowicz. Dużą cześć sukcesów bojowych zawdzięcza 21 eskadra temu 24 Tamże. 25 Samoloty przeciw konnicy Budionnego. Opracowany przez Tadeusza Kondrackiego, referat Adama Brzechwy-Ajdukiewicza o działalności. III Dywizjonu, wygłoszony w marcu 1921 roku w szkole SG, Lotnictwo Aviation International nr 8, 1991, s Eskadra 15 wyposażona była w samoloty Fokker D VII, 5 wywiadowcza w De Havilland DH- 9, a 21 w AEG C-IV i jeden Gotha G IV. 27 Ku czci poległych..., s. 205.

8 lotniczemu duetowi 28. Walki w tym rejonie powtórzyły się na początku czerwca. Również i tym razem skuteczność ataków 21 eskadry była bardzo duża. Na początku czerwca w wyniku naporu jednostek Armii Czerwonej, III dywizjon zmuszony został do opuszczenia większości z zajmowanych lotnisk. Rayski przeprowadził 21 eskadrę z lotniska w Rachnie Lessowyja do Płoskirowa, gdzie stonowała w tym czasie większość jednostek III Dywizjonu 29. Z tego lotniska eskadra ponownie rozpoczęła wytężone działania bojowe, których największe nasilenie przypadło na okres od 18 do 22 czerwca. Ponownie większość ataków 21 eskadry skierowana była przeciwko sowieckim pociągom pancernym operującym w rejonie Zmerynka i Bar. Ataki wykonywane zespołowo z innymi eskadrami III dywizjonu zadały przeciwnikowi znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Decydująca, rola w tym lokalnym sukcesie przypadła ponownie 21 eskadrze, która tylko 22 czerwca wykonała siedem lotów zrzucając 450 kg bomb. Stosunkowo niski tonaż bomb wynika stąd, że podczas tych walk eskadra nie dysponowała już Gothą i wszystkie akcje przeprowadzała wykorzystując samoloty AEG C-IV 30. Po raz kolejny w akcjach tych odznaczyła się załoga Rayski Filipowicz 31. Następne ataki przeprowadziły samoloty 21 eskadry już 26 i 27 czerwca, atakując jazdę i artylerię nieprzyjaciela w rejonie Starej Sielawy (ok. 50 km od lotniska w Płoskirowie, na którym stacjonował III dywizjon). Na tym lotnisku eskadra Rayskiego pozostawała, mimo dużego niebezpieczeństwa, do początku lipca, prowadząc loty wywiadowcze i bombowe przeciwko Armii Konnej Budionnego 32. W końcu pierwszej dekady lipca 1920 roku lotnisko w Płoskirowie opuściła także 21 eskadra, którą por. Rayski przeprowadził na lotnisko Hołoby k. Kowla, skąd razem z 7 eskadrą myśliwską tworząc tzw. dyon Fount-Le-Roy, przeprowadziła szereg akcji przeciwko kawalerii sowieckiej 33. Armia Konna koncentrowała się w tym czasie w rejonie Równe Dubno Łuck i w ten rejon skierowano działania obu 28 Wykaz lotów bojowych z maja 1920 roku. CAW, I Wykaz oddziałów lotniczych z roku. CAW.I Wykaz lotów bojowych z czerwca 1920 roku. CAW, I Za udział w tych akcjach Flipowicz otrzymał VM, lb. Krzyża Lista żołnierzy przedstawionych do VM. Tamże. 32 Dokładnie nie wiadomo kiedy 21 eskadra opuściła Płoskirów, ale jeszcze prowadziła z niego działalność. Wykaz lotów bojowych z lipca 1920 roku. Tamże. 33 Ku czci poległych lotników..., s, 206.

9 eskadr. W wyniku intensywnej akcji lotniczej prowadzonej przez 21 eskadrę, jej stan osobowy stopniowo się wykruszał, dlatego w niektórych akcjach bojowych brali udział (w ramach 21 eskadry) Amerykanie z 7 eskadry myśliwskiej. W drugiej połowie lipca dywizjon Fount-Le-Roy 34, prowadził nękające akcje szturmowe w rejonie Młynowa, Demidówki i Beresteczka. 27 lipca lotnisko w Hołubach, na którym stacjonowały 7 i 21 eskadra, zostało zagrożone przez kawalerie sowiecką, zmuszając obie jednostki do zmiany lotniska. Na skutek poniesionych w walkach strat, złamana została siła uderzeniowa eskadry, która została zmuszona do zaniechania prowadzenia większych akcji bojowych, zadawalając się pojedynczymi lotami wywiadowczymi. Wtedy właśnie, 29 lipca 1920 roku Rayski wykonał swój ostatni lot w ramach 21 eskadry, przed odkomenderowaniem do Warszawy. Dowództwo eskadry przekazał, por. Wedeniowi 35. Eskadra jeszcze przez kilka dni pozostawała na froncie, wykonując loty z lotniska w Uściługu, po czym została wycofana do rezerwy Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w celu dozbrojenia i uzupełnienia etatów. Przez cały okres dowodzenia Rayski aktywnie uczestniczył w akcjach bojowych eskadry. W pewnym momencie zaistniała dosyć niezręczna sytuacja, otóż por. obs. Czesław Filipowicz, z którym Rayski prawie przecz cały czas latał w załodze, został mianowany kapitanem, natomiast dowódca eskadry pozostawał nadal w stopniu porucznika. Poprawić tę sytuację na korzyść Rayskiego próbował dowódca III dywizjonu mjr Fount-Le-Roy, który 20 lipca wysłał do IWL wniosek nominacyjny dla por. Ludomiła Rayskiego na kapitana, wystawiony przez Oddział Polsko-Amerykański 36. W czasie wspólnych akcji Amerykanie mieli możność przyjrzenia się poczynaniom Rayskiego jako dowódcy 21 eskadry. Pracę jego i kwalifikacje cenili bardzo wysoko, dowodem tego mogą być dwa wnioski awansowe wysłane przez Fount-Le-Roy a. Z chwilą, gdy aktywność eskadry z przyczyn technicznych bardzo osłabła i wykonywano coraz mniej lotów, Rayski zaczął szukać innej możliwości wyżycia się personalne Tak określano III dywizjon, a właściwie ścisłe ze sobą współpracujące 7 i 21 eskadry. 35 J. P a w l a k, op. cit., s Gen. bryg. Ludomił Rayski, Wniosek nominacyjny na kapitana z roku. CAW, Akta

10 w lataniu 37. Możliwość taką otwierała podpisana w lutym 1920 roku przez IWL z włoską firmą Ansaldo, umowa na sprzedaż Polsce pewnej ilości samolotów Ansaldo A-300 i Balilla. Strona polska, której zresztą bardzo zależało na czasie (stan zaopatrzenia eskadr w sprzęt był krytyczny), wzięła na siebie transport tych maszyn. Najszybszym i najtańszym sposobem był transport drogą powietrzną, potrzebni byli tylko doświadczeni lotnicy, którzy przeprowadziliby samoloty do kraju. Chętnych było sporo, wybrano jednak tytko dwóch: por. Pawlikowskiego i Rayskiego. Na początku sierpnia obaj oficerowie wyjechali do Turynu w towarzystwie rzeczoznawcy inż. Rumbowicza, oddelegowanego przez lubelską wytwórnię samolotów Plage i Laśkiewicz. Zadaniem ich było przyprowadzenie samolotów wzorcowych, które dałyby zakładom Plage i Laśkiewicz możliwość zapoznania się z ich budową. Po przyjeździe do Turynu cała trójka zwiedziła zakłady Ansaldo, a obydwaj porucznicy wykonali po kilka lotów próbnych na obydwu zakupionych maszynach. Po kilku dniach pobytu w Tyrynie, Pawlikowski na Balilii, a Rayski z inż. Rumbowiczem na A-300 wystartował do Polski. Trasa wiodła przez zachodnie Alpy do Francji, a stamtąd przez Niemcy i Czechy do kraju. W tym czasie latanie w terenach górskich o takiej wysokości, było nad wyraz niebezpieczne. Pułap samolotu byt mniejszy aniżeli pokonywane przez nich góry. Samoloty musiały lecieć ściśle według mapy, aby trafić na przełęcze górskie. Przelot ten dobrze świadczył o umiejętnościach obydwu pilotów. W sierpniu 1920 roku pisał Sławiński na lotnisku mokotowskim wylądował włoskiej budowy samolot wywiadowczy A.300. Miał polskie znaki, a załogę stanowili por. pil. Rayski i inżynier Rumbowicz. Przylecieli z Turynu we Włoszech. Był to piękny wyczyn sportowy. Nie chodziło to zresztą o wyczyn. Przelot odbył się bez rozgłosu. Bohaterów pierwszego wyczynu sportowego polskiego lotnictwa nikt nie witał. Nie było tłumów, orkiestr i przemówień, niezbędnych atrybutów w późniejszym okresie 38. Po powrocie do kraju, Rayski ponownie został skierowany na front na czele 21 eskadry, która 4 października po rozlokowaniu się na lotnisku Tarnopol, rozpoczęła 37 O odejściu Rayskiego z dowództwa 21 eskadry, Jerzy Cynk pisze, że został on odwołany w wyniku uchybień dyscyplinarnych podległego mu oficera. J. C y n k, Ludomił Rayski, Skrzydlata Polska nr 32, 1982, s. 5. Wiarygodności tej informacji, nie udało się potwierdzić. 38 K. S ł a w i ń s k i, Lotnisko mokotowskie w Warszawie, Warszawa 1981, s. 49.

11 loty bojowe na korzyść grupy Lamezana. Następnie wspierała działania 1 brygady jazdy operującej w rejonie Nowokonstantynów i Letyczew, wykonując dwadzieścia lotów bojowych, z których ostatni miał miejsce 18 października 1920 roku marca 1921 roku Rayski objął dowództwo III dywizjonu po mjr. Cedricu Fount-Le-Roy, z którym łączyły go serdeczne więzy przyjaźni. Przyjemną niespodzianką tego okresu był zasłużony awans na majora 40. Awans ten, od razu o dwa stopnie, tak młodego oficera musiał spowodować wiele komentarzy, ale jak wynika z opinii wnioskodawców był w pełni uzasadniony. W chwili otrzymania awansu był 28 letnim pilotem bojowym, mającym za sobą sześć lat frontu, trzy rany, Virtuti Militari V kl., czterokrotnie Krzyż Walecznych. Zasługi i odznaczenia były na tyle wymowne, że komentarze szybko ustały. W składzie III dywizjonu pozostały dwie eskadry: 7 i 18, obydwie myśliwskie. Cały więc III dywizjon, stał się dywizjonem myśliwskim i z czasem wraz z programem reorganizacji lotnictwa wszedł pod koniec 1921 roku w skład 1 pułku lotniczego stacjonującego w Warszawie. Okres, w którym Rayski dowodził III dywizjonem nie obfitował w jakieś znaczące wydarzenia, pozwolił mu jednak na zapoznanie się z dowodzeniem jednostką większą niż eskadra. Doświadczenia te mogły okazać cię bardzo pomocne w przyszłości. Dowódcą III dywizjonu był krótko, przez okres zaledwie dwóch miesięcy, od 16 marca do 17 maja, kiedy to otrzymał przydział do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. W tym czasie dywizjon wchodził w skład demobilizowanej 6 armii gen. Stanisława Hallera, który odejście Rayskiego podsumował: W majorze pilocie Rayskim traci 6 armia jednego z najlepszych oficerów mogących być stawianym za wzór innym. Żegnając z żalem znakomitego oficera życzę mu, aby na nowym stanowisku na które zaleca go nie tylko fachowa wiedza, ale i prawość charakteru połączona z sumiennością mógł uzyskać jak najlepsze rezultaty i przyczynić się wydatnie do rozwoju polskiego lotnictwa 41. Tak jak zasygnalizowano na początku postać Rayskiego jest niezwykle 39 K.A. T a r k o w s k i, op. cit., s Dz. Pers. nr 36 z Dekret NW, p Gen. bryg. Ludomił Rayski..., Rozkaz nr 54. L.p Pochwalne uznanie dla majora Rayskiego. CAW, Akta personalne 3563.

12 kontrowersyjna i intrygująca. Kontrowersyjna jednak nie za okres działalności pokrótce tutaj omówiony, lecz za swoją działalność na stanowisku szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej, później Lotnictwa. Intrygujące są niewątpliwie jego losy, które ze Związku Strzeleckiego zawiodły go do lotnictwa tureckiego, później do Odessy, a następnie na front wschodni do walk z Ukraińcami i Rosją Sowiecką. Podczas wojny, która dla niego trwała ponad sześć lat, dał wielokrotnie przykłady męstwa i odwagi, ogromnego patriotyzmu oraz rzetelnego kunsztu lotniczego. Jest to niewątpliwie bardzo chlubna karta z jego życiorysu, należy mu się więc najwyższe uznanie. Analizując jego udział w wojnie polsko-sowieckiej , bezspornie trzeba wskazać na jeden fakt por. Ludomił Rayski był twórcą pierwszej eskadry bombowej w historii polskiego lotnictwa. Późniejsze przypisywanie mu przez jego apolegotów tytułu twórcy polskiego lotnictwa myśliwskiego, jest dosyć kontrowersyjne. Co do lotnictwa bombowego nie ma zaś co do tego najmniejszej wątpliwości 42. Własne doświadczenia wojenne będą miały duży wpływ na jego ocenę zadań lotnictwa na wypadek wojny. Wpłyną tym samym na jego koncepcje i kierunki rozwoju lotnictwa, a tym samym budowy przemysłu lotniczego w kraju. Niewątpliwie sam fakt wyjazdu do Włoch po samolot w trakcie największych walk wojny polskosowieckiej dał mu wiele do myślenia. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia liniowego jako: pilot, dowódca załogi, dowódca eskadry, dowódca dywizjonu. Był obserwatorem, pilotem bombowca, zwiadowcą i pilotem myśliwca. Brał udział w bombardowaniach stacji kolejowych i w działaniach szturmowych. Zwalczał piechotę, kawalerię i pociągi pancerne. Wszystko to może świadczyć o nim jako o człowieku wszechstronnie obeznanym z lotnictwem, który był typem rasowego pilota. Jego żywiołem było latanie, a nie praca przy biurku, do której został skierowany 43, a która jak słusznie to ocenił p. Jerzy Łątka stanie się kiedyś jego największą klęską życiową Jako pierwszy na ten fakt zwrócił uwagę F. K a l i n o w s k i, op. cit., s Został szefem Sekcji II w Departamencie IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk., zajmującej się sprawami zaopatrzenia lotnictwa. 44 J. Ł ą t k a, op. cit., s. 37.

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ

UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Zygmunt Kozak UDZIAŁ LOTNIKÓW AMERYKAŃSKICH W WOJNIE POLSKO-SOWIECKIEJ Idea walki lotników amerykańskich w lotnictwie polskim narodziła się w Paryżu, w 1919 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Amerykanin,

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska)

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH TREŚĆ PREZENTACJI

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH TREŚĆ PREZENTACJI TREŚĆ PREZENTACJI 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów historycznych 4. Budowa i organizacja formacji : ZAPOMNIANA HISTORIA, NIEZNANE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

Urodził się 21 XII 1896

Urodził się 21 XII 1896 dowódca lotnictwa Armii Modlin Urodził się 21 XII 1896 w Warszawie jako syn architekta. Uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a następnie do II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Pilarczyk WIELKOPOLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE W II RZECZYPOSPOLITEJ

Zbigniew Pilarczyk WIELKOPOLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE W II RZECZYPOSPOLITEJ Zbigniew Pilarczyk WIELKOPOLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE W II RZECZYPOSPOLITEJ POCZĄTKI LOTNICTWA WOJSKOWEGO 17 grudnia 1903 roku w Kitty Hawk w Północnej Karolinie Orville Wright wykonał pierwszy 12 sekundowy

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

WETKI Wybrana literatura 179

WETKI Wybrana literatura 179 Piotr Hodyra JEDEN Z DZIESIĘCIU Na blisko 1200 lotników, których podczas II wojny światowej uhonorowano najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, Orderem Wojennym Virtuti Militari, zaledwie dziesięciu

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń

Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń kpt mgr inż. Andrzej Janusz MICHALSKI Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń Odwołaniem współczesnych przeciwlotników, do których się zaliczam służąc i pracując w strukturach Wojsk OPL

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO

ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO Jacek Ryszard Przygodzki profesor Politechniki Warszawskiej ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE TABLICY KU CZCI PILOTA Z PRUSZKOWA, JERZEGO PALUSIŃSKIEGO Najstarsi mieszkańcy Pruszkowa pamiętają skład opałowy przy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA JACEK GRZYBAŁA PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA Wspomnienie o Janie Bolesławie Grzybale, z początku Jego służby wojskowej, nauki w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/17471,plk-wojciech-stanislaw-wojcik-patronem-placow ki-nosg-w-lubyczy-krolewskiej.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ostatni taki pilot. Franciszek Grabowski publicysta

Ostatni taki pilot. Franciszek Grabowski publicysta Ostatni taki pilot Franciszek Grabowski publicysta 19 października 2011 r. w wieku 97 lat zmarł gen. Tadeusz Sawicz - ostatni żyjący pilot, obrońca Warszawy, ostatni żyjący polski uczestnik Bitwy o Anglię,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM)

Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Détachement de Légion Étrangère de Mayotte (DLEM) Oddział Wydzielony Legii Cudzoziemskiej na Mayotte jest spadkobiercą 4 Kompanii (przemianowanej w 1965 r. na 2 Kompanie) z 3 R.E.I. Dzieje 3 Regimentu

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO REGULAMIN STOPNI ZWIĄZKU STRZELECKIEGO Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 16/10 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2010 roku 1. STOPNIE STRZELECKIE 1. W Związku Strzeleckim występują trzy

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 30 września 1944 r. Nr. 11 Część I DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Poz. : 20 z (lilia 29 września 1944 r. w sprawie zmiany dekretu o organizacji

Bardziej szczegółowo

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH

VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH VI KOŁOBRZESKI PIKNIK WOJSKOWY I SŁUŻB MUNDUROWYCH 9 10 lipca 2010r Kołobrzeg Kołobrzeski Piknik Wojskowy i Służb Mundurowych to jedna z największych tego typu imprez w Polsce, podczas której uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r.

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r. Pamięci naszych dziadków i rodziców, oraz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Potulicach, Rudniczu i w Żelicach Bohaterów Powstania Wielkopolskiego Pamiętamy Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

Urodził się w miejscowości Szczerzec pod Lwowem w rodzinie Polaków pochodzenia chorwackiego. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu.

Urodził się w miejscowości Szczerzec pod Lwowem w rodzinie Polaków pochodzenia chorwackiego. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu. Urodził się w miejscowości Szczerzec pod Lwowem w rodzinie Polaków pochodzenia chorwackiego. W 1910 roku ukończył gimnazjum w Drohobyczu. Po ukończeniu gimnazjum przeniósł się z rodziną do Lwowa. W latach

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Mieczysław Hucał PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

Wkład Wielkopolski w budowę wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej w ocenie publicystów Przeglądu Lotniczego

Wkład Wielkopolski w budowę wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej w ocenie publicystów Przeglądu Lotniczego Mariusz Niestrawski Wkład Wielkopolski w budowę wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej w ocenie publicystów Przeglądu Lotniczego Na przełomie 1918 i 1919 roku zaczęło się kształtować polskie lotnictwo wojskowe.

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Napaść na Polskę - wrzesień 1939 roku Strony 1/28 Galeria zdjęć Spalony polski samolot, efekt niemieckiego bombardowania. Żołnierze niemieccy obalają słup graniczny na granicy polsko-niemieckiej. Strony

Bardziej szczegółowo

LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki

LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki Rygiel Rogusz Sobiecki LuftwaFFE kontra Januszewicz na niebie Zielonki 2 Piloci III/1 Dywizjonu Myśliwskiego sfotografowani w październiku 1938 r.na lotnisku Aleksandrowice podczas operacji na Zaolziu.

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP

LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP LISTA ODCHODZĄCYCH DO REZERWY śołnierzy SZTABU GENERALNEGO WP 1. Pan gen. dyw. Jan KEMPARA słuŝbę wojskową rozpoczął w 1969 roku i pełnił na stanowiskach: dowódcy grupy, dowódcy plutonu instruktora spadochronowego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (146) 2007 Piotr JAKUBOSZCZAK SZKOLENIE TAKTYCZNE W OKRESIE TWORZENIA SZKÓŁ OFICERSKICH INŻYNIERII WOJSKOWEJ WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1923 1939 Szkolenie taktyczne w okresie

Bardziej szczegółowo

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej

st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT Podoficera Roku 12 Dywizji Zmechanizowanej st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT "Podoficera Roku" 12 Dywizji Zmechanizowanej Kilka słów o naszym kandydacie st. chor. sztab. Jacek SCHMIDT urodził się 22 sierpnia 1968 roku w Golczewie. Służbę wojskową

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

- o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 677 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski

Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik Oliw Feliks Dzikielewski Zbigniew Mierzwiński Spadochroniarze Armii Krajowej i jeden z nich cichociemny podpułkownik "Oliw" Feliks Dzikielewski Niepodległość i Pamięć 14/1 (25), 147-151 2007 N ie p o d le g ło ść i P a m ięć"

Bardziej szczegółowo

Janusz Kolbusz Początki polskiego lotnictwa ( ) Niepodległość i Pamięć 22/3 (51),

Janusz Kolbusz Początki polskiego lotnictwa ( ) Niepodległość i Pamięć 22/3 (51), Początki polskiego lotnictwa (1918-1920) Niepodległość i Pamięć 22/3 (51), 195-204 2015 ARTYKUŁY NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 2015, nr 3 (51) Janusz Kolbusz Brzostek Początki polskiego lotnictwa (1918 1920)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM?

Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? DLACZEGO BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEM? LATA 2001 2004 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE PRZED NADANIEM IMIENIA SZKOLE SPOTKANIA POKOLEŃ CZY OCALIMY NASZ PATRIOTYZM? PROGRAMY ARTYSTYCZNE NA UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 25 maja 2007 r. Druk nr 453 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole

WYKAZ. JW 1245 Wrocław. JW 2286 Opole WYKAZ stanowisk służbowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ustawy pragmatycznej w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych JW 1245 Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ INFORMACJE O WOLNYCH STANOWISKACH DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3854 w Świnoujściu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby: Miejsce kwalifikacji ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO

HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO HISTORIA LOTNICTWA POLSKIEGO Opracowal Jaroslaw Dobrzyński Muzeum Lotnictwa Polskiego Historia rozwoju lotnictwa na ziemiach polskich datuje się od XIX w. Wtedy miały miejsce pierwsze próby lotów urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno.

Najbliższa weryfikacja przeprowadzana będzie w dn. 27 stycznia 2014 r. od godziny w Jednostce Wojskowej 2031 Lipowiec, Szczytno. JEDNOSTKA WOJSKOWA 2031 prowadzi stały nabór i comiesięczną weryfikację kandydatów do przyszłej zawodowej służby wojskowej w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym. kontakt: mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ

Bardziej szczegółowo