OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO"

Transkrypt

1 Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez instytucje i jednostki wojskowe. W swoim zasobie posiada jednak sporo innych materiałów, które nie są typowymi dokumentami wytworzonymi w kancelariach wojskowych są to relacje, wspomnienia, pamiętniki itp., które dotyczą ważnych wydarzeń historycznych, szczególnie z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiele z tych materiałów dotyczy wojny polsko-sowieckiej. Wymienione archiwalia zgromadzono i opracowano w CAW w latach dwudziestolecia międzywojennego. Materiały te posłużyły do napisania szeregu opracowań dotyczących wojny polsko-sowieckiej. W artykule tym zaprezentowano opracowania dotyczące działań od szczebla Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (NDWP) do dywizji. Znajdują się one w zbiorze rękopisów. Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w czasie tej wojny przez NDWP, to opisuje je mjr dypl. Adam Przybylski w pracy pt. Naczelne Dowództwo w okresie roku 1. Szersze omówienie działań i decyzji NDWP można znaleźć w dwutomowym opracowaniu Bitwa Warszawska, w którym m.in. ppłk dypl. Józef Moszczeński przedstawia plan strategiczny Naczelnego Wodza 2. 1 CAW, I CAW, I

2 Opracowanie to obejmuje okres od 27 lipca do 12 sierpnia 1920 roku. Autorzy tego opracowania przedstawiają również decyzje dowództwa wojsk sowieckich. Działania frontów: Południowo-Wschodniego 3 i Północno-Wschodniego opisane zostały w trzech zachowanych opracowaniach 4. Na uwagę zasługuje opracowanie mjr. dypl. Józefa Moszczeńskiego (z odręcznymi uwagami gen. Juliana Stachiewicza) 5, dotyczące działań Frontu Południowo-Wschodniego. Autor, oprócz dostępnych relacji, powołuje się na akta jednostek oraz podkreśla rolę Francuskiej Misji Wojskowej w dziedzinie strategicznej i operacyjnej jako jedynie doradczą. Przytacza również fragmenty dyrektyw sowieckiej Rady Wojennej, w których nakazywano sowieckim dowódcom frontów co rychlejszego skończenia z Polską, bez oglądania się na groźby Ententy. Załącznikiem do opracowania są stany liczebne Frontu. Jeżeli chodzi o front Południowo-Wschodni, to omówione zostały jego walki w okresie od 1-go do 7-go sierpnia 1920 roku. Również, tak jak w poprzednim opracowaniu, przedstawiono decyzje Naczelnego Dowództwa łącznie z fragmentami rozkazów bojowych, działania Frontu oraz działania poszczególnych armii, wchodzących w jego skład. W pracy tej dokonano krótkiej charakterystyki działań bojowych wojsk sowieckich nacierających w pasie Frontu. Materiał ten przygotowali: mjr dypl. Adam Przybylski, mjr dypl. August Karcher, mjr Bolesław Waligóra i kpt. dypl. Feliks Libert. Na podstawie zebranych wcześniej relacji uczestników wojny polskosowieckiej oraz dokumentów archiwalnych sporządzono także opracowania omawiające działania bojowe poszczególnych armii biorących udział w tej wojnie. Opracowania te dotyczą 1 6, 2 7, 3 8, 4 9, 5 10 armii. Z reguły omówiono walki 3 Od 2 sierpnia 1920 roku nosił nazwę Frontu Południowego. 4 CAW, I , 2717, Opracowanie nosi tytuł: Idea strategiczna Naczelnego Wodza. Szef Sztabu Generalnego jako wykonawca planów Naczelnego Wodza. Poglądy operacyjne Francuskiej Misji Wojskowej. Plany i rozkazy sowieckie. CAW, I CAW, I autor mjr Bolesław Waligóra, 2717 praca zbiorowa, 2720 praca zbiorowa, 2794 b.a. 7 CAW, I b.a autor por. Zbigniew Prażmowski, 2392 autor Leonard Fitkowski, 2720 praca zbiorowa.

3 pomiędzy pierwszym a siódmym sierpnia, chociaż w przypadku 1, 2, i 5 armii opisane zostały działania wcześniejsze (marzec czerwiec 1920 roku). W omawianych opracowaniach są również dane dotyczące walk aż do października 1920 roku. Wzorem poprzednich opracowań omówiono wydarzenia bojowe, które miały miejsce każdego dnia, a w wielu przypadkach także godziny, łącznie z fragmentami rozkazów przesyłanych do podległych oddziałów wraz z sytuacją i położeniem przeciwnika. W czasie wojny polsko-bolszewickiej tworzone były również tzw. grupy. Formowane były doraźnie, w zależności od sytuacji na froncie. W ich skład wchodziły oddziały piechoty, kawalerii i innych rodzajów broni, a także pociągi pancerne. Ogółem podczas wojny utworzono 43 grupy. Zachowało się 8 opracowań przedstawiających działania bojowe grup. Dotyczą one: grupy gen. Stanisława Hallera 11, gen. Listowskiego 12, płk. Pazusia 13, Poleskiej 14, grupy Południowej 15 i grupy gen. Edwarda Rydza-Śmigłego 16. Nazwy tych grup z reguły pochodzą od nazwisk ich dowódców. Do napisania opracowań posłużyły relacje kilkunastu dowódców pododdziałów biorących bezpośredni udział w walkach. Ostatnią grupą opracowań poświęconych wojnie , a prezentowanych w tym artykule, są materiały dotyczące dywizji piechoty. Od 1918 roku do zakończenia wojny z Rosją bolszewicką sformowano 24 związki taktyczne tego szczebla. W Centralnym Archiwum Wojskowym zachowało się 21 opracowań omawiających przebieg walk dywizji piechoty podczas wojny 17. Prawie wszystkie z 8 CAW, I praca zbiorowa, 2820 autor gen. Julian Stachiewicz. 9 CAW, I autor por. Zbigniew Prażmowski, 2710 autor kpt. August Karcher, 2717 praca zbiorowa. 10 CAW, I b.a autor gen. Józef Zając 2720 praca zbiorowa 2722 autor mjr Feliks Libert. 11 CAW, I autor kpt. Jerzy Sławiński. 12 CAW, I b.a b.a. 13 CAW, I autor kpt. Władysław Janczewski. 14 CAW, I autor kpt. Feliks Libert b.a. 15 CAW, I autor ppor. Stanisław Czech. 16 CAW, I b.a. 17 Opracowania te dotyczą: 1 DP Legionów (CAW, I dalej tylko numer opracowania), 2 DP Legionów (3189), 3 DP Legionów (969, 2213), 5 DP (2213), 7 DP (948, 1966), 8 DP (1441, 2490, 2817), 9

4 tych opracowań omawiają walki od lipca do września 1920 roku. W materiale tym z reguły opisane są działania bojowe poszczególnych dywizji, w tym przebieg walk o miejscowości. Część z opracowań posiada oleaty z naniesioną sytuacją bojową. Z liczby 21 opracowań przy 11 brak nazwisk autorów. Całość omawianego materiału opracowana została w okresie międzywojennym. Pomocą naukową jest wstęp do inwentarza, w którym m.in. omówiono problemy związane z inwentaryzacją tych archiwaliów, sposób korzystania z akt oraz zamieszczano skorowidze. Wszystkie opracowania i relacje umieszczono w czterech tomach inwentarza właściwego. Omówiony w artykule materiał jest udostępniany do badań. Opracowania dotyczące wojny polsko-sowieckiej występują również w zespole akt Wojskowego Biura Historycznego. Wymienić należy m.in. następujące pozycje: Kampania Zima 1920 roku (uderzenie na Dyneburg, I ), Mieczysław Biernacki Zagon na Koziatyn w kwietniu 1920 roku (I ), Stanisław Bobrowski Bój 44 pułku strzelców kresowych pod Holendrami w kwietniu 1920 roku (I ), Działania obronne I i IV armii w maju 1920 roku (I ), Stanisław Rutkowski Pierwsze walki z armią konną Budionnego (I ), Tadeusz Wardejn-Zagórski Trzeci okres działań Dywizji Jazdy gen. Karnickiego na Ukrainie roku (I ), August Karcher-Zwiahel Obrona w czerwca 1920 roku na linii rzek Słucz i Usza (I ), Grupa Poleska w okresie od 27 lipca do 8 sierpnia 1920 roku (I ), Studium 4 brygady jazdy w manewrze znad Wieprza w 1920 roku (I ), Feliks Libert 5 armia w bitwie warszawskiej w dniach sierpnia 1920 roku (I ), Jerzy Stawiński Likwidacja ostatniego zagonu Budionnego sierpień wrzesień 1920 roku (I ), E. Różycki Zagadnienia dowodzenia w boju pod Lidą we wrześniu 1920 roku (I ), Działania 2 armii w 1920 roku (I ). Ponadto w aktach Wojskowego Biura Historycznego znajdują się historie (i materiały do historii) dywizji piechoty oraz pułków różnych rodzajów broni. DP (1443), 10 DP (1985), 13 DP (950). 14 DP (952, 2474), 15 DP (653, ), Dywizji Litewsko- Białoruskiej(3130) i Dywizji Ochotniczej (2258).

5 Wymienione opracowania posiadają różną wartość. Do kilku z nich dołączone są odpisy akt, z których część niezachowała się w oryginale. Tylko niektóre opracowania były publikowane przed II wojną światową.

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich

100 rocznica utworzenia Legionów Polskich 100 rocznica utworzenia Legionów Polskich Legiony Polskie polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

WOJNA POLSKO-SOWIECKA 1919 1920 STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA AKT PROWENIENCJI WOJSKOWEJ

WOJNA POLSKO-SOWIECKA 1919 1920 STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA AKT PROWENIENCJI WOJSKOWEJ Tadeusz Wawrzyński WOJNA POLSKO-SOWIECKA 1919 1920 STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA AKT PROWENIENCJI WOJSKOWEJ Pomimo, że od zakończenia działań wojennych upłynęło 75 lat przebieg wojny polsko-sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 41/2013

Serwis prasowy nr 41/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 41/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 12.10.20139 18.10.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 12 października 2013 (sobota) 70.rocznica bitwy

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r.

Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. Bitwa o Bochnię 5 września 2009 r. WSTĘP Mamy przyjemność przedstawić wydarzenie plenerowe, będące rekonstrukcją bitwy o miasto, która miała miejsce we wrześniu 1939 roku. PoniŜej znajdziecie Państwo informacje

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

Po wybuchu I wojny światowej na krótko zmobilizowany do armii austriackiej. Przeniesiony następnie do powstającego we Lwowie Legionu Wschodniego, stał się jednym z jego organizatorów. Po likwidacji Legionu

Bardziej szczegółowo

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Swoją karierę zawodową rozpoczynałem w 25 pułku łączności, który stacjonował wtedy w Twierdzy Modlin. Jako świeżo upieczony absolwent Wojskowej Akademii Technicznej trafiłem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Jacek Woyno MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWYCH STOSUNKÓW POLSKO-FRANCUSKICH 1917 1939 W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Lata 1918 1939 to okres, w którym nastąpiło szczególne uaktywnienie kontaktów politycznych,

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI

KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI Jedną z kolekcji fotografii przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym jest kolekcja Józef Piłsudski (CAW, kol. 66). Początków jej gromadzenia należy

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE W ZWIĄZKU Z GROŹBĄ AGRESJI NIEMIECKIEJ W ROKU 1919 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE W ZWIĄZKU Z GROŹBĄ AGRESJI NIEMIECKIEJ W ROKU 1919 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Tadeusz Wawrzyński POLSKIE PRZYGOTOWANIA OBRONNE W ZWIĄZKU Z GROŹBĄ AGRESJI NIEMIECKIEJ W ROKU 1919 W ŚWIETLE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W historiografii polskiej brak jest dotąd pełnego

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ Niech Ŝywa pamięć o przeszłości trwa w naszych sercach. Pamiętajmy, iŝ Ŝyjemy w kraju o wspaniałej i trudnej historii. Pamiętajmy teŝ, iŝ uczymy się w szkole związanej z historią naszej ojczyzny. ROK HISTORII

Bardziej szczegółowo

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE

BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE NR7 (248) lipiec-sierpień 2014 BARCZEWSKIE WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY BARCZEWO BUDUJE - NOWE CZYLI LEPSZE We wtorek, 5 sierpnia oddano do użytku nowe mieszkania socjalne oraz oficjalnie przekazano

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949

Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949 A CTA UN I V E R S I T A T I S LO D Z I E N S I S FOLIA HISTORICA 90, 2013 WITOLD JARNO (UNIWERSYTET ŁÓDZKI) Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949 Garnizon łódzki w pierwszych latach po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI podczas Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii. Grudziądz, sierpień 2014 r. Tadeusz Bączkowski urodził się

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo

Bitwa Warszawska 1920 roku

Bitwa Warszawska 1920 roku Bitwa Warszawska 1920 roku Prof. dr hab. Grzegorz Nowik Bitwą Warszawską, nazywane są potocznie działania bojowe na przedpolu Warszawy, głównie pod Radzyminem od 13 do 15 sierpnia oraz walki pod Ossowem

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

Kampania wrześniowa w rejonie Klwowa i Odrzywołu

Kampania wrześniowa w rejonie Klwowa i Odrzywołu Łukasz Grzegorczyk Kampania wrześniowa w rejonie Klwowa i Odrzywołu Niespełna dwadzieścia lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1939 roku dokonano kolejnej agresji militarnej na ziemie polskie.

Bardziej szczegółowo

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010

100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI JEDNOSTKA WOJSKOWA 4092 78-601 WAŁCZ ul. Kościuszki 24 tel. 472-010 1. MŁODSZY TECHNIK PLUT. 2. KIEROWNIK STACJI SIERŻ. 3. MŁODSZY ODBIORCA SZER. 4. DOWÓDCA APARATOWNI SIERŻ. 5.

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi

Warszawa 2012. A jednak wielu ludzi Warszawa 2012 A jednak wielu ludzi Nazywam się Tadeusz Wasilewski, urodziłem się 15 sierpnia 1925 roku w Warszawie. W 1934 roku wstąpiłem do 175 drużyny ZHP, której dowódcą był harcmistrz Wrzesiński. W

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania Lp. Oferent Zadanie 1. 2. 3. 4. "Rodzina Wojskowa" "Rodzina

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Danuta Skrzypczak ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zasadniczych zadań i zmian strukturalnych wojskowych misji zagranicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 37/2013

Serwis prasowy nr 37/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 37/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 14.09.20139 20.09.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 13 15 września 2013 (piątek - niedziela) Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

Maj 1944 r. Monte Cassino, dowództwo 3 DSK, gen. Anders wita

Maj 1944 r. Monte Cassino, dowództwo 3 DSK, gen. Anders wita 298 Maj 1944 r. Monte Cassino, dowództwo 3 DSK, gen. Anders wita się z mjr. dypl. Zawadzkim, gen. Duch, płk Walenty Peszek, dowódca l Brygady Strzelców Karpackich. Gen. Sosnkowski wita się z gen. bryg.

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 09.08.2011 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana

Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 12. Czy wiesz, że Twoi poprzednicy w tej szkole nie wahali się oddać życie za ojczyznę i w roku 1914 czynnie włączyli się w walkę o niepodległość? Młodzież

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Elżbieta Wyrzykowska BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W Centralnym Archiwum Wojskowym prace nad komputeryzacją zasobu archiwalnego rozpoczęto w 1991 r., kiedy zakupiono pierwszy

Bardziej szczegółowo

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19.11.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Bardziej szczegółowo

ROTMISTRZ SOSNOWSKI WYDAWNICT WO LITER ACKI E

ROTMISTRZ SOSNOWSKI WYDAWNICT WO LITER ACKI E ROTMISTRZ SOSNOWSKI WYDAWNICT WO LITER ACKI E Copyright by Henryk Ćwięk Copyright by Wydawnictwo Literackie, 2010 Wydanie pierwsze ISBN 978-83-08-04489-6 Życie bohatera tej książki, rotmistrza Jerzego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH W ROSJI (1914 1920)

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH W ROSJI (1914 1920) Jacek Woyno MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW POLSKICH FORMACJI WOJSKOWYCH W ROSJI (1914 1920) Wkrótce po wybuchu w 1914 roku I wojny światowej wśród części społeczeństwa polskiego w zaborze rosyjskim powstała

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Serwis prasowy nr 44/2013

Serwis prasowy nr 44/2013 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT PRASOWO INFORMACYJNY Serwis prasowy nr 44/2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ2011 1.11.20139 8.11.2013 ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 31 października - 3 listopada 2013 (czwartek- niedziela)

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYGRAŁA BITWĘ WARSZAWSKĄ DZIĘKI ŚWIETNEMU WYWIADOWI

POLSKA WYGRAŁA BITWĘ WARSZAWSKĄ DZIĘKI ŚWIETNEMU WYWIADOWI POLSKA WYGRAŁA BITWĘ WARSZAWSKĄ DZIĘKI ŚWIETNEMU WYWIADOWI Doskonały radiowywiad i złamanie rosyjskich szyfrów dały Polsce ogromną przewagę informacyjną, która umożliwiła zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Bunt Żeligowskiego. Herb Litwy Środkowej

Bunt Żeligowskiego. Herb Litwy Środkowej Michał Bronowicki Bunt Żeligowskiego W lutym 2012 roku mija 90 lat od postanowienia Sejmu wileńskiego, który przegłosował przyłączenie marionetkowego państwa Litwy Środkowej do Polski. Był to jeden z ostatnich

Bardziej szczegółowo

Marian Zgórniak. Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej

Marian Zgórniak. Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej Marian Zgórniak Moje dowodzenie w roku 1939 WSPOMNIENIA GENERAŁA ANTONIEGO SZYLLINGA dowódcy Armii Kraków w kampanii wrześniowej Generał Antoni Szylling urodził się w dniu 1 sierpnia 1885 r. w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od wydawców... 19

SPIS TREŚCI. Od wydawców... 19 SPIS TREŚCI Od wydawców... 19 Dokumenty... 25 1. 1938, kwiecień. Dyslokacja władz i jednostek wojskowych Okręgu Korpusu IX (Brześć nad Bugiem), L.2000/Og.tj....25 2. 1939, 29 marca. Rozkaz organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Katyń... ocalić od zapomnienia PATRONAT HONOROWY

Ogólnopolski Program Katyń... ocalić od zapomnienia PATRONAT HONOROWY Ogólnopolski Program Katyń... ocalić od zapomnienia PATRONAT HONOROWY Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński KOMITET PROGRAMOWY Instytut Pamięci Narodowej Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939

POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Tomasz Matuszak POLSKIE WOJSKA BALONOWE W LATACH 1918 1939 Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o lataniu w przestworzach na podobieństwo ptaków. Marzenia swoje próbował realizować poprzez konstruowanie

Bardziej szczegółowo

15 lat Polski w NATO 2014

15 lat Polski w NATO 2014 2014 Siedziba Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy, wybudowana w 2009 r. za ok. 220 mln zł ze środków natowskiego Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Jest to pierwszy

Bardziej szczegółowo

WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919 1920 DZIAŁANIA 55. I 60. PUŁKÓW PIECHOTY I 17. PUŁKU UŁANÓW

WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919 1920 DZIAŁANIA 55. I 60. PUŁKÓW PIECHOTY I 17. PUŁKU UŁANÓW EUGENIUSZ ŚLIWIŃSKI WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1919 1920 DZIAŁANIA 55. I 60. PUŁKÓW PIECHOTY I 17. PUŁKU UŁANÓW The Polish-Soviet War 1919 1920 military operations of the 55 th and 60 th Infantry Regiment

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Prasowo Informacyjny Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, tel. 22 6 840 230, faks 22 6 840 224 newsroom@mon.gov.pl, www.mon.gov.pl SERWIS PRASOWY NR 1/2014

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW POLSKICH ORGANIZACJI WOJSKOWYCH 1908 1914

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW POLSKICH ORGANIZACJI WOJSKOWYCH 1908 1914 Tadeusz Wawrzyński MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW POLSKICH ORGANIZACJI WOJSKOWYCH 1908 1914 W dotychczasowej literaturze brak jest pełnej informacji o źródłach do dziejów polskiego ruchu wojskowego przed

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uczestniczyliśmy w historycznej wyprawie na Kresy Południowo-Wschodnie. Leopolis Semper Fidelis

Uczestniczyliśmy w historycznej wyprawie na Kresy Południowo-Wschodnie. Leopolis Semper Fidelis Uczestniczyliśmy w historycznej wyprawie na Kresy Południowo-Wschodnie Antoni Tomczyk Leopolis Semper Fidelis Realizując uchwałę VI Światowego Zjazdu Rodzin Osadników wojskowych zorganizowaliśmy w dniach

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 13 (2012) Pułkownik dyplomowany inŝynier Stefan Antoni Maciej Rotarski (1886-1959). Przyczynek do biografii

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 13 (2012) Pułkownik dyplomowany inŝynier Stefan Antoni Maciej Rotarski (1886-1959). Przyczynek do biografii Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 13 (2012) Waldemar Jaskulski (Lubraniec) Pułkownik dyplomowany inŝynier Stefan Antoni Maciej Rotarski (1886-1959). Przyczynek do biografii W czasie pokoju armia II

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2013r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk, Bożena Lewandowska Kielce 2011 1. Anar : Marszałek

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ Z ARMIĄ CZERWONĄ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW

KONTAKTY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ Z ARMIĄ CZERWONĄ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW S Ł U P S K I E S T U D I A H I S T O R Y C Z N E Nr 17 R O K 2011 Kontakty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej... 221 A R T Y K U Ł Y JERZY ROMANOWICZ AP SŁUPSK KONTAKTY 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI

Bardziej szczegółowo

Marek Margielewicz Obrona Narodowa w województwie śląskim w latach 1937-1939. Wieki Stare i Nowe 4(9), 222-241

Marek Margielewicz Obrona Narodowa w województwie śląskim w latach 1937-1939. Wieki Stare i Nowe 4(9), 222-241 Marek Margielewicz Obrona Narodowa w województwie śląskim w latach 1937-1939 Wieki Stare i Nowe 4(9), 222-241 2012 Marek Margielewicz Obrona Narodowa w województwie śląskim w latach 1937 1939 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Konieczność powołania Gabinetu Ministra Obrony Narodowej pojawiła się na tym etapie organizacyjnego rozwoju MON,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI

GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI Lesław Lech Na zdjęciu Lesław Lech GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI Niedźwiadek Każda kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego owocuje szeregiem publikacji, w których rozważana jest celowość i sens walki

Bardziej szczegółowo

Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim

Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim O KALENDARZ OBCHODÓW aktualizacja 26 czerwca 2014 r. Lp. Przedsięwzięcie Planowany termin Organizator/-zy Miejsce/-a Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

19 kwietnia 1809 r. bitwa wojsk polskich z austriackimi na przedpolach Warszawy pod Raszynem.

19 kwietnia 1809 r. bitwa wojsk polskich z austriackimi na przedpolach Warszawy pod Raszynem. 19 kwietnia 1809 r. bitwa wojsk polskich z austriackimi na przedpolach Warszawy pod Raszynem. Utworzone na mocy zawartego w Tylży układu pokojowego między Francją a Rosją i Prusami Księstwo Warszawskie

Bardziej szczegółowo

Jak to z przekazaniem tradycji Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich było.

Jak to z przekazaniem tradycji Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich było. Jak to z przekazaniem tradycji Pułku 4-go Ułanów Zaniemeńskich było. Wróciłem ostatnio do jarów przepastnych ludzkiej pamięci, do czasów pierwszych. Najważniejszych dla korzeni Oddziału, dla Fundacji naszej

Bardziej szczegółowo

LAUREACI KONKURSU SPRAWNOŚCI KAWALERYJSKIEJ

LAUREACI KONKURSU SPRAWNOŚCI KAWALERYJSKIEJ LAUREACI KONKURSU SPRAWNOŚCI KAWALERYJSKIEJ Miejsce I puchar Prezydenta Miasta Suwałki i szabla polska wz. 21 Emil Bogdański na Daszy Siemiatyckie Towarzystwo w barwach 5 Pułk Ułanów Zasławskich Miejsce

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA WOJSKOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 1918 1939

KANCELARIA WOJSKOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 1918 1939 Włodzimierz Kołacz KANCELARIA WOJSKOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 1918 1939 Wstęp W latach 1918 1939 Wojsko Polskie przechodziło szereg reorganizacji i zmian. Dotyczyły one nie tylko liczby, ale także jakości

Bardziej szczegółowo

Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej

Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej Radiostacja w każdym mp. dowództwa była oddalona od niego zawsze powyżej 10 km w dobrym ukryciu, aby sprzętu nie narażać na bombardowanie oraz w wypadku, gdyby

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat 1926 1939 Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953

Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953 Rocznik Legionowski Tom VI, Legionowo 2013 Mirosław Pakuła Odbudowa Zegrza po zniszczeniach wojennych w latach 1948 1953 Już 1 września 1939 r. na Zegrze spadły niemieckie bomby. Celem nalotu był most

Bardziej szczegółowo

Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI. Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA

Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI. Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA Zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.: Prezydent LECH KACZYŃSKI Małżonka Prezydenta MARIA KACZYŃSKA RYSZARD KACZOROWSKI, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (do 1990 r.) KRZYSZTOF PUTRA, Wicemarszałek

Bardziej szczegółowo

OFICEROWIE ŻANDARMERII KAWALEROWIE KRZYŻA I MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI

OFICEROWIE ŻANDARMERII KAWALEROWIE KRZYŻA I MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI Tadeusz Wawrzyński OFICEROWIE ŻANDARMERII KAWALEROWIE KRZYŻA I MEDALU NIEPODLEGŁOŚCI Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę władze odrodzonego państwa nie zapomniały o tych, którzy o tę niepodległość

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE PRZYCZYNY KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ (Próba syntezy) (Część III)

WOJSKOWE PRZYCZYNY KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ (Próba syntezy) (Część III) WOJSKOWE PRZYCZYNY KLĘSKI WRZEŚNIOWEJ (Próba syntezy) (Część III) Wiadomo dzisiaj zupełnie pewnie, że plan operacyjny przeciw Niemcom nie istniał aż do kwietnia 1939 roku. Konkluzja: Plan wojny z Niemcami

Bardziej szczegółowo

NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09

NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09 Nr referencyjny 3/UZBR/09 Pieczęć Zamawiającego PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST UZBROJENIE NR REFERENCYJNY 3/UZBR/09 Sporządzony zgodnie z 44 wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje;

Senat - senatorowie, wybory, posiedzenia, komisje; W prototypie Zbiorów NAC on-line audiovis, użytkownik znajdzie blisko 110 tysięcy fotografii oraz około 15 tysięcy opisów nagrań. Ilość obiektów dostępnych on-line będzie się zwiększać wraz z postępem

Bardziej szczegółowo