Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing)"

Transkrypt

1 Program studiów podyplomowych Przygotowano w oparciu o materiał komisji powołanej przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: prof. dr hab. L. Gajek przewodniczący, prof. dr hab. J. Bień, dr J. Deminet, prof. dr hab. K. Diks, prof. dr hab. J. Jakubowski, dr A. Krawczyk, prof. dr hab. A. Palczewski, prof. dr hab. S. Waligórski. A. Moduł Informatyczny Propozycja I1. Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing) Cykl wykładów połączonych z ćwiczeniami w laboratorium. W trakcie zajęć prowadzone są ćwiczenia symulacyjne z naciskiem na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zajęcia zakończone są studium przypadku (case-study) w podgrupach. 30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium Przedstawienie możliwości analitycznych i raportujących wybranych narzędzi OLAP (jakie są możliwości?) Zapoznanie kadry zarządzającej z dostępnymi na rynku technologiami informatycznymi wspierającymi zadania analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (kto produkuje?) Zapoznanie kadry zarządzającej z kryteriami doboru narzędzi komputerowych właściwych potrzebom przedsiębiorstwa (jak dobrać?) Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej (jak się posługiwać?) Podnoszenie konkurencyjności firmy (co zyskamy?) 5) Potencjalny adresat usługi Średnie i duże firmy 6) Sylwetka kandydata Kadra zarządzająca przedsiębiorstwa, zarówno osoby o wykształceniu technicznym jak ekonomicznym

2 7) Lista proponowanych przedmiotów (nazwiska i stopnie naukowe wykładowców oraz formy prowadzenia zajęć) - Podstawy statystyki - Podstawy hurtowni danych - Podstawy wielowymiarowych baz danych - Podstawy OLAP (On-Line Analytical Processing) - Przykładowe analizy wyników przedsiębiorstwa: analiza sprzedażowa i marketingowa; prognozowanie sprzedaży; modelowanie finansowe (planowanie, budżetowanie); konsolidacja; analiza zyskowności; zbilansowana karta wyników; miary wydajności oraz raportowanie z hurtowni danych; itp. - Przegląd dostępnych technologii OLAP wraz z porównaniem kosztów ich wdrożenia i utrzymania w przedsiębiorstwie - Praktyczne przykłady zastosowań w laboratorium (jedna wybrana technologia lub przegląd technologii) - Studium przypadku podsumowujące zajęcia (praca w zespołach kilkuosobowych) Proponowani wykładowcy: mgr Krzysztof Ciebiera dr Robert Dąbrowski dr Jarosław Deminet dr Hung Son Nguyen mgr Zbigniew Jurkiewicz prof. Stanisław Waligórski 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi - Inne Wydziały UW (Wydział Zarządzania UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW) - Dostawcy oprogramowania hurtowni danych oraz OLAP (IBM, Microsoft, SAS) 9) Argumenty za Niewiele przedsiębiorstw posiada wdrożone systemy OLAP, a niemal każde wymaga analiz i raportowania. 10) Streszczenie Tradycyjnie większość danych korporacyjnych jest umieszczana w relacyjnych bazach danych, które wykorzystywane są przede wszystkim w obszarach operacyjnych oraz kontrolingu, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego przetwarzania transakcyjnego. Główny nacisk położony jest na wydajne przetwarzanie wielkiej liczby małych transakcji oraz wysoką dostępność danych. W ostatnich latach producenci oprogramowania bazodanowego skutecznie sprzedają również narzędzia właściwe do tworzenia hurtowni danych. Hurtownia danych z założenia przechowuje informacje taktyczne, umożliwiające przeprowadzanie analiz minionych zdarzeń. Przykład pytania zadawanego do hurtowni danych: Jaki był całkowity przychód dla regionu wschodniego za trzeci kwartał?. Dla kadry menedżerskiej wygodne w rozwiązywaniu takich problemów są narzędzia OLAP. W przeciwieństwie do hurtowni danych, które często realizowane są w oparciu o relacyjne bazy danych, narzędzia OLAP (On-Line Analytical Processing) posługują się wielowymiarowymi widokami zagregowanych danych, które zapewniają szybki i przyjazny użytkownikowi dostęp do strategicznych informacji.

3 OLAP pozawala analitykom, menedżerom oraz kadrze kierowniczej uzyskać wgląd w dane za pośrednictwem szybkiego, spójnego, interaktywnego narzędzia, które przetwarza surowe informacje bazodanowe w miary odpowiadające biznesowym wymiarom przedsiębiorstwa, zrozumiałe dla osób posiadających wykształcenia ekonomiczne. Poza odpowiedziami kto oraz dlaczego, narzędzia OLAP pozwalają odpowiadać na pytania co jeśli oraz kiedy, które stanowią wartość dodaną w stosunku do funkcjonalności oferowanej przez systemy hurtowni danych. Przykład pytania zadawanego do systemu OLAP: Jaki byłby wpływ na koszty ponoszone przez dystrybutorów napojów gazowanych, gdyby ceny syropu wzrosły o 10 groszy za litr a koszt transportu zmalał o 5 groszy za kilometr?. Podsumowując, technologie OLAP oraz hurtownie danych są wzajemnie komplementarne. Hurtownia danych przechowuje i zarządza informacjami. OLAP przetwarza informacje w hurtowni w dane strategiczne dla firmy. Zadania OLAP sięgają od prostej nawigacji i przeglądania danych ( slice and dice ) po drążenie danych ( drill down ) i zaawansowane analizy w czasie ( time series ). Propozycja I2. Bezpieczeństwo informacyjne firmy Kurs 15 godzin (wykład) + 15 godzin (laboratorium) zmniejszenie zagrożenia utratą informacji w firmie zapoznanie się z metodami bezpiecznego obiegu dokumentów elektronicznych podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników, jak i uświadomienie problemów związanych z zabezpieczaniem informacji elektronicznej 5) Potencjalny adresat usługi Wszelkie firmy 6) Sylwetka kandydata kadra zarządzająca przedsiębiorstwem administracja osoby planujące i odpowiadające za informatyzację firmy. 7) Lista proponowanych przedmiotów Wykład: 1.Podstawy bezpieczeństwa systemów informacyjnych (2h) 2.Zabezpieczanie danych w komputerach (1h)

4 3.Przegląd bezpiecznych usług sieciowych (1h) 4.Podpis cyfrowy (1h) 5.Ściany ogniowe (2h) 6.Bezpieczeństwo poczty elektronicznej (2h) 7.Bezpieczeństwo transakcji WWW (1h) 8.Bezpieczeństwo sieci radiowych (2h) 9.Sieci peer-to-peer zagrożenia i korzyści (1h) 10.Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w firmie (2h) Proponowani wykładowcy: mgr Grzegorz Grudziński dr Aleksy Schubert 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Brak 9) Argumenty za Informatyzacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych, zaś zagadnienie to jest bardziej skomplikowane niż zabezpieczanie fizyczne budynków; mamy kadrę, która prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa komputerów. Propozycja I3. Linuks i oprogramowanie wolno-dostępne w przedsiębiorstwie Szkolenie (na które składają się prelekcje i wykłady, demonstracje oprogramowanie oraz ćwiczenia przy komputerze) 60 h Wolno-dostępne oprogramowanie jest polecane przez Komisję Europejską do zastosowań w administracji i biznesie ze względu na koncepcje otwartości i model dystrybucji. Korzyści z używania oprogramowania wolno-dostępnego dla firm: 1.Legalność działania. 2.Obniżenie kosztów pracy firmy przez stosowanie oprogramowania nie wymagającego wysokich opłat licencyjnych 3.Podniesienie poziomu systemów informatycznych - oprogramowanie wolno-dostępne obejmuje wiele zaawansowanych i wyrafinowanych narzędzi, które można używać bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów licencyjnych. 4.Lepsza integracja i niezawodność systemów informatycznych przedsiębiorstw. 5.Możliwości rozszerzenia obecności firmy w Internecie. 6.Uniezależnienie firmy od produktów jednego dostawcy. 7.Możliwość współpracy przy tworzeniu standardów oprogramowania. Korzyści dla uczestnika:

5 Podniesienie kwalifikacji przez zapoznanie się z nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami, jako alternatywa dla najpowszechniej stosowanego oprogramowania firmy Microsoft. 5) Sylwetka kandydata Osoby z podstawową znajomością zagadnień polityki informatyzacyjnej przedsiębiorstwa i posiadające wpływ na decyzje o rozwoju infrastruktury w przedsiębiorstwie, np. szef działu IT, dyr. administracyjny (i asystenci), szefowie księgowości i/lub logistycy. Także administratorzy systemów i sieci lokalnych oraz pracownicy biurowi. 6) Lista proponowanych przedmiotów Wprowadzenie do zagadnień wolno-dostępnego oprogramowania: koszty, sposoby, dostępność, wady i zalety - wykład Przegląd otwartych systemów operacyjnych wady, zalety i przeznaczenie wykład Podstawy instalacji, konfiguracji i administrowania na przykładach laboratorium Case study (w zależności od potrzeb grupy słuchaczy niektóre zagadnienia mogą być bardziej rozwijane a inne traktowane skrótowo: - Obsługa i integracja infrastruktury przedsiębiorstwa - Obsługa księgowości - Obsługa logistyki i sprzedaży - Gromadzenie i przetwarzanie danych - Komunikacja - Obecność w Internecie - wykłady z prezentacjami oraz laboratoria Proponowani wykładowcy: mgr Grzegorz Gruziński dr Marcin Szczuka mgr Sebastian Zagrodzki dr Janina Mincer-Daszkiewicz dr Krzysztof Stencel mgr Paweł Janowski 6) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi PLUG - Polska Grupa Użytkowników Linuksa Firmy zajmujące się rozwijaniem i promowaniem oprogramowania wolnodostępnego, np. IBM. 7) Argumenty za Wymienione w celach kursu. 8) Niezbędne zaplecze techniczne Duża liczba dobrych stanowisk komputerowych. Oprogramowanie wolno-dostępne. Propozycja I4. Skuteczne wdrażanie projektów informatycznych perspektywa użytkownika

6 Szkolenie (cykl wykładów połączonych z prezentowaniem w laboratorium właściwych narzędzi wspomagających) 30 godzin wykładu + 15 godzin laboratorium Przygotowanie przedsiębiorstw do zamawiania i wdrażania dedykowanych systemów komputerowych. Przegląd współczesnych technologii informatycznych (prezentacja technologii; studium zastosowań; trendy rozwojowe; udział rozwiązań w rynku; koszty wdrożenia i utrzymania). Skuteczna identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa. Techniki przygotowywania zapytań ofertowych dotyczących systemów informatycznych. Zapoznanie kadry zarządzającej ze standardami dokumentowania projektów informatycznych (projekt funkcjonalny, projekt techniczny) oraz metodologią zarządzania projektem informatycznym z punktu widzenia klienta. Uwypuklenie wyzwań, jakie stawia przed obiema stronami (klient, wykonawca) projekt informatyczny. Prezentacja komputerowych narzędzi wspomagających zarządzanie, wdrażanie i dokumentowanie projektów informatycznych. 5) Potencjalni odbiorcy usługi Wszelkiego rodzaju firmy. 6) Sylwetka kandydata Kadra zarządzająca przedsiębiorstwa, osoby odpowiedzialne za informatyzację, zarówno o wykształceniu technicznym, jak i menedżerskim 7) Lista proponowanych przedmiotów Przegląd współczesnych technologii informatycznych wspierających pracę przedsiębiorstw oraz administracji (Co wdrażają inni?) Wyjaśnienie terminologii Najwięksi producenci oprogramowania gotowego Najwięksi producenci sprzętu Przykłady projektów informatycznych (Jak to wygląda w praktyce?) Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa / administracji Przygotowywanie zapytań ofertowych dla systemów informatycznych Rodzaj i forma dokumentacji (funkcjonalnej, technicznej) Specyficzne projekty informatyczne (projekty w administracji publicznej; projekty w bankowości i finansach itp.) Metodologia zarządzania projektem z punktu widzenia klienta; etapy projektu informatycznego (Jak to zrobić?) Wizja przedsięwzięcia Specyfikacja wymagań Weryfikacja projektu Testowanie systemu Odbiór systemu Wyzwania jakie stawiają projekty informatyczne (Co nam grozi?) Narzędzia wspierające zarządzanie projektem (Czym się posługiwać?) Proponowani wykładowcy: mgr Krzysztof Ciebiera dr Robert Dąbrowski

7 dr Jarosław Deminet dr Janusz Jabłonowski dr Marcin Kubica dr Krzysztof Stencel 11) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi IBM, Microsoft, SAS, ComArch. 12) Argumenty za Jak wynika z praktyki, przedsiębiorstwa są zazwyczaj słabo przygotowane do wdrażania projektów informatycznych; natomiast proces informatyzacji przedsiębiorstw jest w zasadzie nie do zatrzymania, a w Polsce zaawansowanie nie jest jeszcze zbyt duże; jeśli byłaby taka potrzeba, można skupić się na specyfice niektórych sektorów rynku. Propozycja I5. Techniki przetwarzania informacji pochodzącej z Internetu (Web Intelligence) Szkolenie/kurs (prelekcje, wykłady przeplatane demonstracjami i ćwiczeniami przy komputerach, konwersatoria, na których wykładowcy pomagają zdefiniować potrzeby i problemy odbiorców) 3) Cel Ok godzin Wiele podmiotów gospodarczych prowadzi lub zamierza wprowadzić działalność usługową wykorzystującą Internet (głównie WWW). Chcemy przedstawić pewne zagadnienia mogące przynieść poprawę poziomu usług świadczonych w sieci. Dotyczy to: 1. Wykorzystania informacji o odwiedzinach do poprawy serwisów. 2. Analizę profilu odwiedzających użytkowników. 3. Analizę jakości usługi przez indywidualizację serwisu dla klienta. 4. Poprawę działania ważnych komponentów takich, jak wyszukiwanie, tworzenie propozycji i personalizowanych reklam. 4) Sylwetka kandydata Osoba z podstawową znajomością zagadnień działania obecnej lub zamierzonej gamy usług online przedsiębiorstwa i posiadającą wpływ na decyzje o rozwoju tych usług. 5) Potencjalni odbiorcy usługi Firmy handlowe, produkcyjne, usługowe 6) Lista proponowanych przedmiotów Wprowadzenie do zagadnień Web Mining. Istniejące rozwiązania i możliwości ich stosowania.

8 Metody działania głównych mechanizmów sieciowych: portale, wyszukiwarki, sklepy internetowe itp. Rodzaje danych możliwych do pozyskania i wymagania dotyczące ich pozyskiwania. Analiza i modyfikacja treści serwisów (Web Mining) Wykorzystanie danych internetowych w ocenie serwisu (Web-Log Mining, Clickstream Analysis) i profilowaniu klienta (Personalized E-commerce). Istniejące rozwiązania i ich dostępność. Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczno-finansowe prowadzenia działalności w Internecie i wykorzystania danych z tego pochodzących. Proponowani wykładowcy: dr Marcin Szczuka dr Hung Son Nguyen dr Adam Przepiórkowski (IPI PAN) dr Arkadiusz Wojna 7) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi SAS Polska, IBM Polska. 8) Argumenty za Wymienione w celach kursu.

9 Propozycja I6. Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych. Kurs (wykład + laboratorium) 20 godzin + 20 godzin Zapoznanie z najnowszymi metodami wymiany, przetwarzania i prezentacji danych, zwłaszcza tekstowych. Pokazanie kierunku rozwoju technologii informacyjnych. Zwiększenie elastyczności operowania dokumentami, zachowywania zgodności z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Ułatwienie wymiany dokumentów. Umiejętność tworzenia atrakcyjnych wizualnie dokumentów. 5) Sylwetka kandydata Ogólnie wszelcy pracownicy mający na co dzień do czynienia z tworzeniem, konwersją i modyfikacją dokumentów, a zwłaszcza: - kadra zarządzająca, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za technologie informacyjne przedsiębiorstwa - analitycy i projektanci systemów informacyjnych - programiści i kierownicy przedsięwzięcia informatycznych - administratorzy systemów - specjaliści do spraw zapewniania jakości - projektanci serwisów internetowych 6) Lista proponowanych przedmiotów Standardy i quasi-standardy: SGML, XML, HTML, PDF, Postscript, DOC, RTF, TeX. Narzędzia do tworzenia i konwersji na inne postacie - laboratorium. Szablony dokumentów. Wymiana informacji, załączanie dokumentów do poczty i rozsyłanie w systemach obiegu informacji. Sposoby kompresji. Kodowanie znaków narodowych. Standardy międzynarodowe i praktyka. Polonizacja narzędzi. Przyczyny rosnącego zainteresowania formatem XML. XML jako standard,,przenośnych danych''. Tworzenie dokumentów XML i definiowanie ich struktury. Zastosowania XML: publikowanie informacji, inteligentne wyszukiwanie informacji, elektroniczna wymiana dokumentów między aplikacjami (EDI) (laboratorium). Wizualizacja i przekształcanie dokumentów XML (CSS, DSSSL, XSL) - laboratorium. Przegląd narzędzi wspierających XML (zarówno płatnych jak i darmowych) wraz z ich prezentacją. Podstawowe formaty graficzne (GIF, JPEG, TIFF, PNG), włączanie informacji graficznej do dokumentów,,tekstowych. Aktywne wklejanie elementów z programów (np. z arkuszy kalkulacyjnych) laboratorium. Proponowani prowadzący: prof. Janusz Bień, mgr Patryk Czarnik,

10 mgr Michał Gajda, mgr Zbyszek Jurkiewicz, mgr Szymon Zioło, dr Jacek Sroka, dr Krzysztof Szafran. 6) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi IBM, Microsoft. 7) Argumenty za Nowe, upowszechniające się technologie standaryzujące opis i przechowywanie danych.

11 B. Moduł Matematyczno-Ekonomiczny Szkolenie 40 godzin Propozycja M1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierującej i zarządzającej w departamentach kredytowych, oraz pracowników wyceniających lub ubezpieczających ryzyka kredytowe, a w efekcie: Obniżenie ryzyka kredytowego instytucji finansowych Obniżenia kosztów/ szkodowości ubezpieczeń kredytowych Wzrost konkurencyjności banków i firm ubezpieczeniowych 5) Potencjalni odbiorcy usługi 6) Sylwetka kandydata Banki, SKOK-i, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe Dyrektorzy ds. kredytów, pracownicy departamentów kredytowych, aktuariusze, specjaliści ds. wyceny ryzyka 7) Lista proponowanych przedmiotów Proponowani wykładowcy: makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania ryzyka kredytowego 20 godz. wykład + ćwiczenia, M. Rutkowski, L. Gajek wycena i zarządzanie portfelem kredytowym 20 godz. wykład + ćwiczenia, L. Gajek, M. Rutkowski

12 Propozycja M2. Zarządzanie jakością procesu produkcyjnego Szkolenie 40 godzin Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierującej i zarządzającej produkcją, a efekcie: Podniesienie jakości produktów, obniżenie kosztów z tytułu zwrotów, reklamacji i kar umownych Wzrost konkurencyjności firmy Wzrost rentowności firmy 5) Potencjalni odbiorcy usługi Firmy produkcyjne 6) Sylwetka kandydata Dyrektorzy ds. produkcji, główni technolodzy, technolodzy, inżynierzy ds. produkcji, kierownicy produkcji, menedżerowie itp. 7) Lista proponowanych przedmiotów Statystyczna kontrola jakości - 20 godz. (wykład + ćwiczenia): J. Koronacki, L. Gajek TQM - 10 godz. (wykład + ćwiczenia): W. Wojdowski Case study - 5 godz.: W. Wojdowski Normy ISO - 5 godz. 8) Argumenty za Zajęcia dają tanie i efektywne narzędzie podnoszenia jakości

13 Elementarna matematyka finansowa Szkolenie 20 godz. Propozycja M3. Podniesienie wiedzy kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za transakcje finansowe w firmie, Zrozumienie pojęcia przepływów strumienia pieniężnego, jego wartości obecnej i przyszłej, Stopy procentowe, porównywanie ofert banków, możliwości lokowania pieniędzy, Możliwości zabezpieczania kontraktów, Możliwości wymiany stóp procentowych. 5) Sylwetka kandydata Kadra kierownicza i administracja odpowiedzialna za finanse w firmie. 6) Lista proponowanych przedmiotów wykład (10 h) i ćwiczenia (10 h) w laboratorium (dr hab. J. Jakubowski, prof. UW i prof. A. Palczewski UW) 7) Argumenty za Szkolenie daje możliwość nauczenia się podstaw rynku finansowego, na którym poruszają się wszystkie podmioty gospodarcze, bez znajomości zawansowanych metod i bez głębokich podstaw. Propozycja M4. Zabezpieczenie przed ryzykiem kursów walutowych Szkolenie 20 godzin Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej: obniżenia ryzyka kursowego wymiany handlowej z zagranicą (kraje UE) ułatwienie lokowania środków finansowych za granicą ułatwienie korzystania z zagranicznych środków inwestycyjnych realizacja hasła UE mobilności kapitału

14 5) Sylwetka kandydata Kierownicy działów księgowości, główni księgowi, menadżerowie itp. 6) Adresat instytucjonalny Duże i średnie firmy o istotnej wymianie międzynarodowej 7) Lista proponowanych przedmiotów Terminowe kontrakty walutowe (forward, opcje) (wykład 10 godzin + ćwiczenia 10 godzin wykładowcy: prof. A. Palczewski, dr. P. Gwiazda, dr. W. Waluś). 9) Argumenty za Problem istotny w związku z wzrastającą wymianą towarową z Unią Europejską, a jednocześnie potencjalnie niski poziom świadomości zagrożeń pracowników działu księgowości. Optymalna polityka cenowa Szkolenie 40 godzin Propozycja M5. Poprawa konkurencyjności firmy Określenie własnej pozycji na rynku Analiza optymalnych polityk podażowo cenowych Obrona przed monopolistycznymi praktykami innych firm 5) Potencjalni odbiorcy usługi Wszelkiego rodzaju duże firmy produkcyjne, usługowe i handlowe. 6) Sylwetka kandydata Menadżerowie, szefowie sieci sprzedaży. 7) Adresat instytucjonalny Duże sieci sprzedaży, producenci masowi. 8) Lista proponowanych przedmiotów Zaawansowana mikroekonomia ukierunkowana na analizę struktury rynku /monopole, oligopole, konkurencja/ oraz polityka cenowej segregacji i dyskryminacji klientów (wykład 10 godzin + ćwiczenia 10 godzin - prowadzący: dr P. Gwiazda, dr A. Wiszniewska-Matyszkiel, dr J. Gwiazda) Mikroekonometria (wykład 10 godzin + ćwiczenia 5 godzin prowadzący: prof. L. Gajek) Ramy prawne zwalczania działań monopolistycznych w Polsce (Study Case) (wykład 5 godzin)

15 9) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. 10) Argumenty za Problem dotyczy dużych firm, obserwowana jest niska wiedza teoretyczna na temat mikroekonomii wśród kadry menedżerskiej Propozycja M6. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Cykl wykładów 40 godzin Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej w SMF, przygotowanie do analizy nowych inwestycji pod katem ich opłacalności, analiza bieżącej działalności produkcyjnej w sytuacji umów długoterminowych i zawierających rozwiązania wariantowe 5) Potencjalni odbiorcy usługi Małe i średnie firmy 6) Sylwetka kandydata Kadra menedżerska przedsiębiorstw, zarówno osoby o wykształceniu technicznym jak ekonomicznym. 7) Lista proponowanych przedmiotów Elementarna matematyka finansowa (wartość pieniądza w czasie) Kontrakty z odroczoną płatnością i ich wycena - dr hab. J. Jakubowski, dr. W. Waluś, prof. A. Palczewski Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Analiza wybranych przykładów (case studies) - dr hab. J. Jakubowski, dr. W. Waluś, prof. A. Palczewski Wykład zaawansowany - analiza przedsięwzięć alternatywnych (real options) 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Wydział Nauk Ekonomicznych UW 9) Argumenty za Niektóre elementy szkolenia mogą być bardzo pomocne w prowadzeniu small business.

16

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO

CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO CONTROLLING INWESTYCYJNY PLANOWANIE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROCESU INWESTYCYJNEGO Skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w inwestycjach Controlling inwestycyjny to skomplikowany proces, który pomaga

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Bartosz Szczęch IT.integro Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw jest zbiorem działań zmierzających do realizacji specjalizowanych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce

Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Kierunek: Logistyka Specjalność: Informatyka w logistyce Specjalność: Informatyka w logistyce Koordynator: dr Anna Pamuła Tematyka: Dla kogo: Skuteczne wykorzystanie systemów informatycznych IT w logistyce.

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych Logistyka, studia stacjonarne I stopnia Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI: dr Dorota Miszczyńska Katedra Badań Operacyjnych pok. E138, tel. 635-50-62 dmiszczynska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo