Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing)"

Transkrypt

1 Program studiów podyplomowych Przygotowano w oparciu o materiał komisji powołanej przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: prof. dr hab. L. Gajek przewodniczący, prof. dr hab. J. Bień, dr J. Deminet, prof. dr hab. K. Diks, prof. dr hab. J. Jakubowski, dr A. Krawczyk, prof. dr hab. A. Palczewski, prof. dr hab. S. Waligórski. A. Moduł Informatyczny Propozycja I1. Komputerowe narzędzia analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (On-Line Analytical Processing) Cykl wykładów połączonych z ćwiczeniami w laboratorium. W trakcie zajęć prowadzone są ćwiczenia symulacyjne z naciskiem na wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zajęcia zakończone są studium przypadku (case-study) w podgrupach. 30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium Przedstawienie możliwości analitycznych i raportujących wybranych narzędzi OLAP (jakie są możliwości?) Zapoznanie kadry zarządzającej z dostępnymi na rynku technologiami informatycznymi wspierającymi zadania analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (kto produkuje?) Zapoznanie kadry zarządzającej z kryteriami doboru narzędzi komputerowych właściwych potrzebom przedsiębiorstwa (jak dobrać?) Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej (jak się posługiwać?) Podnoszenie konkurencyjności firmy (co zyskamy?) 5) Potencjalny adresat usługi Średnie i duże firmy 6) Sylwetka kandydata Kadra zarządzająca przedsiębiorstwa, zarówno osoby o wykształceniu technicznym jak ekonomicznym

2 7) Lista proponowanych przedmiotów (nazwiska i stopnie naukowe wykładowców oraz formy prowadzenia zajęć) - Podstawy statystyki - Podstawy hurtowni danych - Podstawy wielowymiarowych baz danych - Podstawy OLAP (On-Line Analytical Processing) - Przykładowe analizy wyników przedsiębiorstwa: analiza sprzedażowa i marketingowa; prognozowanie sprzedaży; modelowanie finansowe (planowanie, budżetowanie); konsolidacja; analiza zyskowności; zbilansowana karta wyników; miary wydajności oraz raportowanie z hurtowni danych; itp. - Przegląd dostępnych technologii OLAP wraz z porównaniem kosztów ich wdrożenia i utrzymania w przedsiębiorstwie - Praktyczne przykłady zastosowań w laboratorium (jedna wybrana technologia lub przegląd technologii) - Studium przypadku podsumowujące zajęcia (praca w zespołach kilkuosobowych) Proponowani wykładowcy: mgr Krzysztof Ciebiera dr Robert Dąbrowski dr Jarosław Deminet dr Hung Son Nguyen mgr Zbigniew Jurkiewicz prof. Stanisław Waligórski 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi - Inne Wydziały UW (Wydział Zarządzania UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW) - Dostawcy oprogramowania hurtowni danych oraz OLAP (IBM, Microsoft, SAS) 9) Argumenty za Niewiele przedsiębiorstw posiada wdrożone systemy OLAP, a niemal każde wymaga analiz i raportowania. 10) Streszczenie Tradycyjnie większość danych korporacyjnych jest umieszczana w relacyjnych bazach danych, które wykorzystywane są przede wszystkim w obszarach operacyjnych oraz kontrolingu, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego przetwarzania transakcyjnego. Główny nacisk położony jest na wydajne przetwarzanie wielkiej liczby małych transakcji oraz wysoką dostępność danych. W ostatnich latach producenci oprogramowania bazodanowego skutecznie sprzedają również narzędzia właściwe do tworzenia hurtowni danych. Hurtownia danych z założenia przechowuje informacje taktyczne, umożliwiające przeprowadzanie analiz minionych zdarzeń. Przykład pytania zadawanego do hurtowni danych: Jaki był całkowity przychód dla regionu wschodniego za trzeci kwartał?. Dla kadry menedżerskiej wygodne w rozwiązywaniu takich problemów są narzędzia OLAP. W przeciwieństwie do hurtowni danych, które często realizowane są w oparciu o relacyjne bazy danych, narzędzia OLAP (On-Line Analytical Processing) posługują się wielowymiarowymi widokami zagregowanych danych, które zapewniają szybki i przyjazny użytkownikowi dostęp do strategicznych informacji.

3 OLAP pozawala analitykom, menedżerom oraz kadrze kierowniczej uzyskać wgląd w dane za pośrednictwem szybkiego, spójnego, interaktywnego narzędzia, które przetwarza surowe informacje bazodanowe w miary odpowiadające biznesowym wymiarom przedsiębiorstwa, zrozumiałe dla osób posiadających wykształcenia ekonomiczne. Poza odpowiedziami kto oraz dlaczego, narzędzia OLAP pozwalają odpowiadać na pytania co jeśli oraz kiedy, które stanowią wartość dodaną w stosunku do funkcjonalności oferowanej przez systemy hurtowni danych. Przykład pytania zadawanego do systemu OLAP: Jaki byłby wpływ na koszty ponoszone przez dystrybutorów napojów gazowanych, gdyby ceny syropu wzrosły o 10 groszy za litr a koszt transportu zmalał o 5 groszy za kilometr?. Podsumowując, technologie OLAP oraz hurtownie danych są wzajemnie komplementarne. Hurtownia danych przechowuje i zarządza informacjami. OLAP przetwarza informacje w hurtowni w dane strategiczne dla firmy. Zadania OLAP sięgają od prostej nawigacji i przeglądania danych ( slice and dice ) po drążenie danych ( drill down ) i zaawansowane analizy w czasie ( time series ). Propozycja I2. Bezpieczeństwo informacyjne firmy Kurs 15 godzin (wykład) + 15 godzin (laboratorium) zmniejszenie zagrożenia utratą informacji w firmie zapoznanie się z metodami bezpiecznego obiegu dokumentów elektronicznych podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników, jak i uświadomienie problemów związanych z zabezpieczaniem informacji elektronicznej 5) Potencjalny adresat usługi Wszelkie firmy 6) Sylwetka kandydata kadra zarządzająca przedsiębiorstwem administracja osoby planujące i odpowiadające za informatyzację firmy. 7) Lista proponowanych przedmiotów Wykład: 1.Podstawy bezpieczeństwa systemów informacyjnych (2h) 2.Zabezpieczanie danych w komputerach (1h)

4 3.Przegląd bezpiecznych usług sieciowych (1h) 4.Podpis cyfrowy (1h) 5.Ściany ogniowe (2h) 6.Bezpieczeństwo poczty elektronicznej (2h) 7.Bezpieczeństwo transakcji WWW (1h) 8.Bezpieczeństwo sieci radiowych (2h) 9.Sieci peer-to-peer zagrożenia i korzyści (1h) 10.Kształtowanie polityki bezpieczeństwa w firmie (2h) Proponowani wykładowcy: mgr Grzegorz Grudziński dr Aleksy Schubert 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Brak 9) Argumenty za Informatyzacja wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych, zaś zagadnienie to jest bardziej skomplikowane niż zabezpieczanie fizyczne budynków; mamy kadrę, która prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa komputerów. Propozycja I3. Linuks i oprogramowanie wolno-dostępne w przedsiębiorstwie Szkolenie (na które składają się prelekcje i wykłady, demonstracje oprogramowanie oraz ćwiczenia przy komputerze) 60 h Wolno-dostępne oprogramowanie jest polecane przez Komisję Europejską do zastosowań w administracji i biznesie ze względu na koncepcje otwartości i model dystrybucji. Korzyści z używania oprogramowania wolno-dostępnego dla firm: 1.Legalność działania. 2.Obniżenie kosztów pracy firmy przez stosowanie oprogramowania nie wymagającego wysokich opłat licencyjnych 3.Podniesienie poziomu systemów informatycznych - oprogramowanie wolno-dostępne obejmuje wiele zaawansowanych i wyrafinowanych narzędzi, które można używać bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów licencyjnych. 4.Lepsza integracja i niezawodność systemów informatycznych przedsiębiorstw. 5.Możliwości rozszerzenia obecności firmy w Internecie. 6.Uniezależnienie firmy od produktów jednego dostawcy. 7.Możliwość współpracy przy tworzeniu standardów oprogramowania. Korzyści dla uczestnika:

5 Podniesienie kwalifikacji przez zapoznanie się z nowoczesnymi i kompleksowymi rozwiązaniami, jako alternatywa dla najpowszechniej stosowanego oprogramowania firmy Microsoft. 5) Sylwetka kandydata Osoby z podstawową znajomością zagadnień polityki informatyzacyjnej przedsiębiorstwa i posiadające wpływ na decyzje o rozwoju infrastruktury w przedsiębiorstwie, np. szef działu IT, dyr. administracyjny (i asystenci), szefowie księgowości i/lub logistycy. Także administratorzy systemów i sieci lokalnych oraz pracownicy biurowi. 6) Lista proponowanych przedmiotów Wprowadzenie do zagadnień wolno-dostępnego oprogramowania: koszty, sposoby, dostępność, wady i zalety - wykład Przegląd otwartych systemów operacyjnych wady, zalety i przeznaczenie wykład Podstawy instalacji, konfiguracji i administrowania na przykładach laboratorium Case study (w zależności od potrzeb grupy słuchaczy niektóre zagadnienia mogą być bardziej rozwijane a inne traktowane skrótowo: - Obsługa i integracja infrastruktury przedsiębiorstwa - Obsługa księgowości - Obsługa logistyki i sprzedaży - Gromadzenie i przetwarzanie danych - Komunikacja - Obecność w Internecie - wykłady z prezentacjami oraz laboratoria Proponowani wykładowcy: mgr Grzegorz Gruziński dr Marcin Szczuka mgr Sebastian Zagrodzki dr Janina Mincer-Daszkiewicz dr Krzysztof Stencel mgr Paweł Janowski 6) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi PLUG - Polska Grupa Użytkowników Linuksa Firmy zajmujące się rozwijaniem i promowaniem oprogramowania wolnodostępnego, np. IBM. 7) Argumenty za Wymienione w celach kursu. 8) Niezbędne zaplecze techniczne Duża liczba dobrych stanowisk komputerowych. Oprogramowanie wolno-dostępne. Propozycja I4. Skuteczne wdrażanie projektów informatycznych perspektywa użytkownika

6 Szkolenie (cykl wykładów połączonych z prezentowaniem w laboratorium właściwych narzędzi wspomagających) 30 godzin wykładu + 15 godzin laboratorium Przygotowanie przedsiębiorstw do zamawiania i wdrażania dedykowanych systemów komputerowych. Przegląd współczesnych technologii informatycznych (prezentacja technologii; studium zastosowań; trendy rozwojowe; udział rozwiązań w rynku; koszty wdrożenia i utrzymania). Skuteczna identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa. Techniki przygotowywania zapytań ofertowych dotyczących systemów informatycznych. Zapoznanie kadry zarządzającej ze standardami dokumentowania projektów informatycznych (projekt funkcjonalny, projekt techniczny) oraz metodologią zarządzania projektem informatycznym z punktu widzenia klienta. Uwypuklenie wyzwań, jakie stawia przed obiema stronami (klient, wykonawca) projekt informatyczny. Prezentacja komputerowych narzędzi wspomagających zarządzanie, wdrażanie i dokumentowanie projektów informatycznych. 5) Potencjalni odbiorcy usługi Wszelkiego rodzaju firmy. 6) Sylwetka kandydata Kadra zarządzająca przedsiębiorstwa, osoby odpowiedzialne za informatyzację, zarówno o wykształceniu technicznym, jak i menedżerskim 7) Lista proponowanych przedmiotów Przegląd współczesnych technologii informatycznych wspierających pracę przedsiębiorstw oraz administracji (Co wdrażają inni?) Wyjaśnienie terminologii Najwięksi producenci oprogramowania gotowego Najwięksi producenci sprzętu Przykłady projektów informatycznych (Jak to wygląda w praktyce?) Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa / administracji Przygotowywanie zapytań ofertowych dla systemów informatycznych Rodzaj i forma dokumentacji (funkcjonalnej, technicznej) Specyficzne projekty informatyczne (projekty w administracji publicznej; projekty w bankowości i finansach itp.) Metodologia zarządzania projektem z punktu widzenia klienta; etapy projektu informatycznego (Jak to zrobić?) Wizja przedsięwzięcia Specyfikacja wymagań Weryfikacja projektu Testowanie systemu Odbiór systemu Wyzwania jakie stawiają projekty informatyczne (Co nam grozi?) Narzędzia wspierające zarządzanie projektem (Czym się posługiwać?) Proponowani wykładowcy: mgr Krzysztof Ciebiera dr Robert Dąbrowski

7 dr Jarosław Deminet dr Janusz Jabłonowski dr Marcin Kubica dr Krzysztof Stencel 11) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi IBM, Microsoft, SAS, ComArch. 12) Argumenty za Jak wynika z praktyki, przedsiębiorstwa są zazwyczaj słabo przygotowane do wdrażania projektów informatycznych; natomiast proces informatyzacji przedsiębiorstw jest w zasadzie nie do zatrzymania, a w Polsce zaawansowanie nie jest jeszcze zbyt duże; jeśli byłaby taka potrzeba, można skupić się na specyfice niektórych sektorów rynku. Propozycja I5. Techniki przetwarzania informacji pochodzącej z Internetu (Web Intelligence) Szkolenie/kurs (prelekcje, wykłady przeplatane demonstracjami i ćwiczeniami przy komputerach, konwersatoria, na których wykładowcy pomagają zdefiniować potrzeby i problemy odbiorców) 3) Cel Ok godzin Wiele podmiotów gospodarczych prowadzi lub zamierza wprowadzić działalność usługową wykorzystującą Internet (głównie WWW). Chcemy przedstawić pewne zagadnienia mogące przynieść poprawę poziomu usług świadczonych w sieci. Dotyczy to: 1. Wykorzystania informacji o odwiedzinach do poprawy serwisów. 2. Analizę profilu odwiedzających użytkowników. 3. Analizę jakości usługi przez indywidualizację serwisu dla klienta. 4. Poprawę działania ważnych komponentów takich, jak wyszukiwanie, tworzenie propozycji i personalizowanych reklam. 4) Sylwetka kandydata Osoba z podstawową znajomością zagadnień działania obecnej lub zamierzonej gamy usług online przedsiębiorstwa i posiadającą wpływ na decyzje o rozwoju tych usług. 5) Potencjalni odbiorcy usługi Firmy handlowe, produkcyjne, usługowe 6) Lista proponowanych przedmiotów Wprowadzenie do zagadnień Web Mining. Istniejące rozwiązania i możliwości ich stosowania.

8 Metody działania głównych mechanizmów sieciowych: portale, wyszukiwarki, sklepy internetowe itp. Rodzaje danych możliwych do pozyskania i wymagania dotyczące ich pozyskiwania. Analiza i modyfikacja treści serwisów (Web Mining) Wykorzystanie danych internetowych w ocenie serwisu (Web-Log Mining, Clickstream Analysis) i profilowaniu klienta (Personalized E-commerce). Istniejące rozwiązania i ich dostępność. Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczno-finansowe prowadzenia działalności w Internecie i wykorzystania danych z tego pochodzących. Proponowani wykładowcy: dr Marcin Szczuka dr Hung Son Nguyen dr Adam Przepiórkowski (IPI PAN) dr Arkadiusz Wojna 7) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi SAS Polska, IBM Polska. 8) Argumenty za Wymienione w celach kursu.

9 Propozycja I6. Nowoczesne postaci dokumentów - tworzenie i wymiana dokumentów komputerowych. Kurs (wykład + laboratorium) 20 godzin + 20 godzin Zapoznanie z najnowszymi metodami wymiany, przetwarzania i prezentacji danych, zwłaszcza tekstowych. Pokazanie kierunku rozwoju technologii informacyjnych. Zwiększenie elastyczności operowania dokumentami, zachowywania zgodności z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Ułatwienie wymiany dokumentów. Umiejętność tworzenia atrakcyjnych wizualnie dokumentów. 5) Sylwetka kandydata Ogólnie wszelcy pracownicy mający na co dzień do czynienia z tworzeniem, konwersją i modyfikacją dokumentów, a zwłaszcza: - kadra zarządzająca, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za technologie informacyjne przedsiębiorstwa - analitycy i projektanci systemów informacyjnych - programiści i kierownicy przedsięwzięcia informatycznych - administratorzy systemów - specjaliści do spraw zapewniania jakości - projektanci serwisów internetowych 6) Lista proponowanych przedmiotów Standardy i quasi-standardy: SGML, XML, HTML, PDF, Postscript, DOC, RTF, TeX. Narzędzia do tworzenia i konwersji na inne postacie - laboratorium. Szablony dokumentów. Wymiana informacji, załączanie dokumentów do poczty i rozsyłanie w systemach obiegu informacji. Sposoby kompresji. Kodowanie znaków narodowych. Standardy międzynarodowe i praktyka. Polonizacja narzędzi. Przyczyny rosnącego zainteresowania formatem XML. XML jako standard,,przenośnych danych''. Tworzenie dokumentów XML i definiowanie ich struktury. Zastosowania XML: publikowanie informacji, inteligentne wyszukiwanie informacji, elektroniczna wymiana dokumentów między aplikacjami (EDI) (laboratorium). Wizualizacja i przekształcanie dokumentów XML (CSS, DSSSL, XSL) - laboratorium. Przegląd narzędzi wspierających XML (zarówno płatnych jak i darmowych) wraz z ich prezentacją. Podstawowe formaty graficzne (GIF, JPEG, TIFF, PNG), włączanie informacji graficznej do dokumentów,,tekstowych. Aktywne wklejanie elementów z programów (np. z arkuszy kalkulacyjnych) laboratorium. Proponowani prowadzący: prof. Janusz Bień, mgr Patryk Czarnik,

10 mgr Michał Gajda, mgr Zbyszek Jurkiewicz, mgr Szymon Zioło, dr Jacek Sroka, dr Krzysztof Szafran. 6) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi IBM, Microsoft. 7) Argumenty za Nowe, upowszechniające się technologie standaryzujące opis i przechowywanie danych.

11 B. Moduł Matematyczno-Ekonomiczny Szkolenie 40 godzin Propozycja M1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierującej i zarządzającej w departamentach kredytowych, oraz pracowników wyceniających lub ubezpieczających ryzyka kredytowe, a w efekcie: Obniżenie ryzyka kredytowego instytucji finansowych Obniżenia kosztów/ szkodowości ubezpieczeń kredytowych Wzrost konkurencyjności banków i firm ubezpieczeniowych 5) Potencjalni odbiorcy usługi 6) Sylwetka kandydata Banki, SKOK-i, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe Dyrektorzy ds. kredytów, pracownicy departamentów kredytowych, aktuariusze, specjaliści ds. wyceny ryzyka 7) Lista proponowanych przedmiotów Proponowani wykładowcy: makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania ryzyka kredytowego 20 godz. wykład + ćwiczenia, M. Rutkowski, L. Gajek wycena i zarządzanie portfelem kredytowym 20 godz. wykład + ćwiczenia, L. Gajek, M. Rutkowski

12 Propozycja M2. Zarządzanie jakością procesu produkcyjnego Szkolenie 40 godzin Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierującej i zarządzającej produkcją, a efekcie: Podniesienie jakości produktów, obniżenie kosztów z tytułu zwrotów, reklamacji i kar umownych Wzrost konkurencyjności firmy Wzrost rentowności firmy 5) Potencjalni odbiorcy usługi Firmy produkcyjne 6) Sylwetka kandydata Dyrektorzy ds. produkcji, główni technolodzy, technolodzy, inżynierzy ds. produkcji, kierownicy produkcji, menedżerowie itp. 7) Lista proponowanych przedmiotów Statystyczna kontrola jakości - 20 godz. (wykład + ćwiczenia): J. Koronacki, L. Gajek TQM - 10 godz. (wykład + ćwiczenia): W. Wojdowski Case study - 5 godz.: W. Wojdowski Normy ISO - 5 godz. 8) Argumenty za Zajęcia dają tanie i efektywne narzędzie podnoszenia jakości

13 Elementarna matematyka finansowa Szkolenie 20 godz. Propozycja M3. Podniesienie wiedzy kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za transakcje finansowe w firmie, Zrozumienie pojęcia przepływów strumienia pieniężnego, jego wartości obecnej i przyszłej, Stopy procentowe, porównywanie ofert banków, możliwości lokowania pieniędzy, Możliwości zabezpieczania kontraktów, Możliwości wymiany stóp procentowych. 5) Sylwetka kandydata Kadra kierownicza i administracja odpowiedzialna za finanse w firmie. 6) Lista proponowanych przedmiotów wykład (10 h) i ćwiczenia (10 h) w laboratorium (dr hab. J. Jakubowski, prof. UW i prof. A. Palczewski UW) 7) Argumenty za Szkolenie daje możliwość nauczenia się podstaw rynku finansowego, na którym poruszają się wszystkie podmioty gospodarcze, bez znajomości zawansowanych metod i bez głębokich podstaw. Propozycja M4. Zabezpieczenie przed ryzykiem kursów walutowych Szkolenie 20 godzin Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej: obniżenia ryzyka kursowego wymiany handlowej z zagranicą (kraje UE) ułatwienie lokowania środków finansowych za granicą ułatwienie korzystania z zagranicznych środków inwestycyjnych realizacja hasła UE mobilności kapitału

14 5) Sylwetka kandydata Kierownicy działów księgowości, główni księgowi, menadżerowie itp. 6) Adresat instytucjonalny Duże i średnie firmy o istotnej wymianie międzynarodowej 7) Lista proponowanych przedmiotów Terminowe kontrakty walutowe (forward, opcje) (wykład 10 godzin + ćwiczenia 10 godzin wykładowcy: prof. A. Palczewski, dr. P. Gwiazda, dr. W. Waluś). 9) Argumenty za Problem istotny w związku z wzrastającą wymianą towarową z Unią Europejską, a jednocześnie potencjalnie niski poziom świadomości zagrożeń pracowników działu księgowości. Optymalna polityka cenowa Szkolenie 40 godzin Propozycja M5. Poprawa konkurencyjności firmy Określenie własnej pozycji na rynku Analiza optymalnych polityk podażowo cenowych Obrona przed monopolistycznymi praktykami innych firm 5) Potencjalni odbiorcy usługi Wszelkiego rodzaju duże firmy produkcyjne, usługowe i handlowe. 6) Sylwetka kandydata Menadżerowie, szefowie sieci sprzedaży. 7) Adresat instytucjonalny Duże sieci sprzedaży, producenci masowi. 8) Lista proponowanych przedmiotów Zaawansowana mikroekonomia ukierunkowana na analizę struktury rynku /monopole, oligopole, konkurencja/ oraz polityka cenowej segregacji i dyskryminacji klientów (wykład 10 godzin + ćwiczenia 10 godzin - prowadzący: dr P. Gwiazda, dr A. Wiszniewska-Matyszkiel, dr J. Gwiazda) Mikroekonometria (wykład 10 godzin + ćwiczenia 5 godzin prowadzący: prof. L. Gajek) Ramy prawne zwalczania działań monopolistycznych w Polsce (Study Case) (wykład 5 godzin)

15 9) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. 10) Argumenty za Problem dotyczy dużych firm, obserwowana jest niska wiedza teoretyczna na temat mikroekonomii wśród kadry menedżerskiej Propozycja M6. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Cykl wykładów 40 godzin Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej w SMF, przygotowanie do analizy nowych inwestycji pod katem ich opłacalności, analiza bieżącej działalności produkcyjnej w sytuacji umów długoterminowych i zawierających rozwiązania wariantowe 5) Potencjalni odbiorcy usługi Małe i średnie firmy 6) Sylwetka kandydata Kadra menedżerska przedsiębiorstw, zarówno osoby o wykształceniu technicznym jak ekonomicznym. 7) Lista proponowanych przedmiotów Elementarna matematyka finansowa (wartość pieniądza w czasie) Kontrakty z odroczoną płatnością i ich wycena - dr hab. J. Jakubowski, dr. W. Waluś, prof. A. Palczewski Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa Analiza wybranych przykładów (case studies) - dr hab. J. Jakubowski, dr. W. Waluś, prof. A. Palczewski Wykład zaawansowany - analiza przedsięwzięć alternatywnych (real options) 8) Ewentualne instytucje wspierające wykonanie usługi Wydział Nauk Ekonomicznych UW 9) Argumenty za Niektóre elementy szkolenia mogą być bardzo pomocne w prowadzeniu small business.

16

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. temat numeru. > Nowe trendy IT na rynku ubezpieczeń > Comarch Commission > CRM w ubezpieczeniach

UBEZPIECZENIA. temat numeru. > Nowe trendy IT na rynku ubezpieczeń > Comarch Commission > CRM w ubezpieczeniach www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 2/2007 (09) ISSN 1734-4212 temat numeru UBEZPIECZENIA > Nowe trendy IT na rynku ubezpieczeń > Comarch Commission > CRM w ubezpieczeniach Rozwiązania i wdrożenia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo