WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WELCOME TO YORK. Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. Comprehension 2 Uzupełnij zdania. Grammar 3 Uzupełnij."

Transkrypt

1 6 Hello, I m Tony Dale. And here are your new English friends Anita, Rosie, Kieran and Steve. Nice to meet you Present simple: be and personal pronouns Possessive adjectives: my, your, his, her Questions: What? Where? Who? Introducing yourself and others Hi! My name is Dominic. I m from Switzerland and this is arbara. She s from Poland. It s nice to meet you all. And this is my friend Carl. Hi everyone. I m from the USA and this is Sara. She s from Mexico. Hello! We re very pleased to be here! Welcome to York! Presentation 1 Przeczytaj i posłuchaj. 1.1 Comprehension 2 Uzupełnij zdania. 1 Dominic is from. 2 is from Poland. 3 Carl is the boy from. 4 is from Mexico. 5 The names of the English girls are and. 6 is a teacher. 3 Uzupełnij. Present simple: be and personal pronouns Affirmative Full forms Contractions I am you are you re he/she/it is he s/she s/it s we are they are they re Check the answers: Summary page Wstaw poprawną formę czasownika be. 1 Her name is Sara and she from Mexico. 2 Kieran and Steve at school in York. 3 We pleased to be here. 4 My name Tony Dale and I a teacher. 5 His name Dominic. He from Switzerland. 6 Anita and Rosie English. 7

2 Student Exchange Students from an international school in elgium are with students in England for ten days. International Student Centre, russels 1 arbara Poland 2 Sara Mexico 3 Carl the USA 4 Dominic Switzerland 5 Posłuchaj i uzupełnij Riverside School, York 5 Rosie 6 Anita 7 Kieran 8 Steve The ISC students are very pleased to be in York. They are KIERAN Who s she? STEVE Her name is. KIERAN Is she American? STEVE No, she isn t. KIERAN Where s she from? STEVE She s from. Kim ona jest i skąd pochodzi? 6 Uzupełnij. Present simple: be Negative Questions Full forms Contractions I am not I m not am I? you are not you aren t? he/she/it is not he/she/it is he/she/it? we aren t are we? they are not? Check the answers: Summary page Uzupełnij pytania i odpowiedzi Rosie and Anita American? No, they. 2 Tony Dale a student? No, he. 3 you from the USA. No, I. 4 you English? No, we. 5 arbara from York? No, she. 8 Korzystając z artykułu, ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. Who s he/she? His/Her name is. Where s he/she from? Possessive adjectives my your his her He s/she s from. Summary page Role Play Hi, my name is Jennifer. What s your name? 9 Wyobraź sobie, że jesteś Hello, I m Keanu and this is rad. sławną osobą i przedstaw się innym sławnym osobom. It s nice to meet you. 10 Znajdź na zwy państw (patrz stro - na 8) do po niż szych na ro do wo ści. Nationalities American elgian English Mexican Polish Swiss Ułóż pytania i odpowiedzi dotyczące studentów. A What s his/her name? A Is he/she (nationality)? Yes, he/she is. OR No, he/she isn t. He s/she s (nationality). 11 Posłuchaj i powtórz. /w/ we welcome what where /h/ he her his who Vocabulary 12 Posłuchaj i powtórz. Numbers 0 oh/zero 1 one 11 eleven 2 two 12 twelve 3 three 13 thirteen 4 four 14 fourteen 5 five 15 fifteen 6 six 16 sixteen 7 seven 17 seventeen 8 eight 18 eighteen 9 nine 19 nineteen 10 ten 20 twenty Game ingo 13 Wybierz 9 liczb od 1 do 20 i wpisz je na planszy ingo. Posłuchaj nagrania i kiedy usłyszysz wybraną przez siebie liczbę, przekreśl ( ) ją. 14 Posłuchaj, o czym mówi Tony. Uzupełnij brakujące dane STUDENT EXCHANGE Visitor English student Address Phone number Sara Rosie Park Street, York Dominic Kieran 8 York Road, Haxby arbara Anita Garden Street, York Carl Steve 10 Market Lane, York 15 Zapisz numer telefonu i adres trzech osób z twojej klasy. What s your address? What s your phone number? 9

3 Opener 1 Kogo przedstawia zdjęcie? Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj. 1.7 KIERAN Hi, arbara! I m Kieran Mackenna. ARARA Sorry? Kieran what? KIERAN Mackenna. M-A-C-K-E-N-N-A. It s an Irish name. ARARA Oh, I see. My surname is Sikora. KIERAN How do you spell it? ARARA S-I-K-O-R-A. Look it s on my ID card. KIERAN That s a great bag! ARARA What? Oh yes! This is my favourite bag. KIERAN What else is in it? ARARA Guess! KIERAN OK. A bottle of water? ARARA Right! KIERAN An address book? ARARA Yes. KIERAN Um. A photograph of your boyfriend? ARARA No! A photo of my family it s in my What s this in English? KIERAN It s called a wallet. Are all your things in that bag? ARARA No! That s my rucksack over there. Now it s my turn! What s in your bag? Comprehension 3 Odpowiedz na pytania dotyczące arbary. 1 What s her surname? 2 What s in her bag? 3 What s in her wallet? 4 Uzupełnij That s a great bag! this/that Indefinite article Talking about personal possessions this/that This is my favourite bag. What s in English? That s a great bag. s my rucksack over there. Check the answers: Summary page Wstaw this lub that. is my friend Anita. is my rucksack girl is from Mexico. isn t my rucksack. s Mr Dale. is my phone. 5 6 Vocabulary 6 Dopasuj przedmioty na ilustracji do ich nazw, wpisując odpowiedni numer w kratkę. Następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi. an address book a packet of chewing gum an alarm clock a packet of tissues a bottle of water a passport a calculator a pen a comb a photograph a digital camera a ticket an ID card an umbrella a key a wallet Posłuchaj nagrania. Co Kieran ma w torbie? Posłuchaj i powtórz alfabet. A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A H J K C D E G P T V F L M N S X Z I Y O Q U W R 1.10 Posłuchaj i zapisz pięć wyrazów. 9 Wskazując przedmioty z ćwiczenia 6., zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania. A What s this? It s a/an. A How do you spell it? Wskaż przedmioty w klasie. Zadaj pytania koledze / koleżance i odpowiedz na jego / jej pytania. A What s that called? It s a/an. A How do you spell it? Indefinite article + singular nouns a bag an address book a passport an ID card Summary page Utwórz pytania i odpowiedzi dotyczące osób przedstawionych na zdjęciach na stronach 6-7. A What s his/her name? A How do you spell it? Wskazując na kolegę / koleżankę, zadawajcie i odpowiadajcie na podobne pytania Opisz trzy ulubione rzeczy Zapytaj kolegę / koleżankę o ich ulubione rzeczy

4 Opener 1 Kim są osoby przedstawione na zdjęciu? His name is Her name is Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj MR DALE Right, here are maps of York for our visitors, and these are copies of the programme for today. SARA Thank you very much. Rosie, where are we on the map, please? ROSIE We re in the centre of the city, here, next to the castle this building here. SARA Wow! It s really old! ROSIE Yes, you re right. I think it s 900 years old. Like Mr Dale! SARA Sh! And what s over there? ROSIE Those are the city walls. The walls are about 1,700 years old. MR DALE Listen, everyone! Lunch is at half past twelve and STEVE Great! It s twenty-five past twelve now! SARA Excuse me, Mr Dale, when s the welcome party? MR DALE It s on the programme the party is at quarter to seven tonight. OK? Now, lunch STEVE everyone? Yes, please! Comprehension 2 Those are the city walls these/those Plural nouns Prepositions of place Questions: When? How old? Telling the time Describing places STUDENT EXCHANGE Today s programme Welcome lunch 1.55 School visit 2.15 Film of York s history 3.00 Tour of city walls 6.45 Welcome party 8.30 Disco 3 Prawda czy nieprawda? Popraw zdania nieprawdziwe. 1 The students are in the castle. 2 The castle is an old building. 3 Mr Dale is 900 years old. 4 The city walls are about seventeen thousand years old. 5 Lunch is at The welcome party is at Uzupełnij. these/those Singular Plural this th se th t those Plural nouns + s maps visitors wall year + es addresses watch y + ies city cities copy cop party part Irregular person people Check the answers: Summary page Wybierz these lub those. 1 Look in this bag! These/Those are my new CDs. 2 Are these/those your friends over there? 3 Who are these/those people in that picture? 4 Here, these/those are photos of my family. 5 These/Those cities are all in Europe: russels, Geneva, Warsaw. 6 These/Those buildings in that street are very old. Vocabulary 6 Uzupełnij. Numbers 20 twenty 80 eighty 21 twenty-one a/one hundred 30 thirty 200 two hundred 40 forty fifty 1,000 a/one thousand 60 six 2,000 thousand 70 seven 10,000 Posłuchaj i sprawdź. Powtórz liczby. 7 Zapisz liczby, które usłyszysz. thirty 30 8 Posłuchaj i zdecyduj, czyje to zegarki. Carl Dominic Anita arbara Posłuchaj i uzupełnij. Mr Dale Sara Kieran Rosie Steve quarter to twenty to five to twenty-five to o clock half past 9 Zapytaj o godzinę, którą wskazuje każdy z zegarków, i odpowiedz na pytanie kolegi / koleżanki. Carl, what time is it, please? It s half past twelve. Spójrz ponownie na plan dnia studentów na stronie 12. Zapytaj kolegę / koleżankę o zawarte w nim informacje i odpowiedz na jego / jej pytania. When s the welcome lunch? five past ten past quarter past twenty past twenty-five past It s at half past twelve ten to C A D Reading 10 Dopasuj właściwy opis do zdjęcia. Posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi It s in Egypt next to the River Nile. It s 3,200 years old. 2 It s in the centre of Athens in Greece. It s 2,500 years old. 3 It s near Delhi in India. It s 370 years old. 4 It s on a mountain in Peru. It s 540 years old. The Parthenon The city of Machu Picchu W parach zadawajcie pytania i odpowiadajcie na nie. Where is the city of Machu Picchu? How old is it? Prepositions of place 11 Korzystając z ćwiczenia 10. oraz poniższych pytań, opisz trzy miejsca w twoim kraju. Jak si nazywajà? Gdzie si znajdujà? Ile liczà lat? The Taj Mahal The temple of Abu Simbel in on next to near Summary page

5 3 Is that your brother? Opener 1 Połącz poniższe wyrazy w pary. Family brother daughter father grandfather grandmother husband mother sister son wife Presentation 2 Przeczytaj i posłuchaj Possessive adjectives Talking about your family brother sister KIERAN arbara, let s see the photo of your family. ARARA OK here you are. KIERAN Who s that? ARARA Guess! STEVE Is it your sister? ARARA No, it isn t, it s my mother! It s her fortieth birthday today. KIERAN Your mum is 40! She s very pretty. ARARA That s my sister, Marta, on the left. She s 18. KIERAN And who s the man next to Marta is he your father? ARARA Yes, that s Dad. He s 42. STEVE What s his name? ARARA Roman. And Mum s name is Renata. KIERAN And is that your brother in the red T-shirt? ARARA No, that s Konrad he s Marta s boyfriend. My brother Stefan is on the right. And the two old people at the back are my grandparents, Teresa and Robert. Mum is their daughter. STEVE ut you aren t in the picture. ARARA No I m the family photographer! 14 Comprehension 3 Dopasuj pytania do odpowiedzi. 1 How old is Renata? 2 Is her birthday today? 3 Are arbara and Marta sisters? 4 Is Konrad the brother of Marta? 5 Is arbara the daughter of Stefan? 6 What is the name of the grandmother? 7 Who is the son of Roman and Renata? 8 Who is the family photographer? a No, she s his sister. b She s 40. c Stefan. d arbara. e No, he s her boyfriend. f Yes, they are. g Teresa. h Yes, it is. 4 Uzupełnij. 5 Wstaw przymiotniki dzierżawcze. 1 Marta: brother is called Stefan. 2 Teresa and Robert: Renata is daughter. 3 arbara: This is my sister and name is Marta. 4 Mr and Mrs Sikora are called Roman and Renata, and children are arbara, Marta and Stefan. 5 Konrad is Marta s boyfriend and T-shirt is red. 6 Steve: Is it sister? arbara: No, it isn t, it s mother. Vocabulary 6 Połącz liczebniki porządkowe z ich nazwami Ordinal numbers 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 21st 22nd 30th 31st 40th twelfth thirtieth eighth third nineteenth seventh first twenty-first tenth fourteenth sixth fortieth fifteenth twenty-second fourth second twentieth seventeenth eleventh thirty-first sixteenth ninth fifth thirteenth eighteenth Posłuchaj nagrania. Sprawdź odpowiedzi, a następnie powtórz liczebniki. Game 7 Uczeń A podaje liczebnik główny, uczeń podaje odpowiedni liczebnik porządkowy. 8 Posłuchaj nazw miesięcy i zaznacz akcent Personal Possessive pronouns adjectives I your he/ /it /her/its our you they Three. Months of the year January February March April May June July August September October November December January Check the answers: Summary page 111 Third! Słuchaj i powtarzaj za nagraniem. 9 Posłuchaj i zapisz daty urodzin osób przedstawionych na zdjęciach. 1 7th of January 4 Zapytaj o datę urodzin osób przedstawionych na zdjęciach, a następnie odpowiedz na pytania kolegi / koleżanki. 2 When s her birthday? It s on the first of July. When s your birthday? 10 Zapytaj kolegów / koleżanki o ich rodziny. How old is your father? When s his birthday? 11 Kim są wymienione osoby w rodzinie arbary? Uzupełnij drzewo genealogiczne rodziny arbary. The Sikora Family grandfather Robert Teresa Roman Renata Marta arbara Stefan Narysuj drzewo genealogiczne rodziny kolegi / koleżanki

6 4 Integrated Skills Personal information Riverside School International Student Centre Exchanges Programme Photos Noticeboard Chatroom INTERNATIONAL STUDENT CENTRE, RUSSELS Hello, I m Dominic. My surname is Chevalier and I m from Geneva in Switzerland. Here s a picture of Geneva it s very beautiful. I m 14 years old and my birthday is on 2nd September. My phone number is My favourite singer is eyoncé. Hi everyone. I m Sara Mendoza and I m Mexican, from Acapulco. It s a great place here s a picture. I m 15 and my birthday is on 20th February. My phone number is My favourite singer is Eminem. Unit 1 Communication Activity Student A page Student page 117 Opener 1 Zgadnij, jakie kraje są przedstawione na zdjęciach. Reading 2 Przeczytaj tekst na stronie 16. Uzupełnij pytania wstawiając How, What, Where, When lub Who. Zapytaj o Dominica i Sarę i odpowiedz na pytania. 1 is his/her surname? 2 is he/she from? 3 old is he/she? 4 is his/her birthday? 5 is his/her phone number? 6 is his/her favourite singer? 3 Dopasuj odpowiedzi Carla do pytań z ćwiczenia 2. 11th March Chicago Kennedy 14 J-Lo Posłuchaj, co mówią Anita i Steve. Wpisz brakujące informacje. First name Surname Age irthday Phone number Favourite singer First name Surname Age irthday Phone number Favourite singer Anita Steve 5 Zbierz informacje od trzech uczniów / uczennic w klasie i uzupełnij brakujące dane. First name Surname Age irthday Phone number Favourite singer 6 Na stronie internetowej The Riverside / ISC Exchange Website przedstawieni są Dominic i Sara. Korzystając z tego wzoru oraz z informacji zebranych w ćwiczeniu 5., opisz trzy wybrane przez siebie osoby. Her name is Real English What s your? How old are you? 7 Posłuchaj i powtórz. Zastanów się, w jakich sytuacjach możesz użyć tych zwrotów w klasie What s this/that? What s it called? What s the English word for portfel? What s table in Polish? How do you spell it? Sorry, I don t understand. How do you pronounce F-E--R-U-A-R-Y? What does surname mean? Can you repeat that, please? It s nice to meet you. We re very pleased to be here. Oh, I see. Guess! Excuse me. Yes, please. Here you are. 8 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, lub C) A Here you are. It s rown. C It s surname. 2 A This is my brother, James. It s my new mobile. C Oh, this is OK. 3 A We re very pleased to be here. Oh, I see. It s really nice. C It s nice to meet you too. 4 A How do you pronounce it? Sorry, I don t understand. C What s this? 5 A It s -A-S-C-O. Fine, thanks. C My surname is asco.

7 Słuchanie 1 Posłuchaj i powtórz a e i fifty fifteen fifteenth fiftieth j g thirty thirteen thirteenth thirtieth w v aren t are not i y this these w double Usłyszysz cztery dialogi. Przyporządkuj każdej rozmowie (1-4) miejsce, w którym się ona odbywa (A-E). Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu C A D 3 Zastanów się, jakich wyrażeń może brakować w poniższych dialogach. Następnie wysłuchaj nagrania i wpisz brakujące informacje A Hi, Mary. Is my 1 here? No, he s in the swimming pool. 2 club is only for girls. 2 A Hello, Mrs Clavier. I m Kate, your new student. Nice to meet you, Kate. Can you spell your surname, please? A Yes. It s 3. 3 A Look at 4 flowers. They re beautiful. And they 5 very expensive! Let s buy some for your mother. A OK. Good idea. 4 A This is my favourite place. The music is great. Yes, it s fantastic, but it s very late! A OK, so let s meet tomorrow. What s your phone number? It s 6. A Thanks. ye. ye. E Reagowanie j zykowe 4 Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A, lub C) A This is in England. It s an umbrella. C It s English. 2 A My surname is Sikora. He s Mike. C Mackenna. 3 A It s ten past eleven. It s very old. C I m eleven. 4 A Today. Happy irthday. C Yes, it is. 5 A It s nice to meet her teacher. Yes, she is. C Her teacher is very nice. REVISION 5 Z każdym z poniższych wyrazów ułóż zdanie, które poznałeś / poznałaś w tym rozdziale. called mean spell understand word 6 Co powiesz w następujących sytuacjach? Zapisz odpowiedzi. 1 Nauczyciel użył słowa, którego nie rozumiesz. 2 Nie wiesz, jak powiedzieć słownik po angielsku. 3 Podajesz koledze / koleżance długopis. 4 Chcesz poprosić kolegę / koleżankę o powtórzenie tego, co powiedział / powiedziała. 5 Nie wiesz, jak wymawia się słowo daughter. 7 W parach stwórzcie mapy myśli dotyczące rodziny i zwrotów przydatnych do opisywania zdjęć. FAMILY picture in the middle father 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij poniższy opis. W każdą lukę (1-8) wstaw tylko jeden wyraz. Czytanie This is a photo of my 1. In the picture my sister, brother and I are on a family picnic with our 2. The boy on the 3 is my brother, Jack. He s nine years old. 4 the left you can see my mum, Jane. My 5, Tom, is in the 6, next to my 7, Susan. She's eleven years old. The 8 at the front is me! 9 Zaznacz znakiem ( ) zwroty, które się od siebie różnią i znakiem ( ) zwroty, które mają podobne znaczenie. 1 at 2.30pm in the afternoon 2 it s quarter past ten it s fifteen minutes to eleven 3 Alan is the brother of en en isn t Alan s brother 4 it s his seventeenth birthday he s seventeen 5 I m in the centre of Rome I m in Italy 10 Przeczytaj poniższy tekst. Zaznacz, które z podanych zdań (1-5) są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE). Hi, my name is Alex. In this picture we re in London on a family trip. It s my twelfth birthday present from my mum s sister, Amy. She s great! Now I m fifteen but I still like this picture very much. We re near ig en one of the most famous sights in London. Look at the clock it s eleven pm. The boy on the left is my friend James. He s from righton. The girl on the right is my sister, Ann. She s fourteen and she s a real pest. We look very happy in this picture. I like birthday trips. 1 Alex is twelve years old. 2 His mother s name is Amy. 3 In this picture Alex is in England. 4 It s morning. 5 Ann is Alex s friend. 11 Dopasuj wyróżnione w tekście wyrażenia do ich polskich odpowiedników. 1 prawdziwe utrapienie 2 sławne 3 wspaniała 4 wycieczka rodzinna 5 atrakcje turystyczne TRUE FALSE EXTENSION NICE TO MEET YOU Wyobraź sobie, że jesteś piątym / piątą uczestnikiem / uczestniczką wycieczki do Yorku. Napisz notatkę, w której przedstawisz się swoim nowym znajomym. LESSON 1 Popatrz przez chwilę na obrazek i zapamiętaj wszystkie rzeczy, które wypadły z torby Magdy. Następnie zapisz je. Które z tych przedmiotów nosisz przy sobie? LESSON 2 Przygotuj pięć pytań dotyczących znanych miejsc na świecie oraz napisz odpowiedzi. Zadaj te pytania trzem osobom i sprawdź, czy inni znają odpowiedzi. Where s Mount Everest? How old is Mariacki Church? LESSON 3 Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Opisz występujące na niej osoby nadaj im imiona, określ wiek i relacje rodzinne. Jeśli potrafisz, opisz ich wygląd. LESSON 4 Napisz dziesięć pytań, które chciałbyś / chciałabyś zadać swojemu nauczycielowi, aby go lepiej poznać. 19

8 AUSTRALIA Capital Canberra 20 English RAZIL Capital rasilia CHINA Capital eijing GERMANY Capital erlin MEXICO Capital Mexico City 20 POLAND Capital Warsaw RUSSIA Capital Moscow SPAIN Capital Madrid SWITZERLAND Capital ern s THE USA (United States of America) Capital Washington s 1 Posłuchaj i uzupełnij brakujące informacje na temat poszczególnych państw ,300 Languages Chinese English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish 2 Posłuchaj i zaznacz akcent Powtórz nazwy państw i ich języki. Australia 3 W parach ułóżcie pytania na temat państw i odpowiedzcie na nie. What s the capital of Germany? 4 Posłuchaj i zgadnij, skąd pochodzi muzyka? 1.29 What s the population of Russia? What are the main languages in the USA? Number one. It s Chinese. 5 Spośród poznanych państw wybierz pięć i krótko je opisz. The capital of Australia is Canberra and the population is 20. The main language is English. 21

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl

Piotr Wahl ENGLISH - 99. uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego. Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl Piotr Wahl ENGLISH - 99 uniwersalny kurs komunikacyjny języka angielskiego Szczecin 1999 copyright by Piotr Wahl 2 3 Spis treści Wstęp 5 Introduction 5 1. Wymowa / Transkrypcja [EXTRA: słowa pytajne] 6

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough

Student s Book. Katherine & Steve Bilsborough Student s Book Katherine & Steve Bilsborough 1 Screen stories 7 Screen stories Vocabulary 1 TV programmes 1 In your notebook, match the types of TV programmes with the pictures. 13 cartoon chat show comedy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Culture and civilisations

Culture and civilisations MODULE 4 Culture and civilisations 4 A Vocabulary: festivals and celebrations 1 Match the words with their definitions candle costume gift greetings card lantern Listening: three reports about festivals

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych

Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych Sprawdzian z języka angielskiego dla klas szóstych INSTRUKCJA DO SPRAWDZIANU 1. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania (ogółem 6 zadao) 2. Napisz swoje imię i nazwisko oraz klasę w wyznaczonym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY JĘZYK ANGIELSKI GIMNAZJUM Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy materiał diagnostyczny zawiera 10 stron (zadania 1 10).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Test z języka angielskiego

Test z języka angielskiego Małe olimpiady przedmiotowe Test z języka angielskiego ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła. Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo