DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 STADIUM BRANA Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 / Grudzidz tel DOKUMENTACJA PROJEKTOWA : Projekt wykonawczy cz opisowa : Budowlana 1 INWESTYCJA : Modernizacja budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego Katedry Ogrodnictwa Wydziau Ksztatowania rodowiska i Rolnictwa UWM. LOKALIZACJA : ul. Prawocheskiego 21 w Olsztynie dziaka nr 54-1/5 INWESTOR : Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul.oczapowskiego 2, Olsztyn Stanowisko Brana Imi i nazwisko Nr. upr. Specjalno Podpis Projektant konstrukcyjna in. Benedykt Reder Sprawdzajcy konstrukcyjna mgr in. Piotr wirzyski Opracowa konstrukcyjna mgr in. Anna Markiewicz UAN- IV/8346/113/TO/88 KUP/0130/PWOK/09 konstrukcyjna konstrukcyjna ciciel Zakadu in. Benedykt Reder Data opracowania :

2 Spis treci Opis techniczny do projektu wykonawczego 1.0 Inwestor 2.0 Jednostka projektowania 3.0 Lokalizacja inwestycji 4.0 Podstawa projektowania 5.0 Przedmiot inwestycji 6.0 Opis istniejcego stanu formalno prawnego nieruchomoci 7.0 Program uytkowy 8.0 Zestawienie powierzchni 9.0 Analiza nawietlenia pomieszcze 10.0 Forma architektoniczna obiektu 11.0 Opis architektoniczno - konstrukcyjny 12.0 Roboty wykoczeniowe 13.0 Zagospodarowanie terenu 14. Roboty ziemne i BHP robót ziemnych 15. Rusztowania i BHP przy rusztowaniach 16. Technologia robót rozbiórkowych 17.Uwagi kocowe Spis rysunków Rysunki Skala PZ1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 B1 Rzut fundamentów 1:50 B2 Rzut piwnic 1:50 B3 Rzut parteru 1:50 B4 Rzut pitra 1:50 B5 Rzut poddasza 1:50 B6 Rzut wiby dachowej 1:50 B7 Rzut dachu 1:50 B8 Przekrój A A 1:50 B9 Przekrój B B 1:50 B10 Elewacje 1:100 B11 Stolarka okienna i drzwiowa elewacje 1:100 B12 Inwentaryzacja stolarki okiennej 1:10 B13 Szczegó A 1:1 B14 Szczegó B 1:1 B15 Szczegó C 1:1 B16 Wymiarowanie okna typu A 1:10 B17 Wymiarowanie okna typu C 1:10 B18 Wymiarowanie okna typu D i E 1:10 B19 Wymiarowanie drzwi typu DZ1 1:10 B20 Wymiarowanie drzwi typu DE 1:10 B21 Wymiarowanie drzwi typu DP 1:10 B22 Wejcie do budynku 1:50 B23 Zamek górnych skrzyde okiennych inwentaryzacja. 1:1 B24 Zakrtka zamykajca okno inwentaryzacja. 1:1

3 K1 Rzut parteru wymurowania 1:100 K2 Rzut pietra wymurowania 1:100 K3 Rzut parteru wyburzenia 1:100 K4 Rzut pitra wyburzenia 1:100 K5 Rzut parteru zestawienie belek nadproowych 1:100 K6 Rzut pitra zestawienie belek nadproowych 1:100 K7 Rzut poddasza zestawienie belek nadproowych 1:100 K8 Ukad trzpieni elbetowych cian kolankowych i szczytowych 1:50 K9 Rzut konstrukcji stropu nad klatka schodow 1:50 K10 Szczegó I - K11 Szczegó II B12 Balustrada zewntrzna gówne wejcie do budynku 1:10 B13 Balustrada zewntrzna od strony po. zach. 1:10 K14 Pochwyt cienny typ A 1:25 K15 Balustrada i pochwyt cienny typ B 1:25 K16 Balustrada i pochwyt cienny typ C 1:25 K17 Balustrada i pochwyt cienny typ D 1:25 K18 Balustrada i pochwyt cienny typ E 1:25 K19 Balustrada typ F 1:25 K20 Prty mocowane w oknach 1:10 B21 Zadaszenie wejcia gównego do budynku 1:10 B22 Zadaszenie wejcia do budynku od strony pn. wsch. 1:10 B23 Zadaszenie wejcia do budynku od strony po. zach. 1:10 K24 Konstrukcja stropu nad pitrem 1:50 K25 Zestawienie projektowanych stalowych belek stropowych 1:20 K26 czenie stalowych belek stropowych 1:10 K27 Wzmocnienie istniejcych belek stropowych 1:10 K28 Wylewki elbetowe cz.1 1:20 K29 Wylewki elbetowe cz.2 1:20 K30 Wylewki elbetowe cz.3 1:20 K31 Pyta stropowa 1:20 K32 Wiece 1:20 K33 Trzpienie 1:20 K36 Mocowanie elementów maej architektury - K39 Posadzka i bieg schodowy na gruncie 1:20 K40 Schody pytowe bieg I 1:20 K41 Schody pytowe bieg II 1:20 K42 Schody pytowe bieg III 1:20 K43 Schody pytowe bieg IV 1:20 K44 Fundamenty pod ciany dziaowe 1:20 K45 Trzpienie w cianie dziaowej 1:20 K46 Podcig I 1:20 K47 Podcig II 1:20 K48 Supy 1:20 K49 Podcig III 1:20 K50 Podcig IV 1:20 K51 Kotwienie warstw cian zewntrznych -

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.0 Inwestor. Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 2.0 Jednostka projektowania. Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul. Ks. dr W. gi 1/ Grudzidz 3.0 Lokalizacja inwestycji. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziace nr 54 1/5 w Olsztynie. 4.0 Podstawa projektowania. Umowa z dnia r. Przyjta koncepcja dla danej realizacji z dnia r. Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461). Inwentaryzacja obiektu. 5.0 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego Katedry Ogrodnictwa Wydziau Ksztatowania rodowiska i Rolnictwa UWM to wic prace remontowe i roboty budowlane wymagajce pozwolenia na budow. Przebudowie poddany zostaje parter i pitro budynku. Zmianie ulega równie istniejcy dach, ze stropodachu na dach spadzisty. Podwyszone zostajciany, dziki czemu uzyskujemy dodatkowa kondygnacj poddasze uytkowe. Ca opracowania zawiera : 1. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego 2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. 3. Ca opracowania w formie elektronicznej na CD w formacie PDF Opis istniejcego stanu formalno-prawnego nieruchomoci. Przedmiotowa nieruchomo poona jest na dziace dziace nr 54 1/5 w Olsztynie. cicielem nieruchomoci jest Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn.

5 7.0. Program uytkowy Planowana inwestycja bdzie spenia funkcj dydaktyczno badawcz dla realizacji z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Przede wszystkim stworzy wysoki poziom techniczny oraz profesjonalne zaplecze badawcze dla prac studialnych i projektowych nad obiektami architektury krajobrazu. Na parterze oprócz pomieszcze administracyjnych znajduje si pracownia szkókarska rolin ozdobnych i warzywniczych, sala seminaryjna oraz katedralna biblioteka z czytelni. Na pitrze znajduj si pomieszczenia administracyjne. Na poddaszu zlokalizowana jest pracownia florystyczna. W pracowni florystycznej (sala wicze 2) prowadzone b badania nad opracowaniem metod przedania trwaci kwiatów citych. Badany bdzie materia rolinny (pdy, licie, kwiaty, kwiatostany). Na tym pitrze umieszczone zostao równie atelier sztuki krajobrazu. B w niej prowadzone prace studialne i projektowe dotyczce obiektów architektury krajobrazu, a take opracowania z zakresu planistycznego. 8.0 Zestawienie powierzchni Powierzchnia zabudowy (budynek szkoy + cznik) 337,10 m 2 Kubatura 4483,43 m 3 PIWNICA PARTER

6 PITRO PODDASZE 9.0. Analiza nawietlenia pomieszcze. W budynku naley speni minimalny wymagany stosunek powierzchni przeszklenia okna do powierzchni posadzki pomieszczenia 1/8. WYMAGANA RZECZYWISTA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA m 2 PRZESZKLENIA PRZESZKLENIA m 2 m 2 PARTER ,04 4,88 9, ,66 6,46 6, ,15 5,77 11, ,68 3,08 6, ,97 1,87 2,26

7 PITRO ,15 2,52 6, ,77 2,10 2, ,01 4,38 4, ,58 1,32 2, ,70 2,09 6, ,15 1,39 2, ,78 1,35 2, ,21 1,40 2, ,48 2,44 6, ,28 1,41 2, ,41 2, ,69 1,71 2,26 PODDASZE POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA m 2 WYMAGANA POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA m 2 RZECZYWISTA POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA Okno Okno Okno suma O ,54 19,82 6,05 8,20 5,67 19, ,98 5,87 3,63 4,10 1,89 9, Forma architektoniczna obiektu Obiekt trzykondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja to poddasze uytkowe, podpiwniczony, wolnostojcy, usytuowany jest na terenie dzielnicy Kortowo w Olsztynie. Powsta ok roku. Jego plan jest symetryczny wzdnie i poprzecznie. Budynek posiada zwart bry. Wybudowano go z bardzo dobrej jakoci cegy ceramicznej, penej co wg zalece konserwatora zabytków naley uwidoczni. Elewacja poudniowo wschodnia i pónocno zachodnia s siedmio osiowe, posiada dwa szerokie ryzality po bokach. Ryzality na elewacji pónocno zachodniej s okoo dwa razy gbsze. Budynek stoi na lekko pochylonym terenie. Elewacja pónocna i poudniowa s picioosiowe. Wejcie ówne stanowi dwuskrzydowe drzwi od strony poudniowo wschodniej. Na elewacji pónocno wschodniej zlokalizowane s drzwi ewakuacyjne ( istniejcy otwór ). Od strony pónocno zachodniej widoczne jest wejcie do piwnicy, które zlokalizowane jest poniej poziomu terenu. Nad wejciami naley wykona daszki o lekkiej konstrukcji z profili stalowych krytych pytami z poliwglanu litego w kolorze mlecznym. W budynku zaprojektowane s okna z drewna klejonego, dwudzielne, dwupoziomowe, z profilowanym lemieniem przechodzcym. Górne skrzyda zwieczone sukiem odcinkowym. Posiadaj profilowane supki. Szczebliny, supki i detale architektoniczne naley odtworzy na oknach nowoprojektowanych zgodnie z elementami na istniejcych oknach przedstawionych na rysunkach w dokumentacji. Okna projektowane malujemy na jeden kolor, a okna poddane renowacji b dwubarwnej, mazerunkowej kolorystyki. W strefie cokoowej, od strony poudniowo zachodniej i pónocno zachodniej, gdzie cokó jest wyszy, znajduj si dwuskrzydowe okna zwieczone ukiem odcinkowym. Na centralnych osiach tych elewacji usytuowane s wejcia do piwnic. Oba otwory w murze zwieczone sukowo. Wejcia s osonite murkami, które naley wy pytkami klinkierowymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku i prowadz do nich w dó betonowe stopnie pokryte pytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, antypolizgowymi w kolorze ciemnych cegie. Na wszystkich elewacjach przywracamy ceglany gzyms obiegajcy budynek tu pod lini okien I pitra. Gzyms stanowi trzy warstwy cegie wysunitych schodkowe z lica muru. Dach wielospadowy o duym kcie pochylenia poaci dachowych, kryty dachówk ceramiczn esówk w kolorze naturalnej czerwieni. m 2

8 11.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny Istniejcy budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegy ceramicznej penej. Posadowienie bezporednie, awy fundamentowe z kamienia polnego ciosanego. Stropy wykonane w formie pyty Kleina typu cikiego. Stropy nad piwnic pozostaj w formie niezmienionej tj. w formie sklepie odcinkowych. UWAGA: ze wzgldu na wiek budynku oraz wykonywanie robót wewntrz budynku, w tym roboty ziemne naley zwraca szczególn uwag na niebezpieczestwo poredniego uszkodzenia konstrukcji budynku. Zminimalizowa naley wystpowanie procesów budowlanych, charakteryzujcych si dynamicznym oddziaywaniem na pode gruntowe. W bezporednim siedztwie przedmiotowych budynków nie naley stosowa sprztu budowlanego Fundamenty. UWAGA: przed rozpoczciem robót ziemnych naley uzgodni szczegóy realizacji prac z geotechnikiem penicym na danej budowie nadzór geotechniczny. W obiekcie fundamenty pod cianami nonymi wykonane s z kamienia polnego ciosanego. Wg ekspertyzy zaczonej do projektu posiadaj od cm odsadzki i s zagbione od cm poniej poziomu piwnic. Ze wzgldu na zwikszenie oddziaywa na awy fundamentowe poprzez nadbudow kondygnacji naley istniejce fundamenty wzmocni. Zachodzi wic konieczno wykonania gbokich wykopów fundamentowych. W przypadku przegbienia wykopu, ubytek uzupeni betonem B-10. Prace ziemne rozpocz naley od wykonania czciowych wykopów odsaniajcych istniej piwnic. Wykopy w okolicy piwnicy naley pogbia systematycznie dochodzc do poziomu fundamentów. Znaczna gboko wykopów wymaga zastosowania skarp o pochyleniu gwarantujcym stabilno zboczy. Kt nachylenia skarp naley uzgodni z geotechnikiem penicym nadzór geotechniczny, biorc pod uwag stan i rodzaj gruntu (uwaga: dopuszcza si zastosowanie systemowych umocnie skarp po uzgodnieniu z inspektorem i geotechnikiem). Ze wzgldu na znaczn gboko wykopów, cay teren prowadzenia robót ziemnych naley ogrodzi ogrodzeniem trwaym o wysokoci min. 2,00 m oraz dodatkowo oznaczy teren tablicami informujcymi o ryzyku wpadnicia do gbokich wykopów. Projektuje si wykonanie fundamentów w postaci wylewek fundamentowych z betonu B-15 dolanych do istniejcych aw fundamentowych zewntrznych jednostronnie, wewntrznych po obu stronach na szeroko min. 15 cm. Rozwizanie to zakada konieczno wykonania poczenia nowowykonywanych wylewek z konstrukcj istniej, poprzez wykonanie zbrojenia spinajcego oba elementy (wizki prtów 7owinite spiralnie prtem AI izabetonowane w wywierconych otworach rednicy 50 mm oraz wykonanie podchwycenia fundamentów poprzez wykonanie podlewki pod istniejcym fundamentem). UWAGA: Wszelkie prace fundamentowe w obszarze bezporedniego ssiedztwa istniejcego fundamentu, w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia gruntu pod istniejcym fundamentem oraz poredniego naruszenia konstrukcji istniejcego budynku, naley wykonywa w sposób rczny z zachowaniem szczególnych rodków ostronoci. W przypadku stwierdzenia naruszenia struktury poda w miejscu wykonywania fundamentów, wykona naley wymian naruszonego gruntu na beton B-10. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu poda gruntowego wraliwego na zmiany wilgotnoci (grunty zwie jak gliny i iy), naley niezwocznie zamkn w.w. dno przez wykonanie

9 wylewki z betonu B-10. Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na uplastycznionym/ rozwodnionym podu gruntowym. Przed rozpoczciem prac ziemnych i fundamentowych zaleca si dokonanie inspekcji konstrukcji istniejcego budynku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze (np. pknicia cian) konstrukcji naley zgosi to inspektorowi w celu okrelenia dalszego sposobu prowadzenia prac budowlanych. Ze wzgldu na brak penej inwentaryzacji istniejcych aw fundamentowych, przedstawione wymiary wylewek elbetowych maj charakter orientacyjny. W trakcie prac fundamentowych naley wykona inwentaryzacj danego fragmentu fundamentów i dostosowa wymiary do wymaganej geometrii. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, naley liczy si z ewentualnoci wystpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (np. konieczno usunicia zalegajcego gruzu, betonu, kolizja z nieczynnymi instalacjami podziemnymi). Naley zwróci szczególn uwag na ryzyko uszkodzenia istniejcych przyczy instalacyjnych (prace ziemne wykonywane w sposób rczny). W przypadku odamania si czci fundamentu naley miejsce to uzupeni betonem B15. W projekcie przyjto 40% uzupenienia ubytków po fundamentach. W przypadku wystpowania jakichkolwiek wtpliwoci co do sposobu wykonywania prac, a w szczególnoci co do stanu oraz rodzaju gruntu, naley wstrzyma realizacj prac i niezwoczni powiadomi inspektora oraz projektanta. Pod projektowanymi ciankami dziaowymi naley wykona fundamenty z betonu B15 na boko 15 cm ciany projektowane. Na parterze i pitrze zaprojektowano cianki dziaowe gr. 12 cm murowane z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5 cianki murowane poczone z prostopadymi cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z prtów stalowych Ø6 ze stali A 0 w kadej spoinie poziomej. Na poddaszu cianki naley wykona z pyt gipsowo kartonowych na stelau stalowym i wypeni we mineraln mikk. Murowane z cegy ceramicznej penej na zaprawie cem. wap. gr. 38 cm tylko gówne ciany w osiach 2 i 3. ciany zewntrzne poddasza scianami dwuwarstwowymi. Cz konstrukcyjna gr. 24 cm wykonana jest z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5, które stanow wypenienie midzy trzpieniami elbetowymi czcymi wieniec w poziomie stropu poddasza z wiecem pod murat. Cz osonowa wykonana z cegy ceramicznej penej dopasowanej kolorystycznie do cegie na czci istniejcej budynku. Mocowane ze cian konstrukcyjn przy pomocy kotew drutowych. Liczba kotew w powierzchni ciany 5szt./m Murowanie z bloczków gazobetonowych enie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpyw na prawidowo wykonania caego budynku. Pierwsz warstw elementów naley murowa na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachoway stabilno (warstwa zaprawy nie powinna przekracza 1 cm). Prawidowo uenia bloczków w naroach budynku oraz wzdcian naley sprawdzi za pomoc poziomicy oraz rozpitych linek murarskich. Nierównoci uenia poszczególnych elementów naley korygowa przy pomocy gumowego motka. Wierzchni paszczyzn warstwy bloczków naley wyrówna specjaln pac wyrównawcz, a nastpnie dokadnie oczyci szczotk z wszelkich drobin i pozostaci po szlifowaniu.

10 Na oczyszczon powierzchni naley nanie warstw zaprawy. Zapraw mona na na odlegci kilku metrów. Jednak dugo nakadanej zaprawy naley dostosowa do warunków atmosferycznych. Ukadany bloczek naley starannie dosun do cianki bloczka poprzedniego i docisn do spoiny poziomej, ostukujc go gumowym motkiem. ciany dziaowe Przy poczeniach ciany zewntrznej z wewntrzn, zwaszcza jeli jest to ciana konstrukcyjna z innego materiau mona zastosowa poczenie na styk z zastosowaniem trzpieni z prtów stalowych. Rys. nr 1 czenie cianek wewntrznych cian wewntrzn mona poczy z zewntrzn przez wprowadzenie do przegrody zewntrznej bloczków ciany wewntrznej na gboko okoo 150 mm. Rys. Nr 2 Schemat czenia ciany zewntrznej z wewntrzn Przed rozpoczciem prac murarskich naley sprawdzi poziomy we wszystkich naronikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie at, które pozwol na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. dzie chroni mury przed wciganiem wilgoci. Ukada si j pod pierwsz warstw pustaków gazobetonowych. Wykona izolacj z 1 warstwy papy na lepiku, ukadanej pasami czonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakad. Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uyciu zaprawy ciepochonnej temperatura otoczenia nie moe by nisza ni +5 C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si tylko do zapraw tradycyjnych. Przygotowanie zaprawy. Do cian zewntrznych warstwowych oraz do wszystkich cian wewntrznych naley stosowa zwyke zaprawy murarskie. Wane jest, by zaprawa miaa odpowiedni konsystencj.

11 Zbyt pynna bdzie cieka w otwory pustaków, a zbyt gst trudno bdzie rozprowadzi. Ziarna kruszywa nie mog by zbyt due i ostre, bo mogyby uszkodzi izolacj przeciwwilgociow. Poziomowanie poda. Pode pod pierwsz warstw pustaków musi by równe. Trzeba je wypoziomowa, aby unikn spotgowania odchyle podczas murowania. Mona to zrobi przy uyciu poziomicy owej albo za pomoc niwelatora. Przygotowanie bloczków. Istotne jest, aby przed rozpoczciem murowania zwil bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zapraw. Odpowiednia ilo wody niezbdna jest do prawidowego wizania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoczeniu procesu wizania miaa ona odpowiedni wytrzyma. Szczególnej starannoci naley do w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niszych dopuszczalne jest zwilanie tylko samej paszczyzny stykajcej si z zapraw. Pierwsza warstwa zaprawy. Przystpujc do prac murarskich postpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od uenia warstwy wyrównawczej, któr wykonujemy z zaprawy murarskiej rozonej równomiernie na caej szerokoci muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstw wyrównawcz ukada si na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu poda, zwileniu pustaków i przygotowaniu zaprawy mona przystpi do murowania. Zaczynamy murowanie. Murowanie cian zewntrznych rozpoczyna si od naroników. Zalenie od rodzaju pustaków przeznaczonych na ciany jednowarstwowe, naronik mona wykona tylko z podstawowych elementów penowymiarowych albo przy uyciu elementów uzupeniajcych: poówkowych i naronikowych. Trzeba pamita o naniesieniu zaprawy na boczn powierzchni bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po ueniu pustaków sprawdza si poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym motkiem. Kolejne warstwy naroników W kadym naroniku najlepiej jest u minimum trzy warstwy bloczków zanim wypeni si odcinki cian pomidzy nimi. Fachowo okrela si to wyciganiem naroników. Bloczki w naronikach musz by uone naprzemiennie. Naley zadba o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naronikach Sprawdzanie pionu Kontrol pionowego wykonania muru powinno si przeprowadza przy uyciu poziomicy, po ueniu kadej kolejnej warstwy bloczków w naroniku. Kontrol poziomego uenia bloczków pomidzy naronikami, umoliwi rozcignicie sznurka murarskiego. czenie poziome Budowanie w systemie z piórem nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomidzy pustakami. Niezbdna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uywa si wic tylko do czenia kolejnych warstw bloczków, nakadajc j kielni murarsk, koniecznie równomiernie, na ca górn powierzchni ju uonej warstwy elementów. Grubo warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosi 8-15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie moduu wysokoci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uwaa si rozkadanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkadanie zaprawy w postaci pasów wzd

12 krawdzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nonoci muru z uwzgldnieniem rzeczywistej szerokoci spoiny. Naley mie jednak na wzgldzie, i stosowanie tego sposobu ukadania zaprawy zmniejsza nono muru nawet o ponad 50%. Uwaga! zapraw naley ukada na caej szerokoci muru. czenie pionowe Bloczki kolejno wmurowywane w warstwczy si ze sob tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie s tak wyprofilowane, e poczenie to zapewnia odpowiedni wytrzyma i szczelno muru. Aby unikn zrolowania si zaprawy, pustaki trzeba wsuwa od góry w wyprofilowania ju ustawionych elementów i dopiero potem dociska do zaprawy. Ustawianie bloczków. Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si pomidzy gotowymi naronikami. Uatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków ukadanych w warstwie. Ustawienie bloczków dopasowuje si do wysokoci sznurka i enia innych bloczków, korzystajc przy tym z gumowego motka. ciana pomidzy naronikami. Wykonuje si j dopiero, gdy w naronikach uone s pierwsze warstwy bloczków. Wczeniej trzeba sprawdzi, czy poziom bloczków w naronikach jest identyczny. Pomóc w tym mog pionowe aty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si od naroników. Przewizania w murze. Bloczki ukada si w kolejnych warstwach w sposób zapewniajcy prawidowe ich przewizanie. Spoiny pionowe w ssiadujcych ze sob warstwach w adnym wypadku nie mog si pokrywa, lecz musz by przesunite o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoci pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to moliwe, zaleca si wykonanie przewizania poprzez przesunicie wynoszce pó pustaka w dwóch ssiadujcych warstwach muru. bloczków czenie ciany zewntrznej i dziaowej. ciany dziaowe zwykle buduje si po wymurowaniu cian nonych (zewntrznych i wewntrznych), jednak trzeba pamita o wczeniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Pos one jako czniki pomidzy cian no a dziaow. Jednym kocem powinny by zatopione w zaprawie tworzcej poziom spoinciany nonej, a drugim - w poziomej spoinie ciany dziaowej. Po wymurowaniu ciany dziaowej ewentualn szczelin pomidzy cian a stropem (1 do 2 cm) wypenia si zapraw murarsk lub piank montaow. Uwaga!ciany wewntrzne (none oraz dziaowe) muruje si na zaprawie zwykej. Po zakoczeniu dnia pracy zaleca si zabezpieczenie, np. foli lub pap ostatniej warstwy pustaków i wieej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Naley równie chroni "koron" ju wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególnoci naley unika sytuacji, w której wody opadowe dostaj si w drenia pustaków i zawilgacaj od wewntrz cian. Docinanie bloczków. Jeli ciany budynku nie maj moduowych rozmiarów pozwalajcych na wykonanie ich tylko z penych elementów, pojedyncze bloczki ukadane w kolejnych warstwach ciany lub bezporednio pod stropem trzeba bdzie przyci. Do cicia mona u rcznej pilarki brzeszczotowej z napdem elektrycznym lub piy stoowej z tarcz diamentow.

13 Wmurowanie docitych elementów. Bloczki docite powinno si wmurowywa w rodkowej czci ciany, moliwie jak najdalej od jej naroników. Ukadajc je w kolejnych warstwach, trzeba pamita o przesuniciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgldem spoiny w ssiedniej warstwie bloczków. Niezbdne jest przy tym wypenienie zapraw pionowych pocze pomidzy bloczkami docitymi a penowymiarowymi. Uwaga! Przy wykonywaniu zewntrznych cian jednowarstwowych nie powinno si uzupenia przerw b ubytków w murze elementami o wikszej przewodnoci cieplnej, np. cegami penymi (chyba, e ciana w tym miejscu zostanie docieplona materiaem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów naley d do stosowania bloczków nieprzycinanych. Zaprawa w pionie ( przy zastosowaniu bloczków wpust pióro). Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany. S to nie tylko poczenia docitych pustaków z penowymiarowymi, ale take wszystkie poczenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by zespolona z gadk czoow powierzchni innego, na przykad w naroach i skrzyowaniach cian. Pustaki poówkowe. Zastosowanie bloczków poówkowych usprawnia i przypiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, które zaleca si projektowa w module. Eliminuje to konieczno docinania bloczków. Wiercenie otworów. W gotowym murze bez problemów mona wykonywa otwory, na przykad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez cian. Robi si to za pomoc wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otworów w cianach nie zaleca si stosowa elektronarzdzi z udarem Schemat wznoszenia cian gipsowokartonowych Wytyczanie ciany Przebieg ciany wyznacza si na pododze za pomoc sznura lub liniau, zaznaczajc ewentualne otwory drzwiowe. Nastpnie nanosi si przebieg ciany za pomoc poziomicy i atyna otaczajce ciany i stropy. Przy cianach wyszych ni 3 m do wyznaczania pionu naley u niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewa poziomica nie daje dostatecznej dokadnoci pomiaru. Profile przyczeniowe Profile przyczeniowe UW mocuje si do posadzek i stropów za pomoc uniwersalnych elementów

14 mocujcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dwikoszczelnoci wszystkie profile mocowane do poda musz by podklejone ta uszczelniaj. Profile supkowe Profile CW musz wchodzi w górny profil UW na boko co najmniej 1,5 cm. Profil CW supkowy wkada si najpierw w dolny profil UW, a nastpnie w górny. Profile supkowe rozmieszcza si w odlegci 60, 40 lub 30 cm, w zalenoci od zalece wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstpne. Korekt ustawienia wykonuje si na etapie przykrcania pyt (rozstawianie profili do pyty). Odleg ostatniego profilu od ciany nie powinna by mniejsza ni 30 cm. Jeli tak nie jest, naley wszystkie profile przesun o odpowiedni odleg zmniejszajc rozstaw pomidzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej strony ciany Pokrycie pierwszej strony ciany naley rozpocz od przykrcenia pyty szerokoci 120 cm. Odstp midzy wkrtami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa pyt jest mocowana w odstpach równych 75 cm. Przy mocowaniu pyty koryguje si poenie rozstawionych wczeniej profili. yty nie powinny sta na podu, lecz by podniesione o ok. 10 mm. U góry naley pozostawi 5 mm szczelin umoliwiaj kompensacj drga i ugi stropu. Wypenia si j kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykrca si do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Izolacja przestrzeni pomidzy pytami Po zapytowaniu pierwszej strony ciany i po ueniu w rodku ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), naley umieci midzy profilami we mineraln lub szklan i zabezpieczy j przed osuniciem. Sztywna wena w pytach nie wymaga z reguy dodatkowego mocowania. We w postaci maty zabezpiecza si przed osuniciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dugich wkrtach wkrcanych w profile.

15 Pokrycie drugiej strony ciany Pokrycie drugiej strony ciany naley rozpocz od przykrcenia pyty szerokoci 60 cm (lub mniej w przypadku przesunicia profili), aby wzajemne przesunicie spoin z obu stron ciany byo równe odlegci midzy profilami CW. Po zamkniciu drugiej strony ciana uzyskuje ostateczn stabilno. W przypadku cian wysokich (6 10 m) pytowanie naley prowadzi jednoczenie po obu stronach ciany, aby nie ulega ona deformacji podczas montau. Jeeli wysoko ciany jest wiksza ni dugo pyty, sztuko-wanie pyty naley prowadzi naprzemiennie u góry i dou ciany. Sztukówki nie powinny by krótsze ni 30 cm Wznoszenie ciany zewntrznej. ciana skada si z warstwy nonej oraz elewacyjnej, a warstwy muru czone s za pomoc specjalnych kotew. Warstwa nona gr. 24 cm wykonana jest z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5, które stanow wypenienie midzy trzpieniami elbetowymi czcymi wieniec w poziomie stropu poddasza z wiecem pod murat. Warstwa elewacyjna wykonana z cegy ceramicznej penej dopasowanej kolorystycznie do cegie na czci istniejcej budynku. Mocowane ze cian konstrukcyjn przy pomocy kotew drutowych ze stali kwasoodpornej. Liczba kotew w powierzchni ciany 5szt./m 2. S to kotwy przeznaczone do wkadania w zapraw podczas wznoszenia ciany. Przyjto kotwy typu L 29 zakadajc, e spoina midzy elementami bdzie wynosia od 13 do 17 mm Nadproa Nadproa cianki dziaowe W nowoprojektowanych cianach dziaowych z bloczków gazobetonowych projektuje si wykonanie nadproy prefabrykowanych do cian dziaowych o przekroju 8x12 cm. Bezporednio pod miejscami opar nadproy wykona naley poduszki betonowe o gr. 12cm z zaprawy szybko twardniejcej. Dugo belek nadproowych naley dobra w taki sposób, aby speniony by minimalny warunek oparcia ich koców na murze mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z o betonu komórkowego. Nadproa z zastosowaniem belek nadproowych do cian dziaowych montuje si jednoczenie ze wznoszeniem murów.

16 Nadproa L19 Nad wykutymi otworami w cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproa prefabrykowane zone z belek L-19. Nadproa uone na betonowych poduszkach gr. 12 cm z zaprawy szybko twardniejcej. Dugo belek nadproowych naley dobra w taki sposób, aby speniony by minimalny warunek oparcia ich koców na murze 9 cm. Technologia wykucia otworów i rozebrania cian. podstemplowa obustronnie konstrukcj stropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstaw stempli l = 1,00 m, stemple naley postawi na istniejcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180 mm, w górnej czci stempli pod stropem naley za desk z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180 mm, stemple naley postawi w odlegci 1,00 1,20 m od ciany w której wykuwany dzie otwór lub rozbierana ciana, wytrasowa otwór przeznaczony do wycicia, wyku bruzd na grubo poowy ciany dla osadzenia nadproa, na podporze naley wykona poduszk betonow gr. 12,0 cm z zaprawy szybkowicej, osadzi nadproe, przestrze pomidzy nadproem a pozosta nad nim cian wypeni zapraw cementow i zaklinowa klinami stalowymi co 50 cm, po zwizaniu zaprawy te same czynnoci wykonujemy z drugiej strony muru rozebra ostronie czciany, po wykonaniu caego nadproa rozebra stemplowanie stropu, wykona natrysk cementowy oraz tynk cem.-wap. kat. I I wykona gad gipsow, wykona powoki malarskie. Przed przystpieniem do rozbiórki cian naley dokona inwentaryzacji fotograficznej istniejcych elementów konstrukcyjnych. Przed przystpieniem do prac zwizanych z wykonywaniem otworów naley dokona kontroli stanu technicznego cian konstrukcyjnych w celu upewnienia si, i prace zwizane z wykuwaniem otworów nie spowoduj pojawienia si pkni i uszkodze. W przypadku pojawienia si jakichkolwiek nieprawidowoci, naley natychmiast przerwa roboty, zabezpieczy konstrukcj i powiadomi projektanta.

17 Nadproa elbetowe W nowoprojektowanych cianach z bloczków gazobetonowych na ostatniej kondygnacji oraz nad niektórymi otworami w cianach istniejcych na których opieraj si projektowane stalowe belki stropowe projektuje si nadproa elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25, zbrojone stal A III. Otulina prtów gruboci 20 mm. Bezporednio pod miejscami opar nadproy wykona naley poduszki betonowe o gr. 12cm z zaprawy szybko twardniejcej. Minimalne oparcie ich koców na murze wynosi 25 cm. W przypadku wykonywania nadproa elbetowego w czci istniejcej, naley zachowa zewntrzne nadproa ukowe Podcigi. Podcigi elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25. Podcigi naley wylewa razem ze schodami. Zbrojone stal A-III (prty gówne) oraz A-I strzemiona Stropy. Stropy ponad parterem naley rozebra tak aby pozosta tylko strop Kleina, nastpnie powierzchni cegie i belek stropowych oczyci i na tak przygotowane pode u styropian EPS gr.12 cm, nastpnie foli polietylenow 2x i posadzk cementow gr. 5 cm. Na parterze naley wykona sufit podwieszony z pyt gipsowo kartonowych ognioodpornych gr. 2x1.25 cm na stelau stalowym mocowanym do istniejcego stropu na wysokoci 3,30 m od poziomu posadzki na parterze. Nad pomieszczeniami mokrymi naley zastosowa pyty wodo i ognioodporne. Strop nad pitrem w czci rodkowej budynku naley cakowicie rozebra. W miejscu tym wykona pyty jednokierunkowo zbrojone gr.12 cm z betonu B 25, zbrojone stal Ø 12 34GS A-III pomidzy projektowanymi stalowymi belkami stropowymi. Na pytach naley u styropian EPS gr.15 cm (10+5cm), 2x foli polietylenow i wykona posadzk cementow gr. 5 cm. Strop nad pitrem w czciach bocznych budynku czciowo zostan rozebrane i zostan wykonane yty jednokierunkowo zbrojone gr.12 cm z betonu B 25, zbrojone stal Ø 12 34GS A-III pomidzy projektowanymi stalowymi belkami stropowymi. Istniejce belki stropowe naley wzmocni poprzez przyspawanie do nich dwóch ceowników C40 z dospawan od góry blach gr. 1,5cm. Na nowoprojektowanej pycie elbetowej i na oczyszczonych cegach od stropu Kleina ukadamy styropian EPS gr. 15cm (10+5cm), 2xfoli polietylenow i posadzk cementow gr. 5cm Supy i trzpienie elbetowe. upy elbetowe o wymiarach 30 x 38 cm i 35 x 38 cm, zbrojone stal A-III oraz strzemionami A- I, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm. Trzpienie elbetowe o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojony stal A-III oraz strzemionami A-I, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm. Trzpienie elbetowe wylewane równolegle z wiecami poniej trzpieni elbetowych. Na parterze w miejscu gdzie bdzie pogbiane pomieszczenie naley wykona trzpienie elbetowe w cianie dziaowej 12x12cm zbrojone stal AIII oraz strzemionami AI. Prty naley osadzi w projektowanym fundamencie Wiece i wylewki elbetowe stropów Wiece elbetowe 24 x 24 cm i 24 x 64 cm zbrojone stal A-III 4 12 oraz strzemionami ze stali A-I 6 co 25 cm, z betonu B25. Otulina zbrojenia 2 cm. Wiece wylewane równolegle z wylewkami stropowymi.

18 Wylewki elbetowe zbrojona stal A-III, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm 11.8 Nakrywy kominowe Nakrywy kominowe z cegy ceramicznej penej na zaprawie cem. wap. M5, zbrojone prtami ze stali A-I 6. Kolorystyk cegie dobra do istniejcej na budynku Zamurowanie otworów. Zamurowania istniejcych otworów zaprojektowano z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5. Co spoin naley wykona zbrojenie za pomoc dwóch prtów Ø6 mocowanych w murze istniejcym. Na styku muru nowego ze starym naley za obustronnie siatk anty rysow z wókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kadej strony otworu). Poszczególne pasma siatki ukada pionowo lub poziomo z zakadem szerokoci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, siatki bez oklejenia. Ca dwustronnie otynkowa. Naley w spoinach wykona przewizanie za pomoc prtów Ø6 ze stali ocynkowanej St3S co spoin. W tym celu naley wywierci otwór na gboko l=12cm. Nastpnie oczyci i przedmucha otwory. Do montau prtów w istniejcych cianach naley wykorzysta zapraw iniekcyjn FIS VT 380 C lub inn o tych samych lub lepszych parametrach. W dalszej kolejnoci dokonujemy iniekcji ywicy do otworu. Osadzamy prt zbrojeniowy przed upywem czasu korekty( zgodnie z danymi producenta) i odczekujemy wymagany czas utwardzenia Kominy wentylacyjne. Ze wzgldu na konieczno zwikszenia iloci przewodów wentylacyjnych oraz zmian ich lokalizacji, projektuje si wykonanie nowych przewodów z rur spiro uonych w wykutych bruzdach. Od poziomu poddasza naley je obmurowa ceg ceramiczn pe (na zaprawie cem.- wap. M-5).Na nowoprojektowanych kominach wykona naley nakrywy kominowe Schody Schody zewntrzne zejcie od strony pónocno zachodniej i poudniowo - zachodniej. Poniewa budynek i jego otoczenie znajduj si w strefie ochrony konserwatorskiej forma zejcia do budynku pozostaje bez zmian. Naley je jednak odnowi. W tym celu na murkach oporowych przy zejciu naley : Odbi odparzony i luny tynk Uzupenienie zapraw tynkarskich Wyenie pytkami klinkierowymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku istniejcym. Stopnie Wykona napraw schodów za pomoc zaprawy cementowej do wypeniania ubytków betonu. Wyenie pytkami ceramicznymi, antypolizgowymi, mrozoodpornymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku istniejcym. Pytki ukada na klej mrozoodporny Schody zewntrzne wejcie od strony pónocno - wschodniej. Poniewa w miejscu wejcia do budynku obniamy poziom posadzki od wewntrz, naley: sku istniejce stopnie betonowe

19 wykona nowy podest wys. h = 14 cm, szer. 260 cm i wysig 160 cm, z kostki granitowej czarnej drobnej 4 6 cm na podsypce stabilizowanej cementem w iloci 25 kg/m 3 gr. 15 cm i podsypce z tucznia gr. 20 cm Schody zewntrzne wejcie od strony poudniowo wschodniej(gówne). W miejscu gdzie projektowane jest nowe wejcie do budynku naley wykonaagodny, dugi podjazd zgodnie z rys. B22. Zaprojektowano go z kostki granitowej drobnej 4 6 cm w kolorze czarnym na podsypce stabilizowanej cementem 25 kg/m 3 gr. 10 cm i podsypce z tucznia gr cm. Tucze ukadamy warstwami 10 cm i zagszczamy go w sposób rczny, tak aby nie naruszy konstrukcji budynku. Po obu stronach podejcia zaprojektowane zostay murki murowane z cegy ceramicznej penej na zaprawie wapiennej barwionej w masie na kolor S4550-Y90R (NCS) Schody wewntrzne. Schody wewntrzne zaprojektowano jako pytowe elbetowe z betonu B25 zbrojone stal A III. Naley wylewa je jednoczenie z podcidami. Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by na budowie skadowana na placu magazynowym, na podkadach drewnianych (rozstawionych 2,0-^2,5 m) b przenonych stojakach,pod zadaszeniem. Nie wolno ukada stali porednio na gruncie. Prty zbrojeniowe naley segregowa wedug klas i gatunków, rednicy i dugoci. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuje taki czynnoci jak czyszczenie, prostowanie cicie, gicie i monta. Zbrojenie powinno by oczyszczone, aby zapewni dobr wspóprac betonu i stali w konstrukcji. Naley wic usun z powierzchni prtów zanieczyszczenia smarami, farb olejn itp. Oczyszczone i wyprostowane prty tnie si na odcinki dugoci wynikajcej z projektu. Pocite prty nastpnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prty mona wygina rcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujc trzpienie zamocowane w blacie stou zbrojarskiego lub za pomoc gitarek rcznych lub mechanicznych. Wygite prty zbrojeniowe i strzemiona montuje si bezporednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenia naley ukada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa przez inspektora budowy. Zbrojenie mona ukada od razu w deskowaniu. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza si rozstaw prtów. Zbrojenie przed zabetonowaniem naley przedstawi inspektorowi budowy i uzyska jego pozwolenie na wykonywanie dalszych prac. Zbrojenie powinno by tak usytuowane, aby nie ulego uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukadania i zagszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prtów betonem, stosuje si rónego rodzaju wkadki i podkadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by poczone drutem wizakowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si najczciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoci uonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo otuliny), rozstaw strzemion, poenie zczy, ugo zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naley odnotowa w dzienniku budowy. Mieszank betonow ukada si po sprawdzeniu deskowa i rusztowa oraz zbrojenia elementów. Skad mieszanki powinien by zgodny z opracowan recept robocz. Jednym z najwaniejszych problemów podczas ukadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skadników. Dlatego wysoko swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gstoplastycznej nie powinna przekracza 3 m. Im mieszanka jest bardziej cieka, tym

20 atwiej rozsegregowuje si. Dlatego mieszanka cieka powinna by ukadana przy uyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko jej swobodnego opadania nie przekraczaa 50 cm. Dojrzewajcy beton naley pielgnowa: Chroni jego odsonite powierzchnie przed szkodliwym dziaaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni sonecznych i mrozu), Utrzymywa w staej wilgotnoci siedem dni w przypadku cementu portlandzkiego, Obcienie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzt transportowy i deskowanie Dopuszcza si po osigniciu przez beton wytrzymanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, e odksztacenie deskowanie nie spowoduje rys i uszkodze w niedojrzaym betonie Konstrukcja dachu. Dach spadzisty, w czci rodkowej patwiowo kleszczowy, nad ryzalitami dach jtkowy. Konstrukcj dachu naley zaimpregnowarodkiem impregnujcym FOBOS M 4 w iloci 200 g/m 2. Dach kryty dachówk ceramiczn esówk w kolorze naturalnej czerwieni. Elementy koszowe i narone systemowe. Naley stosowa siatki przeciw owadom na pasie podrynnowym. Równie wykoczenia przy kominach wykona jako systemowe. Dachówki wentylacyjne stosowa w iloci 1 na 50m 2. Na dachu naley równie zastosowa lawy kominiarskie typu F, barkierki niegowe typu F i stopnie dachowe prowadzce z okna dachowego wyazowego Konstrukcja dachu patwiowo - kleszczowego. Drewno z gatunków iglastych, klasy C24, krokwie koszowe z drewna klejonego GL28h Klasa uytkowania konstrukcji: klasa 2 t nachylenia poaci dachowej = 37,0 o Rozpito wizara l = 15,60 m Rozstaw podpór w wietle murat l s = 13,65 m Rozstaw osiowy patwi l gx = 5,47 m Rozstaw krokwi a = 0,80 m Usztywnienia boczne krokwi - brak Wysoko cakowita supów pod patew poredni h s = 3,30 m Rozstaw podpar muraty = 0,80 m krokiew III 16/25cm (zacios 3 cm) atew 25/27,5 cm up 22,5/22,5cm kleszcze II 2x 10/25 cm (zacios 3 cm) o przewicie gazi 10 cm, z przewizkami co 104 cm kleszcze III 2x 8/20 cm o przewicie gazi 16 cm murata II 14/14 cm deska okapowa 25x35 cm belka kalenicowa I 8x40 cm ata 4x6cm co 30cm( uwaga rozstaw dostosowa do stosowanej dachówki) kontr ata 2,5x10 cm Konstrukcja dachu jtkowa. Drewno z gatunków iglastych, klasy C24, t nachylenia poaci dachowej = 46,0 o Rozpito wizara l = 8,14 m

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. III. Część formalno-prawna. 1. Oświadczenie projektanta. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o o 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECINIE ZDROJACH Nazwa przedsiwzicia - zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU

Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058) 676-02-87 Temat: INWENTARYZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PRZETOCZYNIE Adres: ul. Pomorska 14, Przetoczyno Inwestor:

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2 RZUT PARTERU 8 7 1 1 7 39 7 47 70 7 3 7 8 0 70 3 8 4 0 9 0 83 9 7 14 1 9 0 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 1 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 14 up S-3 o o 7 70 117 98 9 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 8 OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 1. Dane powierzchniowe i kubaturowe Powierzchnia zabudowy : 662,0 m2 Kubatura : 3.406,0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

taras / terakota ,02 okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu

taras / terakota ,02 okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu RZUT PRTERU 0 6 8 4 0 00 0 up drewniany x cm o taras / 7 460 4 40 7 90 60 7 4 60 00 7-0,0 wyo czenie ciany z p yt fasadowych z w óknocementu na konstrukcji stalowej okiennica przesówna wg. odr bnego opracowania

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna Dz.Nr.ew.282 Gmina Koùbiel 05-340 KO BIEL INWESTOR: GMINA KO BIEL ul. Szkolna 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do zg oszenia robót modernizacji elewacji budynku oraz terenu zewn trznego przy ul. B onie 6 w Inowroc awiu

OPIS TECHNICZNY. do zg oszenia robót modernizacji elewacji budynku oraz terenu zewn trznego przy ul. B onie 6 w Inowroc awiu P.U.I. BUDPROJEKT SP.Z O.O. 1 OPIS TECHNICZNY do zgoszenia robót modernizacji elewacji budynku oraz terenu zewntrznego przy ul. Bonie 6 w Inowrocawiu 1. Podstawa opracowania : umowa zawarta z Wojskow Agencj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w obrbie 7-13-07, dzielnica Bielany INWESTOR Miasto Stoeczne

Bardziej szczegółowo

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50 ul. Ogrodowa, 8-00 Nowa Wie Wielka przy ul. Przemys owej b, 8-0 Brzoza dzia ka nr 7/ ul. Ks. dr W. gi /7 RZUT FUNDAMENTÓW :0 ARCHITEKTONICZN 0.00r. B UAN-IV/8//TO/88 INWESTOR: ul. Ogrodowa, 8-00 Nowa Wie

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 1. Lokalizacja obiektu: Przyjęto lokalizację obiektu w: - I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Widok budynku komunalnego od strony drogi. I.CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. BUDYNEK W ZAKRZEWIE PARCELE GM. BARUCHOWO I.1 Opis ogólny budynku. I.2 Opis szczegółowy budynku. I.3 Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

poz. S-2 poz. S-2 taras / podcie poz. S-2 poz. S-2 db1 pokój dzienny + aneks kuchenny parkiet A: 19,59 m2 up elbet. 25x25 cm poz.

poz. S-2 poz. S-2 taras / podcie poz. S-2 poz. S-2 db1 pokój dzienny + aneks kuchenny parkiet A: 19,59 m2 up elbet. 25x25 cm poz. RZUT PRTERU 5 600 65 5 UWGI: - pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne - barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania dostawcy systemu C 0 78 75 04 6 7 6 48 0 6 60 wentylacja nawiewna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler PROJEKT ALTANY Pi tek ul. Rynek 16 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. Jolanty Kepler 90-629 ÓDZ, ul Lipowa 26/2 tel./fax. /o-42/ 636-46-70 jkepler@interia.pl V. PROJEKT ALTANY Adres obiektu : PI TEK dz nr 855, 879, 853/4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 174,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

r=257 r=225 r=200 r=185 stopa fund. h=40 cm S-1 25x25 cm -2,91 piwnica terakota A: 24,59 m2 S-1 25x25 cm r=160 r=180

r=257 r=225 r=200 r=185 stopa fund. h=40 cm S-1 25x25 cm -2,91 piwnica terakota A: 24,59 m2 S-1 25x25 cm r=160 r=180 7 RZUT WNY 7 9 0 00 99 7 0 0 H 09 7 97 7 97 7 9 7 9 0 7 7 7 0 0 x,x, o 0 o 0 N h= 0 0 0 -,9 N N h= dw -, -,9 -,9 -,9 -,9 -, -,7 0 -,9 -, -, -,9 -,9 -,7 -, 0 -, dzarnia : 0, m 00 - - N 0 d7 0 S- x cm stopa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO REMONTU BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH KOMUNALNYCH W WIEBODZINIE. INWESTOR: GMINA WIEBODZIN UL. RYNKOWA 2, 66-200 WIEBODZIN. 1. DANE OGÓLNE: 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa...

Imię i nazwisko... klasa... Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa część praktyczna Zespół Szkół Nr 2 w Bochni rok szkolny 2007/2008 symbol cyfrowy zawodu 311[04] Imię i nazwisko... klasa...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87

S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieska 19, tel./fax (058)676-02-87 REMONT POMIESZCZE BIUROWYCH W BUDYNKU B URZDU GMINY W SZEMUDZIE DOKUMENTACJA TECHNICZNA EGZ. 1 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

r=257 r=225 r=200 r=185 stopa fund. h=40 cm S-1 25x25 cm -2,91 piwnica terakota A: 24,59 m2 S-1 25x25 cm r=160 r=180

r=257 r=225 r=200 r=185 stopa fund. h=40 cm S-1 25x25 cm -2,91 piwnica terakota A: 24,59 m2 S-1 25x25 cm r=160 r=180 7 9 7 0 00 99 7 0 RZUT WNY H 09 7 97 7 97 7 9 7 9 0 7 7 7 0 x,x, o o 0 N h= 0 -,9 N N h= dw -, -,9 -,9 -,9 -,9 -, -,7 -,9 -, -, -,9 -,9 -,7 -, -, dzarnia : 0, m 00 - - N 0 d7 0 S- x cm stopa fund. h=0

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a t e r e n i e Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w U l a n o w i e Lokalizacja: Działki nr ewid.408;409,1 połoŝone w Ulanowie

Bardziej szczegółowo

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic 31 nale y : - zasypa studzienk gruntem do poziomu terenu - grunt zag ci warstwami 3. Obmiar gruntu zasypowego : Grunt do zasypania studzienki do poziomu terenu na gł. ok. 2,0 m ok. 6,5 m 3 Obiekt nr 16-

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. nazwa obiektu NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Spis treści

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Zasady konstruowania schodów - podstawowe wymiary Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musz spełnia szereg warunków gwarantujcych bezpieczestwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DEEM Anna Dziuba-Jaglińska KOSZTORYS NAKŁADCZY- termorenowacja stropodachu Nazwa inwestycji : Projekt termorenowacji stropodachu oraz odnowienia schodów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WE0901. BUDOWA : Szkoła podstawowa OBIEKT : Budynek murowany ROBOTY : Remont kotłowni

FORMULARZ OFERTOWY WE0901. BUDOWA : Szkoła podstawowa OBIEKT : Budynek murowany ROBOTY : Remont kotłowni FORMULARZ OFERTOWY WE0901 BUDOWA : Szkoła podstawowa OBIEKT : Budynek murowany ROBOTY : Remont kotłowni ORGBUD-SERWIS Poznań 06.04.09 Str. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

pokoj 0.5 wykladzina dywan. A: 11,11 m2 pow. podlogi A: 17,43 m2 velux 140x78 +2,84

pokoj 0.5 wykladzina dywan. A: 11,11 m2 pow. podlogi A: 17,43 m2 velux 140x78 +2,84 RZUT PODDSZ 000 50 0 0 836 0 0 50 50 0 860 0 50 00 545 00 00 5 00 0 07 5 07 5 0 60 0 4 33 0 0 60 39 4 0 60 o h= cm 0.7 : 0,05 m : 5,46 m h= cm 00 00 4 8 5 85 4 333 4 0 35 0 9 3 9 04 99 d 94 08 9 h0 h0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY ul. I. Daszyńskiego 59F 43-450 USTROŃ REGON: P-070399967, tel. 609 653 566 NIP 548-005-64-10 OPIS TECHNOLOGII ROBÓT Opis miejsca prowadzonych robót. Budynek wybudowany został

Bardziej szczegółowo

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie

MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR. Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie MTBS SP Z. OO PRZEDMIAR Przedmiar wykonania prac remontowych budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Spółdzielczej 16 w Myszkowie 1 2 3 4 5 1 FUNDAMENTY I POSADZKI - PIWNICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo