DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 STADIUM BRANA Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 / Grudzidz tel DOKUMENTACJA PROJEKTOWA : Projekt wykonawczy cz opisowa : Budowlana 1 INWESTYCJA : Modernizacja budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego Katedry Ogrodnictwa Wydziau Ksztatowania rodowiska i Rolnictwa UWM. LOKALIZACJA : ul. Prawocheskiego 21 w Olsztynie dziaka nr 54-1/5 INWESTOR : Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul.oczapowskiego 2, Olsztyn Stanowisko Brana Imi i nazwisko Nr. upr. Specjalno Podpis Projektant konstrukcyjna in. Benedykt Reder Sprawdzajcy konstrukcyjna mgr in. Piotr wirzyski Opracowa konstrukcyjna mgr in. Anna Markiewicz UAN- IV/8346/113/TO/88 KUP/0130/PWOK/09 konstrukcyjna konstrukcyjna ciciel Zakadu in. Benedykt Reder Data opracowania :

2 Spis treci Opis techniczny do projektu wykonawczego 1.0 Inwestor 2.0 Jednostka projektowania 3.0 Lokalizacja inwestycji 4.0 Podstawa projektowania 5.0 Przedmiot inwestycji 6.0 Opis istniejcego stanu formalno prawnego nieruchomoci 7.0 Program uytkowy 8.0 Zestawienie powierzchni 9.0 Analiza nawietlenia pomieszcze 10.0 Forma architektoniczna obiektu 11.0 Opis architektoniczno - konstrukcyjny 12.0 Roboty wykoczeniowe 13.0 Zagospodarowanie terenu 14. Roboty ziemne i BHP robót ziemnych 15. Rusztowania i BHP przy rusztowaniach 16. Technologia robót rozbiórkowych 17.Uwagi kocowe Spis rysunków Rysunki Skala PZ1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 B1 Rzut fundamentów 1:50 B2 Rzut piwnic 1:50 B3 Rzut parteru 1:50 B4 Rzut pitra 1:50 B5 Rzut poddasza 1:50 B6 Rzut wiby dachowej 1:50 B7 Rzut dachu 1:50 B8 Przekrój A A 1:50 B9 Przekrój B B 1:50 B10 Elewacje 1:100 B11 Stolarka okienna i drzwiowa elewacje 1:100 B12 Inwentaryzacja stolarki okiennej 1:10 B13 Szczegó A 1:1 B14 Szczegó B 1:1 B15 Szczegó C 1:1 B16 Wymiarowanie okna typu A 1:10 B17 Wymiarowanie okna typu C 1:10 B18 Wymiarowanie okna typu D i E 1:10 B19 Wymiarowanie drzwi typu DZ1 1:10 B20 Wymiarowanie drzwi typu DE 1:10 B21 Wymiarowanie drzwi typu DP 1:10 B22 Wejcie do budynku 1:50 B23 Zamek górnych skrzyde okiennych inwentaryzacja. 1:1 B24 Zakrtka zamykajca okno inwentaryzacja. 1:1

3 K1 Rzut parteru wymurowania 1:100 K2 Rzut pietra wymurowania 1:100 K3 Rzut parteru wyburzenia 1:100 K4 Rzut pitra wyburzenia 1:100 K5 Rzut parteru zestawienie belek nadproowych 1:100 K6 Rzut pitra zestawienie belek nadproowych 1:100 K7 Rzut poddasza zestawienie belek nadproowych 1:100 K8 Ukad trzpieni elbetowych cian kolankowych i szczytowych 1:50 K9 Rzut konstrukcji stropu nad klatka schodow 1:50 K10 Szczegó I - K11 Szczegó II B12 Balustrada zewntrzna gówne wejcie do budynku 1:10 B13 Balustrada zewntrzna od strony po. zach. 1:10 K14 Pochwyt cienny typ A 1:25 K15 Balustrada i pochwyt cienny typ B 1:25 K16 Balustrada i pochwyt cienny typ C 1:25 K17 Balustrada i pochwyt cienny typ D 1:25 K18 Balustrada i pochwyt cienny typ E 1:25 K19 Balustrada typ F 1:25 K20 Prty mocowane w oknach 1:10 B21 Zadaszenie wejcia gównego do budynku 1:10 B22 Zadaszenie wejcia do budynku od strony pn. wsch. 1:10 B23 Zadaszenie wejcia do budynku od strony po. zach. 1:10 K24 Konstrukcja stropu nad pitrem 1:50 K25 Zestawienie projektowanych stalowych belek stropowych 1:20 K26 czenie stalowych belek stropowych 1:10 K27 Wzmocnienie istniejcych belek stropowych 1:10 K28 Wylewki elbetowe cz.1 1:20 K29 Wylewki elbetowe cz.2 1:20 K30 Wylewki elbetowe cz.3 1:20 K31 Pyta stropowa 1:20 K32 Wiece 1:20 K33 Trzpienie 1:20 K36 Mocowanie elementów maej architektury - K39 Posadzka i bieg schodowy na gruncie 1:20 K40 Schody pytowe bieg I 1:20 K41 Schody pytowe bieg II 1:20 K42 Schody pytowe bieg III 1:20 K43 Schody pytowe bieg IV 1:20 K44 Fundamenty pod ciany dziaowe 1:20 K45 Trzpienie w cianie dziaowej 1:20 K46 Podcig I 1:20 K47 Podcig II 1:20 K48 Supy 1:20 K49 Podcig III 1:20 K50 Podcig IV 1:20 K51 Kotwienie warstw cian zewntrznych -

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.0 Inwestor. Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 2.0 Jednostka projektowania. Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul. Ks. dr W. gi 1/ Grudzidz 3.0 Lokalizacja inwestycji. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziace nr 54 1/5 w Olsztynie. 4.0 Podstawa projektowania. Umowa z dnia r. Przyjta koncepcja dla danej realizacji z dnia r. Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461). Inwentaryzacja obiektu. 5.0 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego Katedry Ogrodnictwa Wydziau Ksztatowania rodowiska i Rolnictwa UWM to wic prace remontowe i roboty budowlane wymagajce pozwolenia na budow. Przebudowie poddany zostaje parter i pitro budynku. Zmianie ulega równie istniejcy dach, ze stropodachu na dach spadzisty. Podwyszone zostajciany, dziki czemu uzyskujemy dodatkowa kondygnacj poddasze uytkowe. Ca opracowania zawiera : 1. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynku wraz z nadbudow pitra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno naukowego 2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. 3. Ca opracowania w formie elektronicznej na CD w formacie PDF Opis istniejcego stanu formalno-prawnego nieruchomoci. Przedmiotowa nieruchomo poona jest na dziace dziace nr 54 1/5 w Olsztynie. cicielem nieruchomoci jest Uniwersytet Warmisko Mazurski z siedzib przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn.

5 7.0. Program uytkowy Planowana inwestycja bdzie spenia funkcj dydaktyczno badawcz dla realizacji z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Przede wszystkim stworzy wysoki poziom techniczny oraz profesjonalne zaplecze badawcze dla prac studialnych i projektowych nad obiektami architektury krajobrazu. Na parterze oprócz pomieszcze administracyjnych znajduje si pracownia szkókarska rolin ozdobnych i warzywniczych, sala seminaryjna oraz katedralna biblioteka z czytelni. Na pitrze znajduj si pomieszczenia administracyjne. Na poddaszu zlokalizowana jest pracownia florystyczna. W pracowni florystycznej (sala wicze 2) prowadzone b badania nad opracowaniem metod przedania trwaci kwiatów citych. Badany bdzie materia rolinny (pdy, licie, kwiaty, kwiatostany). Na tym pitrze umieszczone zostao równie atelier sztuki krajobrazu. B w niej prowadzone prace studialne i projektowe dotyczce obiektów architektury krajobrazu, a take opracowania z zakresu planistycznego. 8.0 Zestawienie powierzchni Powierzchnia zabudowy (budynek szkoy + cznik) 337,10 m 2 Kubatura 4483,43 m 3 PIWNICA PARTER

6 PITRO PODDASZE 9.0. Analiza nawietlenia pomieszcze. W budynku naley speni minimalny wymagany stosunek powierzchni przeszklenia okna do powierzchni posadzki pomieszczenia 1/8. WYMAGANA RZECZYWISTA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA m 2 PRZESZKLENIA PRZESZKLENIA m 2 m 2 PARTER ,04 4,88 9, ,66 6,46 6, ,15 5,77 11, ,68 3,08 6, ,97 1,87 2,26

7 PITRO ,15 2,52 6, ,77 2,10 2, ,01 4,38 4, ,58 1,32 2, ,70 2,09 6, ,15 1,39 2, ,78 1,35 2, ,21 1,40 2, ,48 2,44 6, ,28 1,41 2, ,41 2, ,69 1,71 2,26 PODDASZE POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA m 2 WYMAGANA POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA m 2 RZECZYWISTA POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA Okno Okno Okno suma O ,54 19,82 6,05 8,20 5,67 19, ,98 5,87 3,63 4,10 1,89 9, Forma architektoniczna obiektu Obiekt trzykondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja to poddasze uytkowe, podpiwniczony, wolnostojcy, usytuowany jest na terenie dzielnicy Kortowo w Olsztynie. Powsta ok roku. Jego plan jest symetryczny wzdnie i poprzecznie. Budynek posiada zwart bry. Wybudowano go z bardzo dobrej jakoci cegy ceramicznej, penej co wg zalece konserwatora zabytków naley uwidoczni. Elewacja poudniowo wschodnia i pónocno zachodnia s siedmio osiowe, posiada dwa szerokie ryzality po bokach. Ryzality na elewacji pónocno zachodniej s okoo dwa razy gbsze. Budynek stoi na lekko pochylonym terenie. Elewacja pónocna i poudniowa s picioosiowe. Wejcie ówne stanowi dwuskrzydowe drzwi od strony poudniowo wschodniej. Na elewacji pónocno wschodniej zlokalizowane s drzwi ewakuacyjne ( istniejcy otwór ). Od strony pónocno zachodniej widoczne jest wejcie do piwnicy, które zlokalizowane jest poniej poziomu terenu. Nad wejciami naley wykona daszki o lekkiej konstrukcji z profili stalowych krytych pytami z poliwglanu litego w kolorze mlecznym. W budynku zaprojektowane s okna z drewna klejonego, dwudzielne, dwupoziomowe, z profilowanym lemieniem przechodzcym. Górne skrzyda zwieczone sukiem odcinkowym. Posiadaj profilowane supki. Szczebliny, supki i detale architektoniczne naley odtworzy na oknach nowoprojektowanych zgodnie z elementami na istniejcych oknach przedstawionych na rysunkach w dokumentacji. Okna projektowane malujemy na jeden kolor, a okna poddane renowacji b dwubarwnej, mazerunkowej kolorystyki. W strefie cokoowej, od strony poudniowo zachodniej i pónocno zachodniej, gdzie cokó jest wyszy, znajduj si dwuskrzydowe okna zwieczone ukiem odcinkowym. Na centralnych osiach tych elewacji usytuowane s wejcia do piwnic. Oba otwory w murze zwieczone sukowo. Wejcia s osonite murkami, które naley wy pytkami klinkierowymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku i prowadz do nich w dó betonowe stopnie pokryte pytkami ceramicznymi mrozoodpornymi, antypolizgowymi w kolorze ciemnych cegie. Na wszystkich elewacjach przywracamy ceglany gzyms obiegajcy budynek tu pod lini okien I pitra. Gzyms stanowi trzy warstwy cegie wysunitych schodkowe z lica muru. Dach wielospadowy o duym kcie pochylenia poaci dachowych, kryty dachówk ceramiczn esówk w kolorze naturalnej czerwieni. m 2

8 11.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny Istniejcy budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegy ceramicznej penej. Posadowienie bezporednie, awy fundamentowe z kamienia polnego ciosanego. Stropy wykonane w formie pyty Kleina typu cikiego. Stropy nad piwnic pozostaj w formie niezmienionej tj. w formie sklepie odcinkowych. UWAGA: ze wzgldu na wiek budynku oraz wykonywanie robót wewntrz budynku, w tym roboty ziemne naley zwraca szczególn uwag na niebezpieczestwo poredniego uszkodzenia konstrukcji budynku. Zminimalizowa naley wystpowanie procesów budowlanych, charakteryzujcych si dynamicznym oddziaywaniem na pode gruntowe. W bezporednim siedztwie przedmiotowych budynków nie naley stosowa sprztu budowlanego Fundamenty. UWAGA: przed rozpoczciem robót ziemnych naley uzgodni szczegóy realizacji prac z geotechnikiem penicym na danej budowie nadzór geotechniczny. W obiekcie fundamenty pod cianami nonymi wykonane s z kamienia polnego ciosanego. Wg ekspertyzy zaczonej do projektu posiadaj od cm odsadzki i s zagbione od cm poniej poziomu piwnic. Ze wzgldu na zwikszenie oddziaywa na awy fundamentowe poprzez nadbudow kondygnacji naley istniejce fundamenty wzmocni. Zachodzi wic konieczno wykonania gbokich wykopów fundamentowych. W przypadku przegbienia wykopu, ubytek uzupeni betonem B-10. Prace ziemne rozpocz naley od wykonania czciowych wykopów odsaniajcych istniej piwnic. Wykopy w okolicy piwnicy naley pogbia systematycznie dochodzc do poziomu fundamentów. Znaczna gboko wykopów wymaga zastosowania skarp o pochyleniu gwarantujcym stabilno zboczy. Kt nachylenia skarp naley uzgodni z geotechnikiem penicym nadzór geotechniczny, biorc pod uwag stan i rodzaj gruntu (uwaga: dopuszcza si zastosowanie systemowych umocnie skarp po uzgodnieniu z inspektorem i geotechnikiem). Ze wzgldu na znaczn gboko wykopów, cay teren prowadzenia robót ziemnych naley ogrodzi ogrodzeniem trwaym o wysokoci min. 2,00 m oraz dodatkowo oznaczy teren tablicami informujcymi o ryzyku wpadnicia do gbokich wykopów. Projektuje si wykonanie fundamentów w postaci wylewek fundamentowych z betonu B-15 dolanych do istniejcych aw fundamentowych zewntrznych jednostronnie, wewntrznych po obu stronach na szeroko min. 15 cm. Rozwizanie to zakada konieczno wykonania poczenia nowowykonywanych wylewek z konstrukcj istniej, poprzez wykonanie zbrojenia spinajcego oba elementy (wizki prtów 7owinite spiralnie prtem AI izabetonowane w wywierconych otworach rednicy 50 mm oraz wykonanie podchwycenia fundamentów poprzez wykonanie podlewki pod istniejcym fundamentem). UWAGA: Wszelkie prace fundamentowe w obszarze bezporedniego ssiedztwa istniejcego fundamentu, w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia gruntu pod istniejcym fundamentem oraz poredniego naruszenia konstrukcji istniejcego budynku, naley wykonywa w sposób rczny z zachowaniem szczególnych rodków ostronoci. W przypadku stwierdzenia naruszenia struktury poda w miejscu wykonywania fundamentów, wykona naley wymian naruszonego gruntu na beton B-10. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu poda gruntowego wraliwego na zmiany wilgotnoci (grunty zwie jak gliny i iy), naley niezwocznie zamkn w.w. dno przez wykonanie

9 wylewki z betonu B-10. Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na uplastycznionym/ rozwodnionym podu gruntowym. Przed rozpoczciem prac ziemnych i fundamentowych zaleca si dokonanie inspekcji konstrukcji istniejcego budynku. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze (np. pknicia cian) konstrukcji naley zgosi to inspektorowi w celu okrelenia dalszego sposobu prowadzenia prac budowlanych. Ze wzgldu na brak penej inwentaryzacji istniejcych aw fundamentowych, przedstawione wymiary wylewek elbetowych maj charakter orientacyjny. W trakcie prac fundamentowych naley wykona inwentaryzacj danego fragmentu fundamentów i dostosowa wymiary do wymaganej geometrii. W trakcie prowadzenia prac ziemnych, naley liczy si z ewentualnoci wystpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (np. konieczno usunicia zalegajcego gruzu, betonu, kolizja z nieczynnymi instalacjami podziemnymi). Naley zwróci szczególn uwag na ryzyko uszkodzenia istniejcych przyczy instalacyjnych (prace ziemne wykonywane w sposób rczny). W przypadku odamania si czci fundamentu naley miejsce to uzupeni betonem B15. W projekcie przyjto 40% uzupenienia ubytków po fundamentach. W przypadku wystpowania jakichkolwiek wtpliwoci co do sposobu wykonywania prac, a w szczególnoci co do stanu oraz rodzaju gruntu, naley wstrzyma realizacj prac i niezwoczni powiadomi inspektora oraz projektanta. Pod projektowanymi ciankami dziaowymi naley wykona fundamenty z betonu B15 na boko 15 cm ciany projektowane. Na parterze i pitrze zaprojektowano cianki dziaowe gr. 12 cm murowane z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5 cianki murowane poczone z prostopadymi cianami konstrukcyjnymi poprzez trzpienie z prtów stalowych Ø6 ze stali A 0 w kadej spoinie poziomej. Na poddaszu cianki naley wykona z pyt gipsowo kartonowych na stelau stalowym i wypeni we mineraln mikk. Murowane z cegy ceramicznej penej na zaprawie cem. wap. gr. 38 cm tylko gówne ciany w osiach 2 i 3. ciany zewntrzne poddasza scianami dwuwarstwowymi. Cz konstrukcyjna gr. 24 cm wykonana jest z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5, które stanow wypenienie midzy trzpieniami elbetowymi czcymi wieniec w poziomie stropu poddasza z wiecem pod murat. Cz osonowa wykonana z cegy ceramicznej penej dopasowanej kolorystycznie do cegie na czci istniejcej budynku. Mocowane ze cian konstrukcyjn przy pomocy kotew drutowych. Liczba kotew w powierzchni ciany 5szt./m Murowanie z bloczków gazobetonowych enie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpyw na prawidowo wykonania caego budynku. Pierwsz warstw elementów naley murowa na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachoway stabilno (warstwa zaprawy nie powinna przekracza 1 cm). Prawidowo uenia bloczków w naroach budynku oraz wzdcian naley sprawdzi za pomoc poziomicy oraz rozpitych linek murarskich. Nierównoci uenia poszczególnych elementów naley korygowa przy pomocy gumowego motka. Wierzchni paszczyzn warstwy bloczków naley wyrówna specjaln pac wyrównawcz, a nastpnie dokadnie oczyci szczotk z wszelkich drobin i pozostaci po szlifowaniu.

10 Na oczyszczon powierzchni naley nanie warstw zaprawy. Zapraw mona na na odlegci kilku metrów. Jednak dugo nakadanej zaprawy naley dostosowa do warunków atmosferycznych. Ukadany bloczek naley starannie dosun do cianki bloczka poprzedniego i docisn do spoiny poziomej, ostukujc go gumowym motkiem. ciany dziaowe Przy poczeniach ciany zewntrznej z wewntrzn, zwaszcza jeli jest to ciana konstrukcyjna z innego materiau mona zastosowa poczenie na styk z zastosowaniem trzpieni z prtów stalowych. Rys. nr 1 czenie cianek wewntrznych cian wewntrzn mona poczy z zewntrzn przez wprowadzenie do przegrody zewntrznej bloczków ciany wewntrznej na gboko okoo 150 mm. Rys. Nr 2 Schemat czenia ciany zewntrznej z wewntrzn Przed rozpoczciem prac murarskich naley sprawdzi poziomy we wszystkich naronikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie at, które pozwol na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam poziomów. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. dzie chroni mury przed wciganiem wilgoci. Ukada si j pod pierwsz warstw pustaków gazobetonowych. Wykona izolacj z 1 warstwy papy na lepiku, ukadanej pasami czonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakad. Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy uyciu zaprawy ciepochonnej temperatura otoczenia nie moe by nisza ni +5 C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si tylko do zapraw tradycyjnych. Przygotowanie zaprawy. Do cian zewntrznych warstwowych oraz do wszystkich cian wewntrznych naley stosowa zwyke zaprawy murarskie. Wane jest, by zaprawa miaa odpowiedni konsystencj.

11 Zbyt pynna bdzie cieka w otwory pustaków, a zbyt gst trudno bdzie rozprowadzi. Ziarna kruszywa nie mog by zbyt due i ostre, bo mogyby uszkodzi izolacj przeciwwilgociow. Poziomowanie poda. Pode pod pierwsz warstw pustaków musi by równe. Trzeba je wypoziomowa, aby unikn spotgowania odchyle podczas murowania. Mona to zrobi przy uyciu poziomicy owej albo za pomoc niwelatora. Przygotowanie bloczków. Istotne jest, aby przed rozpoczciem murowania zwil bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zapraw. Odpowiednia ilo wody niezbdna jest do prawidowego wizania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoczeniu procesu wizania miaa ona odpowiedni wytrzyma. Szczególnej starannoci naley do w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niszych dopuszczalne jest zwilanie tylko samej paszczyzny stykajcej si z zapraw. Pierwsza warstwa zaprawy. Przystpujc do prac murarskich postpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od uenia warstwy wyrównawczej, któr wykonujemy z zaprawy murarskiej rozonej równomiernie na caej szerokoci muru. W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstw wyrównawcz ukada si na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu poda, zwileniu pustaków i przygotowaniu zaprawy mona przystpi do murowania. Zaczynamy murowanie. Murowanie cian zewntrznych rozpoczyna si od naroników. Zalenie od rodzaju pustaków przeznaczonych na ciany jednowarstwowe, naronik mona wykona tylko z podstawowych elementów penowymiarowych albo przy uyciu elementów uzupeniajcych: poówkowych i naronikowych. Trzeba pamita o naniesieniu zaprawy na boczn powierzchni bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po ueniu pustaków sprawdza si poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym motkiem. Kolejne warstwy naroników W kadym naroniku najlepiej jest u minimum trzy warstwy bloczków zanim wypeni si odcinki cian pomidzy nimi. Fachowo okrela si to wyciganiem naroników. Bloczki w naronikach musz by uone naprzemiennie. Naley zadba o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich naronikach Sprawdzanie pionu Kontrol pionowego wykonania muru powinno si przeprowadza przy uyciu poziomicy, po ueniu kadej kolejnej warstwy bloczków w naroniku. Kontrol poziomego uenia bloczków pomidzy naronikami, umoliwi rozcignicie sznurka murarskiego. czenie poziome Budowanie w systemie z piórem nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomidzy pustakami. Niezbdna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uywa si wic tylko do czenia kolejnych warstw bloczków, nakadajc j kielni murarsk, koniecznie równomiernie, na ca górn powierzchni ju uonej warstwy elementów. Grubo warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosi 8-15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie moduu wysokoci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uwaa si rozkadanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkadanie zaprawy w postaci pasów wzd

12 krawdzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nonoci muru z uwzgldnieniem rzeczywistej szerokoci spoiny. Naley mie jednak na wzgldzie, i stosowanie tego sposobu ukadania zaprawy zmniejsza nono muru nawet o ponad 50%. Uwaga! zapraw naley ukada na caej szerokoci muru. czenie pionowe Bloczki kolejno wmurowywane w warstwczy si ze sob tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie s tak wyprofilowane, e poczenie to zapewnia odpowiedni wytrzyma i szczelno muru. Aby unikn zrolowania si zaprawy, pustaki trzeba wsuwa od góry w wyprofilowania ju ustawionych elementów i dopiero potem dociska do zaprawy. Ustawianie bloczków. Podczas murowania cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina si pomidzy gotowymi naronikami. Uatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków ukadanych w warstwie. Ustawienie bloczków dopasowuje si do wysokoci sznurka i enia innych bloczków, korzystajc przy tym z gumowego motka. ciana pomidzy naronikami. Wykonuje si j dopiero, gdy w naronikach uone s pierwsze warstwy bloczków. Wczeniej trzeba sprawdzi, czy poziom bloczków w naronikach jest identyczny. Pomóc w tym mog pionowe aty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ciany zawsze rozpoczyna si od naroników. Przewizania w murze. Bloczki ukada si w kolejnych warstwach w sposób zapewniajcy prawidowe ich przewizanie. Spoiny pionowe w ssiadujcych ze sob warstwach w adnym wypadku nie mog si pokrywa, lecz musz by przesunite o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoci pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to moliwe, zaleca si wykonanie przewizania poprzez przesunicie wynoszce pó pustaka w dwóch ssiadujcych warstwach muru. bloczków czenie ciany zewntrznej i dziaowej. ciany dziaowe zwykle buduje si po wymurowaniu cian nonych (zewntrznych i wewntrznych), jednak trzeba pamita o wczeniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Pos one jako czniki pomidzy cian no a dziaow. Jednym kocem powinny by zatopione w zaprawie tworzcej poziom spoinciany nonej, a drugim - w poziomej spoinie ciany dziaowej. Po wymurowaniu ciany dziaowej ewentualn szczelin pomidzy cian a stropem (1 do 2 cm) wypenia si zapraw murarsk lub piank montaow. Uwaga!ciany wewntrzne (none oraz dziaowe) muruje si na zaprawie zwykej. Po zakoczeniu dnia pracy zaleca si zabezpieczenie, np. foli lub pap ostatniej warstwy pustaków i wieej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Naley równie chroni "koron" ju wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególnoci naley unika sytuacji, w której wody opadowe dostaj si w drenia pustaków i zawilgacaj od wewntrz cian. Docinanie bloczków. Jeli ciany budynku nie maj moduowych rozmiarów pozwalajcych na wykonanie ich tylko z penych elementów, pojedyncze bloczki ukadane w kolejnych warstwach ciany lub bezporednio pod stropem trzeba bdzie przyci. Do cicia mona u rcznej pilarki brzeszczotowej z napdem elektrycznym lub piy stoowej z tarcz diamentow.

13 Wmurowanie docitych elementów. Bloczki docite powinno si wmurowywa w rodkowej czci ciany, moliwie jak najdalej od jej naroników. Ukadajc je w kolejnych warstwach, trzeba pamita o przesuniciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgldem spoiny w ssiedniej warstwie bloczków. Niezbdne jest przy tym wypenienie zapraw pionowych pocze pomidzy bloczkami docitymi a penowymiarowymi. Uwaga! Przy wykonywaniu zewntrznych cian jednowarstwowych nie powinno si uzupenia przerw b ubytków w murze elementami o wikszej przewodnoci cieplnej, np. cegami penymi (chyba, e ciana w tym miejscu zostanie docieplona materiaem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów naley d do stosowania bloczków nieprzycinanych. Zaprawa w pionie ( przy zastosowaniu bloczków wpust pióro). Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ciany. S to nie tylko poczenia docitych pustaków z penowymiarowymi, ale take wszystkie poczenia, w których wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by zespolona z gadk czoow powierzchni innego, na przykad w naroach i skrzyowaniach cian. Pustaki poówkowe. Zastosowanie bloczków poówkowych usprawnia i przypiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, które zaleca si projektowa w module. Eliminuje to konieczno docinania bloczków. Wiercenie otworów. W gotowym murze bez problemów mona wykonywa otwory, na przykad pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez cian. Robi si to za pomoc wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertem koronowym. Uwaga! Podczas wykonywania otworów w cianach nie zaleca si stosowa elektronarzdzi z udarem Schemat wznoszenia cian gipsowokartonowych Wytyczanie ciany Przebieg ciany wyznacza si na pododze za pomoc sznura lub liniau, zaznaczajc ewentualne otwory drzwiowe. Nastpnie nanosi si przebieg ciany za pomoc poziomicy i atyna otaczajce ciany i stropy. Przy cianach wyszych ni 3 m do wyznaczania pionu naley u niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewa poziomica nie daje dostatecznej dokadnoci pomiaru. Profile przyczeniowe Profile przyczeniowe UW mocuje si do posadzek i stropów za pomoc uniwersalnych elementów

14 mocujcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dwikoszczelnoci wszystkie profile mocowane do poda musz by podklejone ta uszczelniaj. Profile supkowe Profile CW musz wchodzi w górny profil UW na boko co najmniej 1,5 cm. Profil CW supkowy wkada si najpierw w dolny profil UW, a nastpnie w górny. Profile supkowe rozmieszcza si w odlegci 60, 40 lub 30 cm, w zalenoci od zalece wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstpne. Korekt ustawienia wykonuje si na etapie przykrcania pyt (rozstawianie profili do pyty). Odleg ostatniego profilu od ciany nie powinna by mniejsza ni 30 cm. Jeli tak nie jest, naley wszystkie profile przesun o odpowiedni odleg zmniejszajc rozstaw pomidzy pierwszym i drugim profilem. Pokrycie pierwszej strony ciany Pokrycie pierwszej strony ciany naley rozpocz od przykrcenia pyty szerokoci 120 cm. Odstp midzy wkrtami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa pyt jest mocowana w odstpach równych 75 cm. Przy mocowaniu pyty koryguje si poenie rozstawionych wczeniej profili. yty nie powinny sta na podu, lecz by podniesione o ok. 10 mm. U góry naley pozostawi 5 mm szczelin umoliwiaj kompensacj drga i ugi stropu. Wypenia si j kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykrca si do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Izolacja przestrzeni pomidzy pytami Po zapytowaniu pierwszej strony ciany i po ueniu w rodku ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), naley umieci midzy profilami we mineraln lub szklan i zabezpieczy j przed osuniciem. Sztywna wena w pytach nie wymaga z reguy dodatkowego mocowania. We w postaci maty zabezpiecza si przed osuniciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dugich wkrtach wkrcanych w profile.

15 Pokrycie drugiej strony ciany Pokrycie drugiej strony ciany naley rozpocz od przykrcenia pyty szerokoci 60 cm (lub mniej w przypadku przesunicia profili), aby wzajemne przesunicie spoin z obu stron ciany byo równe odlegci midzy profilami CW. Po zamkniciu drugiej strony ciana uzyskuje ostateczn stabilno. W przypadku cian wysokich (6 10 m) pytowanie naley prowadzi jednoczenie po obu stronach ciany, aby nie ulega ona deformacji podczas montau. Jeeli wysoko ciany jest wiksza ni dugo pyty, sztuko-wanie pyty naley prowadzi naprzemiennie u góry i dou ciany. Sztukówki nie powinny by krótsze ni 30 cm Wznoszenie ciany zewntrznej. ciana skada si z warstwy nonej oraz elewacyjnej, a warstwy muru czone s za pomoc specjalnych kotew. Warstwa nona gr. 24 cm wykonana jest z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5, które stanow wypenienie midzy trzpieniami elbetowymi czcymi wieniec w poziomie stropu poddasza z wiecem pod murat. Warstwa elewacyjna wykonana z cegy ceramicznej penej dopasowanej kolorystycznie do cegie na czci istniejcej budynku. Mocowane ze cian konstrukcyjn przy pomocy kotew drutowych ze stali kwasoodpornej. Liczba kotew w powierzchni ciany 5szt./m 2. S to kotwy przeznaczone do wkadania w zapraw podczas wznoszenia ciany. Przyjto kotwy typu L 29 zakadajc, e spoina midzy elementami bdzie wynosia od 13 do 17 mm Nadproa Nadproa cianki dziaowe W nowoprojektowanych cianach dziaowych z bloczków gazobetonowych projektuje si wykonanie nadproy prefabrykowanych do cian dziaowych o przekroju 8x12 cm. Bezporednio pod miejscami opar nadproy wykona naley poduszki betonowe o gr. 12cm z zaprawy szybko twardniejcej. Dugo belek nadproowych naley dobra w taki sposób, aby speniony by minimalny warunek oparcia ich koców na murze mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z o betonu komórkowego. Nadproa z zastosowaniem belek nadproowych do cian dziaowych montuje si jednoczenie ze wznoszeniem murów.

16 Nadproa L19 Nad wykutymi otworami w cianach konstrukcyjnych zaprojektowano nadproa prefabrykowane zone z belek L-19. Nadproa uone na betonowych poduszkach gr. 12 cm z zaprawy szybko twardniejcej. Dugo belek nadproowych naley dobra w taki sposób, aby speniony by minimalny warunek oparcia ich koców na murze 9 cm. Technologia wykucia otworów i rozebrania cian. podstemplowa obustronnie konstrukcj stropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstaw stempli l = 1,00 m, stemple naley postawi na istniejcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180 mm, w górnej czci stempli pod stropem naley za desk z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180 mm, stemple naley postawi w odlegci 1,00 1,20 m od ciany w której wykuwany dzie otwór lub rozbierana ciana, wytrasowa otwór przeznaczony do wycicia, wyku bruzd na grubo poowy ciany dla osadzenia nadproa, na podporze naley wykona poduszk betonow gr. 12,0 cm z zaprawy szybkowicej, osadzi nadproe, przestrze pomidzy nadproem a pozosta nad nim cian wypeni zapraw cementow i zaklinowa klinami stalowymi co 50 cm, po zwizaniu zaprawy te same czynnoci wykonujemy z drugiej strony muru rozebra ostronie czciany, po wykonaniu caego nadproa rozebra stemplowanie stropu, wykona natrysk cementowy oraz tynk cem.-wap. kat. I I wykona gad gipsow, wykona powoki malarskie. Przed przystpieniem do rozbiórki cian naley dokona inwentaryzacji fotograficznej istniejcych elementów konstrukcyjnych. Przed przystpieniem do prac zwizanych z wykonywaniem otworów naley dokona kontroli stanu technicznego cian konstrukcyjnych w celu upewnienia si, i prace zwizane z wykuwaniem otworów nie spowoduj pojawienia si pkni i uszkodze. W przypadku pojawienia si jakichkolwiek nieprawidowoci, naley natychmiast przerwa roboty, zabezpieczy konstrukcj i powiadomi projektanta.

17 Nadproa elbetowe W nowoprojektowanych cianach z bloczków gazobetonowych na ostatniej kondygnacji oraz nad niektórymi otworami w cianach istniejcych na których opieraj si projektowane stalowe belki stropowe projektuje si nadproa elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25, zbrojone stal A III. Otulina prtów gruboci 20 mm. Bezporednio pod miejscami opar nadproy wykona naley poduszki betonowe o gr. 12cm z zaprawy szybko twardniejcej. Minimalne oparcie ich koców na murze wynosi 25 cm. W przypadku wykonywania nadproa elbetowego w czci istniejcej, naley zachowa zewntrzne nadproa ukowe Podcigi. Podcigi elbetowe wylewane na mokro z betonu B-25. Podcigi naley wylewa razem ze schodami. Zbrojone stal A-III (prty gówne) oraz A-I strzemiona Stropy. Stropy ponad parterem naley rozebra tak aby pozosta tylko strop Kleina, nastpnie powierzchni cegie i belek stropowych oczyci i na tak przygotowane pode u styropian EPS gr.12 cm, nastpnie foli polietylenow 2x i posadzk cementow gr. 5 cm. Na parterze naley wykona sufit podwieszony z pyt gipsowo kartonowych ognioodpornych gr. 2x1.25 cm na stelau stalowym mocowanym do istniejcego stropu na wysokoci 3,30 m od poziomu posadzki na parterze. Nad pomieszczeniami mokrymi naley zastosowa pyty wodo i ognioodporne. Strop nad pitrem w czci rodkowej budynku naley cakowicie rozebra. W miejscu tym wykona pyty jednokierunkowo zbrojone gr.12 cm z betonu B 25, zbrojone stal Ø 12 34GS A-III pomidzy projektowanymi stalowymi belkami stropowymi. Na pytach naley u styropian EPS gr.15 cm (10+5cm), 2x foli polietylenow i wykona posadzk cementow gr. 5 cm. Strop nad pitrem w czciach bocznych budynku czciowo zostan rozebrane i zostan wykonane yty jednokierunkowo zbrojone gr.12 cm z betonu B 25, zbrojone stal Ø 12 34GS A-III pomidzy projektowanymi stalowymi belkami stropowymi. Istniejce belki stropowe naley wzmocni poprzez przyspawanie do nich dwóch ceowników C40 z dospawan od góry blach gr. 1,5cm. Na nowoprojektowanej pycie elbetowej i na oczyszczonych cegach od stropu Kleina ukadamy styropian EPS gr. 15cm (10+5cm), 2xfoli polietylenow i posadzk cementow gr. 5cm Supy i trzpienie elbetowe. upy elbetowe o wymiarach 30 x 38 cm i 35 x 38 cm, zbrojone stal A-III oraz strzemionami A- I, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm. Trzpienie elbetowe o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojony stal A-III oraz strzemionami A-I, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm. Trzpienie elbetowe wylewane równolegle z wiecami poniej trzpieni elbetowych. Na parterze w miejscu gdzie bdzie pogbiane pomieszczenie naley wykona trzpienie elbetowe w cianie dziaowej 12x12cm zbrojone stal AIII oraz strzemionami AI. Prty naley osadzi w projektowanym fundamencie Wiece i wylewki elbetowe stropów Wiece elbetowe 24 x 24 cm i 24 x 64 cm zbrojone stal A-III 4 12 oraz strzemionami ze stali A-I 6 co 25 cm, z betonu B25. Otulina zbrojenia 2 cm. Wiece wylewane równolegle z wylewkami stropowymi.

18 Wylewki elbetowe zbrojona stal A-III, z betonu B-25. Otulina zbrojenia 2 cm 11.8 Nakrywy kominowe Nakrywy kominowe z cegy ceramicznej penej na zaprawie cem. wap. M5, zbrojone prtami ze stali A-I 6. Kolorystyk cegie dobra do istniejcej na budynku Zamurowanie otworów. Zamurowania istniejcych otworów zaprojektowano z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie cem - wap. M5. Co spoin naley wykona zbrojenie za pomoc dwóch prtów Ø6 mocowanych w murze istniejcym. Na styku muru nowego ze starym naley za obustronnie siatk anty rysow z wókna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kadej strony otworu). Poszczególne pasma siatki ukada pionowo lub poziomo z zakadem szerokoci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, siatki bez oklejenia. Ca dwustronnie otynkowa. Naley w spoinach wykona przewizanie za pomoc prtów Ø6 ze stali ocynkowanej St3S co spoin. W tym celu naley wywierci otwór na gboko l=12cm. Nastpnie oczyci i przedmucha otwory. Do montau prtów w istniejcych cianach naley wykorzysta zapraw iniekcyjn FIS VT 380 C lub inn o tych samych lub lepszych parametrach. W dalszej kolejnoci dokonujemy iniekcji ywicy do otworu. Osadzamy prt zbrojeniowy przed upywem czasu korekty( zgodnie z danymi producenta) i odczekujemy wymagany czas utwardzenia Kominy wentylacyjne. Ze wzgldu na konieczno zwikszenia iloci przewodów wentylacyjnych oraz zmian ich lokalizacji, projektuje si wykonanie nowych przewodów z rur spiro uonych w wykutych bruzdach. Od poziomu poddasza naley je obmurowa ceg ceramiczn pe (na zaprawie cem.- wap. M-5).Na nowoprojektowanych kominach wykona naley nakrywy kominowe Schody Schody zewntrzne zejcie od strony pónocno zachodniej i poudniowo - zachodniej. Poniewa budynek i jego otoczenie znajduj si w strefie ochrony konserwatorskiej forma zejcia do budynku pozostaje bez zmian. Naley je jednak odnowi. W tym celu na murkach oporowych przy zejciu naley : Odbi odparzony i luny tynk Uzupenienie zapraw tynkarskich Wyenie pytkami klinkierowymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku istniejcym. Stopnie Wykona napraw schodów za pomoc zaprawy cementowej do wypeniania ubytków betonu. Wyenie pytkami ceramicznymi, antypolizgowymi, mrozoodpornymi matowymi w kolorze ciemnych cegie na budynku istniejcym. Pytki ukada na klej mrozoodporny Schody zewntrzne wejcie od strony pónocno - wschodniej. Poniewa w miejscu wejcia do budynku obniamy poziom posadzki od wewntrz, naley: sku istniejce stopnie betonowe

19 wykona nowy podest wys. h = 14 cm, szer. 260 cm i wysig 160 cm, z kostki granitowej czarnej drobnej 4 6 cm na podsypce stabilizowanej cementem w iloci 25 kg/m 3 gr. 15 cm i podsypce z tucznia gr. 20 cm Schody zewntrzne wejcie od strony poudniowo wschodniej(gówne). W miejscu gdzie projektowane jest nowe wejcie do budynku naley wykonaagodny, dugi podjazd zgodnie z rys. B22. Zaprojektowano go z kostki granitowej drobnej 4 6 cm w kolorze czarnym na podsypce stabilizowanej cementem 25 kg/m 3 gr. 10 cm i podsypce z tucznia gr cm. Tucze ukadamy warstwami 10 cm i zagszczamy go w sposób rczny, tak aby nie naruszy konstrukcji budynku. Po obu stronach podejcia zaprojektowane zostay murki murowane z cegy ceramicznej penej na zaprawie wapiennej barwionej w masie na kolor S4550-Y90R (NCS) Schody wewntrzne. Schody wewntrzne zaprojektowano jako pytowe elbetowe z betonu B25 zbrojone stal A III. Naley wylewa je jednoczenie z podcidami. Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by na budowie skadowana na placu magazynowym, na podkadach drewnianych (rozstawionych 2,0-^2,5 m) b przenonych stojakach,pod zadaszeniem. Nie wolno ukada stali porednio na gruncie. Prty zbrojeniowe naley segregowa wedug klas i gatunków, rednicy i dugoci. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuje taki czynnoci jak czyszczenie, prostowanie cicie, gicie i monta. Zbrojenie powinno by oczyszczone, aby zapewni dobr wspóprac betonu i stali w konstrukcji. Naley wic usun z powierzchni prtów zanieczyszczenia smarami, farb olejn itp. Oczyszczone i wyprostowane prty tnie si na odcinki dugoci wynikajcej z projektu. Pocite prty nastpnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prty mona wygina rcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujc trzpienie zamocowane w blacie stou zbrojarskiego lub za pomoc gitarek rcznych lub mechanicznych. Wygite prty zbrojeniowe i strzemiona montuje si bezporednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenia naley ukada po sprawdzeniu i odbiorze deskowa przez inspektora budowy. Zbrojenie mona ukada od razu w deskowaniu. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza si rozstaw prtów. Zbrojenie przed zabetonowaniem naley przedstawi inspektorowi budowy i uzyska jego pozwolenie na wykonywanie dalszych prac. Zbrojenie powinno by tak usytuowane, aby nie ulego uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukadania i zagszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prtów betonem, stosuje si rónego rodzaju wkadki i podkadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by poczone drutem wizakowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje si najczciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnoci uonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo otuliny), rozstaw strzemion, poenie zczy, ugo zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naley odnotowa w dzienniku budowy. Mieszank betonow ukada si po sprawdzeniu deskowa i rusztowa oraz zbrojenia elementów. Skad mieszanki powinien by zgodny z opracowan recept robocz. Jednym z najwaniejszych problemów podczas ukadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skadników. Dlatego wysoko swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gstoplastycznej nie powinna przekracza 3 m. Im mieszanka jest bardziej cieka, tym

20 atwiej rozsegregowuje si. Dlatego mieszanka cieka powinna by ukadana przy uyciu rynien lub rur i tak, aby wysoko jej swobodnego opadania nie przekraczaa 50 cm. Dojrzewajcy beton naley pielgnowa: Chroni jego odsonite powierzchnie przed szkodliwym dziaaniem czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni sonecznych i mrozu), Utrzymywa w staej wilgotnoci siedem dni w przypadku cementu portlandzkiego, Obcienie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzt transportowy i deskowanie Dopuszcza si po osigniciu przez beton wytrzymanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, e odksztacenie deskowanie nie spowoduje rys i uszkodze w niedojrzaym betonie Konstrukcja dachu. Dach spadzisty, w czci rodkowej patwiowo kleszczowy, nad ryzalitami dach jtkowy. Konstrukcj dachu naley zaimpregnowarodkiem impregnujcym FOBOS M 4 w iloci 200 g/m 2. Dach kryty dachówk ceramiczn esówk w kolorze naturalnej czerwieni. Elementy koszowe i narone systemowe. Naley stosowa siatki przeciw owadom na pasie podrynnowym. Równie wykoczenia przy kominach wykona jako systemowe. Dachówki wentylacyjne stosowa w iloci 1 na 50m 2. Na dachu naley równie zastosowa lawy kominiarskie typu F, barkierki niegowe typu F i stopnie dachowe prowadzce z okna dachowego wyazowego Konstrukcja dachu patwiowo - kleszczowego. Drewno z gatunków iglastych, klasy C24, krokwie koszowe z drewna klejonego GL28h Klasa uytkowania konstrukcji: klasa 2 t nachylenia poaci dachowej = 37,0 o Rozpito wizara l = 15,60 m Rozstaw podpór w wietle murat l s = 13,65 m Rozstaw osiowy patwi l gx = 5,47 m Rozstaw krokwi a = 0,80 m Usztywnienia boczne krokwi - brak Wysoko cakowita supów pod patew poredni h s = 3,30 m Rozstaw podpar muraty = 0,80 m krokiew III 16/25cm (zacios 3 cm) atew 25/27,5 cm up 22,5/22,5cm kleszcze II 2x 10/25 cm (zacios 3 cm) o przewicie gazi 10 cm, z przewizkami co 104 cm kleszcze III 2x 8/20 cm o przewicie gazi 16 cm murata II 14/14 cm deska okapowa 25x35 cm belka kalenicowa I 8x40 cm ata 4x6cm co 30cm( uwaga rozstaw dostosowa do stosowanej dachówki) kontr ata 2,5x10 cm Konstrukcja dachu jtkowa. Drewno z gatunków iglastych, klasy C24, t nachylenia poaci dachowej = 46,0 o Rozpito wizara l = 8,14 m

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. O WI CIMSKIEJ 6 W LEGNICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. O WI CIMSKIEJ 6 W LEGNICY PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jarosaw Mikoajczyk 59-216 Kunice, Ptnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OWICIMSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo