XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej"

Transkrypt

1 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW Modern Methods of Sample Preparation and Determination of Trace Elements Materiał y XII Poznań skiego Konwersatorium Analitycznego Poznań, 8-9 maja 2003 r. Materiał y Szkoł y Naukowej ANALITYKA ŚLADÓW Workshop New Concepts in Trace Analysis Poznań, 7 maja 2003 r. Poznań 2003

2 Komitet Naukowy Konwersatorium prof. dr hab. Rajmund Dybczyń ski prof. dr hab. Henryk Matusiewicz dr hab. Ewa Bulska, prof. nadzw. UW Szkoła Naukowa: prof. dr hab. Henryk Matusiewicz Opracowanie redakcyjne : Opracowanie graficzne : prof. dr hab. Henryk Matusiewicz mgr Maciej Raciborski plastyk Nina Badowska ISBN Wykonano w "Joppol" Sp. j. Zakład Poligraficzny Poznań, ul. Jeleniogórska 20a, tel. (061)

3 SŁOWO WSTĘPNE Tegoroczne Konwersatorium odbywa się w czasie przedłużającego się kryzysu nauki polskiej cierpiącej na chroniczne niedoinwestowanie i nękanej coraz bardziej wyraźną luką pokoleniową. Nad szeregiem Instytutów Naukowych zawisła groźba upadku lub co najmniej drastycznego ograniczenia zatrudnienia. Teoretycznie istniejące możliwości uzyskania finansowego zastrzyku dla polskich prac naukowych w ramach 6-ego Programu Ramowego Unii Europejskiej są trudne do skonsumowania wskutek ich obwarowania spiętrzonymi wymaganiami brukselskiej biurokracji. Wobec likwidacji lub wyprzedaży w obce ręce całych gałęzi przemysłu i związanym z tym zanikiem zaplecza naukowo-badawczego w tych dziedzinach, Polsce może grozić w przyszłości zapaść cywilizacyjna. Duża liczba uczestników naszego Konwersatorium a przede wszystkim rekordowa liczba zgłoszonych referatów i komunikatów może skłaniać do refleksji, że pomimo tych wszystkich negatywnych zjawisk prace naukowe w naszej ojczyźnie nadal rozwijają się, co dawałoby podstawy przynajmniej do umiarkowanego optymizmu. W roku bieżącym piszę te słowa prawdopodobnie po raz ostatni w roli przewodniczącego Komisji Nieorganicznej Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz współorganizatora Konwersatorium. Pełnię te funkcje nieprzerwanie od 1984 i doszedłem do przekonania, że najwyższy już czas ustąpić miejsca młodszym kolegom. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim byłym i obecnym członkom KNAŚ KChA PAN za wsparcie i współpracę. Zainicjowane przez KNAŚ KChA PAN coroczne konwersatoria poświęcone ogólnym problemom nieorganicznej analizy śladowej, z których pierwsze odbyło się w 1986 r. w Lubinie, były początkowo organizowane w różnych miastach. W 1992 roku dzięki zaangażowaniu i poświęceniu prof. H.Matusiewicza zostały przeniesione na stałe do Poznania i odtąd funkcjonują pod stałą nazwą: Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu: Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków. Obecne Konwersatorium jest już dwunastym z tej serii (a siedemnastym w ogóle) z cyklu konwersatoriów organizowanych przez naszą Komisję. Pragnę z tej okazji gorąco podziękować prof. dr hab. Henrykowi Matusiewiczowi oraz jego współpracownikom z Zakładu Chemii Analitycznej Politechniki Poznańskiej na których barkach spoczywa już od lat główny ciężar organizacji Konwersatoriów Poznańskich. Z inicjatywy prof. Matusiewicza od 2000 r. Konwersatorium poprzedzane jest jednodniową szkołą naukową umożliwiającą wszystkim chętnym pogłębienie swoich wiadomości z dziedziny analityki śladów. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do pani dr Haliny Polkowskiej-Motrenko, która pełniąc od prawie dwudziestu lat funkcję sekretarza KNAŚ KChA PAN ma wielkie zasługi w dziele organizacji wszystkich dotychczasowych Konwersatoriów. Na ręce pani dr hab. E.Bulskiej składam podziękowania dla dawnych i obecnych przewodniczących i członków Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej KChA PAN za ich wkład we współorganizację szeregu Konwersatoriów. Życzę wszystkim, aby Poznańskie Konwersatoria, które z biegiem lat stały się najpoważniejszą cykliczną imprezą naukową organizowaną przez Komisje KChA PAN, również w latach następnych nie straciły niczego ze swego znaczenia i aby dobrze służyły nauce polskiej. Rajmund Dybczyński

4

5 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne 4-5 kwietnia 2003 r. Profesorowie Henryk Matusiewicz i Rajmund Dybczyński Profesor Rajmund Dybczyński otwiera Konwersatorium

6

7 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Audytorium Politechnika Poznańska

8

9 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Młodzież KONWERSATORIUM BIURO KONWERSATORIUM

10

11 XI Poznańskie Konwersatorium Analityczne Dyskusja w kuluarach Prezentacja plakatu

12

13 Szkoła Naukowa Profesor Henryk Matusiewicz otwiera Szkołę Naukową Audytorium Szkoły Naukowej

14

15 Szkoła Naukowa Wykładowcy Szkoły Naukowej Wykładowcy Szkoły Naukowej

16

17 Sesja plakatowa

18

19 PREZENTACJA FIRM

20

21 PREZENTACJA FIRM

22

23 PREZENTACJA FIRM

24

25 PREZENTACJA FIRM

26

27 PREZENTACJA FIRM

28

29 SPOTKANIE TOWARZYSKIE Profesor Matusiewicz inauguruje spotkanie towarzyskie

30

31 SPOTKANIE TOWARZYSKIE

32

33 SPOTKANIE TOWARZYSKIE

34

35 Do zobaczenia w przyszłym roku I już po Konwersatorium

36

37 35-lecie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

38

39 SPIS TREŚ CI G.Knapp Trends in sample decomposition for trace element analysis 47 R.Łobiński, J.Szpunar Trendy rozwojowe spektrometrii mas w analizie śladowej 48 R.Dybczyński, B.Danko, K.Kulisa, E.Chajduk-Maleszewska, H.Polkowska-Motrenko, Z.Samczyński, Z.Szopa Dwa nowe materiały odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej 49 E.Bulska, E.Kopyść, B.Wagner, I.A.Wysoka Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w analizie śladowej i w badaniach specjacji 50 D.Barałkiewicz Sztuka badań eksperymentalnych w chemii analitycznej 51 S.Garboś Ocena przydatności metody generowania zimnych par z detekcją ICP-OES do oznaczania rtęci w wodzie 52 Z.Kowalewska Oznaczanie metali w paliwach silnikowych w świetle wymogów legislacyjnych i możliwości różnych metod analitycznych 53 D.Włodkowic Współczesne technologie biomonitoringu zanieczyszczeń wód 54 E.Krakovská Fractionation study of element binding forms in environmental samples 55 B.Skwarzec Analityka oznaczania radionuklidów polonu, uranu i plutonu w próbkach środowiskowych 56 B.Godlewska-Żyłkiewicz Zastosowanie mikroorganizmów w analizie śladowej 57 E.Bulska Walidacja, niepewność i spójność pomiarowa w pomiarach chemicznych: mity i fakty 58 P.Pasławski, M.Liszewska, I.Jaroń Walidacja metody analizy próbek geologicznych przy pomocy optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) 59

40 SESJA PLAKATOWA A.Wyciślik Sposób kalibracji w płomieniowej metodzie AAS z wykorzystaniem jednego wzorca podstawowego 63 R.Sitko, J.Jurczyk Preparatyka próbek o grubości pośredniej do analizy XRF. Matematyczna korekcja efektów absorpcji metodą dwóch mas 64 D.Włodkowic Fitoremediacja aspekty praktyczne i ekonomiczne 65 J.Skommer, D.Włodkowic Metody szacowania genotoksyczności zanieczyszczeń środowiska 66 D.Włodkowic Biotesty fitotoksyczności jonów ołowiu dla wybranych gatunków roślin 67 E.Skrzydlewska, M.Balcerzak, W.Kalinowski Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków w polskich materiałach opakowaniowych techniką ICP-TOF-MS 68 A.Krata, E.Bulska Porównanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do oznaczania rtęci w próbkach naturalnych 69 A.Ruszczyńska, E.Bulska Eliminacja interferencji izobarycznych w ICP-MS z wykorzystaniem reakcji w fazie gazowej 70 A.Stankiewicz, B.Wichrowska, M.Jamsheer Mydłowska Ocena migracji metali do wody przeznaczonej do spożycia 71 S.Garboś, J.Świątczak, B.Wichrowska, D.Życiński Zastosowanie metody uśredniania wyników oznaczeń uzyskanych przy wykorzystaniu trzech linii emisyjnych w ICP-OES do oceny zanieczyszczenia wody arsenem w Kotlinie Kłodzkiej 72 M.Zydroń, J.Baranowski, I.Baranowska Wzbogacanie i separacja metyloksantyn i ich metabolitów z płynów ustrojowych i próbek roślinnych 73 M.Wojtczak Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do oznaczania zawartości żelaza, miedzi i cynku w cukrze białym 74

41 M.Rutkowska, M.Iskra, D.Barałkiewicz, T.Torlińska Wpływ przygotowania próbek wątroby szczura na oznaczanie wanadu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną 75 K.Strzyżewski, D.Barałkiewicz, M.Iskra, T.Torlińska Oznaczanie chromu w próbkach wątroby szczura metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej 76 B.Danowska, J.Woroń Zanieczyszczenia chemiczne atmosfery w polskiej strefie brzegowej Bałtyku 77 M.Grynkiewicz, G.Dembska, S.Wiśniewski, B.Aftanas Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska morskiego na terenach po usunięciu wraków 78 G.Dembska, M.Grynkiewicz, S.Wiśniewski, B.Aftanas Metale śladowe i substancje biogeniczne w osadach dennych z klapowiska Gdańsk 79 J.Choroszko, D.Barałkiewicz, H.Elbanowska Uproszczenie procedur analitycznych oznaczania składu chemicznego popiołów wykorzystywanych w budownictwie 80 M.Mleczek, D.Barałkiewicz, Krzysztof Ren Zastosowanie nowych detergentów do stabilizacji zawiesiny w procedurze oznaczania wanadu w próbkach gleb metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z dozowaniem zawiesiny 81 M.Kózka, D.Barałkiewicz, B.Tomaszewska Szybka metoda oznaczania ołowiu zaadsorbowanego w różnych organach rzepaku podczas procesu fitoremediacji 82 R. Dubowik Monitoring strontu-90 w polskiej strefie południowego bałtyku w latach T.Zalewska Oznaczanie aktywności 137 Cs w próbkach wody morskiej z zastosowaniem zmodyfikowanej metody radiochemicznej 84 B.Krasnodębska-Ostręga, J.Golimowski Frakcjonowanie metali zawartych w zawiesinach odcieków wysypiskowych 85 B.Gnusowski, G.Plucińska Zawartość metali szkodliwych dla zdrowia w surowcach i przetworach zielarskich w latach E.Wieteska, A.Drzewińska, M.Antczak Modyfikatory chemiczne w analizie próbek naturalnych na zawartość ołowiu techniką GF-AAS 87 D.I.Strumińska, B.Skwarzec Specjacja plutonu w środowisku morza bałtyckiego 88

42 D.Dąbrowska, W.Sokołowska Oznaczanie śladowych ilości siarki w fosforze wysokiej czystości 89 A.Karaś, W.Sokołowska Zastosowanie techniki mikrofalowej do roztwarzania monokryształów tlenkowych (YAG, LUAP, LSAT). Oznaczanie domieszek metodą ICP-OES 90 G.Raźniewska, M.Trzcinka-Ochocka Metoda oznaczania arsenu w moczu techniką GF-AAS 91 L.Wojtynek, A.Wyciślik, R.Sosnowski Zapewnienie satysfakcji klienta przez laboratorium badawcze w kontekście jego konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych 92 B.Mikuła, B.Puzio Wpływ matrycy materiału roślinnego na zatężanie wybranych metali ciężkich 93 F.Buhl, B.Feist, B.Mikuła Wpływ matrycy nieorganicznej na zatężanie wybranych metali ciężkich z zastosowaniem 1,10-fenantroliny i erytrozyny 94 I.Jaroń, J.Kucharzyk, A.Maksymowicz, K.Jakimowicz-Hnatyszak Analiza ekstraktów wodnych dla potrzeb badań środowiskowych 95 E.Leśniewska, M.I.Szynkowska J.Albińska, T.Paryjczak Analiza wielopierwiastkowa włosów osób dorosłych z województwa łódzkiego 96 M.I.Szynkowska, E.Leśniewska, J.Albińska, T.Paryjczak Analiza zawartości wybranych pierwiastków we włosach dzieci w wieku szkolnym 97 J.Albińska, S.Karski, E.Leśniewska, M.I.Szynkowska, I.Witońska, T.Paryjczak Oznaczanie zawartości metali ciężkich w glebie metodą AAS 98 B.Leśniewska, B.Godlewska-Żyłkiewicz Oznaczanie zawartości platyny, palladu i rodu w pyle drogowym, pyle tunelowym i roślinach pobranych z terenu białegostoku 99 P.Janko, E.Zarzycka Oznaczanie chloru w lotniczym syntetycznym płynie hydraulicznym metodą ICP-OES 100 M.Grabarczyk, M.Korolczuk Modyfikacja woltamperometrycznej metody oznaczania chromu (VI) w obecności DTPA i azotanów 101 M.Korolczuk, M.Grabarczyk, Ł.Kaczmarek Woltamperometryczne oznaczanie chromu (VI) w obecności chromu (III) z wykorzystaniem CDTA jako czynnika maskującego 102 J.Opydo, K.Szajek Wykorzystanie woltamperometrii katodowej do oznaczania selenu w ekstraktach glebowych 103

43 M.K.Pawlak, J.Raś Próby oznaczania malationu metodą woltamperometryczną 104 R.Dobrowolski, M.Skowrońska, J.Ostrowski, A.Bagniuk Frakcjonowanie wybranych pierwiastków śladowych w osadach z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej 105 R.Dobrowolski, M.Kosmulski, M.Skowrońska Oznaczanie wybranych pierwiastków śladowych w niskotemperaturowych cieczach jonowych 106 S.Huszał, J.Kowalska, M.Krzemińska, J.Golimowski Oznaczanie platyny metodą woltamperometrii z adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV) w obecności tiosemikarbazydu 107 A.Nieciąg, W.Żyrnicki Zmodyfikowana procedura BCR bez i ze wspomaganiem energią ultradźwiękową w analizie frakcjonowanej gleby 108 B.Pyzalska, W.Żyrnicki Ekstrakcja sekwencyjna w analizie próbek włosów 109 K.Jaworska, A.Leśniewicz, J.Borkowska-Burnecka,W.Żyrnicki Analiza leków ziołowych. Oznaczenie pierwiastków głównych i śladowych i ich frakcjonowanie 110 J.Borkowska-Burnecka, D.Fornal, A.Leśniewicz Ekstrakcja ciało stałe ciecz wspomagana energią mikrofalową w analizie śladowej materiałów roślinnych 111 R.Michalski Oznaczanie chromu (III) i (VI) w wodach na poziomie ppb z zastosowaniem techniki chromatografii jonowej i detektora UV 112 Z.Jońca Sprawdzenie możliwości pomiarowych płomieniowej spektrometrii atomowej w oznaczaniu sodu, potasu, magnezu i wapnia w wodach naturalnych zwykłych 113 A.Łozak, K.Sołtyk, Z.Fijałek Oznaczanie chromu, molibdenu i selenu w dietach leczniczych metodą ICP-MS 114 K.Sołtyk, A.Błażewicz, U.Prządka, A.Łozak, Z.Fijałek Oznaczanie lantanowców w roślinach leczniczych metodą ICP-MS 115 Z.Kowalewska, B.Izgi, S.Saracoglu, S.Gucer Metale w olejach jadalnych. badanie efektywności ekstracji w układzie ciecz-ciecz oraz adsorpcji na węglu aktywnym w odniesieniu do różnych form metali 116 E.Stanisz, M. Ślachciński, H.Matusiewicz Wykorzystanie promieniowania UV wzbudzanego polem mikrofalowym w celu mineralizacji próbek organicznych 117

44 P.Gała, B.Golik Internetowy róg obfitości dla spektrochemików 118 B.Golik, H.Matusiewicz Oznaczanie wybranych pierwiastków w preparatach farmaceutycznych metodą elektrotermicznego odparowania w połączeniu z emisyjną spektrometrią atomową ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ETV-ICP-OES) 119 W.Reczyński, G.Posmyk, M.Cygan Studia nad wpływem własności fizycznych osadów dennych na akumulację arsenu 120 W.Reczyński, E.Niewiara, B.Baś, G.Posmyk Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych 121 W.Reczyński, G.Posmyk, F.Kardasz Badanie czynników wpływających na pobieranie arsenu przez glony 122 E.Niewiara, B.Baś, W.W.Kubiak Zastosowanie krzemionki pylistej do roztworów o wysokiej zawartości substancji powierzchniowo-czynnych 123 J.Kiepul Zastosowanie różnych warunków ekstrakcji metali ciężkich z gleb zanieczyszczonych do wstępnej oceny ryzyka skażenia roślin i wód gruntowych Cu, Pb i Zn 124 B.Wagner, I.A.Wysocka, E.Kopyść, E.Bulska Zastosowanie odparowania laserowego w analizie elementarnej ciał stałych 125 B.Wagner, I.A.Wysocka, E.Kopyść, E.Bulska Możliwości i ograniczenia spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do badania próbek stałych 126 J.Chwastowska, W.Skwara, Elżbieta Sterlińska, L.Pszonicki Zachowanie się palladu i platyny jako zanieczyszczeń gleby i ich ługowanie dla celów analitycznych 127 J.Chwastowska, W.Skwara, E.Sterlińska, L.Pszonicki Analiza specjacyjna chromu (iii) i (vi) metodą GF-AAS po ich wstępnym rozdzieleniu 128 R.Dybczyński, B.Danko, Z.Samczyński, K.Kulisa Oznaczanie lantanowców w materiałach biologicznych za pomocą neutronowej analizy aktywacyjnej i chromatografii jonów 129 R.Ruzik, J.R.Encinar, M.Śliwka-Kaszyńska, Joanna Szpunar Analiza specjacyjna wysokocząsteczkowych związków selenu w preparatach farmaceutycznych 130 A.Kujawska, P.Fotowicz Problematyka niepewności pomiaru w chemii analitycznej 131

45 E.Brulińska-Ostrowska, K.Starska, M.Wojciechowska-Mazurek, K.Karłowski Parametry charakterystyki metody AAS oznaczania całkowitej zawartości arsenu w żywności z zastosowaniem techniki generowania wodorków 132 E. Sikora Short description of gold electrodes and their analytical application for the determination of metals in water 133 P.Niedzielski Techniki łączone w analizie specjacyjnej metaloidów oznaczania As(III) i As(V) metodą HPLC-HGAAS 134 M.Hołdak, K.Pawlak, E.Wojtasik, M.Jarosz Arsenowa klątwa roślin morskich czyli analiza specjacyjna morszczynu 135 T.Wierzbicki, K.Pyrzyńska Zatężanie i oddzielanie różnych form wanadu z zastosowaniem stałych sorbentów 136 K.Kilian, K.Pyrzyńska Wykorzystanie porfiryn do oznaczania jonów metali 137 M.Siepak, P.Niedzielski, J.Przybyłek, J.Siepak Technika łączona HPLC-HG-AAS w oznaczeniach specjacyjnych arsenu w próbkach wód podziemnych 138 M.Siepak, P.Niedzielski, J.Przybyłek Oznaczenia form specjacyjnych pierwiastków śladowych w badaniu migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych 139 P.Niedzielski, M.Siepak, B.Dudzińska Huczuk, J.Przybyłek, J.Bolałek, J.Siepak Oznaczenia arsenu, antymonu i selenu w wodach naturalnych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków i in situ zatężaniem w kuwecie grafitowej 140 H.Bartoń Optymalizacja rutynowej metody oznaczania glinu w osoczu do celów diagnostyki klinicznej. Rekalibracja i korekcja zmian czułości metody GF-AAS w długich seriach pomiarowych 141 R.Buczkowski, T.Szymański, K.Peszyńska-Białczyk Porównanie WD-XRF, AAS, ICP-MS do oznaczania metali ciężkich w zbożach 142 R.Buczkowski, T.Szymański, K.Peszyńska-Białczyk Wykorzystanie minerałów w celu obniżenia wymywalności metali ciężkich z wtórnych produktów pirolizy odpadów medycznych 143 I.Burzyńska Współzależność zawartości wybranych składników mineralnych w wyciągu 0,01m CaCl 2 i rozpuszczalnych form węgla 144

46 W.Matczak, M.Przybylska Oznaczanie metali w powietrzu na stanowiskach pracy podczas spawania drutami proszkowymi metodą płomieniową AAS 145 E.Blicharska, R.Kocjan Badanie zawartości cynku, manganu(ii), miedzi i żelaza(iii) w niektórych ziołach metodą chromatografii jonowej 146 K.Starska, M.Wojciechowska-Mazurek, E.Brulińska-Ostrowska, K.Karłowski Badania biegłości w zakresie oznaczania zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w żywności organizowane przez państwowy zakład higieny - ocena wyników badań 2002 r 147 G.Wałkuska, A.Chałabis-Mazurek Specjacja wybranych pierwiastków śladowych w osadach dennych ekosystemów wodnych lubelszczyzny 148 S.Różalska, W.Wasiak Badania fizyko-mechaniczne zestalonych odpadów pogalwanicznych dotowanych TMT A.Zgoła, J.Rychłowska, J.Wawrzyniak, M.Heigelmann, Z.Łukaszewski, A.Szymański Oznaczanie śladowych stężeń poli(glikoli etylenowych) w testach biodegradacyjnych technikami RP-HPLC i pośrednią techniką tensametryczną 150 M.Jakubowska, B.Karbowska, W.Zembrzuski, Z.Łukaszewski Oznaczanie talu w obecności ekstremalnych nadmiarów ołowiu w frakcji węglanowej ekstraktu glebowego 151 SZKOŁ A NAUKOWA G.Knapp Sources of analyte contamination and loss during the analytical process 155 R.Łobiński Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej 156 E.Krakovská Decomposition of samples for trace analysis 157 J.Golimowski Błędy systematyczne w analizie śladowej pierwiastków 158 H.Matusiewicz Problem zanieczyszczenia w analizie śladowej 159 H.Matusiewicz Chemical vapor generation with slurry sampling: a review of atomic absorption applications 161

47 TRENDS IN SAMPLE DECOMPOSITION FOR TRACE ELEMENT ANALYSIS G.Knapp Institute for Analytical Chemistry, Micro- and Radiochemistry, Graz University of Technology, Technikerstrasse 4, A-8010 Graz, Austria In trace element analysis wet digestion in closed vessels with conducting or microwave heating is state of the art for the oxidation of organic sample matrices or dissolution of inorganic materials. The high boiling temperature at elevated pressure levels has several advantages high oxidation potential of pure nitric acid and fast dissolution of inorganic materials. The disadvantage of this technique is the comparably complicated and expansive design of pressure vessels and the limitation of organic sample amount due to the developed CO 2. A new technique pressurized wet digestion in open vessels combines the advantages of open and closed vessel wet digestion. Recent developments of pressurized wet digestion in closed and open vessels will be discussed. There are new developments in microwave assisted sample decomposition techniques like microwave assisted UV-digestion with highly diluted H 2 O 2 and oxygen at high temperatures around 250 C, or microwave assisted combustion of organic materials like coal in pressurized quartz or Teflon vessels. Advantages of this new techniques will be described. New flow digestion systems at high temperatures beyond 250 C have a good chance for automated trace element analysis in the near future. 47

48 TRENDY ROZWOJOWE SPEKTROMETRII MAS W ANALIZIE ŚLADOWEJ R.Łobiński 1), 2), J.Szpunar 2) 1) Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, Warszawa 2) CNRS UMR 5034, Pau, Francja Spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma mass spectrometry) jest techniką analityczną opartą na pomiarze intensywności strumienia jonów pierwiastków chemicznych wytworzonych w plazmie ICP. Podstawowymi cechami charakterystycznymi techniki ICP-MS (wyróżniającymi jedną technikę ICP-MS od innej) są rodzaj używanego spektrometru mas (kwadrupolowy, sektorowy, czasu przelotu), sposób wprowadzania próbki do plazmy ICP (rozpylanie pneumatyczne i ultradźwiękowe, ablacja laserowa, odparowanie elektrotermiczne, itp.) oraz sposób pomiaru strumienia jonów (sekwencyjny lub jednoczesny). Cechy te określają parametry analityczne danej techniki takie jak granica wykrywalności, charakter i intensywność interferencji izobarycznych, precyzja pomiaru stosunków izotopowych, a w konsekwencji stosowalność do rozwiązania określonego problemu analitycznego. Zostaną omówione podstawy i zastosowania ICP-MS ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet poszczególnych rodzajów spektrometrów mas oraz układów wprowadzania próbki. Szczególny akcent zostanie położony na wzrastającą rolę instrumentów wykorzystujących analizator kwadrupolowy wyposażony w komorę zderzeniową umożliwiającą ograniczenie interferencji izobarycznych i w konsekwencji analizę matryc bogatych w chlorki (np. osocze krwi, woda morska) oraz techniki mikrorozpylania. Podkreślona zostanie również rola ICP-MS w metodach specjalistycznych: pomiarze stosunków izotopowych pierwiastków śladowych, wysoce dokładnej analizie metod rozcieńczeń izotopowych oraz w analizie specjacyjnej, jako techniki detekcji w chromatografii gazowej, ciekłej oraz w elektroforezie kapilarnej. Poruszone zostaną też zagadnienia związane ze wzrastającą rolę technik cząsteczkowej spektrometrii mas wykorzystujących źródła jonizacji techniką elektrorozpraszania (ang. electrospray MS) oraz desorpcji laserowej wspomaganej przez matrycę (ang. matrix-assisted laser desorption ionization, MALDI) w analizie specjacyjnej pierwiastków śladowych. 48

49 DWA NOWE MATERIAŁY ODNIESIENIA DLA NIEORGANICZNEJ ANALIZY ŚLADOWEJ R.Dybczyński, B.Danko, K.Kulisa, E.Chajduk-Maleszewska, H.Polkowska-Motrenko, Z.Samczyński, Z.Szopa Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, al. Dorodna 16, Warszawa W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) przygotowano i atestowano dwa nowe biologiczne materiały odniesienia dla nieorganicznej analizy śladowej. Są to: Liście Herbaty (INCT-TL-1) pochodzenia argentyńskiego oraz Mieszanina Ziół Polskich (INCT-MPH-2) składająca się z szeregu ziół stosowanych w ziołolecznictwie i zbieranych w Polsce w niezanieczyszczonych rejonach wiejskich. W pracy przedstawiono ogólną strategię przygotowania i sposobu atestacji materiałów odniesienia (CRM). W wyniku szeregu operacji (mielenie, sianie, mieszanie) uzyskano po ok. 40 kg jednorodnej frakcji każdego z materiałów o nominalnej wielkości ziarna 67 µm. Jednorodność badano za pomocą instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej (INAA). Dla wszystkich badanych pierwiastków potwierdzono dobrą jednorodność materiałów dla próbek o masach 100 mg, ale dla większości pierwiastków materiały wykazywały zadawalającą jednorodność także dla mas rzędu 5 mg a nawet niższych. Atestacja (certyfikacja ) oparta była na porównaniu międzylaboratoryjnym o zasięgu światowym w którym uczestniczyło 109 laboratoriów lub grup badawczych z 19 krajów. W odróżnieniu do poprzednich akcji tego typu organizowanych przez IChTJ, tym razem w procesie atestacji wykorzystano także wyniki analizy CRM, który był rozesłany do uczestników i analizowany jednocześnie z próbkami kandydatami na CRM, a którego tożsamość była znana tylko organizatorom. Ponadto kilka pierwiastków analizowano za pomocą metod definitywnych, opracowanych w Zakładzie Chemii Analitycznej IChTJ, a opartych na radiochemicznym wariancie NAA. W obu materiałach okazało się możliwe certyfikowanie przeszło 30 pierwiastków, a dla kilku innych można było podać wartości informacyjne. 49

50 ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO W ANALIZIE ŚLADOWEJ I W BADANIACH SPECJACJI E.Bulska, E.Kopyść, B.Wagner, I.A.Wysoka Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ul. L. Pasteura 1, Warszawa, Jednym z podstawowych ograniczeń klasycznej fluorescencji rentgenowskiej jest intensywność źródeł promieniowania stosowanych w układach pomiarowych. Znacznie większą energię promieniowania można otrzymać na skutek hamowania cząstek elementarnych w synchrotronie. HASYLAB jest zespołem laboratoriów wykorzystujących promieniowanie emitowane z synchrotronu DORIS lub PETRA do badań podstawowych i aplikacyjnych. W wystąpieniu omówione zostaną nowe możliwości wykorzystania silnego promieniowania synchrotronowego w analizie śladowej oraz w badaniach specjacji. Unikalną cechą tych badań jest to, iż pomiary mogą być realizowane bezpośrednio w próbce w postaci ciekłej lub stałej, bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania. Osiągana w tym układzie pomiarowym wysoka czułość oznaczeń umożliwia prowadzenie obserwacji obecności pierwiastków na poziomie śladowym w skali mikroskopowej, z rozdzielczością do kilku mikrometrów. Dodatkową atrakcyjną możliwością jest wykorzystanie pomiarów metodą XANES (ang. X-ray Absorption Near Edge Structure), co pozwala na badanie występowania pierwiastków na różnych stopniach utlenienia w układach rzeczywistych. W tym przypadku pomiary również są prowadzone bezpośrednio w próbce ciekłej lub stałej. Możliwości wykorzystania promieniowania synchrotronowego będą przedstawione na przykładzie kilku, zrealizowanych w naszej pracowni projektach: (i) badania układu Fe(II)/ Fe(III) w zabytkowych rękopisach oraz ocena efektywności selektywnej ekstrakcji Fe(II) z próbek papieru; (ii) badania mechanizmu osadzania pierwiastków tworzących lotne wodorki na powierzchni grafitu w pomiarach absorpcji atomowej; (iii) badania specjacji selenu in-vivo w materiale roślinnym. 50

51 SZTUKA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH W CHEMII ANALITYCZNEJ D.Barałkiewicz Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Drzymały 24, Poznań W wykładzie przedstawiono typologię eksperymentów zaproponowaną przez filozofię nauki. Współczesna typologia eksperymentów naukowych przyjmuje podział na eksperymenty realne, symulacyjne i myślowe. Eksperyment realny. Znaczenie eksperymentu realnego w badaniach naukowych polega przede wszystkim na jego sile rozstrzygania o słuszności postawionej hipotezy, a obserwacje przyrodnicze poszerzają zakres wiedzy badacza o obiekcie. Przeanalizowany będzie podział eksperymentów realnych ze względu na: Miejsce wykonania badań, Stopień realizacji zadania badawczego, Stopień uwikłania teoretycznego. Eksperyment symulacyjny. Znaczenie eksperymentów symulacyjnych dla badań naukowych polega na możliwości przetestowania wielu wariantów hipotez, szczególnie takich, których rzeczywista realizacja byłaby niemożliwa albo zbyt kosztowna. Badania symulacyjne są bowiem wielokrotnie tańsze od eksperymentów realnych. Omówiony będzie tylko podział: ze względu na stosunek do eksperymentu realnego. Eksperyment myślowy. Są one bardzo ważne jako postępowanie wstępne do eksperymentu realnego. Mogą być przeprowadzone w umyśle badacza, na obiektach wyidealizowanych niemożliwych do uzyskania w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Eksperyment myślowy pomaga wyjaśnić pewne założenia teoretyczne, ale nie ma tej siły dowodowej, która przysługuje eksperymentowi realnemu. Przedstawione zostaną dwa kryteria podziału eksperymentów myślowych, ze względu na: cele eksperymentu, stosunek do teorii naukowej. Ogólne rozważania filozoficzne zostały zilustrowane przykładami z pola zainteresowań chemii analitycznej. 51

52 OCENA PRZYDATNOŚCI METODY GENEROWANIA ZIMNYCH PAR Z DETEKCJĄ ICP-OES DO OZNACZANIA RTĘCI W WODZIE S.Garboś Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Komunalnej, ul. Chocimska 24, Warszawa Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu lub w piecu grafitowym (F-AAS/GF-AAS) i spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) charakteryzują się granicami wykrywalności rtęci na poziomie stężeń 1-50 µg/l, które często nie są wystarczające do przeprowadzenia oznaczeń tego metalu, występującego w śladowych ilościach w środowisku wodnym, tym bardziej, że najwyższe dopuszczalne stężenie Hg obowiązujące w Polsce [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 roku; Dz. U. Nr 203, Poz. 1718] zostało ustalone na niskim poziomie 1 µg/l. Celem pracy była ocena możliwości oznaczania rtęci w wodzie metodą ICP-OES z różnymi układami wprowadzania rtęci do plazmy o geometrii poziomej przy zastosowaniu osiowego systemu obserwacji. Badaniami objęto metodę rozpylania pneumatycznego roztworów wodnych oraz w celu uzyskania poprawy granicy wykrywalności (GW) - metodę wprowadzania rtęci w postaci zimnych par (CV, ang. Cold Vapor) bezpośrednio do palnika plazmowego. W przypadku metody zimnych par osiągnięto znaczną redukcję niekorzystnych efektów pamięciowych poprzez zastosowanie odpowiednich warunków plazmowych, roztworów zwiększających szybkość odmywania układu wprowadzania próbki oraz termoelektrycznego systemu usuwania pary wodnej z fazy gazowej zawierającej rtęć. W przypadku zastosowania linii emisyjnej Hg 184,95 nm w metodzie CV-ICP-OES uzyskano bardzo niską GW dla rtęci - 0,007 µg/l (w odniesieniu do GW metody ICP-OES -1 µg/l). Była ona porównywalna z granicami wykrywalności uzyskiwanymi w przypadku opracowanych procedur oznaczania rtęci metodą zimnych par CV w połączeniu z dwoma układami detekcji tego metalu opartymi na absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) i fluorescencyjnej spektrometrii atomowej (AFS), odpowiednio 0,01 i 0,003 µg/l. Badania obejmowały również określenie optymalnych warunków związanych z kolejnymi etapami procedury oznaczania rtęci: pobieraniem, transportem i przechowywaniem oraz przygotowaniem próbek do analizy. Podjęto kompleksowe badania próbek wody z różnych obszarów Polski, przy czym uzyskano bardzo dobre zgodności pomiędzy wynikami oznaczeń rtęci za pomocą metod CV-AAS, CV-AFS i CV-ICP-OES. Dokładność oznaczeń kontrolowano za pomocą materiału odniesienia SRM 1641d "Mercury in Water" i poprzez badanie odzysków Hg w oryginalnych próbkach wody. Uzyskano zadawalające odzyski w zakresie % i bardzo dobre zgodności oznaczeń Hg w rozcieńczonym materiale SRM 1641d z wartością certyfikowaną - 1,59 ± 0,018 mg/kg. 52

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA

NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH. Piotr KONIECZKA 1 NARZĘDZIA DO KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW ANALITYCZNYCH Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie materiałów odniesienia

Zastosowanie materiałów odniesienia STOSOWANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ 1 Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK e-mail:piotr.konieczka@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla

Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych. Magdalena Jabłońska-Czapla Problemy i wyzwania w analityce specjacyjnej z wykorzystaniem technik łączonych Magdalena Jabłońska-Czapla Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M.Skłodowskiej-Curie 34 Zabrze Mobility of arsenic

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (studia I stopnia) Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją prof. dr hab. inż. Pestycydy i problemy związane z ich produkcja i stosowaniem - problemy i zagrożenia związane z występowaniem pozostałości pestycydów w środowisku; Mogilniki oraz problemy związane z ich likwidacją - problem

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH

JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH JAK WYZNACZYĆ PARAMETRY WALIDACYJNE W METODACH INSTRUMENTALNYCH dr inż. Agnieszka Wiśniewska EKOLAB Sp. z o.o. agnieszka.wisniewska@ekolab.pl DZIAŁALNOŚĆ EKOLAB SP. Z O.O. Akredytowane laboratorium badawcze

Bardziej szczegółowo

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych

Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Rola materiałów odniesienia w zapewnieniu jakości wyników pomiarów chemicznych Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide 1 Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym

Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym Slide 1 Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Strategia realizacji spójności pomiarów chemicznych w laboratorium analitycznym Ewa Bulska ebulska@chem.uw.edu.pl Slide

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP.

Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP. Źródła błędów i ich eliminacja w technice ICP. Irena Jaroń Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4, 05-975 Warszawa Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

(studia II stopnia) Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska Temat pracy

(studia II stopnia) Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska Temat pracy Porównanie modeli matematycznych transportu zanieczyszczeń rozpuszczonych w rzekach. (temat może być realizowany przez 2 osoby) Praca obejmuje implementację i porównanie modeli matematycznych służących

Bardziej szczegółowo

Analityka przemysłowa i środowiskowa. Nowoczesne techniki analityczne. Analityka środowiskowa. Analityka radiochemiczna

Analityka przemysłowa i środowiskowa. Nowoczesne techniki analityczne. Analityka środowiskowa. Analityka radiochemiczna Analityka przemysłowa i środowiskowa Nowoczesne techniki analityczne 1. Wyjaśnić ideę pomiarów amperometrycznych. 2. Funkcje elektrolitu podstawowego i elektrody odniesienia w woltamperometrii. 3. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E

K O N W E R S A T O R I U M A N A L I T Y C ZN E Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Śladowej Analizy Nieorganicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN XVIII POZN AŃSKIE K O N W E R S A T O R I U

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa, żywności i leków CHC l

Analiza środowiskowa, żywności i leków CHC l Analiza środowiskowa, żywności i leków CHC 0307 l Ćwiczenie : Analiza próbek pochodzenia roślinnego - metale; analiza statystyczna Dobra Praktyka Laboratoryjna w analizie śladowej Oznaczanie całkowitych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)-

TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- TECHNIKA SPEKTROMETRII MAS ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO (IDMS)- - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych Jacek NAMIEŚNIK i Piotr KONIECZKA 1 Wprowadzenie Wyniki analityczne uzyskane w trakcie

Bardziej szczegółowo

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP)

Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Jonizacja plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP) Inductively Coupled Plasma Ionization Opracowane z wykorzystaniem materiałów dr Katarzyny Pawlak z Wydziału Chemicznego PW Schemat spektrometru ICP MS Rozpylacz

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania

MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania 1 MATERIAŁY ODNIESIENIA - kryteria wyboru i zasady stosowania Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK e-mail: kaczor@chem.gda.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH

KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH KRYTERIA WYBORU W PLANOWANIU I REALIZACJI ANALIZ CHEMICZNYCH ANALTYKA OBEJMUJE WIELE ASPEKTÓW BADANIA MATERII. PRAWIDŁOWO POSTAWIONE ZADANIE ANALITYCZNE WSKAZUJE ZAKRES POŻĄDANEJ INFORMACJI, KTÓREJ SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych

Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych Zn Fe Cu Techniki atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i możliwości ich zastosowania do analizy próbek środowiskowych i geologicznych Dr Artur Michalik Artur.Michalik@ujk.edu.pl Podstawy teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski

Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Parametry krytyczne podczas walidacji procedur analitycznych w absorpcyjnej spektrometrii atomowej. R. Dobrowolski Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej pl. M. Curie Skłodowskiej 3 0-03 Lublin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA

ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA ANALIZA SPECJACYJNA Specjacja - występowanie różnych fizycznych i chemicznych form danego pierwiastka w badanym materiale. Analiza specjacyjna - identyfikacja i ilościowe oznaczenie

Bardziej szczegółowo

"Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania"

Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania "Metale ciężkie w osadzie z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompoście - ocena przydatności do rolniczego wykorzystania" Agnieszka RAJMUND 1), Marta BOŻYM 2) 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM. Piotr Konieczka

SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM. Piotr Konieczka SYSTEM KONTROLI I ZAPEWNIENIA JAKOŚCI WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM Piotr Konieczka 1 2 Jakość spełnienie określonych i oczekiwanych wymagań (zawartych w odpowiedniej normie systemu zapewnienia jakości).

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań

Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Ocena metodyki pobierania i preparatyki próbek do badań Projekt nr CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałdi obiektów przemysłowych Hodnocení koncentrací PAU a těžkých

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Przykład walidacji procedury analitycznej Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/1 80-33 GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

METALE CIĘŻKIE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINOŚĆ W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM

METALE CIĘŻKIE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINOŚĆ W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM Słowa kluczowe: gleba, roślinność, metale ciężkie, formy mobilne Krystyna NIESIOBĘDZKA*, Elżbieta KRAJEWSKA* METALE CIĘŻKIE W UKŁADZIE GLEBA-ROŚLINOŚĆ W ŚRODOWISKU WIELKOMIEJSKIM Problem zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego

Sterowanie jakości. cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Sterowanie jakości cią w laboratorium problem widziany okiem audytora technicznego Ewa Bulska Piotr Pasławski W treści normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarto następujące zalecenia dotyczące sterowania

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

Procedury przygotowania materiałów odniesienia

Procedury przygotowania materiałów odniesienia Procedury przygotowania materiałów odniesienia Ważne dokumenty PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO Guide 34:2009 General requirements

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: technologia chemiczna Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310TCHS1014) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość Z. Kowalewska

Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość Z. Kowalewska Kalibracja w spektrometrii atomowej - marzenia, a rzeczywistość Z. Kowalewska Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A., ul. Chemików 5, 09-411 Płock, zofia.kowalewska@obr.pl Marzenia chemika

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie)

NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY NOWE PRZEPŁYWOWE METODY OZNACZANIA PLATYNOWCÓW WYKORZYSTUJĄCE BIOSORPCJĘ I ZJAWISKO CHEMILUMINESCENCJI (streszczenie) Julita Malejko Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Efekty interferencyjne w atomowej spektrometrii absorpcyjnej Beata Godlewska-Żyłkiewicz Elżbieta Zambrzycka Ślesin 26-28.IX.2014 Jak oznaczyć zawartość

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-CH-S2-018) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia, drugi Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310CHS2018) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a

PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO. ĆWICZENIE 3a PODSTAWY LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO ĆWICZENIE 3a Analiza pierwiastkowa podstawowego składu próbek z wykorzystaniem techniki ASA na przykładzie fosforanów paszowych 1 I. CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE

JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE JAK WYZNACZA SIĘ PARAMETRY WALIDACYJNE 1 Granica wykrywalności i granica oznaczalności Dr inż. Piotr KONIECZKA Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ

Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ Zastosowanie techniki generowania wodorków, wzbogacania in situ w pułapce atomów i płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie śladowej i specjacyjnej pierwiastków w próbkach biologicznych

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne)

Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) Laboratorium Utylizacji Odpadów (Laboratorium Badawcze Biologiczno Chemiczne) mgr inż. Maria Sadowska mgr Katarzyna Furmanek mgr inż. Marcin Młodawski Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie: Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym

Substancje radioaktywne w środowisku lądowym KRAKÓW 2007 Substancje radioaktywne w środowisku lądowym Andrzej Komosa Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów UMCS Lublin Radioizotopy w środowisku Radioizotopy pierwotne, istniejące od chwili powstania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto

PROGRAM. PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r ROZPOCZĘCIE WYKŁAD. inż. Janusz Kurleto PROGRAM PONIEDZIAŁEK 19 września 2016 r. 11.00 11.15 ROZPOCZĘCIE 11.15 12.00 WYKŁAD Instruktaż ogólny z zakresu BHP dla osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez IES inż. Janusz Kurleto 12.00

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź

Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich. dr Marek Dobecki - IMP Łódź Wymagania dotyczące badania czynników chemicznych w środowisku pracy w normach europejskich dr Marek Dobecki - IMP Łódź 1 DOSTĘPNE NORMY EUROPEJSKIE: BADANIA POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY PN-EN 689:2002

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony Środowiska

Laboratorium Ochrony Środowiska ALWERNIA S. A. ul. K. Olszewskiego 25 32-566 Alwernia OFERTA LABORATORIUM Nasze laboratorium funkcjonuje w ramach firmy Alwernia S.A. Jesteśmy dostawcą usług badawczych w zakresie pomiarów czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Dzienne magisterskie Dzienne inżynierskie dr hab. inż. Andrzej Bluszcz, prof. Pol. Śl. opiekun pracy: dr inż. Jarosław Sikorski Określenie szybkości sedymentacji osadów metodą ołowiu 210 Pb z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 lutego 2015 r. 2), 3) w sprawie komunalnych osadów ściekowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 27 maja 2016 r. AB 1525 Nazwa i adres UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. - wyd. 7. Warszawa, Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania 13

Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. - wyd. 7. Warszawa, Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania 13 Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. - wyd. 7. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa do siódmego wydania 13 1. Zagadnienia ogólnoanalityczne 15 1.1. Zadania i rola chemii analitycznej

Bardziej szczegółowo

Metody oceny zagrożeń stwarzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształcania odpadów

Metody oceny zagrożeń stwarzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształcania odpadów Metody oceny zagrożeń stwarzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształcania odpadów dr hab. inż. Grzegorz WIELGOSIŃSKI mgr inż. Dorota WASIAK Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów

2.1. Charakterystyka badanego sorbentu oraz ekstrahentów BADANIA PROCESU SORPCJI JONÓW ZŁOTA(III), PLATYNY(IV) I PALLADU(II) Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH ORAZ MIESZANINY JONÓW NA SORBENCIE DOWEX OPTIPORE L493 IMPREGNOWANYM CYANEXEM 31 Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek

ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek ANEKS 2 Zalecane metody analiz chemicznych wody, pobieranie, przechowywanie i utrwalanie próbek Tabela 1. Zalecane metody analiz chemicznych wody parametr metoda podstawowa metoda alternatywna ph metoda

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 26 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA

SPEKTROSKOPIA SPEKTROMETRIA SPEKTROSKOPIA Spektroskopia to dziedzina nauki, która obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytworzone (emisja) lub może z tym

Bardziej szczegółowo

Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora lednickiego. Studia Lednickie 6,

Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora lednickiego. Studia Lednickie 6, Przemysław Niedzielski, Jerzy Siepak Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w wodzie jeziora lednickiego Studia Lednickie 6, 423-427 2000 STUDIA LEDNICKIE VI Poznań Lednica 2000 PRZEMYSŁAW NIEDZIELSKI,

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Niepewność kalibracji

Niepewność kalibracji Niepewność kalibracji 1. czystość roztworów kalibracyjnych 2. niepewność wielkości certyfikowanej wzorca 3. przygotowanie wagowe i objętościowe 4. selektywność instrumentu pomiarowego 5. stabilność instrumentu

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014

Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Biznes Mixer w ramach Forum Inicjowania Rozwoju 2014 Oferta rozwiązań naukowych dla biznesu i innych partnerów InnoDoktorant, VI edycja Magdalena Śliwińska prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki dr. inż.

Bardziej szczegółowo

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES

Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Aspekty metrologiczne analizy próbek środowiskowych metodą FAAS i ICP-OES Piotr Pasławski Państwowy Instytut Geologiczny Centralne Laboratorium Chemiczne Pomiar chemiczny i jego niepewność W 0 Substancja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

Wybrane normy związane z kwestią wody (opr. E. Polatowska)

Wybrane normy związane z kwestią wody (opr. E. Polatowska) Wybrane normy związane z kwestią wody (opr. E. Polatowska) Numer normy pełny Tytuł w języku polskim Abstrakt w języku polskim PN-EN ISO 9308-3:2002 wersja PN-EN ISO 10870:2012 wersja PN-EN ISO 15587-1:2005

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy Autor Andrzej Uzarczyk 1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym... 11 1.1. Kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009 WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ) Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo