Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice PI01.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00"

Transkrypt

1 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ObsługawKS-AOW Podręcznik użytkownika Katowice PI01.00

2 Nazwa dokumentu: Obsługa systemu KS-CRM w systemie KS-AOW Wersja dokumentu: Data aktualizacji: Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW 1. Obsługa transakcji Odczyt karty lojalnościowej Odczyt karty lojalnościowej przed sprzedażą Odczyt karty lojalnościowej przed fiskalizacją Ręczna korekta punktów na saldzie Punkty dodatkowe za polecenie klienta Dodatkowe funkcje Aktywacja karty Sprawdź saldo Wydanie nagrody Wymiana karty Dodanie nowej karty Łączenie kont lojalnościowych Aktywacja bonu Wczytanie kuponu promocyjnego Wykorzystanie kartoteki pacjenta zamiast odczytu karty lojalnościowej Obsługa promocji Wizualizacja promocji podczas sprzedaży Wydanie nagrody Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Realizacja płatności bonem lojalnościowym Ręczne wprowadzenie bonu Generowanie bonu podczas transakcji Wydruki bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów Aktywacja bonów lojalnościowych Sprawdzenie salda konta Wymiana karty nieczytelnej Dodanie nowej karty do konta Łączenie kont lojalnościowych Synchronizacja z systemem KS-CRM Sprawdzenie salda operatora Zamawianie nagród

4 N O T A T K I 4

5 KS-CRM Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW

6 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW 1. Obsługa transakcji W rozdziale tym zostanie opisane, jak wykonać transakcję na kartę lojalnościową i jak wprowadzić numer karty lojalnościowej Odczyt karty lojalnościowej Wpisanie numeru karty lojalnościowej może nastąpić zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przed dokonaniem zapłaty (przed fiskalizacją). Jeżeli właściciel programu lojalnościowego organizuje promocje, odczyt karty powinien nastąpić przed rozpoczęciem sprzedaży. W przeciwnym przypadku, odczyt karty może nastąpić przed rozpoczęciem sprzedaży lub przed jej fiskalizacją Odczyt karty lojalnościowej przed sprzedażą W tym celu przed wykonaniem sprzedaży, należy wprowadzić numer karty czytnikiem lub ręcznie używając kombinacji klawiszy Ctrl+L. Rys. 2. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Widać tutaj, że po wprowadzeniu numeru karty lojalnościowej, jej numer jest widoczny zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przy podsumowaniu sprzedaży. Dodatkowo, są też informacje o ilości punktów, jakie pacjent otrzymał za transakcję oraz saldzie punktów. Jeżeli w systemie KS-CRM została ustalona reguła naliczania punktów dla operatorów, pojawi się również liczba punktów, jakie otrzymał operator Odczyt karty lojalnościowej przed fiskalizacją Po wykonaniu sprzedaży i wyborze przycisku zapłata, pojawi się informacja o konieczności wprowadzenia numeru karty lojalnościowej, co zostało pokazane poniżej. Rys. 1. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu sprzedaży na wprowadzoną kartę lojalnościową, został przedstawiony na poniższym rysunku. Rys. 3. Wpisywanie numeru karty przed fiskalizacją Pierwsza możliwość odczytu karty, to odczyt czytnikiem, a alternatywnie można nacisnąć z klawiatury klawisz L i w oknie, które się pokaże (rys. 1) wpisać numer karty lojalnościowej. Po zafiskalizowaniu sprzedaży, na ekranie pojawią się informacje, na jaką kartę lojalnościową została wykonana transakcja, a ponadto liczba punktów przyznana za transakcję i saldo punktów danego pacjenta. 6

7 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW W celu dokonania korekty punktów lojalnościowych na saldzie, w polu o nazwie: Dodatkowe informacje (1) należy wprowadzić: P=x, gdzie x jest ilością dodawanych / odejmowanych punktów. Rys. 4. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Ręczna korekta punktów na saldzie Ręczna korekta punktów pozwala na dodanie lub pomniejszenie punktów na saldzie karty klienta podczas transakcji sprzedaży. Ręczna korekta punktów z poziomu apteki będzie możliwa, jeśli w centrali KS-CRM zostanie włączona opcja: PKT DOD PRGN. Aby dokonać ręcznej korekty punktów lojalnościowych należy wywołać poniższe okno: Rys. 6. Ręczne dodanie punktów do salda Powyższy rysunek przedstawia sytuację, w której do salda na karcie o numerze zostało dodane 10 punktów. Farmaceuta jako powód korekty podał: uznanie reklamacji klienta. System pozwala również na pomniejszenie salda punktów na karcie. W takiej sytuacji w polu Dodatkowe informacje (1) należy wpisać liczbę punktów, które mają być odjęte ze znakiem minus. Sytuację tę przedstawia poniższy rysunek: Rys. 5. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Wywołanie okna może nastąpić w dwojaki sposób, w zależności czy chcemy tego dokonać przed sprzedażą czy tuż po wybraniu zapłaty. Aby wywołać okno należy użyć: kombinacji klawiszy Ctrl+L, przed rozpoczęciem sprzedaży. klawisza L, po wybraniu zapłaty. Na ekranie pojawi się wtedy komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową. Rys. 7. Ręczne pomniejszenie punktów na saldzie Należy pamiętać, że ręczna korekta punktów lojalnościowych z poziomu apteki może zostać dokonana tylko wtedy, gdy przeprowadzana jest transakcja. 7

8 1. Obsługa transakcji Punkty dodatkowe za polecenie klienta W aptece będzie możliwe przyznanie dodatkowych punktów za polecenie klienta, jeśli w centrali KS-CRM będzie włączona opcja: PKT DOD POLECENIE oraz będzie zdefiniowana reguła: Za pozyskanie klienta. Punkty dodatkowe mogą być przyznane jednorazowo klientowi polecającemu, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: klient polecający musi być zarejestrowany w systemie KS-CRM. klient, którego on poleca musi być nowym klientem (nie może być zarejestrowany w systemie KS-CRM). Aby było możliwe dodanie dodatkowych punktów za pozyskanie nowego klienta, należy wywołać poniższe okno, poprzez: kombinację klawiszy Ctrl+L, przed rozpoczęciem sprzedaży. klawisza L, po wybraniu zapłaty. Na ekranie pojawi się wtedy komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową. Rys. 9. Dodanie punktów za polecenie klienta Powyższe okno przedstawia sytuację, w której klientowi z kartą o numerze: 1234 zostały przyznane punkty dodatkowe za pozyskanie nowego klienta z kartą o numerze: Wykonanie takiej operacji spowodowało zarejestrowanie nowego klienta w systemie. To ile punktów otrzyma klient za polecenie klienta jest definiowana w centrali KS-CRM (Moduł 43 > Reguły) Dodatkowe funkcje Jak widać na poniższym rysunku, wywołując okno do wprowadzania numeru karty lojalnościowej, mamy także dostęp do następujących funkcji: Aktywacja karty, Sprawdź saldo, Wydanie nagrody, Wymiana karty, Dodanie nowej karty, Łączenie kont lojalnościowych, Aktywacja bonu. Rys. 8. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Punkty za pozyskanie klienta zostaną przyznane klientowi polecającemu po wpisaniu w polu: Numer karty lojalnościowej numeru karty nowego klienta oraz w polu: Dodatkowe informacje (1): K="numer karty klienta polecającego". Zostało to zobrazowane na poniższym rysunku: 8

9 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Rys. 12. Wprowadzanie numeru karty lojalnościowej Po jego zatwierdzeniu, pojawi się odpowiedni komunikat: jeśli karta została pomyślnie aktywowana Rys. 13. Komunikat Rys. 10. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Funkcje te można wywołać naciskając przycisk Funkcje lub F9 i wybierając odpowiednią pozycję Aktywacja karty Funkcja ta służy do ręcznej aktywacji kart lojalnościowych w systemie aptecznym. Aktywacja ta jest możliwa tylko wtedy, gdy organizator programu lojalnościowego określił w centrali sposób wydawania kart, jako automatyczny. Jeśli zostało określone, że aktywacja kart jest wymagana, a nie wykonamy jej przed realizacją transakcji, to wszystkie transakcje na kartę nieaktywną zostaną odrzucone. Jeżeli sposób wydawania kart ustawiono na ręczny, oznacza to, że karty lojalnościowe mogą być wydawane jedynie w centrali systemu KS-CRM i podczas próby aktywacji karty, wyświetlony zostanie następujący komunikat. jeśli karta jest zarejestrowana w systemie KS-CRM Rys. 14. Komunikat jeśli karta została dezaktywowana Rys. 15. Komunikat Rys. 11. Komunikat Jeszcze jednym warunkiem tego, aby aktywacja karty się powiodła jest to, aby taka karta nie była zdefiniowana lub użyta w systemie KS-CRM. Po wywołaniu funkcji aktywacji karty lojalnościowej, należy wprowadzić jej numer. 9

10 1. Obsługa transakcji Sprawdź saldo Organizator programu lojalnościowego umożliwia przyznawanie klientom punktów, które są zbierane na karcie lojalnościowej. Każdy klient posiada swoje konto, którego saldo można sprawdzić. W tym celu należy wybrać funkcję Sprawdź saldo. Po jej wybraniu, pojawi się informacja o saldzie pacjenta dla aktualnie wpisanej karty. Istnieje także możliwość jego wydruku, co zostało pokazane poniżej. Rys. 16. Saldo konta pacjenta Po wybraniu przycisku Wydruk lub F10, saldo konta zostanie wydrukowane na drukarce domyślnej. Rys. 17. Wydruk salda pacjenta Innym miejscem, gdzie można sprawdzić saldo klienta jest Moduł 44 > Komunikacja, co zostało opisane w rozdziale 6 Sprawdzenie salda konta Wydanie nagrody Organizator programu lojalnościowego może nagradzać klientów za zebranie określonej liczby punktów. Aby wydać klientowi nagrodę, należy wybrać pozycję Wydanie nagrody. Funkcję można wywołać także w Module 44 > Komunikacja. Jej działanie zostało opisane w rozdziale 3 Wydanie nagrody Wymiana karty Może się zdarzyć, że klient przyjdzie z nieczytelną kartą. W takiej sytuacji można dokonać jej wymiany. Warunkiem jest jednak posiadanie przez klienta jej oryginału lub istnienie tego klienta w kartotece pacjentów w systemie KS-AOW. Aby wymienić kartę, należy wybrać pozycję Wymiana karty. Funkcję można również wywołać w Module 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Wymiana karty nieczytelnej. Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Dodanie nowej karty Funkcja pozwala na dopisanie dodatkowej karty lojalnościowej do konta, które zostało już zarejestrowane w systemie KS-CRM. Można to wykorzystać w sytuacji, gdy klient posiada już konto, a ktoś z członków jego rodziny również chce zbierać punkty na to konto. O dostępności takiej funkcjonalności decydują ustawienia programu lojalnościowego w centrali (opcja "Zezwalaj na łączenie kont oraz przypisanie kilku kart do konta"). Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Dodanie nowej karty. Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Łączenie kont lojalnościowych Funkcja ta ma zastosowanie, gdy klient i jego rodzina zbierali punkty na różne konta, a odtąd chcieliby mieć wspólne saldo. Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Łączenie kont lojalnościowych. O dostępności takiej funkcjonalności decydują ustawienia programu lojalnościowego w centrali (opcja "Zezwalaj na łączenie kont oraz przypisanie kilku kart do konta"). Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Aktywacja bonu Funkcja aktywacji bonu ma zastosowanie, gdy organizator programu lojalnościowego utworzył w centrali KS-CRM bony lojalnościowe o określonych numerach i dał możliwość swoim klientom wymiany zebranych punktów lojalnościowych na bon lojalnościowy, który może zostać wykorzystany jako forma płatności w kolejnych zakupach. Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Aktywacja bonów lojalnościowych. Więcej na ten temat można odnaleźć w rozdziale 5 Aktywacja bonów lojalnościowych 1.2. Wczytanie kuponu promocyjnego Organizator programu lojalnościowego może honorować kupony promocyjne, które posiadają określone kody kreskowe. Kupony te pozwalają na zwielokrotnienie liczby punktów za aktualnie realizowaną transakcję i na przyznanie klientowi dodatkowej liczby punktów lojalnościowych. Aby klient mógł skorzystać z takiego kuponu, należy go odczytać. Można tego dokonać zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przed fiskalizacją. Aby wywołać okno wprowadzania numeru kuponu promocyjnego, należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl + U. 10

11 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW W sytuacji, gdy pacjent zapomni karty lojalnościowej, pomocne jest skorzystanie z kartoteki pacjenta w systemie aptecznym. Wcześniej należy jednak określić numer karty lojalnościowej dla takiego pacjenta. W tym celu, należy wybrać klawisz F6, a następnie w oknie z listą pacjentów, wybrać klawisz F4. Zostanie wtedy wyświetlona karta pacjenta. Rys. 18. Okno kuponów promocyjnych Pierwszą możliwością jest odczytanie numeru kuponu czytnikiem, natomiast drugą użycie przycisku Ręczny kod lub kombinacji klawiszy Ctrl + F11 w celu wprowadzenia tego numeru ręcznie. Rys. 22. Karta pacjenta Rys. 19. Okno służące do wpisania numeru kuponu promocyjnego Na karcie pacjenta należy przejść na zakładkę Karta stałego pacjenta. W polu Numer karty wpisujemy numer karty lojalnościowej i wybieramy KS-CRM w polu Program lojalnościowy. Pacjenta należy wybrać przed rozpoczęciem sprzedaży. Jeżeli w systemie KS-CRM jest włączona opcja walidacji kart lojalnościowych, to po wpisaniu błędnego numeru kuponu, pojawi się następujący komunikat. Rys. 23. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Przed sprzedażą widać dane takiego pacjenta, natomiast przed fiskalizacją widoczny jest numer jego karty lojalnościowej. Rys. 20. Komunikat Określony kupon może zostać tylko raz użyty przez wybranego klienta, dlatego przy próbie wykorzystania kuponu po raz kolejny, pojawia się komunikat widoczny poniżej. Jeżeli w systemie aptecznym nie zostanie zaznaczona opcja Traktuj wybór pacjenta równoznacznie z wyborem karty lojalnościowej (Admin Opcje modułów Wspólne System lojalnościowy), przed fiskalizacją pojawi się komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową i trzeba będzie wpisać numer karty. 2. Obsługa promocji Rys. 21. Komunikat Jeżeli właściciel programu lojalnościowego organizuje promocje, można je przeglądać w systemie aptecznym. W tym celu należy wejść do modułu 35 Strategie Promocje. Zostanie wówczas wyświetlone okno z listą promocji Wykorzystanie kartoteki pacjenta zamiast odczytu karty lojalnościowej 11

12 2. Obsługa promocji Rys. 24. Promocje Jeśli chcemy zobaczyć szczegóły wybranej promocji, należy wybrać przycisk Podgląd lub z klawiatury F3. Rys. 26. Opis promocji Jeżeli do systemu aptecznego zostały przesłane nowe promocje, zostaniemy o tym dodatkowo poinformowani następującym komunikatem. Rys. 27. Informacja o promocjach 2.1. Wizualizacja promocji podczas sprzedaży Rys. 25. Szczegóły wybranej promocji O tym, że została zdefiniowana promocja, świadczy wygląd listy produktów podczas sprzedaży. Analogicznie, jak dla szczegółów promocji, chcąc zobaczyć szczegóły warunków promocji, wybieramy przycisk Podgląd. W tym miejscu można również zobaczyć opis określonej promocji. Wybieramy w tym celu przycisk Opis lub F5. Rys. 28. Wizualizacja promocji 12

13 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Jak widać na powyższym rysunku, po wyborze produktu, wyświetlana jest informacja o aktualnie zastosowanej promocji. W tym przypadku zadziała promocja o nazwie cennik. Jeżeli została zdefiniowana promocja, która zadziała przy zakupie określonego produktu, to informacja o tym jest widoczna na liście produktów, co zostało pokazane niżej. Rys. 31. Lista nagród Rys. 29. Wizualizacja promocji za produkt 3. Wydanie nagrody W tym celu należy przejść do modułu 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Wydanie nagrody, a w oknie, które się pojawi wpisać numer karty lojalnościowej pacjenta. W celu sprawdzenia, czy klient zebrał odpowiednią liczbę punktów, aby otrzymać określoną nagrodę, można się posłużyć przyciskiem Spr. saldo lub klawiszem F5. Wybór nagrody zatwierdzamy przyciskiem Wybierz lub Enter z klawiatury. Później określamy ilość sztuk nagrody, jaką należy wydać pacjentowi. Po tym etapie nastąpi próba wysłania i zarejestrowania wydania nagrody po stronie centrali systemu lojalnościowego. W przypadku, gdy wydanie nagrody zostanie poprawnie zarejestrowane, wyświetlony zostanie stosowny komunikat z pytaniem, czy wydrukować dowód wydania nagrody. Rys. 32. Informacja o wydanej nagrodzie i aktualnym saldzie pacjenta Rys. 30. Wprowadzanie numeru karty lojalnościowej Po wpisaniu numeru karty, wybieramy nagrodę z katalogu nagród (przesłanego z systemu KS-CRM). Znajdują się tu informacje o tym, dla kogo przeznaczona jest nagroda, jaki jest jej kod, nazwa oraz liczba punktów potrzebna, aby taką nagrodę otrzymać. Ponadto w polu Opis widać też, z jakiego katalogu pochodzi wskazana nagroda. Wśród nagród mogą znajdować się nagrody rzeczowe jak i nagrody typu Bon Lojalnościowy. Na tym etapie należy wybrać przycisk Tak, co spowoduje wydruk potwierdzenia wydania nagrody (rys. 33). Potwierdzenie składa się z dwóch identycznych części, z których jedną należy przekazać pacjentowi, a drugą pozostawić w Aptece. 13

14 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności 1. Sprawdzenie bonu Po wpisaniu numeru bonu lojalnościowego, należy kliknąć guzik Sprawdź bon (F5) w celu sprawdzenia, czy bon został wcześniej użyty i czy nie upłynął jego termin ważności. Jeśli sprawdzenie bonu przebiegnie poprawnie, pola Wartość bonu i Liczba punktów zostaną uzupełnione wartością punktową i kwotową bonu: Rys. 33. Dowód wydania nagrody 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Organizator programu lojalnościowego może zezwolić na formę płatności typu Bon Lojalnościowy. Aby ten typ płatności był dostępny w systemie aptecznym KS-AOW, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia programu lojalnościowego w centrali KS-CRM. Odbywa się to w Module 42 > Kartoteki w kategorii Programy. Rys. 36. Sprawdzenie bonu lojalnościowego Jeśli użytkownik wprowadzi błędny numer bonu, to na ekranie ukaże się komunikat: Rys. 34. Bon lojalnościowy jako forma płatności 4.1. Realizacja płatności bonem lojalnościowym Rys. 37. Komunikat niepoprawnego kodu bonu Jeśli termin ważności wprowadzonego bonu już minął, to na ekranie pojawi się komunikat: Ręczne wprowadzenie bonu Ręczne wprowadzenie bonu lojalnościowego będzie możliwe, jeśli w systemie KS-CRM będzie włączona opcja odpowiedzialna za tę funkcję. Ręczne wprowadzenie bonu lojalnościowego pozwala na używanie bonów, które zostały wcześniej wygenerowane lub na wygenerowanie nowego bonu. Wówczas w systemie aptecznym, po wybraniu formy płatności bonem lojalnościowym, pojawi się okno: Rys. 38. Komunikat przeterminowanego bonu Jeśli wprowadzony bon był już wcześniej wykorzystany, to na ekranie pojawi się komunikat: Rys. 39. Komunikat wykorzystanego bonu Rys. 35. Ręczne wprowadzenie numeru bonu W przypadku gdy wartość kwotowa wprowadzonego bonu lojalnościowego przekracza wartość do zapłaty, na 14

15 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ekranie pojawi się poniższy komunikat. W tym miejscu można zrezygnować z użycia bonu. Rys. 40. Komunikat gdy bon przekracza wartość do zapłaty Należy pamiętać, że wcześniej wygenerowany bon lojalnościowy może być użyty tylko raz, bez względu na to czy wartość użytego bonu będzie przekraczała wartość do zapłaty czy nie. Może zdarzyć się tak, że wartość wprowadzonego bonu jest niższa niż wartość do zapłaty. W takim przypadku można wykorzystać bon jako część zapłaty za transakcję, a pozostałą część zapłaty uregulować inną z dostępnych form płatności (w tym bonem innym, wcześniej stworzonym lub wygenerowanym podczas transakcji). Rys. 43. Generowanie bonu lojalnościowego W powyższym oknie należy uzupełnić pole Numer karty lojalnościowej. Po kliknięciu na OK (F2), system poprosi o uzupełnienie wartości bonu. Wystarczy, że operator uzupełni jedno z pól określające wartość bonu (kwotową lub punktową), drugie z pól zostanie uzupełnione automatycznie zgodnie z przelicznikiem ustalonym na karcie programu lojalnościowego w centrali KS-CRM. Uzupełnienie pól określających wartość bonu może nastąpić automatycznie po uzupełnieniu numeru karty i wciśnięciu guzika Sprawdź saldo (F5). System wówczas wyświetli dostępne saldo na karcie lojalnościowej: Rys. 41. Częściowa płatność bonem 2. Generowanie bonu. Poniższe okno pojawi się po wybraniu formy płatności bonem: Rys. 44. Sprawdzenie salda dla karty lojalnościowej Po wybraniu OK (Enter), odpowiednie pola zostaną uzupełnione wartością bonu, potrzebną do zapłaty za bieżącą transakcję: Rys. 42. Ręczne wprowadzenie numeru bonu W przypadku, gdy klient nie posiada wcześniej wygenerowanego bonu, ale chciałby pomniejszyć swoją zapłatę punktami zgromadzonymi na karcie lojalnościowej, należy wybrać formę płatności bonem lojalnościowym, a następnie wcisnąć guzik Generuj bon (F9). Ukaże się wtedy okno: Rys. 45. Uzupełnienie wartości bonu wartością do zapłaty 15

16 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i zatwierdzeniu guzikiem OK (Enter), nastąpi stworzenie bonu lojalnościowego oraz ukaże się poniższe okno: Rys. 47. Komunikat o przekroczeniu kwoty do zapłaty TAK, to przy próbie stworzenia takiego bonu ukaże się poniższe zapytanie. Jego zatwierdzenie, spowoduje utworzenie bonu o wybranej wartości. Wybranie Nie, spowoduje rezygnację ze stworzenia bonu. Rys. 46. Użycie bonu lojalnościowego Jeśli w centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego ustawienie odpowiedzialne za wydruk bonów w aptece jest włączone, to dodatkowo nastąpi wydrukowanie bonu lojalnościowego. W ten sposób stworzony bon lojalnościowy otrzymuje w centrali KS-CRM status: Gotowy do użycia. Procesu stworzenia bonu lojalnościowego nie można wycofać. Aby użyć wygenerowanego właśnie bonu, należy kliknąć OK (Enter). Wtedy status bonu w centrali KS-CRM zmieni się na Zrealizowany. Jeśli w centrali opcja wydruku potwierdzeń stworzenia i wydania bonu będzie włączona, to system po użyciu bonu wydrukuje potwierdzenia dla klienta i dla apteki. Wybranie opcji Generuj bon (F9), spowoduje rozpoczęcie procesu tworzenia kolejnego (nowego) bonu lojalnościowego. Wybranie opcji Anuluj (Esc), oznacza rezygnację z użycia właśnie wygenerowanego bonu (rezygnację z zapłaty wygenerowanym bonem). Rys. 48. Pytanie o potwierdzenie bonu o wartości wyższej niż kwota do zapłaty czy system zezwala na wykorzystanie wygenerowanego bonu w aptekach innych niż ta, w której został wygenerowany, jeśli: TAK, to system zezwoli na użycie bonu stworzonego w innym punkcie aptecznym. Proces użycia takiego bonu przebiegnie normalnie. NIE, to system po próbie użycia bonu stworzonego w innym punkcie aptecznym, zwróci komunikat: Rys. 49. Komunikat o bonie wydanym w innej aptece Należy pamiętać, że użycie w tym miejscu opcji Anuluj (Esc) nie powoduje usunięcia wygenerowanego bonu. 3. W centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego znajdują się dodatkowe ustawienia, które określają: czy system ma pozwolić na stworzenie bonu o wartości wyższej niż wartość do zapłaty, jeśli: Generowanie bonu podczas transakcji Jeśli opcja odpowiedzialna za ręczne wprowadzanie bonu będzie wyłączona w centrali systemu KS-CRM, to system nie pozwoli na użycie wcześniej wygenerowanego bonu. Wówczas po wyborze formy płatności bonem, ukaże się poniższe okno "Generowanie bonu lojalnościowego": NIE, to przy próbie stworzenia takiego bonu ukaże się poniższy komunikat. Wprowadzoną kwotę należy zmienić na kwotę nie wyższą niż kwota do zapłaty (może być niższa). 16

17 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu ich klawiszem OK, zostanie wygenerowany i zatwierdzony bon lojalnościowy. Jeśli wartość kwotowa bonu będzie niższa niż kwota do zapłaty, to pozostałą część zapłaty można uregulować inną z dostępnych form zapłaty (w tym bonem lojalnościowym). Jeśli w centrali KS-CRM opcje wydruków bonów i potwierdzeń są włączone, to dodatkowo system wydrukuje wygenerowany bon oraz dwa potwierdzenia realizacji: po jednym dla klienta i apteki. Rys. 50. Generowanie bonu lojalnościowego W polu Numer karty należy wpisać numer karty lojalnościowej. Kliknięcie na Sprawdź saldo (F5), spowoduje pojawienie się okna z ilością dostępnych punktów na koncie danej karty lojalnościowej: Wydruki bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów. W centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego znajdują się dodatkowe opcje związane z wydrukami bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów. To, na której drukarce zostaną wydrukowane bony oraz potwierdzenia, zależy od ustawień w systemie KS-AOW w Module 41 ADMIN > Opcje modułów > Wspólne > 4. System lojalnościowy > punkt 19. Drukarka do bonów lojalnościowych. Ustawienie drukarek realizuje się w systemie KS-AOW w Module 41 > ADMIN, w kategorii Stanowiska (Ctrl+8). Rys. 51. Saldo konta Po zatwierdzeniu klawiszem OK (Enter), pola określające wartość bonu zostaną automatycznie uzupełnione kwotą do zapłaty, o ile ilość punktów na karcie lojalnościowej będzie wystarczająco duża, aby pokryć nimi całą kwotę zapłaty. Możliwe jest ręczne uzupełnienie pól określających wartość bonu, jednak wartość kwotowa bonu nie może być większa niż kwota do zapłaty. Jeśli wprowadzona zostanie kwotowa wartość bonu wyższa niż kwota do zapłaty, zostanie ona wyświetlona na czerwono: Rys. 53. Wydruk bonu lojalnościowego Rys. 52. Wartość bonu przekracza wartość do zapłaty 17

18 5. Aktywacja bonów lojalnościowych dodane w ten sposób bony nie mogą zostać jeszcze użyte przez klientów. Dopiero ich aktywacja w aptece daje taką możliwość. Wydanie bonu służy wymianie zebranych punktów lojalnościowych na bon lojalnościowy o określonej wartości w złotówkach. Taki bon może zostać wykorzystany jako forma płatności przy kolejnych zakupach. Proces aktywacji bonu lojalnościowego powoduje odjęcie punktów z salda wskazanej karty lojalnościowej oraz doładowanie bonu o wskazanym numerze odpowiednią wartością w złotówkach. Aktywacji bonów lojalnościowych dokonuje się w Module 44 Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Aktywacja bonu lojalnościowego. W wywołanym oknie należy uzupełnić: numer karty lojalnościowej, z salda której mają zostać odjęte punkty lojalnościowe w zamian za aktywację (wydanie) bonu lojalnościowego, numer bonu lojalnościowego, który ma zostać aktywowany można go wpisać ręcznie lub użyć w tym celu czytnika. Rys. 54. Wydruk potwierdzenia realizacji bonu dla pacjenta Rys. 56. Aktywacja bonu lojalnościowego Aktywacji bonu lojalnościowego można również dokonać z poziomu modułu 11 Sprzedaż. Więcej na ten temat w rozdziale Dodatkowe funkcje. 6. Sprawdzenie salda konta Saldo konta pacjenta można także sprawdzić w module 44 - Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Sprawdzenie salda konta. Po wpisaniu numeru karty lojalnościowej, zostanie wyświetlona informacja o liczbie punktów, jakie posiada dany klient. Rys. 55. Potwierdzenie realizacji bonu dla apteki 5. Aktywacja bonów lojalnościowych Organizator programu lojalnościowego ma możliwość stworzenia w centrali systemu KS-CRM bonów lojalnościowych o określonych numerach i wartościach. Jednak Rys. 57. Saldo pacjenta 7. Wymiana karty nieczytelnej 18

19 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Wymiany karty, oprócz modułu 11 Sprzedaż, można także dokonać w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Wymiana karty nieczytelnej. W oknie wymiany karty lojalnościowej, należy wprowadzić numer karty aktywnej - tej, którą chcemy wymienić na nową, oraz numer nowej karty. Rys. 61. Dodanie nowej karty do istniejącego konta Jeśli w polu Wprowadź numer nowej karty, znajdzie się numer karty, która już została zarejestrowana w systemie, to pojawi się komunikat informujący o tym: Rys. 58. Wymiana karty lojalnościowej Następnie, należy zatwierdzić komunikat potwierdzający wymianę karty i wydrukować potwierdzenie. Rys. 62. Dodanie nowej karty do konta komunikat Rys. 59. Komunikat potwierdzający wymianę karty Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól w oknie Dodanie nowej karty do konta lojalnościowego, należy wybrać OK i zatwierdzić komunikat potwierdzający realizację operacji dodania nowej karty do konta: Rys. 60. Wydruk potwierdzenia wymiany karty 8. Dodanie nowej karty do konta Dodanie nowej karty do konta lojalnościowego realizuje się w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Dodanie nowej karty. W oknie Dodania nowej karty do konta lojalnościowego, należy wprowadzić numer aktywnej karty lojalnościowej oraz numer nowej karty lojalnościowej (niezarejestrowanej jeszcze w systemie), która zostanie dodana do konta karty aktywnej. Rys. 63. Dodanie nowej karty do konta potwierdzenie Po zatwierdzeniu powyższego okna, system wyświetli pytanie o wydruk potwierdzenia. Zatwierdzenie, spowoduje wydrukowanie potwierdzenia dodania nowej karty. Rys. 64. Pytanie czy wydrukować 19

20 9. Łączenie kont lojalnościowych Rys. 67. Potwierdzenie połączenia kont lojalnościowych Po uzupełnieniu odpowiednich pól numerami kart lojalnościowych i kliknięciu OK, należy zatwierdzić komunikat potwierdzający operację łączenia kont lojalnościowych. Ukaże się poniższe okno, po zatwierdzeniu którego zostanie wydrukowane potwierdzenie połączenia kart lojalnościowych. Rys. 65. Wydruk potwierdzenia dodania nowej karty 9. Łączenie kont lojalnościowych Połączenia kont lojalnościowych można dokonać w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Łączenie kont lojalnościowych. W oknie Łączenia kont lojalnościowych, należy wprowadzić numer karty lojalnościowej, reprezentującej konto źródłowe oraz numer karty reprezentującej konto docelowe. Karta reprezentująca konto źródłowe zostanie przypisana do konta docelowego, reprezentowanego przez numer karty. Jeśli do konta źródłowego przypisanych jest więcej niż jedna karta lojalnościowa, to wszystkie te karty zostaną przypisane do konta docelowego. Jeśli karta A reprezentująca konto docelowe jest jedną z kart należących do tego konta, to karta reprezentująca konto źródłowe zostanie przypisana do konta, do którego należy karta A. W wyniku połączenia kont lojalnościowych, konto docelowe zostanie powiększone o saldo punktów konta źródłowego. Punkty nabijane na połączone karty lojalnościowe, będą gromadzone na jednym koncie. Rys. 68. Pytanie czy wydrukować Rys. 69. Wydruk potwierdzenie połączenia kont 10. Synchronizacja z systemem KS-CRM Rys. 66. Okno łączenia kont lojalnościowych Po włączeniu programu lojalnościowego w systemie aptecznym, należy przeprowadzić synchronizację z centralą programu lojalnościowego. Wyjątkiem, kiedy nie trzeba ręcznie wykonywać takiej synchronizacji, jest przypadek, gdy w kliencie komunikacyjnym została ustawiona synchronizacja automatyczna. Synchronizacja z systemem KS-CRM służy przesłaniu do systemu aptecznego opcji działania programu lojalnościowego, reguł naliczania punktów, obowiązującego katalogu nagród i promocji stosowanych przez organizatora programu lojalnościowego. W celu wykonania synchronizacji należy przejść do modułu 44 Komunikacja 20

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00

Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ObsługawKS-AOW Podręcznik użytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Obsługa systemu KS-CRM w systemie KS-AOW Wersja dokumentu: 2014.00.0.0 Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka

Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka Obsługa programu DOZ w programie EuroSoft Apteka O ile wykonane zostały wszystkie czynności konfiguracyjne (jeżeli konfiguracja nie została przeprowadzona należy przejść do punktu Konfiguracja) program

Bardziej szczegółowo

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS I. Informacje ogólne jest rozszerzeniem systemu KS-APTEKA umoŝliwiającym rejestrowanie zdarzeń oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SYSTEM LOJALNOŚCIOWY DBAJ O ZDROWIE W PROGRAMIE SUPERAPTEKA2000 PROCEDURY POSTĘPOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO System SuperApteka2000 został przygotowany do współpracy z systemem lojalnościowym hurtowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ KS KAMSOFT SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 4 PRZYGOTOWANIE DO PRACY 4 NADANIE ROZSZERZONYCH UPRAWNIEŃ WYBRANYM PRACOWNIKOM

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp....3 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ...3 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna Automatyczna konfiguracja kanału komunikacji KS-EWD (opcja dla aptek korzystających z kanału FTP) Apteki korzystające z kanału FTP mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus

KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- - lipiec 2015 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - lipiec 2015r. I. Wstęp Stan na dzień 06.07.2015 r. W związku z wejściem w życie, w pierwszej

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Zakup kredytów i kont Professional

Zakup kredytów i kont Professional Zakup kredytów i kont Professional System płatności za wydruki świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i projektowanych charakterystyk energetycznych jest systemem przedpłatowym (tak jak telefony

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Ty dzwonisz my płacimy

Ty dzwonisz my płacimy dalej zakończ Jak poruszać się po prezentacji? Dzwoniąc na numer poruszasz się po serwisie za pomocą klawiszy na klawiaturze swojego telefonu stacjonarnego Nawigacja w prezentacji odbywa się dokładnie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW.

Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW. Instrukcja zgłaszania reklamacji i zwrotów do hurtowni Grupy Farmacol za pośrednictwem systemu aptecznego KS-AOW. W związku z wdrożeniem w hurtowniach Grupy Farmacol komunikacji KS-EWD w obszarze Reklamacji

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi

Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi Instrukcja aktualizacji Mechanizmblokowania naliczaniapunktówzaobrót lekamirefundowanymi Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Blokada naliczania punktów za obrót lekami refundowanymi instrukcja aktualizacji

Bardziej szczegółowo

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych.

emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. emagazyn zarządzanie magazynem za pomocą skanerów kodów kreskowych. Wstęp Program emagazyn jest dodatkiem do systemu enova365 i współpracuje z modułem enova365 Handel w wersji złotej. emagazyn służy do

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty w telefonie

Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie W celu aktywacji karty mobilnej Visa HCE Klient powinien: 1. pobrać aplikację Portfel SGB ze sklepu Google Play 2. wpisać na telefonie Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.03.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW. I. Złożenie leku recepturowego w kolejce z wykorzystaniem zaliczki.

SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW. I. Złożenie leku recepturowego w kolejce z wykorzystaniem zaliczki. Sprzedaż leku robionego w programie aptecznym SPRZEDAŻ LEKU ROBIONEGO W PROGRAMIE APTECZNYM KS - AOW Sprzedaż leku robionego w programie aptecznym KS - AOW może odbywać się na kilka sposobów: I. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

HOSPITALITY Co nowego w

HOSPITALITY Co nowego w HOSPITALITY Co nowego w 2016.2 Data aktualizacji dokumentu: 05.09.2016 Nowe funkcjonalności w systemach Centrala, Manager, POS Automatyczne wylogowanie z aplikacji po czasie bezczynności. Funkcja po oznaczonym

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu sprzedaży

1. Logowanie do systemu sprzedaży Instrukcja zakupu biletów przez Internet na mecze Polonii Warszawa Spis treści 1. Logowanie do systemu sprzedaży...1 2. Kupowanie biletu dla jednej osoby...2 3. Kupowanie biletów dla kilku osób w jednej

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo