Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice PI01.00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa KS-CRM. ObsługawKS-AOW. Podręcznik użytkownika. Katowice 2012 2213PI01.00"

Transkrypt

1 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ObsługawKS-AOW Podręcznik użytkownika Katowice PI01.00

2 Nazwa dokumentu: Obsługa systemu KS-CRM w systemie KS-AOW Wersja dokumentu: Data aktualizacji: Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW 1. Obsługa transakcji Odczyt karty lojalnościowej Odczyt karty lojalnościowej przed sprzedażą Odczyt karty lojalnościowej przed fiskalizacją Ręczna korekta punktów na saldzie Punkty dodatkowe za polecenie klienta Dodatkowe funkcje Aktywacja karty Sprawdź saldo Wydanie nagrody Wymiana karty Dodanie nowej karty Łączenie kont lojalnościowych Aktywacja bonu Wczytanie kuponu promocyjnego Wykorzystanie kartoteki pacjenta zamiast odczytu karty lojalnościowej Obsługa promocji Wizualizacja promocji podczas sprzedaży Wydanie nagrody Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Realizacja płatności bonem lojalnościowym Ręczne wprowadzenie bonu Generowanie bonu podczas transakcji Wydruki bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów Aktywacja bonów lojalnościowych Sprawdzenie salda konta Wymiana karty nieczytelnej Dodanie nowej karty do konta Łączenie kont lojalnościowych Synchronizacja z systemem KS-CRM Sprawdzenie salda operatora Zamawianie nagród

4 N O T A T K I 4

5 KS-CRM Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW

6 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW 1. Obsługa transakcji W rozdziale tym zostanie opisane, jak wykonać transakcję na kartę lojalnościową i jak wprowadzić numer karty lojalnościowej Odczyt karty lojalnościowej Wpisanie numeru karty lojalnościowej może nastąpić zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przed dokonaniem zapłaty (przed fiskalizacją). Jeżeli właściciel programu lojalnościowego organizuje promocje, odczyt karty powinien nastąpić przed rozpoczęciem sprzedaży. W przeciwnym przypadku, odczyt karty może nastąpić przed rozpoczęciem sprzedaży lub przed jej fiskalizacją Odczyt karty lojalnościowej przed sprzedażą W tym celu przed wykonaniem sprzedaży, należy wprowadzić numer karty czytnikiem lub ręcznie używając kombinacji klawiszy Ctrl+L. Rys. 2. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Widać tutaj, że po wprowadzeniu numeru karty lojalnościowej, jej numer jest widoczny zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przy podsumowaniu sprzedaży. Dodatkowo, są też informacje o ilości punktów, jakie pacjent otrzymał za transakcję oraz saldzie punktów. Jeżeli w systemie KS-CRM została ustalona reguła naliczania punktów dla operatorów, pojawi się również liczba punktów, jakie otrzymał operator Odczyt karty lojalnościowej przed fiskalizacją Po wykonaniu sprzedaży i wyborze przycisku zapłata, pojawi się informacja o konieczności wprowadzenia numeru karty lojalnościowej, co zostało pokazane poniżej. Rys. 1. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu sprzedaży na wprowadzoną kartę lojalnościową, został przedstawiony na poniższym rysunku. Rys. 3. Wpisywanie numeru karty przed fiskalizacją Pierwsza możliwość odczytu karty, to odczyt czytnikiem, a alternatywnie można nacisnąć z klawiatury klawisz L i w oknie, które się pokaże (rys. 1) wpisać numer karty lojalnościowej. Po zafiskalizowaniu sprzedaży, na ekranie pojawią się informacje, na jaką kartę lojalnościową została wykonana transakcja, a ponadto liczba punktów przyznana za transakcję i saldo punktów danego pacjenta. 6

7 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW W celu dokonania korekty punktów lojalnościowych na saldzie, w polu o nazwie: Dodatkowe informacje (1) należy wprowadzić: P=x, gdzie x jest ilością dodawanych / odejmowanych punktów. Rys. 4. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Ręczna korekta punktów na saldzie Ręczna korekta punktów pozwala na dodanie lub pomniejszenie punktów na saldzie karty klienta podczas transakcji sprzedaży. Ręczna korekta punktów z poziomu apteki będzie możliwa, jeśli w centrali KS-CRM zostanie włączona opcja: PKT DOD PRGN. Aby dokonać ręcznej korekty punktów lojalnościowych należy wywołać poniższe okno: Rys. 6. Ręczne dodanie punktów do salda Powyższy rysunek przedstawia sytuację, w której do salda na karcie o numerze zostało dodane 10 punktów. Farmaceuta jako powód korekty podał: uznanie reklamacji klienta. System pozwala również na pomniejszenie salda punktów na karcie. W takiej sytuacji w polu Dodatkowe informacje (1) należy wpisać liczbę punktów, które mają być odjęte ze znakiem minus. Sytuację tę przedstawia poniższy rysunek: Rys. 5. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Wywołanie okna może nastąpić w dwojaki sposób, w zależności czy chcemy tego dokonać przed sprzedażą czy tuż po wybraniu zapłaty. Aby wywołać okno należy użyć: kombinacji klawiszy Ctrl+L, przed rozpoczęciem sprzedaży. klawisza L, po wybraniu zapłaty. Na ekranie pojawi się wtedy komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową. Rys. 7. Ręczne pomniejszenie punktów na saldzie Należy pamiętać, że ręczna korekta punktów lojalnościowych z poziomu apteki może zostać dokonana tylko wtedy, gdy przeprowadzana jest transakcja. 7

8 1. Obsługa transakcji Punkty dodatkowe za polecenie klienta W aptece będzie możliwe przyznanie dodatkowych punktów za polecenie klienta, jeśli w centrali KS-CRM będzie włączona opcja: PKT DOD POLECENIE oraz będzie zdefiniowana reguła: Za pozyskanie klienta. Punkty dodatkowe mogą być przyznane jednorazowo klientowi polecającemu, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: klient polecający musi być zarejestrowany w systemie KS-CRM. klient, którego on poleca musi być nowym klientem (nie może być zarejestrowany w systemie KS-CRM). Aby było możliwe dodanie dodatkowych punktów za pozyskanie nowego klienta, należy wywołać poniższe okno, poprzez: kombinację klawiszy Ctrl+L, przed rozpoczęciem sprzedaży. klawisza L, po wybraniu zapłaty. Na ekranie pojawi się wtedy komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową. Rys. 9. Dodanie punktów za polecenie klienta Powyższe okno przedstawia sytuację, w której klientowi z kartą o numerze: 1234 zostały przyznane punkty dodatkowe za pozyskanie nowego klienta z kartą o numerze: Wykonanie takiej operacji spowodowało zarejestrowanie nowego klienta w systemie. To ile punktów otrzyma klient za polecenie klienta jest definiowana w centrali KS-CRM (Moduł 43 > Reguły) Dodatkowe funkcje Jak widać na poniższym rysunku, wywołując okno do wprowadzania numeru karty lojalnościowej, mamy także dostęp do następujących funkcji: Aktywacja karty, Sprawdź saldo, Wydanie nagrody, Wymiana karty, Dodanie nowej karty, Łączenie kont lojalnościowych, Aktywacja bonu. Rys. 8. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Punkty za pozyskanie klienta zostaną przyznane klientowi polecającemu po wpisaniu w polu: Numer karty lojalnościowej numeru karty nowego klienta oraz w polu: Dodatkowe informacje (1): K="numer karty klienta polecającego". Zostało to zobrazowane na poniższym rysunku: 8

9 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Rys. 12. Wprowadzanie numeru karty lojalnościowej Po jego zatwierdzeniu, pojawi się odpowiedni komunikat: jeśli karta została pomyślnie aktywowana Rys. 13. Komunikat Rys. 10. Okno do wpisania numeru karty lojalnościowej Funkcje te można wywołać naciskając przycisk Funkcje lub F9 i wybierając odpowiednią pozycję Aktywacja karty Funkcja ta służy do ręcznej aktywacji kart lojalnościowych w systemie aptecznym. Aktywacja ta jest możliwa tylko wtedy, gdy organizator programu lojalnościowego określił w centrali sposób wydawania kart, jako automatyczny. Jeśli zostało określone, że aktywacja kart jest wymagana, a nie wykonamy jej przed realizacją transakcji, to wszystkie transakcje na kartę nieaktywną zostaną odrzucone. Jeżeli sposób wydawania kart ustawiono na ręczny, oznacza to, że karty lojalnościowe mogą być wydawane jedynie w centrali systemu KS-CRM i podczas próby aktywacji karty, wyświetlony zostanie następujący komunikat. jeśli karta jest zarejestrowana w systemie KS-CRM Rys. 14. Komunikat jeśli karta została dezaktywowana Rys. 15. Komunikat Rys. 11. Komunikat Jeszcze jednym warunkiem tego, aby aktywacja karty się powiodła jest to, aby taka karta nie była zdefiniowana lub użyta w systemie KS-CRM. Po wywołaniu funkcji aktywacji karty lojalnościowej, należy wprowadzić jej numer. 9

10 1. Obsługa transakcji Sprawdź saldo Organizator programu lojalnościowego umożliwia przyznawanie klientom punktów, które są zbierane na karcie lojalnościowej. Każdy klient posiada swoje konto, którego saldo można sprawdzić. W tym celu należy wybrać funkcję Sprawdź saldo. Po jej wybraniu, pojawi się informacja o saldzie pacjenta dla aktualnie wpisanej karty. Istnieje także możliwość jego wydruku, co zostało pokazane poniżej. Rys. 16. Saldo konta pacjenta Po wybraniu przycisku Wydruk lub F10, saldo konta zostanie wydrukowane na drukarce domyślnej. Rys. 17. Wydruk salda pacjenta Innym miejscem, gdzie można sprawdzić saldo klienta jest Moduł 44 > Komunikacja, co zostało opisane w rozdziale 6 Sprawdzenie salda konta Wydanie nagrody Organizator programu lojalnościowego może nagradzać klientów za zebranie określonej liczby punktów. Aby wydać klientowi nagrodę, należy wybrać pozycję Wydanie nagrody. Funkcję można wywołać także w Module 44 > Komunikacja. Jej działanie zostało opisane w rozdziale 3 Wydanie nagrody Wymiana karty Może się zdarzyć, że klient przyjdzie z nieczytelną kartą. W takiej sytuacji można dokonać jej wymiany. Warunkiem jest jednak posiadanie przez klienta jej oryginału lub istnienie tego klienta w kartotece pacjentów w systemie KS-AOW. Aby wymienić kartę, należy wybrać pozycję Wymiana karty. Funkcję można również wywołać w Module 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Wymiana karty nieczytelnej. Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Dodanie nowej karty Funkcja pozwala na dopisanie dodatkowej karty lojalnościowej do konta, które zostało już zarejestrowane w systemie KS-CRM. Można to wykorzystać w sytuacji, gdy klient posiada już konto, a ktoś z członków jego rodziny również chce zbierać punkty na to konto. O dostępności takiej funkcjonalności decydują ustawienia programu lojalnościowego w centrali (opcja "Zezwalaj na łączenie kont oraz przypisanie kilku kart do konta"). Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Dodanie nowej karty. Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Łączenie kont lojalnościowych Funkcja ta ma zastosowanie, gdy klient i jego rodzina zbierali punkty na różne konta, a odtąd chcieliby mieć wspólne saldo. Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 > Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Karty lojalnościowe > Łączenie kont lojalnościowych. O dostępności takiej funkcjonalności decydują ustawienia programu lojalnościowego w centrali (opcja "Zezwalaj na łączenie kont oraz przypisanie kilku kart do konta"). Operacja szczegółowo jest opisana w rozdziale Aktywacja bonu Funkcja aktywacji bonu ma zastosowanie, gdy organizator programu lojalnościowego utworzył w centrali KS-CRM bony lojalnościowe o określonych numerach i dał możliwość swoim klientom wymiany zebranych punktów lojalnościowych na bon lojalnościowy, który może zostać wykorzystany jako forma płatności w kolejnych zakupach. Funkcję można również wywołać z poziomu Modułu 44 Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Aktywacja bonów lojalnościowych. Więcej na ten temat można odnaleźć w rozdziale 5 Aktywacja bonów lojalnościowych 1.2. Wczytanie kuponu promocyjnego Organizator programu lojalnościowego może honorować kupony promocyjne, które posiadają określone kody kreskowe. Kupony te pozwalają na zwielokrotnienie liczby punktów za aktualnie realizowaną transakcję i na przyznanie klientowi dodatkowej liczby punktów lojalnościowych. Aby klient mógł skorzystać z takiego kuponu, należy go odczytać. Można tego dokonać zarówno przed rozpoczęciem sprzedaży, jak i przed fiskalizacją. Aby wywołać okno wprowadzania numeru kuponu promocyjnego, należy użyć kombinacji klawiszy Ctrl + U. 10

11 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW W sytuacji, gdy pacjent zapomni karty lojalnościowej, pomocne jest skorzystanie z kartoteki pacjenta w systemie aptecznym. Wcześniej należy jednak określić numer karty lojalnościowej dla takiego pacjenta. W tym celu, należy wybrać klawisz F6, a następnie w oknie z listą pacjentów, wybrać klawisz F4. Zostanie wtedy wyświetlona karta pacjenta. Rys. 18. Okno kuponów promocyjnych Pierwszą możliwością jest odczytanie numeru kuponu czytnikiem, natomiast drugą użycie przycisku Ręczny kod lub kombinacji klawiszy Ctrl + F11 w celu wprowadzenia tego numeru ręcznie. Rys. 22. Karta pacjenta Rys. 19. Okno służące do wpisania numeru kuponu promocyjnego Na karcie pacjenta należy przejść na zakładkę Karta stałego pacjenta. W polu Numer karty wpisujemy numer karty lojalnościowej i wybieramy KS-CRM w polu Program lojalnościowy. Pacjenta należy wybrać przed rozpoczęciem sprzedaży. Jeżeli w systemie KS-CRM jest włączona opcja walidacji kart lojalnościowych, to po wpisaniu błędnego numeru kuponu, pojawi się następujący komunikat. Rys. 23. Wygląd okna sprzedaży po dokonaniu transakcji na kartę lojalnościową Przed sprzedażą widać dane takiego pacjenta, natomiast przed fiskalizacją widoczny jest numer jego karty lojalnościowej. Rys. 20. Komunikat Określony kupon może zostać tylko raz użyty przez wybranego klienta, dlatego przy próbie wykorzystania kuponu po raz kolejny, pojawia się komunikat widoczny poniżej. Jeżeli w systemie aptecznym nie zostanie zaznaczona opcja Traktuj wybór pacjenta równoznacznie z wyborem karty lojalnościowej (Admin Opcje modułów Wspólne System lojalnościowy), przed fiskalizacją pojawi się komunikat: Wprowadź kartę lojalnościową i trzeba będzie wpisać numer karty. 2. Obsługa promocji Rys. 21. Komunikat Jeżeli właściciel programu lojalnościowego organizuje promocje, można je przeglądać w systemie aptecznym. W tym celu należy wejść do modułu 35 Strategie Promocje. Zostanie wówczas wyświetlone okno z listą promocji Wykorzystanie kartoteki pacjenta zamiast odczytu karty lojalnościowej 11

12 2. Obsługa promocji Rys. 24. Promocje Jeśli chcemy zobaczyć szczegóły wybranej promocji, należy wybrać przycisk Podgląd lub z klawiatury F3. Rys. 26. Opis promocji Jeżeli do systemu aptecznego zostały przesłane nowe promocje, zostaniemy o tym dodatkowo poinformowani następującym komunikatem. Rys. 27. Informacja o promocjach 2.1. Wizualizacja promocji podczas sprzedaży Rys. 25. Szczegóły wybranej promocji O tym, że została zdefiniowana promocja, świadczy wygląd listy produktów podczas sprzedaży. Analogicznie, jak dla szczegółów promocji, chcąc zobaczyć szczegóły warunków promocji, wybieramy przycisk Podgląd. W tym miejscu można również zobaczyć opis określonej promocji. Wybieramy w tym celu przycisk Opis lub F5. Rys. 28. Wizualizacja promocji 12

13 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Jak widać na powyższym rysunku, po wyborze produktu, wyświetlana jest informacja o aktualnie zastosowanej promocji. W tym przypadku zadziała promocja o nazwie cennik. Jeżeli została zdefiniowana promocja, która zadziała przy zakupie określonego produktu, to informacja o tym jest widoczna na liście produktów, co zostało pokazane niżej. Rys. 31. Lista nagród Rys. 29. Wizualizacja promocji za produkt 3. Wydanie nagrody W tym celu należy przejść do modułu 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Wydanie nagrody, a w oknie, które się pojawi wpisać numer karty lojalnościowej pacjenta. W celu sprawdzenia, czy klient zebrał odpowiednią liczbę punktów, aby otrzymać określoną nagrodę, można się posłużyć przyciskiem Spr. saldo lub klawiszem F5. Wybór nagrody zatwierdzamy przyciskiem Wybierz lub Enter z klawiatury. Później określamy ilość sztuk nagrody, jaką należy wydać pacjentowi. Po tym etapie nastąpi próba wysłania i zarejestrowania wydania nagrody po stronie centrali systemu lojalnościowego. W przypadku, gdy wydanie nagrody zostanie poprawnie zarejestrowane, wyświetlony zostanie stosowny komunikat z pytaniem, czy wydrukować dowód wydania nagrody. Rys. 32. Informacja o wydanej nagrodzie i aktualnym saldzie pacjenta Rys. 30. Wprowadzanie numeru karty lojalnościowej Po wpisaniu numeru karty, wybieramy nagrodę z katalogu nagród (przesłanego z systemu KS-CRM). Znajdują się tu informacje o tym, dla kogo przeznaczona jest nagroda, jaki jest jej kod, nazwa oraz liczba punktów potrzebna, aby taką nagrodę otrzymać. Ponadto w polu Opis widać też, z jakiego katalogu pochodzi wskazana nagroda. Wśród nagród mogą znajdować się nagrody rzeczowe jak i nagrody typu Bon Lojalnościowy. Na tym etapie należy wybrać przycisk Tak, co spowoduje wydruk potwierdzenia wydania nagrody (rys. 33). Potwierdzenie składa się z dwóch identycznych części, z których jedną należy przekazać pacjentowi, a drugą pozostawić w Aptece. 13

14 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności 1. Sprawdzenie bonu Po wpisaniu numeru bonu lojalnościowego, należy kliknąć guzik Sprawdź bon (F5) w celu sprawdzenia, czy bon został wcześniej użyty i czy nie upłynął jego termin ważności. Jeśli sprawdzenie bonu przebiegnie poprawnie, pola Wartość bonu i Liczba punktów zostaną uzupełnione wartością punktową i kwotową bonu: Rys. 33. Dowód wydania nagrody 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Organizator programu lojalnościowego może zezwolić na formę płatności typu Bon Lojalnościowy. Aby ten typ płatności był dostępny w systemie aptecznym KS-AOW, należy odpowiednio skonfigurować ustawienia programu lojalnościowego w centrali KS-CRM. Odbywa się to w Module 42 > Kartoteki w kategorii Programy. Rys. 36. Sprawdzenie bonu lojalnościowego Jeśli użytkownik wprowadzi błędny numer bonu, to na ekranie ukaże się komunikat: Rys. 34. Bon lojalnościowy jako forma płatności 4.1. Realizacja płatności bonem lojalnościowym Rys. 37. Komunikat niepoprawnego kodu bonu Jeśli termin ważności wprowadzonego bonu już minął, to na ekranie pojawi się komunikat: Ręczne wprowadzenie bonu Ręczne wprowadzenie bonu lojalnościowego będzie możliwe, jeśli w systemie KS-CRM będzie włączona opcja odpowiedzialna za tę funkcję. Ręczne wprowadzenie bonu lojalnościowego pozwala na używanie bonów, które zostały wcześniej wygenerowane lub na wygenerowanie nowego bonu. Wówczas w systemie aptecznym, po wybraniu formy płatności bonem lojalnościowym, pojawi się okno: Rys. 38. Komunikat przeterminowanego bonu Jeśli wprowadzony bon był już wcześniej wykorzystany, to na ekranie pojawi się komunikat: Rys. 39. Komunikat wykorzystanego bonu Rys. 35. Ręczne wprowadzenie numeru bonu W przypadku gdy wartość kwotowa wprowadzonego bonu lojalnościowego przekracza wartość do zapłaty, na 14

15 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW ekranie pojawi się poniższy komunikat. W tym miejscu można zrezygnować z użycia bonu. Rys. 40. Komunikat gdy bon przekracza wartość do zapłaty Należy pamiętać, że wcześniej wygenerowany bon lojalnościowy może być użyty tylko raz, bez względu na to czy wartość użytego bonu będzie przekraczała wartość do zapłaty czy nie. Może zdarzyć się tak, że wartość wprowadzonego bonu jest niższa niż wartość do zapłaty. W takim przypadku można wykorzystać bon jako część zapłaty za transakcję, a pozostałą część zapłaty uregulować inną z dostępnych form płatności (w tym bonem innym, wcześniej stworzonym lub wygenerowanym podczas transakcji). Rys. 43. Generowanie bonu lojalnościowego W powyższym oknie należy uzupełnić pole Numer karty lojalnościowej. Po kliknięciu na OK (F2), system poprosi o uzupełnienie wartości bonu. Wystarczy, że operator uzupełni jedno z pól określające wartość bonu (kwotową lub punktową), drugie z pól zostanie uzupełnione automatycznie zgodnie z przelicznikiem ustalonym na karcie programu lojalnościowego w centrali KS-CRM. Uzupełnienie pól określających wartość bonu może nastąpić automatycznie po uzupełnieniu numeru karty i wciśnięciu guzika Sprawdź saldo (F5). System wówczas wyświetli dostępne saldo na karcie lojalnościowej: Rys. 41. Częściowa płatność bonem 2. Generowanie bonu. Poniższe okno pojawi się po wybraniu formy płatności bonem: Rys. 44. Sprawdzenie salda dla karty lojalnościowej Po wybraniu OK (Enter), odpowiednie pola zostaną uzupełnione wartością bonu, potrzebną do zapłaty za bieżącą transakcję: Rys. 42. Ręczne wprowadzenie numeru bonu W przypadku, gdy klient nie posiada wcześniej wygenerowanego bonu, ale chciałby pomniejszyć swoją zapłatę punktami zgromadzonymi na karcie lojalnościowej, należy wybrać formę płatności bonem lojalnościowym, a następnie wcisnąć guzik Generuj bon (F9). Ukaże się wtedy okno: Rys. 45. Uzupełnienie wartości bonu wartością do zapłaty 15

16 4. Obsługa bonów lojalnościowych jako formy płatności Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i zatwierdzeniu guzikiem OK (Enter), nastąpi stworzenie bonu lojalnościowego oraz ukaże się poniższe okno: Rys. 47. Komunikat o przekroczeniu kwoty do zapłaty TAK, to przy próbie stworzenia takiego bonu ukaże się poniższe zapytanie. Jego zatwierdzenie, spowoduje utworzenie bonu o wybranej wartości. Wybranie Nie, spowoduje rezygnację ze stworzenia bonu. Rys. 46. Użycie bonu lojalnościowego Jeśli w centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego ustawienie odpowiedzialne za wydruk bonów w aptece jest włączone, to dodatkowo nastąpi wydrukowanie bonu lojalnościowego. W ten sposób stworzony bon lojalnościowy otrzymuje w centrali KS-CRM status: Gotowy do użycia. Procesu stworzenia bonu lojalnościowego nie można wycofać. Aby użyć wygenerowanego właśnie bonu, należy kliknąć OK (Enter). Wtedy status bonu w centrali KS-CRM zmieni się na Zrealizowany. Jeśli w centrali opcja wydruku potwierdzeń stworzenia i wydania bonu będzie włączona, to system po użyciu bonu wydrukuje potwierdzenia dla klienta i dla apteki. Wybranie opcji Generuj bon (F9), spowoduje rozpoczęcie procesu tworzenia kolejnego (nowego) bonu lojalnościowego. Wybranie opcji Anuluj (Esc), oznacza rezygnację z użycia właśnie wygenerowanego bonu (rezygnację z zapłaty wygenerowanym bonem). Rys. 48. Pytanie o potwierdzenie bonu o wartości wyższej niż kwota do zapłaty czy system zezwala na wykorzystanie wygenerowanego bonu w aptekach innych niż ta, w której został wygenerowany, jeśli: TAK, to system zezwoli na użycie bonu stworzonego w innym punkcie aptecznym. Proces użycia takiego bonu przebiegnie normalnie. NIE, to system po próbie użycia bonu stworzonego w innym punkcie aptecznym, zwróci komunikat: Rys. 49. Komunikat o bonie wydanym w innej aptece Należy pamiętać, że użycie w tym miejscu opcji Anuluj (Esc) nie powoduje usunięcia wygenerowanego bonu. 3. W centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego znajdują się dodatkowe ustawienia, które określają: czy system ma pozwolić na stworzenie bonu o wartości wyższej niż wartość do zapłaty, jeśli: Generowanie bonu podczas transakcji Jeśli opcja odpowiedzialna za ręczne wprowadzanie bonu będzie wyłączona w centrali systemu KS-CRM, to system nie pozwoli na użycie wcześniej wygenerowanego bonu. Wówczas po wyborze formy płatności bonem, ukaże się poniższe okno "Generowanie bonu lojalnościowego": NIE, to przy próbie stworzenia takiego bonu ukaże się poniższy komunikat. Wprowadzoną kwotę należy zmienić na kwotę nie wyższą niż kwota do zapłaty (może być niższa). 16

17 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól i zatwierdzeniu ich klawiszem OK, zostanie wygenerowany i zatwierdzony bon lojalnościowy. Jeśli wartość kwotowa bonu będzie niższa niż kwota do zapłaty, to pozostałą część zapłaty można uregulować inną z dostępnych form zapłaty (w tym bonem lojalnościowym). Jeśli w centrali KS-CRM opcje wydruków bonów i potwierdzeń są włączone, to dodatkowo system wydrukuje wygenerowany bon oraz dwa potwierdzenia realizacji: po jednym dla klienta i apteki. Rys. 50. Generowanie bonu lojalnościowego W polu Numer karty należy wpisać numer karty lojalnościowej. Kliknięcie na Sprawdź saldo (F5), spowoduje pojawienie się okna z ilością dostępnych punktów na koncie danej karty lojalnościowej: Wydruki bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów. W centrali KS-CRM na karcie programu lojalnościowego znajdują się dodatkowe opcje związane z wydrukami bonów lojalnościowych oraz potwierdzeń realizacji bonów. To, na której drukarce zostaną wydrukowane bony oraz potwierdzenia, zależy od ustawień w systemie KS-AOW w Module 41 ADMIN > Opcje modułów > Wspólne > 4. System lojalnościowy > punkt 19. Drukarka do bonów lojalnościowych. Ustawienie drukarek realizuje się w systemie KS-AOW w Module 41 > ADMIN, w kategorii Stanowiska (Ctrl+8). Rys. 51. Saldo konta Po zatwierdzeniu klawiszem OK (Enter), pola określające wartość bonu zostaną automatycznie uzupełnione kwotą do zapłaty, o ile ilość punktów na karcie lojalnościowej będzie wystarczająco duża, aby pokryć nimi całą kwotę zapłaty. Możliwe jest ręczne uzupełnienie pól określających wartość bonu, jednak wartość kwotowa bonu nie może być większa niż kwota do zapłaty. Jeśli wprowadzona zostanie kwotowa wartość bonu wyższa niż kwota do zapłaty, zostanie ona wyświetlona na czerwono: Rys. 53. Wydruk bonu lojalnościowego Rys. 52. Wartość bonu przekracza wartość do zapłaty 17

18 5. Aktywacja bonów lojalnościowych dodane w ten sposób bony nie mogą zostać jeszcze użyte przez klientów. Dopiero ich aktywacja w aptece daje taką możliwość. Wydanie bonu służy wymianie zebranych punktów lojalnościowych na bon lojalnościowy o określonej wartości w złotówkach. Taki bon może zostać wykorzystany jako forma płatności przy kolejnych zakupach. Proces aktywacji bonu lojalnościowego powoduje odjęcie punktów z salda wskazanej karty lojalnościowej oraz doładowanie bonu o wskazanym numerze odpowiednią wartością w złotówkach. Aktywacji bonów lojalnościowych dokonuje się w Module 44 Komunikacja > System lojalnościowy KS-CRM > Aktywacja bonu lojalnościowego. W wywołanym oknie należy uzupełnić: numer karty lojalnościowej, z salda której mają zostać odjęte punkty lojalnościowe w zamian za aktywację (wydanie) bonu lojalnościowego, numer bonu lojalnościowego, który ma zostać aktywowany można go wpisać ręcznie lub użyć w tym celu czytnika. Rys. 54. Wydruk potwierdzenia realizacji bonu dla pacjenta Rys. 56. Aktywacja bonu lojalnościowego Aktywacji bonu lojalnościowego można również dokonać z poziomu modułu 11 Sprzedaż. Więcej na ten temat w rozdziale Dodatkowe funkcje. 6. Sprawdzenie salda konta Saldo konta pacjenta można także sprawdzić w module 44 - Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Sprawdzenie salda konta. Po wpisaniu numeru karty lojalnościowej, zostanie wyświetlona informacja o liczbie punktów, jakie posiada dany klient. Rys. 55. Potwierdzenie realizacji bonu dla apteki 5. Aktywacja bonów lojalnościowych Organizator programu lojalnościowego ma możliwość stworzenia w centrali systemu KS-CRM bonów lojalnościowych o określonych numerach i wartościach. Jednak Rys. 57. Saldo pacjenta 7. Wymiana karty nieczytelnej 18

19 Obsługa KS-CRM w systemie KS-AOW Wymiany karty, oprócz modułu 11 Sprzedaż, można także dokonać w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Wymiana karty nieczytelnej. W oknie wymiany karty lojalnościowej, należy wprowadzić numer karty aktywnej - tej, którą chcemy wymienić na nową, oraz numer nowej karty. Rys. 61. Dodanie nowej karty do istniejącego konta Jeśli w polu Wprowadź numer nowej karty, znajdzie się numer karty, która już została zarejestrowana w systemie, to pojawi się komunikat informujący o tym: Rys. 58. Wymiana karty lojalnościowej Następnie, należy zatwierdzić komunikat potwierdzający wymianę karty i wydrukować potwierdzenie. Rys. 62. Dodanie nowej karty do konta komunikat Rys. 59. Komunikat potwierdzający wymianę karty Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól w oknie Dodanie nowej karty do konta lojalnościowego, należy wybrać OK i zatwierdzić komunikat potwierdzający realizację operacji dodania nowej karty do konta: Rys. 60. Wydruk potwierdzenia wymiany karty 8. Dodanie nowej karty do konta Dodanie nowej karty do konta lojalnościowego realizuje się w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Dodanie nowej karty. W oknie Dodania nowej karty do konta lojalnościowego, należy wprowadzić numer aktywnej karty lojalnościowej oraz numer nowej karty lojalnościowej (niezarejestrowanej jeszcze w systemie), która zostanie dodana do konta karty aktywnej. Rys. 63. Dodanie nowej karty do konta potwierdzenie Po zatwierdzeniu powyższego okna, system wyświetli pytanie o wydruk potwierdzenia. Zatwierdzenie, spowoduje wydrukowanie potwierdzenia dodania nowej karty. Rys. 64. Pytanie czy wydrukować 19

20 9. Łączenie kont lojalnościowych Rys. 67. Potwierdzenie połączenia kont lojalnościowych Po uzupełnieniu odpowiednich pól numerami kart lojalnościowych i kliknięciu OK, należy zatwierdzić komunikat potwierdzający operację łączenia kont lojalnościowych. Ukaże się poniższe okno, po zatwierdzeniu którego zostanie wydrukowane potwierdzenie połączenia kart lojalnościowych. Rys. 65. Wydruk potwierdzenia dodania nowej karty 9. Łączenie kont lojalnościowych Połączenia kont lojalnościowych można dokonać w module 44 Komunikacja System lojalnościowy KS-CRM Karty lojalnościowe Łączenie kont lojalnościowych. W oknie Łączenia kont lojalnościowych, należy wprowadzić numer karty lojalnościowej, reprezentującej konto źródłowe oraz numer karty reprezentującej konto docelowe. Karta reprezentująca konto źródłowe zostanie przypisana do konta docelowego, reprezentowanego przez numer karty. Jeśli do konta źródłowego przypisanych jest więcej niż jedna karta lojalnościowa, to wszystkie te karty zostaną przypisane do konta docelowego. Jeśli karta A reprezentująca konto docelowe jest jedną z kart należących do tego konta, to karta reprezentująca konto źródłowe zostanie przypisana do konta, do którego należy karta A. W wyniku połączenia kont lojalnościowych, konto docelowe zostanie powiększone o saldo punktów konta źródłowego. Punkty nabijane na połączone karty lojalnościowe, będą gromadzone na jednym koncie. Rys. 68. Pytanie czy wydrukować Rys. 69. Wydruk potwierdzenie połączenia kont 10. Synchronizacja z systemem KS-CRM Rys. 66. Okno łączenia kont lojalnościowych Po włączeniu programu lojalnościowego w systemie aptecznym, należy przeprowadzić synchronizację z centralą programu lojalnościowego. Wyjątkiem, kiedy nie trzeba ręcznie wykonywać takiej synchronizacji, jest przypadek, gdy w kliencie komunikacyjnym została ustawiona synchronizacja automatyczna. Synchronizacja z systemem KS-CRM służy przesłaniu do systemu aptecznego opcji działania programu lojalnościowego, reguł naliczania punktów, obowiązującego katalogu nagród i promocji stosowanych przez organizatora programu lojalnościowego. W celu wykonania synchronizacji należy przejść do modułu 44 Komunikacja 20

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 1. ehurtownia Online... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Nawigacja... 5 1.2.1 Informacje... 6 1.2.1.1 Informacje... 6 1.2.1.2

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

NEXTPOS POS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.2

NEXTPOS POS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.2 NEXTPOS POS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.2 Copyright by NextPOS Wrocław 2009 SPIS TREŚCI 1. Identyfikacja użytkownika w systemie (ekran początkowy)... 6 1.1. Logowanie przez wprowadzenie hasła...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp....3 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ...3 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz Użyte narzędzia: Microsoft.NET Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Microsoft SQL Server 2005, Microsoft InstallShield 7.04, InstallShield Software Microsoft XML 4.0, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Logistyka Systemu Graffiti

Logistyka Systemu Graffiti Logistyka Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

Technologie IT w pracy technika farmacji

Technologie IT w pracy technika farmacji Technologie IT w pracy technika farmacji Wykwalifikowany technik farmaceutyczny - zawód z przyszłością Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo