Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.osoz.pl Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych"

Transkrypt

1 Współpraca apteki w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

2 Spis treści 1. Wstęp Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią Wniosek o wypłatę świadczenia (OLS On-linowa likwidacja szkód) Rozliczenia finansowe...26

3 1. Wstęp Przystąpienie apteki do Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz nawiązanie współpracy w tym zakresie wymaga realizacji poszczególnych etapów niezbędnych do korzystania z usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowy opis poszczególnych etapów podejmowania współpracy. Apteka podejmująca współpracę w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych powinna postępować zgodnie z instrukcją a podejmowane działania wykonywać w kolejności odpowiadającej poniższym punktom. UWAGA! Funkcjonalność Ubezpieczeń Zdrowotnych dostępna jest w programie aptecznym od określonych wersji: Dla aptek korzystających z wersji KS-AOW wymaganą wersją jest lub nowsza Dla aptek korzystających z wersji KS-AOW wymaganą wersją jest lub nowsza W przypadku, gdy wersja systemu aptecznego jest starsza zaleca się aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji. 2. Podłączenie apteki do współpracy z OSOZ Warunkiem koniecznym podjęcia współpracy w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych jest nawiązanie współpracy pomiędzy apteką a Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia. W przypadku, gdy apteka współpracuje z OSOZ można przejść do kolejnego etapu podejmowania współpracy. W sytuacji, kiedy apteka nie był nigdy podłączona do systemu OSOZ korzystanie z usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych jest niemożliwe. W celu skonfigurowania połączenia do OSOZ poprzez Kreatora konfiguracji systemu, należy w oknie głównym programu KS-AOW wejść do modułu 55 OSOZ. Rysunek 1. Menu główne systemu aptecznego. W sytuacji, kiedy system apteczny nie jest podłączony do systemu OSOZ, po uruchomieniu modułu 55 OSOZ zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

4 Rysunek 2. Komunikat informacyjny. W takim przypadku należy skontaktować się z konsultantami systemu OSOZ, którzy pomogą przeprowadzić proces uruchomienia współpracy. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym działem serwisu Kamsoft Mazowsze: tel wew. 2 Pomożemy Państwu od ręki przeprowadzić proces podłączenia apteki do systemu OSOZ

5 3. Akceptacja Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ Proces akceptacji Regulaminu świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ (zwanego dalej Regulaminem) jest przeprowadzany za pośrednictwem Serwisu Apteki. UWAGA! Osobami uprawnionymi do korzystania z Serwisu apteki są wyłącznie właściciel apteki oraz osoby przez niego upoważnione. Wszelkie operacje w Serwisie apteki powinny być realizowane przez właściciela, w jego obecności lub za jego zgodą. Logowanie do Serwisu Apteki jest możliwe tylko kiedy dana apteka współpracuje z OSOZ. W celu zalogowania do Serwisu Apteki portalu OSOZ, należy przejść do modułu 55 OSOZ systemu KS-AOW. W sytuacji kiedy Apteka współpracuję z OSOZ, po wejściu do modułu 55 OSOZ zostanie wyświetlone główne menu modułu. Spośród dostępnych pozycji menu należy wybrać zakładkę Serwis apteki lub Rozliczenia finansowe. Rysunek 3. Okno główne modułu "55 OSOZ". Wejście do zakładki Serwis apteki wywołuje proces automatycznego logowania do Serwisu na portalu OSOZ natomiast wybór zakładki Rozliczenia Finansowe spowoduje wyświetlenie komunikatu o uruchomieniu usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Za pośrednictwem okna użytkownik może przejść do Serwisu Apteki. W tym celu użytkownik musi dokonać potwierdzenia przekierowania poprzez zastosowanie przycisku Tak Wówczas nastąpi automatyczne logowanie do serwisu przy zachowaniu automatycznego procesu autoryzacji.

6 Rysunek 4. Okno komunikatu usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Przejście poprawnego procesu logowania spowoduje wyświetlenie zawartości serwisu. Rysunek 5. Okno główne serwisu apteki. W przypadku kiedy uruchomienie zakładki Serwis apteki nie spowodowało automatycznego zalogowania do Serwisu apteki, należy skontaktować się z konsultantami systemu OSOZ dostępnymi pod numerem telefonu 32/ Przejście poprawnego procesu logowania spowoduje wyświetlenie zawartości Serwisu oraz stwarza możliwość zaakceptowania Regulaminu. Akceptacji Regulaminu użytkownik może dokonać na poziomie zakładki Ubezpieczenia, gdzie została zamieszczona cała funkcjonalność dotycząca usługi.

7 Rysunek 6. Menu Ubezpieczenia. Wybór pozycji Ubezpieczenia spowoduje wyświetlenie dodatkowych zakładek po prawej stronie okna. Przejście do pozycji Informacje spowoduje wyświetlenie dodatkowego opisu obsługi ubezpieczeń oraz daje możliwość przejścia do akceptacji Regulaminu. Rysunek 7. Główna karta usługi Ubezpieczenia. Po zapoznaniu się informacji na temat obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych można przystąpić do akceptacji Regulaminu wybierając przycisk Przejdź do akceptacji regulaminu.

8 Rysunek 8. Informacje na temat współpracy w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Przejście do akceptacji Regulaminu przekierowuje do zakładki Regulamin. W pierwszym etapie procesu akceptacji regulaminu należy dokonać weryfikacji danych podmiotu. Jeżeli wyświetlone dane są niepełne lub nieprawidłowe, można dokonać ich modyfikacji poprzez zastosowanie przycisku Edytuj dane. Gdy wyświetlone dane są prawidłowe należy zaznaczyć opcję Potwierdzam poprawność danych i przejść do kolejnego etapu za pomocą przycisku Dalej. Rysunek 9. Pierwszy krok akceptacji regulaminu współpracy w ramach korzystania z usługi ubezpieczeń.

9 Na kolejnym etapie użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu. Jest on wyświetlany po zastosowaniu funkcji Pobierz regulamin. Rysunek 10. Akceptacja regulaminu - pobieranie regulaminu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, w celu jego akceptacji należy zaznaczyć opcję Akceptację regulamin a następnie zastosować przycisk Akceptuj. Rysunek 11. Akceptacja regulaminu.

10 4. Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią Nawiązanie współpracy z Ubezpieczalnią to kolejny etap, który jest wymagany aby apteka mogła korzystać z usługi Ubezpieczeń Zdrowotnych. Odbywa się za pośrednictwem Serwisu Apteki i polega na zapoznaniu się z dostępnymi ofertami współpracy oraz akceptacji regulaminu ogólnego wybranych ubezpieczalni. UWAGA! Należy pamiętać, że tylko apteka, która zaakceptowała wcześniej Regulamin świadczenia elektronicznych usług wsparcia udzielania on-line odszkodowań w tytułu ubezpieczeń zdrowotnych w ramach portalu OSOZ ma możliwość nawiązania współpracy z ubezpieczalniami. W celu przeglądania wszystkich dostępnych ofert współpracy ubezpieczalni Użytkownik przechodzi do pozycji menu Ubezpieczenia, a następnie wybiera zakładkę Ubezpieczyciele. Wówczas wyświetla się lista ubezpieczycieli, z którymi użytkownik może nawiązać współprace on-line na platformie OSOZ. Rysunek 12. Lista ubezpieczycieli. Rozpoczęcie pracy z wybranym Ubezpieczycielem wymaga zaakceptowania Regulaminu ogólnego danego Ubezpieczyciela. Jest to możliwe po zastosowaniu przycisku Informacje obok właściwego ubezpieczyciela lub kliknięciu w nazwę ubezpieczalni.

11 Rysunek 13. Informacje o współpracy danego ubezpieczyciela. Wybór przycisku Informacje spowoduje wyświetlenie karty danego Ubezpieczyciela, z poziomu której możliwe jest przejście dalszych kroków nawiązywania współpracy - w tym akceptacji Regulaminu ogólnego ubezpieczyciela (przycisk Nawiąż współpracę ). Rysunek 14. Informacje ogólne o współpracy z ubezpieczalnią. Użytkownik może skorzystać z przycisku Nawiąż współpracę lub przejść do zakładki Regulamin w celu zapoznania się z warunkami Regulaminu ogólnego wybranej ubezpieczalni.

12 Rysunek 15. Regulamin ogólny Ubezpieczalni. Jeśli apteka zdecyduje się nawiązać współpracę z wybranym Ubezpieczycielem może zastosować przycisk Akceptuj. Ten sam efekt przyniesie zastosowania funkcji Nawiąż współpracę. Rysunek 16. Szczegóły wybranej ubezpieczalni zakładka Regulamin. Po zastosowaniu funkcji wyświetla się okno, w którym użytkownik (po zapoznaniu się z treścią regulaminu) zaznacza opcje Akceptuję regulamin a następnie używa przycisku Akceptuję regulamin i chce nawiązać współpracę.

13 Rysunek 17. Akceptacja Regulaminu ogólnego ubezpieczalni. Akceptacja Regulaminu oznacza nawiązanie współpracy, które wymaga wypełnienia odpowiednich danych. Wypełnienia danych Użytkownik dokonuje na odpowiednich zakładkach, które pojawiają się po akceptacji Regulaminu ogólnego. Rysunek 18. Wypełnienie danych. Wypełnienie danych jest wymagane aby dana apteka mogła wysłać ofertę współpracy do danego Ubezpieczyciela. Przed wysłaniem oferty współpracy należy wykonać następujące kroki: uzupełnić i zweryfikować parametry współpracy - zakładka "Parametry", uzupełnić dokumenty wymagane - zakładka "Dokumenty wymagane", zapoznać się z przygotowanymi dokumentami informacyjnymi - zakładka "Dokumenty informacyjne". Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk "Wyślij ofertę współpracy". Na zakładce Parametry należy określić ramy czasowe współpracy, dane do rozliczeń finsnaowych oraz dane osoby wyznaczonej do akceptacji i kontaktu w sprawie regulaminu.

14 Rysunek 19. Zakładka Parametry.

15 Na zakładce Dokumenty wymagane należy załączyć dokumenty wymagane przez danego Ubezpieczyciela, potrzebne do nawiązania prawidłowej współpracy. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od potrzeb wybranego Ubezpieczyciela. Dla przykładu Ubezpieczyciel może wymagać załączenia zeskanowanego dokumentu rejestrowego i wypełnienia ankiety (do której przygotowano i zamieszczono odpowiedni szablon). Rysunek 20. Zakładka Dokumenty wymagane. Załączanie dokumentu następuje poprzez przycisk Dodaj. Wówczas użytkownik wskazuje miejsce lokalizacji pliku, który jest wymagany do załączenia. Plik może być zapisany w dowolnej formie. Rysunek 21. Wskazanie wymaganego dokumentu. Po załączeniu wymaganych dokumentów użytkownik przechodzi do kolejnej zakładki Dokumenty informacyjne. Na zakładce mogą znaleźć się dokumenty umieszczone przez Ubezpieczyciela, które mogą zostać udostępnione aptekom np. pełna wersja regulaminu, ogólne informacje o firmie.

16 Rysunek 22. Materiały informacyjne. Jeśli wszystkie dane i dokumenty zostały prawidłowo wypełnione/załączone apteka wysyła ofertę współpracy poprzez zastosowanie odpowiedniego przycisku, dostępnego z poziomu każdej zakładki.

17 Rysunek 23. Wysyłanie oferty do ubezpieczyciela. Po wysłaniu propozycja współpracy jest rozpatrywana przez Ubezpieczyciela. Apteka oczekuje na odpowiedź Ubezpieczyciela. Czas obsługi wniosku zależy od Ubezpieczyciela i nie jest ściśle określony. W każdym momencie użytkownik może przeglądać status sprawy na zakładce Historia współpracy.

18 Rysunek 24. Historia współpracy. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel pozytywnie rozpatrzy wniosek o nawiązanie współpracy, po wyświetleniu szczegółów wybranej Ubezpieczalni - zostanie zmieniony status współpracy z Ubezpieczycielem. Od tego momentu można uznać iż apteka prawidłowo nawiązała współpracę z Ubezpieczycielem. Rysunek 25. Szczegóły wybranego Ubezpieczyciela. Po nawiązaniu współpracy apteka otrzymuje dostęp do wszelkich regulaminów tematycznych Ubezpieczyciela. Są one dostępne na zakładce Regulaminy.

19 Rysunek 26. Lista regulaminów Ubezpieczyciela. Na tym etapie współpracy apteka ma możliwość zapoznania się z regulaminami tematycznymi. Proces akceptacji Regulaminu tematycznego przebiega analogicznie do ogólnego - po zaakceptowaniu regulaminu, użytkownik wypełnia wymagane dane (istnieje możliwość skopiowania danych wprowadzonych podczas procesu nawiązywania współpracy) i wysyła ofertę współpracy. Dostępność zakładek może się różnić w zależności od oferty Ubezpieczyciela.

20 Rysunek 27. Szczegóły akceptacji regulaminu tematycznego. Podczas wypełniania wniosku oferty współpracy Ubezpieczyciel może umieścić zakładkę Cennik leków, na której apteka wypełnia dane na temat cen obowiązujących w aptece. Następnie informacje przekazywane są podczas wysyłania oferty współpracy.

21 Po wysłaniu oferty apteka oczekuje na rozpatrzenie wniosku. Rysunek 28. Cennik leków. Po akceptacji i wysłaniu oferty współpracy ubezpieczyciel weryfikuje przesłaną przez podmiot ofertę. W przypadku gdy ubezpieczyciel ma uwagi do przesłanej oferty może poprosić podmiot o poprawę i ponowne wysłanie skorygowanej oferty. Jeśli uwag nie ma a przesłana przez podmiot oferta jest prawidłowa może zaakceptować warunki współpracy. Każda zmiana statusu ze strony ubezpieczyciela wiąże się z automatyczną zmianą statusu po stronie podmiotu. W ten sposób w każdym etapie nawiązywania współpracy obie ze stron mają świadomość na jakim etapie i po czyjej stronie procedowana jest umowa. Nawiązanie współpracy skutkuje tym, że przy danym regulaminie tematycznym widnieje status aktywnej współpracy. 5. Wniosek o wypłatę świadczenia (OLS On-linowa Likwidacja Szkód) Program apteczny dostosowany został do obsługi pacjentów posiadających karty ubezpieczeniowe. Obsługa pacjenta z kartą i możliwość przyznania mu świadczenia pieniężnego odbywa się za pośrednictwem modułu 11 Sprzedaż. Istotne jest by pacjent posiadał przy sobie kartę ubezpieczeniową i przekazał ją w odpowiednim momencie farmaceucie w celu jej zeskanowania i zweryfikowania przez system. Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta bez takowej karty. Standardowo zaczyna od wyboru rodzaju transakcji, następnie wybiera pozycje transakcji określając również ilość opakowań a następnie zatwierdza transakcje i przechodzi do jej podsumowania za pomocą funkcji * ZAPŁATA. Po skorzystaniu z funkcji w dolnym menu widoczna będzie funkcja Ubezpieczenia.

22 Rysunek 29. Podsumowanie transakcji zakupu - opcja Ubezpieczenia. Zastosowanie opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu informacyjnego, w którym użytkownik proszony jest o odczytanie czytnikiem kodów kod karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Rysunek 30. Komunikat informacyjny. Po odczytaniu numeru karty trwa nawiązywanie połączenia z serwerem w następstwie czego pojawia się kolejny komunikat informacyjny. Zawiera on wskazówkę postępowania dla farmaceuty - powinien poprosić pacjenta o możliwość ponownego odczytu numeru karty w celu potwierdzenia realizowanej recepty.

23 Rysunek 31. Odczyt karty ubezpieczeniowej. Po ponownym odczytaniu czytnikiem kodów numeru karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pacjenta system ponownie komunikuje się z serwerem OSOZ. Wówczas sprawdzane jest czy pozycje transakcji objęte są dofinansowaniem. Jeśli tak, na ekranie monitora zostanie wyświetlony stosowny komunikat z instrukcją dalszego postepowania. Na tym etapie możliwe są dwa scenariusze: a) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą kodu SMS. Jeśli na ekranie pojawi się okno, w które będzie można wpisać kod SMS należy poprosić Pacjenta o podanie kodu SMS, którego ubezpieczyciel wysłał na jego telefon. W przypadku gdy kod SMS nie trafił na telefon ubezpieczonego bądź ubezpieczony nie posiada przy sobie telefonu możliwe jest skorzystanie z alternatywnego potwierdzenia otrzymania przez pacjenta świadczenia pieniężnego. Potwierdzeniem wówczas może być podpisany przez Pacjenta dokument cesji (Rysunek 6), który system umożliwia wydrukować podczas transakcji sprzedaży. W celu pokazania podglądu wydruku a następnie wydruku dokumentu należy skorzystać z przycisku [F9] Alter. Potwierdzenie. Należy pamiętać, iż tylko dokument podpisany własnoręcznym podpisem pacjenta może zostać uznany za alternatywne potwierdzenie pacjenta o otrzymaniu świadczenia pieniężnego.

24 Rysunek 32. Okno z potwierdzeniem za pomocą kodu SMS. b) Potwierdzenie otrzymania świadczenia za pomocą podpisu pacjenta na wydruku dokumentu. W przypadku gdy ubezpieczony nie podał numeru telefonu ubezpieczycielowi, nie ma możliwości skorzystania z autoryzacyjnego kodu SMS. Dla tego przypadku potwierdzeniem naliczenia pacjentowi świadczenia pieniężnego jest wówczas podpisanie dokumentu cesji przez Pacjenta. Dokument należy wydrukować za pomocą przycisku [F10] Wydruk i przekazać do podpisu pacjentowi. Podpisany dokument należy zachować do ewentualnej kontroli ubezpieczyciela. Rysunek 33. Informacja o wysokości świadczenia. Poniżej pokazany jest przykładowy dokument cesji, który należy wydrukować i przekazać pacjentowi do podpisu. Wydrukowany i podpisany dokument stanowi potwierdzenie naliczenia świadczenia.

25 Rysunek 34. Druk otrzymania świadczenia pieniężnego.

26 Po potwierdzeniu kwota Ubezpieczenia jest widoczna poniżej kwoty do zapłaty pozycja ubezpieczenia. Jednocześnie kwota świadczenia zostaje odjęta od całej kwoty do zapłaty pacjenta/ubezpieczonego. Rysunek 35. Podsumowanie transakcji. W systemie aptecznym możliwe jest również przeglądanie dokumentów ubezpieczeniowych zawierających informacje o naliczonym w danym dniu świadczeniu dla określonego pacjenta. W tym celu należy się zalogować do modułu 55 OSOZ a następnie przejść do zakładki Ubezpieczenia >Dokumenty. Rysunek 36. Przejście do przeglądu dokumentów ubezpieczeniowych. Po wybraniu funkcji wyświetli się lista dokumentów z odpowiednimi danymi. Przy użyciu przycisków funkcyjnych w dolnej części okna można ograniczyć ilość wyświetlanych dokumentów z danego dnia czy też podgląd danego dokumentu.

27 Rysunek 37. Lista dokumentów rozliczeniowych. 6. Rozliczenia finansowe Rozliczenia finansowe służą do rozliczeń między podmiotem aptecznym a ubezpieczalnią. Apteka w ten sposób może rozliczyć wszelkie świadczenia, które zrealizowała na poczet pacjentów korzystających z ubezpieczenia. Funkcja rozliczeń jest dostępna w Serwisie Apteki w sekcji Ubezpieczenia pozycja Rozliczenia finansowe. Rysunek 38. Ubezpieczenia Rozliczenia finansowe. Rozliczenia finansowe obejmują funkcjonalność związaną z przeglądaniem i generowaniem not księgowych. W startowej witrynie rozliczeń finansowych znajdują się informacje o oczekujących raportach rozliczeniowych przesłanych przez daną ubezpieczalnię oraz podsumowanie rozliczeń, które obejmuje informacje na temat wygenerowanych już not księgowych oraz oczekujących na rozliczenie raportów. Panel ten służy do monitorowania stanu not już rozliczonych oraz raportów, które oczekują na rozliczenie.

28 Rysunek 39. Rozliczenia finansowe - strona informacyjna. Każdy wniosek o wypłatę świadczenia powinien być rozliczony notą księgową. W przypadku gdy apteka nie rozliczyła wszystkich wniosków o wypłatę świadczenia musi przejść do wygenerowania noty księgowej. W tym celu musi zastosować odpowiedni przycisk znajdujący się po prawej stronie okna.

29 Rysunek 40. Lista not księgowych funkcja generowania noty księgowej. Wówczas wyświetla się lista wszystkich raportów rozliczeniowych, które wymagają wygenerowania noty księgowej.

30 Rysunek 41. Rozliczenia finansowe - raporty rozliczeniowe. W górnej części zamieszczono opis postepowania, według którego należy postąpić. Sprawdź, czy sprawozdania rozliczeniowe zawierają wszystkie przyjęte potwierdzenia likwidacji szkód. W tym celu przechodzimy do szczegółów wybranego sprawozdania.

31 Rysunek 42. Szczegóły sprawozdania. Zaznacz wszystkie sprawozdania do ujęcia w rozliczeniu (można zaznaczać raporty pojedynczo lub skorzystać z przycisku, który umożliwia zaznaczenie wszystkich raportów jednocześnie). Wygeneruj notę księgową Rysunek 43. Zaznaczanie raportów rozliczeniowych. Rysunek 44. Funkcja generowania noty księgowej.

32 Uzupełnij dane noty Rysunek 45. Dane do noty księgowej. Zatwierdź dane Rysunek 46. Zatwierdzanie danych. Po zatwierdzeniu danych zostaje wyświetlony dokument noty. Użytkownik ma możliwość wydruku dokumentu. Dokument noty należy przesłać do Ubezpieczyciela służy do tego odpowiedni przycisk w dolnej części okna. Rysunek 47. Dokument noty księgowej. Prześlij podpisane przez Ubezpieczonego dokumenty uzyskania wypłaty świadczenia (opcja),

33 Po przesłaniu noty księgowej do Ubezpieczyciela pojawia się stosowana informacja o wynikach przeprowadzonych operacji oraz nowe pole Status przyjęcia noty. Apteka może oczekiwać na płatność. Rysunek 48. Status przyjęcia noty.

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA

Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Proces obsługi pacjenta posiadającego polisę ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego ZDROWIE SA Obsługa pacjenta z kartą ubezpieczeniową niemal niczym nie różni się od standardowej obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Współpraca placówki medycznej w zakresie Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. WSTĘP...3 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu Świadczeniodawcy na platformie OSOZ...3 2.1. Uzyskanie dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych

www.osoz.pl Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Kreator dostępu do Ubezpieczeń Zdrowotnych Spis treści 1. Wstęp...3 2. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych...3 2.1. Kreator dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych KROK 1...3 2.2. Kreator dostępu do

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- - lipiec 2015 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - lipiec 2015r. I. Wstęp Stan na dzień 06.07.2015 r. W związku z wejściem w życie, w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb.

Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. 2014 Instrukcja systemu wyborczego Syswyb. NABINO SPIS TREŚCI Zarządzanie licencjami...2 Dodawanie operatora...2 Protokoły...9 Weryfikacja protokołu...9 Zatwierdzanie protokołu...11 Ustalanie wyników głosowania...13

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta

Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta Podręcznik użytkownika w zakresie obsługi pacjenta SPRZEDAŻ Z WYKORZYSTANIEM KARTY LEKOWEJ KS KAMSOFT SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 4 PRZYGOTOWANIE DO PRACY 4 NADANIE ROZSZERZONYCH UPRAWNIEŃ WYBRANYM PRACOWNIKOM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ Rozpoczęcie pracy Do katalogu z programem Apteka+ naleŝy skopiować pliki *.dll odpowiedzialne za komunikację z OSOZ łącznie z licencją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL)

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Instrukcja Użytkownika Publicznego Wydanie 1 zmiana 0 NIP: 5252259585 REGON: 015336777 KRS: 0000155328 DUNS: 367459273 WYKAZ WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze Krótki opis Celem tego dokumentu jest opisanie jak zapisać i zautoryzować płatności w folderach miedzy innymi: Tworzenie folderów Zapisanie jednej lub wielu płatności w pliku Sprawdzanie statusu płatności

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo