Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych Systemy informatyczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większości firm i instytucji. Często zależy od nich realizacja zadań biznesowych. Dla banków, biur maklerskich, linii lotniczych i kolejowych oraz wielu innych firm zakłócenia w pracy systemów komputerowych bezpośrednio oznaczają utratę dochodów. Utrzymanie bezpieczeństwa systemu informatycznego stało się koniecznością. Bezpieczeństwa nie można kupić jako produktu. Bezpieczeństwo to stan, który uzyskuje się z użyciem środków fizycznych (np. sejfy, kamery), technicznych (np. Firewall, IDS), organizacyjnych (np. procedury i kontrola) oraz prawnych (np. ubezpieczenie). Najbardziej obszerny i zarazem skomplikowany temat stanowią zabezpieczenia technicznie, czyli środki ochrony zawarte w oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym i urządzeniach telekomunikacyjnych. Wynika to z faktu, że zabezpieczenia te ulegają ciągłemu rozwojowi wraz z rozwojem technologii informatycznych, za ochronę których odpowiadają (m.in. systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych, protokołów sieciowych). Rozwój zabezpieczeń technicznych dodatkowo wymuszają pojawiające się nowe zagrożenia jak rozproszone ataki destrukcyjne DDoS, czy inteligentne robaki. Normy i standardy bezpieczeństwa Ustalanie wytycznych i zasad prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem jest od wielu lat tematem prac wielu instytucji rządowych i firm komercyjnych. W 1995 roku został wydany przez Brytyjski Instytut Normalizacyjny (BSI) zbiór najbardziej znanych obecnie wytycznych do zarządzania bezpieczeństwem informacji Brytyjska Norma nr 7799 (BS 7799). W roku 2000 dokument BS 7799 został poddany normalizacji przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). Wynikiem tych prac jest norma o nazwie Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 17799:2000). Także w Polsce trwają prace nad stworzeniem odpowiedników norm BSI i ISO/IEC. Opracowaniem normy PN- ISO/IEC zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny. Wytyczne, normy i wymagania w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów informatycznych są także tworzone przez wiele innych instytucji rządowych m.in. w Stanach Zjednoczonych przez NSA (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa) i NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii) oraz stowarzyszenia i instytucje nie-rządowe, m.in. SANS Institute i ISACA. Odpowiednie dyrektywy wydała w tym zakresie Unia Europejska (95/46/EC, 97/33/EC, 97/66/EC, 98/10/EC, 99/93/EC, 2002/58/EC) oraz indywidualne państwa, w tym także Polska (Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ).

2 Strategie ochrony Istnieją dwie wiodące strategie ochrony systemów informatycznych. Pierwsza, tradycyjna strategia opiera się na analizie ryzyka. Druga strategia ma charakter bardziej praktyczny. Wychodzi ona z założenia, że nadużycia bezpieczeństwa w systemach informatycznych są nieuniknione (np. ataki wirusów, włamania) i należy odpowiednio przygotować się do ich obsługi. Analiza ryzyka identyfikuje obszary systemu informatycznego, gdzie wymagane jest wprowadzenia zabezpieczeń. Przy czym zabezpieczenia powinny być zastosowane w pierwszej kolejności do ochrony zasobów stanowiących największą wartość dla instytucji oraz tych zasobów, dla których istnieje duże zagrożenie i które są na to zagrożenie podatne. W zakresie zabezpieczeń technicznych podstawowym dokumentem w tym zakresie jest RFC 2196 o nazwie Site Security Handbook. Rys 1) Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego wg metodyki SKiP Popularna strategia ochrony, oparta na metodach praktycznych to Security Knowledge in Practice (SKiP). Jest ona rozwinięciem ogólnej strategii bezpieczeństwa "Defense in Depth" w zakresie zabezpieczeń technicznych. Została opracowana przez CERT i współpracujących z tą instytucją specjalistów. SKiP zakłada, iż należy przygotować się do właściwej obsługi nadużyć bezpieczeństwa, które nieuchronnie kiedyś wystąpią. Proces zarządzania bezpieczeństwem rozpoczyna się od analizy i wzmocnienia istniejących w systemie informatycznym środków bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności należy wzmocnić systemy operacyjne i aplikacje, czyli elementy będące najczęściej obiektem ataków. Następnie należy przygotować się na określone zdarzenia (m.in. analizować nowe zagrożenia i podatności), monitorować system w celu ich wykrywania, sprawnie obsługiwać incydenty i poprawiać zabezpieczenia, aby się nie powtórzyły (patrz rysunek 1). Zintegrowane systemy zabezpieczeń Zabezpieczenia techniczne systemu informatycznego można umownie podzielić na warstwy ochrony, które w poprawnie zaprojektowanym systemie uzupełniają i ubezpieczają się wzajemnie. Do podstawowych warstw ochrony można zaliczyć: warstwa zabezpieczeń systemu operacyjnego, warstwa zabezpieczeń systemu bazy danych, warstwa zabezpieczeń aplikacji, warstwa zabezpieczeń sieciowych CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2

3 Każda z w/w warstw ochrony spełnia istotne, specyficzne dla siebie zadania. Poziom bezpieczeństwa zasobów systemu informatycznego zależy od stanu i prawidłowego współdziałania wszystkich warstw ochrony. Zabezpieczenia różnych warstw powinny być ze sobą logicznie powiązane tak, aby ewentualne braki występujące w jednej warstwie zostały uzupełnione przez zabezpieczenia innych warstw. Dla przykładu, podatność serwera WWW na określony atak Exploit może zostać ukryta przed intruzem za pomocą odpowiednio skonfigurowanego systemu zaporowego Firewall, który zablokuje wszystkie nadchodzące z Internetu zapytania HTTP, zawierające wzorzec tego ataku (np. odpowiednio skonfigurowany dobrej klasy Firewall może skutecznie blokować ataki CodeRed i Nimda). Warstwy zabezpieczeń sieciowych stanowią wzmocnienie dla innych środków bezpieczeństwa istniejących w systemie informatycznym. Architektura zabezpieczeń powinna zostać zaprojektowana tak, aby poszczególne warstwy ochrony ubezpieczały i uzupełniały się wzajemnie. W razie wystąpienia niepoprawnego działania jednej z warstw (np. błąd konfiguracji, błąd oprogramowania, wstrzymanie działania zabezpieczeń) pozostałe warstwy nie powinny pozwolić na łatwe zaatakowanie zasobów sieci chronionej oraz umożliwiały szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości. Często popełnianym błędem w projektach jest nieprzestrzeganie zasady ubezpieczania zabezpieczeń. Ochrona wartościowych zasobów systemu informatycznego nie może opierać się wyłącznie na jednym mechanizmie zabezpieczenia nawet, jeżeli zastosowana technologia jest uznawana za wysoce zaawansowaną i niezawodną. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której złamanie lub awaria jednego mechanizmu pozostawia system bez jakiejkolwiek ochrony. Dla przykładu, skuteczny system kontroli zawartości (m.in. wykrywania wirusów, robaków, koni trojańskich i innych groźnych aplikacji) opiera się, na co najmniej dwóch warstwach ochrony, zaimplementowanych z użyciem technologii różnych producentów. W typowej konfiguracji pierwsza kontrola zawartości realizowana jest przez serwer antywirusowy, zaś drugą kontrolę wykonuje pracujący w trybie on-line skaner na stacji użytkownika. Zabezpieczania powinny stanowić skuteczną ochronę przed atakami prowadzonymi popularną strategią włamań o nazwie Island Hopping Attack. Polega ona na zdobywaniu nieupoważnionego dostępu do słabiej zabezpieczonych systemów komputerowych (najczęściej nie posiadających dużego znaczenia dla instytucji), a następnie wykorzystywaniu ich jako podłoża do penetracji lepiej ochranianych, wartościowych elementów systemu informatycznego. Ochrona przed tą techniką prowadzenia ataku powinna zostać dokładnie przeanalizowana w trakcie planowania stref bezpieczeństwa i architektury zabezpieczeń. Strefy i monitorowanie bezpieczeństwa Poprawnie zaprojektowany system zabezpieczeń sieci powinien separować i chronić strefy o wyższym poziomie zaufania od stref, które z uwagi na swoją lokalizację i funkcję pełnioną w systemie informatycznym są bardziej narażone na włamania i inne nieupoważnione działania. Strefy bezpieczeństwa w obszarze sieci chronionej są precyzyjnie wyznaczane przez zabezpieczenia Firewall (m.in. dedykowane systemy zaporowe, filtry pakietów w urządzeniach sieciowych) CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 3

4 Typowym przykładem jest wydzielona na dedykowanym interfejsie sieciowym Firewall tzw. strefa zdemilitaryzowana DMZ, gdzie umieszczane są serwery najbardziej narażone na włamania z Internetu (np. publiczne serwery WWW, , FTP). Dzięki temu ewentualne włamanie do serwera, który świadczy usługi w Internecie nie otwiera drogi do zasobów sieci wewnętrznej firmy (patrz rysunek 2). Budowanie stref bezpieczeństwa za pomocą innych środków (np. serwerów z dwoma interfejsami sieciowymi z wyłączonym rutingiem) w praktyce jest mało skuteczną techniką ochrony. Serwer WWW Serwer e-commerce Internet Udane włamanie na serwer WWW Skanowanie sieci wewn. i serwera e-commerce Firewall Alarm!, Alarm!, Alarm!,... Sieć wewn. firmy Rys 2) Separowanie i monitorowanie stref bezpieczeństwa Wczesne wykrywanie i eliminowanie zagrożeń Podstawą skutecznego systemu zabezpieczeń jest wczesne wykrywanie i eliminowanie zagrożeń. Za wykonywanie tych zadań odpowiadają zwykle skanery zabezpieczeń oraz systemy wykrywania intruzów IDS. Skanery zabezpieczeń wykrywają podatności i luki istniejące w systemie informatycznym (np. na serwerach, urządzeniach sieciowych, stacjach PC). Są one od wielu lat w powszechnym użyciu administratorów i audytorów. Obecnie ich rozwój praktycznie ogranicza się do szybkiej aktualizacji baz sygnatur i rozszerzania zakresu działania (np. skanowanie sieci bezprzewodowych). Systemy IDS na podstawie analizy ruchu sieciowego identyfikują niedozwolone i podejrzane działania intruzów (m.in. próby penetracji, włamań, ataki destrukcyjne). Ich rozwój w okresie ostatnich lat jest bardzo dynamiczny. Tradycyjne systemy IDS funkcjonują na zasadach Sniffera (tzn. są podłączone do sieci skąd przechwytują pakiety, składają je w sesje i poddają analizie). Proces ten jest skomplikowany i powoduje, że tradycyjne systemy IDS w konsekwencji posiadają niską wykrywalność ataków, generują fałszywe alarmy (tzw. false positives) oraz nie nadążają za sytuacją w sieci o wysokim poziomie obciążenia (tzn. gubią pakiety ). Wykonane przez niezależną instytucję NSS Group ( praktyczne testy różnych systemów IDS wykazały, iż nawet dobrej klasy rozwiązania nie wykryły od 5 do 40% ataków, pomimo że sygnatury tych ataków były im znane. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem jeszcze większym problemem są fałszywe alarmy. Powodują one, że w trakcie eksploatacji zabezpieczeń rzeczywiste ataki i naruszenia bezpieczeństwa mogą zostać przez administratorów zignorowane CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 4

5 Niektórzy producenci IDS implementują mechanizmy automatycznej rekonfiguracji zabezpieczeń Firewall. Sama koncepcja jest ciekawa i pozornie wydaje się być przydatna. Dla przykładu, w razie gdy system IDS wykryje atak samodzielnie połączy się z Firewall i zablokuje na nim adres IP intruza. W rzeczywistości mają one jednak charakter bardziej marketingowy, ponieważ są mało skuteczne, a nawet niebezpieczne dla chronionego systemu. Duża część ataków może być wykonywana z dowolnie wybranych adresów. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że intruz będzie wykonywał ataki na sieć korporacji z adresów IP należących do jej partnerów i klientów, a IDS widząc ataki doprowadzi do zablokowania tych adresów na Firewall, pomijając już fakt, iż w praktyce często normalna komunikacja sieciowa jest przez systemy IDS interpretowana jak ataki. Obecnie dużą popularność zyskuje nowa kategoria systemów wykrywania intruzów tzw. in-line IDS. Systemy te posiadają architekturę zbliżoną do Firewall. Ruch sieciowy wchodzi do urządzenia IDS jednym interfejsem, jest wewnątrz poddawany analizie i wychodzi poprzez drugi interfejs sieciowy (patrz rysunek 3). Dzięki temu kontrola ruchu sieciowego jest łatwiejsza, ataki mogą być skutecznie blokowane w czasie rzeczywistym i nie ma zagrożenia, że IDS zgubi pakiety. Zastrzeżenia budzi jednak wydajność tych rozwiązań. Wg informacji podawanych przez producentów posiadają one przepływność od 100 do 400 Mb/s. Ich zakres zastosowań jest więc ograniczony do ochrony pojedynczych segmentów sieci. Przykładem rozwiązań in-line IDS jest Check Point SmartDefence, ISS RealSecure Guard i NetScreen IDP (dawniej OneSecure). Rys 3) Koncepcja funkcjonowania in-line IDS 2003 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 5

6 Inną, chociaż bardzo kontrowersyjną techniką wczesnego wykrywania zagrożeń jest stosowanie rozwiązań określanych jako honeypot. Są to najczęściej specjalnie przygotowane komputery, które symulują rzeczywiste środowisko systemu informatycznego i mają za zadanie dokładnie rozpoznać działania intruzów. Dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem honeypot może być źródłem praktycznej wiedzy na temat nowych zagrożeń i technik hakerów. Dla zwykłej firmy stosowanie takich rozwiązań jest jednak zbyt ryzykowne. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, że system honeypot nie został poprawnie przygotowany i intruz przejął nad nim kontrolę, a następnie wykonał z tego systemu serię ataków na serwery innych korporacji (np. banki, instytucje rządowe). W rejestrach zabezpieczeń tych systemów znajdą się wtedy informacje skąd zostały wykonane ataki, a właściciel honeypot może mieć spore trudności w wykazaniu, że ataków nie dokonali jego pracownicy. Hybrydowe systemy zabezpieczeń Systemy informatyczne funkcjonują coraz częściej w sieciach o wysokiej przepustowości (np. Gigabit Ethernet). Wymaganiem stawianym zabezpieczeniom jest nie tylko wysoki poziom bezpieczeństwa chronionych zasobów, ale także wydajność. Zabezpieczenia nie powinny zakłócać pracy aplikacji, powodując np. duże opóźnienia transmisji danych. Najbardziej newralgicznym w zakresie wydajności elementem zabezpieczeń są systemy zaporowe Firewall. Filtracja pakietów, w tym także realizowana na poziomie sieci kontrola Statefull Inspection nie powodują znaczącego obniżenia wydajności. Nie pozwalają one jednak na wykonywanie precyzyjnej kontroli aplikacji sieciowych (np. uwierzytelnianie i rozliczanie użytkowników, blokowanych niedozwolonych poleceń i danych aplikacji). Systemy zaporowe funkcjonujące na poziomie aplikacji, określane jako Firewall Proxy lub Application Gateway mają w tym zakresie większe możliwości. Obsługa ruchu sieciowego na poziomie aplikacji powoduje jednak duże opóźnienia aplikacji sieciowych. Oprócz tego zabezpieczenia Firewall funkcjonują wtedy jako procesy w systemie operacyjnym i obowiązują je wszystkie związane z tym ograniczenia (np. ograniczona liczba deskryptorów plików dla jednego procesu, ograniczona liczba procesów na maszynie Firewall, ograniczone możliwości synchronizacji stanu procesów w klastrze Firewall). Wiodące na rynku rozwiązania to systemy hybrydowe integrujące różne technologie Statefull Inspection, Application Gateway oraz Intrusion Detection. Powszechnym stało się także implementowanie razem z Firewall modułów kryptograficznej ochrony transmisji danych VPN. W zależności od potrzeb aktywowane są odpowiednie zabezpieczenia tak, aby zapewnić wymagany poziom ochrony nie powodując przy tym ograniczeń dostępności. Dodatkowo producenci zabezpieczeń Firewall stosują różne techniki programowego i sprzętowego przyspieszania pracy zabezpieczeń. Programowe przyspieszenie pracy Firewall polega na wykonywaniu podstawowych algorytmów kontroli ruchu sieciowego na niskim poziomie jądra systemu operacyjnego. Sprzętowe podejście to implementacja algorytmów zabezpieczeń w formie układów scalonych ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Uzyskuje się w ten sposób przepływności Firewall nawet rzędu 12 Gb/s. Jeden producent nie jest w stanie dostarczać wszystkich rodzajów zabezpieczeń. Dlatego też czołowi producenci zabezpieczeń sieciowych utworzyli porozumienia biznesowe z dostawcami innych zabezpieczeń (np. Check Point OPSEC, Cisco AVVID Partner Program, NetScreen Global Security Alliance). W oparciu o nie rozwijane są kompatybilne zabezpieczenia, rozszerzające funkcjonalność systemu ochrony (m.in. Firewall o kontrolę antywirusową, uwierzytelnianie użytkowników i obsługę PKI) CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 6

7 Rozproszone systemy zabezpieczeń Systemy informatyczne funkcjonujące w wielu odległych miejscach w środowisku sieciowym wymagają odpowiednich do tego zabezpieczeń. Obowiązująca zasada najsłabszego ogniwa łańcucha słusznie określa, iż poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego wyznacza najsłabszy (najmniej zabezpieczony) element tego systemu. Zabezpieczenia zostały więc dostosowane do potrzeb i także funkcjonują w architekturze rozproszonej m.in. środki ochrony implementowane są w urządzeniach sieciowych, na serwerach aplikacji oraz indywidualnych stacjach użytkowników. W ostatnich latach dostrzeżono konieczność ochrony komputerów osobistych. Zwykle nie przechowuje się na nich strategicznych informacji, ani też nie świadczą one usług niezbędnych do realizacji zadań biznesowych instytucji. Komputery PC użytkowników stanowią punkt dostępowy do zasobów systemu informatycznego. Po przejęciu nad nimi kontroli intruz uzyskuje dostęp na takich samych zasadach jak legalny użytkownik. Powszechne stało się precyzyjne kontrolowanie komputerów PC. Instalowane są na nich dedykowane zabezpieczenia służące m.in. od ochrony przed nieupoważnionym dostępem (Personal Firewall/IDS), podsłuchem i przechwytywaniem połączeń (VPN Client) oraz atakami wirusów i innych groźnych aplikacji. Dodatkowo, komputery użytkowników mobilnych uzyskujące poprzez VPN zdalny dostęp do sieci wewnętrznej przed zestawieniem połączeń z serwerami poddawane są kontroli w zakresie posiadanego stanu bezpieczeństwa. Kontroli może podlegać zainstalowana polityka Firewall, aktualność bazy sygnatur oprogramowania antywirusowego, czy zainstalowane aplikacje i protokoły sieciowe. Dużym problemem utrzymania bezpieczeństwa aplikacji sieciowych są stosowane w tych aplikacjach mechanizmy szyfrowania danych. Uniemożliwiają one poddawanie tych informacji należytej kontroli. Dla przykładu, w typowej aplikacji e-commerce komunikacja pomiędzy klientem i serwerem jest zabezpieczona protokołem SSL. Szyfrowana komunikacja nie może być poddawana inspekcji przez zabezpieczenia Firewall, IDS i systemy kontroli zawartości. Bezpieczeństwo opiera się wtedy wyłącznie na zabezpieczeniach samego serwera. Stosowane są trzy sposoby poprawy bezpieczeństwa aplikacji e-commerce terminowanie sesji SSL na dedykowanych urządzeniach zlokalizowanych przed serwerem aplikacji, stosowanie dedykowanych systemów IDS działających bezpośrednio na serwerach oraz uwierzytelnianie użytkowników aplikacji na Firewall przed dopuszczeniem ich do serwera. Zarządzenie bezpieczeństwem Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Istnieje stała zależność, iż bardziej złożony system informatyczny wymaga bardziej złożonych zabezpieczeń. Producenci zabezpieczeń zdają sobie z tego sprawę i w miarę możliwości starają się dostarczać dla swoich rozwiązań narzędzia ułatwiające ich zarządzanie i utrzymanie. Głównie sprowadza się to do dostarczania graficznych, intuicyjnych w obsłudze edytorów polityki bezpieczeństwa oraz narzędzi wspomagających analizę i raportowanie rejestrowanych zdarzeń. Podejmowane są także próby opracowania systemu wizualizacji polityki bezpieczeństwa oraz monitorowania stanu rozproszonych geograficznie komponentów zabezpieczeń CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 7

8 W korporacjach tworzone są centralne konsole zarządzania zabezpieczeń tak, aby wszystkie elementy w rozproszonym systemie zabezpieczeń mogły być konfigurowane i monitorowane z jednego miejsca i funkcjonowały w ramach jednej, spójnej polityki bezpieczeństwa. W praktyce liczba zdarzeń rejestrowanych przez systemy zabezpieczeń jest bardzo duża. Możliwości człowieka nie pozwalają, aby mógł je bez specjalistycznych narzędzi przeanalizować. Czynione są starania, aby konsole zarządzania posiadały możliwości korelacji zdarzeń rejestrowanych przez różne zabezpieczenia. Dla przykładu, administrator otrzymuje informacje o wystąpieniu nadużycia bezpieczeństwa w oparciu o korelację zdarzeń wykrytych przez skaner zabezpieczeń, IDS i Firewall. Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych jak i poszczególne technologie zabezpieczeń próbują cały czas nadążać za zagrożeniami, które stają się coraz bardziej inteligentne i nieprzewidywalne. Kilka lat temu nikt nie przewidywał, że w sieci pojawią się inteligentne robaki jak CodeRed, czy NimDa, które z łatwością przedostają się na serwery w sieci wewnętrznej korporacji skąd wykonują zmasowane ataki na systemy innych instytucji. Mariusz Stawowski 2003 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 8

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów System wykrywania intruzów i aktywnej ochrony Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów to system zabezpieczeń sieciowych realizujący zadania

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Podstawowe zasady realizacji testów penetracyjnych systemu informatycznego Opracował: Mariusz Stawowski Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami

Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami Współczesnym systemom IDS zarzucane jest, że baza sygnatur ataków analizowana jest przez nie w sposób

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi

Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi Obecnie znakomita większość firm wykorzystujących technologie teleinformatyczne do prowadzenia biznesu, stosuje w swoich infrastrukturach

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ

ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ Firma NETASQ specjalizuje się w rozwiązaniach do zintegrowanego zabezpieczenia sieci komputerowych, kierując się przy tym załoŝeniem, Ŝe ryzyko ataku jest identyczne niezaleŝnie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Praktyczne metody ochrony poczty elektronicznej Opracował: Mariusz Stawowski Poczta elektroniczna jest w większości instytucji powszechnie wykorzystywaną usługą Internetu,

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Procedura konfiguracji SofaWare S-box w zakresie zestawienia łącza Neostrada Plus i zabezpieczenia komputera użytkownika Neostrada Plus to usługa stałego dostępu do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część II. Polityka bezpieczeństwa systemu ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Konfiguracja VPN typu Site-Site pomiędzy SofaWare S-box i systemem Check Point VPN-1 Gateway NG SofaWare S-box to urządzenia Firewall i VPN dostarczane przez Check

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo?

OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? OT integracja i rozwój czy bezpieczeństwo? Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? 2 Po co zajmować się bezpieczeństwem? Koniunktura? Moda? Czy rzeczywiście jest tak groźnie? 3 Po co zajmować

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OPROGRAMOWANIA

CENTRUM OPROGRAMOWANIA CENTRUM OPROGRAMOWANIA Program realizacji kompleksowego audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego Opracował: Konsultacje: Mariusz Stawowski dr Janusz Jarosz, Tomasz Ryś Cel audytu bezpieczeństwa Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI. Protection Service for Business

BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI. Protection Service for Business BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI Protection Service for Business ŻYJEMY W MOBILNYM ŚWIECIE Wi-Fi Miejsca publiczne Nigdy wcześniej nie używaliśmy tylu urządzeń i połączeń. Swobodny wybór czasu,

Bardziej szczegółowo

9:45 Powitanie. 12:30 13:00 Lunch

9:45 Powitanie. 12:30 13:00 Lunch System McAfee Vulnerability Manager (dawniej FoundStone) wykrywa i priorytetyzuje luki bezpieczeństwa oraz naruszenia polityk w środowisku sieciowym. Zestawia krytyczność zasobów ze stopniem zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600 INFORMACJE O FIRMIE SYMANTEC Firma Symantec jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń internetowych, oferującym pełną gamę oprogramowania, urządzeń i usług, opracowanych, by pomóc odbiorcom indywidualnym,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa

Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa Monitorowanie działania ania sieci i bezpieczeństwa - dobre praktyki wykorzystania Juniper NSM i STRM dr inŝ.. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Monitorowanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Wykrrywani ie,, analiza i prrzeci iwdziałanie attakom hackerrów w Check Pointt FirreWal ll--1 Nextt Generratti ion ((NG)) Opracował: Mariusz Stawowski CCSA/CCSE (4.x,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Katowice, 8-9 stycznia 2009 Michał Kurek, Aleksander Ludynia Cel prezentacji Wskazanie skali

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Centralne zarządzanie odległych instalacji zabezpieczeń na przykładzie SofaWare Security Management Portal

Centralne zarządzanie odległych instalacji zabezpieczeń na przykładzie SofaWare Security Management Portal na przykładzie SofaWare Security Management Portal Jak przy pomocy małej wielkości i tanich urządzeń szybko wdrożyć skuteczne instalacje zabezpieczeń u wielu klientów: małych, średnich i korporacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY. Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec

OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY. Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec Wykrywanie, zapobieganie, reagowanie i zarządzanie Zabezpiecz aplikacje i zasoby przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Mobilne zagrożenia Artur Maj, Prevenity Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń smartphone Smartphone w bankowości Zagrożenia dla bankowości Demonstracja

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą?

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Warszawa, 9 października 2014r. Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Grzegorz Długajczyk ING Bank Śląski Które strony popełniały najwięcej naruszeń w ostatnich 10 latach?

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL949S Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Certificate in Information Security Management Principals Dni: 5 Opis: Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Przeglądarka - juŝ nie najsłabsze ogniwo - laboratorium technologii WebCheck Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagroŝenia związane

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC

Projekt i implementacja filtra dzeń Pocket PC Projekt i implementacja filtra pakietów w dla urządze dzeń Pocket PC Jakub Grabowski opiekun pracy: prof. dr hab. Zbigniew Kotulski 2005-10-25 Zagrożenia Ataki sieciowe Problemy z bezpieczeństwem sieci

Bardziej szczegółowo

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia Artur Maj, Prevenity FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com 1 Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

Paweł Pokrywka, Ispara.pl. multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych

Paweł Pokrywka, Ispara.pl. multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych Paweł Pokrywka, Ispara.pl multispoof: Zaawansowany mac spoofing w sieciach lokalnych 1 Plan prezentacji Obszar zainteresowania Problem uwierzytelniania w sieciach LAN Wykorzystanie podatności: multispoof

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych

Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Zapory sieciowe i techniki filtrowania danych Robert Jaroszuk Where you see a feature, I see a flaw... Zimowisko TLUG Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, styczeń 2008 Spis Treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz Symantec Enterprise Security Andrzej Kontkiewicz Typowe pytania o bezpieczeństwo Jak... 2 Cztery kroki do bezpieczeństwa Jak chronić informację, gdy informację, obrzeże Jak stanowią to ludzie chronić sieci?

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie programów antywirusowych

Budowa i działanie programów antywirusowych Budowa i działanie programów antywirusowych Program antywirusowy to złożona aplikacja komputerowa, która ma na celu wykrywanie, usuwanie oraz zabezpieczanie systemu przed wirusami, jak również naprawę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo

Stan faktyczny bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach- 1/3

Stan faktyczny bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach- 1/3 Tytułem wstępu: Podatności i zagrożenia w sieciach komputerowych, w kontekście realiów polskich, Ryzyko wycieku tajnych informacji, Fakty i mity o systemach IPS, Ochrona danych i zasobów IT. 2 Stan faktyczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS

Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora

Przepełnienie bufora. SQL Injection Załączenie zewnętrznego kodu XSS. Nabycie uprawnień innego użytkownika/klienta/administratora NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Bezpieczeństwo rozwiązań hostingowych Hosting wirtualny - studium przypadku Secure 2008 3 października 2008 Arkadiusz Kalicki, NASK Agenda Zagrożenia Omówienie zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Panda Global Business Protection

Panda Global Business Protection Panda Global Business Protection Rozwiązania bezpieczeństwa dla Twojej firmy Panda Security dostarcza rozwiązania zabezpieczające dostosowane do indywidualnych potrzeb, zarówno małych firm, jak i dużych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1

Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Aplikacje webowe na celowniku. Leszek Miś IT Security Architect RHCA,RHCSS,Sec+ Linux Polska Sp. z o.o. 1 Fakty Złożona i rozbudowana architektura: błędy w kodzie błędy w konfiguracji błędy w założeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Zał. nr 2 do zawiadomienia o kontroli Kwestionariusz dotyczący działania teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Poz. Obszar / Zagadnienie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Toshiba EasyGuard w akcji: Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4?

Toshiba EasyGuard w akcji: Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4? Toshiba EasyGuard w akcji Toshiba EasyGuard w akcji: tecra a4 Toshiba EasyGuard lista kontrolna: Co zawiera Tecra A4? Profesjonalna wydajność multimediów w formacie panoramicznym Rozwiązanie Toshiba EasyGuard

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1 PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1 CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12 6325166; 12

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo