Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi"

Transkrypt

1 Nowe możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi Obecnie znakomita większość firm wykorzystujących technologie teleinformatyczne do prowadzenia biznesu, stosuje w swoich infrastrukturach narzędzia zapewniające bezpieczeństwo graniczne sieci. Praktyka pokazuje jednak, iż w większości przypadküw zabezpieczenia sieci funkcjonujące na zasadzie kontroli dostępu firewalle sieciowe - okazują się niewystarczające dla skutecznego zapobiegania zagrożeniom poziomu aplikacyjnego. 80% firm ankietowanych w 2003 roku przez Yankee Group wskazała na wirusy oraz robaki internetowe jako najczęstsze przyczyny występowania incydentüw powodujących istotne zagrożenia bezpieczeństwa swoich zasobüw (proste ataki sieciowe typu DoS były wskazane przez 40% ankietowanych firm 1 ). Badania firmy Meta Group z tego samego roku pokazują, iż 66% ankietowanych firm ucierpiało na skutek wewnętrznych ataküw sieciowych, a tylko od 10% do 20% organizacji uznawało wtedy kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego za istotną. Rysunek 1 - Typowe miejsca wdrożeń systemu IPS na przykładzie InterSpect 1 Ankietowani mogli wskazać wiele typåw zagrożeń jednocześnie

2 Wyniki tych badań jasno pokazują, iż większość zagrożeń dla zasobüw informatycznych w chwili obecnej stanowią ataki poziomu aplikacyjnego oraz, że definitywnie minęły czasy jasnego podziału pomiędzy złą siecią zewnętrzną i niegroźną siecią wewnętrzną. Pełnowartościowy system bezpieczeństwa powinien zapewniać (oprücz typowych funkcji zabezpieczeń takich jak kontrola dostępu, szyfrowanie ruchu sieciowego, uwierzytelnienie użytkowniküw, kontrola zawartości, itp.) zarüwno skuteczną ochronę przed atakami prowadzonymi w warstwie aplikacyjnej jak i uniemożliwiać rozprzestrzenianie się zagrożeń od wnętrza sieci. Za skuteczne systemy zabezpieczeń przed atakami poziomu aplikacji uznaje się obecnie systemu klasy IPS (Intrusion Prevention System), dla ktürych wymagania w zakresie realizowanych funkcji rüżnią się znacząco od wymagań stawianych systemom kontroli dostępu. Gros wymagań stawianych systemom IPS wynika m.in. z faktu, iż są to systemy dedykowane do zastosowań w sieciach wewnętrznych. Poniższa tabel ilustruje rüżnice pomiędzy wymaganiami stawianymi systemom funkcjonującym na granicach sieci oraz systemom dedykowanym do pracy w sieciach wewnętrznych. Bezpieczeństwo graniczne Bezpieczeństwo wewnętrzne Środowisko aplikacyjne Standardowe aplikacje, Aplikacje klient-server, Duży stopień zgodności ze standardami dla wykorzystywanych protokołåw, Zazwyczaj centralnie koordynowane aspekty bezpieczeństwa Aplikacje własne, Aplikacje klient-klient, Niewysoki stopień zgodności ze standardami protokołåw, Brak centralnej koordynacji aspektüw bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Priorytet działania Blokuj wszystko, co nie jest jawnie dozwolone 1.Bezpieczeństwo. 2.Brak wpływu na normalną pracę sieci. Zezwalaj na wszystko, co nie jest jawnie zabronione 1.Brak wpływu na normalną pracę sieci. 2.Bezpieczeństwo. Protokoły w sieci LAN Mogą być blokowane Muszą być dozwolone Miejsce wdrożenia GłÅwne systemy brzegowe sieci, Użytkownicy zdalni Segment sieci wewnętrznej Każda stacja robocza

3 Czołowym przedstawicielem rynku w segmencie systemåw IPS jest system InterSpect firmy Check Point. Do podstawowych cech systemu InterSpect należą: Blokowanie atakåw pochodzących z wnętrza sieci, Zapobieganie rozprzestrzenianiu się znanych i nieznanych robakåw internetowych (brak ograniczeń spotykanych w innych systemach stosujących wyłącznie metody wykrywania oparte o sygnatury), Segmentacja sieci na strefy bezpieczeństwa, Zaawansowane możliwości kwarantanny, Możliwość elastycznego doboru platformy sprzętowej, Wsparcie dla warstwowej architektury zabezpieczeń. Wykorzystując technologię Application Inteligence (stosowaną rüwnież w systemach Firewall-1/VPN-1 firmy Check Point) system InterSpect zapewnia głęboką inspekcję większości popularnych protokołüw, stosowanych szczegülnie w sieciach wewnętrznych, m.in.: Microsoft RPC, CIFS, MS SQL, MS DCOM, DCOM, Sun RPC, DCE RPC, HTTP. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed atakami systemy IPS (dedykowane do działania w trybie in-line) muszą zostać umiejscowione pomiędzy chronionym systemem a potencjalnym źrüdłem zagrożenia. Rysunek nr 1 przedstawia typowy scenariusz wdrożenia systemu klasy IPS na przykładzie systemu InterSpect. Oczywistym jest, że sieciowe systemy IPS nie są w stanie skutecznie zapobiegać atakom lub rozprzestrzenianiu się robaküw zachodzącym w obrębie tej samej podsieci. Wymagało by to takiego wdrożenia systemu IPS, w ktürym każda stacja końcowa stanowi wydzieloną strefę bezpieczeństwa podłączoną do dedykowanego interfejsu systemu IPS. Jest to w praktyce nie realizowalne, zarüwno z powodu ograniczeń sprzętowych tych systemüw (ilość interfejsüw) jak i potencjalnych kosztüw takiego wdrożenia, ktüre w większości zastosowań (gdyby były technicznie realizowalne) przekroczyłyby wielokrotnie wartość chronionych zasobüw. Skuteczna ochrona pojedynczych stacji roboczych wymaga zastosowania centralnie zarządzanego systemu klasy personal firewall posiadającego wbudowaną funkcjonalność typowego firewalla aplikacyjnego, firewalla sieciowego 2 oraz tzw. host-based IPS. Centralne zarządzanie konfiguracją systemüw personal firewall umożliwia, oprücz zapewnienia bezpieczeństwa stacji końcowej przed zagrożeniami sieciowymi, wymuszanie zgodności użytkowniküw z założoną w organizacji polityką bezpieczeństwa (m.in. korzystanie wyłącznie z dozwolonych przez politykę bezpieczeństwa aplikacji, włącznie z weryfikacją aktualności wersji oprogramowania). 2 W odniesieniu do systemçw personal firewall termin firewall sieciowy oznacza możliwość definiowania typowych, sieciowych reguł kontroli dostępu (choć w odniesieniu do pojedynczego węzłą sieciowego) w odrçżnieniu od typowych reguł firewalla desktopowego kontrolującego uprawnienia do uruchamiania aplikacji.

4 Po akwizycji firmy Zone Labs w portfolio produktüw Check Point znalazł doskonały produkt klasy endpoint security - oprogramowanie Integrity służące zapewnieniu kompleksowej, centralnie zarządzanej ochrony pojedynczych stacji końcowych. W chwili obecnej Check Point jest jedynym producentem na rynku, ktürego produkt klasy IPS InetrSpect umożliwia integrację z systemami bezpieczeństwa węzłüw końcowych typu personal firewall oprogramowaniem Integrity. WspÜłpraca InterSpect z Inegrity umożliwia wymuszanie sieciowych oraz desktopowych polityk bezpieczeństwa w odniesieniu do pojedynczej stacji roboczej w sieci. Konfiguracja taka umożliwia stworzenie kompleksowej, warstwowej ochrony sieci wewnętrznych zapewniającej zgodność każdej stacji końcowej z korporacyjną polityką bezpieczeństwa oraz możliwość blokowania ruchu sieciowego pochodzącego od stacji roboczych nie spełniających reguł polityki bezpieczeństwa. Ilustrację idei wspülnego funkcjonowania w sieciach wewnętrznych przedstawia rysunek nr 2. WspÜłpraca InterSpect z Integrity polega na tym, iż po poprawnym skonfigurowaniu, InterSpect każdorazowo weryfikuje, czy na stacji końcowej żądającej dostępu do sieci uruchomione zostało oprogramowanie klienta Integrity oraz czy stacja posiada aktualne polityki bezpieczeństwa zadane z centralnego serwera Integrity. Istnieje rüwnież możliwość definiowania stacji zaufanych, ktüre mogą uzyskiwać dostęp do zasobüw sieciowych zlokalizowanych poza własnym segmentem sieci nawet w przypadku braku uruchomionego oprogramowania Integrity. Rysunek 2 - WspÑłdziałanie systemñw klasy IPS oraz desktop firewall na przykładzie produktñw Check Point

5 Dodatkowo dla poszczegålnych kategorii zdarzeń związanych ze stanem stacji końcowej w odniesieniu do oprogramowania Integrity istnieje możliwość zdefiniowania jednej z trzech akcji podejmowanej przez InetrSpect ( bypass, inspekt lub block ). Ilustrację sposobu centralnego zarządzania warstwowym bezpieczeństwem w sieciach wewnętrznych w oparciu o produkty Check Point InterSpect oraz CheckPoint Integrity przedstawiono na rysunku nr 3. Rysunek 3 - Zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem warstwy sieciowej oraz węzłñw końcowych Radosław Wal, CCSE

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence jest nowoczesnym systemem firewallowym przeznaczonym do kompleksowej ochrony sieci oraz jej zasobów. Jego podstawowymi elementami są firewall

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego Real Szanowni Time Państwo, Network Protection Firma Fortinet Polska zaprasza do udziału w Warsztatach dedykowanych inżynierom technicznym w dniach 22 lub 23 lutego 2011 roku (do wyboru) w Centrum Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ochrona sieci małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o urządzenia ZyWALL UTM firmy ZyXEL Communication.

Kompleksowa ochrona sieci małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o urządzenia ZyWALL UTM firmy ZyXEL Communication. Kompleksowa ochrona sieci małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o urządzenia ZyWALL UTM firmy ZyXEL Communication. Termin UTM (ang. Unified threat management) po raz pierwszy został przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Zalecenia odnośnie budowy bezpiecznego styku z siecią zewnętrzną- na podstawie architektury Cisco Systems SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Cisco Systems has created the Cisco SMB

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW

Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji WWW Opracowanie Styczeń 2008 r. Zrozumieć bezpieczeństwo aplikacji WWW Strona 2 Spis treści 2 Co sprawia, że aplikacje WWW są narażone na ataki? 3 Przykłady typowych

Bardziej szczegółowo

zaufanie klientów jest bezcenne

zaufanie klientów jest bezcenne zaufanie klientów jest bezcenne najlepszy Szanowni Państwo, wybór dla branży Firma Fortinet Polska zaprasza do udziału w Warsztatach dedykowanych inżynierom technicznym w dniach 22 lub 23 lutego 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo