Badanie efektywności reklamy w Google AdWords Autor: Tomasz Bagniewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie efektywności reklamy w Google AdWords Autor: Tomasz Bagniewski"

Transkrypt

1 Autor: Tomasz Bagniewski 1. Wstęp i metodyka Poniższy raport jest zredagowaną częścią pracy licencjackiej na temat Efektywności reklamy w wyszukiwarkach internetowych, która napisałem w 2010 roku Cele i hipotezy badawcze Głównym celem pracy było zbadanie jaki wpływ ma reklama w wyszukiwarkach internetowych na działalność e-sklepów. Aby tego dokonać ustalono następujące cele szczegółowe: 1. Oszacowanie kosztu pozyskania klienta za pomocą reklamy w wyszukiwarkach; 2. Określenie wpływu reklamy na wielkość sprzedaży sklepu internetowego; 3. Zbadanie opłacalności reklamy w wyszukiwarkach internetowych. Cel główny, a także cele szczegółowe mają umożliwić weryfikację następujących hipotez badawczych: 1. Promocja sklepu internetowego w wyszukiwarkach przynosi wymierne korzyści takie jak: wzrost sprzedaży oraz wzrost dochodów; 2. Opłacalność reklamy w wyszukiwarkach internetowych jest uzależniona od odpowiedniego doboru parametrów kampanii reklamowej Zakres i metoda badania Badanie efektywności reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania zostało przeprowadzone w wyszukiwarce Google. Badany sklep internetowy powstał w 2005 roku, jako rozwinięcie działalności tradycyjnego sklepu. W odpowiedzi na prośbę właściciela przedsiębiorstwa, nazwa sklepu, adres oraz przedmiot działalności nie zostały zawarte w niniejszej pracy. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie informacji dotyczących wybranego sklepu internetowego, który prowadził kampanię reklamową w wyszukiwarce Google za pomocą narzędzia Google AdWords. Kampania była podzielona na 5 grup reklam. Do każdej z grup, przypisano od kilku do kilku-dziesięciu różnych słów kluczowych oraz przygotowano oddzielne teksty reklamowe. Analizowane dane dotyczą okresu od 4 stycznia 2010 r. do 20 lutego 2010 r. W badanym okresie, w ramach prowadzonej kampanii, system AdWords zrealizował odsłon, które wygenerowały Dane były zbierane przez system Google Analytics, zintegrowany z narzędziem Google Adwords, dzięki czemu było możliwe śledzenie konwersji. W analizowanym przypadku pożądanym zachowaniem po kliknięciu w reklamę sklepu, było złożenie zamówienia. Sposób śledzenia konwersji został opisany w dokumentacji AdWords i polega on na zapisaniu pliku cookie na komputerze lub w telefonie komórkowym użytkownika, gdy

2 kliknie on w reklamę. Gdy użytkownik dokona zakupu, plik cookie zawierający informację o reklamie, z której klient dowiedział się o sklepie, jest korelowany z dokonaną transakcją. Po dopasowaniu Google odnotuje zrealizowaną konwersję Wykorzystane wskaźniki Jednym z podstawowych wskaźników służących do mierzenia efektywności reklam jest współczynnik konwersji (Conversion rate - CR). CR jest wyrażonym procentowo stosunkiem liczby pożądanych zachowań użytkownika do całkowitej liczby sytuacji, w jakich mogą być one zrealizowane. Współczynnik konwersji można przedstawić za pomocą wzoru 2 : ilość sprzedaży CR= kliknięcia linku sponsorowanego 100 Do obliczenia konwersji bierze się pod uwagę wyłącznie te zamówienia, które zostały wykonane przez klientów odwiedzających sklep na skutek wykupionej reklamy. Innym wskaźnikiem pomocnym przy wyznaczaniu efektywności reklamy jest już wcześniej wspomniany współczynnik klikalności (CTR), czyli stosunek liczby kliknięć do liczby odsłon danej reklamy wyrażony w procentach. kliknięcia w link sponsorowany CTR= odsłony linku sponsorowanego 100 Dzięki CTR reklamodawca wie w jakim stopniu tekst promocyjny działa na klientów, czy wzbudza w nich zainteresowanie, czy też nie. Poprzez zmiany treści reklamy i monitorowanie współczynnika klikalności, przedsiębiorstwo może dążyć do maksymalizacji CTR. W Google AdWords współczynnik ten ma pośrednio wpływ na koszt reklamy, co zostało dokładniej opisane w podrozdziale 2.5. Koszt kliknięcia (CPC) informuje o nakładach finansowych jakie ponosi reklamodawca na skierowanie potencjalnego klienta do sklepu. CPC można porównać z Revenue per click (RPC), czyli dochodem jaki uzyskuje sklep z jednego kliknięcia. 3 Średni dochód z jest średnią wartością zamówienia, pomniejszoną o podatek VAT, koszt produktów i realizacji zamówienia. Współczynnik ROI jest najważniejszą miarą w badaniu efektywności i opłacalności reklamy. Najprostsza formuła ROI przedstawia się następująco 4 : ROI = Nowy przychód Inwestycje 100 Inwestycje r. 2 Tomasz Frontczak Marketing internetowy w wyszukiwarkach r. 4 Tomasz Frontczak Marketing internetowy w wyszukiwarkach

3 W obliczaniu współczynnika zwrotu z inwestycji dla reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania można wykorzystać wzór 5 : Nowy przychód = Ilość wejść CR Średni przychód z konwersji gdzie: ilość wejść to ilość wejść do sklepu z wyszukiwarki poprzez płatną reklamę; CR współczynnik konwersji; średni przychód z konwersji średnia wielkość przychodu z. 2. Efektywność reklamy wyniki badań 2.1. Wpływ reklamy w wyszukiwarkach internetowych na wielkość sprzedaży sklepu W badanym okresie zostało zrealizowanych 224, których łączna wartość wyniosła ,41 zł. Średnia wartość zamówienia była równa 122,03 zł. Zaś współczynnik konwersji wynosił 0,53%. Na podstawie wielu wypowiedzi na polskich blogach oraz forach dyskusyjnych, można stwierdzić, iż CR omawianego sklepu prezentuje się stosunkowo słabo, gdyż wartość współczynnika konwersji najczęściej mieści się w przedziale 2% 7% 6. Z kolei w badaniu Nielsen MegaView Online Retail przeprowadzonym w marcu 2010 r. w sklepach, których oglądalność przekraczała 500 tysięcy unikalnych i które osiągnęły najwyższe wartości CR były znacznie wyższe niż w Polsce. Dla przykładu dla Blair.com był on równy 20,4% 7. Tabela 1 przedstawia siedem najistotniejszych pod względem generowanej wielkości sprzedaży źródeł. Do każdego źródła podana jest liczba, liczba i wartość oraz inne omówione powyżej wskaźniki. Tabela 1 Najważniejsze źródła sklepu ze względu na wartość sprzedaży Źródło Średnia wartość CR Wejścia ,33 zł 126,18 zł 0,77% 0,98 zł bezpośrednie Google - wyniki ,58 zł 113,24 zł 0,23% 0,26 zł płatne Sklepy24.pl ,24 zł 298,75 zł 2,00% 5,97 zł 5 Tomasz Frontczak Marketing internetowy w wyszukiwarkach r r.

4 Google wyniki naturalne ,06 zł 109,26 zł 2,84% 3,10 zł Adkontekst ,16 zł 108,03 zł 0,17% 0,19 zł Zakupy.onet.pl ,41 zł 89,06 zł 2,27% 2,02 zł Skapiec.pl ,14 zł 66,45 zł 3,41% 2,27 zł W tabeli 1 widać jakie źródła są najbardziej wartościowe dla sklepu, są nimi głównie wejścia bezpośrednie, które zostały wywołane poprzez wpisanie adresu w przeglądarce internetowej lub wybranie sklepu z pośród ulubionych stron zapisanych na komputerze klienta. Innym cennym źródłem wizyt internatów są płatne wyniki wyszukiwania Google, czyli badana kampania reklamowa. Należy wspomnieć, iż wartość to kwota, która zawiera w sobie koszt wysyłki oraz podatek VAT. W analizowanej tabeli warto zwrócić uwagę na współczynnik konwersji, pomimo tego, że wejścia bezpośrednie generują największa sprzedaż to CR wynosi zaledwie 0,77%. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku linków sponsorowanych pochodzących z Adkontekst i Google AdWords, gdzie wartość CR wynosi około 0,2%. Pod wpływem reklamy w obu systemach zostało złożonych 29 zamówień, co oznacza, iż część hipotezy dotyczącej wpływu reklamy na wzrost sprzedaży została zweryfikowana pozytywnie. Należy także pamiętać, iż każde wejście pochodzące ze wspomnianych systemów jest płatne i generuje ono dodatkowe koszty. Dla porównania współczynnik konwersji dla z organicznych wyników wyszukiwania w Google oraz wejść z serwisu Skapiec.pl są znacznie wyższe, co oznacza jak bardzo istotne jest zaprezentowanie oferty dla dobrze dopasowanego targetu. W badanym przypadku nie można określić opłacalności oraz efektywności reklamy w organicznych wynikach wyszukiwania, czyli pozycjonowania. Sklep w analizowanym okresie nie był pozycjonowany, a także nie zajmował wysokich pozycji pod żadną z fraz, która mogła generować znaczną oglądalności i sprzedaż. Został jedynie dodany do kilku katalogów stron oraz prowadzi do niego kilkaset linków, o małej wartości, z różnych for dyskusyjnych. Pomimo braku pozycjonowania i wysokich pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania, wyszukiwarki skierowały do sklepu 465 użytkowników (). Najpopularniejszymi frazami z których zarejestrowano wejścia, były słowa związane z nazwą lub adresem sklepu, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy właścicielskie sklepu, a zachowania poufności frazy te nie mogą zostać tu przedstawione. autorem niniejszej pracy, dotyczącym Wejścia z dwóch fraz wygenerowały sprzedaż o łącznej wartości 874,06 zł. W tabeli 2 przedstawiono liczbę i oraz wartość zamówień złożonych pod wpływem wejść ze wspomnianych wyrażeń.

5 i oraz wartość zamówień przypisana do wybranych fraz Słowo kluczowe Średnia wartość CR Tabela 2 Fraza nr ,56 zł 91,37 zł 4,79% 4,38 zł Fraza nr ,50 zł 234,50 zł 4,55% 10,66 zł Fraza nr ,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00 zł Fraza nr ,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00 zł Fraza nr ,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00 zł Z analizy tabeli 2 wynika, iż liczba oraz wartość sprzedaży wynikająca z obecności sklepu w naturalnych wynikach wyszukiwania jest nieznaczna. ta stanowi zaledwie około 3,2% sprzedaży. Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku nie poniesiono żadnych dodatkowych kosztów związanych z promocją, a wpisane frazy są ściśle powiązane z nazwą sklepu. Oznacza to, że byli to klienci, którzy znali wcześniej badany podmiot i prawdopodobnie robili w nim już zakupy. Znajomość marki odzwierciedla się także w dużej liczbie wejść bezpośrednich oraz wielkości sprzedaży jaką one generują. Poniesione koszty na reklamę, mogły zwrócić się w późniejszym okresie, co w statystkach z rożnych względów nie musiało być uwzględnione i zarejestrowane jako wejścia bezpośrednie lub wejścia z organicznych wyników wyszukiwania Koszt i opłacalność reklamy w płatnych wynikach wyszukiwania W badanym okresie były prowadzone dwie kampanie reklamowe w systemie Google AdWords. Jedna z nich była testową kampanią, która skierowała do sklepu internetowego tylko 3 użytkowników. Zaś druga, właściwa kampania wygenerowała 9 833, w wyniku, których zostały złożone 23 zamówienia. Średnia wartość wynosiła 113,24 zł. Współczynnik konwersji był równy 0,23%, zaś wartość jednej wizyty 0,26 zł. zrealizowanych wyniosła 2 604,58 zł, co stanowiło 9,53% całkowitej sprzedaży w badanym okresie. W tabeli 3 zostały wyszczególnione grupy reklam wraz z danymi obrazującymi liczbę oraz sprzedaż. Grupa reklam Wielkość sprzedaży w poszczególnych grupach reklam Średnia wartość CR Tabela 3 Grupa ,00 zł 77,86 zł 0,12% 0,10 zł Grupa ,35 zł 125,95 zł 0,56% 0,70 zł

6 Grupa ,78 zł 55,78 zł 0,08% 0,04 zł Grupa ,55 zł 204,28 zł 0,35% 0,72 zł Grupa ,90 zł 83,90 zł 0,81% 0,68 zł Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 3 można stwierdzić, że współczynnik konwersji oraz wartość jednej wizyty w poszczególnych grupach reklam diametralnie różnią się do siebie. Szczególnie w przypadku grupy 3 wartości były bardzo niskie. Łączna kwota zapłacona za kliknięcia reklam wynosiła 3 118,99 zł. Porównując to do wartości wszystkich zrealizowanych w wyniku kampanii promocyjnej, czyli kwoty 2 604,58 zł widać, iż sklep stracił na tej inwestycji. Fakt ten umożliwia zweryfikować negatywnie hipotezę, mówiącą o pozytywnym wpływie reklamy na wzrost dochodów. Jednakże należy podkreślić, iż koszt i opłacalność reklamy jest uzależniona od wielu czynników, w szczególności od właściwego doboru parametrów kampanii, co zostało opisane w dalszej części pracy. Zakładając, że zamówienia zostały złożone przez nowych klientów, można oszacować koszt pozyskania jednego klienta, który wyniósł aż 135,61 zł. Wykorzystując zgromadzone przez system dane oraz informację o średniej wysokości dochodu z jednego zamówienia, który szacuje się na około 30 zł, można określić współczynnik zwrotu z inwestycji. Jego wartość dla badanej kampanii wynosi -77,88%. W tabeli 4 znajdują się wyniki analizy efektywności dla poszczególnych grup reklam. Wielkość kosztów oraz wskaźniki efektywności w poszczególnych grupach reklam Grupa reklam Kliknięcia Koszt CTR Średni CPC RPC ROI Tabela Grupa ,41 zł 2,23% 0,24 zł 0,03 zł -86,71% Grupa ,14 zł 2,00% 0,28 zł 0,09 zł -66,30% Grupa ,98 zł 1,29% 0,15 zł 0,02 zł -88,50% Grupa ,91 zł 0,57% 0,20 zł 0,09 zł -57,42% Grupa ,55 zł 0,21% 0,35 zł 0,15 zł -56,87% Współczynnik zwrotu z inwestycji dla każdej z grup przyjął ujemną wartość. Pomimo wysokiego współczynnika klikalności, co mogło oznaczać wysoki poziom zainteresowania daną ofertą, ROI dla grupy 1 przyjął wyjątkowo niską wartość w stosunku do pozostałych grup. Na rysunku 1 porównano średni koszt za kliknięcie ze średnim dochodem uzyskanym z jednego kliknięcia.

7 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Średni CPC RPC Rys. 1. Porównanie średniego CPC z RPC Rysunek 14 doskonale obrazuje dysproporcje pomiędzy średnim kosztem za kliknięciem, a dochodem uzyskanym z kliknięcia. Największa różnica dotyczy grupy 1, gdzie CPC jest aż ośmiokrotnie większy od RPC. Aby dokładniej przedstawić istotę problemu, w tabeli 4 zamieszczono kilka przykładowych sytuacji dotyczących grupy 1 i 2. Wybrane transakcje zrealizowane dzięki reklamom z grupy 1 i 2 Słowo kluczowe Kliknięcia Koszt CTR Średni CPC RPC ROI Tabela 5 Fraza ,15 zł 1,34% 0,39 zł 0,83 zł 112,00% Fraza ,36 zł 1,55% 0,32 zł 0,36 zł 13,81% Fraza ,65 zł 2,11% 0,14 zł 1,76 zł 1190,32% Fraza ,21 zł 2,68% 0,33 zł 0,09 zł -70,96% Fraza ,80 zł 1,84% 0,18 zł 0,00 zł -100,00% Tabela 5 pokazuje jak bardzo może różnić się współczynnik zwrotu z inwestycji w zależności od doboru tekstu reklamowego, słów kluczowych i innych czynników. Dla części kombinacji poniesione nakłady na reklamę mogą być w całości stracone. Zaś w innym przypadku zwrot kosztów reklamy może zwrócić się kilkunastokrotnie. Analizując dwie najciekawsze sytuacje, czyli frazę 3 i 4 można wysnuć wniosek, iż promocja słów zbyt ogólnych, gdyż taką była fraza 4, nie jest opłacalna. Za to warto się skupiać na precyzyjnie dobranych wyrażeniach, dotyczących produktów, najlepiej o dużej popularności wśród dotychczasowych klientów. będzie z pewnością niższa, jednakże celem sklepu nie jest generowanie pustych odsłon, a sprzedaż. Promując w ten sposób dużą liczbę wyrobów, efekt końcowy będzie z pewnością większy, niż w przypadku ogólnej reklamy, a poniesione koszty znacznie niższe.

8 Tabela 6 prezentuje słowa kluczowe, które wygenerowały największy ruch z kampanii AdWords. i oraz wartość zamówień przypisana do popularnych fraz Słowo kluczowe Średnia wartość CR Tabela 6 Fraza ,88 zł 45,44 zł 0,06% 0,03 zł Fraza ,27 zł 87,57 zł 0,28% 0,24 zł Fraza ,24 zł 124,61 zł 0,50% 0,62 zł Fraza ,82 zł 171,82 zł 0,65% 1,12 zł Fraza ,90 zł 137,90 zł 0,66% 0,91 zł Najpopularniejszym wyrażeniem w analizowanej kampanii była fraza 1, która niezależnie od dużej liczby (3 335) wywarła znikomy wpływ na wielkość sprzedaży. Świadczy o tym niski współczynnik konwersji, który wyniósł zaledwie 0,06%. Można wnioskować, iż fakt ten spowodowany jest ograniczoną i nieatrakcyjną ofertą. Istnieje możliwość, że klient nie znalazł w sklepie poszukiwanego produktu lub jego cena, bądź warunki dostawy były niezadowalające. Podsumowując efektywność reklamy w postaci linków sponsorowanych w wyszukiwarkach internetowych, można stwierdzić, że jest ona uzależniona od prawidłowego dopasowania treści reklam, słów kluczowych, oferty oraz wielu innych czynników. Wysnute wnioski pozwalają na pozytywną weryfikację hipotezy, iż opłacalność reklamy w wyszukiwarkach jest uzależniona od odpowiedniego doboru parametrów kampanii. 3. Wnioski Celem pracy było zbadanie jaki wpływ ma reklama w wyszukiwarkach internetowych na działalność e-sklepów. Z racji tego, że analizowany podmiot nie korzystał z promocji w naturalnych wynikach wyszukiwania, jaką jest pozycjonowanie, skupiono się na mierzeniu efektywności reklamy w płatnych wynikach wyszukiwarki Google. Koszt pozyskania jednego klienta wyniósł 135,61 zł, co przewyższa średnią wartość zamówienia, która równa była 113,24 zł. Koszt ten został oszacowany dla całej kampanii w Google AdWords, przy założeniu, że każde zamówienie było złożone przez nowego klienta, który nigdy wcześniej nie robił zakupów w badanym sklepie. Przeprowadzona analiza pozwala pozytywnie zweryfikować hipotezę, iż opłacalność reklamy w wyszukiwarkach internetowych jest uzależniona od odpowiedniego dopasowania parametrów kampanii reklamowej. Istotnym elementem podczas projektowania kampanii jest właściwy wybór

9 fraz kluczowych oraz ciągły monitoring efektów i opłacalności danej reklamy. Zauważono, że najwyższy zwrot z inwestycji jest w przypadku szczegółowych fraz, którymi są np. nazwy produktów. Pomimo niewielkiej liczby wygenerowanej oglądalności, współczynnik konwersji oraz dochód z jednego kliknięcia był znacznie wyższy niż w przypadku ogólnych wyrażeń. Poziom konwersji dla całej kampanii wynosił 0,23%. Niski CR może być spowodowany niewłaściwym dopasowaniem treści reklam, a także nieatrakcyjną ofertą sklepu. Dlatego podczas prowadzenia kampanii należy na bieżąco kontrolować jej efekty i nią zarządzać, aby maksymalizować efektywność i współczynnik ROI. Drugą hipotezą badawczą było twierdzenie, że promocja sklepu internetowego w wyszukiwarkach przynosi wymierne korzyści, jakimi są: zwiększenie sprzedaży oraz wzrost dochodów. Powyższa hipoteza została potwierdzona wyłącznie w części dotyczącej sprzedaży. Dzięki promocji w systemie Google AdWords zwiększyła się liczba oraz wielkość sprzedaży. Jednakże w wyniku braku optymalizacji kampanii, koszty promocji przerosły zyski. W większości przypadków koszt pozyskania klienta był wyższy niż dochód z pojedynczej. Podsumowując reklama w wyszukiwarkach internetowych wpływa na wielkość sprzedaży oraz może być opłacalna jeżeli będzie ona prowadzona w sposób przemyślany, a jej efekty będą poddawane ciągłemu procesowi kontroli.

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim?

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim? Jak zachęcić do rezerwacji online w salonie fryzjerskim? Wyzwania: wzrost ruchu niebrandowego z bezpłatnych wyników wyszukiwania oraz zwiększenie odsetku nowych użytkowników odwiedzających serwis; optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl

Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce. Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Podstawy Efektywnego Marketingu dla ecommerce Tomasz Kryk z ekspercimarketingu.pl Tomasz Kryk 727-903-288 2 Dla kogo? Do 10 000 UU Przy średnim koszyku 150 zł Przy średniej konwersji 1,7% Zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Reklama w wyszukiwarce

Reklama w wyszukiwarce Reklama w wyszukiwarce RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czego użytkownicy szukają częściej? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę wyświetlaną po słowie mieszkanie do wynajęcia? Jak wygląda sezonowość na rynku reklamowym

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies

Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies 1 z 5 2013-01-29 10:05 portal wiedzy dla biznesu Wzrost liczby transakcji dzięki optymalizacji z Google Analytics case studies Małgorzata Kucharska-Grochocka Sunrise System Sp. z o.o. 2013-01-24 08:00:00

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyliśmy widoczność. Kazar.com w Google?

Jak zwiększyliśmy widoczność. Kazar.com w Google? Jak zwiększyliśmy widoczność.com w Google? Wyzwania: wzrost wizyt w serwisie z poziomu organicznych wyników wyszukiwania z wykluczeniem zapytań brandowych; poprawa widoczności serwisu w płatnych i bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Modele zakupu reklamy

Modele zakupu reklamy 2012 Modele zakupu reklamy Dominik Dróżdż Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24 października 2012 IV 1994 Pierwsza kampania reklamowa w Internecie Kamienie milowe w reklamie online 1994: Początek

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy masz biuro rachunkowe? Czy w Krakowie naprawdę poszukują księgowych? Ile razy w miesiącu w Warszawie szuka się doradcy podatkowego? Czy pełna księgowość

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Linki sponsorowane Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Liczba Polaków codziennie odwiedzających Google Procent internautów w Polsce korzystających z wyszukiwarki Google

Bardziej szczegółowo

Google Planner Keyword - Poradnik

Google Planner Keyword - Poradnik Google Planner Keyword - Poradnik Co to jest Google Planner Keyword? Google Keyword Planner dawniej Google Keyword Tools to darmowe narzędzie udostępniane przez Google do wyszukiwania słów kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych Jaki budżet pozwoli na 260 wyświetleń reklamy materiałów budowlanych w sieci wyszukiwania - miesięcznie? Czego użytkownicy szukają częściej - cegieł, czy pustaków? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PEŁNA KONTROLA KOSZTÓW POZYSKANIA KLIENTA PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Płatne Kampanie UWAGA! Płacisz jedynie za klikniecia S T A R T Skuteczność reklamy płatnej polega na jej trafności oraz najnowocześniejszym

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm

Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm Optymalizacja kampanii Google AdWords w Super-Pharm +68% więcej odwiedzin przy tym samym budżecie O Super-Pharm Firma Super-Pharm Poland Sp. z o.o. to

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny?

Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Co warto wiedzieć o reklamie w wyszukiwarce Google, gdy prowadzisz lokal gastronomiczny? Czy w Krakowie przez internet restauracji szukają częściej niż w Gdańsku? Gdzie znajdziesz smakoszy kuchni chińskiej?

Bardziej szczegółowo

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Reklama w wyszukiwarce DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Czego użytkownicy szukają częściej? Kiedy najlepiej reklamować wymianę oleju, a kiedy rozrządu? Czy przepłacasz za kliknięcia w reklamę w Twoim mieście?

Bardziej szczegółowo

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%!

Kazar zwiększył sprzedaż. o ponad 1600%! zwiększył sprzedaż o ponad 1600%! O to marka prezentująca modę i trendy na światowym poziomie. Kolekcje obuwia marki są wyjątkowe i stanowią idealne dopełnienie współczesnego aktywnego stylu życia kobiety

Bardziej szczegółowo

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;)

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Rozszerzeń reklam Google AdWords jest coraz więcej rodzajów i są one coraz bardziej powszechnie używane. Szczególnie popularne są tzw. Sitelinki

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick

WorldBOX. sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick sprzedaje o blisko 60% więcej dzięki technologii DoubleClick O to sklep oferujący unikatowe kolekcje odzieży, akcesoriów i obuwia najlepszych marek, takich jak Adidas czy Nike. Dostępne produkty łączą

Bardziej szczegółowo

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie.

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. Skuteczne strategie. 2 Odpowiedni marketing hotelu w tak nasyconym rynku jak dzisiaj jest jednym z filarów gwarantujących

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklam On-Line

Oferta reklam On-Line Oferta reklam On-Line Reklamy ON-LINE, czyli reklamy w sieci Internet dają możliwości dużo większej interakcji z użytkownikiem niż tradycyjne media. Internet pozwala dokładniej określić grupę odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01 Wrocław, 31.01.2011 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01 PM PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sterowcowa 20a w ramach realizacji projektu: " Stworzenie internetowego

Bardziej szczegółowo

profesjonalna obsługa programu partnerskiego

profesjonalna obsługa programu partnerskiego profesjonalna obsługa programu partnerskiego program partnerski w modelu Cost Per Sale na przykładzie sklepu sportowego liczba unikalnych użytkowników: 80 000 założenia reklama online rozliczana wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej

EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej EXAMPLE CAMPAIGN 9..25-2..26 Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Copyright 25 Gemius SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie

Concordia Workshops. Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Concordia Workshops Mailing Facebook Google Adwords Podsumowanie Mailing 2 wysyłki newslettera Mailing newsletter na bazy Concordia Design i Prodesign Wysyłka 11.02-1245 adresów email w bazie Concordia

Bardziej szczegółowo

Skalnik.pl kompleksowa obsługa Performance Marketing case study

Skalnik.pl kompleksowa obsługa Performance Marketing case study Skalnik.pl kompleksowa obsługa Performance Marketing case study Wprowadzenie Skalnik to sieć sklepów górskich we Wrocławiu założona w 1993 roku. Od lat zaopatruje wszystkich, którzy przyjemnie i bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012 Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach Terminologia :,,Użytkownicy"- reprezentują liczbę niepowtarzalnych użytkowników odwiedzających witrynę w danym dniu.

Bardziej szczegółowo

Jak Sportowysklep.pl. wyprzedził konkurencję? Nominacje do nagród:

Jak Sportowysklep.pl. wyprzedził konkurencję? Nominacje do nagród: Jak wyprzedził konkurencję? Wyzwania: wyprzedaż asortymentowa - maksymalizacja wolumenu sprzedaży, poszerzenie zasięgu kampanii wśród nowych użytkowników, zmniejszenie kosztu konwersji o 10% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

mpay CASE STUDY Płatnosci mobile mpay, zwiekszenie instalacji i zaangazowania Klient: mpay Działania: Marketing aplikacji

mpay CASE STUDY Płatnosci mobile mpay, zwiekszenie instalacji i zaangazowania Klient: mpay Działania: Marketing aplikacji mpay CASE STUDY Płatnosci mobile mpay, zwiekszenie instalacji i zaangazowania Klient: mpay Działania: Marketing aplikacji Wyzwanie mpay JAK PRZESKOCZYĆ CEL W KAMPANII NASTAWIONEJ NA INSTALACJE APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR

Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR Analiza skuteczności tekstów reklamowych w kampaniach PPC realizowanych przez agencję Sembox Łódź, lipiec 2010 r. Zawartość dokumentu Najważniejsze wnioski... 3

Bardziej szczegółowo

RTB. skuteczna reklama w internecie

RTB. skuteczna reklama w internecie RTB skuteczna reklama w internecie REMARKETING Remarketing Korzystając z prostej w obsłudze platformy, zyskujesz dostęp do nowoczesnych narzędzi marketingowych, dzięki którym znacząco podniesiesz skuteczność

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

dawniej AI Agencja Interaktywna Sp. Z o.o., ul. Żelazna 54, Warszawa, tel.:

dawniej AI Agencja Interaktywna Sp. Z o.o., ul. Żelazna 54, Warszawa, tel.: dawniej 1 Propozycja współpracy dla Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Plan działań reklamowych w Internecie na 2014 rok 2 Cele kampanii: Promocja nowej strony www uczelni. Wzrost ruchu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć dochodowy sklep internetowy?

Jak założyć dochodowy sklep internetowy? Jak założyć dochodowy sklep internetowy? Autor: Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz 21.06.2007. Portal finansowy IPO.pl Internet zmienił oblicze działalności handlowej. Sklepy internetowe, tańsze w utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON PORADY

POZYCJONOWANIE STRON PORADY . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>OPTYMALIZACJA STRONY POD SEO POZYCJONOWANIE STRON PORADY >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Akademia Google Partners

Akademia Google Partners Akademia Google Partners TEORETYCZNY KURS ONLINE Edycja 2015 Google AdWords z certyfikacją POZIOM PODSTAWOWY PODSUMOWANIE Z TRANSMISJI 1-4, 10.02., 12.02., 17.02., 19.02. Krzysztof Marzec, Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Google Analytics - Wstęp

Google Analytics - Wstęp Google Analytics Google Analytics - Wstęp Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej, udostępnione przez firmę Google w listopadzie 2005,które umożliwia właścicielom witryn zebrać informacje

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 Oferta pozycjonowania strony internetowej Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 O NAS Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi specjaliści posiadają 7 letnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii

Prezentacja systemów raportowania. oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Prezentacja systemów raportowania oraz badania skuteczności przeprowadzonych kampanii Nasze systemy pozwalają precyzyjnie mierzyć skuteczność kampanii przy pomocy generowanych raportów. Raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o kliencie. 2. Główne cele kampanii SEO. 3. Stan początkowy. LTB Sp. z o.o. www.ltb.pl biuro@ltb.pl

1. Informacja o kliencie. 2. Główne cele kampanii SEO. 3. Stan początkowy. LTB Sp. z o.o. www.ltb.pl biuro@ltb.pl Gastro-line.no 1. Informacja o kliencie Gastro-Line jest firmą oferująca swoje produkty i usługi na terenie całej Norwegii. Głównym celem spółki jest sprzedaż sprzętu i akcesoriów gastronomicznych oraz

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II.

Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II. Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planować i prowadzić kampanię. Wydanie II. Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda Poznaj sekrety reklamy w wyszukiwarkach i zwiększaj swoje zyski Jak przekształcić

Bardziej szczegółowo

Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady

Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i przykłady Autor: Kristina Cutura Skuteczne kampanie na platformie Google Adwords! Google Adwords to skuteczne i niezwykle elastyczne narzędzie, dzięki któremu

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności kampanii

Badanie skuteczności kampanii Badanie skuteczności kampanii Google Analytics, panel AdWords, statystyki serwisu Facebook, skuteczność e-mail marketingu Paweł Jóźwik mail: jozwik@traffictrends.pl Po co mierzyć? Po co te wszystkie skomplikowane

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2014 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT REKLAMA W INTERNECIE Sponsor srebrny Sponsor brązowy Partnerzy Wydawca Happy Art - Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać linki z profili TR? Strona 1

Jak zdobywać linki z profili TR? Strona 1 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Tabela profili 3. Zakładanie profili krok po kroku 4. Podsumowanie 2 1. Wstęp Witamy wszystkich w poradniku przygotowanym przez zespół SEOsklep24.pl. Tematem przewodnim niniejszej

Bardziej szczegółowo

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców

NETSPRINT 360 o. Oferta dla Wydawców NETSPRINT 360 o Oferta dla Wydawców NetSprint 360 o dla Wydawców Propozycja skierowana do największych polskich Wydawców Przedstawia kompleksowe spojrzenie na potrzeby Wydawców artur.banach@netsprint.eu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI

PROGRAM SZKOLENIA Marketing internetowy i jego wykorzystanie do promocji firmy oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI oraz aspekty prawne - MOJA FIRMA W SIECI Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Karmelicka 55/3 Organizatorzy szkolenia: Pro Innowacja Agnieszka Rożek i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Prowadzenie: Piotr Chmielewski

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw.

SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw. SEO oraz Google Adwords dla małych i średnich przedsiębiorstw. SEO and Google Adwords for SME Marcin Kaszta Account Manger Plan prezentacji 1. Dlaczego warto inwestować w reklamę online 2. Dobre i złe

Bardziej szczegółowo

Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA

Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA Bluerank kompleksowo i skutecznie dla Inter Cars SA Bluerank opracował i wdrożył kompleksową kampanię SEM dla marki Motointegrator, która wyraźnie poprawiła sprzedaż i wizerunek marki. Projekt zakładał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE KAMPANII REKLAMOWEJ SERWISU WWW.KOMERCJALIZACJA.PWR.EDU.PL

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE KAMPANII REKLAMOWEJ SERWISU WWW.KOMERCJALIZACJA.PWR.EDU.PL Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław tel. 71 320 33 18 fax. 71 320 39 48 e-mail: wctt@wctt.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE KAMPANII

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r.

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE dr Michał Kucia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Pojęcia E-biznes Internet Model biznesowy Model reklamowy Link płatny (boksy reklamowe)

Bardziej szczegółowo