EXAMPLE CAMPAIGN Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej"

Transkrypt

1 EXAMPLE CAMPAIGN Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Copyright 25 Gemius SA

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii reklamowej... 6 Czas trwania kampanii... 6 Liczebność analizowanej grupy... 6 Formy kreacji... 6 Miejsca emisji reklam... 6 PODSUMOWANIE... 8 Zasięg i skuteczność kampanii... 8 WYNIKI BADAŃ... Przebieg kampanii... Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w kolejnych dniach... 3 Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje... 6 Akcje post-click - współczynnik AR-U... 6 Akcje post-view... 6 Zasięg reklamy... 6 Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U... 6 Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U... 6 Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną... 7 Częstotliwość kontaktów z reklamą... 7 Czas od emisji do kliknięcia... 7 Czas od kliknięcia do akcji post-click... 7 Czas od emisji do akcji post-view... 7 Podsumowanie... 9 Zasięg i skuteczność kampanii - witryny Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-view Zasięg reklamy Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Częstotliwość kontaktów z reklamą Czas od emisji do kliknięcia Czas od kliknięcia do akcji post-click Czas od emisji do akcji post-view Podsumowanie Copyright 25 Gemius SA 2

3 Zasięg i skuteczność kampanii - województwa... 3 Akcje wykonywane po kliknięciu - współczynnik AR-U... 3 Zasięg reklamy... 3 Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U... 3 Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U... 3 Podsumowanie... 3 Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, względem liczby emisji reklam DEFINICJE STOSOWANE W RAPORCIE Parametry specyficzne dla analizowanej kampanii SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIK Copyright 25 Gemius SA 3

4 Wstęp Cele badania Celem badania było określenie skuteczności internetowej kampanii reklamowej o tytule "EXAMPLE CAMPAIGN", analizowanej dla okresu od 9 listopada 25 do 2 stycznia 26 roku. Skuteczność kampanii opisywana jest poprzez: Określenie, w jakim stopniu kampania przyczyniła się do zwiększenia liczby użytkowników (cookies) wykonujących pożądane akcje - podawana jest informacja o tym, ilu użytkowników (cookies) po kontakcie z reklamą wykonało akcję tzn. odwiedziło wyróżnione strony, nazywane w raporcie stronami akcji. Akcje dzielimy na akcje post-click oraz akcje post-view. Odsetek użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję po kliknięciu, oznaczamy współczynnikiem AR-U. Określenie zasięgu kampanii - podawana jest informacja o tym, do ilu użytkowników (cookies) dotarł przekaz reklamowy. Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies) reklamą - informujemy o tym, jaki procent użytkowników (cookies) kliknął na emitowaną reklamę, wykorzystując do tego celu współczynnik CTR-U. Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies) reklamowaną stroną - podajemy, jaki procent użytkowników (cookies) po kliknięciu na kreację odwiedził stronę, na którą kierowały reklamy (współczynnik CR-U). Określenie wpływu częstotliwości emisji reklam na wysokość innych współczynników opisujących skuteczność kampanii. Określenie geolokalizacji użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę. Metodologia badania Badanie gemiusdirecteffect przeprowadzone zostało metodą ilościową. W kodach wyświetlanych kreacji reklamowych umieszczono skrypty zliczające. Za ich pomocą monitorowane były zarówno emisje reklam, jak i kliknięcia na reklamy. W badaniu wykorzystano mechanizm cookies, który pozwala na rozróżnianie poszczególnych użytkowników (cookies). Dzięki temu możliwe stało się zaprezentowanie informacji nie tylko o liczbie emisji reklam oraz liczbie kliknięć, ale także o liczbie użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę i którzy na nią kliknęli. Kolejnymi informacjami bazującymi na mechanizmie cookies są dane o akcjach wykonywanych przez użytkowników (cookies) po kontakcie z reklamą. Copyright 25 Gemius SA 4

5 Geolokalizacja określana jest na podstawie adresów IP. Copyright 25 Gemius SA 5

6 Opis kampanii reklamowej Czas trwania kampanii Internetowa kampania reklamowa "EXAMPLE CAMPAIGN" analizowana była dla okresu 9 listopada 25-2 stycznia 26 roku. Dane prezentowane w raporcie, opisujące liczbę emisji i kliknięć, dotyczą okresu do 2 stycznia 26. Natomiast analiza akcji wykonywanych po kontakcie z reklamą dotyczy okresu do 7 stycznia 26. Liczebność analizowanej grupy N = N jest liczbą użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (zasięg). Formy kreacji Analizowane formy reklamy to: SG_baner SG_skyscraper_lewy SG_skyscraper_lewy billboard boks layer skyscrapper skyscrapper_win Miejsca emisji reklam Analizowane miejsca wyświetlania reklam to: PODSTRONY_billboard (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: billboard PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: boks PODSTRONY_layer (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: layer PODSTRONY_skyscrapper (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: skyscrapper, skyscrapper_win SG_billboard (Jola.pl / SG) Kreacje: billboard SG_boks (Jola.pl / SG) Kreacje: boks SG_layer (Jola.pl / SG) Copyright 25 Gemius SA 6

7 Kreacje: layer SG_skyscrapper (Jola.pl / SG) Kreacje: skyscrapper, skyscrapper_win bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) Kreacje: billboard sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) Kreacje: billboard, skyscrapper bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) Kreacje: billboard layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) Kreacje: billboard, layer bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) Kreacje: billboard boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) Kreacje: billboard, boks layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) Kreacje: billboard, layer sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) Kreacje: billboard, skyscrapper Copyright 25 Gemius SA 7

8 Podsumowanie Tabela : Podsumowanie Podsumowanie kampanii Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba emisji 43 Zasięg Liczba kliknięć 4 Liczba udanych kliknięć 7 SUC 3 UC 6 Liczba akcji post-click 24 Liczba akcji post-view Łącznie akcje 25 UA post-click 2 UA post-view Łącznie UA 3 CTR-V 9.53 % CTR-U 6. % CR-U 5. % AR-U % Częstotliwość 43. Średni czas pomiędzy emisją a kliknięciem 4 min 8 s Średni czas pomiędzy kliknięciem a pierwszą akcją post-click 9.8 s Średni czas pomiędzy emisją a pierwszą akcją post-view 25. s Źródło: gemiusdirecteffect (dla akcji ) Zasięg i skuteczność kampanii W analizowanym przedziale czasu od 9 listopada 25 do 7 stycznia 26 (ostatni dzień, dla którego zliczano akcje) zanotowano łącznie 3 użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. 2 użytkowników (cookies) spośród nich wykonało akcję post-click, natomiast użytkowników (cookies) wykonało akcję post-view. Copyright 25 Gemius SA 8

9 Spośród 6 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na kreację, % (współczynnik AR-U) użytkowników (cookies) wykonało akcję post-click. Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na kreację a wykonaniem pierwszej akcji post-click to 9.8 s. Warto w tym miejscu przypomnieć, że limit czasu, jaki mógł upłynąć pomiędzy kliknięciem a wykonaniem akcji post-click, to 5 dni. W wyniku przeprowadzenia kampanii reklama dotarła do użytkowników (cookies). Spośród nich 6 kliknęło na wyświetlaną reklamę, co stanowiło 6. % (współczynnik CTR-U) wszystkich użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z reklamą. Spośród 6 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na kreację, 5. % (współczynnik CR-U), czyli 3 użytkowników (cookies) (SUC) wykonało odsłonę strony reklamowanej w przeciągu 5 minut po kliknięciu na reklamę. Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy). Średnia liczba kontaktów z reklamą na użytkownika (cookie) wyniosła 43.. Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją a pierwszą akcją post-view, wyniósł 25. s. Copyright 25 Gemius SA 9

10 Wyniki badań Przebieg kampanii Całkowita liczba użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, wyniosła. Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy). Najwięcej użytkowników (cookies) miało kontakt z kampanią 5 listopada 25, 4 grudnia 25 - w tych dniach reklama dotarła do 4 użytkowników (cookies). Na wykresie (Wykres ) i w tabeli (Tabela 2) prezentowane są dane o liczbie użytkowników (cookies), którym wyświetlano reklamę. Wykres : Użytkownicy (cookies) mający kontakt z kampanią w kolejnych tygodniach Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA

11 Tabela 2: Użytkownicy (cookies) mający kontakt z kampanią w kolejnych dniach Copyright 25 Gemius SA Dzień Użytkownicy (cookies), którym danego dnia wyświetlono reklamę

12 Łącznie Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

13 Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w kolejnych dniach W okresie od 9 listopada 25 do 7 stycznia 26 zanotowano łącznie 3 użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. 2 spośród nich to UA post-click, natomiast UA post-view. Średnio dziennie akcję wykonywało 3 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni, dla których zanotowano jakąkolwiek akcję). Największa liczba użytkowników (cookies) wykonała akcję 4 grudnia 25-3 użytkowników (cookies). Liczby użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w podziale na użytkowników (cookies) post-click i post-view zostały zilustrowane na poniższym wykresie (Wykres 2) i w tabeli (Tabela 3). Wykres 2: Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję w kolejnych tygodniach kampanii. Podział na UA post-click i UA post-view Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 3: Liczby użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje w kolejnych dniach Dzień UA post-click UA post-view UA łącznie Copyright 25 Gemius SA 3

14 Copyright 25 Gemius SA 2 3 4

15 Łącznie 2 3 Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 5

16 Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), którzy klikali na kreację layer. Spośród klikających na tę kreację akcję wykonało 25. % (AR-U) użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był w tym przypadku wyższy od średniej o punktu procentowego. Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla billboard - AR-U na poziomie 2. %. Akcje post-view Akcje post-view wykonywali najczęściej użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kreacją skyscrapper. Zanotowano użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view (UA post-view) po emisji tej kreacji. Zasięg reklamy Największy zasięg zanotowano dla kreacji billboard, boks. Kontakt z tymi formami reklamy miało użytkowników (cookies) (. % zasięgu całej kampanii). Najmniejszy zasięg charakteryzował natomiast kreację skyscrapper_win - użytkowników (cookies) (. % zasięgu całej kampanii). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla kreacji layer. Współczynnik ten w tym przypadku wynosił % i był wyższy od średniej dla kampanii o 6.67 punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CTR-U dla tej kreacji ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tej kreacji mniej niż 5 użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (Zasięg).) Najniższy CTR-U zanotowano dla kreacji skyscrapper. Współczynnik ten wynosił 25. % i był niższy od średniej dla kampanii o 35. punktu procentowego. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali ci użytkownicy (cookies), którzy klikali na kreację skyscrapper. Współczynnik CR-U dla tej formy reklamy wynosił. % i był Copyright 25 Gemius SA 6

17 wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CR-U dla tej kreacji ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tej kreacji mniej niż 5 UC.) Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku kreacji boks, layer, wynosił 5. % i był niższy od średniej dla kampanii o. punktu procentowego. Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Największa liczba użytkowników (cookies) odwiedziła stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreację billboard - 3 użytkowników (cookies) (SUC). Najmniej użytkowników (cookies) odwiedziło stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje skyscrapper, boks, layer - 2 użytkowników (cookies) (SUC). Częstotliwość kontaktów z reklamą Średnia częstotliwość emisji dla wszystkich kreacji wyniosła 43.. Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji skyscrapper Najniższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji skyscrapper_win Dla pojedynczych kreacji średnia częstotliwość emisji jest niższa od średniej częstotliwości emisji dla całej kampanii. Jest to związane z tym, iż użytkownik (cookie) mógł mieć emisję kilku kreacji. Czas od emisji do kliknięcia Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Wśród kreacji najszybciej klikano na skyscrapper s. Najpóźniej klikano na boks - 6 min 25 s. Czas od kliknięcia do akcji post-click Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją post-click, wyniósł 9.8 s. Najszybciej wykonywano akcje post-click po kliknięciu na billboard s. Najpóźniej wykonywano akcje post-click po kliknięciu na layer 23. s. Copyright 25 Gemius SA 7

18 Czas od emisji do akcji post-view Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a akcją post-view, wyniósł 25. s. Najszybciej wykonywano akcje post-view po emisji kreacji skyscrapper s. Najpóźniej wykonywano akcje post-view po emisji kreacji skyscrapper s. Copyright 25 Gemius SA 8

19 Podsumowanie Na poniższych wykresach (Wykres 3 - Wykres 6) zilustrowano zasięg poszczególnych typów kreacji oraz charakteryzujące je współczynniki AR-U, CTR-U i CR-U. W Tabeli 4 przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U, współczynnik CR-U, liczba kontaktów z reklamą, czas od emisji do kliknięcia na kreację. Natomiast Tabela 5 przedstawia następujące informacje: liczba UA post-click, liczba UA post-view, liczba UA łącznie,współczynnik AR-U, czas od kliknięcia do pierwszej akcji post-click, czas od emisji do pierwszej akcji post-view. Wykres 3: Kreacje - AR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 9

20 Wykres 4: Kreacje - Zasięg Źródło: gemiusdirecteffect Wykres 5: Kreacje - CTR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

21 Wykres 6: Kreacje - CR-U Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 4: Zasięg i skuteczność kampanii - Kreacje Kreacje Zasięg UC CTR-U CR-U SUC Częst. TTC * % 4. % 25. % % --6. % 6. % 5. %. % 5. % --5. % m 2 s 6 m 25 s 4.5 s 5m --4m8s billboard boks skyscrapper layer skyscrapper_win Łącznie * TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 5: Akcje - Kreacje Kreacje billboard boks skyscrapper layer skyscrapper_win Łącznie UA post-click UA post-view UA łącznie AR-U TTA-pc* TTA-pv** % % % 6.5 s s s s s * TTA-pc - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji post-click ** TTA-pv - średni czas, upływający od emisji reklamy do pierwszej akcji post-view Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

22 Zasięg i skuteczność kampanii - witryny Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), którzy klikali na reklamy emitowane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2). Spośród klikających na reklamy akcję wykonało 5. % (AR-U) użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był w tym przypadku wyższy od średniej o 6.67 punktu procentowego. Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) - AR-U na poziomie %. Akcje post-view Akcje post-view wykonywali najczęściej użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona). Zanotowano użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view (UA post-view) po emisji reklamy na tym serwisie. Zasięg reklamy Największy zasięg zanotowano dla serwisów PODSTRONY_billboard (Jola.pl / Podstrony), PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony). Kontakt z reklamą miało tu 6 użytkowników (cookies) na każdym z serwisów (6. % zasięgu całej kampanii). Najmniejszy zasięg charakteryzował reklamę emitowaną na SG_layer (Jola.pl / SG), PODSTRONY_layer (Jola.pl / Podstrony) - 2 użytkowników (cookies) (2. % zasięgu całej kampanii). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Na wyświetlaną reklamę najczęściej klikali odwiedzający bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4). Współczynnik ten wyniósł 75. % i był wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CTR-U dla tych witryn ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tych witryn mniej niż 5 użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (Zasięg).) Najniższy CTR-U zanotowano dla PODSTRONY_billboard Copyright 25 Gemius SA 22

23 (Jola.pl / Podstrony), PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony). Współczynnik ten wynosił 6.67 % i był niższy od średniej dla kampanii o punktu procentowego. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali użytkownicy (cookies) klikający na kreacje wyświetlane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4), boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3). Współczynnik CR-U był tu wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego i wynosił. %. (Informacja o wysokości współczynnika CR-U dla tych witryn ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tych witryn mniej niż 5 UC.) Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4). Wynosił % i był niższy od średniej dla kampanii o 6.67 punktu procentowego. Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Największa liczba użytkowników (cookies) odwiedziła stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje emitowane na witrynie bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) - 3 użytkowników (cookies) (SUC). Najmniej użytkowników (cookies) odwiedziło stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje emitowane na witrynach sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) - użytkowników (cookies) (SUC). Częstotliwość kontaktów z reklamą Średnia częstotliwość emisji dla kampanii wyniosła 43.. Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji wyświetlanych na PODSTRONY_skyscrapper (Jola.pl / Podstrony) Najniższą częstotliwość zanotowano dla kreacji wyświetlanych na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3), boks Copyright 25 Gemius SA 23

24 (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) -.5. Dla pojedynczych witryn średnia częstotliwość emisji jest niższa od średniej częstotliwości emisji dla całej kampanii. Jest to związane z tym, iż użytkownik (cookie) mógł mieć emisję reklamy na kilku witrynach. Czas od emisji do kliknięcia Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Wśród witryn najszybciej klikano na kreacje wyświetlane na boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) -.5 s. Najpóźniej klikano na PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony) 2 min 42 s. Czas od kliknięcia do akcji post-click Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją post-click, wyniósł 9.8 s. Najszybciej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy wyświetlane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) 5. s. Najpóźniej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy wyświetlane na layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) s. Czas od emisji do akcji post-view Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a akcją post-view, wyniósł 25. s. Najszybciej wykonywano akcje post-view po emisji reklamy na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) s. Najpóźniej wykonywano akcje post-view po emisji reklamy na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) s. Copyright 25 Gemius SA 24

25 Podsumowanie Na poniższych wykresach (Wykres 7 - Wykres ) zilustrowano zasięg poszczególnych witryn oraz charakteryzujące je współczynniki AR-U, CTR-U i CR-U. W Tabeli 6 przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U, współczynnik CR-U, liczba kontaktów z reklamą, czas od emisji do kliknięcia. Natomiast Tabela 7 przedstawia następujące informacje: liczba UA post-click, liczba UA post-view, liczba UA łącznie,współczynnik AR-U, czas od kliknięcia do pierwszej akcji post-click, czas od emisji do pierwszej akcji post-view. Wykres 7: Witryny - AR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 25

26 Wykres 8: Witryny - Zasięg Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 26

27 Wykres 9: Witryny - CTR-U Źródło: gemiusdirecteffect Wykres : Witryny - CR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 27

28 Tabela 6: Zasięg i skuteczność kampanii - Witryny Witryny Zasięg UC CTR-U SUC CR-U Częst. TTC * Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... SG / SG_billboard strona2 / bill SG / SG_boks strona / bill strona3 / bill strona3 / boks strona4 / layer strona2 / layer strona / sky_l strona4 / sky_l SG / SG_skyscrapper Podstrony / PODSTR... SG / SG_layer Łącznie % 6.67 % --5. % 5. % 5. % 75. % 5. % 5. % 75. % 75. % 25. % 25. % % 6. % % --. %. %. % % %. %. % % m 46 s 2 m 42 s --3. s 5.7 s 2.3 s 2.3 s 8.5 s.5 s 6 m 5 s 4 m 43 s 2. s 7. s s 4m8s * TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 28

29 Tabela 7: Akcje - Witryny Witryny UA post-click UA post-view UA Łącznie AR-U TTA-pc* TTA-pv** Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... SG / SG_billboard strona2 / bill SG / SG_boks strona / bill strona3 / bill strona3 / boks strona4 / layer strona2 / layer strona / sky_l strona4 / sky_l SG / SG_skyscrapper Podstrony / PODSTR... SG / SG_layer Łącznie % % % % % s s s 34. s s s s * TTA-pc - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji post-click ** TTA-pv - średni czas, upływający od emisji reklamy do pierwszej akcji post-view Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 29

30 Zasięg i skuteczność kampanii - województwa Akcje wykonywane po kliknięciu współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), łączący się z województwa mazowieckiego. Spośród klikających na reklamy akcję wykonało % (AR-U) użytkowników (cookies). Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla łączących się z województwa mazowieckiego - AR-U na poziomie %. Zasięg reklamy Największą liczbę użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, zanotowano dla województwa mazowieckiego - użytkowników (cookies) ( % użytkowników (cookies) z Polski, dla których rozpoznano województwo, z jakiego łączyli się z Internetem). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla województwa mazowieckiego - 6. %. Najrzadziej na reklamy klikali łączący się z województwa mazowieckiego - CTR-U 6. %. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali użytkownicy (cookies) łączący się z województwa mazowieckiego CR-U na poziomie 5. %. Najniższy współczynnik CR-U zanotowano dla województwa mazowieckiego - 5. %. Copyright 25 Gemius SA 3

31 Podsumowanie W poniższej tabeli (Tabela 8) oraz na wykresie (Wykres ) prezentujemy dane o geolokalizacji użytkowników (cookies) łączących się z Polski. Podstawę oprocentowania na wykresie stanowi liczba użytkowników (cookies) dla których rozpoznano województwo. W tabeli wyniki posortowano po liczbie użytkowników (cookies) mających kontakt z reklamą. Wykres : Geolokalizacja - Województwa Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 8: Zasięg i skuteczność kampanii - Województwa Województwo Mazowieckie Nierozpoznane Łącznie z Polski Zasięg CTR-U CR-U AR-U % --6. % 5. % --5. % % % Źródło: gemiusdirecteffect (dla akcji ) Copyright 25 Gemius SA 3

32 Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, względem liczby emisji reklam W poniższej analizie zostali uwzględnieni wszyscy użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (zasięg = ). Użytkownicy (cookies) mający tylko po jednym kontakcie z reklamą stanowią % wszystkich, do których dotarła reklama. Użytkownicy (cookies) mający dwa lub trzy kontakty z reklamą to % wszystkich, do których dotarła kampania. Użytkownicy (cookies) mający 4 lub więcej kontaktów z reklamą to z kolei 9 % wszystkich, którzy zetknęli się z kampanią. Wykres 2: Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią względem liczby emisji reklam Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 32

33 Definicje stosowane w raporcie Użytkownik (cookie) Osoba korzystająca z zasobów sieci WWW, identyfikowana dzięki cookie przypisanemu profilowi używanej przeglądarki internetowej. Odsłona Zdarzenie polegające na wywołaniu strony, w kodzie której umieszczono skrypt badania gemiustraffic. Wizyta Ciąg następujących po sobie odsłon strony ustalonej witryny, wykonywanych przez internautę, traktowany jako zamknięta całość. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 3 minut. Zasięg kampanii Liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę. UC (User Clicks) Liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Udane kliknięcie Kliknięcie zakończone przejściem na stronę reklamowaną. Limit czasowy, jaki jest dopuszczalny pomiędzy kliknięciem a odsłoną strony reklamowanej, wynosi 5 minut. SUC (Succesful User Clicks) Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali udane kliknięcie, czyli w przeciągu 5 minut po kliknięciu odwiedzili stronę reklamowaną. Częstotliwość emisji reklam Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na użytkownika (cookie), który zetknął się z kampanią. Strona reklamowana Strona, na którą kierowały kreacje reklamowe. Strona akcji Strona, której odsłony traktowane są jako akcje wykonane przez użytkowników (cookies). Akcja Wykonanie przez użytkownika (cookie) każdej odsłony strony akcji po kontakcie z reklamą (emisji lub kliknięciu) w zadanych limitach czasowych. Akcje dzielimy na: Akcje post-click Akcje wykonane przez użytkownika (cookie) po wcześniejszym kliknięciu przez niego na reklamę, przy uwzględnieniu limitu Copyright 25 Gemius SA 33

34 czasowego dla akcji post-click. Akcje post-view Akcje, niebędące akcjami post-click, wykonane przez użytkownika (cookie) po emisji reklamy, przy uwzględnieniu limitu czasowego dla akcji post-view. UA (User Action) Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. UA post-click Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click. UA post-view Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view. Współczynnik CTR (Click Through Ratio) Miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V. CTR-U (Click-Through Ratio - Users) - Procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC), do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę (zasięg). Limit czasowy, jaki jest dopuszczalny pomiędzy emisją a kliknięciem, wynosi 2 godziny. - Wzór na współczynnik: CTR-U = UC zasięg = liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę w przeciągu 2 h od emisji liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę CTR-V (Click-Through Ratio - Views) - Procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji. Limit czasowy, jaki jest dopuszczany pomiędzy emisją a kliknięciem, wynosi 2 godziny. - Wzór na współczynnik: CTR-V = Copyright 25 Gemius SA liczba kliknięć na reklamy w przeciągu 2 h od emisji liczba emisji reklam 34

35 Współczynnik CR-U (Conversion Rate - Users) Stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu (SUC), do liczby użytkowników (cookies) którzy kliknęli na reklamę (UC). Współczynnik pokazuje odsetek udanych kliknięć (udanych, czyli zakończonych przejściem na stronę). W pewien sposób opisuje zainteresowanie strona reklamowaną. CR-U = SUC UC = liczba użytkowników (cookies), którzy dotarli na reklamowaną stronę w czasie 5 min od kliknięcia liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę Współczynnik AR-U (Action Rate - Users) Stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click (UA post-click), do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC). Współczynnik pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy (cookies) po kliknięciu na reklamę wykonywali żądane akcje. AR-U = Copyright 25 Gemius SA UA post-click UC = liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę 35

Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia

Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics SŁOWNIK PRZYDATNYCH POJĘĆ I WSKAZÓWEK 1. Interfejs Google AdWords Zarządzanie kampanią AdWords może odbywad się z poziomu interfejsu AdWords dostępnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1 Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik Reklama Internetowa dla Firm Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Portal finansowy nr 1 Spis treści Dlaczego warto reklamować się w Internecie? Co

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Przewodnik po Google Analytics. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Przewodnik po Google Analytics 1 http:// Wstęp... 7 Jak założyć konto Google Analytics?... 9 Tworzenie konta Google Analytics w przypadku posiadania konta Google AdWords... 9 Tworzenie konta Google Analytics

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski Przewodnik po Google Analytics 1 http:// 1. Wstęp... 5 Jak założyć konto Google Analytics?... 7 Tworzenie konta Google Analytics w przypadku posiadania konta Google AdWords... 7 Łączenie konta Google AdWords

Bardziej szczegółowo

Pr o m o wa n i e gabinetu

Pr o m o wa n i e gabinetu Pr o m o wa n i e gabinetu kosmetycznego w Internecie Piotr Kowalski Dziennikarz, specjalista ds. public relations, współpracownik organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego w obszarze kreowania

Bardziej szczegółowo

Reklama w Serwisach branżowych xtech.pl

Reklama w Serwisach branżowych xtech.pl Reklama w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl 3 Reklama graficzna (display) 4 Reklama kontekstowa 5 Produkt 5 Nie przegap 6 Firma 7 Usługa 8 Reklama w e-biuletynach

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS...

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Czym jest Google AdWords?... 3 Jak działa program Google AdWords?... 4 Gdzie znaleźć kupon Google AdWords?... 4 2. STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 6 Rejestracja w

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła IAB Polska PORADNIK RTB dodatek do Media

Bardziej szczegółowo

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21 NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką... 03 Budowanie zaangażowania... 04 Nośniki reklamowe... 06 Pakiety zasięgowe... 07 Kampanie targetowane... 08 Kampanie na Stronie Głównej portalu... 11 Reklama

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU POLSKA.J EST.MOBI Aktualne dane dotyczące smartfonizacji Polaków. Przegląd 10. topowych polskich firm, obecnych w mobile. Trendy w bankowości, płatnościach, m-commerce, reklamie mobilnej itd. Opinie ekspertów.

Bardziej szczegółowo

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW Grażyna

Bardziej szczegółowo

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Definicje Aplety - strony na których użytkownik może przebywać przez długi czas (często powyżej pół godziny), wykonując

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1 Strona 1 O Bluerank Bluerank to agencja SEM działająca od 2005 roku. Do głównych kompetencji firmy należą: optymalizacja i pozycjonowanie serwisów internetowych (SEO), strategie reklamowe oparte na kampaniach

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Dłubakowska Puzio, Renata Gałan, Kamil Puzio Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo