EXAMPLE CAMPAIGN Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EXAMPLE CAMPAIGN 09.11.2005-02.01.2006. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej"

Transkrypt

1 EXAMPLE CAMPAIGN Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Copyright 25 Gemius SA

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii reklamowej... 6 Czas trwania kampanii... 6 Liczebność analizowanej grupy... 6 Formy kreacji... 6 Miejsca emisji reklam... 6 PODSUMOWANIE... 8 Zasięg i skuteczność kampanii... 8 WYNIKI BADAŃ... Przebieg kampanii... Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w kolejnych dniach... 3 Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje... 6 Akcje post-click - współczynnik AR-U... 6 Akcje post-view... 6 Zasięg reklamy... 6 Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U... 6 Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U... 6 Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną... 7 Częstotliwość kontaktów z reklamą... 7 Czas od emisji do kliknięcia... 7 Czas od kliknięcia do akcji post-click... 7 Czas od emisji do akcji post-view... 7 Podsumowanie... 9 Zasięg i skuteczność kampanii - witryny Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-view Zasięg reklamy Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Częstotliwość kontaktów z reklamą Czas od emisji do kliknięcia Czas od kliknięcia do akcji post-click Czas od emisji do akcji post-view Podsumowanie Copyright 25 Gemius SA 2

3 Zasięg i skuteczność kampanii - województwa... 3 Akcje wykonywane po kliknięciu - współczynnik AR-U... 3 Zasięg reklamy... 3 Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U... 3 Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U... 3 Podsumowanie... 3 Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, względem liczby emisji reklam DEFINICJE STOSOWANE W RAPORCIE Parametry specyficzne dla analizowanej kampanii SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW ZAŁĄCZNIK Copyright 25 Gemius SA 3

4 Wstęp Cele badania Celem badania było określenie skuteczności internetowej kampanii reklamowej o tytule "EXAMPLE CAMPAIGN", analizowanej dla okresu od 9 listopada 25 do 2 stycznia 26 roku. Skuteczność kampanii opisywana jest poprzez: Określenie, w jakim stopniu kampania przyczyniła się do zwiększenia liczby użytkowników (cookies) wykonujących pożądane akcje - podawana jest informacja o tym, ilu użytkowników (cookies) po kontakcie z reklamą wykonało akcję tzn. odwiedziło wyróżnione strony, nazywane w raporcie stronami akcji. Akcje dzielimy na akcje post-click oraz akcje post-view. Odsetek użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję po kliknięciu, oznaczamy współczynnikiem AR-U. Określenie zasięgu kampanii - podawana jest informacja o tym, do ilu użytkowników (cookies) dotarł przekaz reklamowy. Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies) reklamą - informujemy o tym, jaki procent użytkowników (cookies) kliknął na emitowaną reklamę, wykorzystując do tego celu współczynnik CTR-U. Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies) reklamowaną stroną - podajemy, jaki procent użytkowników (cookies) po kliknięciu na kreację odwiedził stronę, na którą kierowały reklamy (współczynnik CR-U). Określenie wpływu częstotliwości emisji reklam na wysokość innych współczynników opisujących skuteczność kampanii. Określenie geolokalizacji użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę. Metodologia badania Badanie gemiusdirecteffect przeprowadzone zostało metodą ilościową. W kodach wyświetlanych kreacji reklamowych umieszczono skrypty zliczające. Za ich pomocą monitorowane były zarówno emisje reklam, jak i kliknięcia na reklamy. W badaniu wykorzystano mechanizm cookies, który pozwala na rozróżnianie poszczególnych użytkowników (cookies). Dzięki temu możliwe stało się zaprezentowanie informacji nie tylko o liczbie emisji reklam oraz liczbie kliknięć, ale także o liczbie użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę i którzy na nią kliknęli. Kolejnymi informacjami bazującymi na mechanizmie cookies są dane o akcjach wykonywanych przez użytkowników (cookies) po kontakcie z reklamą. Copyright 25 Gemius SA 4

5 Geolokalizacja określana jest na podstawie adresów IP. Copyright 25 Gemius SA 5

6 Opis kampanii reklamowej Czas trwania kampanii Internetowa kampania reklamowa "EXAMPLE CAMPAIGN" analizowana była dla okresu 9 listopada 25-2 stycznia 26 roku. Dane prezentowane w raporcie, opisujące liczbę emisji i kliknięć, dotyczą okresu do 2 stycznia 26. Natomiast analiza akcji wykonywanych po kontakcie z reklamą dotyczy okresu do 7 stycznia 26. Liczebność analizowanej grupy N = N jest liczbą użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (zasięg). Formy kreacji Analizowane formy reklamy to: SG_baner SG_skyscraper_lewy SG_skyscraper_lewy billboard boks layer skyscrapper skyscrapper_win Miejsca emisji reklam Analizowane miejsca wyświetlania reklam to: PODSTRONY_billboard (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: billboard PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: boks PODSTRONY_layer (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: layer PODSTRONY_skyscrapper (Jola.pl / Podstrony) Kreacje: skyscrapper, skyscrapper_win SG_billboard (Jola.pl / SG) Kreacje: billboard SG_boks (Jola.pl / SG) Kreacje: boks SG_layer (Jola.pl / SG) Copyright 25 Gemius SA 6

7 Kreacje: layer SG_skyscrapper (Jola.pl / SG) Kreacje: skyscrapper, skyscrapper_win bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) Kreacje: billboard sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) Kreacje: billboard, skyscrapper bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) Kreacje: billboard layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) Kreacje: billboard, layer bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) Kreacje: billboard boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) Kreacje: billboard, boks layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) Kreacje: billboard, layer sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) Kreacje: billboard, skyscrapper Copyright 25 Gemius SA 7

8 Podsumowanie Tabela : Podsumowanie Podsumowanie kampanii Data rozpoczęcia Data zakończenia Liczba emisji 43 Zasięg Liczba kliknięć 4 Liczba udanych kliknięć 7 SUC 3 UC 6 Liczba akcji post-click 24 Liczba akcji post-view Łącznie akcje 25 UA post-click 2 UA post-view Łącznie UA 3 CTR-V 9.53 % CTR-U 6. % CR-U 5. % AR-U % Częstotliwość 43. Średni czas pomiędzy emisją a kliknięciem 4 min 8 s Średni czas pomiędzy kliknięciem a pierwszą akcją post-click 9.8 s Średni czas pomiędzy emisją a pierwszą akcją post-view 25. s Źródło: gemiusdirecteffect (dla akcji ) Zasięg i skuteczność kampanii W analizowanym przedziale czasu od 9 listopada 25 do 7 stycznia 26 (ostatni dzień, dla którego zliczano akcje) zanotowano łącznie 3 użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. 2 użytkowników (cookies) spośród nich wykonało akcję post-click, natomiast użytkowników (cookies) wykonało akcję post-view. Copyright 25 Gemius SA 8

9 Spośród 6 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na kreację, % (współczynnik AR-U) użytkowników (cookies) wykonało akcję post-click. Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na kreację a wykonaniem pierwszej akcji post-click to 9.8 s. Warto w tym miejscu przypomnieć, że limit czasu, jaki mógł upłynąć pomiędzy kliknięciem a wykonaniem akcji post-click, to 5 dni. W wyniku przeprowadzenia kampanii reklama dotarła do użytkowników (cookies). Spośród nich 6 kliknęło na wyświetlaną reklamę, co stanowiło 6. % (współczynnik CTR-U) wszystkich użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z reklamą. Spośród 6 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na kreację, 5. % (współczynnik CR-U), czyli 3 użytkowników (cookies) (SUC) wykonało odsłonę strony reklamowanej w przeciągu 5 minut po kliknięciu na reklamę. Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy). Średnia liczba kontaktów z reklamą na użytkownika (cookie) wyniosła 43.. Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją a pierwszą akcją post-view, wyniósł 25. s. Copyright 25 Gemius SA 9

10 Wyniki badań Przebieg kampanii Całkowita liczba użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, wyniosła. Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy). Najwięcej użytkowników (cookies) miało kontakt z kampanią 5 listopada 25, 4 grudnia 25 - w tych dniach reklama dotarła do 4 użytkowników (cookies). Na wykresie (Wykres ) i w tabeli (Tabela 2) prezentowane są dane o liczbie użytkowników (cookies), którym wyświetlano reklamę. Wykres : Użytkownicy (cookies) mający kontakt z kampanią w kolejnych tygodniach Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA

11 Tabela 2: Użytkownicy (cookies) mający kontakt z kampanią w kolejnych dniach Copyright 25 Gemius SA Dzień Użytkownicy (cookies), którym danego dnia wyświetlono reklamę

12 Łącznie Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

13 Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w kolejnych dniach W okresie od 9 listopada 25 do 7 stycznia 26 zanotowano łącznie 3 użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. 2 spośród nich to UA post-click, natomiast UA post-view. Średnio dziennie akcję wykonywało 3 użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni, dla których zanotowano jakąkolwiek akcję). Największa liczba użytkowników (cookies) wykonała akcję 4 grudnia 25-3 użytkowników (cookies). Liczby użytkowników (cookies), którzy wykonywali akcje w podziale na użytkowników (cookies) post-click i post-view zostały zilustrowane na poniższym wykresie (Wykres 2) i w tabeli (Tabela 3). Wykres 2: Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję w kolejnych tygodniach kampanii. Podział na UA post-click i UA post-view Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 3: Liczby użytkowników (cookies), którzy wykonali akcje w kolejnych dniach Dzień UA post-click UA post-view UA łącznie Copyright 25 Gemius SA 3

14 Copyright 25 Gemius SA 2 3 4

15 Łącznie 2 3 Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 5

16 Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), którzy klikali na kreację layer. Spośród klikających na tę kreację akcję wykonało 25. % (AR-U) użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był w tym przypadku wyższy od średniej o punktu procentowego. Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla billboard - AR-U na poziomie 2. %. Akcje post-view Akcje post-view wykonywali najczęściej użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kreacją skyscrapper. Zanotowano użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view (UA post-view) po emisji tej kreacji. Zasięg reklamy Największy zasięg zanotowano dla kreacji billboard, boks. Kontakt z tymi formami reklamy miało użytkowników (cookies) (. % zasięgu całej kampanii). Najmniejszy zasięg charakteryzował natomiast kreację skyscrapper_win - użytkowników (cookies) (. % zasięgu całej kampanii). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla kreacji layer. Współczynnik ten w tym przypadku wynosił % i był wyższy od średniej dla kampanii o 6.67 punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CTR-U dla tej kreacji ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tej kreacji mniej niż 5 użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (Zasięg).) Najniższy CTR-U zanotowano dla kreacji skyscrapper. Współczynnik ten wynosił 25. % i był niższy od średniej dla kampanii o 35. punktu procentowego. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali ci użytkownicy (cookies), którzy klikali na kreację skyscrapper. Współczynnik CR-U dla tej formy reklamy wynosił. % i był Copyright 25 Gemius SA 6

17 wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CR-U dla tej kreacji ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tej kreacji mniej niż 5 UC.) Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku kreacji boks, layer, wynosił 5. % i był niższy od średniej dla kampanii o. punktu procentowego. Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Największa liczba użytkowników (cookies) odwiedziła stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreację billboard - 3 użytkowników (cookies) (SUC). Najmniej użytkowników (cookies) odwiedziło stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje skyscrapper, boks, layer - 2 użytkowników (cookies) (SUC). Częstotliwość kontaktów z reklamą Średnia częstotliwość emisji dla wszystkich kreacji wyniosła 43.. Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji skyscrapper Najniższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji skyscrapper_win Dla pojedynczych kreacji średnia częstotliwość emisji jest niższa od średniej częstotliwości emisji dla całej kampanii. Jest to związane z tym, iż użytkownik (cookie) mógł mieć emisję kilku kreacji. Czas od emisji do kliknięcia Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Wśród kreacji najszybciej klikano na skyscrapper s. Najpóźniej klikano na boks - 6 min 25 s. Czas od kliknięcia do akcji post-click Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją post-click, wyniósł 9.8 s. Najszybciej wykonywano akcje post-click po kliknięciu na billboard s. Najpóźniej wykonywano akcje post-click po kliknięciu na layer 23. s. Copyright 25 Gemius SA 7

18 Czas od emisji do akcji post-view Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a akcją post-view, wyniósł 25. s. Najszybciej wykonywano akcje post-view po emisji kreacji skyscrapper s. Najpóźniej wykonywano akcje post-view po emisji kreacji skyscrapper s. Copyright 25 Gemius SA 8

19 Podsumowanie Na poniższych wykresach (Wykres 3 - Wykres 6) zilustrowano zasięg poszczególnych typów kreacji oraz charakteryzujące je współczynniki AR-U, CTR-U i CR-U. W Tabeli 4 przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U, współczynnik CR-U, liczba kontaktów z reklamą, czas od emisji do kliknięcia na kreację. Natomiast Tabela 5 przedstawia następujące informacje: liczba UA post-click, liczba UA post-view, liczba UA łącznie,współczynnik AR-U, czas od kliknięcia do pierwszej akcji post-click, czas od emisji do pierwszej akcji post-view. Wykres 3: Kreacje - AR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 9

20 Wykres 4: Kreacje - Zasięg Źródło: gemiusdirecteffect Wykres 5: Kreacje - CTR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

21 Wykres 6: Kreacje - CR-U Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 4: Zasięg i skuteczność kampanii - Kreacje Kreacje Zasięg UC CTR-U CR-U SUC Częst. TTC * % 4. % 25. % % --6. % 6. % 5. %. % 5. % --5. % m 2 s 6 m 25 s 4.5 s 5m --4m8s billboard boks skyscrapper layer skyscrapper_win Łącznie * TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 5: Akcje - Kreacje Kreacje billboard boks skyscrapper layer skyscrapper_win Łącznie UA post-click UA post-view UA łącznie AR-U TTA-pc* TTA-pv** % % % 6.5 s s s s s * TTA-pc - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji post-click ** TTA-pv - średni czas, upływający od emisji reklamy do pierwszej akcji post-view Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 2

22 Zasięg i skuteczność kampanii - witryny Akcje post-click - współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), którzy klikali na reklamy emitowane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2). Spośród klikających na reklamy akcję wykonało 5. % (AR-U) użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był w tym przypadku wyższy od średniej o 6.67 punktu procentowego. Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) - AR-U na poziomie %. Akcje post-view Akcje post-view wykonywali najczęściej użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona). Zanotowano użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view (UA post-view) po emisji reklamy na tym serwisie. Zasięg reklamy Największy zasięg zanotowano dla serwisów PODSTRONY_billboard (Jola.pl / Podstrony), PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony). Kontakt z reklamą miało tu 6 użytkowników (cookies) na każdym z serwisów (6. % zasięgu całej kampanii). Najmniejszy zasięg charakteryzował reklamę emitowaną na SG_layer (Jola.pl / SG), PODSTRONY_layer (Jola.pl / Podstrony) - 2 użytkowników (cookies) (2. % zasięgu całej kampanii). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Na wyświetlaną reklamę najczęściej klikali odwiedzający bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4). Współczynnik ten wyniósł 75. % i był wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego. (Informacja o wysokości współczynnika CTR-U dla tych witryn ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tych witryn mniej niż 5 użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (Zasięg).) Najniższy CTR-U zanotowano dla PODSTRONY_billboard Copyright 25 Gemius SA 22

23 (Jola.pl / Podstrony), PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony). Współczynnik ten wynosił 6.67 % i był niższy od średniej dla kampanii o punktu procentowego. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali użytkownicy (cookies) klikający na kreacje wyświetlane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4), boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3). Współczynnik CR-U był tu wyższy od średniej dla kampanii o 5. punktu procentowego i wynosił. %. (Informacja o wysokości współczynnika CR-U dla tych witryn ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ zanotowano dla tych witryn mniej niż 5 UC.) Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4). Wynosił % i był niższy od średniej dla kampanii o 6.67 punktu procentowego. Liczba użytkowników (cookies), którzy bezpośrednio po kliknięciu na kreację odwiedzili stronę reklamowaną Największa liczba użytkowników (cookies) odwiedziła stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje emitowane na witrynie bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) - 3 użytkowników (cookies) (SUC). Najmniej użytkowników (cookies) odwiedziło stronę reklamowaną bezpośrednio po kliknięciu na kreacje emitowane na witrynach sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona), sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2), layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona4) - użytkowników (cookies) (SUC). Częstotliwość kontaktów z reklamą Średnia częstotliwość emisji dla kampanii wyniosła 43.. Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji wyświetlanych na PODSTRONY_skyscrapper (Jola.pl / Podstrony) Najniższą częstotliwość zanotowano dla kreacji wyświetlanych na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3), boks Copyright 25 Gemius SA 23

24 (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) -.5. Dla pojedynczych witryn średnia częstotliwość emisji jest niższa od średniej częstotliwości emisji dla całej kampanii. Jest to związane z tym, iż użytkownik (cookie) mógł mieć emisję reklamy na kilku witrynach. Czas od emisji do kliknięcia Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem, wyniósł 4 min 8 s. Wśród witryn najszybciej klikano na kreacje wyświetlane na boks (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona3) -.5 s. Najpóźniej klikano na PODSTRONY_boks (Jola.pl / Podstrony) 2 min 42 s. Czas od kliknięcia do akcji post-click Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją post-click, wyniósł 9.8 s. Najszybciej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy wyświetlane na bill (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) 5. s. Najpóźniej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy wyświetlane na layer (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona2) s. Czas od emisji do akcji post-view Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a akcją post-view, wyniósł 25. s. Najszybciej wykonywano akcje post-view po emisji reklamy na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) s. Najpóźniej wykonywano akcje post-view po emisji reklamy na sky_l (WYDAWCA EXAMPLE CAMPAIGN / strona) s. Copyright 25 Gemius SA 24

25 Podsumowanie Na poniższych wykresach (Wykres 7 - Wykres ) zilustrowano zasięg poszczególnych witryn oraz charakteryzujące je współczynniki AR-U, CTR-U i CR-U. W Tabeli 6 przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U, współczynnik CR-U, liczba kontaktów z reklamą, czas od emisji do kliknięcia. Natomiast Tabela 7 przedstawia następujące informacje: liczba UA post-click, liczba UA post-view, liczba UA łącznie,współczynnik AR-U, czas od kliknięcia do pierwszej akcji post-click, czas od emisji do pierwszej akcji post-view. Wykres 7: Witryny - AR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 25

26 Wykres 8: Witryny - Zasięg Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 26

27 Wykres 9: Witryny - CTR-U Źródło: gemiusdirecteffect Wykres : Witryny - CR-U Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 27

28 Tabela 6: Zasięg i skuteczność kampanii - Witryny Witryny Zasięg UC CTR-U SUC CR-U Częst. TTC * Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... SG / SG_billboard strona2 / bill SG / SG_boks strona / bill strona3 / bill strona3 / boks strona4 / layer strona2 / layer strona / sky_l strona4 / sky_l SG / SG_skyscrapper Podstrony / PODSTR... SG / SG_layer Łącznie % 6.67 % --5. % 5. % 5. % 75. % 5. % 5. % 75. % 75. % 25. % 25. % % 6. % % --. %. %. % % %. %. % % m 46 s 2 m 42 s --3. s 5.7 s 2.3 s 2.3 s 8.5 s.5 s 6 m 5 s 4 m 43 s 2. s 7. s s 4m8s * TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 28

29 Tabela 7: Akcje - Witryny Witryny UA post-click UA post-view UA Łącznie AR-U TTA-pc* TTA-pv** Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... Podstrony / PODSTR... SG / SG_billboard strona2 / bill SG / SG_boks strona / bill strona3 / bill strona3 / boks strona4 / layer strona2 / layer strona / sky_l strona4 / sky_l SG / SG_skyscrapper Podstrony / PODSTR... SG / SG_layer Łącznie % % % % % s s s 34. s s s s * TTA-pc - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji post-click ** TTA-pv - średni czas, upływający od emisji reklamy do pierwszej akcji post-view Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 29

30 Zasięg i skuteczność kampanii - województwa Akcje wykonywane po kliknięciu współczynnik AR-U Akcje post-click najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies), łączący się z województwa mazowieckiego. Spośród klikających na reklamy akcję wykonało % (AR-U) użytkowników (cookies). Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U zanotowano dla łączących się z województwa mazowieckiego - AR-U na poziomie %. Zasięg reklamy Największą liczbę użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, zanotowano dla województwa mazowieckiego - użytkowników (cookies) ( % użytkowników (cookies) z Polski, dla których rozpoznano województwo, z jakiego łączyli się z Internetem). Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla województwa mazowieckiego - 6. %. Najrzadziej na reklamy klikali łączący się z województwa mazowieckiego - CTR-U 6. %. Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali użytkownicy (cookies) łączący się z województwa mazowieckiego CR-U na poziomie 5. %. Najniższy współczynnik CR-U zanotowano dla województwa mazowieckiego - 5. %. Copyright 25 Gemius SA 3

31 Podsumowanie W poniższej tabeli (Tabela 8) oraz na wykresie (Wykres ) prezentujemy dane o geolokalizacji użytkowników (cookies) łączących się z Polski. Podstawę oprocentowania na wykresie stanowi liczba użytkowników (cookies) dla których rozpoznano województwo. W tabeli wyniki posortowano po liczbie użytkowników (cookies) mających kontakt z reklamą. Wykres : Geolokalizacja - Województwa Źródło: gemiusdirecteffect Tabela 8: Zasięg i skuteczność kampanii - Województwa Województwo Mazowieckie Nierozpoznane Łącznie z Polski Zasięg CTR-U CR-U AR-U % --6. % 5. % --5. % % % Źródło: gemiusdirecteffect (dla akcji ) Copyright 25 Gemius SA 3

32 Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, względem liczby emisji reklam W poniższej analizie zostali uwzględnieni wszyscy użytkownicy (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (zasięg = ). Użytkownicy (cookies) mający tylko po jednym kontakcie z reklamą stanowią % wszystkich, do których dotarła reklama. Użytkownicy (cookies) mający dwa lub trzy kontakty z reklamą to % wszystkich, do których dotarła kampania. Użytkownicy (cookies) mający 4 lub więcej kontaktów z reklamą to z kolei 9 % wszystkich, którzy zetknęli się z kampanią. Wykres 2: Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią względem liczby emisji reklam Źródło: gemiusdirecteffect Copyright 25 Gemius SA 32

33 Definicje stosowane w raporcie Użytkownik (cookie) Osoba korzystająca z zasobów sieci WWW, identyfikowana dzięki cookie przypisanemu profilowi używanej przeglądarki internetowej. Odsłona Zdarzenie polegające na wywołaniu strony, w kodzie której umieszczono skrypt badania gemiustraffic. Wizyta Ciąg następujących po sobie odsłon strony ustalonej witryny, wykonywanych przez internautę, traktowany jako zamknięta całość. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 3 minut. Zasięg kampanii Liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę. UC (User Clicks) Liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Udane kliknięcie Kliknięcie zakończone przejściem na stronę reklamowaną. Limit czasowy, jaki jest dopuszczalny pomiędzy kliknięciem a odsłoną strony reklamowanej, wynosi 5 minut. SUC (Succesful User Clicks) Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali udane kliknięcie, czyli w przeciągu 5 minut po kliknięciu odwiedzili stronę reklamowaną. Częstotliwość emisji reklam Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na użytkownika (cookie), który zetknął się z kampanią. Strona reklamowana Strona, na którą kierowały kreacje reklamowe. Strona akcji Strona, której odsłony traktowane są jako akcje wykonane przez użytkowników (cookies). Akcja Wykonanie przez użytkownika (cookie) każdej odsłony strony akcji po kontakcie z reklamą (emisji lub kliknięciu) w zadanych limitach czasowych. Akcje dzielimy na: Akcje post-click Akcje wykonane przez użytkownika (cookie) po wcześniejszym kliknięciu przez niego na reklamę, przy uwzględnieniu limitu Copyright 25 Gemius SA 33

34 czasowego dla akcji post-click. Akcje post-view Akcje, niebędące akcjami post-click, wykonane przez użytkownika (cookie) po emisji reklamy, przy uwzględnieniu limitu czasowego dla akcji post-view. UA (User Action) Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję. UA post-click Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click. UA post-view Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-view. Współczynnik CTR (Click Through Ratio) Miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V. CTR-U (Click-Through Ratio - Users) - Procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC), do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę (zasięg). Limit czasowy, jaki jest dopuszczalny pomiędzy emisją a kliknięciem, wynosi 2 godziny. - Wzór na współczynnik: CTR-U = UC zasięg = liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę w przeciągu 2 h od emisji liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę CTR-V (Click-Through Ratio - Views) - Procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji. Limit czasowy, jaki jest dopuszczany pomiędzy emisją a kliknięciem, wynosi 2 godziny. - Wzór na współczynnik: CTR-V = Copyright 25 Gemius SA liczba kliknięć na reklamy w przeciągu 2 h od emisji liczba emisji reklam 34

35 Współczynnik CR-U (Conversion Rate - Users) Stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu (SUC), do liczby użytkowników (cookies) którzy kliknęli na reklamę (UC). Współczynnik pokazuje odsetek udanych kliknięć (udanych, czyli zakończonych przejściem na stronę). W pewien sposób opisuje zainteresowanie strona reklamowaną. CR-U = SUC UC = liczba użytkowników (cookies), którzy dotarli na reklamowaną stronę w czasie 5 min od kliknięcia liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę Współczynnik AR-U (Action Rate - Users) Stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click (UA post-click), do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę (UC). Współczynnik pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy (cookies) po kliknięciu na reklamę wykonywali żądane akcje. AR-U = Copyright 25 Gemius SA UA post-click UC = liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję post-click liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę 35

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004

POMELO DO CELO. Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej. Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy: 25.06.2004-31.08.2004 1 Spis treści SPIS TREśCI... 2 WSTęP... 4 Cele badania... 4 Metodologia badania... 4 Opis kampanii

Bardziej szczegółowo

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005 Serwis www.ngo.pl Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis gemiusprofile Styczeń 2005 1 Spis treści Cel badania...3 Metodologia badania...5 Podsumowanie...10 Charakterystyka ruchu

Bardziej szczegółowo

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004

Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej. Lipiec Sierpień 2004 Pomelo do celó Raport z badania efektywności kampanii reklamowej Lipiec Sierpień 2004 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie...8 Zauważalność kampanii i zapamiętanie przekazu reklamowego...12 Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72

Gemius SA ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: (+48 22) 874 41 00 fax.: (+48 22) 874 41 01 Kapitał zakładowy: 1 285 977,00 PLN Nr konta bankowego: 72 GEMIUSEFFECT BADANIE KAMPANII REKLAMOWEJ: EFEKT BEZPOŚREDNI KAMPANII EFEKT BRANDINGOWY KAMPANII PROFIL SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY ODBIORCÓW Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874 41 00 www.gemius.pl

Bardziej szczegółowo

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Na podstawie audytu Gemius S.A. oraz danych z programu statystycznego Stat4U 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest prezentacja

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

Oglądalność serwisu w okresie

Oglądalność serwisu  w okresie Oglądalność serwisu http://www.trzemeszno.pl w okresie 2008.05.01-2008.06.08 Kontakt: Anna Olszewska Dział Wsparcia Technicznego anna.olszewska@gemius.pl Copyright 2007 Gemius SA Badanie gemiustraffic

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK STATYSTYKACH. Copyright stat24 str. 1 / 34

PRZEWODNIK STATYSTYKACH. Copyright stat24 str. 1 / 34 PRZEWODNIK PO STATYSTYKACH Copyright stat24 str. 1 / 34 Spis treści...1 Podstawowe pojęcia...4 Administrator...4 Cookie...4 Użytkownik...4 Nowy użytkownik...4 Użytkownik powracający...4 Przewodnik po interfejsie

Bardziej szczegółowo

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania FAQ - najczęściej zadawane pytania Copyright stat24 Sp. z o.o. 1 1. Jak wkleić kod placementu w kodzie strony? Kod placementu należy wkleić w kodzie HTML strony w miejscu, w którym zamierzamy wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach

Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Wprowadzenie do reklamy w wyszukiwarkach Interruption marketing Permission Marketing Reklama a użytkownik internetu 5 tys. przekazów reklamowych dziennie na osobę (badanie DoubleClick). Człowiek buduje

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania Megapanel PBI/Gemius Oferta zakupu wyników badania Warszawa, styczeń 2014 Polskie Badania Internetu sp. z o.o. Strona 1 Szanowni Państwo, Internet - najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg

Bardziej szczegółowo

stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej

stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 MARS D 02672 Warszawa kont@stat24.pl 1 Idea współpracy

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.02.2006-28.02.2006

Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.02.2006-28.02.2006 Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.02.2006-28.02.2006 Copyright stat.pl 1 1. SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI... 2 2 WSTĘP... 3 3 ROZKŁAD DZIENNY... 4 3.1 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW (COOKIES),

Bardziej szczegółowo

Metoda pomiaru site-centric

Metoda pomiaru site-centric Metoda pomiaru site-centric 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie działania systemu pomiaru site-centric, a w szczególności sposobu zliczania przy jego użyciu odsłon i użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia

Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia Kampania Nie zaśmiecaj swojego sumienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r.

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE dr Michał Kucia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Pojęcia E-biznes Internet Model biznesowy Model reklamowy Link płatny (boksy reklamowe)

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.01.2006-31.01.2006

Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.01.2006-31.01.2006 Oglądalność serwisu http://www.szkolenia.com.pl w okresie 01.01.2006-31.01.2006 Copyright stat.pl 2005 1 1. SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI... 2 2 WSTĘP... 3 3 ROZKŁAD DZIENNY... 4 3.1 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW (COOKIES),

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

specyfikacja techniczna produktów reklamowych

specyfikacja techniczna produktów reklamowych specyfikacja techniczna produktów reklamowych Wprowadzenie Dokument określa sposób przygotowania produktów reklamowych dla serwisu Darmol.pl. Wszelkie umieszczone reklamy muszą spełniać poniższe kryteria

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego Warszawa, 21 września 2012 roku Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego Wprowadzenie Silnik behawioralny (www.behavioralengine.com) to innowacyjne narzędzie umożliwiające tworzenie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- IFRAME

pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- IFRAME pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- IFRAME 1. Wstęp Publikowanie na stronach portalu Onet.pl kampanii reklamowych może odbywać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5

Spis treści. Informacyjna Agencja Samorządowa e-mail: kontakt@ias24.eu, tel.: +48 666 817 234, www.ias24.eu 2/5 Spis treści 1.Formaty, rozmiary i wagi standardowych produktów reklamowych...3 2.Wymagania ogólne dla wszystkich reklam... 3 3.Zasady dotyczące kreacji reklamowych wykonanych w technologii Flash...4 4.Wymagania

Bardziej szczegółowo

stathosting Oferta współpracy partnerskiej nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych

stathosting Oferta współpracy partnerskiej nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stat24.pl Sp. z o.o. Al. Stanów zjednoczonych 61A budynek Blue Point, 4 piętro 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

gemiusprofileef ect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl

gemiusprofileef ect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl gemiusprofileeffect Gemius SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: 022 874-41-00 www.gemius.pl Idea badania Nierozerwalnym elementem realizacji każdej kampanii reklamowej jest późniejsza analiza jej skuteczności.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl

Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Specyfikacja techniczna formatów reklamowych w serwisie www.zwierciadlo.pl Billboard Rozmiar: 750x100 px Graficzny element reklamowy w górnej części strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę, kliknięcie

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z

Kraków: Realizacja usług promocyjnych związanych z Realizacja usług promocyjnych związanych z przeprowadzeniem kampanii reklamowej w Internecie dla Małopolskiej Nocy Naukowców 2012 oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04.2008. Case study. Pierwsza w Polsce reklama w grach komputerowych Counter Strike, Colin McRae: DiRT

Warszawa, 04.2008. Case study. Pierwsza w Polsce reklama w grach komputerowych Counter Strike, Colin McRae: DiRT Warszawa, 04.2008 Case study Pierwsza w Polsce reklama w grach komputerowych Counter Strike, Colin McRae: DiRT Kim jesteśmy? AdAction jest nową spółką, powstałą w strukturach grupy ZPR SA. Zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, dnia 13 listopada 2015r. SNP.533. 9.2015 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015 1 SPIS TREŚCI I. ANALIZA DANYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH.3-12

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez serwis e-sieci.pl Specyfikacja techniczna reklam graficznych: Niniejsza specyfikacja określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego

Bardziej szczegółowo

gemiusadmonitor Wskaźniki pomiaru kampanii internetowych >> Średnie, uśrednione, zagregowane...

gemiusadmonitor Wskaźniki pomiaru kampanii internetowych >> Średnie, uśrednione, zagregowane... Wskaźniki pomiaru kampanii internetowych >> Średnie, uśrednione, zagregowane... Wskaźniki pomiaru kampanii internetowych. >> Co to jest gemiusadmonitor? gemiusadmonitor jest cyklicznym raportem realizowanym

Bardziej szczegółowo

O systemie Advertway. Rozwiązania Advertway. 1. AdvertwayCAPTCHA

O systemie Advertway. Rozwiązania Advertway. 1. AdvertwayCAPTCHA O systemie Advertway. Advertway to przede wszystkim innowacyjne podejście do reklamy online. Wprowadzamy rozwiązania, które nie mają swoich odpowiedników na rynku. To całkowicie nowy sposób emisji przekazu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych Zakres badao web miningowych Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius 22 grudnia, 2014 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, 02-676 Warszawa, tel. (0 22) 378 30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych

Jaki budżet pozwoli na 260 tys. wyświetleń reklamy materiałów budowlanych Jaki budżet pozwoli na 260 wyświetleń reklamy materiałów budowlanych w sieci wyszukiwania - miesięcznie? Czego użytkownicy szukają częściej - cegieł, czy pustaków? Ile kosztuje jedno kliknięcie w reklamę

Bardziej szczegółowo

reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom

reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom reklama display zaprezentuj się potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim do osób

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej:

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej: Informacja prasowa 24 marca 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE

PODSTAWOWE FORMY REKLAMOWE A Billboard A1 Double Billboard A2 Triple Billboard B Belka A C Rectangle Billboard Rozmiar: 750x100 pikseli (do 40 kb) Cena 100 zł* A1 Double Billboard Rozmiar: 750x200 pikseli (do 40 kb) Cena 120 zł*

Bardziej szczegółowo

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o.

Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji. 2011 BPM Media Sp. z o.o. Reklama w serwisie muno.pl formy, warunki emisji Podstawowe formy graficzne 300x38 Navibanner Navibanner: graficzny element reklamowy umieszczany w prawej części strony serwisu Rozmiar: 300 x 38 pikseli

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008 RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008 czerwiec - sierpień 2008 Raport przygotowany przez Wroom Sp. z o.o. na podstawie analizy wyników pochodzących z wyszukiwarki motoryzacyjnej

Bardziej szczegółowo

REKLAMY KONTEKSTOWE POD KAMERAMI OOGNET.PL

REKLAMY KONTEKSTOWE POD KAMERAMI OOGNET.PL REKLAMY KONTEKSTOWE POD KAMERAMI OOGNET.PL - 1 - Zareklamuj się pod kamerami OOGNET.pl i zwiększaj zyski! Zareklamuj swój biznes wykorzystując sprofilowaną Platformę OOGNET. Pokaż swoją reklamę pod naszą

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość ruchu:

Bardziej szczegółowo

Modele zakupu reklamy

Modele zakupu reklamy 2012 Modele zakupu reklamy Dominik Dróżdż Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24 października 2012 IV 1994 Pierwsza kampania reklamowa w Internecie Kamienie milowe w reklamie online 1994: Początek

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW

Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Web Mining. Wykład 3. Rok akademicki 2009/2010 1 Zakres badao web miningowych Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 15 września 2014 Spis treści 1 Regionalne pasmo czasowe... 3 2 Regionalne pakiety zasięgowe... 5 3 Zakładka regionalna... 6 4 Button regionalny...

Bardziej szczegółowo

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna

Formy reklamowe. Specyfikacja techniczna Formy reklamowe Specyfikacja techniczna Spis treści SPIS TREŚCI...1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREACJI REKLAMOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII MACROMEDIA FLASH....3 1. BILLBOARD...4 1.1 BILLBOARD STATYCZNY...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA

Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Warszawa, 23.06.2010 Monitoring serwisów informacyjnych TVP w okresie 14.06 18.06.2010 NOTA METODOLOGICZNA Niniejszy raport przedstawia rezultaty analizy czterech serwisów informacyjnych TVP wyemitowanych

Bardziej szczegółowo

pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- DIV

pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- DIV pierwsze multimedium Zasady współpracy w zakresie publikacji w Onet.pl reklam emitowanych z zewnętrznych adserverów- DIV 1. Wstęp Publikowanie na stronach portalu Onet.pl kampanii reklamowych może odbywać

Bardziej szczegółowo

CAMPAIGN OVERVIEW Rozpoczynając kampanię dla strony salonu fryzjersko-kosmetycznego Joanna przyjęliśmy następujące cele: zwiększenie liczby odwiedzin

CAMPAIGN OVERVIEW Rozpoczynając kampanię dla strony salonu fryzjersko-kosmetycznego Joanna przyjęliśmy następujące cele: zwiększenie liczby odwiedzin CAMPAIGN OVERVIEW Rozpoczynając kampanię dla strony salonu fryzjersko-kosmetycznego Joanna przyjęliśmy następujące cele: zwiększenie liczby odwiedzin strony internetowej salonu (nawet do 3000 osób przy

Bardziej szczegółowo

Czym jest PayPer.pl?

Czym jest PayPer.pl? Oferta Geo Czym jest PayPer.pl? Jesteśmy siecią reklamy efektywnościowej: z Klientem rozliczamy się na podstawie efektów kampanii, czyli liczby kliknięć, którą użytkownicy wykonali w reklamę Dbamy o jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl

INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl IINSB INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ Adam Wysocki Wskaźniki skuteczności reklamy internetowej. Odsłony, Użytkownicy, Kliknięcia, CTR Akcje, CR Dwa rodzaje ad serwerów Po stronie witryny/portalu/sieci

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012 Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach Terminologia :,,Użytkownicy"- reprezentują liczbę niepowtarzalnych użytkowników odwiedzających witrynę w danym dniu.

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6

3Dcax.pl - Portal dla Inżynierów - www.3dcax.pl, biuro@3dcax.pl. Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych. Strona 1 z 6 Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Forma reklamowa Maksymalna waga Rozmiar [px] Format pliku Cena netto TOP BANNER 50 kb 1178 x 120 jpg, gif, swf 300 zł

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR

Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR Linki sponsorowane Ranking Reklamy a CTR Analiza skuteczności tekstów reklamowych w kampaniach PPC realizowanych przez agencję Sembox Łódź, lipiec 2010 r. Zawartość dokumentu Najważniejsze wnioski... 3

Bardziej szczegółowo

Google Analytics - Wstęp

Google Analytics - Wstęp Google Analytics Google Analytics - Wstęp Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej, udostępnione przez firmę Google w listopadzie 2005,które umożliwia właścicielom witryn zebrać informacje

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU Spis treści Segmentacja użytkowników internetu... 1 Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Opis badania... 4 Cechy różnicujące internautów... 5 Cel wykorzystania internetu...

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 października 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania

Bardziej szczegółowo

SmartContext System reklamy kontekstowej. 01-08-2014/ Agata Makowska

SmartContext System reklamy kontekstowej. 01-08-2014/ Agata Makowska SmartContext System reklamy kontekstowej 01-08-2014/ Agata Makowska >> Wprowadzenie SmartContext SmartContext jest systemem reklamy kontekstowej umożliwiającym targetowanie reklam po słowach kluczowych

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne prezentacji reklam

Warunki techniczne prezentacji reklam Warunki techniczne prezentacji reklam Do: Reklamodawcy Data utworzenia: 2007-06-29 Liczba stron: 9 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: dokument jawny Adres: Plocman Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Statystyki odwiedzin: Statystyki odwiedzin za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013. Unikalni użytkownicy 42,941 Unikalni użytkownicy 110,952

Statystyki odwiedzin: Statystyki odwiedzin za okres od 1 lipca 2013 do 30 września 2013. Unikalni użytkownicy 42,941 Unikalni użytkownicy 110,952 str. 1 Makarony.co jest portalem społecznościowo kulinarnym, który cieszy się sporą popularnością wśród miłośników makaronów z całej Polski. Ponad 48 000 osób odwiedziło stronę w ciągu ostatnich 30 dni!

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych

Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Specyfikacja techniczna i cennik form reklamowych Newsletter, newsletter sponsorowany Artykuł sponsorowany Strona 1 z 6 Tabela specyfikacji Bannery w Newsletter jedna emisja w miesiącu Forma reklamowa

Bardziej szczegółowo

e-marketingowa nieżka S.A. - Oficjalnego Sponsora Polskiej Kampania Streszczenie Sytuacja wyjściowa Zadanie i cele dla firmy

e-marketingowa nieżka S.A. - Oficjalnego Sponsora Polskiej Kampania Streszczenie Sytuacja wyjściowa Zadanie i cele dla firmy 1 Streszczenie Kraj/Region: Polska Branża: a: chemia budowlana Profil klienta Kampania e-marketingowa dla Śnie nieżka S.A. - Oficjalnego Sponsora Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej FFiL Śnieżka S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Dostęp do systemu prezentacji statystyk pozycjonowania umieszczonego na stronie www.stats.agp.pl jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Warszawa, dnia 16 grudnia 2014r. SNP.533.5.2014 Wyniki klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I.WSTĘP...3-6 II. ANALIZA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey

Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey Digital Marketing Revolution 2015 www.gemius.com 2 Consumer Journey 3 Consumer Journey Channel 2 Channel 3 Channel1

Bardziej szczegółowo

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014

LoveKraków.pl. Kraków, 03.06.2014 LoveKraków.pl Kraków, 03.06.2014 KIM JESTEŚMY? KRAKOWIANIE DOŚWIADCZENIE Kochamy Kraków! LoveKraków.pl to najszybciej rozwijający się portal informacyjny w Małopolsce. Codziennie bieżące informacje z życia

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS...

STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Czym jest Google AdWords?... 3 Jak działa program Google AdWords?... 4 Gdzie znaleźć kupon Google AdWords?... 4 2. STWORZENIE KAMPANII ADWORDS... 6 Rejestracja w

Bardziej szczegółowo

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008 Informacja prasowa 21 listopada 2008 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2008 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de

Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de Oferta reklamowa portalu www.mypolacy.de Portal mypolacy.de To szybko rozwijający się portal internetowy, który skupia wokół siebie Polaków w Niemczech. Portal informuje o najważniejszych wydarzeniach

Bardziej szczegółowo