A. Projekt Budowlany:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Projekt Budowlany:"

Transkrypt

1 SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTÓW POZOSTAŁYCH Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego Podwale A. Projekt Budowlany: 1. Projekt Budowlany rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowy budynku biurowo garażowego oraz remontu istniejącej portierni i trafostacji, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowy parkingu publicznego, budowy drogi dojazdowej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.), a w tym: 1.1. Projekt Budowlany Tom I - A rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu część architektoniczna, część konstrukcyjna opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.) 2. Projekt Budowlany Tom I - B rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu część instalacje sanitarne, część instalacje elektryczne opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.) 3. Projekt Budowlany Tom II budynku biurowo garażowego, remontu istniejącej portierni i trafostacji, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego oraz rozbiórki budynku garażowego i pawilonu na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.) 4. Projekt Budowlany parking publiczny oraz droga dojazdowa na terenie części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w

2 Poznaniu Tom III Projekt budowy parkingu publicznego oraz budowy drogi dojazdowej opracowany przez mgr inż. Zenona Jurgę (kwiecień 2012r.) 5. Projekt Budowlany Tom IV Oświadczenia i uzgodnienia rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo garażowego, remont istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej, rozbiórka kolidującej z inwestycją zabudowy na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (październik 2011r.) B. Projekt Wykonawczy: 1. Projekt Wykonawczy, część architektoniczna Budynek Główny (A i B) oraz Projekt zagospodarowania terenu rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo garażowego oraz portierni, przebudowa istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (marzec 2013r.) 2. Projekt Wykonawczy, część architektoniczna Budynek Główny (A i B) oraz Projekt zagospodarowania terenu rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo garażowego oraz portierni, przebudowa istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (marzec 2013.) 3. Projekt Wykonawczy, część konstrukcyjna Budynek Główny (A i B) na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo garażowego oraz portierni, przebudowa istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej na

3 terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez mgr inż. Artura Sokołowskiego (czerwiec 2012r.), a w tym: 3.1. Projekt Wykonawczy, część konstrukcyjna Budynek Główny (A), część 1 Konstrukcja żelbetowa (czerwiec 2012r.) 3.2. Projekt Wykonawczy, część konstrukcyjna Budynek Główny (A), część 2 Konstrukcja stalowa (czerwiec 2012r.) 3.3. Projekt Wykonawczy, część konstrukcyjna Budynek Główny (B) (czerwiec 2012r.) 4. Projekt Wykonawczy, część architektoniczno konstrukcyjna Budynek biurowo garażowy (Bud. E), Budynek portierni (Bud. C) na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, budowa budynku biurowo garażowego oraz portierni, przebudowa istniejącej portierni i trafostacji, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części budynku gospodarczego, budowa parkingu publicznego, budowa drogi dojazdowej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowany przez mgr inż. Artura Sokołowskiego (marzec 2013.), a w tym: 4.1. Projekt Wykonawczy, część architektoniczno konstrukcyjna Budynek biurowo - garażowy (Bud. E) ( r..) 4.2. Projekt Wykonawczy, część architektoniczno konstrukcyjna Budynek portierni (Bud. C) ( r.) 5. Tom III Projekt Wykonawczy Poznań, Małachowskiego 10 Zagospodarowania terenu i projekt drogowy działki nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu brak podanego autora i daty opracowania. 6. Projekt Wykonawczy zagospodarowania terenu parku położonego na części działki 4/459 ark. 13 i ogrodzeń związanych z inwestycją przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu na działkach nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459 ark. 13 w Poznaniu opracowany przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę i mgr Annę Gałecką (sierpień 2012r.)

4 7. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IWK Instalacje wentylacji i klimatyzacji (segregator 1/2) opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec 2012r.) 8. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IWK Instalacje wentylacji i klimatyzacji (segregator 2/2) opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec 2012r.) 9. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IGC Instalacje grzewczo chłodzące (segregator 1/2) opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec 2012r.) 10. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IGC Instalacje grzewczo chłodzące (segregator 2/2) opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec 2012r.) 11. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IK Instalacje wod - kan opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec 2012r.) 12. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący

5 Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IS Instalacje sanitarne, przyłącza opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (marzec 2012r.) 13. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IS Przyłącza instalacji sanitarnych opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (lipiec2012r.) 14. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych dotyczący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu Aneks budynek Ci E EC/Tom IS Instalacje sanitarne opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (wrzesień 2012r.) 15. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom IE Instalacje elektroenergetyczne opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (lipiec 2012r.) 16. Projekt Wykonawczy instalacji sanitarnych i elektrycznych dotyczący Małachowskiego 10 w Poznaniu Tom ISP, IAU Instalacje słaboprądowe oraz automatyki i BMS opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (lipiec 2012r.) 17. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych dotyczący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu Aneks budynek C i E - Tom EC/IE Instalacje elektryczne opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (wrzesień 2012r.)

6 18. Projekt Wykonawczy rozbudowy monitoringu wizyjnego i infrastruktury teletechnicznej planowane w ramach rewitalizacji okolic ul. Małachowskiego w Poznaniu opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (kwiecień 2012r.) 19. Projekt Wykonawczy instalacji słaboprądowych dotyczący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu Aneks budynek C i E - Tom EC/ISP Instalacje słaboprądowe opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (wrzesień 2012r.) 20. Zaplecze kuchenne stołówki zakładowej opracowane przez inż. Andrzeja Reimann (26 października 2011r.) C. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu branża Konstrukcja i Architektura roboty budowlane opracowana przez mgr inż. Pawła Krysztofiaka (czerwiec 2012r.) 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część ogólna, część budowlana Budynek biurowo garażowy i portierni na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka opracowana przez inż. Wojciecha Ładeckiego (sierpień 2012r.) 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zagospodarowanie parku i drogi dojazdowej położonych na części działki 4/459, obręb Śródka opracowana przez inż. Wojciecha Ładeckiego (sierpień 2012) 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego

7 10 w Poznaniu branża Sanitarna instalacje i przyłącza sanitarne opracowana przez mgr inż. Katarzynę Topolewską (sierpień 2012r.) 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej budynek C i E branża Sanitarna Instalacje sanitarne opracowana przez mgr inż. Annę Ziębę (październik 2012r.) 6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu branża Elektryczna prace elektryczne opracowana przez Pawła Broniszewskiego (sierpień 2012r.) 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej budynek C i E branża Elektryczna Instalacje elektryczne opracowana przez mgr inż. Przemysława Pestkę (październik 2012r.) 8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej, działki 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu branża Teletechniczna prace teletechniczne opracowana przez Pawła Broniszewskiego (sierpień 2012r.) D. Przedmiary robót: 1. Przedmiar robót Budynek biurowo garażowy na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka branża architektura + konstrukcja sporządzony przez inż. Wojciecha Ładeckiego (kwiecień 2012r.) 2. Przedmiar robót Budynek portierni na terenie działek 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, obręb Śródka branża architektura + konstrukcja sporządzony przez inż. Wojciecha Ładeckiego (kwiecień 2012r.)

8 3. Przedmiar robót CDI rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej Budynek A architektura + konstrukcja sporządzony przez Klaudiusza Ryżka (maj 2012r Rewizja z dnia ) 4. Przedmiar robót CDI rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej Budynek B architektura + konstrukcja sporządzony przez Klaudiusza Ryżka (maj 2012r.) 5. Przedmiar robót CDI rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej Zagospodarowanie terenu sporządzony przez mgr inż.. Pawła Krysztofiaka (kwiecień 2012r.) 6. Przedmiar robót Zagospodarowanie na terenie działek 3/2, 4/459 oraz na części działki 4/460, obręb Śródka branża budowlana opracowany przez inż. Wojciecha Ładeckiego ( r.) 7. Przedmiar robót Instalacje elektryczne, słaboprądowe oraz AKPiA opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego ( 26 listopad 2012r.) 8. Przedmiar robót Aneks budynek C i E - Instalacje elektryczne i słaboprądowe opracowany przez mgr inż. Pawła Pomykalskiego (wrzesień 2012r.) 9. Kosztorys ślepy Przyłącza, instalacje wod.-kan., grzewczo chłodzące, wentylacyjne - opracowany przez mgr inż. Piotra Klińskiego (28 sierpień 2012r.) 10. Kosztorys ślepy Aneks budynek C i E - Instalacje sanitarne brak autora opracowania (wrzesień 2012r.) E. Opracowania wyjściowe: 1. Inwentaryzacja budynku przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu na terenie działki 3/2, ark. 13, obręb Śródka opracowana przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę (sierpień 2011r.)

9 2. Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowo wodnych stadium: Projekt budowlano wykonawczy, branża Geotechnika opracowana przez dr inż. Joachima Kokowskiego (wrzesień 2011r.) 3. Opinia geotechniczna uzupełniająca w sprawie warunków gruntowo wodnych stadium: Projekt budowlano wykonawczy, branża Geotechnika opracowana przez dr inż. Joachima Kokowskiego (marzec 2012r.) 4. Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejącego budynku (składającego się z dwóch połączonych budynków biurowo magazynowych) ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu sporządzona przez Rzeczoznawców: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych Pana Józefa Modrzyka (wrzesień 2011r.) 5. Ekspertyza stanu technicznego istniejącego budynku przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu opracowana przez mgr inż. Artura Sokołowskiego (wrzesień 2011r.) 6. Ekspertyza techniczna obiektów magazynowo produkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu działki nr 3/2, 4/460 oraz część działki nr 4/459, ark. 12 obręb Śródka opracowana przez inż. Ireneusza Kroll ( r.) 7. Warunki ochrony pożarowej rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki nr 4/459, ark. 13, obręb Śródka, przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu Budynek A i B - sporządzone przez dr inż. arch. Waldemara Szeszułę oraz Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych Pana Józefa Modrzyka (lipiec 2012r.) 8. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w rozbudowywanym, nadbudowanym budynku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek nr 3/2, 4/460 oraz części działki 4/459, ark. 13, obręb Śródka przy ul. Małachowskiego 10 w Poznani budynek A i B (kwiecień 2013r.) 9. Matryca pożarowa w zakresie pracy instalacji wentylacyjnych w wypadku wystąpienia zagrożenia pożarem, dokumentacja wykonawcza ( r.)

10 F. Dokumenty pozostałe: 1. Postanowienie nr 204/2011 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 października; znak: WZ-5595/204-1/2011 w sprawie Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej rozbudowywanego, nadbudowywanego i przebudowywanego istniejącego budynku (składającego się z dwóch połączonych budynków biurowo magazynowych) ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu, sporządzonej przez Rzeczoznawców: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz do spraw zabezpieczeń pożarowych Pana Józefa Modrzyka z określonymi wskazaniami. 2. Pismo AQUANET Spółka Akcyjna z dnia r.; nr pisma: DW/IT/211U/21965/2012 dotyczące dokumentacji przyłączy wod kan dla na funkcje biurowe z garażem podziemnym przy ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu. 3. Wypis z rejestru gruntów z dnia r., obręb nr 0004, Śródka; nr sprawy: ZG-OUG / Wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia r., obręb nr 0004, Śródka; nr sprawy: ZG-OUG /2012 G. Decyzje administracyjne: 1. Decyzja nr 1091/2012 z dnia zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz wykonanie robót budowlanych inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowo produkcyjnego na funkcje biurowe z garażem w kondygnacji piwnicznej; budowie budynku biurowo garażowego; remoncie istniejącej portierni i trafostacji; przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na funkcję biurową (portiernia) wraz z rozbiórką pozostałej części budynku; budowie parkingu publicznego; budowie drogi dojazdowej; rozbiórce budynku garażowego oraz pawilony handlowego wraz z zespołem urządzonej zieleni parkowej, wydana przez Prezydenta Miasta Poznania.

11 2. Decyzja nr 539/11 o warunkach zabudowy z dnia 15 czerwca 2011r.; nr sprawy: UA.IV.U06/ /11

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego Zawartość opracowania: Tom nr I Tom nr II Tom nr III Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, Projekt bud. wykonawczy zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.53.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 71540000-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

O P I S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

O P I S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O P I S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy Nowa Dęba ul. A Krzywoń, 39-460 Nowa Dęba OBIEKT: Budynek przy ul. Wesołej 29 kompleksu wojskowego 4727 WKU Kielce. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość

Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość 105-0629 Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość 827 PT na budowę magazynu część architektoniczna architektura 1959 2 828 Obliczenia statyczne do projektu budowy magazynu konstrukcyjno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań Jednostka projektowania AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, 61-054 Poznań Inwestor i Zamawiający: Nazwa i adres obiektu budowlanego : Nr ewid. działki AKADEMIA WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ ul. Dymińska 13, 01-519 Warszawa, działki ewidencyjne:

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU: Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza Niepołomice w Niepołomicach. ADRES OBIEKTU: 32-005 Niepołomice, ul. Kusocińskiego 2. NR EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-22-10-00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Inwestycja zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PA 37/2016 Gliwice, październik 2016 PROJEKT ZAMIENNY - BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PA 37/2016 Gliwice, październik 2016 PROJEKT ZAMIENNY - BUDOWLANY I WYKONAWCZY PA 37/2016 Gliwice, październik 2016 PARK MIEJSKI W TRZEBINI, OBEJMUJĄCY TEREN BALATONU I RYBNEJ ETAP I Zakres inwestycji: PROJEKT ZAMIENNY - BUDOWLANY I WYKONAWCZY BUDOWA POMOSTÓW NAD ZBIORNIKIEM WODNYM,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH

SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH J.P.PROJEKT Jacek Podyma ul. Polska 74 60-401Poznań tel. 606-241-623 e-mail: biuro@jpp.com.pl http://www.jpp.com.pl/ SYMULACJE CFD ZESTAWIENIE OPRACOWAŃ REFERENCYJNYCH CZĘŚĆ 1: OBIEKTY PM, ZL Opracowanie

Bardziej szczegółowo

REWIZJA B Zabezpieczenie konstrukcji budynku pod kątem zgodności z warunkami ochrony pożarowej

REWIZJA B Zabezpieczenie konstrukcji budynku pod kątem zgodności z warunkami ochrony pożarowej Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań Jednostka projektowania AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, 61-054 Poznań Inwestor i Zamawiający: Nazwa i adres obiektu budowlanego : Nr ewid. działki AKADEMIA WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Budowa zaplecza warsztatowo-garażowego wraz z wyposażeniem WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174428-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S 097-174428 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego Skierniewice Obręb geodezyjny: 7 działki nr ew.: 51/2, 50/1,

Bardziej szczegółowo

TOM XIX.4.2 PROJEKT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH - BUDYNEK TECHNICZNY BAZY PALIW (BP) PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor:

TOM XIX.4.2 PROJEKT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH - BUDYNEK TECHNICZNY BAZY PALIW (BP) PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY - RYSUNKI SŁUŻĄCE REALIZACJI CZĘŚCI MIEJSKIEJ INWESTYCJI: ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO: PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. (ŚWIDNIK) Zestawienie działek objętych wielobranżowym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA

ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA ZESZYT III ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANśY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ 1. Dane ogólne... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Przedmiot opracowania... 2 4. Wskaźniki liczbowe...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A.

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S. A. ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz tel. (62) 504-65-95 lub 504-64-00 fax: (62) 504-65-15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version 1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52.

PDF created with pdffactory trial version  1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52. Umowa: Tom: 1419/05/12 I.7./1419-05-12/ Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres inwestycji: Inwestor: Budowa szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 649/79 w Dzimierzy. Obręb 0002 Dzimierz Km3, jednostka ewidencyjna _2 Lyski

Przebudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 649/79 w Dzimierzy. Obręb 0002 Dzimierz Km3, jednostka ewidencyjna _2 Lyski Nr projektu: 391/B Inwestor : Spółka Wodociągowo - Kanalizacyjna Dzimierz Nowa Wieś ul. Sportowa 18a, 44-295 Dzimierz Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa stacji uzdatniania wody na działce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA WIZUALIZACJE BUDOWNICTWO TEMAT: TOM INWESTOR: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY BYŁEGO HOTELU SUWALSZCZYZNA NA CELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SAMORZĄDOWEJ oraz REMONTU DACHU I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Część architektoniczna opisowa

Spis treści. I. Część architektoniczna opisowa Spis treści I. Część architektoniczna opisowa charakterystyka energetyczna informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oświadczenie projektantów Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 11/12 z dnia 11.04.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Nr Nazwa dokumentu, teczki, segregatora Data dokumentu Opis dokumentu przekazywanego 1 KsiąŜka obiektu budowlanego nr 1 15.02.1997

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.49.19.2017 Zielona Góra, 10 sierpnia 2017 r. RISS 3689295 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1. Zamawiający: Miasto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-1 Usługi projektowania architektonicznego ZAMAWIAJĄCY: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa zespołu 3 garaży w konstrukcji stalowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową Poznań, dnia 19.04.2010r. Ogłoszenie na stronę internetową www.zus.pl 540000- TZ 370-11/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194. PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE PAWEŁ STEFANOWICZ 24-100 PUŁAWY UL.WŁOSTOWICKA 237 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy 24-100, ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tom II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Tom II. Opis Przedmiotu Zamówienia Tom II Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane 2) Dodatkowe kody CPV*: 71220000-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy budowa miejsc postojowych

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy budowa miejsc postojowych EGZ.: D5 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Piaski, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Piaski, dnia 14.06.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół w Piaskach ul. Partyzantów 19 21-050 Piaski tel. 815821001, faks: 815821001, e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, Gorlice. INWESTOR: TEMAT: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Bystra 156, 38-300 Gorlice. Garaż na maszyny i sprzęt rolniczy. Bystra dz. nr 866/11. Obręb ewidencyjny Bystra, jednostka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r.

1. Opis budynków: Piekary Śląskie r. ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, Polska, tel.: (+48) 32 779 65 00, fax: (+48) 32 281-34-91, www.orzel-bialy.com.pl Skład Zarządu: Prezes Zarządu Michael Rohde Pedersen. Spółka zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu SPIS TREŚCI: 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-3 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

2010 rok. Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

2010 rok. Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 2010 rok Formularz A karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Lp. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 1. Numer wpisu 1/10 2.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt...

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt... Wnioskodawca 1.......dnia,............ Wójt....... Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt BDF1/4900/72/72/12/2074. Warszawa, dnia 17 września 2012 r.

Sygn. akt BDF1/4900/72/72/12/2074. Warszawa, dnia 17 września 2012 r. O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 17 września 2012 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 60-845 Poznań, ul.j.kochanowskiego 4/8 tel./fax 61 8208593 e-mail:info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DROG. ADT/21/2013 ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DLA POTRZEB KLINIKI REUMATOLOGII, NEUROLOGII I GASTROLOGII

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DLA POTRZEB KLINIKI REUMATOLOGII, NEUROLOGII I GASTROLOGII P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A Z B I G N I E W M I K E P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r D o r a d z t w o 71-147 Szczecin, ul. Mickiewicza 130B/U1 tel/fax 091 4853760 NIP 955-150-45-92

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNEK WIATY HANDLOWEJ: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE: C.W.U, C.O, ELEKTRYCZNA, WOD,-KAN.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo