SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1"

Transkrypt

1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POCH. CAŁUNY - PBW REMONT BUD. MASZYNOWNI NA POCH. CAŁUNY - PBW REMONT BUD. SOCJALNEGO NA POCH. CAŁUNY - PBW PROJ. BUDKI SYGNALISTY NA POCH. CAŁUNY - PBW REMONT BUD. POMPOWNI NA POCH. CAŁUNY - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - INST. ELEKTR. ZEWN - PBW PRZEBUDOWA TOROWISK POCH. CAŁUNY - PBW ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. TELETECHNICZNA Projekty związane z odbudową pochylni Jelenie - PB ODBUDOWA POCH. JELENIE - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. JELENIE - PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POCH. JELENIE - PBW REMONT BUD. MASZYNOWNI NA POCH. JELENIE - PBW REMONT BUD. SOCJALNEGO NA POCH. JELENIE - PBW PROJ. BUDKI SYGNALISTY NA POCH. JELENIE - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - INST. ELEKTR. ZEWN - PBW PRZEBUDOWA TOROWISK POCH. JELENIE - PBW ODBUDOWA POCH. JELENIE - CZ. TELETECHNICZNA Projekty związane z odbudową pochylni Oleśnica - PB ODBUDOWA POCH. OLEŚNICA - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. OLEŚNICA - PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POCH. OLEŚNICA - PBW REMONT BUD. MASZYNOWNI NA POCH. OLEŚNICA - PBW PROJEKT BUD. SOCJALNEGO NA POCH. OLEŚNICA - PBW ROZBIÓRKA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA POCH. OLEŚNICA - PBW PROJ. BUDKI SYGNALISTY NA POCH. OLEŚNICA - PBW PROJ. BUD. SOCJALNEGO INSTALACJE SANITARNE - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - INST. ELEKTR. ZEWN - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA PROJ. BUD. SOCJALNY NA POCH. OLEŚNICA - PBW PRZEBUDOWA TOROWISK POCH. OLEŚNICA - PBW ODBUDOWA POCH. OLEŚNICA - CZ. TELETECHNICZNA BUDOWĘ UW ELBLĄG Decyzja nr 56/2011 z dnia r. Projekty związane z odbudową pochylni Kąty - PB ODBUDOWA POCH. KĄTY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. KĄTY - PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POCH. KĄTY - PBW REMONT BUD. MASZYNOWNI NA POCH. KĄTY - PBW REMONT BUD. SOCJALNEGO NA POCH. KĄTY - PBW PROJ. BUDKI SYGNALISTY NA POCH. KĄTY - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA - INST. ELEKTR. ZEWN - PBW PRZEBUDOWA TOROWISK POCH. KĄTY - PBW ODBUDOWA POCH. KĄTY - CZ. TELETECHNICZNA Projekty związane z odbudową pochylni Buczyniec - PB ODBUDOWA POCH. BUCZYNIEC - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. BUCZYNIEC - PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POCH. BUCZYNIEC - PBW REMONT BUD. MASZYNOWNI NA POCH. BUCZYNIEC - PBW PROJ. BUDKI SYGNALISTY NA POCH. BUCZYNIEC - PBW ROZBIÓRKA OBIEKTU GOSPODARCZEGO NA POCH. BUCZYNIEC - PBW CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SIEĆ ROZDZIELCZA I OŚWIETLENIE ZEWN. - PBW PRZEBUDOWA TOROWISK POCH. BUCZYNIEC - PBW ODBUDOWA POCH. BUCZYNIEC - CZ. TELETECHNICZNA - PBW ODBUDOWA POCH. BUCZYNIEC DROGI I CIĄGI PIESZE - PBW ODBUDOWA POCH. BUCZYNIEC SIECI SANITARNE POZOSTAŁE OPRACOWANIA - PBW PROJ. ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RRL LĄDOWE - OZNAKOWANIE ŻEGLUGOWE - OCZYSZCZENIE I ODMULENIE GEOTECHNICZNA - GEOTECHNICZNA POCH. BUCZYNIEC - GEOTECHNICZNA POCH. KATY - GEOTECHNICZNA POCH. OLEŚNICA - GEOTECHNICZNA POCH. JELENIE - GEOTECHNICZNA POCH. CALUNY - GEOTECHNICZNA rke NA ODCINKU MIĘDZY WROTAMI BUCZYNIEC A POCH. CAŁUNY INWENTARYZACJA I OCENY STANU TECHNICZNEGO - INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECH. CZ. HYDROTECHNICZNA - OCENA STANU TECH. I KONCEPCJA TOROWISK POCHYLNI - INWENTARYZACJA, OCENA STANU TECH. I KONCEPCJA CZ. ARCH-BUD - OCENA STANU TECH. ORAZ KONCEPCJA CZ. MECHANICZNA ZAŁĄCZNIKI DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, POZWOLENIA WODNOPRAWNE I OPERATY WODNOPRAWNE, POZWOLENIE NA BUDOWE, WYPISY SKRÓCONE Z REJ. GRUNTÓW, MAPY EWID. GRUNTÓW I BUDYNKÓW, UZGODNIENIA ZEW. CZ.1, UZGODNIENIA ZEW. CZ.2 1

2 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.2 Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PBW REMONT URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH POCH. CAŁUNY - PW CZ. HYDROTECHNICZNA POCH CAŁUNY Projekty związane z odbudową pochylni Jelenie - PBW REMONT URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH POCH. JELENIE - PW CZ. HYDROTECHNICZNA POCH JELENIE BUDOWĘ UW ELBLĄG Decyzja nr 56/2011 z dnia r. Projekty związane z odbudową pochylni Oleśnica - PBW REMONT URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH POCH. OLEŚNICA - PW CZ. HYDROTECHNICZNA POCH OLEŚNICA Projekty związane z odbudową pochylni Kąty - PBW REMONT URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH POCH. KĄTY - PW CZ. HYDROTECHNICZNA POCH KĄTY Projekty związane z odbudową pochylni Buczyniec - PBW REMONT URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH POCH. BUCZYNIEC - PW CZ. HYDROTECHNICZNA POCH BUCZYNIEC Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przedmiary robót 2

3 SCHEMAT POGLĄDOWY NR PBW REMONT BUDYNKU NADZORU WODNEGO NA POCHYLNI BUCZYNIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Remont budynku Nadzoru Wodnego na pochylni Buczyniec wraz z przebudową pomieszczeń - EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIANY SZCZYTOWEJ SĄSIEDNIEGO BUDYNKU NADZORU WODNEGO I JEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZY POCHYLNI BUCZYNIEC - PBW ODBUDOWA POCHYLNI BUCZYNIEC - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA REMONT BUDYNKU NADZORU WODNEGO BUCZYNIEC FIRMA EL decyzja nr 397/11 z dnia r. Budowa nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącznie z wykonaniem niezbędnych instalacji - ZAŁĄCZNIKI: WYPISY SKRÓCONE Z REJESTRU GRUNTÓW I KOPIE MAP EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓ1), UZGODNIENIA ZEW., DECYZJA ŚRODOWISKOWA, OPRACOWANIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ - PB PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PB PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO KONSTRUKCJA - PBW PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PBW PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO INSTALACJE TELETECHNICZNE - PBW PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO INSTALACJE SANITARNE DLA PROJEKTOWANEJ IZBY HISTORII I BUDYNKU NADZORU WODNEGO NA POCHYLNI BUCZYNIEC - GEOTECHNICZNA Z BADAŃ PODŁOŻA DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU IZBY HISTORII KANAŁU Remont parkingu przy pochylni Buczyniec - PB PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I AUTOBUSÓW - MODERNIZACJA 3

4 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 2.2 Remont budynku Nadzoru Wodnego na pochylni Buczyniec wraz z przebudową pomieszczeń BUDYNEK NADZORU WODNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Budowa nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą łącznie z wykonaniem niezbędnych instalacji - PW PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO ARCHITEKTURA - PW PROJEKT IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO KONSTRUKCJA FIRMA EL decyzja nr 397/11 z dnia r. BUDYNEK IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK IZBY HISTORII KANAŁU ELBLĄSKIEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont parkingu przy pochylni Buczyniec 4

5 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 3.1 decyzja nr 385/11 z dnia r. Wykonanie wodociągu rozdzielczego Kąty Buczyniec ze stacją podnoszenia ciśnienia w Kątach - PBW PROJEKT WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO KĄTY BUCZYNIEC ZE STACJĄ PODNOSZENIA CIŚNIENIA W KĄTACH SCHEMAT POGLĄDOWY NR 3.2 decyzja nr 385/11 z dnia r. Wykonanie wodociągu rozdzielczego Kąty Buczyniec ze stacją podnoszenia ciśnienia w Kątach 5

6 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 4.1 decyzja nr 295/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Całuny - PB Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO REMONTU KANAŁU OBIEGOWEGO NA POCHYLNI CAŁUNY GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW., INWENTARYZACJA FOTO FIRMA HYDRO-EL decyzja nr 294/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Jelenie - PB Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO REMONTU KANAŁU OBIEGOWEGO NA POCHYLNI JELENIE GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW., INWENTARYZACJA FOTO decyzja nr 296/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Kąty - PB Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO REMONTU KANAŁU OBIEGOWEGO NA POCHYLNI KĄTY GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW., INWENTARYZACJA FOTO decyzja nr 283/10 z dnia r. Remont kanałów obiegowych na pochylni Buczyniec - PB Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO REMONTU KANAŁU OBIEGOWEGO NA POCHYLNI BUCZYNIEC GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW., INWENTARYZACJA FOTO 6

7 SCHEMAT POGLĄDOWY NR PW NA REMONT ROWU OBIEGOWEGO NA POCH. CAŁUNY decyzja nr 295/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Całuny - GEOTECHNICZNA FIRMA HYDRO-EL decyzja nr 294/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Jelenie - PW NA REMONT ROWU OBIEGOWEGO NA POCH. JELENIE - GEOTECHNICZNA decyzja nr 296/10 Remont kanałów obiegowych na pochylni Kąty - PW NA REMONT ROWU OBIEGOWEGO NA POCH. KĄTY - GEOTECHNICZNA - PW NA REMONT ROWU OBIEGOWEGO NA POCH. BUCZYNIEC decyzja nr 283/10 z dnia r. Remont kanałów obiegowych na pochylni Buczyniec - GEOTECHNICZNA 7

8 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 5.1 decyzja nr 189/09 budynków kuźni na terenie pochylni Jelenie - PBW PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I PRZYKANALIKI SANITARNY ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD.-KAN. DLA BUDYNKU KUŹNI POCHYLNI JELENIE - GEOTECHNICZNA GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW. FIRMA INTERCOR decyzja nr 190/09 budynków kuźni na terenie pochylni Oleśnica - PBW PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I PRZYKANALIKI SANITARNY ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD.-KAN. DLA BUDYNKU KUŹNI POCHYLNI OLEŚNICA - GEOTECHNICZNA GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW. decyzja nr 191/09 budynków kuźni na terenie pochylni Kąty - PBW PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I PRZYKANALIKI SANITARNY ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD.-KAN. DLA BUDYNKU KUŹNI POCHYLNI KĄTY - GEOTECHNICZNA GRUNTÓW, UZGODNIENIA ZEW. 8

9 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 5.2 decyzja nr 189/09 budynków kuźni na terenie pochylni Jelenie FIRMA INTERCOR decyzja nr 190/09 budynków kuźni na terenie pochylni Oleśnica budynków kuźni na terenie pochylni Kąty decyzja nr 191/09 9

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID:2011-138222 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II. Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OBRA, ZAD.II - Usługowe Biuro Projektów PROTECH A. Jańska, L. Guś Wolsztyn, ul. Garbarska Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe SAWPOL Karpicko, ul. Wczasowa 2 579 080,- w tym

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. ARTYKUŁ: CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Polanica Zdrój na lata 2008-2015 część opisowa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI / 212 / 09 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 października 2009r. 1 1. Transport,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św.

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św. STADIUM: Projekt koncepcyjny Architektura i Rachunkowość ARRA Sp. z o.o. 51-617 Wrocław, ul. Dicksteina 20 Biuro: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 301a tel./fax (071) 34-88-295, tel. kom. 0602-671-086

Bardziej szczegółowo