ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych"

Transkrypt

1 ANKIETA REKRUTACYJNA dla Uczestnika projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej 3-23 sierpnia 2015 r., Bydgoszcz Prosimy o szczegółowe odpowiedzi na wszystkie otwarte pytania ankiety. W pytaniach, w których należy wybrać jedną z sugerowanych odpowiedzi, prosimy postawić znak x za wybranym słowem. 1. Imię i nazwisko: PESEL Adres ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo:... miasto wieś 4. Adres 5. Telefon do kontaktu:. 6. Data urodzenia:. Strona 1 z 11

2 7. Orzeczony stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku: a) umiarkowany b) znaczny 8. Czy orzeczenie wydane jest na stałe? c) jeśli na czas określony, kiedy upływa jego ważność? Kiedy powstała dysfunkcja wzroku? Przyczyna utraty widzenia: Inne sprzężone niepełnosprawności (jeśli występują): 12. Wykształcenie: proszę podkreślić właściwe dla Pani/Pana na dzień wypełniania formularza: a) zajęcia rewalidacyjne b) niepełne podstawowe c) podstawowe d) gimnazjalne e) zawodowe f) policealne g) wyższe Strona 2 z 11

3 13. Status na rynku pracy: proszę podkreślić właściwe dla Pani/Pana na dzień wypełniania formularza: a) niepracujący i nieposzukujący pracy b) poszukujący pracy, niezatrudniony c) poszukujący pracy. zatrudniony d) bezrobotny e) zatrudniony w ZAZ f) zatrudniony w ZPCh g) zatrudniony na otwartym rynku pracy h) nie dotyczy ( np. w przypadku studentów, emerytów, dzieci) 14. Czy jest Pani/Pan zarejestrowana/y w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień wypełniania formularza? 15. Czy jest Pani/Pan uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej? proszę wybrać właściwe na dzień wypełniania formularza. a) jestem absolwentką/em WTZ b) nigdy nie byłam/łem uczestnikiem WTZ c) jestem uczestnikiem WTZ 16. Prosimy uzasadnić potrzebę udziału w naszym szkoleniu: 17. Czy uczestniczy Pani/Pan obecnie w innych projektach? Strona 3 z 11

4 Jeżeli tak, to proszę podać nazwę projektu, przez kogo jest prowadzony oraz czas trwania projektu: Czy mieszka Pani/Pan samodzielnie? c) jeśli nie mieszka Pani/Pan samodzielnie, ile osób liczy gospodarstwo domowe? Czy korzystała Pani/korzystał Pan w przeszłości z wymienionych niżej form rehabilitacji podstawowej, takich jak: a) orientacja przestrzenna, chodzenie z białą laską: Jeśli tak, to gdzie:..... kiedy.. przybliżony czas odbytego szkolenia w godzinach: Strona 4 z 11

5 Czy ma Pani/Pan potrzebę doskonalenia tych umiejętności? Jeśli tak, to na co chce Pani/Pan zwrócić szczególną uwagę? b) wykonywanie codziennych czynności w swoim domu (szkolenie z czynności dnia codziennego): Jeśli tak, to kiedy:... przybliżony czas odbytego szkolenia w godzinach:. Czy ma Pani/Pan potrzebę doskonalenia tych umiejętności? Jeśli tak, to na co chce Pani/Pan zwrócić szczególną uwagę? Strona 5 z 11

6 c) nauka pisma Braille a Jeśli tak, to: kiedy.. Czy Pani/Pan: - czyta napisy - sporządza notatki - czyta artykuły - czyta książki - posługuje się skrótami brajlowskimi Czy ma Pani/Pan potrzebę doskonalenia tych umiejętności? Jeśli tak, to na co chce Pani/Pan zwrócić szczególną uwagę? d) nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze: Strona 6 z 11

7 Jeśli tak, to kiedy:... przybliżony czas odbytego szkolenia w godzinach:... Czy ma Pani/Pan potrzebę doskonalenia tych umiejętności? Jeśli tak, to na co chce Pani/Pan zwrócić szczególną uwagę? 20 Jakie trudności w samodzielnym poruszaniu się napotyka Pani/Pan w swoim miejscu zamieszkania? W jaki sposób Pani/Pan obecnie pisze i czyta? Czy korzysta Pani/Pan samodzielnie z komputera? Strona 7 z 11

8 c) jeśli tak, jakie ma Pani/Pan z tym trudności? Projekt dofinansowany ze środków PFRON 23. Czy przygotowuje Pani/Pan samodzielnie posiłki? c) trudno mi powiedzieć 24. Czy potrafi Pani/Pan utrzymywać porządek w miejscu swojego zamieszkania? c) trudno mi powiedzieć 25. Jak wygląda Pani/Pana sytuacja rodzinna, kontakty ze znajomymi, sąsiadami, środowiskiem lokalnym? Czy chciałaby Pani/chciałby Pan poprawić swoje kontakty z innymi osobami? c) jeśli tak, w jaki sposób? Strona 8 z 11

9 27. Czy utrzymuje Pani/Pan kontakty z innymi osobami niewidomymi bądź słabowidzącymi? c) jeśli nie, to dlaczego? 28. Jak wyglądają Pani/Pana kontakty z osobami widzącymi? 29. Jak radzi sobie Pani/Pan z przyjmowaniem pomocy od innych? 30. Czy uważa Pani/ Pan, że ma problemy z proszeniem innych o pomoc? Czy potrafi pani/pan z tej pomocy zrezygnować? Strona 9 z 11

10 31. Jakich reakcji otoczenia spodziewa się Pani/Pan, kiedy okaże się, że jest Pani/Pan osobą bardziej samodzielną? Czy obawia się Pani/Pan tych reakcji? 32. Co zmieniłoby się w Pani/Pana życiu gdyby była Pani/był Pan bardziej samodzielna/y? 33. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan poprawić swoją sytuację zawodową? c) jeśli tak, w jaki sposób? Czy ma Pani/Pan zalecone przez lekarza ograniczenia w aktywności fizycznej? Strona 10 z 11

11 c) jeśli tak w jakim zakresie? Czy wymaga Pani/Pan specjalnej diety związanej ze stanem zdrowia? c) jeśli tak, to jakiej?... Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych, osobowych zawartych w powyższej ankiecie i niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania mnie na szkolenia deklaruję, że włożę maksimum wysiłku w proces własnej rehabilitacji i nauki samodzielności oraz będę z zaangażowaniem uczestniczyć we wszystkich zaleconych zajęciach i informować o potrzebnym wsparciu. Data i podpis Uczestnika... Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, Warszawa Strona 11 z 11

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Data wpływu Wniosku do PCPR: Wypełnia Realizator Numer wniosku: program finansowany ze środków PFRON PCPR.6113..2015 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Numer: Data i godzina wpływu: Formularz rekrutacyjny Podpis os. przyjmującej: Nazwisko:... Imię:....... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień.... miesiąc.... rok.... w...... Nr PESEL... Nr NIP... Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO

mężczyzna podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe wykształcenie średnie wyższe ADRES ZAMIESZKANIA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie pt.: Akademia języka angielskiego nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 276/2009 Zarządu PFRON z dnia 25 sierpnia 2009 r. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Procedur Wniosek złożono w Oddziale PFRON w... w

Bardziej szczegółowo

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU

WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU WZORY DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W STAŻU Dokumenty dostarczane przez Studenta do Biura Projektu przed rozpoczęciem stażu: 1. Wniosek o staż zał. 1 2. Oświadczenie Studenta

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na kurs języka angielskiego w ramach projektu IW Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na kurs języka angielskiego w ramach projektu IW Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy) Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na kurs języka angielskiego w ramach projektu IW Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy) Prosimy o uzupełnienie wszystkich informacji Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2015/2016 Rejestracja wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU)

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU) Nr sprawy:... Program finansowany ze środków PFRON Data wpływu:... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU) Moduł

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo