Poradnik pracy tymczasowej. Proszę o dodatek! Kiedy przysługuje mi prawo do dodatków branżowych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik pracy tymczasowej. Proszę o dodatek! Kiedy przysługuje mi prawo do dodatków branżowych?"

Transkrypt

1 Poradnik pracy tymczasowej Proszę o dodatek! Kiedy przysługuje mi prawo do dodatków branżowych?

2 Stopka redakcyjna Wydawca Przemysłowy Związek Zawodowy Górnictwo, Chemia, Energia /IG BCE/ Zakres działania zarządu 3 Wydział marketingu Königsworther Platz Hannover Redakcja: Bernd Stahl, Ralf Rademacher Telefon +49 (0) Osoba odpowiedzialna: Edeltraud Glänzer Druk i układ: BWH GmbH Die Publishing Company Zdjęcie tytułowe: Composer Fotolia

3 ZDJĘCIE: RUP Proszę o dodatek! Kiedy przysługuje mi prawo do dodatków branżowych? Wprowadzając dodatki branżowe, Przemysłowy Związek Zawodowy Górnictwo, Chemia, Energia /IG BCE/ dokonał pierwszego ważnego kroku na drodze do wyrównania zarobków pracowników tymczasowych w przemyśle chemicznym i przemyśle przetwórczym kauczuku oraz tworzyw sztucznych. Dodatki branżowe są bezwzględnie obowiązujące w przypadku przedsiębiorstw pracy tymczasowej zrzeszonych w Federalnym Zrzeszeniu Firm Świadczących Usługi Personalne (BAP) lub Zrzeszeniu Niemieckich Przedsiębiorstw Pracy Tymczasowej (IGZ). Wypłata dodatków branżowych jest również możliwa bez członkostwa w powyższych zrzeszeniach, a mianowicie wtedy, jeżeli w umowie o pracę osoby zatrudnionej wskazano na regulacje układu zbiorowego pracy Federalnego Zrzeszenia Firm Świadczących Usługi Personalne (BAP) lub Zrzeszenia Wypłata dodatków Niemieckich branżowych możliwa Przedsiębiorstw Pracy Tymczasowej (IGZ). również bez członkostwa w zrzeszeniach. Jeżeli umowa o pracę osoby zatrudnionej wskazuje więc na porozumienie dotyczącego układu zbiorowego na 3

4 temat dodatku branżowego, nie jest konieczna dodatkowa regulacja z zakresu prawa pracy. W takim przypadku nie jest też konieczne zawarcie nowej umowy o pracę z agencją pracy tymczasowej. Dodatki branżowe nie przysługują, jeżeli. przedsiębiorstwo pracy tymczasowej nie jest członkiem Federalnego Zrzeszenia Firm Świadczących Usługi Personalne (BAP) lub Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Pracy Tymczasowej (IGZ). Wyj tek:. umowy wyraźnie akceptujące porozumienie dotyczącego układu zbiorowego pracy w sprawie dodatków branżowych. przedsiębiorstwo w branży, w przypadku której uzgodniono tego rodzaju dodatek. Co się dzieje w przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo-użytkownik nie jest objęte układem zbiorowym pracy? To, czy przedsiębiorstwo-użytkownik jest objęte układem zbiorowym pracy, nie ogrywa w przypadku dodatków branżowych żadnej roli. Decydujący jest fakt, czy agencja pracy tymczasowej jest członkiem BAP lub IGZ (patrz powyżej), które w tym przypadku są stronami układu zbiorowego. W takim przypadku dodatki branżowe muszą być wypłacane nawet wtedy, jeśli przedsiębiorstwo-użytkownik nie jest związane układem zbiorowym lub dysponuje tylko uznaniowym lub własnym układem zbiorowym. Założeniem jest, by było to Co się dzieje w przypadku, jeżeli zmienię pracodawcę? Dodatki branżowe nalicza się według czasu zatrudnienia w danym zakładzie, a nie według czasu trwania umowy z daną agencją pracy tymczasowej. Zmiana pracodawcy i przejście do innej agencji pracy tymczasowej nie ma wpływu na naliczanie dodatków branżowych. Zmiana pracodawcy Poprzednie okresy pracy u pracodawcy-użytkownika nie są zaliczane na poczet dodatków branżowych. Nowy pracodawca jest więc zobowiązany przejąć dodatki branżowe powstające po zmianie stosunku zatrudnienia. Tak ustaliły strony układu zbiorowego. 4

5 ZDJĘCIE: FLEXMEDIA FOTOLIA Co się dzieje w przypadku wystąpienia przerw w zatrudnieniu? Dodatek branżowy nalicza się odpowiednio do nieprzerwanego zatrudnienia u pracodawcy-użytkownika. W przypadku przerw w zatrudnieniu obowiązuje:. Przerwy trwające poniżej trzech miesięcy są nieistotne dla dodatku branżowego. Kto powróci do swojego poprzedniego zakładu pracy w ciągu trzech miesięcy, otrzymuje dodatek branżowy, do którego już nabył prawo niezależnie od przyczyny przerwy. Czas przerwy nie ma wpływu na dodatek branżowy. Naliczanie okresu zatrudnienia różni się w Przerwy w zatrudnieniu zależności od przyczyn. W przypadku zatrudnienia w innym zakładzie nie można naliczać okresu przerwy na poczet okresu zatrudnienia w zakładzie pierwotnym. Jeżeli płatny urlop, dni wolne od pracy lub choroba (do sześciu tygodni) skutkują przerwą w pracy, okres ten jest wliczany do okresu zatrudnienia.. Jeżeli przerwa u pracodawcy-użytkownika trwa dłużej niż trzy miesiące, okres zatrudnienia liczy się na nowo od daty powrotu do tego zakładu i w podobny sposób naliczany jest również dodatek branżowy, kalkulacja rozpoczyna się więc od zera. W jakim przypadku pracodawca może unieważnić otrzymane przeze mnie dotychczas świadczenia? Zasadniczo pracodawca nie może rozliczać dodatków branżowych innymi świadczeniami jakiegokolwiek rodzaju, w tym świadczeniami takimi jak np. urlop, czy dodatkowe wynagrodzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dodatki i dodatki za pracę w ciężkich warunkach jest to określone w przepisach umów zbiorowych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z ekspertami IG BCE. Wyjątkiem są wyższe niż przewiduje układ zbiorowy należne wynagrodzenia, najczęściej wyższe wynagrodzenia godzinowe, które agencja pracy tymczasowej uzgodniła z pracownikiem tymi wynagrodzeniami można rozliczać dodatki branżowe, ale nie w pierwszych sześciu tygodniach zatrudnienia i tylko za okresy zatrudnienia, za które wypłaca się dodatki branżowe. 5

6 Przedstawiciele rad zakładowych IG BCE w agencjach pracy tymczasowej i przedsiębiorstwachużytkownikach służą pomocą. ZDJĘCIE: BILDERFILM.DE Dodatki branżowe nie mogą być jednak rozliczane dodatkami wypłacanymi za niestandardowe okresy pracy lub za pracę w ciężkich warunkach. Co się dzieje w przypadku, jeżeli w umowie o pracę określono korzystniejsze regulacje? Regulacje dotyczące poszczególnych umów mogą być zawsze korzystniejsze niż układy zbiorowe. Branżowe układy zbiorowe nie kwestionują więc umów o pracę o korzystniejszych regulacjach. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa pracy tymczasowej próbują proponować swoim współpracownikom nowe umowy o pracę, uzasadniając Należy zachować ostrożność to koniecznością podczas zawierania nowych wynikającą z układu umów o pracę zbiorowego. Jest to niedorzeczne. W rzeczywistości pracodawcy oferujący pracę tymczasową pragną tylko wynegocjować kor- zystniejsze warunki. W takim przypadku nie należy niczego podpisywać bez zasięgnięcia porady prawnej u ekspertów IG BCE. W jaki sposób naliczane są teraz moje dodatki? Podstawą naliczania dodatków za pracę dodatkową i pracę w trudnych warunkach jest wynagrodzenie oparte na układzie zbiorowym (wynagrodzenie podstawowe + dodatki branżowe). Rola rad zakładowych Na radach zakładowych agencji pracy tymczasowej i przedsiębiorstw-użytkowników spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność. Mają one za zadanie nadzorować przestrzeganie warunków układu zbiorowego i zobowiązane Porady prawne IG BCE są objaśniać pracownikom tymczasowym ich prawa. Otrzymują one wsparcie od okręgu IG BCE. 6

7 IG BCE oferuje w ramach składki członkowskiej różnorodne usługi: Ochrona w ramach prawa pracy i prawa socjalnego Ochrona prawna jest usługą świadczoną w ramach składki członkowskiej. Koszty z tego tytułu ponosi związek zawodowy. W ten sposób nasi członkowie mają zagwarantowane bezpieczeństwo prawne i finansowe. Tylko w ten sposób mają oni dostęp do obszernych informacji i jeśli to konieczne, mogą również liczyć na naszą pomoc w dochodzeniu swoich praw. Po okresie trzech miesięcy członkostwa przysługuje Państwu pełny dostęp do wszelkich usług związanych z ochroną w ramach prawa pracy i prawa socjalnego: X Informacje prawne dotyczące wszelkich kwestii z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego X Reprezentacja prawna przez prawników IG BCE lub zrzeszenia DGB-Rechtsschutz GmbH w przypadku sporu X Najważniejsza zaleta: Wspomniani eksperci są specjalistami w swoich dziedzinach dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w życiu zawodowym i bliskiej pracy z ludźmi. Udzielają oni wyczerpujących porad, wnoszą powództwa i reprezentują Państwa przed sądem. A w razie potrzeby również przed sądami różnych instancji. I to wszystko bez dodatkowych kosztów z Państwa strony. Doradztwo w poszczególnych sprawach i różnorodne oferty dotyczące doskonalenia zawodowego IG BCE dopomógł już w osiągnięciu sukcesu tysiącom swoich członków dzięki profesjonalnym ofertom kształcenia. IG BCE oferuje swoim członkom bezpłatne szkolenia dotyczące wszelkich kwestii istotnych dla zatrudnianych osób i społeczeństwa. IG BCE prowadzi trzy własne centra kształcenia. Ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym Poza płaszczyzną zawodową (w czasie wolnym) IG BCE zabezpiecza swoich członków poprzez działającą na całym świecie ochronę ubezpieczeniową od wypadków. Ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym IG BCE jest zawarte w składce członkowskiej. Agencja Bonus (Bonusagentur) IG BCE Każdy członek oczekuje wyjątkowych korzyści. Więcej informacji na temat usług IG BCE dla członków: 7

8 *Bezirks-Nr.: *Mitgl.-Nr.: *Dieses wird von den Bezirken ausgefüllt. Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung Name: Vorname: Geburtsdatum: PLZ/Wohnort: Straße/Haus-Nr.: Nationalität: privat Telefon: Mobiltelefon: dienstlich Telefon: Mobiltelefon: m m / m w Eintrittsdatum IG BCE: Eintrittsgrund: Übertritt/Vorgewerkschaft: Monatl. Bruttoeinkommen/Eingruppierung: Personalnummer: Beschäftigt bei: PLZ/Ort: Tätigkeit: Abteilung: Atypische Beschäftigung: m Leiharbeitn. m Befr. Beschäftigte Wenn die Möglichkeit der Beitragseinbehaltung durch Betriebsabzug über den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin besteht, erkläre ich mich einverstanden, dass der satzungsgemäße Beitrag von meinem Gehalt einbehalten wird. Ausbildungsbeginn (Monat/Jahr): Ausbildungsjahr: Ausbildungsende (Monat/Jahr): Werber/-in: Das vollständig ausgefüllte Formular bitte bei Ihrem zuständigen Bezirk bzw. Betriebsrat abgeben oder per Fax an: Einverständniserklärung nach 4 a BDSG Ich bin damit einverstanden, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten einschließlich evtl. Änderungen und Ergänzungen zur Erledigung aller im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben zur Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung, der Mitgliederinformation sowie des Beitragseinzugs im erfor derlichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Datenver arbeitung und Nutzung betrifft die zweckentsprechende Daten speicherung, nutzung und Datenauswertung durch die IG BCE sowie die Datenweitergabe an Dritte, sofern und soweit diese mit der Mitglieder betreuung und/oder Mitgliederwerbung von der IG BCE ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Vorname und Nachname (Kontoinhaber) Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Bankleitzahl IBAN DE BIC (8 oder 11 Stellen) Ort Unterschrift Kontonummer Datum Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in dieser Verfahrensart unterrichten. Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Königsworther Platz 6, Hannover Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13BCE Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer 1. Einzugsermächtigung Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 2. SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsweise: monatlich halbjährlich vierteljährlich jährlich

Dlaczego ver.di? Dlatego ver.di! Dobre powody, dla których warto zostać członkiem!

Dlaczego ver.di? Dlatego ver.di! Dobre powody, dla których warto zostać członkiem! Dlaczego ver.di? Dlatego ver.di! Dobre powody, dla których warto zostać członkiem! Dlaczego ver.di? Dlatego ver.di! Jest wiele dobrych powodów, dla których warto zostać członkiem. Ver.di oznacza Zjednoczony

Bardziej szczegółowo

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Entsendung nach Deutschland Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haftungsausschluss: Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung.

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech

Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech Wynajem pracowników tymczasowych do pracy w Niemczech Według niemieckiej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (AÜG) z pracą tymczasową mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca wynajmuje pracownika

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (MCY) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku niemieckiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta oryginałów wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Delegowanie do Niemiec. Informacje dla pracowników

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Delegowanie do Niemiec. Informacje dla pracowników REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Delegowanie do Niemiec Informacje dla pracowników Wykluczenie odpowiedzialności: Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje służące orientacji. Autorzy nie przejmują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH

ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH Stan prawny od 1. maja 2011 r. Berlin, styczeń 2011 Wydawca: Ambasada

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech

E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech E. Podstawowe informacje dotyczące opodatkowania w Niemczech I. Obowiązek podatkowy w Niemczech 1. Przykład Aby umożliwić lepsze zrozumienie uwarunkowań podatkowych, poszczególne punkty będą zawsze ilustrowane

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08 Inhaltsverzeichnis 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken 2. Erleichterte Offenlegung von Jahresabschlüssen

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld KG 51pl 01.12 Stand April 2012. Pl Numer zasiłku na dzieci F K Kindergeld-Nr. Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy w Niemczech Steuer-ID des Antragstellers/der Antragstellerin in Deutschland Wniosek

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Finanzen Finanse 7.1. Allgemeine Informationen Informacje ogólne

Finanzen Finanse 7.1. Allgemeine Informationen Informacje ogólne 7 Finanzen Finanse Finanzen Finanse 7.1 Allgemeine Informationen Informacje ogólne Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ b¹dÿ pracuj¹cych w Niemczech niezbêdne jest posiadanie rozliczeniowego (bie

Bardziej szczegółowo

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII 34 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten 1 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten SPIS TREŚCI Układ zbiorowy pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo