KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA"

Transkrypt

1 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe Wykonanie [art. 18] Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2] Odpowiedzialne organy [art. 3] Centralne punkty kontaktowe [art. 16] Języki [art. 11] Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Formularz wniosku o kompensatę [art. 13 ust. 1 lit. d)] Wniosek o przyznanie kompensaty Wniosek o przyznanie pomocy na mocy austriackiej ustawy w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (w języku niemieckim) Tabela tłumaczeń terminów użytych w formularzu... 4 ZAŁĄCZNIK... 9

2 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 2 1. Prawo krajowe 1.1. Wykonanie [art. 18] Przestrzeganie art. 12 ust. 2 dyrektywy zapewnia już ustawa federalna z dnia 9 lipca 1972 r. w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawa VOG) (Federalny Dziennik Ustaw (BGBl) nr 288/1972). Dyrektywa została transponowana poprzez wprowadzenie do ustawy VOG sekcji 9a, zgodnie z sekcją I Z 13 i 24 ustawy zmieniającej prawo o emeryturach i ubezpieczeniach społecznych z 2005 r. [Versorgungsrechts - Änderungsgesetzes 2005 (VRÄG 2005) (BGBl. I Nr. 48/2005)]. Przepisy te weszły w życie dnia 1 stycznia 2006 r. [zob. sekcja 16 (8) Z (3)]. Wersja ustawy VOG w brzmieniu uwzględniającym wspomniane zmiany dostępna jest pod następującym adresem: Bundesgesetz vom 9. Juli 1972 über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen (Verbrechensopfergesetz - VOG) StF: BGBl. Nr. 288/ Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2] W Austrii system kompensat dla ofiar przestępstw istnieje od 1972 r., na mocy ustawy federlanej z dnia 9 lipca 1972 r. w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawa VOG) (Federalny Dziennik Ustaw (BGBl) nr 288/1972). Ustawa zmieniająca prawo o emeryturach i ubezpieczeniach społecznych z 2005 r. wprowadziła, ze skutkiem od dnia wejścia w życie tj. 1 lipca 2005 r., wiele znaczących zmian w sytuacji ofiar przestępstw i ich pozostałych przy życiu członków rodziny; w szczególności są to zmiany następujące: wykonanie ustawy VOG przez władze państwowe poprzez wprowadzenie postępowań, w których ofiara nie ponosi żadnych kosztów (i ma prawo do odwołania) oraz nadzoru sądu administracyjnego; zapewnienie świadczeń stanowiących dodatek przyznawany na podstawie kryterium dochodu jako kompensaty za utracone zarobki oraz zapewnienie utrzymania na minimalnym poziomie gwarantowanym przez ubezpieczenie społeczne; rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów na obywateli państw trzecich legalnie przebywających w Austrii w momencie popełnienia przestępstwa; kompensata za pomoce terapeutyczne noszone na ciele, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku przestępstwa (uszkodzenie mienia).

3 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 3 2. Odpowiedzialne organy [art. 3] Organem pomocniczym i organem orzekającym na potrzeby art. 3 ust. 1 i ust. 2 jest Federalny Urząd ds. Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen), zwany dalej Federalnym Urzędem Społecznym (Bundessozialamt). Adres kontaktowy: Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Babenbergerstr. 5 A-1010 Wien Telefon: Faks: 0043 (0) Centralne punkty kontaktowe [art. 16] Jeśli chodzi o art. 16, centralnym punktem kontaktowym w kwestiach objętych przepisami, jest Federalne Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). Adres kontaktowy: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Stubenring 1, A-1010 Wien 4. Języki [art. 11] Na potrzeby stosowania art. 6 i 10, oprócz języka niemieckiego na mocy art. 11 ust. 1 lit. a), na mocy art. 11 ust. 1 lit. b) akceptowany jest również język angielski. 5. Informacje dla potencjalnych wnioskodawców [art. 4] Zgodnie z austriackim prawem, ofiary, które mogą mieć prawo do kompensaty na mocy ustawy federalnej z dnia 9 lipca 1972 r. w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawa VOG) (Federalny Dziennik Ustaw (BGBl.) nr 288/1972), muszą otrzymać informacje o tej ustawie. Za przekazanie ofiarom tej informacji odpowiedzialna jest policja i inne organy, które sporządzają doniesienie o przestępstwie, oraz wydział karny sądu pierwszej instancji, jeśli jednak prokurator nie przyjmie zarzutów, to on staje się odpowiedzialny za przekazanie ofierze informacji (sekcja 14 ustawy VOG). Przydatne informacje dotyczące kompensat dla ofiar przestępstw dostępne są w następujących portalach internetowych: Federalne Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumenta: Ofiary przestępstw (w języku niemieckim) Leistungen nach dem Verbrechensopfergesetz (w języku niemieckim)

4 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 4 6. Formularz wniosku o kompensatę [art. 13 ust. 1 lit. d)] Tłumaczenia umieszczone w części z formularzami pełnią jedynie rolę informacyjną. Informacje na temat języków, w których można przedłożyć wnioski o przekazanie w poszczególnych państwa członkowskich, zamieszczono w części dotyczącej języków (art. 11) Wniosek o przyznanie kompensaty Wniosek o przyznanie pomocy na mocy austriackiej ustawy w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (w języku niemieckim) Tabela tłumaczeń terminów użytych w formularzu An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind jeweils mit entsprechenden Urkunden und Unterlagen zu belegen FÜR OPFER HINTERBLIEBENE BESTATTUNGSKOSTENTRÄGER Familienname (Zuname): Federalny Urząd Społeczny (Bundessozialamt) Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien Wniosek o przyznanie kompensaty na mocy austrackiej ustawy w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawy VOG) Dane należy potwierdzić za pomocą odpowiednich zaświadczeniami i dokumentami DLA OFIARY POZOSTAŁYCH PRZY ŻYCIU CZŁONKÓW RODZINY OSÓB PONOSZĄCYCH KOSZTY POGRZEBU Nazwisko: Vorname: Imię: Geschlecht: weiblich männlich Versicherungsnummer/Geburtsdatum: Płeć: kobieta mężczyzna Numer ubezpieczenia/data urodzenia: Bezeichnung (Name) und Anschrift der zuständigen Krankenkasse: Nazwa i adres właściwej kasy chorych: Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden Stan cywilny: wolny(-a) żonaty(zamężna) wdowiec (wdowa) rozwiedziony(-a)

5 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 5 Staatsbürgerschaft: Obywatelstwo: Anschrift: Straße/Gasse/Platz.. Hausnummer/Stiege/Tür: Postleitzahl.. Ort: Staat/Land: gewöhnlicher Aufenthalt (abweichend vom Wohnsitz): Telefonnummer (mit Vorwahl): Bankverbindung (Bei Überweisungen ins Ausland sind unbedingt an Stelle der BLZ der BIC und an Stelle der Kontonummer die IBAN anzugeben): Bankleitzahl (BLZ)/BIC: Giro- Postscheckkontonummer/IBAN: Bezeichnung der Bank: NUR AUSZUFÜLLEN, falls Antragstellung durch eine andere Person gesetzliche/r Vertreter/in (Vormund) Sachwalter/in Adres: Ulica. Nr domu/mieszkania: Kod pocztowy. Miejscowość: Państwo: Miejsce pobytu (inne niż adres stały): Nr telefonu (wraz z numerami kierunkowymi): Dane bankowe (Przy przelewach za granicę należy koniecznie podać w miejscu kodu BLZ kod BIC banku, a w miejscu numeru konta numer IBAN): Kod banku (BLZ/BIC): Numer konta bieżącego/numer IBAN: Nazwa banku: WYPEŁNIĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem innej osoby prawny przedstawiciel (pełnomocnik) prawnik Familienname (Zuname): Nazwisko: Vorname: Imię: Geschlecht: weiblich männlich Versicherungsnummer/Geburtsdatum (nur bei Eltern/Ehegatten): Płeć: kobieta mężczyzna Numer ubezpieczenia/data urodzenia (wyłącznie w przypadku rodziców/małżonków): Anschrift: Straße/Gasse/Platz.. Hausnummer/Stiege/Tür: Postleitzahl.. Ort: Staat/Land: Telefonnummer (mit Vorwahl): Adres: Ulica. Nr domu/mieszkania: Kod pocztowy. Miejscowość: Państwo: Nr telefonu (wraz z numerami kierunkowymi):

6 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 6 Beantragte Leistungen (bitte näher erläutern) Zutreffendes bitte ankreuzen Ersatz des Verdienstentganges/einkommensabhängige Zusatzleistung (nur für Opfer) Wnioskowane świadczenia (proszę dokładniej określić) Proszę zaznaczyć właściwe bitte ankreuzen Odszkodowanie z tytułu utraty zarobku/dodatek przyznawany na podstawie kryterium dochodu (tylko dla ofiar) Pauschalentschädigung für Schmerzengeld (für Straftaten ab dem ) Ryczałtowe odszkodowanie w ramach zadośćuczynienia pieniężnego za cierpienie (w przypadku przestępstw popełnionych po dniu 1 czerwca 2009 r,) Ersatz des Unterhaltsentganges/einkommensabhängige Zusatzleistung (nur für Hinterbliebene) Odszkodowanie z tytułu utraty zarobku/dodatek przyznawany na podstawie kryterium dochodu (tylko dla pozostałych przy życiu członków rodziny) Heilfürsorge Opieka zdrowotna Orthopädische Versorgung Zaopatrzenie ortopedyczne Rehabilitation Rehabilitacja Pflegezulage/Blindenzulage (nur für Opfer) Dodatek na opiekę/dodatek dla niewidomych (tylko dla ofiar) Ersatz der Bestattungskosten Zwrot kosztów pogrzebu

7 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 7 Angaben zum Verbrechen Informacje dotyczące przestępstwa Das Verbrechen ereignete sich am: Przestępstwa dokonano dnia: in: w: Name des Opfers (nur auszufüllen, sofern mit dem Antragsteller nicht ident): imię i nazwisko ofiary (wypełnić wyłącznie, jeśli wniosek składa inna osoba): auf folgende Art (Schilderung des Tatherganges): w następujących okolicznościach (opis zdarzenia): Täter unbekannt Name des Täters/der Täter: sprawca nieznany imię i nazwisko sprawcy/sprawców: Anzeige wurde erstattet: nein ja, bei (Behörde) Złożono doniesienie: nie tak, w (nazwa organu) Wegen des Verbrechens wurde beim Gericht in: Z powodu przestępstwa w sądzie w: unter Zahl: ein Strafverfahren durchgeführt eingeleitet Der Täter/die Täter wurde/n verurteilt: nein ja (noch) nicht bekannt (Rechtskräftiges) Urteil vom Zahl: ERKLÄRUNG 1. Ich nehme zur Kenntnis, dass Personen, die auf ihre Schadenersatzansprüche aus dem Verbrechen verzichtet haben, von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) ausgeschlossen sind. Ich erkläre, dass ich auf einen Schadenersatzanspruch nicht verzichtet habe und auch nicht verzichten werde verzichtet habe pod sygnaturą akt: wszczęto przeprowadzono postępowanie karne Sprawca został skazany nie tak (jeszcze) nie wiadomo (prawomocny) wyrok z dnia Sygnatura: OŚWIADCZENIE 1. Przyjmuję do wiadomości, że osoby, które zrezygnowały ze swoich roszczeń o odszkodowanie z tytułu przestępstwa, nie są uprawnione do uzyskania pomocy na mocy austriackiej ustawy w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw (ustawy VOG). Oświadczam, że nie zrezygnowałem z roszczenia do odszkodowania i z niego nie zrezygnuję zrezygnowałem z roszczenia do odszkodowania

8 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 8 2. Ich habe meinen Schadenersatzanspruch aus dem gegenständlichen Verbrechen geltend gemacht werde meinen Schadenersatzanspruch aus dem gegenständlichen Verbrechen geltend machen beimtäter nach den Entschädigungsregelungen von... (Staat) 3. Ich bin damit einverstanden, dass notwendige Auskünfte, unter anderem (falls erforderlich) auch über Einkommens- und Vermögensverhältnisse, bei den zuständigen Behörden der Finanzverwaltung, beim Dienstgeber, bei den Trägern der Sozialversicherung, bei Gerichten oder bei sonstigen in Betracht kommenden Stellen, eingeholt werden. 4. Ich verpflichte mich, jede für den Bezug der Leistung maßgebende Änderung binnen zwei Wochen dem Bundessozialamt zu melden. Ich verpflichte mich weiters, zu Unrecht empfangene Leistungen zu ersetzen. 5. Ich nehme zur Kenntnis, dass erbrachte Hilfeleistungen grundsätzlich vom Täter rückgefordert werden. 2. wniosłem/-am roszczenie o odszkodowanie z tytułu przedmiotowego przestępstwa wniosę roszczenie o odszkodowanie z tytułu przedmiotowego przestępstwa od sprawcy według przepisów dotyczących kompensaty obowiązujących w..... (państwo) 3. Zgadzam się na zasięgnięcie niezbędnych informacji, w szczególności (w razie potrzeby) informacji o zarobkach i stanie majątkowym, u odpowiednich organów administracji finansowej, pracodawcy, instytucji ubezpieczeń społeczych, w sądach lub innych właściwych miejscach. 4. Zobowiązuję się do przekazania Federalnemu Urzędowi Społecznemu informacji o wszelkich zmianach mających wpyw na pobieranie świadczenia, w terminie dwóch tygodni. Zobowiązuję się również do zwrotu świadczeń otrzymanych niezgodnie z prawem. 5. Przyjmuję do wiadomości, że otrzymane świadczenia zasadniczo zostaną następnie odzyskane od sprawcy. Ort Datum Unterschrift Miejscowość Data Podpis Beilagen: Staatsbürgerschaftsnachweis Meldebestätigung, falls sich der Hauptwohnsitz nicht in Österreich befindet Załączniki: dowód obywatelstwa Zaświadczenie o zameldowaniu, jeśli główne miejsce pobytu znajduje się poza Austrią

9 Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 9 ZAŁĄCZNIK

10 An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind jeweils mit entsprechenden Urkunden und Unterlagen zu belegen FÜR OPFER HINTERBLIEBENE BESTATTUNGSKOSTENTRÄGER Familienname (Zuname): Vorname: Geschlecht: weiblich männlich Versicherungsnummer/Geburtsdatum: Bezeichnung (Name) und Anschrift der zuständigen Krankenkasse: Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden Anschrift: Straße/Gasse/Platz.. Hausnummer/Stiege/Tür: Postleitzahl.. Ort: Staat/Land: Staatsbürgerschaft: gewöhnlicher Aufenthalt (abweichend vom Wohnsitz): Telefonnummer (mit Vorwahl): Bankverbindung (Bei Überweisungen ins Ausland sind unbedingt an Stelle der BLZ der BIC und an Stelle der Kontonummer die IBAN anzugeben): Bankleitzahl (BLZ)/BIC: Giro- Postscheckkontonummer/IBAN: Bezeichnung der Bank: NUR AUSZUFÜLLEN, falls Antragstellung durch eine andere Person gesetzliche/r Vertreter/in (Vormund) Familienname (Zuname): Sachwalter/in Vorname: Geschlecht: weiblich Anschrift: männlich Straße/Gasse/Platz... Hausnummer/Stiege/Tür: Postleitzahl/Ort: Staat: Telefonnummer (mit Vorwahl): Versicherungsnummer/Geburtsdatum (nur bei Eltern/Ehegatten):

11 Beantragte Leistungen (bitte näher erläutern) Zutreffendes bitte ankreuzen Ersatz des Verdienstentganges/einkommensabhängige Zusatzleistung (nur für Opfer) Pauschalentschädigung für Schmerzengeld (für Straftaten ab dem ) Ersatz des Unterhaltsentganges/einkommensabhängige Zusatzleistung (nur für Hinterbliebene) Heilfürsorge Orthopädische Versorgung Rehabilitation Pflegezulage/Blindenzulage (nur für Opfer) Ersatz der Bestattungskosten -

12 Angaben zum Verbrechen Das Verbrechen ereignete sich am: in: Name des Opfers (nur auszufüllen, sofern mit dem Antragsteller nicht ident): auf folgende Art (Schilderung des Tatherganges): Täter unbekannt Name des Täters/der Täter: Anzeige wurde erstattet: nein ja, bei (Behörde) Wegen des Verbrechens wurde beim Gericht in: unter Zahl: ein Strafverfahren eingeleitet durchgeführt Der Täter/die Täter wurde/n verurteilt: nein ja (noch) nicht bekannt (Rechtskräftiges) Urteil vom Zahl: -

13 E R K L Ä R U NG 1. Ich nehme zur Kenntnis, dass Personen, die auf ihre Schadenersatzansprüche aus dem Verbrechen verzichtet haben, von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) ausgeschlossen sind. 2. Ich Ich erkläre, dass ich auf einen Schadenersatzanspruch nicht verzichtet habe und auch nicht verzichten werde verzichtet habe habe meinen Schadenersatzanspruch aus dem gegenständlichen Verbrechen geltend gemacht werde meinen Schadenersatzanspruch aus dem gegenständlichen Verbrechen geltend machen beimtäter nach den Entschädigungsregelungen von... (Staat) 3. Ich bin damit einverstanden, dass notwendige Auskünfte, unter anderem (falls erforderlich) auch über Einkommens- und Vermögensverhältnisse, bei den zuständigen Behörden der Finanzverwaltung, beim Dienstgeber, bei den Trägern der Sozialversicherung, bei Gerichten oder bei sonstigen in Betracht kommenden Stellen, eingeholt werden. 4. Ich verpflichte mich, jede für den Bezug der Leistung maßgebende Änderung binnen zwei Wochen dem Bundessozialamt zu melden. Ich verpflichte mich weiters, zu Unrecht empfangene Leistungen zu ersetzen. 5. Ich nehme zur Kenntnis, dass erbrachte Hilfeleistungen grundsätzlich vom Täter rückgefordert werden. Ort Datum Unterschrift Beilagen: Staatsbürgerschaftsnachweis Meldebestätigung, falls sich der Hauptwohnsitz nicht in Österreich befindet -

AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE AUSTRIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku niemieckiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta oryginałów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld

Wniosek o zasiłek na dzieci Antrag auf Kindergeld KG 51pl 01.12 Stand April 2012. Pl Numer zasiłku na dzieci F K Kindergeld-Nr. Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy w Niemczech Steuer-ID des Antragstellers/der Antragstellerin in Deutschland Wniosek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek

INSTRUKCJA - NIEMCY. TAX PERFECTA ul. Mickiewicza 16 48-250 Głogówek INSTRUKCJA - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG kopie wszystkich posiadanych kart podatkowych za dany rok podatkowy.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NIEMCY

ZWROT PODATKU - NIEMCY ZWROT PODATKU - NIEMCY W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG wszystkie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG za dany rok podatkowy lub OSTATNI

Bardziej szczegółowo

801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010

801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010 801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl www.pracabezgranic.info instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y 2007, 2008, 2009, 2010 Zeznanie podatkowe osoby prowadzącej DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00.

Szanowni Państwo, W przypadku niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 9.00-13.00. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku belgijskiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie wszystkich kart podatkowych Loonfiche

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPE NIENIA DOKUMENTÓW DO ZWROTU PODATKU Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. NALEŻY DOŁĄCZYĆ: Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY) DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (MCY) DOKŁAD ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z NIEMIEC DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO

Bardziej szczegółowo

A U S T R I A Aby ubiegac sie o zwrot podatku dochodowego zaplaconego w Austrii PROSIMY PRZYGOTOWAC NASTEPUJACE DOKUMENTY!

A U S T R I A Aby ubiegac sie o zwrot podatku dochodowego zaplaconego w Austrii PROSIMY PRZYGOTOWAC NASTEPUJACE DOKUMENTY! 801 011 042 Waldemar Kościukiewicz www.taxrefund.pl www.pracabezgranic.info instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów A U S T R I A Aby ubiegac sie o zwrot podatku dochodowego zaplaconego w Austrii PROSIMY

Bardziej szczegółowo

"TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD

TAXREFUND Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD "TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854 ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec e-mail: biuro@taxrefund.pl instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów KINDERGELD Aby ubiegać się o zasiłek

Bardziej szczegółowo

Jugendaustausch Wymiana Młodzieży

Jugendaustausch Wymiana Młodzieży Seite / Strona 1 Stand / Stan: 01.05.2004 - - Bearbeitung nur DPJW oder Zentralstelle Opracowuje wyłącznie PNWM lub jednostka centralna Gemeinsamer Antrag für ein Begegnungsprogramm Wspólny wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Nazwisko i imię osoby składającej wniosek Name und Vorname der antragstellenden Person Nr zasiłku rodzinnego F K Kindergeld-Nr. Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania

Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania Instrukcja wypełniania wniosków o zasiłek dla bezrobotnych II Federalnej Agencji Pracy Instrukcja wypełniania jest częścią wniosku o świadczenia dla zabezpieczenia bytu według drugiej

Bardziej szczegółowo

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld

Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Informationsmaterialien zu den Themen Arbeitslosengeld II (ALG II) / Sozialgeld Mai 2011 Materiały informacyjne w sprawie zasiłków dla bezrobotnych II (ALG II) / zasiłków socjalnych Maj 2011 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)

Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV) Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV) Spis treści Preambuła Rozdział I : Przedmiot, zakres stosowania, wypowiedzenie, zmiany Umowy, wykluczenie strony Umowy Art. 1 : Przedmiot Art. 2 : Zakres

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego.

Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do rozliczenia podatku niemieckiego. akwestionariusz (Dane Osobowe) Czytelnie uzupełnić,

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austrii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O EMERYTURĘ POMOSTOWĄ przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr): Data wpływu

Bardziej szczegółowo

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Entsendung nach Deutschland Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haftungsausschluss: Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM

REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM Poniższe sformułowania oznaczają: Folgende Begriffe werden in angegebener Bedeutung verwendet: REGULAMIN PLATFORMY ORDNUNG DER PLATTFORM Rozdział I Definicje Kapitel I Begriffserläuterungen 1. Operator

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008 Inhaltsverzeichnis Spis treści 1. 2. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus Fristgemäße Zahlung bei Banküberweisung 1. ETS:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo