Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka"

Transkrypt

1 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka

2 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki ul. Kopcińskiego 8/12 pok Łódź tel./fax (42) Redakcja: Magdalena Ustaborowicz Projekt i skład: klauze.com Szanowni Państwo, Mija 10 lat funkcjonowania Studenckiego Punktu Informacji Prawnej Kliniki Prawa i Kliniki Praw Dziecka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był to czas nauki i poznawania idei klinicznych dla nas wszystkich: studentów, opiekunów, członków kolegium dziekańskiego i Rady Wydziału. Dziś nie ma chyba na Wydziale Prawa studenta, czy pracownika naukowo dydaktycznego i administracyjnego, który nie słyszałby o naszej Poradni; znają nas też rozmaite instytucje pomocowe, NGO s, instytucje publiczne. Ostatnio Sąd Rejonowy zalecił wnioskodawcy zgłoszenie się do naszej Kliniki po pomoc prawną. Współpracujemy między innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z Rzecznikiem Praw Dziecka. A zaczynaliśmy skromnie od zajęć dla grupki ciekawskich nowinek dydaktycznych. Dziś w Klinice pracuje 80 studentów, którymi opiekuje się 10 osób, a wachlarz klinicznych programów dydaktycznych proponowany studentom jest bardzo szeroki, o czym mogą Państwo przeczytać w naszej broszurze. Nasz sukces wziął się z zaangażowania młodych ludzi oddanych idei nauczania klinicznego, ich entuzjazmu i oddania. Dziś entuzjazm ten jest nadal bardzo ważny, zwłaszcza po stronie pracujących w Klinice studentów, ale oprócz tego niezbędna jest profesjonalna organizacja współpracy studentów i opiekunów, którą zawdzięczamy sekretariatowi Kliniki, czyli jej administratorkom. Sukces Kliniki buduje oczywiście także wiedza i osobiste zaangażowanie opiekunów Poradni, ich cierpliwość i życzliwa pomoc studentom w rozwiązywaniu rozmaitych dylematów. Należy ponadto podkreślić pomoc o różnym charakterze, w tym finansowym i organizacyjnym, wszystkich po kolei władz dziekańskich naszego Wydziału oraz życzliwe zainteresowanie władz naszymi poczynaniami. Wskazać trzeba także na budującą nasz sukces wieloletnią współpracę z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie oraz wspieranie przez Fundację naszych poczynań w okresie wszystkich lat naszego działania. Wreszcie wspomnieć także należy owocną współpracę z Fundacją Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki której udaje nam się pozyskiwać dodatkowe środki na nasze projekty. Praca w Klinice wymaga prawdziwego zaangażowania po stronie studentów. Stawiamy im wysokie wymagania, ale też dużo dajemy w zamian. W ciągu dwóch semestrów pracy klinicznej studenci IV roku uczą się prawa w działaniu, uczą się różnych ról zawodowych, rozmawiają o prawie i o życiu, uczą się mediacji, pisania pism procesowych, poznają problemy społeczne i etyczne, uczą się pomagać ludziom biednym i zagubionym społecznie, dowiadują się jak bardzo praca pro bono jest ważna. Uczą się tego jak być prawnikiem i co to znaczy być prawnikiem. Stają się bardziej wrażliwi społecznie i etycznie. W tym upatrujemy sens nauczania klinicznego. Koordynator SPIP w Łodzi Prof. dr hab. Małgorzata Król 2 3

3 Klinika Prawa UŁ - wczoraj i dziś... mgr Magdalena Ustaborowicz Kliniki Prawa już na dobre zadomowiły się na Wydziałach Prawa w Polsce. Pierwsze studenckie poradnie prawne powstały na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) i Uniwersytecie Warszawskim (1998). Istotny wpływ na proces zmian naszego systemu edukacji prawniczej miało również Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W maju 1998 roku w Szczecinie ELSA zorganizowała konferencję pod tytułem: Reforma edukacji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych, od której rozpoczęła się poważna dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania w Polsce. Najszybciej i w najszerszym zakresie edukacja kliniczna rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwsze kliniki prawa zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wieku. Na szerszą skalę idea nauczania klinicznego rozkwitła w latach 60-tych. Za jeden z powodów uważa się rozwój ruchów społecznych związanych z prawami obywatelskimi, sprzeciwem wobec wojny w Wietnamie oraz programów politycznych walki w ubóstwem. Przeniesienie idei klinik prawa na polski grunt zawdzięczmy polskim nauczycielom akademickim i ich wizytom w Szkołach Prawa w Stanach Zjednoczonych i działających na nich klinikach prawa. Dzięki zaangażowaniu kadry naukowej polskich Wydziałów Prawa oraz wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, a także zaangażowaniu środowiska studenckiego, zaczęły powstawać w Polsce pierwsze kliniki prawa. Obecnie w Polsce działa 25 poradni prawnych, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą studenci uczelni prawniczych. Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa powstał w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Prof. dr hab. Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa oprócz swojej podstawowej działalności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym prowadzi liczne programy dodatkowe, udział w których pozwala studentom zdobyć nowe umiejętności. Są wśród nich programy Znam swoje prawa, Kurator oraz dodatkowe formy dydaktyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty. 2005/2006) praca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skierowana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno dziennych jak i niestacjonarnych) oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązkowych praktyk studenckich. Zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach Kliniki Prawa jest z roku na rok coraz większe. Absolwenci Kliniki są także poszukiwani na rynku pracy. W czasie swej dziesięcioletniej działalności Klinika Prawa przyjęła około 3500 spraw z niemalże każdej dziedziny prawa. Najczęściej przedstawiane przez klientów problemy prawne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym czasie porad prawnych udzielało około 600 studentów Prawa i Administracji W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów monograficznych. Zajęcia trwały je- 4 den semestr (zimowy bądź letni). Obecnie (od roku akademickiego Liczba spraw przyjętych przez Klinikę Prawa 2003/ / / / / / / Liczba studentów i opiekunów pracujących w Klinice Prawa Liczba studentów Liczba opiekunów

4 >>Studenci mgr Magdalena Ustaborowicz mgr Magdalena Ustaborowicz Opiekunowie Porad prawnych w Klinice Prawa udzielają studenci Wydziału Prawa i Administracji. Na przestrzeni dziesięciu lat naszego funkcjonowania w Klinice działało około 600 studentów. Początkowo porad prawnych udzielało zaledwie kilku studentów zapaleńców, którzy tworzyli studencką poradnię prawną na Uniwersytecie Łódzkim. Z czasem liczba chętnych do pracy w poradni rosła. Zmieniały się także zasady rekrutacji studentów. Od kilku lat studenci chętni do pracy w Klinice Prawa muszą spełnić określone kryteria oraz pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną. Obecnie w Klinice Prawa pracują studenci IV roku studiów na kierunku prawo oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Zajęcia w Klinice trwają cały rok akademicki od października do czerwca. Studenci pracują w parach, a merytoryczny nadzór nad przygotowywanymi przez nich opiniami prawnymi sprawują opiekunowie. Zajęcia w Klinice obejmują cotygodniowe godzinne dyżury podczas których studenci spotykają się z klientami, udział w ćwiczeniach dotyczących psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych oraz warsztatach sporządzania pism procesowych. Dodatkowo studenci uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu psychologicznym przygotowującym do spotkań z klientami, a także odbywają regularne seminaria z opiekunami, podczas których omawiane są sprawy wpływające do poradni. Do programu nauczania klinicznego należą także zajęcia z etyki obecnie w formie zadań typu e-learning. Dla studentów chętnych do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności staramy się w ramach możliwości finansowych organizować szkolenia z zakresu mediacji. Zajęcia w Klinice są częścią programu studiów prawniczych na WPiA UŁ. Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 decyzją Rady Wydziału studenci prawa otrzymują 16 punktów ECTS (praktyki studenckie, wykład monograficzny oraz udział w ćwiczeniach laboratoryjnych) a studenci administracji 8 punktów ECTS (dwa wykłady monograficzne). Nadzór merytoryczny nad pracą studentów w Klinice Prawa sprawują opiekunowie. Funkcję tę pełnią nauczyciele akademiccy pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Nadzorują oni pracę grup 6 8 studentów, którzy pracują zawsze w parach. Opiekunowie poszczególnych zespołów przygotowują seminaria, podczas których omawiane są problemy prawne pojawiające się podczas rozwiązywania spraw, skomplikowane zagadnienia z zakresy prawa materialnego czy wątpliwości natury etycznej. Obecnie rolę opiekunów pełnią: dr Anna Barańska Katedra Postępowania Cywilnego I; dr Małgorzata Wysoczyńska Katedra Prawa Karnego; dr Tomasz Kłos Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji; dr Michał Krakowiak Katedra Postępowania Cywilnego I; dr Paweł Łabieniec Zakład Polityki Prawa; dr Maciej Muliński Katedra Postępowania Cywilnego I; dr Radosław Olszewski Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki; dr Krzysztof Stefański Katedra Prawa Pracy; dr Zbigniew Świderski Katedra Prawa Cywilnego; dr Przemysław Wilczyński Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji; mgr Magdalena Ustaborowicz Zakład Polityki Prawa, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Public Intrest Law Institute na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku w zakresie metodologii nauczania klinicznego. Nad całością funkcjonowania Kliniki Prawa czuwa koordynator poradni. Jego zadaniem jest merytoryczny i organizacyjny nadzór nad pracą studentów, opiekunów i biura Kliniki oraz dbałość o odpowiednie przygotowanie nauczycieli akademickich pracujących w Klinice. Od samego początki funkcjonowania poradni na Wydziale Prawa i Administracji UŁ funkcję koordynatora pełni dr hab. Małgorzata Król, prof. nadzw. UŁ. Wszyscy opiekunowie Kliniki Prawa regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich umiejętności w zakresie metodologii nauczania klinicznego, stosowania niedyrektywnych metod kształcenia oraz pełnienia merytorycznego nadzoru nad pracą studentów. Warto podkreślić, że Klinika Prawa UŁ jest jedyną poradnią, w której wszyscy opiekunowie zostali odpowiednio przygotowani do sprawowania tej funkcji, a co więcej nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Wpływa to na ciągłe podnosze- Absolwenci Kliniki Prawa dzięki zdobytej wiedzy orazumiejętnościach są cenieni na rynku pracy oraz osiągają znakomite wyniki podczas egza- 6 minów na aplikacje prawnicze. nie poziomu kształcenia w Klinice Prawa. 7

5 >> Warsztaty psychologiczne dr Przemysław Kubiak dr Michał Krakowiak Ćwiczenia z pisania pism procesowych Jednym z nieodzownych elementów pełnego wykształcenia prawnika są z pewnością umiejętności psychologiczne. Zręczne prowadzenie rozmowy z klientem, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętne i asertywne reagowanie na zaistniałe wydarzenia, jak zrozumienie własnych emocji, stresu i motywacji, to jedynie kilka z podstawowych zagadnień niezbędnych w klinicznej edukacji. Nasza Klinika realizuje powyższe założenie w dwójnasób. Z jednej strony, już od 8 lat prowadzone są dla studentów przychodzących do poradni po raz pierwszy warsztaty z zakresu kontaktu z klientem. Na tym jednodniowym szkoleniu studenci dowiadują się o podstawowych zasadach poprawnej komunikacji, w tym przede wszystkim o regułach asertywnego zachowania. Celem tego treningu nie jest oczywiście przekazanie wyłącznie wiedzy teoretycznej, lecz również sprawdzenie nabytych wiadomości w praktyce. Z tego powodu, oprócz różnego rodzaju interaktywnych metod przekazywania wiedzy, zwieńczeniem tego warsztatu jest udział w scenkach, gdzie studenci spotykają się z klientami i ich zadaniem jest jak najzręczniejsza ich obsługa. Uzupełnieniem tego elementu kształcenia w Klinice są również laboratoria, prowadzone w małych grupach co dwa tygodnie, pogłębiające zrozumienie zdobytych informacji i umiejętności. Studenci w ich ramach mają okazję poznać podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania emocji oraz motywacji, technik radzenia sobie ze stresem, a także kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów. Właściwe potraktowanie powyższych tematów jest niezmiernie istotne w pracy prawnika, decyduje bowiem nie tylko o bezproblemowym kontakcie zawodowym z klientami, umożliwia jednocześnie skuteczne zorganizowanie sobie pracy i radzenie sobie z trudnościami podczas jej wykonywania. Także i w tym wypadku, główne znaczenie odgrywają umiejętności praktyczne, mające konkretne zastosowanie w napotkanych sytuacjach nie tylko zawodowych. Można dodać, iż zajęcia te nie są jedynie pouczającą lekcją profesjonalizmu, lecz jednocześnie wyborną zabawą. Warto może wspomnieć, iż naturalną kontynuacją powyższych form edukacji jest również szkolenie mediacyjne, organizowane przez naszą Klinikę w formie dwudniowych warsztatów, gdzie wszystkie opanowane umiejętności poddawane są ciężkiej próbie. Od początku roku akademickiego 2009/2010 do programu zajęć dla studentów działających w Klinice Prawa wprowadzono nowe zajęcia w postaci warsztatów z zakresu redagowania pism procesowych. Z uwagi na charakter oraz cel zajęć, zostały one zorganizowane w małych grupach maksymalnie osobowych. Celem warsztatów z zakresu redagowania pism procesowych jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy związanej ze sporządzaniem pism procesowych w stopniu szerszym niż jest to czynione na ćwiczeniach z postępowania cywilnego. Studenci opanowują umiejętność sporządzania tych pism procesowych, które najczęściej są redagowane w ramach działalności Kliniki Prawa. Zajęcia zostały przygotowane w ten sposób, aby uwzględnić specyfikę spraw załatwianych w łódzkiej Klinice Prawa. W naszej Klinice ogromną większość spraw stanowią sprawy cywilne, w tym także sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Najczęściej występujące rodzaje spraw z tej dziedziny prawa zdeterminowały ramy programowe warsztatów z zakresu redagowania pism procesowych, jednakże również dwa zajęcia warsztatów są poświęcone pismom sporządzanym w postępowaniu karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Po przeprowadzeniu zajęć wprowadzających do problematyki pism procesowych obejmujących zapoznanie studentów z pojęciem, rodzajami i ogólną charakterystyką pism procesowych, ogólnymi warunkami formalnymi pism oraz sądowym trybem uzupełniania i poprawiania pism procesowych, w toku poszczególnych zajęć studenci przygotowują pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, w szczególności następujące rodzaje pism: pozew o zapłatę, pozew o eksmisję, pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, pozew o alimenty, pozew (wniosek) o orzeczenie separacji, pozew o rozwód, pozew pracownika w postępowaniu z zakresu prawa pracy, wnioski wszczynające postępowanie nieprocesowe - wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w trybie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, wniosek o dział spadku. W toku warsztatów studenci zostają zapoznani także w zakresie sporządzania środków odwoławczych w postępowaniu rozpoznawczym oraz redagowania wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego. 8 9

6 >> Klinika Praw Dziecka mgr Magdalena Ustaborowicz dr Paweł Łabieniec Etyka Kliniki prawa na stałe związane są już z Wydziałami Prawa polskich uczelni. Jednak coraz częściej napotykają na potrzebę rozwinięcia swojej działalności poprzez skupienie się na jakimś specyficznym wycinku zagadnień prawnych. Tak też było w przypadku Studenckiego Punkty Informacji Prawnej Klinika Prawa w Łodzi. Wiosną 2005 roku w Timisoarze (Rumunia) odbyła się konferencja poświęcona prawom dziecka, na której łódzką Klinikę Prawa reprezentował dr Tomasz Kłos. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie pomocy prawnej mającej na celu ochronę praw dziecka, w szczególności wskazując na rolę, jaką mogą i powinny odgrywać studenckie poradnie prawne. Konferencja zaowocowała pomysłem powołania na Wydziale Prawa i Administracji UŁ Kliniki Praw Dziecka. Idea ta szybko znalazła poparcie, przy czym nie bez znaczenia były głośne w tamtym czasie przypadki łamania praw dzieci w Łodzi. Rozpoczęte z początkiem roku akademickiego 2005/2006 przygotowania już po kilku miesiącach zostały zakończone sukcesem i w grudniu 2005 roku Klinika mogła rozpocząć swoją działalność. Za główny cel postawiła sobie ona kształcenie studentów zakresie praw dziecka a także uwrażliwienie ich na potrzeby najmłodszych. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że tzw. prawa dzieci to zbiór przepisów różnego szczebla, rozsianych po różnych aktach prawnych i należących do niemalże wszystkich gałęzi prawa. Klinika Praw Dziecka została oficjalnie powołana do życia 1 grudnia 2005 roku. Stało się to możliwe dzięki funduszom pozyskanym od Open Society Justice Initaitve (OSJI). Organizacja ta udzieliła także Klinice niezbędnego wsparcia merytorycznego poprzez udostępnienie materiałów oraz pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Koordynatorami projektu Kliniki Praw Dziecka z ramienia OSJI były Prof. Jane Spinak (Columbia University) oraz Lusine Hovhannisian (PILI). Dzięki podpisanym porozumieniom z Rzecznikiem Praw Dziecka ( r. oraz r.), Łódzka Klinika Praw Dziecka może także liczyć na pomoc Rzecznika i jego Biura. Klinika Praw Dziecka jest odpowiedzią na coraz wyraźniej uwidoczniające się zapotrzebowanie społeczne. Mimo wielu informacji pojawiających się w mediach, znajomość i rozumienie praw dziecka wciąż dalekie są od ideału. Faktem jest, że problemy dzieci są coraz częściej dostrzegane, przez co istnieje możliwość ich rozwiązywania. Jednak szczególnie w sytuacji osób ubogich znajomość prawa i efektywność jego egzekwowania są bardzo niskie. Właśnie w celu pomocy takim osobom powołana została Klinika Praw Dziecka. Naszym celem jest dalszy rozwój jej działalności. Etyka prawnicza jest jednym ze stałych elementów kształcenia w klinikach prawa. Przez cały dziesięcioletni okres działalności Kliniki poszukujemy optymalnej formy nauczania tego przedmiotu. Aż do roku akademickiego 2001/2002 w programie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ nie przewidywano zajęć z etyki prawniczej dla ogółu studentów. Przedmiot taki pojawił się najpierw jako wykład monograficzny do wyboru. Dla wszystkich studentów uczestniczących w pracach Kliniki organizowane były wykłady obejmujące problematykę etyki zawodowej. Część wykładów miała charakter spotkań z prawnikami- -praktykami, którzy dzielili się ze studentami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki swego zawodu i przypisanej mu deontologii. Wiele wykładów prowadzonych przez praktyków spotykało się z wysoką, wręcz entuzjastyczną oceną studentów, którzy mieli okazję zadawać gościom pytania. Gorszą stroną tej formy edukacji był brak możliwości aktywizowania większości słuchaczy. W tej sytuacji zapadła decyzja o zmianie sposobu uczenia etyki prawniczej w Klinice. Sięgnięto po metodę powszechnie stosowaną w Stanach Zjednoczonych metodę kazusów (case method). W roku akademickim 2009/2010 każda para studentów otrzymała do opracowania zwięzły opis stanu faktycznego z zadaniem wskazania właściwego sposobu postępowania w oparciu o zasady deontologii danego zawodu prawniczego. Okazało się jednak, że brak ogólnego wprowadzenia w problematykę etyki prawniczej, stanowił bardzo poważną trudność przy opracowaniu kazusów. W roku akademickim 2010/2011 zastosowano metodę nauki na odległość (e-learning). Studenci otrzymali drogą elektroniczną esej dotyczący etyki prawniczej i zadanie przygotowania odpowiedzi na kilka pytań dotyczących różnych aspektów etyki zawodowej. Można wskazać dobre i złe strony tej metody. Do zalet zaliczyć trzeba wszystkie atuty nauki na odległość: możliwość elastycznego dopasowania nauki do indywidualnego terminarza obowiązków studenta, możliwość sięgania po dostępną literaturę i pogłębiania w ten sposób wiedzy w zakresie opracowywanego tematu. Do minusów należy przede wszystkim brak możliwości przedyskutowania w grupie problemów etycznych. W łódzkiej Klinice Prawa trwają poszukiwania najlepszego sposobu nauczania zagadnień etyki prawniczej. Wydaje się, że optymalnej metody szukać należy w połączeniu przekazywania wiedzy ogólnej o etyce, kodeksach deontologicznych i zasadach poszczególnych etyk zawodów prawniczych z opracowywaniem kazusów i zastosowaniem metod kon- 10 wersatoryjnych (dialogicznych). 11

7 >> Grupa sądowa dr Małgorzata Wysoczyńska dr Maciej Muliński Szkolenia z mediacji Projekt grupy sądowej, jako oferty edukacyjnej Kliniki Prawa, oparto o trzy powiązane elementy: studenci mieli za zadanie uczestniczyć w pracach Kliniki Prawa na standardowych zasadach, z obowiązkiem realizacji obligatoryjnych dla wszystkich elementów kształcenia klinicznego, jak udział w szkoleniach, spotkania z klientami i opiniowanie spraw zlecanych do analizy oraz sporządzenie pracy nad zagadnieniem z zakresu etyki prawniczej. Równocześnie zobowiązani zostali do uczestniczenia w zorganizowanych, całodniowych pobytach w sądzie, na sali sądowej podczas posiedzenia rozprawy głównej, w wymiarze jednego spotkania w miesiącu, w skali 6 7 godzin dziennie. Ostatecznie, efektem ich pracy miały być przygotowane przez okres jednego semestru, wedle pierwotnego wyboru specjalizacyjnego, dwie rozprawy symulacyjne, do przygotowania których zobowiązani zostali samodzielnie, choć pod pieczą opiekunów naukowych, prezentowane publicznie na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Całość tych działań odbywała się w ramach tzw. zawodowych praktyk studenckich. Warto w tym miejscu wspomnieć o pozamerytorycznych wartościach płynących z tej metody edukacyjnej: studenci, związani formalnym uczestnictwem w grupie, muszą radzić sobie z interpersonalnymi oddziaływaniami, uczą się sztuki współpracy dla dobra zespołu, na wspólny sukces, odpowiedzialności (od rzetelności, terminowości jednej osoby zależy sukces wszystkich), wreszcie poznają ograniczenia własnej natury, z którymi w długim, bo trwającym semestr procesie przygotowań do publicznego wystąpienia muszą sobie radzić. Od początku istnienia Studenckiego Punktu Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka chcieliśmy przekazać naszym studentom wiedzę z zakresu alternatywnych form rozwiązywania sporów oraz zachęcić do zapoznania się z funkcją mediatora. W tym celu w 2006 r. nawiązaliśmy współpracę z Polskim Centrum Mediacji w Łodzi, która zaowocowała przeprowadzeniem pierwszych szkoleń mediacyjnych w 2006 i 2007 r. Począwszy od roku akademickiego 2008/2009 prowadzenia szkolenia podjęli się nasi opiekunowie - dr Przemysław Kubiak i dr Maciej Muliński. Szkolenie trwa dwa dni i obejmuje 16 godzin zajęć z zastosowaniem metod interaktywnych. Szkolenie to ma charakter fakultatywny studenci działający w Klinice nie mają obowiązku brać w nim udziału, jednakże zdecydowana większość studentów decyduje się na uczestnictwo w tych zajęciach. Pierwsza część szkolenia jest poświęcona prawnym aspektom prowadzenia mediacji. W ramach tej części studenci zapoznają się z przepisami regulującymi mediację w postępowaniu cywilnym, w postępowaniu w sprawach rodzinnych, w postępowaniu karnym, sądowoadministracyjnym, a także mediację prowadzoną przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy. Studenci w oparciu o przygotowany przez prowadzących warsztaty stan faktyczny sporządzają umowę o mediację, protokół z przeprowadzonej mediacji oraz ugodę zawieraną przed mediatorem. Druga część szkolenia dotyczy psychologicznych aspektów prowadzenia mediacji. Obejmuje ona przede wszystkim zasady (techniki) z zakresu komunikacji interpersonalnej użyteczne podczas prowadzenia mediacji. Studenci odgrywają scenki, w czasie których poznają praktyczne zastosowanie omówionych wcześniej technik prowadzenia mediacji. Nagroda zaś w postaci prestiżowego miejsca prezentacji efektów ich pracy (sala sądowa Sądu Okręgowego w Łodzi), dla beneficjentów programu jest dodatkowym bodźcem do podjęcia dalszego kształcenia w kierunku aplikacji prawniczych. Udział zaś w posiedzeniach sądowych stanowi dla nich podobnie istotną wskazówkę co do wyboru dalszej drogi kariery zawodowej. Trzecia część szkolenia (odbywana w jego drugim dniu) w całości poświęcona jest symulacjom postępowania mediacyjnego z udziałem studentów. Symulacje te oparte są na stanach faktycznych przygotowanych wcześniej przez prowadzących szkolenie. Każda symulacja postępowania mediacyjnego kończy się jej szczegółowym omówieniem

8 >> Znam swoje prawa dr Krzysztof Stefański mgr Aleksandra Kuszewska-Kłąb Program Kurator Klinika Prawa prowadzi od dwóch lat program Znam Swoje Prawa adresowany do uczniów łódzkich szkół średnich. Program wzorowany na amerykańskich koncepcjach street law powstał z przekonania o konieczności podniesienia poziomu wiedzy prawniczej w społeczeństwie. Wybór programu edukacji prawniczej skierowanego do uczniów szkół średnich był podyktowany kilkoma przyczynami. Najistotniejszym wydaje się fakt, iż uczniowie ci, wchodzący w dorosłe życie powinni, naszym zdaniem, zostać wyposażeni w choćby elementarną wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. Ponadto uczniowie ci mogą upowszechniać zdobyte wiadomości o prawie w swoich środowiskach, co może wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy prawniczej w społeczeństwie. Program Znam Swoje Prawa w roku ak. 2009/2010 był realizowany w czterech łódzkich liceach. Poruszono zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego oraz administracyjnego. Program traktowany pilotażowo był wówczas finansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Obywatel i Prawo V. W roku akademickim 2010/2011 liczba szkół jest powiększona do ośmiu liceów ogólnokształcących oraz dwóch zespołów szkół zawodowych, a program jest realizowany przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi. Poza czterema gałęziami prawa wymienionymi wcześniej omawiane są wybrane instytucje prawa autorskiego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Warto podkreślić, iż realizacja programu opiera się w dużej mierze na pracy studentów V roku, pracujących na zasadach wolontariatu. Każdy z 2-3 osobowych grup opracowyje jeden temat. Przygotowanie obejmuje stworzenie rozbudowanego konspektu zarówno od strony merytorycznej jak i wyboru metod prowadzenia zajęć, przeprowadzenie warsztatów w czterech szkołach oraz sporządzenie części publikacji. Założeniem jest, aby możliwie dużo rzetelnej wiedzy przekazane było uczniom nowoczesnymi, aktywnymi metodami nauczania, dostosowanymi zarówno do poruszanej problematyki jak i wieku oraz wiedzy odbiorców. Studenci odbywają gruntowne szkolenie dotyczące takich metod prowadzenia zajęć. Podsumowaniem rocznego programu jest uczestnictwo uczniów w symulacji rozprawy sądowej, przygotowywanej pod kierunkiem studentów oraz opiekunów merytorycznych. Jesteśmy przekonani, że program ten będzie pomocny w podniesieniu poziomu edukacji prawniczej wśród młodzieży. Jednocześnie pozwoli na przybliżenie studentom niełatwej sztuki nauczania prawa, co może być korzystne w ich przyszłej karierze zawodowej. Realizacja programu Kurator rozpoczęła się w 2008 r., gdy do Studenckiego Punktu Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka z prośbą o wskazanie kandydatów na kuratorów spadku lub absentis zwrócił się Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi. Zgłosiło się wielu studentów, którzy zaczęli być powoływani na stanowisko kuratora. Po pierwszych postanowieniach o ustanowieniu kuratora do Kliniki Prawa zaczęły wpływać pisma z łódzkich sądów z zapytaniem, czy moglibyśmy wyznaczyć studentów do pełnienia funkcji kuratorów w konkretnych sprawach. Do dnia dzisiejszego kuratorami zostało ok. 15 osób. Studenci są powoływani do pełnienia funkcji: kuratora spadku, kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu curator absentis, kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, opiekuna dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Dla zapewnienia ciągłości wykonywanej funkcji, gdy student nie może być dłużej kuratorem zgłasza ten fakt w Klinice Prawa, która szuka dla niego zastępcy. We wniosku zawierającym rezygnację kurator od razu wskazuje dane osobowe studenta, który przejmie jego stanowisko. Dzięki pełnieniu funkcji kuratora studenci zapoznają się z pracą kuratora, a także z działaniem sądu i innych instytucji publicznych. Wielu studentów wskazuje, że dzięki udziałowi w programie Kurator nauczyli się samodzielności zawodowej. Musieli reprezentować sprawy swoich podopiecznych nie tylko przed sądem, ale także przed urzędami, przedsiębiorstwami, spółdzielniami. Podnieśli tym samym swoje kompetencje zawodowe oraz nabyli nowych umiejętności m.in. pisania różnego rodzaju pism, reprezentowania interesu klienta, organizacji pracy

9 >> Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki mgr Aleksandra Kuszewska-Kłąb mgr Aleksandra Kuszewska-Kłąb Punkty zamiejscowe Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki jest organizowany w Łodzi od 2001 r. Celem Festiwalu jest m.in. uświadomienie Łodzianom roli nauki w rozwoju gospodarczym miasta, popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych, promocja nauki, a przy tym także łódzkich uczelni wyższych. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jest wpisany w program Festiwalu od samego początku, dzięki pracy i zaangażowaniu prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Klinika Prawa została zaproszona do współpracy w ramach Festiwalu w 2008 r. Pierwsze wystąpienie Kliniki miało na celu zapoznać uczestników Festiwalu z zasadami funkcjonowania Studenckiego Punktu Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka, podkreślić rolę nauczania klinicznego w procesie kształcenia studentów prawa oraz zwrócić uwagę na ogromne zapotrzebowanie istnienia bezpłatnego poradnictwa prawnego. W ramach IX edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki Klinika została poproszona o przygotowanie symulacji rozprawy sądowej. Celem symulacji było pokazanie uczestnikom Festiwalu, jak wygląda rozprawa sądowa oraz na czym polegają poszczególne role procesowe. Bardzo dobre przyjęcie symulacji przez uczestników zachęciło organizatorów Festiwalu do zaproponowania Klinice Prawa wzięcie udziału w jego X edycji. Tym razem symulacja rozprawy była skierowana do licealistów. Jej zadaniem było zapoznanie uczniów z atmosferą sali sądowej oraz zachęcenie do wyboru studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim. Znakomita współpraca Kliniki Prawa z organizatorami Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zaowocowała inscenizacją symulacji rozprawy sądowej podczas jego XI edycji. Na prezentację symulacji zostali zaproszeni uczniowie łódzkich liceów oraz przedstawiciele zawodów prawniczych, zajmujący się szkoleniem aplikantów adwokackich, radcowskich i sądowych. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionego stanu faktycznego. Celem organizatorów było również zwrócenie uwagi na rolę interaktywnych form nauczania w trakcie studiów prawniczych oraz zachęcenie uczestników do wymiany poglądów na temat modelu przygotowania zawodowego młodych adeptów sztuki prawniczej po ukończeniu studiów. Rosnące zainteresowanie bezpłatnym poradnictwem prawnym wśród mieszkańców Łodzi i okolic zachęciło nas do utworzenia punktu zamiejscowego Studenckiego Punktu Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka. Dzięki uprzejmości Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk pierwszy punkt zamiejscowy został utworzony w jej biurze poselskim w Zgierzu. Działał dwa razy w tygodniu po dwie godziny w okresie od 1 marca do 31 maja 2010 r. Przedstawiciele Kliniki Prawa Liwia Marciniak i Maciej Kubiak zajmowali się przyjmowaniem spraw w Zgierzu, które następnie były rozwiązywane przez studentów Kliniki pod nadzorem opiekunów (doktorów nauk prawnych) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Bardzo dobra współpraca z Panią Poseł Agnieszką Hanajczyk oraz zaangażowanie jednego ze studentów Kliniki Krystiana Stańczyka, spowodowało, że od 1 grudnia 2010 r. funkcjonuje punkt zamiejscowy Kliniki Prawa w Aleksandrowie Łódzkim. Sprawy przyjmowane są raz w tygodniu w biurze poselskim Agnieszki Hanajczyk w Aleksandrowie Łódzkim. Osoby, które dyżurują w punkcie zamiejscowym Kliniki są rekrutowane spośród absolwentów Kliniki Prawa osób, które przeszły specjalistyczne szkolenie psychologiczne oraz mające odpowiednie doświadczenie w ustalaniu stanu faktycznego sprawy z klientem. W toku warsztatów studenci zostają zapoznani także w zakresie sporządzania środków odwoławczych w postępowaniu rozpoznawczym oraz redagowania wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego Rodzaj przyjmowanych spraw w punktach zamiejscowych Pr. karne Pr. cywilne Pr. rodzinne Pr. spadkowe Pr. pracy i ubezpieczeń społecznych Zgierz Aleksandrów Łódzki Pomoc społeczna Pr. administracyjne Pr. lokalowe

Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom V 2016 Numer 1 s. 328-333 www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl ISSN 2299-1875 Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa

Bardziej szczegółowo

Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka Uniwersytetu Łódzkiego

Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika Praw Dziecka Uniwersytetu Łódzkiego Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom II 2013 Numer 2 s. 274-280 www.filozofiapubliczna.amu.edu.pl ISSN 2299-1875 ISBN 978-83-7092-158-3 Studencki Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa Klinika

Bardziej szczegółowo

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PSk-Ć-14_pNadGenPYRA5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH 1) Nazwa - Studia podyplomowe RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH Kierownik studiów dr hab. Elżbieta Michałowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Program Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich i dwuletnich studiów magisterskich

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji

Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego Wydział Prawa i Administracji Prawo lotnicze moduł specjalizacyjny pierwsza w Polsce możliwość studiowania prawa lotniczego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3/JK/2014 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku

UCHWAŁA nr 3/JK/2014 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku UCHWAŁA nr 3/JK/2014 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku w sprawie: zatwierdzenie Systemu Punktowego ECTS na Wydziale Zarządzania UŁ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Podziękowania... XVII Słowo wstępne do 1. wydania... XIX Słowo wstępne do 2. wydania... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XIII Podziękowania... XVII Słowo wstępne do 1. wydania... XIX Słowo wstępne do 2. wydania... XXI Wykaz skrótów... XIII Podziękowania... XVII Słowo wstępne do 1. wydania... XIX Słowo wstępne do 2. wydania... XXI Część I. Opinia prawna jako metoda pracy prawnika... 1 Rozdział 1. Opinia prawna jako przedstawienie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2013 Rektora WSPiA z dnia 22 grudnia 2013 r. Regulamin Kliniki Prawa działającej przy Kolegium Prawa Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu dyplomowa (180 godz.) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu 05.0-WP-PSP-PP3- Pra Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Praca

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015

Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015 Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska: listopad - grudzień 2015 Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w w listopadzie

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO dla studentów na kierunku GEOGRAFIA studia I stopnia specjalność GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Studencka Poradnia Prawna Street Law

Studencka Poradnia Prawna Street Law Studencka Poradnia Prawna www.spp.us.edu.pl Street Law Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Koordynator projektu: Małgorzata Skiba tel. +48 793 069 397 e-mail: malgorzataskiba@onet.eu Scire

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wstęp... XI XIII Rozdział I. Organizacja pracy w Klinice... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Struktura organizacyjna... 2 I. Zasady rekrutacji studentów... 2 II. Podział na sekcje...

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH (FUPP) HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA (HFPC) POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ (PSEP) ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH (ZBPO) Warszawa, 6 października

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spadkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy szkolenia mediatorów Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę w dniu 29 października 2007 roku Wstęp

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.

Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. - Thomas Edison - Ta maksyma będzie towarzyszyć tegorocznej, już trzeciej, edycji projektu Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2013 r.).

Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2013 r.). Załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 47/D/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ze zmianami (Uchwała nr 13/2013/D Rady Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Zasady stosowania prawa polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu zawodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu zawodowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-PZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

{loadposition related_items}

{loadposition related_items} Wydaje się, że w dzisiejszym, skomercjalizowanym świecie już tylko dobre słowo i uśmiech dostępne są za darmo. Szczególnie kosztowna jest sfera pomocy prawnej, bez której nie można się w życiu obyć. Z

Bardziej szczegółowo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Regulamin

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Regulamin Załącznik do uchwały nr 161 Senatu UŁ z dnia 22 kwietnia 2013 r. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne Regulamin (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą nr 212

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 27 lutego 2017 r. PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne Uchwała Nr../12/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku administracja I stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Justyna Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH kierunek studiów: Praca Socjalna specjalności: Praca z Dzieckiem i Rodziną; Opieka Gerontologiczna; Resocjalizacja w Środowisku Otwartym I. Cel praktyk Praktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 INFORMATOR Studia podyplomowe rok akademicki 2016/2017 2 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE Jednostka prowadząca Akademia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU Program rozwoju kompetencji studentów i studentek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przygotowywanych do pracy w branży kreatywnej INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt pt. Program rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji dla Polski serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w II edycji szkoleń Ekonomia na ulicy skierowanych do pracowników i współpracowników

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law"

Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie programu Business Law" Na podstawie 44 pkt. 11 i pkt. 13 w zw. z 43 ust. 2 i ust. 4 Statutu UKSW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH

CELE STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały Rady Wydziału Architektury z dnia 09.04.2014 r. Studia III stopnia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Cele, efekty i program kształcenia oraz sposób oceny

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zagadnienia rodzinne i opiekuńcze aspekty psychologiczne i prawne. Dziecko w sytuacji rozwodu, adopcji oraz przesłuchania./ Moduł 187

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 45 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Beata Kastelaniec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo