Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia."

Transkrypt

1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zaburzenia funkcji nadnerczy. Podstawy diagnostyki i leczenia. dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

2 Nadnercza Parzysty narząd położony zaotrzewnowo. Składa się z 2 części: Wewnętrznej - rdzeń, Zewnętrznej - kora: Warstwa kłębkowata MKS (aldosteron, dezoksykortykosteron), Warstwa pasmowata - GKS (kortyzol, kortyzon), Warstwa siatkowata androgeny (DHEA, androstendion, testosteron).

3 Zaburzenia funkcji nadnerczy Zespół Cushinga, Zespół Conna, Pheochromocytoma, Niedoczynność kory nadnerczy, Guzy nieczynne hormonalnie (incydentaloma), Zaburzenia steroidogenezy (wrodzony przerost kory nadnerczy).

4 Plan prezentacji 1. Niedoczynność kory nadnerczy 2. Zespół Cushinga 3. Incydentaloma

5 Niedoczynność kory nadnerczy (1) Pierwotna: Proces autoimmunologiczny (najczęściej 80-90%), Gruźlica, histoplazmoza, AIDS, Posocznica menigokokowa, Nowotwory (pierwotne, przerzuty) tylko gdy zajęcie obu nadnerczy i zniszczenie > 90% miąższu, głównie nowotwory żołądka, nerki, piersi i płuc.

6 Niedoczynność kory nadnerczy (2) Pierwotne (c.d): Polekowe zmniejszenie syntezy hormonów (przejściowe) - leki hamujące steroidogenezę lub zwiększające metabolizm kortyzolu, Zaburzenia metaboliczne (skrobiawica, adrenoleukodystrofia), Zaburzenia wrodzone (zespół Allgrove a, wrodzony przerost nadnerczy), Zaburzenia krzepnięcia (wylewy krwi do nadnerczy lub zakrzepica, DIC, leczenie przeciwzakrzepowe, zespół antyfosfolipidowy), Niedoczynność kory nadnerczy częściej występuje w grupie chorych na AIDS (gruźlica, autoimmunologia, markery zapalne).

7 Niedoczynność kory nadnerczy Niedoczynność na tle AIDS: 1. Wirus HIV powoduje uszkodzenie kory nadnerczy i dysfunkcje osi adrenokortykotropowej. 2. W badaniach autopsyjnych zniszczenie kory nadnerczy występuje u ponad 50% - objawy tylko u nielicznych. 3. Współistnienie zakażeń oportunistycznych. 4. Pojedyncze przypadki oporności na GKS lub podwyższone stężenie kortyzolu. 5. Zwykle DHEA i DHEA-S, mineralokortykosteroidy prawidłowe. 6. Uwaga na leki stosowane w AIDS - możliwość wywołania przełomu.

8 Niedoczynność kory nadnerczy Wtórna: Guzy przysadki > 1 cm, Uszkodzenie pooperacyjne, po radioterapii, Limfocytarne zapalenie przysadki, Udar przysadki (Z. Sheehana), Hamowanie zwrotne ACTH w toku przewlekłej terapii GKS, Histiocytoza, sarkoidoza.

9 Podmiotowe Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy Objawy (1) Narastające osłabienie, zmęczenie, zmniejszenie sił witalnych, Brak apetytu, Objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, zwiększone zapotrzebowanie na sól, Zawroty głowy, Bóle mięśni i stawów, Zaburzenie miesiączkowania (rzadkie miesiączki lub wtórny brak miesiączek), Obniżony nastrój, depresja.

10 Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy Objawy (2) Przedmiotowe: Spadek masy ciała, Ciemne zabarwienie skóry, błon śluzowych, otoczek sutkowych (nadmiar ACTH i melanotropiny tylko w postaci pierwotnej), Niedociśnienie (RR skurczowe < 110 mmhg), hipotonia ortostatyczna, Bielactwo, Zwapnienia na małżowinach usznych (głównie u mężczyzn).

11 Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy Objawy (3) Biochemiczne: Hiperkaliemia Hiperkalcemia Hiponatremia TSH Hipoglikemia Łagodna kwasica metaboliczna Anemia: normocytowa, normochromiczna (czasami makrocytarna jako wynik towarzyszącego niedoboru witaminy B12 lub niedoczynności tarczycy), Limfocytoza, ezozynofilia (ustępują po włączeniu substytucji).

12

13

14

15 Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe (autoimmune polyglandular syndromes APS) APS I: Niedoczynność nadnerczy + przytarczyc + tarczycy + kandidioza + łysienie plackowate + zespół złego wchłaniania. APS II Niedoczynność nadnerczy + tarczycy + przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajnika + bielactwo + cukrzyca typu 1 + celiakia + anemia.

16 Rozpoznanie (1)

17 Rozpoznanie (2) DZM: wydalenie kortyzolu, 17OHCS DHEA-S, aldosteron, androstendion i ARO (pierwotna), Test z Synacthenem krótkodziałającym (250 µg/dl): norma to wzrost kortyzolu > 18 µg/dl (540 nmol/l) w 30 lub 60 oraz wzrost o co najmniej 7 µg/dl (200 nmol/l) (u około 60% z niedoczynnością wtórną wynik jest fałszywie ujemny). Test hipoglikemii poinsulinowej.

18 Diagnostyka (3) Testy rezerwy nadnerczowej u chorego leczonego wcześniej substytucyjnie co najmniej 1 doba po odstawieniu Hydrokortyzonu (3 doby). Należy zastosować osłonę: Deksametazon (2 razy 0.25 mg) Fludrokortyzon (0.1 mg/24h). Badanie immunologiczne: p/ciała przeciwko 21-hydroksylazie, p/ciała przeciwko 17-hydroksylazie nie są obligatoryjne. Inne nieprawidłowości: PRL (bo podwyższony ACTH), TSH (współistniejąca niedoczynność tarczycy, lub efekt hipokortyzolemii).

19 Leczenie (1) Glukokortykosteroidy Hydrokortyzon: 5-35 mg (2-3 dawki) (większe dawki w PNKN) Rano: ½-⅔ dawki dobowej, druga dawka 6-8 godz. po pierwszej ( w przypadku 3 dawek, drugą podaje się po 4 h a trzecią po 8 h). Nie zaleca się podawania na noc: hiperkortyzolemia nocna, zaburzenia snu. Podawanie 3 dawek może zabezpieczać przed hipokortyzolemią poranną: poranne zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, nudności - ustępują h po przyjęciu hydrokortyzonu.

20 Leczenie (2) Mineralokortykosteroidy tylko PNKN Fludrokortyzon mg/dziennie 1 dawka (Cortineff) rano ½-1 tabl., czasem co 2-dzień. Androgeny DHEA (dehydroepiandrostendion) - 25 mg rano (wówczas gdy pomimo optymalnego wyrównania gks i mks chory skarży się na złe samopoczucie, obniżony nastrój, libido).

21 Leczenie (2) Kontrola: Stan kliniczny pacjenta utrata apetytu może świadczyć o zbyt małej dawce, Ocena RR, Na, K, ARO (górna granica normy) (ale nie w ciąży bo fizjologiczny wzrost wydzielania reniny), Nadciśnienie: redukujemy dawkę Cortineffu pod kontrolą Na, K, ale nie zaleca się jego odstawienia. Wskazane jest ograniczenie soli i stosowanie diuretyków, z wyjątkiem spironolaktonu, który antagonizuje działanie fludrokortyzonu.

22 Przełom nadnerczowy Stan bezpośredniego zagrożenia życia!!! Przyczyny: PNKN + stres (np. infekcja, zabieg), Obustronny wylew/zawał nadnerczy (sepsa), Zawał przysadki, Nagłe odstawienie długotrwałej glikokortykosteroidoterapii.

23 Przełom nadnerczowy Objawy zwiastujące: brak apetyty, nudności, bóle brzucha i uczucie rozbicia, osłabienie, Zagrażający przełom: nasilenie osłabienia, objawy grypopodobne, RR, temperatury, Przełom: wymioty, biegunka, RR, zaburzenia świadomości, wstrząs, hipoglikemia i hiponatremia, hiperkaliemia i hiperkalcemia. WCZESNE WSTRZYKNIĘCIE i.v. 100 mg HYDROKORTYZONU MOŻE ZATRZYMAĆ ROZWÓJ PRZEŁOMU!!!!!

24 Leczenie (1) Leczenie przełomu należy rozpocząć niezwłocznie!!!! (błędne podanie Hydrokortyzonu jest lepszym rozwiązaniem niż zaniechanie). 100 mg Hydrokortyzonu i.v. a następnie mg i.v dziennie w 4 dawkach podzielonych lub we wlewie kroplowym. W pierwszej fazie wstrząsu podawanie fludrokortyzonu jest zbędne (hydrokortyzon wywiera także działanie mineralokortykosteroidowe).

25 Leczenie (2) Należy prowadzić intensywną płynoterapię, głównie 0,9% NaCl (początkowo z prędkością do 1000 ml / godzinę). Z uwagi na współistniejącą hipoglikemię wskazane jest podawanie 5% roztworu glukozy, lub dodanie kilku ampułek 20% albo 40% glukozy do wlewu z soli fizjologicznej. Taki wlew należy prowadzić przez pierwsze dwie doby leczenia. W przypadku znacznej hipowolemii należy ponadto stosować płyny osmotycznie czynne (dekstran, osocze, albuminy, HEC).

26 Jak unikać przełomu? Odpowiednia substytucja steroidami, adekwatna do przyczyn niedoczynności kory nadnerczy. Bardzo ważne jest stosowanie osłony steroidowej przy zabiegu operacyjnym u pacjentów z przebytą (6-12 miesięcy) lub w trakcie kortykosteroidoterapii.!!!należy pamiętać, że czasem objawy niedoczynności mogą wystąpić przy przewlekłym stosowaniu steroidów wziewnych lub wlewów doodbytniczych.

27 Zabieg operacyjny Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy Dzień przed operacją 40 mg Hydrokortyzonu p.o W dniu zabiegu: 100 mg i.v we wlewie w czasie zabiegu a następnie 100 mg i.v. co 8 h 1 doba: 100 mg i.v co 8 h 2 doba: 50 mg i.m. co 6 h (w razie RR dodatkowo 100 mg i.v. we wlewie) 3 doba: 50 mg i.m. co 8 h 4 i 5 doba: 60 mg/d p.o. 6 doba: 40 mg/d p.o. 7 doba: 30 mg/d p.o.

28 Zabieg operacyjny Wtórna niedoczynność kory nadnerczy W dniu operacji: 100 mg hydrokortyzonu i.v we wlewie w czasie zabiegu a potem 50 mg i.m. co 8 h 1 doba: 50 mg i.m. co 8-12 h, w razie RR 100 mg we wlewie i.v. 2 doba: 50 mg i.m., rano od 3 doba: leczenie p.o W razie powikłań leczenia operacyjnego np. zakażenie, należy utrzymać zwiększoną dawkę np. 50 mg i.v. 3-4/dzień, i opóźnić wdrożenie kortykosteroidoterapii p.o.

29 Zespół Cushinga endogenny Nadmierne wydzielanie glukokortykosteroidów przez korę nadnerczy niezależnie od pierwotnej przyczyny zaburzeń. Nadmiar ACTH (80-85%) Nadmierne wytwarzanie ACTH przez przysadkę najczęściej (Choroba Cushinga), Ektopowe wydzielanie ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (rzadko), Zespół ektopowego wydzielania CRH (najrzadziej). Pierwotna nadczynność nadnerczy (10-15%) Guz nadnerczy (łagodny lub złośliwy), Obustronny przerost nadnerczy, Dysplazja nadnerczy.

30 Objawy przedmiotowe (1) Otyłość centralna (nagromadzenie tkanki tłuszczowej na tułowiu, w okolicach nadobojczykowych, na karku i szczupłe kończyny), Twarz zaokrąglona ( księżycowata ) i zaczerwieniona (nadkrwistość i ścieńczenie skóry), Osłabienie siły mięśni proksymalnych i szczupłość kończyn, Ścieńczenie skory i szerokie czerwone rozstępy (pękanie włókien sprężystych), Wylewy krwawe do skóry, czasem samoistne wybroczyny, Nadciśnienie tętnicze, Trądzik, Hirsutyzm, Obniżona odporność.

31 Objawy podmiotowe (2) Łatwe męczenie się i zła tolerancja wysiłku, Nadmierny apetyt, Skłonność do zakażeń, zwłaszcza oportunistycznych, Jaskra, zaćma, Zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia libido, Zaburzenia neuropsychologiczne (depresja, chwiejność emocjonalna, upośledzenie czynności poznawczych, zaburzenia snu), Objawy CHNS, Objawy choroby wrzodowej.

32 Objawy biochemiczne (3) Hiperglikemia - nietolerancja glukozy lub cukrzyca, Hipokaliemia, hiperkaliuria, hipofosfatemia i hiperfosfaturia, TCH, LDL, TG, HDL, Leukocytoza z przewagą neutrofili, RBC, PLT, Hemoglobina.

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Rozpoznanie (1) Badania przesiewowe (I rzut) Dobowe wydalenie wolnego kortyzolu (UFC) Test hamowania DEXA (nocny, krótki) Późnowieczorne oznaczenie kortyzolu w ślinie Badania przesiewowe (II rzut) Rytm dobowy kortyzolu, ew. stężenie kortyzolu o północy Test hamowania DEXA (2 mg) Test hamowania DEXA 2 mg z testem stymulacyjnym z użyciem CRH Badania różnicowe: Oznaczenie ACTH Test hamowania DEXA (8 mg) Test stymulacyjny z CRH

42 Rozpoznanie (2) 24-h wydalenie wolnego kortyzolu w moczu (UFC): 4 krotny wzrost potwierdza rozpoznanie Przy uzasadnionym obrazie klinicznym a prawidłowym wyniku należy powtórzyć 3 razy. Wady: - Prawidłowy wynik nie wyklucza sub - lub przedklinicznego Z. Cushinga, - Nieprzydatny gdy GFR < 30 ml/min, - Nie zawsze przydatny w tzw. stanach pseudo-cushinga.

43 Rozpoznanie (3) 1 mg deksametazonu o godz przed snem Test hamowania DEXA nocny Pomiar stężenia kortyzolu o godz < 50 nmol/l (1.8 µg/dl) - wykluczenia zespołu Cushinga. > 276 nmol/l (10 µg/dl) - podejrzenie zespołu Cushinga - wskazana dalsza diagnostyka.

44 Rozpoznanie (4) Test hamowania małą dawką DEXA (2 mg) 0.5 mg p.o co 6 h Prawidłowa odpowiedź UFC < 10 µg/24 h (27 nmol/24h) lub kortyzolu w osoczu < 1.8 µg/dl (50 nmol/l)

45 Rozpoznanie (5) Wyniki fałszywie dodatnie mogą być warunkowane przez: Choroby przewlekłe i związaną z nimi długotrwałą hospitalizację, ostrą chorobę, depresję, alkoholizm, wysokie stężenie estrogenów, niewydolność nerek. Czynnikami warunkującymi także nieprawidłową supresję, może być przyjmowanie leków zwiększających metabolizm deksametazonu, do których zaliczamy m.in. fenytoinę, barbiturany, karbamazepinę, ryfampicynę, meprobamat, aminoglutetymid, metakwalon.

46 Rozpoznanie (5) Test hamowania dużą dawką DEXA (8mg) 2 mg co 6 h p.o. przez 2 dni: UFC < o 50 % do wartości wyjściowej ACTH zależny Z. Cushinga (Ch. Cushinga czułość i swoistość 80%). UFC < o 90 % do wartości wyjściowej (100% specyficzności dla Ch. Cushinga). Brak spadku ektopia lub autonomia nadnerczy.

47 Rozpoznanie (6) Stężenie ACTH w porannej próbce krwi pobranej do schłodzonej probówki z EDTA ACTH < 10 pg/ml (2 pmol/l) > 20 pg/ml (4 pmol/l) pg/ml (2-4 pmol/l) ACTH niezależny Z. Cushinga ACTH zależny Z. Cushinga Wymagany test stymulacyjny z ACTH

48 Rozpoznanie (7) CRH CRH 1 µg/kg i.v. jako bolus Pomiar kortyzolu w surowicy w 0, 15, 30 i 60 min Pomiar ACTH w osoczu w 0, 15, 30 i 60 min Wzrost wartości kortyzolu o minimum 20% w stosunku do wyjściowej wartości hiperkortyzolemii (najczęściej między 30 a 45 min. testu) - ACTH-zależny zespół Cushinga. Pacjent z chorobą Cushinga: wzrost wartości ACTH o 50 % (najczęściej między 15 a 30 min. testu). Ektopia ACTH: brak wzrostu.

49 Kliniczne podejrzenie Zespołu Cushinga Podwyższony poziom kortyzolu w UFC (w 3 zbiórkach). Brak supresji hamowania w teście DEXA nocnym Podwyższone stężenie kortyzolu w późnowieczornej ślinie Opcjonalnie Stężenie kortyzolu w osoczu o północy Ocena rytmu dobowego kortyzolu Test z DEXA 2 mg i ew. z CRH Nadmierne wydzielanie kortyzolu potwierdzone (Zespół Cushinga)

50 Rozpoznanie (8) TK ew. MRI nadnerczy MRI przysadki Cewnikowanie zatok skalistych Lokalizacja ektopii (TK lub MRI szyi, klatki piersiowej, brzucha, scyntygrafia receptorowa, PET )

51 Pseudo-Cushing Otyłość Alkoholizm Depresja hiperkortyzolemia, UFC NT, Cukrzyca prawidłowy wynik testów hamowania niekiedy objawy hiperkortyzolemii, - enzymy wątrobowe, ustąpienie objawów po zaprzestaniu picia zwykle u pacjentów z głęboka depresją kortyzol, brak hamowania w testach czasem cykliczna depresja u pacjentów z z. Cushinga

52 Stany Pseudocushinga

53

54 Leczenie Adrenalektomia jedno- lub dwustronna, Transfenoidalne usunięcie gruczolaka przysadki, Usunięcie operacyjne guza ektopowego, Leczenie farmakologiczne Hamujące steroidogenezę: aminoglutetymid, metyrapon, mitotan, ketokonazol, Hamujące sekrecję ACTH: analog somatostatyny, walproiniany, cyproheptadyna, pizotifen.

55 Incydentaloma Guz 1 cm wykryty przypadkowo w badaniu obrazowym (USG potwierdzić w TK), Najczęściej gruczolak nieczynny hormonalnie, Inne guzy: gruczolak czynny hormonalnie, rak, guz chromochłonny, przerzuty, rozrost guzkowy, myelolipoma.

56 Postępowanie (1) Ocena charakteru guza (ważne wykluczenie subklinicznej nadczynności nadnerczy i choroby nowotworowej): Fenotypowa Hormonalna 2. Wybór metody leczenia 3. Kontrola długoterminowa Cechy gruczolaka: Rozmiar zwykle do 3.0 cm Okrągły/owalny kształt, wyraźne granice Zwykle homogenna struktura Densyjność do 10 j.h. I faza TK Wypłukiwanie 50% po 10 min. MRI obecne lipidy Wzrost < 1 cm/rok

57 Postępowanie (2) Badanie hormonalne niezbędne: ACTH UFC Test hamowania DEXA nocny ARO, Aldosteron Metoksypochodne w DZM DHEAS, Androstendion (markery raka nadnerczy)

58 Postępowanie (3) 1. Adrenalektomia: Guz czynny hormonalnie Wielkość 4 cm Nagły wzrost Podejrzenie nowotworu 2. Obserwacja: < 3 cm, kontrolne USG lub TK co 3-6 miesiące 3. Adrenalektomia do rozważenia: 3-4 cm, USG lub TK co 3 miesiące

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY. Zalecane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Medycyny Rodzinnej i w dziedzinie Diabetologii

ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY. Zalecane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Medycyny Rodzinnej i w dziedzinie Diabetologii Zasady postępowania w cukrzycy Lekarz Rodzinny ZASADY POSTĘPOWANIA W CUKRZYCY Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011 Zalecane przez Konsultantów Krajowych

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u ponad połowy chorych nie występują

Bardziej szczegółowo

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami.

OPIS BADAŃ. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych związanych z różnymi chorobami. OPIS BADAŃ Pakiet badań PEŁNY obejmuje: Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome

ZESPÓŁ NERCZYCOWY. łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome ZESPÓŁ NERCZYCOWY łac. syndroma nephroticum ang. nephrotic syndrome 1 Definicja Stan kliniczny charakteryzujący się dobową utratą białka z moczem > 3,5g / 1,73 m 2 (>50 mg/kg m.c.) oraz: Hipoalbuminemią

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symquel XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 300 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lysodren 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dexamethasoni phosphas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia

Małopłytkowość immunologiczna. Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Małopłytkowość immunologiczna Praktyczny przewodnik dla pielęgniarek oraz innych członków personelu pomocniczego ochrony zdrowia Spis treści Rozdział 1. Przegląd informacji o pierwotnej małopłytkowości

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ

CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ Grant edukacyjny Merck Institute of Aging and Health POPRAWA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI PRZEZ LEKARZY POZ CUKRZYCA U OSÓB STARSZYCH DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PREWENCJA POWIKŁAŃ MAŁGORZATA KOZIARSKA-ROŚCISZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Lucrin Depot 11,25 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Leuprorelini acetas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SANDOSTATIN LAR 10 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań SANDOSTATIN LAR 20 mg proszek i rozpuszczalnik

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lysodren 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Adam Zakrzewski. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Adam Zakrzewski. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Adam Zakrzewski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach Cukrzyca grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna Wykład Dobór badań laboratoryjnych w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej Copyright by dziku

Diagnostyka laboratoryjna Wykład Dobór badań laboratoryjnych w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej Copyright by dziku Diagnostyka laboratoryjna Wykład Dobór badań laboratoryjnych w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej Copyright by dziku Glikemia obecnośd glukozy we krwi Glukozuria obecnośd glukozy w moczu Glikemia prawidłowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Co-Bespres, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji I. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo