TESTY ENDOKRYNOLOGICZNE Kot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESTY ENDOKRYNOLOGICZNE Kot"

Transkrypt

1 TESTY ENDOKRYNOLOGICZNE Kot Badanie pojedynczych hormonów Tyroksyna całkowita (T4) wyjaśnienie występowania hormonalnych zaburzeń gruczołu tarczycowego np. nadczynności tarczycy, rzadziej niedoczynności. Parametr specyficzny o wysokiej wrażliwości. Kontrola leczenia. <0,9 µg/dl: niedoczynność tarczycy (nieliczne wskazania w literaturze Światowej, do powtórki po upływie 2 tyg.), eutyreoza (inne schorzenia pierwotne) 0,9-2,5 µg/dl: na ogół eutyreoza > 4,5 µg/dl: nadczynność. W przypadku mało znamiennego obrazu klinicznego należy dodatkowo określić stężenie T3 (test supresji) W przypadku zwierząt zestresowanych Kontrola terapii: stężenie T4 powinno znajdować się pomiędzy środkową i dolną granicą normy ft4 wyjaśnienie występowania zaburzeń hormonalnych tarczycy przede wszystkim nadczynności, rzadziej niedoczynności. < 6,4 pmol/l: niedoczynność (pojedyncze doniesienia literatury światowej), ewentualnie eutyreoza (inne schorzenie pierwotne) 6,4-33,3 pmol/l: na ogół eutyreoza. Stężenie ft4 w górnej granicy normy może się także pojawić w początkowej fazie nadczynności. > 33,3 pmol/l: nadczynność. W przypadku braku jednoznacznych objawów klinicznych, należy dodatkowo przeprowadzić test supresji T3. T3 (CLA) Tylko warunkowo do wyjaśnienia zaburzeń hormonalnych tarczycy. Częściej wykorzystywana jako parametr dodatkowy w powyższych chorobach/zaburzeniach. <14 µg/ml: możliwa niedoczynność, ewent. eutyreoza (inne schorzenie pierwotne) lub obecność przeciwciał T µg/dl: na ogół eutyreoza > 65 µ/dl: wzrost aktywności przemiany materii, ewent. nadczynność. Ze względu na ograniczoną wartość diagnostyczną, należy dodatkowo określić stężenie T4 Stężenie T3 we krwi jest zależne od aktualnego stanu przemiany materii. 1

2 ft3 T3 we krwi jest prawie całkowite (99,7%) odwracalnie związane z białkami osocza (białkami transportującymi TBG). Stężenie ft3 jest proporcjonalne do wydzielania T3 i aktywności przemiany materii. W przypadku niedoczynności tarczycy, zarówno zmiany stężenia ft3 jak i całkowitej T3 są na ogół podobne. Pomiar stężenia wolnej T3 jest wskazany w przypadku zmian koncentracji stężenia białek transportujących (gł. TBG) jeżeli u podłoża leży zmiana całkowitej trijodetyroniny. Stężenie TBG utrzymuje się stosunkowo na stałym poziomie. Wyjątek stanowią: ciąża i terapia lekami stereoidalnymi.. W tych przypadkach stężenie wolnej T3 jest prawidłowe natomiast całkowitej trijodetyroniny zmienia się proporcjonalnie do zmian stężenia TBG. Wartość/wielkość K (=współczynnik K) Parametr służący do diagnozy zaburzeń niedoczynności lub nadczynności tarczycy na podst. Stężenia ft4 i poziomu cholesterolu. K 1-40 = prawdopodobnie Eutyreoza K > 40 = prawdopodobnie Hipertyreoza K < 4 = Hipertyreoza Wartość K określa związek pomiędzy koncentracją cholesterolu i funkcjonalnością gruczołu tarczycowego, dlatego też badanie należy przeprowadzać na czczo (min.12 godz.) Kortyzol ustalenie stężenia jedynie tego hormonu jest na ogół mało sensowne, ponieważ sekrecja hormonalna zwierząt predysperowanych do choroby Cushinga charakteryzuje się co prawda wzrostem średniej wartości kortyzolu, nie przekracza jednak wartości maksymalnej. <1-3 ng/ml: stężenie poniżej fizjologicznego zakresu jest spowodowane najczęściej podaniem egzogennych kortykosteroidów ewent. niedoczynność nadnerczy. Diagnozę należy poprzeć ustaleniem współczynnika Na/K lub testem stymulacji ACTH ng/ml: pomimo prawidłowego stężenia kortyzolu, wykluczenie choroby Cushinga nie jest możliwe. W przypadku występowania typowych objawów klinicznych diagnozę należy poprzeć testem screeningowym. > 50 ng/ml podwyższone stężenie kortyzolu nie pozwala na zróżnicowanie stanów stresowych i patologicznych, dlatego też należy dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne (czynnościowe). 2

3 ACTH Parametr pojedynczy, mało specyficzny w diagnostyce M. Cushing. Z tego powodu ma znaczenie jedynie jako dodatkowa wielkość diagnostyczna w przypadkach niejednoznacznych innych parametrów laboratoryjnych lub podczas leczenia. EDTA osocze Znacznie < 4,5: jatrogenny M. Cushing 4,5-0 pg/ml: M. Cushing mało prawdopodobny > 90 pg/ml: niedoczynność nadnerczy w przypadku objawów klinicznych przypominających chorobę Cushinga możliwy jest nowotwór przysadki, stres. Nieprawidłowy transport próbek (za ciepło, brak odwirowania) może być przyczyną sztucznie zaniżonych lub normalnych wartości. Estradiol 17β wyjaśnienie stanu funkcjonalnego jajników, neoplasie (nowotwory) ewent. cysty. Kot: stężenie zależne od cyklu Oestrus: pg/ml Metoestrus: < 20 pg/ml Anoestrus: < 1 pg/ml (wysoce zależne od stanu rozwoju pęcherzyków, pod koniec fazy stężenie wzrasta) Oestrus może bez wyraźnego opadu stężenia hormonu przejść w kolejną fazę metoestrus. Progesteron wykazanie stanu po owulacyjnego. Przed owulacyjnie: < 1 ng/ml Po owulacyjnie: > 1 ng/ml Testosteron Kot (samiec) Kastrat: wnętrostwo surowica, osocze krwi 1 do ~ 8 ng/ml na ogół stężenie < 0,5 ng/ml. W przypadku niejednoznacznych wyników należy dodatkowo przeprowadzić test stymulacji. 3

4 Insulina podejrzenie występowania guzów trzustki (Insulinoma) badania stężenia insuliny należy zawsze przeprowadzać łącznie z określeniem stężenia glukozy. Glukoza < 60 mg/ml >30 mu/ml = guz (insulinoma) 2. Insulina mu/ml = kontrola po 14 dniach 3. Insulina 5-10 mu/ml: = hipoglikemia o innej etiologii. 4. Insulina < 5 mu/ml = występowanie guzu nieprawdopodobne. Dodatkowo można wyznaczyć współczynnik insuliny/glukozy: Insulina (w surowicy: m U/ml) Glukoza ( w surowicy: mg/dl) 30 < 30 = norma: wynik niepewny, powtórka po głodzeniu > 60 = insulinoma wartości fizjologiczne wyznaczono u zwierząt czczych (po 12 godz.) Stężenie tych wielkości podawania pokarmu są zmienione (fałszywe). U kotów przeprowadzane są również rutynowe badania: parathormonu, erytropoetyny, Growth Faktor (w przypadku innych hormonów prosimy pytania kierować do laboratorium). TESTY FUNKCJONALNE Test supresji T3 diagnoza hipertyreozy. 1. pobranie krwi po raz pierwszy: wyznaczenie wartości podstawowych 2. doustne podanie liothyroniny (Thybon ) µg/zwierzę 6 razy w odstępach 8-mio godzinnych. 3. drugie pobranie krwi: 4 godz. po ostatnim podaniu Thybonu ( = po 52 godz. po pierwszym podaniu leku) = wartość supresyjna (=określone) Wartości określone: T4 lub ft4 eutyreoza: przynajmniej 50 % hamowanie sekrecji podstawowej T4. Hipertyreoza: mniej aniżeli 50 %-owe hamowanie sekrecji T4 Wyniki zależne od prawidłowego pobrania leków. 4

5 TEST SCREENINGOWY DEKSAMETASONU (low dose) Potwierdzenie diagnozy klinicznej choroby Cushinga. Wyznaczone parametry: kortyzol: 1. pierwsze pobranie krwi = określenie wartości podstawowej 2. podanie domięśniowe 0,1 (0,015)mg deksametazonu/kg wagi zwierzęcia. 3. kolejne pobranie krwi po upływie 8 godz. od podania deksametazonu = określenie wartości supresyjnej (dodatkowe pobranie krwi po 4 godz. może wskazać spowolnione spowolnione opadanie kortyzolu) Obydwa parametry supresyjne < 10 ng/ml fizjologiczne ewent. subkliniczna postać choroby Cushinga. W przypadku nie pewnych objawów klinicznych należy test powtórzyć po upływie 3 miesięcy lub skorzystać z dodatkowych testów screeningowych. Wartość podstawowa: jedna supresyjna > 10 ng/ml wczesne stadium choroby Cushinga lub przysadkozależny Morbus Cushing. Wartość podstawowa: obydwie wartości supresyjne > 10 ng/ml: Morbus Cushing. TEST STYMULACJI ACTH potwierdzenie diagnozy klinicznej choroby Addisona ewentualnie Cushinga. Określone parametry: Kortyzol 1. pobranie krwi i oznaczenie stężenia podstawowego 2. podanie iniekcyjne 0,125 ng ACTH / zwierzę (preparat Synacthen ) 3. drugie pobranie krwi po upływie godziny o podaniu ACTH określona wartość stymulowana. Morbus Addison/jatrogenny Morbus Cushing: koncentracja kortyzolu po stymulacji < 10 ng/ml (20 ng/ml w przypadku 8% badanych zwierząt). W przypadku niejednoznacznych wyników należy określić współczynnik Na/K. Morbus Cushing: koncentracja kortyzolu po stymulacji nie przekracza potrójnej wartości stężenia podstawowego (wartość podstawowa pomiędzy środkową i górną granicą wartości fizjologicznej) ewent. powyżej 150 ng/ml. nie u wszystkich zwierząt z chorobą Cushinga obserwuje się znaczny wzrost stężenia kortyzolu. W przypadkach niejednoznacznych należy przeprowadzić dalsze badanie screeningowe. 5

6 Współczynnik kortyzolu/kreatyniny w moczu zweryfikowanie podejrzenia klinicznego w przypadku M. Cushing 1. pierwsza próba: mocz poranny pierwszego dnia 2. druga próba: mocz poranny drugiego dnia 3. podanie doustne deksametazonu drugiego dnia: 3 w ciągu dnia 0,1 mg/kg masy ciała 4. trzecia próba: mocz poranny trzeciego dnia. Wynik dnia pierwszego i drugiego: Współczynnik dnia 1 i 2 : < : Morbus Cushin nieprawdopodobny Współczynnik dnia 1 i 2: pomiędzy lub ewent. współczynnik > i < : wynik niepewny = poprzeć dodatkowymi badaniami screeningowymi. Współczynnik dnia 1 i 2 większy od 25: choroba Cushinga prawdopodobna Współczynnik dnia 1 i 2: wszystkie wartości < : Morbus Addison ewent. rozpad wydalanego kortyzolu w moczu lub wydalanie innych metabolitów nie możliwych do określenia. Wszystkie wartości < : rozpad wydalanego w moczu kortyzolu lub innych nieokreślonych metabolitów => należy przeprowadzić dodatkowe testy screeningowe. TEST STYMULACJI HCG ewent. GnRH wnętrostwo (Cryptorschismus) Materiał Wyznaczone parametry: testosteron Lek: Ovogest (HCG) 1. pobranie krwi: określenie stężenia podstawowego 2. dożylne podanie 500IE Ovogestu ( HCG/zwierzę) 3. kolejne pobranie krwi po upływie jednej godz. => wyznaczenie stężenia stymulowanego lub dodatkowe pobranie krwi po 30 min. Ewentualnie: 1. pobranie krwi => określenie stężenia podstawowego 2. dożylne podanie 0,32 µg GnRH Buserelin, Receptal, 3. drugie pobranie krwi po 3 godz. +> określenie stężenia stymulowanego. Kocur ewent. wnętr : po podaniu HCG lub GnRH dochodzi do wyraźnego wzrostu koncentracji testosteronu (u wnęter słabiej) Kocur wykastrowany: koncentracja testosteronu nie zmienia się ewent. obserwuje się jedynie minimalny wzrost. 6

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku!

Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń. Pierwsze ukazało się w 1984 roku, zatem za nami 24 lata wysiłku! Uwagi diagnostyczne i zalecenia odnośnie leczenia boreliozy choroby z Lyme i koinfekcji autorstwa doktora Josepha Burrascano (wydanie XVI, październik 2008) Witajcie! To już szesnaste wydanie zaleceń.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Paweł Zagrodzki U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków WPŁYW NIEDOBORU SELENU NA METABOLIZM HORMONÓW TARCZYCY U DZIECI Z POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Paweł Zagrodzki Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1 WSTĘP Selen został odkryty w 1817 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab

Przewodnik po badaniach. IDEXX Vet Med Lab Przewodnik po badaniach IDEXX Vet Med Lab Tytuł oryginału: Manual Tłumaczenie: dr Jarosław Król Skład: Marcin Morawski MarcinArt Korekta: Ewa Gawlik i Urszula Mazur IDEXX Vet Med Lab, październik 2007

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Blattin News. Numer 3/2012

Blattin News. Numer 3/2012 Blattin News Numer 3/2012 Dlaczego należy szczepić prosięta lub warchlaki przeciwko cirkowirusom świń Zaburzenia okresu międzyciążowego u bydła Hiszpańska Sjesta OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, Spotykamy

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,25 mg ganireliksu

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Atoris, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s.189-214 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im.prof.dr.med.jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Tetrachlorek węgla Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo