RAPORT. Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego"

Transkrypt

1 RAPORT Dostępność szkoleń on-line (na odległość) w zakresie kultury na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego Październik, 2014 r. Strona1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 FORMY DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ ON-LINE... 4 TEMATYKA, CZAS I KOSZT DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ... 5 MOŻLIWOŚCI PRZEKWALIFIKOWANIA PROFIL UCZESTNIKA SZKOLENIA DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ ON-LINE STUDIA ON-LINE Z ZAKRESU KULTURY POZOSTAŁE INFORMACJE PODSUMOWANIE Strona2

3 WSTĘP Celem niniejszego raportu jest zaprezentowanie wyników analizy danych dotyczących dostępności szkoleń on line w zakresie kultury na obszarze województw warmińsko mazurskiego i pomorskiego. Informacje na podstawie, których sporządzono niniejszy raport zostały uzyskane zdalnie (on-line) na podstawie zamieszczanych informacji na stronach, platformach internetowych i serwisach społecznościach. Analizie poddano losowo wybrane placówki szkoleniowe oraz inne podmioty świadczące usługi szkoleniowe: a) wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, b) odnalezione w popularnych wyszukiwarkach internetowych oferujące szkolenia online, c) odnalezione w popularnych wyszukiwarkach internetowych oferujące studia on-line, d) zamieszczające informacje na popularnych serwisach społecznościowych. Łącznie zapoznano się z ofertą ponad dwustu instytucji szkoleniowych oferujących szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line, studia on-line. W raporcie zaprezentowano jedynie analizę danych dotyczących szkoleń on-line oferowanych przez polskie podmioty. Ze względu na różnorodną tematykę i ofertę podmiotów pojęcie szkolenie jest stosowane zamiennie z pojęciem kurs. Zakres działalności kulturalnej jest bardzo szeroki. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Raport prezentuje analizę dostępności szkoleń w zakresie skierowanych do osób i podmiotów zajmujących się różnymi formami działalności kulturalnej, ale w szczególności skierowanych do osób współpracujących lub pracujących w muzeach, bibliotekach, domach kultury, ogniskach artystycznych i galeriach sztuki oraz innych formach działalności kulturowej (np. świetlicach, klubach) zlokalizowanych na terenie województw pomorskiego i warmińskomazurskiego. Strona3

4 Raport nie obejmuje analizy jakości dostępnych szkoleń oraz autentyczności informacji zawartych na platformach i stronach internetowych. Raport został sporządzony w październiku 2014 r. Raport został wykonany na zlecenie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w ramach projektu Culart II dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja FORMY DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ ON-LINE Szkolenia on-line stanowią część usług związanych z ogólnie pojętym e-learningiem, czyli techniką (metodą) nauczania przy wykorzystaniu dostępnych mediów elektronicznych. E- lerning określany jest jako zbiór aplikacji oraz działań mających na celu przekazanie materiałów w formie elektronicznej dotyczące treści edukacyjnych przy wykorzystaniu internetu, intranetu, extranetu oraz innych nośników danych. Do podstawowych form tej metody nauczania należy zaliczyć: zamieszczanie różnorodnych materiałów szkoleniowych (np. poradniki, artykuły, opracowań, raportów itp.), fora dyskusyjne, czaty, webinaria, nagrania audio i video, interaktywne testy i ćwiczenia, szkolenia synchroniczne, bazy danych, on-line suport. Na podstawie analizy danych związanych ze szkoleniami on-line wyróżniono następujące formy przekazywania wiedzy i informacji: podręczniki on-line, prezentacje on line, czat on line z ekspertem w określonej dziedzinie, fora i blogi, nagrania audio i video, platformy szkoleniowe, webinaria, interaktywne testy i ćwiczenia. Oferowane szkolenia różnią się formą, dostępnością, wymaganiami dotyczącymi umiejętności uczestnika szkolenia i również terminem realizacji szkolenia. Ze względu na bogaty wachlarz technologii informatycznych twórcy szkoleń on-line proponują odbiorcom ich oferty szkolenia w bardzo różnorodnej formie i dostępności. Szkolenia on-line według ich dostępności można podzielić na dwie grupy: bez ograniczeń czasowych i z ograniczeniami czasowymi. W pierwszej grupie znajdziemy Strona4

5 szkolenia bezpłatne, które są stale dostępne, mają one formę: podręczników, prezentacji, nagrań video oraz szkolenia płatne do których jest stały dostęp po wniesieniu określonej opłaty. Drugą grupę stanowią najczęściej szkolenia płatne lub szkolenia realizowane w ramach określonych projektów. W tej grupie znajdziemy szkolenia: a) Udostępnione na określony czas (np.: na 2 miesiące od wpłaty lub rejestracji) ale dostępne 24 h bez doradztwa lub z doradztwem eksperta w określonych godzinach. b) Szkolenia synchroniczne polegający na wymianie informacji pomiędzy nauczającym i uczącym się np. przy wykorzystaniu telekonferencji w określonym czasie i godzinach. Powyższy podział jest umowny ze względu na fakt, iż wraz z rozwojem e-learningu i analizą dostępnej oferty szkoleń on-line wszystkie powyższe formy są łączone w różnorodny sposób. W zakresie oferty składanej przez uczelnie wyższe w zakresie kultury oferty łączy się naukę częściowo prowadzoną w siedzibie uczelni oraz część mającą charakter e-learningowy. TEMATYKA, CZAS I KOSZT DOSTĘPNYCH SZKOLEŃ Oferta szkoleniowa skierowana do pracowników i osób związanych z działalnością w zakresie kultury jest bardzo uboga. Oferowane szkolenia są często odpłatne co w kontekście tej grupy zawodowej nie sprzyja jego rozwojowi. Większość tematów szkoleń on-line skierowana jest do przedsiębiorstw i tworzona dla szeroko pojętego biznesu. Szkolenia skierowane do osób związanych z działalnością w zakresie kultury są dodatkiem do podstawowej grupy oferowanych szkoleń. Szkolenia często są realizowane w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską lub projektów realizowanych finansowanych z budżetu państw. Fakt ten wpływa to na tymczasowość oferty. W poniższej Tabeli nr 1 zaprezentowano listę szkoleń on-line obecnie oferowanych na rynku w zakresie kultury. Lista ta nie obejmuje wszystkich dostępnych szkoleń, stanowi jednak ich dużą część. W Tabeli nr 1 znajdziemy między innymi informacje dotyczące zakresu i ceny oferowanych szkoleń. Znacznie bogatszą ofertę przedstawiają instytucje szkoleniowe w zakresie tematyki szkoleń stacjonarnych dla osób i podmiotów związanych z działalnością kulturalną tj. np.: Fundusze na kulturę. Nowa perspektywa ; Aspekty prawne w organizacji imprez masowych; Źródła finansowania projektów kulturalnych; Planowanie projektu kulturalnego; Strona5

6 Nowe media w promocji instytucji kultury; PR w instytucjach kultury; Budżet zadaniowy w instytucjach kultury. W trakcie przygotowania niniejszego Raportu w aktualnej ofercie przebadanych instytucji nie znaleziono w ofercie szkoleń on-line w powyższej tematyce. Tabela nr 1. Szkolenia on-line w zakresie kultury Czas Dodatkowe informacje Czas Dodatkowe informacje Profesjonalny animator kultury https://spe.edu.pl/profesjonalny-animator-kultury-iii-edycja/ Studium Prawa Europejskiego Netto: 312,00 zł Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego, okres realizacji 3 miesiące, Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online. Animator czasu wolnego Henc i spółka Paweł Henc Brutto: 217 zł 52 godziny, dostępne 24 h Nauka indywidualna, szkolenie prowadzone jest poprzez prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne i materiały tekstowe Menedżer kultury Studium Prawa Europejskiego Czas Informacje dodatkowe Netto: 347 zł (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego, okres realizacji 3 miesiące, Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online. Kursy dla organizatorów animacji: - Hotelowe rewolucje, Strona6

7 - Psychologia eventów - Balonowe kreacje, - Tańce animacje https://spe.edu.pl/specjalista-ds-zamowien-publicznych-2015-ii-edycja/ STAGEMAN Group Sp. z o.o. Brutto: 123 zł Czas - Informacje dodatkowe Szkolenie indywidualne Szkolenia z zakresu edukacji artystycznej dla nauczycieli placówek z zakresu kultury CENSA - Czas Informacje dodatkowe szkolenia Czas szkolenia uzależniony od zakresu szkolenia W ramach szkolenie istnieje: dostęp do materiałów dydaktycznych, kontakt z e-nauczycielem i innymi uczestnikami z grupy za pomocą forum dyskusyjnego, czatu oraz poczty elektronicznej. Wiedza jest sprawdzana za pomocą testów lub prac pisemnych, ale wcześniej można sprawdzić samodzielnie swoje wiadomości dzięki selftestom uzyskując informację zwrotną. Grupy około osobowe. Kursy dla bibliotekarzy i nie tylko dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Głęboki Internet (bazy danych i możliwość jego przeszukiwania) Poradnik prawa autorskiego Redakcja publikacji elektronicznych, Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Czas - Informacje dodatkowe - Kultura języka polskiego Strona7

8 Polski Uniwersytet Wirtualny zł brutto Czas - Informacje dodatkowe - Psychologia Eventów Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś 97 zł brutto Czas - Informacje dodatkowe dostęp na 365 dni Bajkoterapia, czyli terapeutyczna rola bajek AP Edukacja 99 zł brutto Czas - Informacje dodatkowe - Kultura i sztuka Bezpłatne Czas - Informacje dodatkowe Źródło: opracowanie własne Indywidulane Strona8

9 Wszystkie wymienione szkolenia w Tabeli nr 1 są dostępne na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Instytucje funkcjonujące w obszarze działań w zakresie kultury zlokalizowane na terenie województw pomorskiego i warmińsko mazurskiego mogą również wykorzystać szkolenia on-line mających charakter ogólny. W Tabeli nr 2 zaprezentowano wyniki analizy danych do przygotowania niniejszego Raportu. W Tabeli tej zawarto oferty szkoleń on-line z różnych dziedzin funkcjonowania każdego podmiotu. W Tabeli tej zawarto tematykę dostępnych szkoleń on line, z których również mogą skorzystać podmioty funkcjonujące w zakresie kultury, przenosząc zdobytą wiedzę na potrzeby swojego środowiska. Tabela nr 2. Szkolenia on-line Tematyka szkolenia Przykładowe strony on-line Szkolenie/kursy z rozwijania umiejętności komputerowych i korzystania z nowoczesnych technologii https://www.seka.pl/online Szkolenia językowe Szkolenia umiejętności miękkich Szkolenia z zarządzania jakością Szkolenia z zamówień publicznych Źródło: opracowanie własne Strona9

10 W powyższej Tabeli zawarto jedynie przykładowe możliwości dotarcia do szkoleń on-line. Forma doskonalenia zawodowego poprzez e-learning stale się rozwija i specjalizujące się w tej dziedzinie podmioty rozszerzają swoją ofertę. Ceny szkoleń uzależnione są od tematyki szkolenia, okresów i organizatorów szkolenia. MOŻLIWOŚCI PRZEKWALIFIKOWANIA Kursy i szkolenia odbywające się on-line dają możliwość przekwalifikowania się przez osoby rozpoczynające pracę w zakresie kultury. Obecnie system ten nie jest rozbudowany, jak wskazują powyższe informacje dotyczące tematyki szkoleń on-line. Większość szkoleń zakończone jest otrzymaniem przez uczestnika szkolenia zaświadczenia bądź certyfikatu świadczącego o uczestnictwie i zakończeniu. W zakresie przekwalifikowania zawodowego w zakresie kultury najczęściej jednak oferowane są tradycyjne formy kształcenia tj. związane z nauczaniem w siedzibie danego podmiotu bądź w siedzibie placówki. Można jedynie zauważyć trend wśród uczelni wyższych łączenia zdalnej nauki z nauką w siedzibie uczelni (http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/20). PROFIL UCZESTNIKA SZKOLENIA Profil uczestnika szkolenia on-line w zakresie kultury uzależniony jest od tematyki szkolenia i stopnia zaawansowania szkolenia w danej dziedzinie. Do podstawowych cech uczestnika szkolenia należy zaliczyć przede wszystkim: podstawy obsługi komputera w tym biegła umiejętność posługiwania się klawiaturą i myszką, a także jednym z edytorów tekstu. umiejętność obsługi i posiadanie skrzynki (np. wykorzystywanie szkrzynki do rejestracji, przesłanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej itp.), właściwa organizacja czasu pracy, umiejętność rozumienia czytanego tekstu, umiejętność wykorzystania narzędzi internetowych, systematyczność i samodyscyplina. Strona10

11 W szkoleniach w zakresie kultury w profilu uczestnika szkolenia wymaganym minimum jest wykształcenie średnie. Na jednej z platform szkoleniowych (www.e-sgh.pl) został zawarty test predyspozycji i przygotowania do uczenia się on-line. Odpowiadając na pytania zawarte w teście można dowiedzieć się czym jest e-learning, czego możesz oczekiwać po tej formie kształcenia oraz co powinien dać z siebie uczestnik szkolenia aby było ono skuteczne. Test ten jest bezpłatny dlatego istotne znaczenie ma fakt, iż aby osoba która pierwszy raz styka się ze szkoleniem on - line taki test przeszła. W przypadku szkoleń na poziomie zaawansowanym niezbędna jest znajomość różnorodnych technologii i doświadczenia zawodowego, jednak większość szkoleń ma charakter intuicyjny. DOSTĘPNOŚĆ SZKOLEŃ ON-LINE Analiza dostępnej oferty szkoleniowej pozwoliła wskazać, iż zaledwie 17% podmiotów (przebadana próba 36 placówek oferujących szkolenia on-line) w swojej ofercie prezentuje szkolenia z zakresu kultury, co obrazuje wykres nr 1. Wykres nr 1. Zestawienie podmiotów oferujących szkolenia on-line 17% szkolenia w zakresie kultury pozostałe szkolenia 83% Źródło: opracowanie własne na przebadanej próbie 36 podmiotów świadczących szkolenia on-line Strona11

12 Analiza dostępnych informacji on-line wykazała dostępność określonej tematyki szkoleń uzależniona jest od różnych aspektów. Jednym z nich jest możliwość dofinansowania szkoleń ze środków Unii Europejskiej czy też z budżetu państwa bądź samorządu. Jednak fakt ten wpływa na doraźność proponowanych szkoleń. Na dostępność szkoleń ma również wpływ wysoka rotacja instytucji szkoleniowych i krótkookresowość oferowanej tematyki szkolenia. Dofinansowania do szkoleń wpływają na pojawienie się szerokiej oferty szkoleń oraz mają na ich dostępność. Przykładem są kursy dla bibliotekarzy organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostępność do szkoleń najczęściej nie jest ograniczana zasięgiem terytorialnym, chyba że jest skierowana do szczególnej grupy odbiorców. Przykładem może być tworzenie platformy jedynie dla studentów danej uczelni i stworzeniu na tej platformie kursów doszkalających. Dostęp mają wówczas jedynie osoby z określonej grupy. Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędny jest dostęp do Internetu pozwalający na pobranie odpowiedniej ilości danych i obsługi odpowiednich technologii. STUDIA ON-LINE Z ZAKRESU KULTURY Oferta uczelni wyższych w zakresie kształcenia w tematyce kultury, prowadzonego w formie on-line jest dość uboga. Analizy dokonano na próbie 30 uczelni i ich oddziałów oferujących kształcenia na kierunkach związanych z kulturą. Zaledwie 5 uczelni posługuje się platformą e-learningową w procesie kształcenia, stanowi to ok. 17% badanych uczelni. Na wykresie nr 2 zobrazowano stosunek oferty kształcenia tradycyjnego do kształcenia z wykorzystaniem platformy on-line, o tematyce kultury. Wykres nr Studia w zakresie kultury Studia on-line w tematyce kultury Źródło: opracowanie własne na przebadanej próbie 30 uczelni prowadzących studia z zakresu kultury Strona12

13 Największą ilość studiów on-line z zakresu kultury ma w swojej ofercie Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Uczelnia ta proponuje: 1. studia licencjackie o kierunku kulturoznawstwo (specjalizacja: animacja teatralna i upowszechnianie kultury, internet i komunikacja medialna, kultura popularna, menadżer kultury) studia podyplomowe o kierunku kulturoznawstwo 3. studia podyplomowe o kierunku zarządzanie kulturą - Pozostałe Uczelnie posiadające w swojej ofercie studia podyplomowe z zakresu kultury prowadzone z zastosowaniem e-learningu, to: 1. Instytut Kulturoznawstwa UMCS studia Wiedza o kulturze 2. Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu studia Kulturoznawstwo Centrum Kształcenia Podyplomowego studia Zarządzanie kulturą 4. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi studia Art. Directing, Wiedza o kulturze oraz Zarządzanie w kulturze. Pośród wyżej wymienionych uczelni wszystkie z nich prowadzą studia w trybie niestacjonarnym. Kandydat tego rodzaju doskonalenia musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. Oferta studiów kierowana jest to osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu kultury, jej problematyką oraz organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Studia przygotowują w obszarze teoretycznym do rozpoznawania i analizowania zjawisk kultury współczesnej (często ujmując tematykę mediów), jaki i w obszarze praktycznym umożliwiając poznanie form nowoczesnego organizowania eventów kulturalnych i pozyskiwania na nie środków finansowych. studiów on line uzależniony jest od czasu trwania studiów, ich charakteru (studia licencjackie, studia podyplomowe) oraz prestiżu uczelni i kadry, wynosi on od 1 500,00 zł do 5 800,00 zł Studia zazwyczaj są prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 75% zajęć prowadzonych jest w Strona13

14 formie e-learningowej, a pozostałe 25% zajęć odbywają się w tradycyjnej formie zjazdów organizowanych weekendowo. W ofercie badanej próby nie znaleziono studiów z zakresu kultury prowadzonych w pełni on-line. POZOSTAŁE INFORMACJE Branża związana ze szkoleniami on-line jest częścią szerokiej dziedziny związanej z e- learningiem. Obejmuje ono szkolenia, kursy, poradniki (www.e-pik.prawodlapraktykow.pl, fora (www.platformakultury.pl/dyskusja/), blogi (www.obszary.com/category/kultura/), tematyczne strony internetowe (www.kadrakultury.pl/artykuly/320-obserwatoria-kultury.html, platformy szkoleniowe, studia online oraz technologie dające możliwości zdobywania wiedzy on-line. E- learning wciąż się rozwija. Ze względu na stały rozwój liczby tematyki szkoleń związanej między innymi z działalnością w zakresie kultury można odnaleźć wiele informacji związanych ze szkoleniami on-line w interesującej nas dziedzinie na takich stronach jak: czy też nawet Wiele podmiotów oferujących szkolenia on-line tworzy szkolenia na zamówienie (www.censa.pl). Możliwość ta pozwala na ograniczenie kosztów związanych z szkoleniem indywidualnym w określonym miejscu. Na popularnych serwisach społecznościowych można zaobserwować zjawisko tworzenia się grupy, które wspólnie zamawiają określoną tematykę szkoleń bądź dzielą się kosztami dostępu do określonej platformy (www.facebook.com/groups/ /?fref=ts). Mają one często charakter mniej formalny ale pozwalają na wypracowanie wspólnych oczekiwań. W ofercie dotyczącej kształcenia on-line znajdziemy również propozycje uczelni wyższych dotyczące studiowania łączącego zajęcia w siedzibie uczelni z zajęciami w formie zdalnej. Przykładem takiej formy nauczania są oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny (http://www.puw.pl/pl) studia I stopnia o specjalnościach: Kulturoznastwo lub studia podyplomowe: Zarządzanie kulturą i Wiedza o kulturze. Uczelnie wyższe w zakresie kultury w fromie kształcenia on-line Strona14

15 PODSUMOWANIE W Raporcie zaprezentowano wyniki analizy danych dostępnych on-line związanych z tematyką szkoleń on-line w zakresie kultury osiągalne na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Szkolenia on-line oferowane osobom pragnącym wzbogacić swą wiedzę dzięki e- learningowi w zakresie kultury a w szczególności kadrze instytucji działających w tej dziedzinie mają do dyspozycji ubogą ofertę szkoleń dostępnych zdalnie. Podmioty organizujące szkolenia on-line wykorzystują wiele różnorodnych form nauczania, zaczynając od poradników i prezentacji, poprzez interaktywne zadania i ćwiczenia, nagrania video a kończąc na telekonferencjach. Dostępność szkoleń jest różnorodna, są szkolenia dostępne w określonym czasie, ale i również poprzez 24 h. Dostępność szkolenia uzależniona jest od wielu aspektów w tym między innymi od formy, grupy docelowej, a także od udziału eksperta. Większość proponowanej tematyki szkoleń ma charakter ogólny i w przeważającej części skierowana jest do przedsiębiorstw. Wiele tematów, w których kształci się specjalistów z zakresu działalności w kulturze mają formę tradycyjną (np. w siedzibie instytucji szkoleniowej) i nie znajdziemy ich w ofercie kształcenia na odległość. Szkolnictwo wyższe również nie posiadaja w swoje ofercie wielu form kształcenia w zakresie kultury prowadzonej on-line. Zauważono również, iż wiele szkoleń ma charakter tymczasowy lub jest związany z realizacją projektów współfinansowanych z UE lub budżetu państwa. Wpływa to na fakt, iż niektóre z dostępnych szkoleń są bezpłatne lub ich cena jest niższa od ceny rynkowej. Rynek e-learningowy znacznie się rozwija. Badania związane z tym rynkiem wskazują, iż e-learning jest coraz bardziej popularny. Dostęp publicznych placówek do Internetu (w tym instytucji z działalności kulturalnej) zwiększy zapotrzebowanie na szkolenia w zakresie kultury w formie zdalnej. Wpływ na to ma również rozwój wykorzystywanej technologii. Zwiększa się liczba dostępnych szkoleń, ich rodzaju i tematyki. Rozwój szkoleń on-line jest widoczny również w serwisach społecznościowych, a także stają się one alternatywą do szkoleń prowadzonych w tradycyjnej formie. Strona15

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersytet Mikołaja Kopernika Maciej Pańka Kraków 2011 Zaplecze techniczne do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Wsparcie dla zajęć realizowanych w formie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Założenia Projektu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze

Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Regulamin kursu fundraisingu dla organizacji prowadzących działania strażnicze Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa cele i zakres kursu fundraisingowego realizowanego przez Fundację Akademia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi mianowanemu jest: Posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu

ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu ICT w administracji publicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu ICT w administracji publicznej Kod przedmiotu 11.9-WH-ZDP-ICT Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 204/205 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o.

Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Standard Usług Rozwojowych Prymus sp. z o.o. Lp. Nazwa standardu Części składowe standardu Wskaźniki i dokumenty poświadczające spełnianie standardu 1. Zarządzanie usługą rozwojową 1. Firma publikuje informacje

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Agenda. Cel prezentacji

Agenda. Cel prezentacji Narodowy 2.0 Agenda Cel prezentacji Narodowy 2.0 Partnerzy programu Dlaczego e-learning? Co w Narodowy 2.0? Jak wygląda nauka z Narodowy 2.0? Zasady uczestnictwa Jak dołączyć? Dlaczego my? O Funmedia Nasze

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji

Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji Witamy w Ośrodku Rozwoju Edukacji KIM JESTEŚMY Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu.

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu. Jerzy Berdychowski JERZY BERDYCHOWSKI INFORMATYKA INFORMATYKA W W TURYSTYCE I REKREACJI Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu I REKREACJI AMADEUS Selling Platform Materiały do zajęć z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo