Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 óó ±»µ ± ²»ô ² ¼ ± µ±² ± ¾«¼± ² ½ ±¹- ²»¹± ððóêèî É Ø± éîñíí»ó³ æ ² ±à¹±îò» òøð îî êîëóìðóèë µ±³òðêðîóïçðóêîì Ò Ð ëîéóðïëóêêóèí Ð ±»µ ¾«¼± ²±ó µ±² ½»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½» «ô ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ² ½ Þ» ² ô «ò Ù bałowskiej 23/25 w Warszawie ½ Š µ± ½»²» ² ÒÉÛÍÌÑÎ Š Æ µł ¼ Ù± ±¼ ± ² Ò» «½ ±³± ½ ³ Ü» ² ½ Þ» ² Óò Í ò É å É «ò Ù ¾ ł± µ îíñîë ³ ² µ± ² «ò ±¼ ¼ «³ ¾ ² Projektował mgr in ò ½ ò ÐÞ ¾«¼± ² Ô»½ Õ± ±² îíëð ñ êí ³¹ ² ò ½ ò Û Õ² º» µ Ü ½»»½ îððè

17 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ÆßÉßÎÌÑ ÑÐÎßÝÑÉßÒ ßæ ËÐÎßÉÒ ÛÒ ß ÐÎÑÖÛÕÌßÒÌMÉ ÑÐ Í ÌÛÝØÒ ÝÆÒÇ ÎÇÍËÒÕ ï Ñ»² ½ ó îò Í «½ ïæëðð íò Î «¾«¼± ²» «ïæïðð ìò Î «¾«¼± ² ïæïðð ëò Î «¾«¼± ² ïæïðð êò Í«º ±¼» ±²»µ ±» ïæëð éò б ¼ µ ½» ³ ½ ² µ µ ½ ±¼±» ïæëð 8. Posadzki ceramiczne podłóg 1: Wykładziny dywanowe rzut parteru 1:100 ïðò Wykładziny dywanowe rzut I pi ïæïðð ïïò Wykładziny dywanowe rzut II pi ïæïðð 12. Malowanie i okładziny ½ ² ó «ïæïðð 13. Malowanie i okładziny ½ ² ó «ïæïðð 14. Malowanie i okładziny ½ ² ó «ïæïðð 15. Zespół sanitarny 1:50 / 1:25 Æò É µ ¼» ² ² ½ ø ³»²² ó ïêò É ½ ²» ««± ² ± ±»»² ± ½ ïæëð ± »µ ½ ²»¹± Š ± ±³ Š ïéò É ½ ²» ««± ² ± ±»»² ± ½ ïæëð ± »µ ½ ²»¹± Š ± ±³ Š ïèò É ½ ²» ««± ² ± ±»»² ± ½ ïæëð ± »µ ½ ²»¹± Š» ïçò É ½ ²» ««± ² ± ±»»² ± ½ ïæëð ± »µ ½ ²»¹± Š ± îðò É ½ ²» ««± ² ± ±»»² ± ½ ïæëð ± »µ ½ ²»¹± Š ± ÒÒÛ ïò ²º± ³ ½» ¼± ò ½» ³ µ Ò± Ù ô» Í ±²» Ô º» îò ²º± ³ ½» ¼± ò ½» ³ µ Ñ ±½ ²±ô» ²»²½ íò Ü ²»»½ ² ½ ²» «º «ß ³ ±²¹ ô» Ý «î

18 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ïò Ü ²» ±¹- ²» ïòï ÐÎÆÛÜÓ ÑÌ ÝÛÔ ÑÐÎßÝÑÉßÒ ß ÑÐ Í ÌÛÝØÒ ÝÆÒÇ Przedmiotem opracowania jest szczegółowy dobór materiałów i kolorystyka wn ±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ ²»»ô» ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ¼ Ü» ² ½ Þ» ² ô «ò Ù bałowskiej w Warszawie. ïòî ÐÑÜÍÌßÉß ÑÐÎßÝÑÉßÒ ß Æ»½»²» «³± ²» ±»³ ²»² ½ ¾«¼± ² ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ ± ¼ ±²» º ³ Ó ± Ð ±»µ îððë ±µ«projekt adaptacji i nadbudowy kotłowni na budynek ¾ «± µ±² ² ïçêé ±µ É µ» Þ «± Ð ±»µ - Þ«¼ò ѹ- ²»¹± Ë ¹±¼² ±²» Ë µ± ² µ»³ ± ±²± ²» ± zania funkcjonalne, budowlane i materiałowe Wizja lokalna i inwentaryzacja własna stanu istnie ½»¹± ïòí ÆßÕÎÛÍ ÑÐÎßÝÑÉßÒ ß Ò ²»» ± ½± ²» ²± ¼±µ«³»² ½»½ ² ½ ² w zakresie architektury słu ½ ¼± µ±² ² ½»³±² ± ½ ² ½ µ± ½»²»³ ² ò ïòì ÜßÒÛ ÑÙMÔÒÛ ÞËÜÇÒÕËæ б» ½ ² ¾«¼± ¾«¼ ²µ«ó ±µò ììðôî ³ î б» ½ ² «µ± ½ ò ²»³²» ¾«¼ ²µ«ó ±µò çèëôðë ³ î Õ«¾ «¾«¼ ²µ«øÐÒó ÍÑ çèíêæïççé ó ±µò êççé ³ í É ±µ± ¾«¼ ²µ«±¼ ± ò»»²«¼± µ»² ½ ïïôíî ³ 2. Zało»² ±»µ ±» É - ² trz obejmuje zasady doboru materiałów wyko ½»² ± ½ µ ½ µæ okładziny ½»²²» ø º ¾ ô ½» ³ µ ô ²µ ô ±¼¾± ±» ô okładziny posadzkowe ( ceramika, wykładziny dywanow» ô «º ±¼» ±² ô ± µ ¼ ± ±µ»²² ø» ² ² ô»» ² ²»ô ½ ²» ¼± ±»»² ô µ± ± µ ³»¾ ¾ «± ½ ô ¾ «¼ µ µ ½ ±¼±» íò Í ² ²» ½ Þ«¼ ²»µ ô ¾ ¼ ½»³»³ ± ½± ² ««± ²» É» ô ¼» ² ½ Þ» ² ô «Ù bałowskiej 23/25. Stan istniej ½ ± ²± ½ ½ ó ¾«¼± ²» ìò Ý ½ ¾«¼ ²µ«²» ±¼»¹ ½»»³±² ± Õ±²¼ ¹² ½» ±¼»³²» л Š ±³» ½»² µ ± µ ± ó ±µ±» ¾ «±» ² ³± ²» º ³»» ² trznej wraz z zespołem sanitarnym ( poza ³ ² «º «±¼» ±²»¹± ¼± ± ²»³ ¼ ¼± ²±»¹± ± ±³«± ¼ µ ó ± ¼ µ ±³ò ² ðè ó ½ «³ tro pokoje głównej ksi ¹±» ø í ±µ±» ± -½ ³ ² ¼» ² ² ½ ± przedpokoju doł czonego do zespołu pokoi po nowej lokalizacji ½ ² Zespoły sanitarne na I i II pi» ø ± ³ ² ¼» ² trznych zespołu ) ëòí ² ²» ½ µ± ½»² ² ½ ½ ±¼»¹ ½»»³±² ± æ í

19 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² бµ±» ¾ «±» ± ½ ²»½ ² ½ ² æ бµ±» ¾ «±» ¾«¼ ²µ«øîóí ± ±¾±» ò ó Posadzki - wykładziny PCV - stan»¼² ó ciany tynki słabe, wielokrotnie malowane stan»¼² ó л ±µ»² µ±» ½«½ ² ø ± -½» - µ±²¹ ±³» «±µ± ½ Ü»µ ± - Š ²» ±¼»¹ ½ ½ ³ ²» ó Ü ó» ² trzne drewniane, płytowe, pełne, malowane farb ±» ² na kolor biały. Cz ¼ wymienionych pełne, kolor biały, niejednorodna st µ ò Í ² ¼ ô ± ±³ wymienionymi, ogólnie zły. Cz ±µ± ³ - ²» poł ½»²» ³ ¼ ±¾ ¼ ³» ² ² ³ ô ±¾»½²» ¼µ± «² ³ ø ¾«¼± ²» «¾ ±²» ³»¾ ³ ò б ¼ ³ ²¼ ¼± ³ ¾«¼ ²µ««drzwi specjalne - antywłamaniowe (serwerownia), wygłuszone (zarz ¼ ½ ±³» ½»² ¼± ± ³- ²¼ ¼«² ½ ø µ ±²» ô ÐÝÊ Õ±³«² µ ½ ± µ µ ½ ±¼±»æ ó б ¼ µ µ± ó µ±» ²» ¼ ± ²» ± ½ ó ciany tynki słabe, wielokrotnie malowane ( olejne lamperie ) stan zły. ó Ѽ¾±» ² ½ ² ½ ¼» µ ³ ± ²» ó Í ± ²» µ± ½ ±²» µ± Š «¾ µ ² ²» ô ² ²» ¼± ½ ó Þ «¼ ±» ³ ± ²» ±» ²±ô ±½»³ ÐÝÊ ó Õ ³ µ ½ ± «²»» Š ± ³ ± ² ±» ²±ò ó Ù» ² µ» ²»ô»¾» µ±»ô ø ²» ±¼»¹ ³ ²» Í«º æ Ò» «º ²± ¼± ² ½ płyt panwiowych b ¼ cych stropodachem uło ±² ½ ¼µ«ô ¼±½ ² ³ ebrami głównymi i po»¼² ³ ò É ½ ½ ±³» ½» «º ±¼» ±²»ô ±»ô ² ²» ¼± ½ ò Ò «º ½ ± ±»»² ±» ± ½ - - µ ³ ± ³ ø µ ± ½ Í ² ±¼»¹ ½»»³±² ± æ ½ ²µ µ ¾ ² ³«± ²»ò Ó µ «powe z dolnopłukiem. Drzwi wej ½ ±»» ±µ± ½ èð½³ô ¼ ¼± µ ¾ ²» ±µ± ½ éð½³ò É µ» ciany wyło ±²» ¹ «¼± ±µ± ½ îôð ³ µ± ±» ³» ² ³ò б ¼ µ» µ± ò л ³ ± ² µ± ±» ¾ łym. Stan techniczny dostateczny. êòý µ» µ ± materiałowych zasady ogólne Zało»²»³ ½»µ ±² ½ ² ³» ±»²»»¼²±»¹± ½ µ» «² ¼ ±³» ½» ¾ «± ½ ±»¼²± ± ³ ½ µ»» µ±³«² µ ½ ±²± ± ±³ ò ܱ ½ ½ ±»»³±² ¼± ne sprawiły zbyt du - ²± ±¼²± µ± ½»² «±³» ½» ò Ö»¼²±½» nie zły stan»½ ² ½ ² µ º µ» ¼± ³ ² ò б²» µ» ±»µ ³±² «½ ±¼ í µ±²¼ ¹² ½» ¾«¼ ²µ«ô µ ¼ ² ½ ± ¼ ¾ ¼» ± ±¼ ¾² µ± ± µ ¼±½ ² w wykładzinach podłogowych pokoi oraz kolorze ½ ² µ± ò Õ±³«² µ ½ ² ±³ ¾ dzie elementem ł ½ ½ ³ µ± ± ½ ²» µ» µ±²¼ ¹² ½»ò Õ± ± ½ ² ±µ± ±»»³»² ¼±¼ µ±»¹± ±»² µ ±²±» ±µ² ½ ± µ± ± µ ± µ ¼ ±» ³»¾ ó ¾ ¼ ¼²± ½±²» ¼ µ ½ ±µ± ò Klatki schodowe na całej wysoko ½ ±»µ µ± ½ ±²»»¼²± ³ µ± ±» ¹» «ø ± ²» ±¼» ô ¼ ½ ²»¼²±» µ± ± ½» º ¾ ò Õ± ±»² ¼±¼ µ ³ ½ µ» ½ ² ³ ¼ ¼ ²» µ±²¼ ¹² ½ ± ¾ ¼» ² µ± ½ µ ¼» µ±²¼ ¹² ½ ò cianka działowa do sanitariatów - kabiny ust ±» ³ µ» Š»³± ô б¼ ¹ ¼»³ konstrukcyjnym jest to moduł samono ny, konstrukcja z kształtowników aluminiowych, tec ²± ±¹ ÐÝÊò Materiał osłonowy to twarde płyty wiórowe o gr. 18 mm, laminowane trwał ô ±¼ ± ² ² ¹± ± ² ½ ³» ³ ²± Õ dzie płyt tworz ½ ½ ½ ²µ ± ±²» na gł ¾±µ± îð ³³ ²±¼± ² ³ «¾ µ» ± ² ³ ±º ³ «³ ² ± ³ ô» ½± µ±² «µ½ ½ µ» ±µ ì

20 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ²± ½ ô»µµ± ½ ±¼ ± ²± ½ ² ¹± ½ ± ² «±µ ½ ± -»» ½ ² ½ ò Õ± ± µ ¼± ± ² ¼± ² Š µ»³ ¾ б ¼ µ - w pokojach biurowych wykładzina igłowana, dywa²± ± ó µ±» ±¼» ½ ±¼- Š ¹» ² «² ó ½ ±¼ ø ± ²» Š ± ² ½» ¹» «º ³ ó ² Š» µ± Ì ²µ É ±µ± ½ ¾ «± ½ ² µ± ½ ²» ½» ²µ ¼± ² ò Ð ±»µ ± ²» ²µ ¹ ±» ¹»¹ «² ½ ² ½ ³«± ² ½ ò Ò»» ± «¼± ± ò îôð ²µ µ ³ ½ µ± ¾ ¼ ½ µ±² ²«½ ²» ½»¹± ± ² ± «µ ± ³ ò É µ± «²µ ²» ½ ± ²»ò W sanitariatach tynki z płyty g-k wodoodpornej (zie ±²» ô ² cianach nowoprojektowanych tynki z płyt ¹óµ zwykłych. Ó ± ²» ó ±µ±» ¾ «±» ± µ±³«² µ ½ ½ ² ²µ± ²» ³ ± ²» º ¾ ³»µ ± ³ Í«º ó ±¼» ²»ô ±»ô êð êð ½³ ± ±¼ ±²» µ± ½ ø º ± ²» µ dzie płyt ) Ѽ¾±» - korytarze wzdłu odboje z wykładziny ochronnej z ½ ² ± ½ ó» ò îë½³ л - pokoje parapety nakładkowe z konglomeratu, wys ½» ïë ½³ ± ½± ½ ² ø µ± ± µ» ²» ½» ±µ± ½ Ü»µ ± - ² okładzina z płytek ceramicznych ciennych do pełnej wysoko ½ ô ±¾«¼± ±²- kanalizacyjnych płyt ¹óµ œ» ±² z otworem rewizyjnym zamykanym płytk ½» ³ ½ ² «½»³ô ± ¼ ±² na magnesach ( lub drzwiczkami w kolorze białym ²²» б»»³»² ³ µ± ½»² ±»µ » ³ ² ± µ ¼ ±» ò Ò»«²» ¼ ³ ¼ ±µ± ³ ô ± ± ² zabudowane płyt ¹óµò É ³ ²» ±¼»¹ ¾ «¼ ½ ±¼- µ µ ½ ±¼±» ² ²±» ²» ¼» ²» ò Ð ±»µ do wszystkich okien osłony w postaci «±²± ½ µ± ±» ²»¹± ¾» «µ± µ± ± «²»«²»¹± ò Ð ±»µ ²±» ±»»²» Š ±¼ ¾² ³ ± ½± ² »µ ½ ² ³ò èò б ¼ µ ¹» «µ±³«² µ ½ Płytki gresu klejone na ²» ce podło»ò ܱ µ± czenia posadzek w korytarzach, hallu głównym oraz µ µ ½ ±¼±» «yto płytek gresu Dodatkowo płytk ¹» «µ± ½ ±²± ±³» ½»² ±³±½² ½»Šô ±³ò ÈÛÎÑ ± ±³ò ±½ ²» ²»»ò Í ± ¹» ± ¼«ej wytrzymało ½»¼²± ±¼² ³ ¹ ¼» ø ò Ì»½ ²± ±¹ œº«¾±¼ Œ ó patrz zał ½ ² µ ó ½± e płytki te mo na układa ¼± ± ² ³ µ» «²µ«³ ±²» ¹ ¼ ² «²»¹± µ ³»² ò Æ» ¹ ¼ ² ²» ½ ½»³±² ± ² na parterze ( kasy i hol kasowy układ w karo ) ¼±¾- płytek na parter opierał si na dopasowaniu kolorystycznym płytek u ½ ± «µ ± ³ Š ± ± ± ² ±»²» enia jednorodnej stylistycznie cało ½ ò Płytki na podestach schodów oraz głównym hallu z pasem płytek układanych prostopadle do ½ ²ô rodek wypełniony płytk układan ±¼ µ»³ ìë ± ² ô» ò ²² ³ µ± ±» µ± ± ² ³»² ò ܱ µ± ½»² ½ ±¼- «yto płytek specjalnych stopnic z ryflowanym obrze»³ò Ò ½ ±¼ ½ «± ± ² ½ ± ³ ½ íð êð½³ò É µ» ½ ² ² µ«± ¼ µ z gresu wyło one płytk cokołowa wys 8cm. Dotyczy to równie ½ ² ± ² ½ ± ± ½ µ- ± ² ò Kolory, wymiary i dane techniczne płytek Ý» ³ µ Ò± Ù» Í ±²» Ô º» Ò «ô wym. 40x40 cm, cokół 8x 40 cm, stopnice schodów 30ôêð ½³ л ± æ ±¾» a i cokoły ( br ÍÔ ðê ±¼»µ ø ² µ»³ ÍÔ ðî ± ±¾» a i cokoły ( ziele ÍÔ ðç ±¼»µ ø ² µ»³ ÍÔ ðî Ë ¹ æ É»¼ ±²µ«µ±² ±¾² enie posadzki ( zagł ¾»²»» ²» ±¼ ¾± «½» ½ µ Š ïì Š îî ³³ ± ¼ ½» ½ µ ± ±² ½ ± µ ±»ô ± ¼ ±²» ±º ½ ²± ² ½ ¹»¾ µ ³ ½ ½ cymi. Wycieraczka o wym. 120 x 120 cm (moduł płytk ë

21 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² çò б ¼ µ ciany sanitariatów z płytek ceramicznych Płytki ceramiczne cienne i podłogowe jednokolorowe, a rozwi zanie polega na wykorzystaniu całych płaszczyzn kolorystycznych. Kolory, wymiary i dane techniczne płytek Ý» ³ µ Ñ ±½ ²±» ²»²½ ô wym. 20x20 cm, cokół 8x 20 cm, ² ± ½ ²ô ±» ² ¼ ¼ ³ ±µ²»³ô ¹ º» Š ø ¾ ÓÑÝÝß płaszczyzny ½ ² Š ø ² µ»³ ÛÝÎË Zasady układu na rys. nr 15 UWAGA DLA WSZYSTKICH OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCHæ Ò µ ¼ ½» ² ² ½ ± µ± czeniach okładziny stosowa ±º» ² ± ²» µ± ½»² ±» ÐÊÝø «¾ º± styk płytek pod k»³ ìë ± ² ò Ð ±º ± ²»² ¾ ¼±¾ ² ¼± ¹ «¾± ci płytki tak, aby licował z płytk ±¾«µ» «²µ ½ ò É ² ± ² µ ½ ± ±»»³»² ² ± ²»»³±»ò 10. Wykładziny w pokojach ²» ca wykładzina do usuni cia wraz z podło em. Pod nowa wykładzin ²» µ±²» µ - ²«½ ò É µ» ±µ±» ¾ «±» ²»»ô» ¾ ¼ miały posadzk z wykładziny ¼ ²±» ± µ ± ¼«ej wytrzymało ½ ² ½» ²»ô ½» ² ½ ±² ¼± ±³» ½» ¼«³ ²»² ««½ «ò Charakterystyka szczegółowa wykładziny Wykładzina BURMATEX w rulonie, produkt 4400 Brodway í µ± ± ½ ± Š»» ŠÞÎÑÒÈ ÙÎÛÛÒ Ð» ± ó ¾ ³² ÌÛÒÒÛÍÍÛÛ ÌßÒ ± µ±²º»»²½ ² Š ółty miodowy KENTUCKY GOLD Wykładzina b dzie klejona do wyrównanego podło ò Ô ½»²²» ã è ½³ - ²» z wykładziny. Specyfikacja wykładziny dywanowej : 80% Polipropylen, 20% Nylon igłowana Í» ±µ± ± µ æ î³ Długo ± µ æ íð³ É ±µ± całkowita: 6.5mm Ý -µ² æ çðð ¹ñ³n Ý ½ µ± æ ïïëð ¹ñ³n Ð ³»»½ ² ½ ²»» æ Odporne na fotele na kołkach Test krzesła na kólkach: DIN Pozytywny Kateg± ß Ì «¼²± ²»æ ÞÍ ìéçð øì» Ø± Ó» Ò«Ì ± ¾ ² ó Ð ±»²»æ ÞÍïððêæ Þðî ³ ² ³«³ ê ±» Ѽ ± ² ² ³ ±²æ ÞÍïððêæ ËÕó ÌÞæ ïççð ³ ² ³«³ ì ±» ËÉßÙß ÜÔß ÍÌÇÕË ÎM NYCH WYKŁADZIN PODŁOGOWYCHæ Na styku wykładziny dywanowej w pokoju i okładziny ¹» «² µ± ½ ± ± ±º» ³» ±» ò Í µ «½» ² µ±²»³ò ïïò Ó ± ²» cian kolorystyka i materiały Ó ± ²» ½ ² º ¾»µ ± ø ³ ² ±¼± ± ½» ½ ² Ú ¾»µ ±» ² ½ ±² ¼± ³ ± ² ½ ² «º -» ² ±³» ½» ò Æ»½ ² ¼± ³ ± ² ±» ½ ²» ² ½ ±² ½ ¼± ½»¹± ³ ½ ô ² ±² ½ ² ½» ¾ «¼»² «¾ µ±² µ ¹±½ ò Í ±» połysku półmat. Ð ± ±²± ²» º ¾ ¼± ±³» ½» ¾ «± ½ æ Ú ¾ Í ±Ý± ± ² Ð ± ±²± ²» º ¾ ¼± ½ ² µ±³«² µ ½ µ»µ ½ ±¼± ½ æ Ú ¾ Í ± Ô» ê

22 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² Õ± ± µ ½ ² æò ɹ»³«ÒÝÍ ó Í ðëðëóçîðî ɹ»³«Í ± ݱ ± Í»³ ó íî ïðç ø èéû ó ÉÍPÓŁCZYNNIK ODBICIA ) ïîò Í«º ±¼» ±²» Ð ±»µ ± ²»» µ±² ²»» µ ½ ±³» ½»² ½ «º - ±¼» ±² ½ ½» ««µ ½» ±¼- ± ± ± wietlenia. Sufity modułowe 60x60 cm na ruszcie stal± ³ô» º ± ² ³ µ ¼ ³ ô ± ³± liwie gładkiej powierzchni ( bez typowego wzoru ko ² µœ Ò ò ß ³ ±²¹» Ý «Płyty posiadaj ½» ±» ½ ² o delikatnej, prawie gładkiej fakturze zapewniaj cej dobre wła ½ ± ½ µ«½ ²»ò ܱ ²» - ² ³ ³ µ ¼ ¼± ± ± ² ³ ³ò ²ò ¼± «½ «³ ¼»µ± ½ ² ³ ò ²» ½»»»³»² ² ½ ¼±»²»»² ² ²± «º ±µ± ½ ò Sufity w kolorze białym. Poziom podwieszenia sufitó ² «²µ ½ ò Ò»» «±µ ²» ±¾²»² «º «³» ½ ½ µ±² «µ½ ² ½ ±¼½ ¹- Š «º»½ ±¼ w tych miejscach w odległo ½ ïð ½³ ±¼ ½ ±¼½ ¹«ò Æ ¼ ± ³» ² «º - æ α ³» ²» ²» ½ ² ±¼ ±¼µ ±³» ½»² ô ³» ½ ²»» µ ½ µ» «²µ ½ ô µ ¾ µ ¼ ½ cian zostawały takie same fragmenty płyty. Ò» ²» ½ ² od pełnej płyty przy ½ ²»ò ïíò ܱ¼ µ±» ±»²» ïîòïò Ѽ¾±» Ò ½ ² ½ µ± ô µ µ ½ ±¼±» ± ¾± ó ½ ¼± ± ³-» ¼ przyklejenie wykładziny ±½ ±²²» ½ ² ± ½ ± ½ ¾ ² ½ - ±» ±µ± ½ îë ½³ô Í -¼ ² ò éë ½³ ±¼» ½ «µ± ½ ±²» ± ¼ µ ò Õ± ± µ ² µ± ½ ¼± ± ± ² ¼± koloru płytek gresu : Ѽ¾±» º ³ ²Ð ± ÐÝ Ü±± ²¼ É Ð ±»½ ±² Í»³ л ± ó ðïìì Þ «ø ¾ ± ó ðîìî Ý ½ «ø»» ïîòîò л л ±µ± ½ ¾ «± ½ Ò ²» ½»» µ±» µ» ±³±½ µ» -»³± ½ ²± płyt µ±²¹ ±³» «ò Õ± ± µ ¾ ±² ¼± ²» ½»¹±» «Ð±µ± ½ Ü»µ ± - ²»ò Í µ ±¾«¼± ³ ±µ»²² ½ ² do uszczelnienia. Płyta parapetu wystaje poza lic± ½ ² ïë ½³ Š ± ± ± przyszło ci przesłoni ¹» ² µ urowymi osłonami z płyty meblowej ( sugerowany kolor przyszłej osłony Š µ ³»¾» ¼ ² ³ ±µ± «Ð» µ±²» µ ½ ±µ± ½ ± -½ ±µ± Ü»µ ± - ò których takie parapety zostały µ±² ²» ½» ²» ò л» ±» ² ² ³ É ÉÝ ³ µ ³ ± ±³» ½»² «µ«½»²µ» ±¾«¼± ²» płytkami glazury w kolorze MOCCA ïîòíò ±²±» ѵ² ±µ± ½ ¾ «± ½ ±»µ ± ±²±» ¼²± ½±²» ¹ «²µ± ± µ± ± ½ ²»ò Æ ± ±²± ²» ³«± ¼ ½» º µ ²» ²± ½ ±¾ ¼ ± ± ² ±¾»µ ½ ½ ²± ci publicznej. Długo «Š ¼±» «ò Õ± ± «Š µ»³ «¾ ² ¾» ïìò Í ± µ ¼ ± Projektowane drzwi do pokoi biurowych z płyty wió ±» ³» ¼» ² ²» ³±½² ±²»» ² ² ³ ramiakiem. Cało obło ona płyt HDF. Boki i góra skrzydła okleinowane ta ³ w kolorze skrzydła. ± Drzwi do pokoi pełne, z zamkiem é

23 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ± Drzwi do sanitariatów pełne z samozamykaczem, ± ܱ»¼ ±²µ- ÉÝ Š ³± ³ µ ½»³ ± ܱ µ ¾ ² Š ¼± ²»² ½ ± ½ ³µ² ½»³ ±¼µ ³µ± ³ô ø ½ ³ µ ³ ½ ²µ ½»³± ² ½ ½ ô ¼ ³ ± Ü ¼± ¹ ¾ ²» - du wygłuszone ± Ü ¼± ±³» ½» informatyków antywłamaniowe, wyko ½»²»» ² ²» ¼± ± ²» ¼± ¼ ¼» ² ² ½ ± Ü ² µ µ ½ ±¼± Š ÐÝÊô µ ±²» ± Ü ² µ µ ½ ±¼± ¼± ² ½ Š ¼» ² ²»ô ±¼ ± ²± ½ ±¹² ±» Û íð ± Ü ½ µ ¼± ½ ± µ ±¼ ½ ±¼ ³ Š ¼» ² ²»ô ³µ»³ô µ± ½ ±²» ²µ»³ µ ³ ½ µ± ³ µ ½ ²» «ò É ³ ¼ ² «ò ± Ü ¼± ¾± - ¼± ± ³- Š µ ±²» ô ÐÝÊ ³± ³ µ ½»³ Í«¹» ¾- ¼»¼²»¹± ±¼«½»²»¼²» ² ± ² ½» ø ¼± ½ ± ¼ ¾»»½ ²»¹±» ² ½»² Ð ± ¼ µ ½ ¼ ±µ± ¾ «± ½ ± ¼± ² - ½ ±¼ ½» ² µ± µ± ± Š ¼»² ½ ² ²» ½ ³ ³»¾ ³ ø ² ò ±µ» ² б ¼»½± ò Í«¹» ± ² µ± ± ± µ ¼ ±» ó ³ ± Í ± µ ¼ ± Š ²» ½ ó ¼± ± ± ² Æ «¹ ² ±¼²»»² ± ±³«± ¼»µ ± «±µ± ½ ½ ¼ ²» ½ ½ ±» ½ ½ ² ³»² ±² ± ±³ ²» ± ± ¼± ²± ½ «²µ- æ Ü» ² ²»» ½ ±» ± «Š ±¼²» ¼± ²±»¹± ± ±³«Ü» ½ ²µ µ ² ¼± µ ½ µ»»² ²»» ÐÝÊ ó ±¼²» ¼± ²±»¹± ± ±³«Ü ¼± ±µ± º ³» ² ²» ó ±¼½ ßµ½» ± ¼±¼ µ±» Š µ ³µ ô ¼ ô ô ±¼¾oje podłogowe w kolorze chrom satyna. ïëò Þ «¼ µ»µ ½ ±¼± ½ Þ «¼ ½ ±¼-» ²» ¼» ²» ³ ±» ø ²±¼± ² «±»¼² ½ ëï³³ ø ±½ słupki) Mocowanie kotwami do stopni od góry. É ±µ± ¾ «¼ ïïð½³ Wypełnienie mi dzy słupkami w postaci rurek poziomych, odległo ½ ³ dzy elementami wypełnienia ³ ò îð ½³ ø y îçè α ò œé «²µ»½ ² ½ ²» µ ³ ± ²² ±¼ ± ¼ ¾«¼ ²µ ½ ««± ²»Œ ò Þ «¼»¼²± ±²² ô ¾» ±½ - ciennych ( z uwagi na mał» ±µ± ¾»¹- µ µ Ó±½± ²» ¾ «¼ ² ± ² ½ ò Cało ¾ «¼ µ±² ²»¼² ³»³» ² ò ÜÇÒß «¾ Ð ÓÍÌßÔ Ð ±¼«½»² ¾ «¼»³± ½ ± ²»²»¼ ± zanie mocowania słupków balustrady» ² ce wytrzymało ² ±¾½»² ¼ ² ³ ½ ²» ø ² ò ±¼ «¼»»² ¾»¹² cego człowieka ) ±¼ ±»¼² ¼±¾- «¾ ³±½«½ ½ ò ïêò ² ½»æ ïçòï É»² ½ ó É µ ± ±³» ½» ¾ ¼»»² ± ² ¹ ½ ²» ïôë ³ ² ñ ò Toaleta damska i WC dla niepełnosprawnych b ¼»² ± ²» ³»½ ² ½ ²» ±³±½»² ± - ½ ¹± ½ ² ½»²² ½ ø ³ ²ò ëð ³ í ñ Przył ½» ³²» ±¼ Š»½ ³» µ» Ciepła woda u µ± Podgrzewana elektrycznie ( bojlery i przepływowe og» ½» ±¼ ïçòì ² ½ ¹ ± Þ«¼ ²»µ ²» ± ¼ ² ½ ¹ ±» è

24 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ïçò òí ² ½»»»µ ½ ² ø ²» ±»»²» ± ²» ³»² ±² ³ ½ ¾» ½»¹±»³±² «² ±¼» ±¼¼» ²»¹± ± ½± ²»»µ ½ ²»¹±ò Ñ ½± ²» ±» ¾ ¼» - ²» ¼±¾- ± ³» ½»²» ± ² trach. W niniejszym projekcie zał ½ ±²± «²µ ½ ² ½ ««± ² ± ± »µ ½ ²»¹±ò Ogólne zało»² ¼ ¼±¾± «± ±»»² ± ½ æ É µ± ½ ô»¼ ±²µ ½ ½ ½ ± µ» ±²±» ³±² ± ²» ±» ±¼» ±² ³ ± ³ô»» - µ ³ ² ± ³ ô ¼ ½» ±µ ± ±³ ²»² wiatła. бµ±» ¾ «±» Š ¼±¼ µ± ±»º»µ ±»³ «ÜßÎÕ ( konstrukcja reflektora i materiał ogranicza ±¼¾ ½ ± ²»² ±» ² ³±² ± ½ µ±³ - ò бµ±» ¼»µ ± µ»ô µ±²º»»²½ ² Š»» - µ ³ µ ³ ø ² ò º µ ² ³ ± ô»½ łagodniejszym wiatłem odbitym Í ² Š ܱ ² ¹ Š ± ±»»² ±»»» - µ ³ µ±³ µ ± ³ ô ½» ²± Ðìì Ü ±¹» µ«½ ²» Š» µ«½ ²» ±»»²» µ» «²µ±» µ ±¹ ³ ³ ïéò É «²µ ±½ ±²»½ ± ±» Þ«¼ ²»µ ¾ «± ô ² µ ø ¼± ïîôð ³ ±µ± ½ ±¼ ± ±³»²«½ µ± ±¾»µ ½ ²± ½ «¾ ½ ²» ¼± µ»¹± ÆÔ ò Õ ±¼ ± ²± ½ ± ±» œýœ ò б³» ½»² ³ ¹ ²±»»½ ² ½ ²» ±¼»³ µ º µ± ²» ¼± ÐÓ ± ±¾½»² «¼± ëðð ÓÖñ³ î ò W budynku elementy budowlane spełniaj ³ ¹ ² µ œýœ ±¼ ± ²± ½ ± ±» ò Þ«¼ ²»µ ²±»¼²»º ± ± ¼»»²»³ ±³» ½» ÐÓ ² ½ ½ òø ¼ ¼± ² ½ ²±» ó Û íð Wszystkie materiały u yte do wykonania remontu, w tym wykładziny podłogo»ô» µ» ¼ò ³» ²» ²± ½ ò Û µ«½ Û µ«½ µ µ ½ ±¼± ¼± ± «¾» ±»¼²»¹± ½ ²»»²ò É ±¾»µ½» ²» ± ² µ± µ» cia ewakuacyjne z budynku, oraz w całym obiekcie dr±¹» µ«½ ²» ± -¾» ² ½ ¼± ½»²» ²º± ³ ½ ²» ¾ ¼² ½ ¼±» µ«½ ò ² ½»»µ ±»²» ¹» ½ ² ± ±² ¾ ¼»»½ ± arowy wył ½ ² µ ¼«¹±¼²» ³ ¹ ² ³ ±¼²»»² «¼± ¾«¼ ²µ- ô µ - ½ µ«¾ µ ½ ïððð ³ í Ü ±¹ ± ±» ܱ ¾«¼ ²µ ³± ¼±¹±¼² ¼± ¼ «½ Ù bałowsk ( brak ogrodzenia działki od frontu ) ܱ ¼ ± ± µ± ¼ ±¹ ± ± ²»» ³ ¹ ² ò ïèò Ë ¹ µ± ½±» ܱ ¾«¼± cian z płyt g-k u ±»³± ½ ± ± materiały wybranego ±¼«½»² ø ² ò ÔßÚßÎÙÛ Ò Üß Ù ÐÍô ÕÒßËÚ «¾ ²²» ±º» «½» µ±³»µ ±» ± ² ¼ «½» ¾«¼± α ³» ½»²» ¹² ¼ô ± ±»»² ± ½ ¹ ±»µ »µ ½ ²»¹±ò л¼ ±» ¼»²»³ ³-»² ± µ ¼ ±» µ» ± ± µ» «²µ ±» ² ¼ ² ò α¾± µ±² ± ² ¼ ±»³ ± -¾ ± ¼ ½ ½ ±¼ ±»¼²» «²»² ò É µ» ½» µ±² ¹±¼²» ¼ ³ «µ ¾«¼± ²» ò É µ» «yte materiały i «¼»² ³«³» µ «²»» ô ½» º µ ±¾»½ ² ½ ²»ò ïçò Ë ¹ ±¹- ²» б ±»½ ² ½ ² ½ ²»» ½ ²» ±¾» ³«² ²»»»»³»² ¾«¼± ²» ¾«¼ ²µ«ò Ö µ»µ±»µ ±¼ pstwa od projektu lub zmiany materiałów i technolog ²» «¹±¼² z wła ½ ³ ±»µ ² ³ ò É» ± ½ ½± ¼± ± ± ² ½ ± Š ²» µ±² µ ± ±»µ ² ³ ò б¼ ²» ¼± ± ± ² ±¾ ³±¹ ¾ ±²» ±¼«µ ³ - ²± ± ½ ± ³ ±¼ «²µ»³ ¼± ½»² ½ ± ½- ¼± «½»²» ±»µ ² ò ß ½ ò Ô»½ Õ± ±² ç

25 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ZAŁ ÝÆÒ Õ ï ïð

26 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ZAŁ ÝÆÒ Õ î ²»²½ ë ³±½½ Płytki i listwy ceramiczne ½»²²» ± ¼ ³» ¹±¼²» ²± ³ PN-EN wg zał cznika L "Płytki ½» ³ ½ ²» ± ²» ² «½ ± þûâïðûôù «Þ ÙÔ ²»²½ Õ± ± б» ½ ² Ü»µ± ½» Ý µ» biały, biały połysk, ecru, be, mocca, magnolia, pistacja, bł µ ô ô ¹ º ô ½»» satynowa, gładka 1. mozaiki nacinane w formacie płytki îò ±º» µ ²» ²± ±½» ² É - ³±²±µ± ± л ² ½»²» ܱ¼ µ±» ²º± ³ ½» kolekcja łazienkowa, kuchenna i do pomieszcze ½ ²± ½ «¾ ½ ²»» ïð ²± ±½» ² ½ ô»³²» «cych kolorów, w tym biały dost ² - ²» w wersji błyszcz ½» ïï

27 Ð ±»µ ¾«¼± ²»³±² «±³» ½» ¾ «± ½ ± µ±³«² µ ½ Þ«¼ ²µ«ÆÙÒ Þ» ² «òù bałowskiej w Warszawie cz - ² ZAŁ ÝÆÒ Õ í É ½» ½ µ» ½ ±»æ ½» ½ µ Þ» ²± É ½» ½ µ ± ±² ½ ± µ ±»ô ± ¼ ±²» «³ ² ± ½ ±º ½ ²± ² ½ ¹»¾ µ ³ ½ ½ ½ ³ ò л ² ½ ±² ¼± ½ ½»² ±¾«±µ ³ ±»µ ±»³»¹ cego błota i ²»¹«ò Æ ± ± ²» ¹»¾ µ ½ ½ ½» ««±¾«½ ² te błoto oraz wydłu ±µ» prawidłowej pracy szczotek. Æ µ»»³» «æ ±¼ óîðpý ¼± õéðpý É ±µ± æ îî ³³ Ó±² æ» «cie o gł ¾±µ± ½ îî ³³ «¾ ² ¼±» ³» «³ ² ±» ò É ½» ½ µ» ½ ±»æ ½» ½ µ É»²»½ wycieraczka z gumowymi wkładkami czyszcz ½ ³ ± ¼ ±² ³ «³ ² ± ½ ±º ½ ²± nych poł czonych perforowanym ł ½ ² µ»³ò л ² ½ ±² ²» ² ¼±» ² ±³» ½», gdzie zastosowano ceramiczne płytki podłogowe. Æ µ»»³» «æ ±¼ óîðpý ¼± õéðpý É ±µ± æ ïì ³³ Ó±² æ» «cie o gł ¾±µ± ci 14 lub na podło «² ¼±» ³» «³ ² ±» ïî

28 ììðð ó ÞÎÑßÜÉßÇ Í»½ º µ ½ æ èðû б ±»²ô îðû Ò ±² Í» ±µ± ± µ æ î³ ± µ æ íð³ É ±µ± Ý Ý Ð ³»»½ ² ½ ²»» æ Ѽ ± ²± б ² Õ»¹± ß Ì «¼²± ²± æ ÞÍ ìéçð øì» Ø± Ó» ҫƹ±¼²» ²± ³ µ ±³» ÞÍ ÛÒ ïíëðïóïæîððî Ý º ó ï ¾ ³ ² ³«³ ê ±» Ѽ ± ²± ² ³ ±²æ ÞÍïððêæ ËÕó ÌÞæ ïççð ³ ² ³«³ ì ±» ½ ±¼ ë ïð ë ±³- ¼± î ïð ïð ÞÓñ ÝÔ ðêï èîð íï ëë Þ«³» Ô ¼ Þ«³» º ðêï èîð íï íë Ê ½ ± Ó Ì» Ù»»µ б º ± Í ò ±ò±ò» ± º ± à ± º ± ò Ñ» É» DZ µ» «ò Ù ±²± îîñ ëðêó ëïð ò¾«³» ò ÉÚë ðßò Û²¹ ²¼ êïó êèð б ²

29

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak Zespół projektowy ß ½»µ «³¹ ² ò ½ ò ß²² Ö-»º± ½ «ò ² îîñæðñ ßñÑÕÕñîððé Þ ²»»µ±³«² µ ½ ² ³¹ ². Mariusz Łyczak «ò ² ððêêñçêñë Þ ² a»»µ±³«² µ ½ ² tech. Marian Łyczak «ò ² ððéìñçêñë ÐÎÑÖÛÕÌ ÞËÜÑÉÔßÒÇ œþëüñéß

Bardziej szczegółowo

studni przedstawia Zał. nr 2

studni przedstawia Zał. nr 2 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòî±¼ ô µ ««± ²»»¼ ½ ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï îòð±» ½ ² ²» «½ ±³± ½ ô ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± ¼± ½ ½ ± ± -¾ ½ µ± ² ô ±µ ½» ± ²² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_53 PRZY UL. RUDZKIEJ 6 W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKO A ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, ul. Rudzka 6 ZAMAWIAJ CY: Masto St. Warszawa Dzelnca

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B.01. FUNDAMENTY 1.1. Roboty ziemne 1.1.1. Właściwości stosowanych materiałów Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²«

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²« ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòéíì Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòï б¼ ½» ± ½± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6.

Zakres i program prac remontowych w budynku przy ul. Rolnej 6. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 1 86-060 Nowa Wieś Wielka tel. 52 381 22 20, fax. 52 320 65 62 Załącznik nr 10 I PIĘTRO 1. Pokoje nr 101, 107, 108, 109 - malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòïò л¼³ ± µ»»½ º µ ½ òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY 1. Rodzaj opracowania: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU C Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014

Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014 Klatka schodowa od ul. Jasnej Kontynuacja przebudowy 2014 Obiekt budowlany: Filharmonia Narodowa w Warszawie ul. Jasna 5 - Architektura wnętrz Inwestor: Zleceniodawca: Filharmonia Narodowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Koncepcja przedinwestycyjna dla Inkubatora Przemysłu Kreatywnego w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1 1 pom.1 1 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, d.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) 146.701

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13 Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. 51-180 Wrocław, ul.grawerska 28 NIP 895-17-65-166 Tel.71-346 23 69; fax 71-385 09 86 e-mail : biuro@novbud.pl STADIUM NAZWA ZADANIA ADRES INWESTOR INWENTARYZACJA, KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY A.2.1 POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ 3,37m MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, A.2.2 POWIERZCHNIA 16,28m 2 WYSOKOŚĆ 3,37m MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, A.2.3 KLATKA SCHODOWA POWIERZCHNIA 23,96m 2 WYSOKOŚĆ - WYKOŃCZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic 31 nale y : - zasypa studzienk gruntem do poziomu terenu - grunt zag ci warstwami 3. Obmiar gruntu zasypowego : Grunt do zasypania studzienki do poziomu terenu na gł. ok. 2,0 m ok. 6,5 m 3 Obiekt nr 16-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK W OŚRODKU SZKOLNY -WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK W OŚRODKU SZKOLNY -WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI II. Część graficzna. ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI Tytuł rysunku: Skala Numer Rzut parteru 1 : 50 A01 Rzut piętra 1 : 50 A02 Przekrój 1 : 50 A03 Elementy aranżacji ścian 1 : 50 A04 Elementy aranżacji ścian

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Wykaz robót ogólnobudowlanych związanych z :

Wykaz robót ogólnobudowlanych związanych z : Wykaz robót ogólnobudowlanych związanych z : Remontem pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych w budynku eksploatacyjnym B1 Wschód, B1 Zachód obiektu Pionu Operacji Logistycznych Region DystrybucjiŁódź,

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3

SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Zakres opracowania i opis zmian w budynku Przeznaczenie... 3 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PIĘTRZE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO - SANITARNEGO OB. NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WRAZ Z KWATERAMI SKŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Obiekt: Budynek użyteczności publicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon Szczecin Adres: SZCZECIN ul. Pomorska 47 Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. OPIS TECHNICZNY II. TABELE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ. 1. Wykończenie ścian. 2. Sufity

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. OPIS TECHNICZNY II. TABELE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ. 1. Wykończenie ścian. 2. Sufity Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. OPIS TECHNICZNY 1. Wykończenie ścian 2. Sufity 3. Wykończenie posadzek 4. Drzwi 5. Parapety wewnętrzne 6. Okna 7. Ścianki mobilne 8. Balustrady i poręcze 9.

Bardziej szczegółowo

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z ro elbetowych na odległo

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z ro elbetowych na odległo Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z ro elbetowych na odległo Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z ro biernymi 0.25 m3 na odkład biernymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 2 (niski parter) kpl. 1, Roboty demontaŝowe kpl. 1, 000

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr 2 (niski parter) kpl. 1, Roboty demontaŝowe kpl. 1, 000 45262500-6 Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, pom. nr (niski parter) kpl., 000. 45262500-6 Roboty demontaŝowe kpl., 000.. Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt., 000 (P).. 2 Wykucie

Bardziej szczegółowo

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY A.3.1 GABINET LEKARSKI POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Cetniewska 8, Poznań tel.: , NIP: , REGON:

KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Cetniewska 8, Poznań tel.: ,   NIP: , REGON: KLJ Architekci Łukasz Janiak ul. Cetniewska 8, 60-446 Poznań tel.: 694 628 843, e-mail: biuro@kljarchitekci.pl, NIP: 6692236910, REGON: 302073293 Obiekt Zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 17.02.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: ul. Wojska Polskiego 58 m 3, 30; Bieniewicka

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.1 Formalna... 3 1.2 Merytoryczna... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 3.1 Pomieszczenie 0/01 KOMUNIKACJA...

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2

CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2 CENNIK USŁUG REMONTOWO - BUDOWLANYCH NA 2016r. Podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów materiałów. GLAZURA Układanie płytek 25,00-35,00 zł m 2 Płytki 40x40 40,00-55,00 zł m 2 Płytki większe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja

Szczegółowa Specyfikacja Szczegółowa Specyfikacja Ì»½ ² ½ ² ²» ± æ Ù³ ² ͵±µ êîóðèë ͵±µ «ò Ý ± ½ ïï Þ«¼± æ λ³±² ¼ ±¹ ¹³ ²²» ³ò α ½ ²²± Ù³ ² ͵±µ É µ±² ½ æ Þ «± ² ²» ²± Š Ì»½ ² ½ ²» œõ ÛÎŒ Mieczysław Łebedy µ êîóîðð Ù²» ²± Os.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT REMONTU W POMIESZCZENIACH ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. M. KOPERNIKA W LIBIĄŻU.

TEMAT: PROJEKT REMONTU W POMIESZCZENIACH ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. M. KOPERNIKA W LIBIĄŻU. : PROJEKT REMONTU W POMIESZCZENIACH ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO Z : GMINA LIBIĄŻ URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż ADRES INWESTYCJI: Działka 1884/6 Egz. 6 PRACOWAŁ : Projektant Upr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 2BIE/2011

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr 2BIE/2011 * ESTIMA * BIURO USŁUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecała 3 Biuro: 05-270 Marki k/w-wy ul.telimeny 17 tel. (22) 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE OSOBY KONTAKTOWE: 1.ZAKRES PRAC. Ostrołęka, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE OSOBY KONTAKTOWE: 1.ZAKRES PRAC. Ostrołęka, dnia r. ZAMAWIAJĄCY: Stora Enso Poland S.A ul. I Armii Wojska Polskiego 21 07-401 Ostrołęka, Poland NIP 7580000692 DOTYCZY: Remont pomieszczeń biurowych Oferent jest proszony o przedłożenie wiążącej oferty zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONT SAL LEKCYJNYCH W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 MIŃSK MAZOWIECKI UL. BUDOWLANA 4

PROJEKT REMONT SAL LEKCYJNYCH W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 MIŃSK MAZOWIECKI UL. BUDOWLANA 4 Nr 1 PROJEKT REMONT SAL LEKCYJNYCH W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 MIŃSK MAZOWIECKI UL. BUDOWLANA 4 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Kazimierza Wielkiego 05-300 Mińsk Mazowiecki ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ 1 2 Lokalizacja i teren Centrum Logistycznego znajduje się w mieście Jaworznie, dzielnicy Jeleń, na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy zjeździe z autostrady

Bardziej szczegółowo

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice O P I S R O B Ó T Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice Inwestor: Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice Opracował: inż. Paweł Woźniak 1 1. Pomieszczenia biurowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik XII do SIWZ

Załącznik XII do SIWZ Załącznik XII do SIWZ RóŜne pokoje... 1. Podstawka pod monitor typ1 rys. 1 szt. 1... 2. Podstawka pod monitor typ 2 rys. 1 (lustrzane odbicie) szt. 1 3. Podstawka pod monitor typ 3 rys. 2 szt. 1 4. Podstawka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/32

Przedmiar Strona 1/32 Przedmiar Strona 1/32 1. Pomieszczenia w piwnicy 1.1. Pomieszczenia od 01 do 06c, pom. 020 i korytarz 018+019 1 ST.01.01 Wnoszenie i wynoszenie mebli do pomieszczeń. pom. 05 1 pokój 1,000 razem pokój 1,000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie Wykaz robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Godowe. Wykaz stanowi załącznik do opisu technicznego oraz uzupełnienie zakresu robót wskazanego na rysunkach technicznych: Nr pom. (wg inwentaryzacji*)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1

PRZEDMIAR. WEGNER Rumia, ul. Paderewskiego 4/1 WEGNER 84-230 Rumia, ul. Paderewskiego 4/ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 4522500- Roboty murarskie i murowe

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury

Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja pomieszczeń Nowohuckiego Centrum Kultury Opracował: Krzysztof Balawajder Kraków, 9 maja 2016 r. Uwagi ogólne: - oferent przed złożeniem oferty ma

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH TEMAT: ADAPTACJA WNĘTRZA HOLU WEJŚCIOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM W BALICACH BRANŻA: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia

SPORZDZIŁ KALKULACJE : Bogdanowicz Jerzy DATA OPRACOWANIA : 16.05.2011r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 16.05.2011r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz zmiana sposob uytkowania pomieszcze w istniejcym budynku,siedzibie WFO i GW -Pom. socjalne,pom.biurowe ADRES INWESTYCJI : 71-323 Szczecin ul. Solskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału)

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Prace murarskie Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PARTER 0/1 0/26 0/27 0/34 WIATROŁAP REJESTRACJA POCZEKALNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ A.1.1 POMIESZCZENIE SPOTKAŃ POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ 3,35m IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Dział Remontów Bie cych p. 16 01-225 Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo