Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji"

Transkrypt

1 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010

2 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego do ewolucyjnego Ograniczenia podejścia neoklasycznego Wprowadzenie zmiany technologicznej Nowa Teoria Wzrostu Rola innowacji w procesie wzrostu Podejście ewolucyjne (J. Schumpeter) - innowacje Wiedza (proces uczenia się) a innowacje Ewolucja w postrzeganiu procesu innowacji Obecnie innowacja jest konceptualizowana jako rezultat złożonych i interaktywnych procesów uczenia się, poprzez które firmy uzyskują dostęp do komplementarnej wiedzy od innych organizacji

3 SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO INNOWACJI Kontekst Proces powstawania innowacji zależny od relacji pomiędzy organizacjami w nim uczestniczącymi oraz od instytucji Brak jednolitej definicji systemowego podejścia Brak jednolitej definicji Wspólne wyznaczniki -> Ewolucja koncepcji systemowego podejścia do innowacji: NSI GSI, SSI, RSI

4 SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO INNOWACJI Wspólne wyznaczniki systemów innowacji (Edquist) Stawiają innowacje i procesy uczenia się w centrum uwagi, Przyjmują holistyczną i interdyscyplinarną perspektywę, Angażują perspektywę historyczną i ewolucyjną, Podkreślają różnice pomiędzy systemami i fakt, znaczenia ich zróżnicowania pomiędzy sobą (ze względu na to, iż nie jest możliwe dokonanie porównania istniejącego systemu z systemem optymalnym, tzn. budowa w praktyce systemu optymalnego), Potwierdzają wzajemne zależności i nieliniowość, Zakładają centralną rolę instytucji, Stanowią bardziej ramy konceptualne (odnoszą się bardziej do konceptualnych konstrukcji) lub podejścia niż formalne (głęboko ugruntowane) teorie.

5 REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI Geneza Wątpliwości w zakresie przydatności podejścia RSI zróżnicowanie czynników odzwierciedlających działalność innowacyjną pomiędzy regionami regiony kluczowym miejscem kreacji wiedzy i uczenia się Zmiany w podejściu do polityki regionalnej (konkurencyjność regionów)

6 REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI Definicje (brak jednolitej definicji) system, stymulujący innowacyjne zdolności firm w regionie, w celu zapewnienia potencjału wzrostowego regionu oraz jego konkurencyjności (Lim) zestaw instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, który generuje powszechne i systemowe efekty, zachęcające firmy działające w regionie, do przyjęcia wspólnych norm, oczekiwań, wartości postaw i praktyk, gdzie kształtowana jest kultura innowacji i wzmacniane są procesy transferu wiedzy (Cooke)

7 REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI Główne założenia koncepcji wykorzystanie w praktyce (polityka innowacyjna III generacji, w szczególności poziom regionalny) Praktyka polska

8 REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI Efektywność funkcjonowania regionalnego systemu innowacji Firmy mikro jako główny element systemu Rola powiązań firm mikro z innymi interesariuszami systemu w kontekście procesu uczenia się Wiedza i proces uczenia się i ich centralna rola w podejściu systemowym Czynniki sprzyjające procesom uczenia się trwałość i jakość powiązań pomiędzy uczestnikami systemu innowacji aspekt instytucji. Dwa wymiary: Kontekst relacji mikro firm z interesariuszami systemu Kontekst relacji mikro firm i władzy samorządowej na poziomie regionalnym ( dobre współrządzenie /polskie uwarunkowania)

9 WYNIKI BADAŃ - KONTEKST RSI Rys. 1. Znaczenie współpracy w zakresie działalności innowacyjnej z innymi podmiotami klienci dostawcy materiałów i wyposażenia inne przedsiębiorstwa prowadzące zbliżony rodzaj działalności konkurenci instytucje finansowe jednostki samorządowe i rządowe firmy konsultingowe ośrodki transferu technologii szkoły wyższe placówki naukowe PAN jednostki badawczo-rozwojowe (B+R) ,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI

10 WYNIKI BADAŃ - KONTEKST RSI Źródła informacji wykorzystywane w procesach innowacyjnych 0,0 1,0 2,0 3,0 Rys. 2. Źródła pomysłów wykorzystywanych w działalności innowacyjnej ŹRÓDŁA WEWNĘTRZ- NE właściciel firmy pracownicy przedsiębiorstwa inne przedsiębiorstwa z tej samej grupy 2,8 2,4 2,2 klienci 2,7 ŹRÓDŁA RYNKOWE konkurenci dostawcy firmy konsultingowe, laboratoria komercyjne i 2,5 2,1 1,6 ŹRÓDŁA INSTYTUCJONALNE jednostki B+R szkoły wyższe zagraniczne, publiczne instytucje badawcze Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) placówki naukowe PAN 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI POZOSTAŁE ŹRÓDŁA konferencje, targi, wystawy czasopisma i publikacje naukowe/branżowe towarzystwa i stowarzyszenia naukowo- 2,3 2,2 1,8

11 WYNIKI BADAŃ - KONTEKST RSI Klastry Rys. 3. Przyczyny braku uczestnictwa przedsiębiorstw w strukturach klastrowych (% wskazań) brak potrzeby współpracy w ramach klastra brak informacji o możliwości udziału w klastrze brak zaufania do potencjalnych partnerów klastra ,6 6,9 6,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI

12 WYNIKI BADAŃ - KONTEKST RSI Znajomość instytucji wspierających działalność innowacyjną Rys. 4. Znajomość instytucji wspierających działalność innowacyjną według województw ( instytucja znana i wykorzystywana - % wskazań) 16,7 Warszawa, maj ,5 10,8 14,3 dolnośląskie 11,4 12,5 18,8 27,3 33,3 13,315,4 kujawsko-pomorskie łódzkie mazowieckie pomorskie śląskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 14,3 12,5 12,5 12,5 13,5 60,0 28,6 22,7 40,7 54,5 16,7 36,4 43,8 30,8 37,5 46,7 11,114,3 16,2 11,4 18,2 16,7 18,2 15,4 26,7 18,9 15,9 16,7 16,2 29,2 33,3 14,3 13,516,7 12,5 15,9 12,5 14,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Agencje Rozwoju Regionalnego Centra Transferu Technologii Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Inkubatory Przedsiębiorczości Krajowy System Usług (w tym ośrodki Krajowej Sieci Innowacji) Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Gospodarki Parki technologiczne Krajowa Izba Gospodarcza

13 WYNIKI BADAŃ - KONTEKST RSI Znaczenie czynników utrudniających wprowadzanie innowacji Rys. 5. Znaczenie zewnętrznych czynników utrudniających wprowadzanie innowacji Warszawa, maj wysokie koszty innowacji 2,7 trudny dostęp do finansowania zewnętrznego trudny dostęp do funduszy pomocowych UE 2,7 2,6 biurokracja w urzędach administracji publicznej zbyt wysokie ryzyko ekonomiczne niekorzystna polityka państwa 2,4 2,4 2,2 ograniczony popyt w regionie niekorzystna polityka władz lokalnych 2,2 2,1 brak instytucji wspierania przedsiębiorczości i transferu technologii 2,1 brak jasnej koncepcji rozwoju regionu inne 1,8 2,0 ocena wg skali: 1 bez znaczenia, 2 znaczenie umiarkowane, 3 znaczenie wysokie Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI

14 PODSUMOWANIE Wyniki prac stanowią dobry punkt wyjścia dla pogłębienia badań w zakresie roli mikro firm i ich relacji z innymi interesariuszami systemów innowacji w regionach Potencjalne pola badawcze Analiza kanałów/metod współpracy z innymi interesariuszami pod kątem zapewnienia mikroprzedsiębiorstwom nie tylko formalnego kontaktu lecz włączających rzeczywisty proces uczenia się Analiza sposobów promocji kultury innowacji wśród mikrofirm Analiza relacji władz regionu i mikro firm we wdrażaniu polityki innowacyjnej (kształtowanie polityki i działania strategiczne dobre współrządzenie )

15 PODSUMOWANIE Odbiorcy rekomendacji: instytucje odpowiedzialne za wdrażanie RIS Praktyczne możliwości: Budowa systemów monitoringu i ewaluacji RSI Aktualizacja RSI (uwzględnienie roli firm mikro)

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju Wprowadzenie Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA NA ROZWÓJ KOOPERENCJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA NA ROZWÓJ KOOPERENCJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 133 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 JOANNA MARKIEWICZ WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA NA ROZWÓJ KOOPERENCJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i ewaluacji. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

System monitoringu i ewaluacji. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Raport badawczo-analitycznyanalityczny System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Raport przygotowano w ramach projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-001/09 pn.: Budowa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Wprowadzenie Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK mgr Krzysztof Adam Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów 1. Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Kierunki działań poprawiające efektywność wdrażania innowacji w firmach produkcyjnych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Dorota Wolak Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie, Instytut

Bardziej szczegółowo