Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020"

Transkrypt

1 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego

2 RIS Warmia Mazury PLUS okres realizacji: luty 2009 czerwiec 2011 Projekt systemowy Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2. Transfer wiedzy Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji

3 REZULTATY Reaktywowany Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności I posiedzenie RKS 29 kwietnia 2009 Łącznie 10 posiedzeń

4 REZULTATY Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020

5 REZULTATY Plan działań do RSI Strategia funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych RSWI Metodologia przewidywania trendów innowacyjności w regionie SMS dla Warmii i Mazur

6 Konferencje Spotkania promujące Udział w targach i innych wydarzeniach Strona internetowa Spoty TV oraz radiowe Materiały i publikacje promocyjne Około 300 osób zaangażowanych w realizację projektu (RKS ds. RIS, Grupy Robocze, konferencje, spotkania, konsultacje społeczne). REZULTATY

7 Co to jest RSI? proces dokument analiza działanie

8 KONTEKST AKTUALIZACJI RIS Pierwsza strategia, 1 z 5 RIS UE rok Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020 Dokumenty strategiczne, opracowane przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego; identyfikacja problemów Rezultaty projektów (5SCHEMES, Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur )

9 KONTEKST AKTUALIZACJI RIS cd. System finansowania działań wyznaczonych w strategii przyporządkowany okresowi programowania (ZPORR, PO RZL,SPO WKP) Wyniki inwentaryzacji RSI w Polsce (Raport KPKPB UE), Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce (Raport KPKPB UE) RIS Warmia Mazury PLUS - projekt systemowy PO KL, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji Praca Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności i Grup Roboczych Poznański Park Naukowo-Technologiczny wykonawca zamówienia: aktualizacji RSI, opracowania Planu Działań, opracowania Strategii funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych RSWI

10 PROCES ORGANIZACYJNY : Sejmik Województwa Warmińsko Mazurskiego Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego Regionalny Komitet Sterujący ds. RSI Województwa Warmińsko Mazurskiego Departament Polityki Regionalnej Biuro Przedsiębiorczości (JZP) GR1 Innowacyjność przedsiębiorstw. GR 2 Trendy innowacyjności w regionie GR 3 Kultura innowacyjna w regionie

11 Strategia Europa 2020 rozwój inteligentny rozwój zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

12 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Nowy paradygmat polityki regionalnej Przejście od tradycyjnej redystrybucji środków do podejścia zakładającego wzmacnianie i wykorzystanie potencjałów terytorialnych. Odejście od modelu krótkoterminowych, odgórnie dystrybuowanych dotacji dla najmniej uprzywilejowanych obszarów do modelu długofalowych, zdecentralizowanych polityk rozwojowych adresowanych do wszystkich regionów. Odejście od rozproszonej interwencji do bardziej selektywnych (skoncentrowanych) inwestycji, m.in. dzięki zintegrowanym programom dedykowanym obszarom strategicznej interwencji przy zachowaniu integracji przestrzennej prowadzonej w ramach polityki regionalnej. Zwiększenie roli szczebla regionalnego w uruchamianiu procesów rozwojowych w systemie wieloszczeblowego zarządzania.

13 Wydarzenia 2009 r Akceptacja projektu RIS Warmia Mazury Plus Powołanie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RSI Przyjęcie Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego Realizacja prac badawczych

14 Wydarzenia cd r Wybór wykonawcy aktualizacji RSI Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020 ( r) Konsultacje społeczne projektu RIS Przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020 ( r) 28 września 2010 Uchwała Sejmiku Województwa

15 - Czy stawiać na przetrwanie, czy rozwój? - Czy skupić się na specjalizacji, czy dywersyfikacji? - Czy dokonać kolejnego kroku samotnie, czy z kimś? - Czy wybrać bezpieczną drogę, czy podjąć ryzyko?

16 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko Mazurskiego do roku 2020

17 WIZJA Województwo warmińsko-mazurskie atrakcyjnym środowiskiem dla kreatywnych oraz regionem gospodarki opartej na na wyspecjalizowanych usługach i produktach o wysokiej wartościj

18 MISJA Misją Regionalnej Strategii Innowacyjności jest inspirowanie i koordynacja działań w kierunku mobilizacji kapitału społecznego, gospodarczego i naukowo-badawczego dla wykreowania innowacyjnej specjalizacji gospodarki regionu warmińskomazurskiego

19 Struktura RSI misja wizja Województwo warmińsko mazurskie atrakcyjnym środowiskiem dla kreatywnych oraz regionem gospodarki opartej na wyspecjalizowanych usługach i produktach o wysokiej wartości dodanej Misją Regionalnej Strategii Innowacyjności jest inspirowanie i koordynacja działań w kierunku mobilizacji kapitału społecznego, gospodarczego i naukowo badawczego dla wykreowania innowacyjnej specjalizacji gospodarki regionu warmińsko mazurskiego cele strategiczne Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy Usprawnienie instytucjonalne go systemu innowacji Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji

20 Struktura celów RSI

21 CELE STRATEGICZNE 1: Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji postawy innowacyjne lokalne inicjatywy współpraca współdziałanie na rzecz innowacji w regionie wizerunek Warmii i Mazur region otwarty na innowacje

22 CELE STRATEGICZNE 2: Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych produktów i usług opartych na wiedzy innowacyjna specjalizacja regionalna inwestycje zewnętrzne w produkcję wyspecjalizowaną i usługi oparte na wiedzy przedsięwzięcia biznesowe oparte na współpracy ze sferą B+R zarządzanie strategiczne, innowacyjne formy organizacji Kapitał na innowacyjne inwestycje

23 CELE STRATEGICZNE 3: Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji Koordynacja działań proinnowacyjnych usługi proinnowacyjne infrastruktura proinnowacyjna wsparcie dla innowacji przez administrację publiczną Dostosowywanie działań sektora nauki do potrzeb regionalnej gospodarki

24 CELE STRATEGICZNE 4: Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego umiejętności i kwalifikacje kadr Dostosowywanie kształcenia do potrzeb gospodarki utalentowany i wykwalifikowany kapitał ludzki ludzie 50+

25 ZASADY WDRAŻANIA Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego bezpośrednio odpowiedzialny za wdrażanie RSI Pozostałe podmioty zaangażowane we wdrażanie RSI: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny System Wspierania Innowacji Partnerzy społeczni i gospodarczy, samorządy lokalne i ponadlokalne

26 ZAŁOŻENIA MONITORINGU I EWALUACJI Cele Promocja Regionalnej Strategii Innowacyjności Motywacja i mobilizacja do realizacji Diagnoza potrzeb interwencji Informacja zwrotna dla realizatorów strategii Założenia Użyteczność Ekonomiczność Prostota Długoterminowość Partycypacyjny charakter

27 Dziękuję za uwagę

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez klastry propozycja działań 2014-2020 Konferencja Klaster

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 1 Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny biznes szansą regionu

Innowacyjny biznes szansą regionu Innowacyjny biznes szansą regionu Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006.

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006. UCHWAŁA NR 1287/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia go Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Data utworzenia 2005-12-12 Numer

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo