Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 305 w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk, Członek Komisji - Krystyna Mańko, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski, Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus, Dyrektor MOPS - Anatol Wasiluk (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Nieobecna: Członek Komisji - Alina Niegierewicz. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Plan remontów infrastruktury komunalnej. 3. Wstępne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski. 4. Sprawy różne. Do pkt. 1 Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie zwrócił uwagę na fakt, iż zadań przybywa, a pracowników wciąż jest tyle samo. Wynagrodzenie, które otrzymują, jest bardzo niskie. Zadania nie mogą być dobrze wykonane, gdy jest ich nadmiar, a płace tak niskie. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż wiadomym jest, że ewentualne podwyżki muszą być we wszystkich jednostkach podległych, ponieważ gdyby dało się nawet po 10 zł podwyżki w Mopsie, to byłaby wojna. Zarówno on i Burmistrz Miasta są tego świadomi. Trudno jest wyróżnić kogokolwiek, nawet w obrębie jego jednostki. Co kilka lat pojawia się do 5% podwyżki, ale niestety nie jest to żadna podwyżka w porównaniu z inflacją, którą można nazwać regulacja płac. Niedawno w Mopsie odbyła się kontrola NIK-u, która wypadła poza kosmetycznymi niedociągnięciami pozytywnie. Dotyczyła ona świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Nie było takiej kontroli od 10 lat, czyli od początku prowadzenia tych spraw. Wynik kontroli był zadowalający. Kwota przeznaczona na świadczenia rodzinne wynosi ok.6 mnl zł, a prowadzą to trzy osoby, które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1500 zł na rękę. Są to osoby po wyższych studiach, jest jedna osoba, która skończyła Uniwersytet Warszawski na studiach dziennych. Jako dyrektor jednostki jest bezsilny, nie może nic w tej sprawie zrobić. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podkreślił, iż wielokrotnie podkreślał, iż osoby, które pracują za zł to sa pracujący żebracy.

2 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż są to sprawy przyszłościowe, ponieważ dopiero planowanie przyszłych budżetów może w jakiejś mierze rozwiązać te problemy. Zaproponował, że może czasem nie warto budować jakiejś jednej ulicy, poczekać. Wiele czeka. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zabierając głos w sprawie podkreślił, iż dawanie podwyżek w Mopsie bądź innej jednostce podległej jest to niepopularny ruch polityczny, a zrobienie jakiegoś pomnika, ulicy to jest dobre posunięcie polityczne. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, iż przy zmianie władz, po wyborach takie regulacje płacowe łatwiej jest zorganizować. Nie wiadomo, kto zostanie Burmistrzem, kto Radnym, ale należałoby wtedy zwrócić uwagę na płace. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski uważa, iż przede wszystkim powinna zmienić się polityka państwa, ponieważ jeżeli zadań nałożonych na samorządy będzie coraz więcej, a środków na usługę nie ma przeznaczonych, to niestety na cud nie ma co liczyć. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zauważył, iż młodzi ludzie jak dostają prace, to się cieszą. Ten okres trwa dwa, trzy lata, potem siła nabywcza wypłaty jest mizerna i obserwując rodziny patologiczne, które wyciągają pieniądze od państwa, to wychodzi na to, iż można nic nie robiąc dostać tyle samo, co osoby pracujące. Niektóre rodziny w ciągu trzech miesięcy mogą otrzymać ok zł z systemu pomocy społecznej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż cały czas się podkreśla, że w Bielsku podlaskim jest wysokie zatrudnienie. Niestety nikt nie podkreśla, jaka jest jakość tego zatrudnienia. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk powiedział, iż na ostatniej sesji tyle Radni poświęcili uwagi budowie Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim. Nikt nawet nie wspomniał o Domu Pomocy Społecznej. Uważa, iż potrzeby kultury są bardzo ważne, ale to są potrzeby wyższego rzędu. Potrzeba całodobowej opieki dla osób starszych jest coraz większą bolączką. Członek Komisji Krystyna Mańko podkreśliła, iż mieszkańcy bardzo oczekują budowy domu dla osób starszych, wymagających dodatkowej opieki. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk uważa, iż należałoby rozważyć, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z Centrum Kultury, które byłoby zapełnione tylko przy imprezach okolicznościowych ponieważ przy Sali na 400 miejsc, sama będzie świeciła pustkami. W dobie Internetu, gdzie każdy może nowości filmowe obejrzeć w domu, nikt nie będzie uczęszczał do Centrum Kultury. W ciągu roku będą być może ze 2 lub 3 imprezy, gdzie sala będzie pełna. Póki jest możliwość skorzystania z dotacji unijnych, to pomysł ten należy poważnie rozważyć. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż Dyrektor Szpitala, Grotowicz planuje stworzyć coś tego typu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż jest to hospicjum, które jest rozwiązaniem tylko na pół roku. Przyznał, iż wielokrotnie te hospicjum pomogło mu w trudnych sytuacjach, kiedy to trzeba było osobę umieścić gdzieś natychmiast. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zastanawia się, czy stać nas będzie na utrzymanie takiego domu? Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk przyznał, iż rzeczywiście jak na tak biedny kraj, jakim jest Polska, standardy są za wysokie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk proponuje, iż można by było zacząć współpracować z parafiami, ponieważ to są jedyne jednostki, które nie są nastawione na zysk. Są to jednostki, które działają charytatywnie.

3 3 Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zwrócił uwagę, iż będzie ciężka sytuacja w momencie, kiedy zaczną umierać rodzice dzieci, które są członkami Środowiskowego Domu Samopomocy, to kiedyś wszystkich trzeba będzie umieścić w domach całodobowej opieki. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż budowa domu jest jeszcze przedwczesną decyzją. Uważa, iż należałoby wejść w kontakt z grupami typu parafianie, zorientować się bardziej w temacie. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski uważa, iż do tematu musiałyby się włączyć Gmina oraz Starostwo. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zwrócił uwagę, iż gdyby porównać budżet powiatu a miasta, to powiat ma bardzo mało manewrów w budżecie, ponieważ budżet powiatu głównie składa się z dotacji oraz subwencji. Jest to w zasadzie redystrybucja. Potrzebna tu by była współpraca z kościołami, organizacjami pozarządowymi. Najlepiej by było gdyby tym tematem zajął się Starosta Bielski, ponieważ jest to zadanie powiatu, co nie oznacza, że on powinien ponieść największe koszty. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, że rzeczywiście inicjatywa powinna leżeć po stronie powiatu, ponieważ są to ich zadania. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk podkreślił, iż jako Dyrektor MOPS-u jest za słaby rangą, aby z taką inicjatywą wychodzić. Musi to być osoba typu Starosta. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż należy z tej rozmowy wyciągnąć jakieś wnioski. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zaproponował, aby zainicjować debatę społeczną nt. wybudowania Domu Pomocy Społecznej pod auspicjom Powiatu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie podkreślił, że dobrze by było, gdyby ta inicjatywa nabrała większego wymiaru, żeby zaczęło się mówić o tym głośniej. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż spotkał się kilka razy z Wicestarostą, gdzie z rozmowy wynikło, że jeżeli nie zmieni się system finansowania Domu Pomocy Społecznej, to on nie widzi możliwości. Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta o zainicjowanie debaty społecznej na temat ewentualnego wybudowania Domu Pomocy Społecznej pod auspicjum Powiatu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk poinformował, iż doszły go słuch o przyszłej reformie Urzędu Pracy, dotycząca osób bezrobotnych. Zostaną one podzielone na trzy sektory. Trzeci sektor, z którym nie da się nic zrobić w Urzędach Pracy to ma być przerzucone na barki Ośrodków Pomocy Społecznej. Będą to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, dla których chodzi tylko o ubezpieczenie zdrowotne. Gmina będzie musiała zabezpieczyć dodatkowe środki lub też przesunąć je z innych zadań. Osoby bezrobotne będą musiały być objęte pracami społecznie użytecznymi, organizowanymi przez Gminę. Różny system szkoleń będzie przeprowadzony. 40% kosztów pracy społecznie użytecznych, które będą świadczone w wymiarze 10 godzin tygodniowo, gdzie bezrobotny niechętnie będzie szedł na tego typu prace, a utraci status osoby bezrobotnej. Przy wyborach procent bezrobocia będzie znacznie niższy. Będzie to znakomity do wykorzystania dla władzy argument. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, że jeżeli te prace społeczne maja wyglądać w taki sposób, to dla niego jest to bez sensu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił również, iż na samym początku gmina ma pokryć wszystkie koszty, potem Urząd Pracy ma zrefundować 60 %.

4 4 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż bardziej zrozumiałe byłoby to, gdyby prace były np. sezonowe. Będą polepszone tylko statystyki, a z tego nic nie wyjdzie. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk uważa, iż w ten sposób polepszy się tylko statystyki, a jeżeli chodzi o rynek zatrudnienia, to te osoby bezrobotne będą zaklasyfikowane gdzie indziej, a problemy pozostaną. Ubezpieczać będzie MOPS, ponieważ posiada takie uprawnienia. W przypadku, gdy osoba będzie nie ubezpieczona, zostanie zabrana do szpitala, gdzie zostanie zoperowana, to wówczas przychodzi pismo ze szpitala, że taką osobę należy ubezpieczyć. Osoba taka zostaje ubezpieczona, wszystko odbywa się zgodnie z planem. Ostatnio nawet odbyła się kontrola NIK-u, gdzie na szczęście wszystko okazało się zgodnie z prawem. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski wrócił się z zapytaniem o program dożywiania, a mianowicie czy zaszły wielkie zmiany? Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż praktycznie nic się nie zmieniło, jednak formalnie nie jest to objęte ustawą, że to jest wieloletni program dożywiania, a zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, gdzie uchwałą kryterium zostało podniesione do 150 %. Gminy bogate będą ponosiły koszty 40%, a 60% daje państwo. Został wystosowany wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, aby Urząd Wojewódzki partycypował w 80% kosztów, a Gmina w 20%. Wniosek został oceniony pozytywnie. Dziwią go bardzo sytuacje tego typu, że w mediach zostają nagłośnione sprawy o głodujących dzieciach. Wystarczy odpowiednio złożyć wniosek, gdzie np. w Bielsku są dożywiane wszystkie dzieci. Przez wszystkie poprzednie lata MOPS miał możliwość wyposażenia wszystkich jadłodajni. Przeznaczone kwoty pieniężne pozwalały na to, aby kuchnie zostały dobrze wyposażone we wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż to bardziej media rozdmuchują tego typu sprawy, wykorzystując sytuację. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk poinformował, iż jego jednostka przeznaczyła więcej pieniędzy na dożywianie niż wynika z potrzeb, ponieważ z tego dożywiania można również wydawać zasiłki celowe na żywność. Nie widzi on sensu wydawania pieniędzy Gminnych na zasiłki celowe, kiedy przez dwa miesiące może wydawać je z tej puli. W przypadku, gdy w rodzinie dochodzi do patologii i rodzic nie potrafi przeznaczyć tych pieniędzy na posiłek, dlatego, że wyda je na alkohol bądź tego typu sprawy, to od tego jest asystent rodziny bądź pracownik socjalny, by tych spraw dopilnował. Komisja stwierdza, że zadań z zakresu opieki społecznej przybywa, a kadra jest ta sama. Komisja zwraca się z prośbą o poprawę tej sytuacji. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski za rok Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zwrócił uwagę na problemy związane z dziećmi, które nie zostały przyjęte do przedszkoli, ponieważ jest ich aż 12 oraz na problem związany z alkoholem. Zwrócił też uwagę na fakt, iż 27 osób jest bezdomnych, 2 rodziny mają problem z narkotykami. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę na fakt, iż alkohol jest bardziej dostępną formą używki, niż narkotyki. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną ocenę oraz przyjęła ją do wiadomości.

5 5 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za rok Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie podkreślił, iż ma kilka drobnych uwag, ponieważ dużo jest tych organizacji, gdzie każda dostaje jakieś niewielkie dotacje. Chodzi mu o kluby sportowe: piłkę nożną, koszykówkę, gdzie środki dofinansowania już są nieco większe. Osób objętych wsparciem finansowym jest zdecydowanie mniej jak wspierane są jednostki, gdzie beneficjentów jest zdecydowanie więcej. Zwrócił się zapytaniem o kwotę zł, która przeznaczona jest na piłkarzy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem czy zawodnicy bielskiej reprezentacji TUR pochodzą z bielskiego powiatu?(jeśli są spoza powiatu bielskiego, to ilu ich jest i skąd pochodzą?) Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż wszędzie są takie wymiany, że do nas przyjeżdża chłopak z Łap, od nas też gdzieś chłopaki grają. Tak już jest. Tak samo Polacy grają w Niemczech. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż Bielsk Podlaski potęgą piłkarska nie będzie. Jeżeli ma być te wsparcie, to powinno to być wsparcie przynajmniej dla naszych środowisk, nie koniecznie tylko z Bielska Podlaskiego, przynajmniej z terenu Powiatu Bielskiego. Nie koniecznie podoba mu się, że zawodnik jakiś przyjeżdża z Białegostoku, bądź z jakiejś innej miejscowości, to nie koniecznie mu się to podoba. Nie żałuje on pieniędzy na ligę, ale uważa, że powinni to być gracze z naszego powiatu. Członek Komisji Krystyna Mańko uważa, iż można by było dać dodatkowe pieniądze nauczycielom od wychowania fizycznego, aby mogli prowadzić szkolne kółka sportowe dla piłkarzy bądź siatkarzy. Byłoby na pewno taniej. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż naturalną rzeczą jest fakt, iż w szkołach są klasy sportowe. Członek Komisji Krystyna Mańko wyjaśnił, iż nie ma już klas sportowych w szkołach. Kiedyś były, w chwili obecnej już nie ma. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie zaznaczył, że powinny być klasy sportowe. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że ciężko jest mówić o jakichś radykalnych oszczędnościach, gdy mowa o kreślonym poziomie rozgrywek sportowych, na które jest przeznaczona określona pula pieniędzy. Gdyby drużyna znajdowała się w niższej klasie rozrywkowej, nie byłby wtedy takich kosztów. Nauka dzieci w szkole ma zupełnie inny charakter kosztów oraz poziomu nauki. Podziela inicjatywy działania, sporo pieniędzy przeznaczanych jest na MOSiR, na młodzież, która się tam udziela. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przyjęła je do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6 6 W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Członek Komisji Krystyna Mańko poinformowała, iż na poprzedniej Komisji, w której uczestniczyła wstrzymała się od głosu przy tym podpunkcie dlatego, że Komisja domagała się wiadomości na temat na co zostanie potem przeznaczony ten obiekt. Od jednego z Radnych dowiedziała się, iż prawdopodobnie będzie to dom pomocy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie poinformował, iż jemu również brakowało takiej informacji, więc posiłkował się robiąc rozeznanie u parafian. Są tylko takie pogłoski, że planowano tam ośrodek typu pomoc dla osób starszych bądź sala pod wynajem, ale podkreślił, iż są to tylko pogłoski. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zauważył,, iż wszystko może się skończyć, tak jak podobna inwestycja tego typu była, czyli dziekan z parafialnych pieniędzy, bo ok zł wyłożył na projekt, nie dostał żadnego dofinansowania, bo nie spełniał warunków. Tak samo może być tutaj. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż pogłoski mówią, że maja być utworzone jakieś sale na naukę. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, że ma nadzieję, że już nauczeni doświadczeniem postąpią mądrzej i rozważniej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż informacja na ten temat mogła być szerzej przygotowana. Czy jest to ratowanie zabytku, czy może jest jakiś inny zamysł przeznaczenia tego obiektu? Komisja zwróciła się prośbą o przygotowanie szerszej informacji na temat planowanego remontu, a mianowicie czy będzie to tylko ratowanie zabytku czy jest jeszcze przewidziany inny cel? W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż chodzi tu o projekt budowy ścieżki rowerowej od zakładu HOOOP w kierunku cmentarzy. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

7 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. 7 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji ul. Orzeszkowej, Kazimierzowskiej i Kościuszki. Poprosił o przybliżenie tematu. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż Radny Gołębiowski zgłaszał, aby zmienić istniejące znaki drogi i wprowadzić zmiany w obsłudze komunikacji przy tych ulicach. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się również zapytaniem dotyczącym ulicy Asnyka, a mianowicie tam będzie robiona nakładka na asfalt. Interesuje go, czy ta nakładka wystarczy? Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż na pewno trzeba będzie zrobić podbudowę, lecz najpierw należy zedrzeć trochę tego wadliwego asfaltu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał, czy warto inwestować i coś robić bez wymiany chodnika, krawężnika? Nie warto jest chyba robić takiego wycinkowego zakresu. W tym miejscu jest również problem z odwodnieniem, często w okresie letnim woda napływa z pól, stoi zazwyczaj ogromna kałuża. Jego zdaniem zaplanowane prace będą powierzchowne i mogą nie przynieść efektu. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż prace będą niestety powierzchowne, ale żeby zrobić, tak jak należałoby, to całą podbudowę trzeba by było robić, co wiąże się z robieniem całej dokumentacji oraz przebudową całej ulicy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk obawia się, że ta inwestycja nie przyniesie oczekiwanego efektu, ponieważ ulica ta momentami jest naprawdę w bardzo złym stanie. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski na ulicy tej jest tej chwili pajęczyna, dlatego też planowane jest zerwanie asfaltu w tym miejscu, wyrównanie dolnej warstwy oraz zalanie świeżego asfaltu. Podobna sytuacja jest na ulicy Orlańskiej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż na ulicy Orlańskiej nie było takiej obawy, że tam się coś posypie, na ul. Asnyka jest ogromne ryzyko. Zwrócił się również zapytaniem dotyczącym monitoringu, a mianowicie jaki teren jest objęty tym projektem? Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż oczekiwania są takie, że projektant zaplanuje tak jak powinno być, oczywiście z pomocą pracowników Urzędu oraz Radnych. Ci, którzy są najbardziej zainteresowani wskażą miejsca, które należałoby przebudować. Osoba kompetentna będzie wiedziała, jak zaplanować przebudowę, zrobić dokumentację. Rozmowy w tej kwestii z Policja już były prowadzone. Przedstawiona kwota jest wystawiona do przetargu. Po sporządzeniu specyfikacji będzie wiadomo więcej, ponieważ określone będą oczekiwania. Po spełnieniu wszystkich procedur już będzie mniej więcej wiadomo ile punktów będzie, ile kamer, ilu ludzi do obsługi monitoringu będzie potrzebnych. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał również o kwotę zł, zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność Działu Działalność usługowa z przeznaczeniem na wykonanie lokalnego Programu Rewitalizacji - dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję Bielskiego Centrum Kultury. Poprosił o wyjaśnienie, kiedy będą składane te wnioski? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż wnioski będą składane wówczas, kiedy będzie ogłoszony nabór.

8 8 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poprosił o wyjaśnienie zwiększenia planu dochodów o kwotę zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż jest to pokłosie decyzji rządowej, że tylko 1zł jest naliczany za dzieci, które zostają w przedszkolu po normatywnym czasie. Na dłuższy czas pobytu jest ta dotacja. Dopiero w tej chwili wchodzi to do budżetu, ze strony wydatkowej już jest wszystko załatwione, ponieważ wcześniej, przed przyjęciem budżetu musiało to być zrobione. Jest to dotacja, której nie było do tej pory. Jest to sytuacja obojętna dla jednostek oświatowych. Należy mieć świadomość, iż zadania oświatowe szkół i przedszkoli musiały być tutaj sfinansowane właściwie przed przyjęciem budżetu. Dotacje przy konstrukcji budżetu jeszcze nie były brane pod uwagę. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem, czy miasto wypuściło obligacje czy nie doszło do przedsięwzięcia? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że nie, ponieważ nie zostały podpisane umowy. Konkurs został rozstrzygnięty, ale z punktu widzenia banków nie było osoby, która miała umocowanie do podpisu tejże umowy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk umotywował swoje pytanie tym, iż obligacje to był bardzo kontrowersyjny temat, który na jakiś czas załatwiał pewne sprawy. Zapytał, czy przepisy w jakiś sposób będzie można wykorzystać tak, żeby było łatwiej konstruować budżety w przyszłych latach? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, iż analizując ww. przedstawiony dokument, należy zwrócić szczególna uwagę na str. 6, gdzie znajduje się tabela, w której szczegółowo są przedstawione poszczególne lata. Rok 2016 było NIE w jednej kolumnie, odnosiło się do danych planistycznych na koniec września 2013 roku. Uwzględniając dane planistyczne września 2013 r. oraz kolejnych lat, niestety nie wychodził zakładany wskaźnik, co oznacza nie przyjęcie budżetu oraz niesie za sobą skutki z tego wynikające. Wyjściem z tej sytuacji było zaciągnięcie obligacji, zasadnicze uporządkowanie sytuacji, a przede wszystkim stworzenie możliwości do tego, żeby można było mówić o wkładzie własnym. N8iestety nie doszło do podpisania umowy. W tej chwili, jeżeli chodzi o planowanie wydatków, to trzeba być bardzo ostrożnym, natomiast są jeszcze działania związane z dochodami. Ostatecznie biorąc pod uwagę wykonanie roku, a nie plan, wszystko jak na razie układa się dobrze. Nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy. Ta cała układanka spowodowała zmianę spłat zadłużenia. Wszystko się inaczej rozłożyło. Jak na razie mowa jest o spłacie długu bez odsetek, wszystko jest zależne od tego jak się kształtuje wibor, gdzie w chwili obecnej wszystko wypada jak na razie dla nas z korzyścią. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż panuje taki niepokój, ponieważ w zasadzie w tym roku, to kredyt nie jest jeszcze spłacany. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż jest jeszcze czas na przygotowanie się do tego momentu. Wykonanie roku 2012 zostało spłacone w wysokości 2 mln 873 tys. zł. W chwili obecnej nie było żadnych sygnałów z RIO, że coś jest nie tak. Sytuacja wydaję się pod kontrolą.

9 9 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż wyższe spłaty kredytów pociągną za sobą obniżenie inwestycji. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk najważniejsza sprawą będzie fakt, jak w tym budżecie będziemy funkcjonować. Wynik wskaźnika jest pokłosiem sytuacji dochodów i wydatków bieżących. Oświata, pomoc społeczna, w tych tematach radzimy sobie dobrze, natomiast, jeżeli mowa o inwestycjach, to musi być ta nadwyżka, aby były środki na inwestycje. W przyszłych budżetach roczne inwestycje są ujęte. Wiadomo, że obligacje znacznie ułatwiłyby sprawę, a tej chwili ile będzie można inwestować i jak inwestować zależy od założenia w kolejnych latach. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk podkreślił, iż widoczne jest spowolnienie inwestycyjne. Jeżeli tylko pojawi się szansa, że będzie można zmniejszyć raty kredytów w postaci obligacji lub czego podobnego, to trzeba będzie działać, przesuwać te kredyty w czasie. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż gdyby teraz pojawił się temat większej inwestycji, na którą trzeba by było zdobyć dofinansowanie zewnętrzne, nawet te własne, ze względu na dług, to wiadomo, że pojawiłaby się analiza w tej kwestii, czy wchodzić w taką inwestycję oraz czy brać na to kredyt, czy wchodzić w obligacje bądź obierać jakaś inną formę spłaty. Musi być wkład własny. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie również podkreślił, że przy inwestycjach potrzebny jest wkład własny, ponieważ w przypadku Domu Kultury to trzeba robić dosłownie wszystko, żeby powstawały miejsca pracy. Miasto nie może zupełnie zrezygnować z inwestycji. Uważa, iż należy robić wszystko, żeby pieniądze na inwestycje się znalazły. W takiej sytuacji będzie łatwiej podejmować środki z zewnątrz gminom teraz, jak przedtem. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż miasta nie stać na dwie podobne inwestycje, czyli BDK oraz hala. Nie stać również miasta na pełne finansowanie przez miasto choćby jednej z tych inwestycji. Poza inwestycją Domu Kultury czy coś się pojawi, to zależy od tego, jakie będą wychodziły wykonania lat kolejnych w budżecie. W tej chwili są środki na wkład własny, na inwestycje, jednak one topnieją trochę w wyniku tej układanki. Wiadomym jest, iż był zaciągnięty kredyt i środki zewnętrzne były przeznaczone na inwestycje. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Bohaterów Września. W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała

10 10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Bielskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem jakiego rzędu będą dochody z tego tytułu? Zapytał, czy kwota będzie oscylowała się w wysokości zł? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż ciężko jest stwierdzić, ale wydaje mu się, iż o zł. Nie można będzie mówić. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż swoje pytanie motywuje tym, iż pieniądze pozyskane z tego tytułu częściowo są znaczone. Nie można tego traktować jako czystego dochodu do kasy miasta czy powiatu, ponieważ te uzyskane pieniądze musza trafiać z powrotem do infrastruktury. Pieniądze te muszą być wydane na znaki, na remonty, nie można tych pieniędzy przeznaczyć na sprzątanie. Pracownik, który będzie wykonywał te zadania, będzie miał utrudniona pracę, ponieważ wszystko będzie wydawane w formie decyzji administracyjnej. Rozkłady przewoźników zmieniają się bardzo często. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Do pkt. 2 Plan remontów infrastruktury komunalnej.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży III sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko.

Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko. Br.0012.4.2.2015 Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo