Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 305 w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk, Członek Komisji - Krystyna Mańko, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski, Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus, Dyrektor MOPS - Anatol Wasiluk (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Nieobecna: Członek Komisji - Alina Niegierewicz. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Plan remontów infrastruktury komunalnej. 3. Wstępne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski. 4. Sprawy różne. Do pkt. 1 Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie zwrócił uwagę na fakt, iż zadań przybywa, a pracowników wciąż jest tyle samo. Wynagrodzenie, które otrzymują, jest bardzo niskie. Zadania nie mogą być dobrze wykonane, gdy jest ich nadmiar, a płace tak niskie. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż wiadomym jest, że ewentualne podwyżki muszą być we wszystkich jednostkach podległych, ponieważ gdyby dało się nawet po 10 zł podwyżki w Mopsie, to byłaby wojna. Zarówno on i Burmistrz Miasta są tego świadomi. Trudno jest wyróżnić kogokolwiek, nawet w obrębie jego jednostki. Co kilka lat pojawia się do 5% podwyżki, ale niestety nie jest to żadna podwyżka w porównaniu z inflacją, którą można nazwać regulacja płac. Niedawno w Mopsie odbyła się kontrola NIK-u, która wypadła poza kosmetycznymi niedociągnięciami pozytywnie. Dotyczyła ona świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Nie było takiej kontroli od 10 lat, czyli od początku prowadzenia tych spraw. Wynik kontroli był zadowalający. Kwota przeznaczona na świadczenia rodzinne wynosi ok.6 mnl zł, a prowadzą to trzy osoby, które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1500 zł na rękę. Są to osoby po wyższych studiach, jest jedna osoba, która skończyła Uniwersytet Warszawski na studiach dziennych. Jako dyrektor jednostki jest bezsilny, nie może nic w tej sprawie zrobić. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podkreślił, iż wielokrotnie podkreślał, iż osoby, które pracują za zł to sa pracujący żebracy.

2 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż są to sprawy przyszłościowe, ponieważ dopiero planowanie przyszłych budżetów może w jakiejś mierze rozwiązać te problemy. Zaproponował, że może czasem nie warto budować jakiejś jednej ulicy, poczekać. Wiele czeka. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zabierając głos w sprawie podkreślił, iż dawanie podwyżek w Mopsie bądź innej jednostce podległej jest to niepopularny ruch polityczny, a zrobienie jakiegoś pomnika, ulicy to jest dobre posunięcie polityczne. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, iż przy zmianie władz, po wyborach takie regulacje płacowe łatwiej jest zorganizować. Nie wiadomo, kto zostanie Burmistrzem, kto Radnym, ale należałoby wtedy zwrócić uwagę na płace. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski uważa, iż przede wszystkim powinna zmienić się polityka państwa, ponieważ jeżeli zadań nałożonych na samorządy będzie coraz więcej, a środków na usługę nie ma przeznaczonych, to niestety na cud nie ma co liczyć. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zauważył, iż młodzi ludzie jak dostają prace, to się cieszą. Ten okres trwa dwa, trzy lata, potem siła nabywcza wypłaty jest mizerna i obserwując rodziny patologiczne, które wyciągają pieniądze od państwa, to wychodzi na to, iż można nic nie robiąc dostać tyle samo, co osoby pracujące. Niektóre rodziny w ciągu trzech miesięcy mogą otrzymać ok zł z systemu pomocy społecznej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż cały czas się podkreśla, że w Bielsku podlaskim jest wysokie zatrudnienie. Niestety nikt nie podkreśla, jaka jest jakość tego zatrudnienia. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk powiedział, iż na ostatniej sesji tyle Radni poświęcili uwagi budowie Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim. Nikt nawet nie wspomniał o Domu Pomocy Społecznej. Uważa, iż potrzeby kultury są bardzo ważne, ale to są potrzeby wyższego rzędu. Potrzeba całodobowej opieki dla osób starszych jest coraz większą bolączką. Członek Komisji Krystyna Mańko podkreśliła, iż mieszkańcy bardzo oczekują budowy domu dla osób starszych, wymagających dodatkowej opieki. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk uważa, iż należałoby rozważyć, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z Centrum Kultury, które byłoby zapełnione tylko przy imprezach okolicznościowych ponieważ przy Sali na 400 miejsc, sama będzie świeciła pustkami. W dobie Internetu, gdzie każdy może nowości filmowe obejrzeć w domu, nikt nie będzie uczęszczał do Centrum Kultury. W ciągu roku będą być może ze 2 lub 3 imprezy, gdzie sala będzie pełna. Póki jest możliwość skorzystania z dotacji unijnych, to pomysł ten należy poważnie rozważyć. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż Dyrektor Szpitala, Grotowicz planuje stworzyć coś tego typu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż jest to hospicjum, które jest rozwiązaniem tylko na pół roku. Przyznał, iż wielokrotnie te hospicjum pomogło mu w trudnych sytuacjach, kiedy to trzeba było osobę umieścić gdzieś natychmiast. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zastanawia się, czy stać nas będzie na utrzymanie takiego domu? Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk przyznał, iż rzeczywiście jak na tak biedny kraj, jakim jest Polska, standardy są za wysokie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk proponuje, iż można by było zacząć współpracować z parafiami, ponieważ to są jedyne jednostki, które nie są nastawione na zysk. Są to jednostki, które działają charytatywnie.

3 3 Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zwrócił uwagę, iż będzie ciężka sytuacja w momencie, kiedy zaczną umierać rodzice dzieci, które są członkami Środowiskowego Domu Samopomocy, to kiedyś wszystkich trzeba będzie umieścić w domach całodobowej opieki. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż budowa domu jest jeszcze przedwczesną decyzją. Uważa, iż należałoby wejść w kontakt z grupami typu parafianie, zorientować się bardziej w temacie. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski uważa, iż do tematu musiałyby się włączyć Gmina oraz Starostwo. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zwrócił uwagę, iż gdyby porównać budżet powiatu a miasta, to powiat ma bardzo mało manewrów w budżecie, ponieważ budżet powiatu głównie składa się z dotacji oraz subwencji. Jest to w zasadzie redystrybucja. Potrzebna tu by była współpraca z kościołami, organizacjami pozarządowymi. Najlepiej by było gdyby tym tematem zajął się Starosta Bielski, ponieważ jest to zadanie powiatu, co nie oznacza, że on powinien ponieść największe koszty. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, że rzeczywiście inicjatywa powinna leżeć po stronie powiatu, ponieważ są to ich zadania. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk podkreślił, iż jako Dyrektor MOPS-u jest za słaby rangą, aby z taką inicjatywą wychodzić. Musi to być osoba typu Starosta. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż należy z tej rozmowy wyciągnąć jakieś wnioski. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk zaproponował, aby zainicjować debatę społeczną nt. wybudowania Domu Pomocy Społecznej pod auspicjom Powiatu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie podkreślił, że dobrze by było, gdyby ta inicjatywa nabrała większego wymiaru, żeby zaczęło się mówić o tym głośniej. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż spotkał się kilka razy z Wicestarostą, gdzie z rozmowy wynikło, że jeżeli nie zmieni się system finansowania Domu Pomocy Społecznej, to on nie widzi możliwości. Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta o zainicjowanie debaty społecznej na temat ewentualnego wybudowania Domu Pomocy Społecznej pod auspicjum Powiatu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk poinformował, iż doszły go słuch o przyszłej reformie Urzędu Pracy, dotycząca osób bezrobotnych. Zostaną one podzielone na trzy sektory. Trzeci sektor, z którym nie da się nic zrobić w Urzędach Pracy to ma być przerzucone na barki Ośrodków Pomocy Społecznej. Będą to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, dla których chodzi tylko o ubezpieczenie zdrowotne. Gmina będzie musiała zabezpieczyć dodatkowe środki lub też przesunąć je z innych zadań. Osoby bezrobotne będą musiały być objęte pracami społecznie użytecznymi, organizowanymi przez Gminę. Różny system szkoleń będzie przeprowadzony. 40% kosztów pracy społecznie użytecznych, które będą świadczone w wymiarze 10 godzin tygodniowo, gdzie bezrobotny niechętnie będzie szedł na tego typu prace, a utraci status osoby bezrobotnej. Przy wyborach procent bezrobocia będzie znacznie niższy. Będzie to znakomity do wykorzystania dla władzy argument. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, że jeżeli te prace społeczne maja wyglądać w taki sposób, to dla niego jest to bez sensu. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił również, iż na samym początku gmina ma pokryć wszystkie koszty, potem Urząd Pracy ma zrefundować 60 %.

4 4 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż bardziej zrozumiałe byłoby to, gdyby prace były np. sezonowe. Będą polepszone tylko statystyki, a z tego nic nie wyjdzie. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk uważa, iż w ten sposób polepszy się tylko statystyki, a jeżeli chodzi o rynek zatrudnienia, to te osoby bezrobotne będą zaklasyfikowane gdzie indziej, a problemy pozostaną. Ubezpieczać będzie MOPS, ponieważ posiada takie uprawnienia. W przypadku, gdy osoba będzie nie ubezpieczona, zostanie zabrana do szpitala, gdzie zostanie zoperowana, to wówczas przychodzi pismo ze szpitala, że taką osobę należy ubezpieczyć. Osoba taka zostaje ubezpieczona, wszystko odbywa się zgodnie z planem. Ostatnio nawet odbyła się kontrola NIK-u, gdzie na szczęście wszystko okazało się zgodnie z prawem. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski wrócił się z zapytaniem o program dożywiania, a mianowicie czy zaszły wielkie zmiany? Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk wyjaśnił, iż praktycznie nic się nie zmieniło, jednak formalnie nie jest to objęte ustawą, że to jest wieloletni program dożywiania, a zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, gdzie uchwałą kryterium zostało podniesione do 150 %. Gminy bogate będą ponosiły koszty 40%, a 60% daje państwo. Został wystosowany wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, aby Urząd Wojewódzki partycypował w 80% kosztów, a Gmina w 20%. Wniosek został oceniony pozytywnie. Dziwią go bardzo sytuacje tego typu, że w mediach zostają nagłośnione sprawy o głodujących dzieciach. Wystarczy odpowiednio złożyć wniosek, gdzie np. w Bielsku są dożywiane wszystkie dzieci. Przez wszystkie poprzednie lata MOPS miał możliwość wyposażenia wszystkich jadłodajni. Przeznaczone kwoty pieniężne pozwalały na to, aby kuchnie zostały dobrze wyposażone we wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż to bardziej media rozdmuchują tego typu sprawy, wykorzystując sytuację. Dyrektor MOPS Anatol Wasiluk poinformował, iż jego jednostka przeznaczyła więcej pieniędzy na dożywianie niż wynika z potrzeb, ponieważ z tego dożywiania można również wydawać zasiłki celowe na żywność. Nie widzi on sensu wydawania pieniędzy Gminnych na zasiłki celowe, kiedy przez dwa miesiące może wydawać je z tej puli. W przypadku, gdy w rodzinie dochodzi do patologii i rodzic nie potrafi przeznaczyć tych pieniędzy na posiłek, dlatego, że wyda je na alkohol bądź tego typu sprawy, to od tego jest asystent rodziny bądź pracownik socjalny, by tych spraw dopilnował. Komisja stwierdza, że zadań z zakresu opieki społecznej przybywa, a kadra jest ta sama. Komisja zwraca się z prośbą o poprawę tej sytuacji. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski za rok Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zwrócił uwagę na problemy związane z dziećmi, które nie zostały przyjęte do przedszkoli, ponieważ jest ich aż 12 oraz na problem związany z alkoholem. Zwrócił też uwagę na fakt, iż 27 osób jest bezdomnych, 2 rodziny mają problem z narkotykami. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę na fakt, iż alkohol jest bardziej dostępną formą używki, niż narkotyki. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną ocenę oraz przyjęła ją do wiadomości.

5 5 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za rok Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie podkreślił, iż ma kilka drobnych uwag, ponieważ dużo jest tych organizacji, gdzie każda dostaje jakieś niewielkie dotacje. Chodzi mu o kluby sportowe: piłkę nożną, koszykówkę, gdzie środki dofinansowania już są nieco większe. Osób objętych wsparciem finansowym jest zdecydowanie mniej jak wspierane są jednostki, gdzie beneficjentów jest zdecydowanie więcej. Zwrócił się zapytaniem o kwotę zł, która przeznaczona jest na piłkarzy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem czy zawodnicy bielskiej reprezentacji TUR pochodzą z bielskiego powiatu?(jeśli są spoza powiatu bielskiego, to ilu ich jest i skąd pochodzą?) Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż wszędzie są takie wymiany, że do nas przyjeżdża chłopak z Łap, od nas też gdzieś chłopaki grają. Tak już jest. Tak samo Polacy grają w Niemczech. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż Bielsk Podlaski potęgą piłkarska nie będzie. Jeżeli ma być te wsparcie, to powinno to być wsparcie przynajmniej dla naszych środowisk, nie koniecznie tylko z Bielska Podlaskiego, przynajmniej z terenu Powiatu Bielskiego. Nie koniecznie podoba mu się, że zawodnik jakiś przyjeżdża z Białegostoku, bądź z jakiejś innej miejscowości, to nie koniecznie mu się to podoba. Nie żałuje on pieniędzy na ligę, ale uważa, że powinni to być gracze z naszego powiatu. Członek Komisji Krystyna Mańko uważa, iż można by było dać dodatkowe pieniądze nauczycielom od wychowania fizycznego, aby mogli prowadzić szkolne kółka sportowe dla piłkarzy bądź siatkarzy. Byłoby na pewno taniej. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż naturalną rzeczą jest fakt, iż w szkołach są klasy sportowe. Członek Komisji Krystyna Mańko wyjaśnił, iż nie ma już klas sportowych w szkołach. Kiedyś były, w chwili obecnej już nie ma. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie zaznaczył, że powinny być klasy sportowe. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że ciężko jest mówić o jakichś radykalnych oszczędnościach, gdy mowa o kreślonym poziomie rozgrywek sportowych, na które jest przeznaczona określona pula pieniędzy. Gdyby drużyna znajdowała się w niższej klasie rozrywkowej, nie byłby wtedy takich kosztów. Nauka dzieci w szkole ma zupełnie inny charakter kosztów oraz poziomu nauki. Podziela inicjatywy działania, sporo pieniędzy przeznaczanych jest na MOSiR, na młodzież, która się tam udziela. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem oraz przyjęła je do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

6 6 W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Członek Komisji Krystyna Mańko poinformowała, iż na poprzedniej Komisji, w której uczestniczyła wstrzymała się od głosu przy tym podpunkcie dlatego, że Komisja domagała się wiadomości na temat na co zostanie potem przeznaczony ten obiekt. Od jednego z Radnych dowiedziała się, iż prawdopodobnie będzie to dom pomocy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie poinformował, iż jemu również brakowało takiej informacji, więc posiłkował się robiąc rozeznanie u parafian. Są tylko takie pogłoski, że planowano tam ośrodek typu pomoc dla osób starszych bądź sala pod wynajem, ale podkreślił, iż są to tylko pogłoski. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zauważył,, iż wszystko może się skończyć, tak jak podobna inwestycja tego typu była, czyli dziekan z parafialnych pieniędzy, bo ok zł wyłożył na projekt, nie dostał żadnego dofinansowania, bo nie spełniał warunków. Tak samo może być tutaj. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż pogłoski mówią, że maja być utworzone jakieś sale na naukę. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski powiedział, że ma nadzieję, że już nauczeni doświadczeniem postąpią mądrzej i rozważniej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż informacja na ten temat mogła być szerzej przygotowana. Czy jest to ratowanie zabytku, czy może jest jakiś inny zamysł przeznaczenia tego obiektu? Komisja zwróciła się prośbą o przygotowanie szerszej informacji na temat planowanego remontu, a mianowicie czy będzie to tylko ratowanie zabytku czy jest jeszcze przewidziany inny cel? W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż chodzi tu o projekt budowy ścieżki rowerowej od zakładu HOOOP w kierunku cmentarzy. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt

7 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. 7 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji ul. Orzeszkowej, Kazimierzowskiej i Kościuszki. Poprosił o przybliżenie tematu. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż Radny Gołębiowski zgłaszał, aby zmienić istniejące znaki drogi i wprowadzić zmiany w obsłudze komunikacji przy tych ulicach. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się również zapytaniem dotyczącym ulicy Asnyka, a mianowicie tam będzie robiona nakładka na asfalt. Interesuje go, czy ta nakładka wystarczy? Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż na pewno trzeba będzie zrobić podbudowę, lecz najpierw należy zedrzeć trochę tego wadliwego asfaltu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał, czy warto inwestować i coś robić bez wymiany chodnika, krawężnika? Nie warto jest chyba robić takiego wycinkowego zakresu. W tym miejscu jest również problem z odwodnieniem, często w okresie letnim woda napływa z pól, stoi zazwyczaj ogromna kałuża. Jego zdaniem zaplanowane prace będą powierzchowne i mogą nie przynieść efektu. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż prace będą niestety powierzchowne, ale żeby zrobić, tak jak należałoby, to całą podbudowę trzeba by było robić, co wiąże się z robieniem całej dokumentacji oraz przebudową całej ulicy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk obawia się, że ta inwestycja nie przyniesie oczekiwanego efektu, ponieważ ulica ta momentami jest naprawdę w bardzo złym stanie. Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski na ulicy tej jest tej chwili pajęczyna, dlatego też planowane jest zerwanie asfaltu w tym miejscu, wyrównanie dolnej warstwy oraz zalanie świeżego asfaltu. Podobna sytuacja jest na ulicy Orlańskiej. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż na ulicy Orlańskiej nie było takiej obawy, że tam się coś posypie, na ul. Asnyka jest ogromne ryzyko. Zwrócił się również zapytaniem dotyczącym monitoringu, a mianowicie jaki teren jest objęty tym projektem? Kierownik Ref. Gk Bogdan Sokołowski wyjaśnił, iż oczekiwania są takie, że projektant zaplanuje tak jak powinno być, oczywiście z pomocą pracowników Urzędu oraz Radnych. Ci, którzy są najbardziej zainteresowani wskażą miejsca, które należałoby przebudować. Osoba kompetentna będzie wiedziała, jak zaplanować przebudowę, zrobić dokumentację. Rozmowy w tej kwestii z Policja już były prowadzone. Przedstawiona kwota jest wystawiona do przetargu. Po sporządzeniu specyfikacji będzie wiadomo więcej, ponieważ określone będą oczekiwania. Po spełnieniu wszystkich procedur już będzie mniej więcej wiadomo ile punktów będzie, ile kamer, ilu ludzi do obsługi monitoringu będzie potrzebnych. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał również o kwotę zł, zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność Działu Działalność usługowa z przeznaczeniem na wykonanie lokalnego Programu Rewitalizacji - dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję Bielskiego Centrum Kultury. Poprosił o wyjaśnienie, kiedy będą składane te wnioski? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż wnioski będą składane wówczas, kiedy będzie ogłoszony nabór.

8 8 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poprosił o wyjaśnienie zwiększenia planu dochodów o kwotę zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż jest to pokłosie decyzji rządowej, że tylko 1zł jest naliczany za dzieci, które zostają w przedszkolu po normatywnym czasie. Na dłuższy czas pobytu jest ta dotacja. Dopiero w tej chwili wchodzi to do budżetu, ze strony wydatkowej już jest wszystko załatwione, ponieważ wcześniej, przed przyjęciem budżetu musiało to być zrobione. Jest to dotacja, której nie było do tej pory. Jest to sytuacja obojętna dla jednostek oświatowych. Należy mieć świadomość, iż zadania oświatowe szkół i przedszkoli musiały być tutaj sfinansowane właściwie przed przyjęciem budżetu. Dotacje przy konstrukcji budżetu jeszcze nie były brane pod uwagę. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem, czy miasto wypuściło obligacje czy nie doszło do przedsięwzięcia? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, że nie, ponieważ nie zostały podpisane umowy. Konkurs został rozstrzygnięty, ale z punktu widzenia banków nie było osoby, która miała umocowanie do podpisu tejże umowy. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk umotywował swoje pytanie tym, iż obligacje to był bardzo kontrowersyjny temat, który na jakiś czas załatwiał pewne sprawy. Zapytał, czy przepisy w jakiś sposób będzie można wykorzystać tak, żeby było łatwiej konstruować budżety w przyszłych latach? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, iż analizując ww. przedstawiony dokument, należy zwrócić szczególna uwagę na str. 6, gdzie znajduje się tabela, w której szczegółowo są przedstawione poszczególne lata. Rok 2016 było NIE w jednej kolumnie, odnosiło się do danych planistycznych na koniec września 2013 roku. Uwzględniając dane planistyczne września 2013 r. oraz kolejnych lat, niestety nie wychodził zakładany wskaźnik, co oznacza nie przyjęcie budżetu oraz niesie za sobą skutki z tego wynikające. Wyjściem z tej sytuacji było zaciągnięcie obligacji, zasadnicze uporządkowanie sytuacji, a przede wszystkim stworzenie możliwości do tego, żeby można było mówić o wkładzie własnym. N8iestety nie doszło do podpisania umowy. W tej chwili, jeżeli chodzi o planowanie wydatków, to trzeba być bardzo ostrożnym, natomiast są jeszcze działania związane z dochodami. Ostatecznie biorąc pod uwagę wykonanie roku, a nie plan, wszystko jak na razie układa się dobrze. Nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy. Ta cała układanka spowodowała zmianę spłat zadłużenia. Wszystko się inaczej rozłożyło. Jak na razie mowa jest o spłacie długu bez odsetek, wszystko jest zależne od tego jak się kształtuje wibor, gdzie w chwili obecnej wszystko wypada jak na razie dla nas z korzyścią. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż panuje taki niepokój, ponieważ w zasadzie w tym roku, to kredyt nie jest jeszcze spłacany. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż jest jeszcze czas na przygotowanie się do tego momentu. Wykonanie roku 2012 zostało spłacone w wysokości 2 mln 873 tys. zł. W chwili obecnej nie było żadnych sygnałów z RIO, że coś jest nie tak. Sytuacja wydaję się pod kontrolą.

9 9 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk uważa, iż wyższe spłaty kredytów pociągną za sobą obniżenie inwestycji. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk najważniejsza sprawą będzie fakt, jak w tym budżecie będziemy funkcjonować. Wynik wskaźnika jest pokłosiem sytuacji dochodów i wydatków bieżących. Oświata, pomoc społeczna, w tych tematach radzimy sobie dobrze, natomiast, jeżeli mowa o inwestycjach, to musi być ta nadwyżka, aby były środki na inwestycje. W przyszłych budżetach roczne inwestycje są ujęte. Wiadomo, że obligacje znacznie ułatwiłyby sprawę, a tej chwili ile będzie można inwestować i jak inwestować zależy od założenia w kolejnych latach. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk podkreślił, iż widoczne jest spowolnienie inwestycyjne. Jeżeli tylko pojawi się szansa, że będzie można zmniejszyć raty kredytów w postaci obligacji lub czego podobnego, to trzeba będzie działać, przesuwać te kredyty w czasie. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż gdyby teraz pojawił się temat większej inwestycji, na którą trzeba by było zdobyć dofinansowanie zewnętrzne, nawet te własne, ze względu na dług, to wiadomo, że pojawiłaby się analiza w tej kwestii, czy wchodzić w taką inwestycję oraz czy brać na to kredyt, czy wchodzić w obligacje bądź obierać jakaś inną formę spłaty. Musi być wkład własny. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie również podkreślił, że przy inwestycjach potrzebny jest wkład własny, ponieważ w przypadku Domu Kultury to trzeba robić dosłownie wszystko, żeby powstawały miejsca pracy. Miasto nie może zupełnie zrezygnować z inwestycji. Uważa, iż należy robić wszystko, żeby pieniądze na inwestycje się znalazły. W takiej sytuacji będzie łatwiej podejmować środki z zewnątrz gminom teraz, jak przedtem. Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż miasta nie stać na dwie podobne inwestycje, czyli BDK oraz hala. Nie stać również miasta na pełne finansowanie przez miasto choćby jednej z tych inwestycji. Poza inwestycją Domu Kultury czy coś się pojawi, to zależy od tego, jakie będą wychodziły wykonania lat kolejnych w budżecie. W tej chwili są środki na wkład własny, na inwestycje, jednak one topnieją trochę w wyniku tej układanki. Wiadomym jest, iż był zaciągnięty kredyt i środki zewnętrzne były przeznaczone na inwestycje. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Bohaterów Września. W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała

10 10 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Bielskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Bielsk Podlaski, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłaty za korzystanie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem jakiego rzędu będą dochody z tego tytułu? Zapytał, czy kwota będzie oscylowała się w wysokości zł? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż ciężko jest stwierdzić, ale wydaje mu się, iż o zł. Nie można będzie mówić. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk wyjaśnił, iż swoje pytanie motywuje tym, iż pieniądze pozyskane z tego tytułu częściowo są znaczone. Nie można tego traktować jako czystego dochodu do kasy miasta czy powiatu, ponieważ te uzyskane pieniądze musza trafiać z powrotem do infrastruktury. Pieniądze te muszą być wydane na znaki, na remonty, nie można tych pieniędzy przeznaczyć na sprzątanie. Pracownik, który będzie wykonywał te zadania, będzie miał utrudniona pracę, ponieważ wszystko będzie wydawane w formie decyzji administracyjnej. Rozkłady przewoźników zmieniają się bardzo często. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. W wyniku głosowania (2-za, 0-przeciw, 1-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Do pkt. 2 Plan remontów infrastruktury komunalnej.

11 11 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie ponowił swoją prośbę dotyczącą naprawy pęknięć w nawierzchni na ul. Glogera. Do pkt. 3 Wstępne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii: czy zasadne jest umieszczenie w Statucie Miasta powierzchni terytorium miasta? Sekretarz Miasta Tamara Korycka wyjaśniła, iż do dokumentu będzie dołączony załącznik, w którym ujęte są granice miasta na stan obecny. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał również, w odniesieniu do 5 ust.2 jakich zadań publicznych przedmiotowy zapis może dotyczyć? Sekretarz Miasta Tamara Korycka wyjaśniła, iż są to zadania publiczne, czyli zadania wspólne. Do pkt. 4 Rozpatrzenie pisma Nr Gp z 2 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Kleszczelowskiej w kierunku wschodnim. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zaproponował, aby nadać nazwę ul. Bursztynowa na całym odcinku ulicy aż do ul. Wysokiej. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy nie można by było nazwy ul. Bursztynowej przedłużyć na całej jej długości? Kierownik Ref. Gp Kazimierz Prus poinformował, iż obowiązuje dwustopniowa procedura, a mianowicie najpierw wniosek jest składany do Urzędu Miasta bądź do Burmistrza Miasta, następnie jest przekazany na posiedzenia Komisji, gdzie jest poddawany pod obrady oraz przedkładany Radzie. W przypadku, gdyby była taka opinia Komisji, zasadna, żeby nadać nazwę na całej długości ulicy, to Urząd wystąpi do właścicieli z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie nazwy całej długości ulicy. Komisja widzi potrzebę nadania nazwy ul. Bursztynowa na całym odcinku ulicy z przedłużeniem aż do ul. Wysokiej. ww. wniosek. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. Dot. zaopiniowania wnioski w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu wyborczego. Sekretarz Miasta Tamara Korycka wyjaśniła, iż w okręgach jednomandatowych osobie stwierdza się wygaśnięcie mandatu, wówczas propozycja brzmi, aby kandydat z tego samego okręgu, który w wyborach uzyskał kolejno największa liczbę głosów przechodził automatycznie. W tej chwili wyglądało to tak, że muszą być wybory.

12 12 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zabierając głos wyjaśnił, iż chodzi tu o miasta i gminy. Podkreślił, iż wydaje mu się, że teraz musiałyby być przeprowadzone wybory. Sekretarz Miasta Tamara Korycka poinformowała, iż na podstawie Kodeksu Wyborczego powinny być zorganizowane nowe wybory, natomiast we wniosku jest propozycja, aby wchodziła osoba, w kolejności od ilości zdobytych głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego na jego miejsce wchodziła kolejna osoba z tej samej listy. W wyniku głosowania (0-za, 1-przeciw, 2-wstrzym.) Komisja negatywnie zaopiniowała Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż został sporządzony Protokół Nr 37/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta z dnia 18 marca 2014 r. Zwrócił się z pytaniem czy są do niego uwagi? W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw,0-wstrzym.) Komisja przyjęła Protokół Nr 37/14. W głosowaniu udział wzięło 3 członków Komisji przy 3 uczestniczących w posiedzeniu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Ignacy Grzybowski

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Br.0012.2.2014 Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r.

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r. Br.0012.16.2013 Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne.

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Br.0012.43.2012 Protokół Nr 19/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 sierpnia 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r. Br.0012.39.2012 Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 25 Gimnazjum Nr 1 w godzinach 11

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 2/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 11.30 W każdym

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 22 września 2014 r.

Protokół Nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 22 września 2014 r. Protokół Nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 22 września 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

3.dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w

3.dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku na programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w Protokół Nr 33/2005 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii w dniu 28 grudnia 2005r. Przewodniczyli

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212 Rady Gminy w Kuślinie z dnia...212 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 213-22 Gminy Kuślin Do opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r.

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 1818 UCHWAŁA NR LI/422/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 lipca 2014 r.

Opole, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 1818 UCHWAŁA NR LI/422/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 1818 UCHWAŁA NR LI/422/14 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo