SZKOŁA OTWARTYCH SERC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA OTWARTYCH SERC"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. UNICEF SZKOŁA OTWARTYCH SERC Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać. (Andre Liege)

2 Kongres dziecięcy

3 Zajęcia w świetlicy szkolnej

4 istniejemy 14 lat postrzegają nas w środowisku jako Szkołę Otwartych Serc, gdzie nie staramy się dzielić uczniów na zdolnych i niezdolnych, dobrych i złych, widząc w każdym dziecku ukryte nawet drobne zdolności i rozwijamy je obecnie uczy się w szkole 670 uczniów w 27 oddziałach od 7 lat uczymy i wychowujemy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadząc oddziały integracyjne jesteśmy w województwie szkołą, która ma najwięcej tych oddziałów 11

5 aktualnie opiekujemy się 56 uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z upośledzeniem umysłowym: - w stopniu lekkim 4 - w stopniu umiarkowanym 1 z niepełnosprawnością ruchową 5 z inwalidztwem wzroku: - niewidome 3 z inwalidztwem słuchu: - słabo słyszące 7 - niesłyszące 1 z autyzmem 1 z chorobami przewlekłymi 10 z zaburzeniami zachowania (zaburzeniami emocjonalnymi) 2 ze sprzężeniami 22

6 dzięki wsparciu samorządu pracujemy w ładnym, dobrze wyposażonym budynku przystosowanym do pracy z uczniami niepełnosprawnymi Szkoła posiada oprócz gabinetów lekcyjnych, 2 sale komputerowe, bibliotekę, świetlicę, hal rekreacyjny o powierzchni 564 m2, salę widowiskowo sportową o powierzchni 1002 m2, mniejszą salę gimnastyczną o powierzchni 258 m2 (wspólnie z Gimnazjum nr 3)

7 Czekamy na oddanie kolejnej części szkoły, gdzie mieścić się będzie stołówka, jadalnia, nowa świetlica oraz Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Pierwsze Kroki wraz z nowoczesnym zapleczem medycznym. w środki dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyposażył nas Europejski Fundusz Społeczny za pośrednictwem Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku i MEN na kwotę 200 tysięcy złotych

8

9 Kadra szkoły to 67 nauczycieli bardzo dobrze przygotowanych do swojej pracy. Kiedy powstawały oddziały integracyjne wielu z nich musiało podnieść swoje kwalifikacje, aby móc sprostać potrzebom uczniów niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe na doskonalenie zawodowe otrzymaliśmy z UM w Malborku. Oprócz kolejnych studiów nauczyciele szkolili się także na różnych kursach doskonalących, których koszt również pokrył budżet miasta Malborka. Szkolenia te zawsze odbywały się w naszej szkole.

10 Aktualnie uczą następujący specjaliści: tyflopedagog 4 surdopedagog 4 oligofrenopedagog 11 logorytmik reedukator psycholog pedagog

11 Zajęcia otwarte dla nauczycieli z Gusiewa

12 Lekcja rytmiki

13 Konferencja dla Rady Gminy Malbork - Gimnazjum Gminne "Od integracji do szkoły otwartej"- wykład o integracji w USA wygłosiła prof. Diane Lea Ryndak, Universitty of Florida, departament of Special Education.

14 Atmosfera szkoły, klimat, w jakim uczy się dziecko jest bardzo ważne. Nie da się oddzielić pracy wychowawczej od edukacyjnej. Stąd w naszej placówce różnorodność realizowanych programów i innowacji: Szkoła z charakterem nauczanie dzieci wartości Program wychowawczy Szkoła Otwartych Serc Przemocy STOP Bezpieczne dzieciaki Spójrz inaczej Przyjaciele Zippiego Strażnicy uśmiechu Szkoła Promująca Zdrowie Język żyrafy porozumienie bez przemocy Efektywne nauczanie

15 Kurs Bezpieczne dzieciaki

16 Kurs języka miganego

17 Kurs dotyczący dysleksji rozwojowej

18 XIX wieczny model szkoły odejdzie z hukiem do lamusa na rzecz edukacji skonfigurowanej, dostosowanej do potrzeb każdego ucznia! Ćwiczenia, które pomagają się uczyć dzieciom w naszej szkole: ćwiczenia, które dodają energii: picie wody, pajacyk, szybki marsz, oddychanie, rakiety ćwiczenia relaksacyjne: opukiwanie całego ciała, rozciąganie się, masaż ramion, energiczne podnoszenie i opuszczanie ramion, wizualizacja, relaks dla oczu, relaks dla nadgarstków, masaż palców dłoni, tai chi ćwiczenia integrujące: żonglowanie, rysowanie mandali, gimnastyka wg Gridnera Umiejętność uczenia się: szybkiego efektywnego staje się najważniejszą umiejętnością człowieka.

19 Efektywne uczenie się to uczenie się: Polisensorycznie: angażujące zmysły wzrok, słuch, dotyk, ruch Obupółkulowo: angażujące język, logikę, intuicję, wyobraźnię, emocje, rytm, ruch W odpowiednim stanie aktywacji (integracja, skupienie, relaks) Wielointeligentnie Wspomagane przez nowoczesne metody: Kinezjologię edukacyjną Dennsisona (gimnastyka mózgu) Muzykę sprzyjającą koncentracji uwagi (Bach, Corelli, Haendel, Vivaldi), muzykę dobrą do podsumowania i powtórki wiadomości (Bach, Vivaldi), tworzenie pozytywnego nastawienia do nauki (Louis Armstrong) Metody Harmina (zdania podsumowujące, test powtórka, praca domowa z możliwością wyboru i inne) Obserwacja, dyskusja, gry dydaktyczne, drama, odgrywanie ról..

20 Żonglowanie piłeczkami

21 NAUCZYCIELE MUSZĄ ZREZYGNOWAĆ Z JEDNEGO STYLU NAUCZANIA DLA WSZYSTKICH DZIECI. DOBRA POMOC EDUKACYJNA POLEGA NA WSPIERANIU KARIERY KAŻDEGO UCZNIA, CZYLI KREOWANIU SYTUACJI, W KTÓRYCH KAŻDY MOŻE W CZYMŚ WYGRAĆ! PRAWDZIWYM POWODEM SŁABYCH WYNIKÓW W NAUCE JEST TO, ŻE DZIECI NIE UCZĄ SIĘ, JAK SIĘ UCZYĆ. (Gardner, Ormstein, Thompson)

22 Oferta edukacyjna: zajęcia lekcyjne: język angielski, język niemiecki od klasy I rytmika w klasach I III lekcje z komputerem w klasach II III lekcje twórczości w klasach I V zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe koło plastyczne, techniczne, informatyczne koło języka migowego zajęcia sportowe imprezy: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Nauki, Festiwal Kultury, SMS dla serca, Festiwal Rekreacji i Zabawy, Kampania na rzecz Praw Dziecka, Parlament Dziecięcy

23 Święto szkoły

24 Ortofrajda

25 Festiwal Rekreacji i Zabawy

26 Dogoterapia Festiwal Rekreacji i Zabawy

27 Współpraca z rodzicami: Rada Rodziców Rada Szkoły Fundacja Szkoła Otwartych Serc wspieranie działalności innowacyjnej i edukacyjnej, współpraca z instytucjami państwowymi, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, którym są bliskie sprawy oświaty i wychowania, wzbogacanie warsztatu dydaktycznego szkoły i pomoc w ukończeniu inwestycji szkolnych wsparcie finansowe i rzeczowe w kształceniu nauczycieli i realizacji programów autorskich zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dla rodzin ubogich dofinansowywanie podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, leków dla osób niepełnosprawnych, chorych i ubogich; Efekty: warsztaty dla rodziców, Bal Sylwestrowy, Bal Dobrych Serc, koncerty

28 Współpraca z innymi: UNICEF CMPPP Warszawa PPP Malbork Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Warszawa Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub Szkół Uczących się Fundusz Małych Projektów PHARE Euroregion Bałtyk Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji Socrates Comenius Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy J. Owsiaka Szkoła Podstawowa nr 10 Tczew Szkoła Podstawowa nr 2 Prabuty Przedszkole nr 13 Malbork Szkoły UNICEF-u

29 Klasyfikacja roczna klas integracyjnych w odniesieniu do średniej szkoły 4,7 4,5 szkoła 4,3 6A 6B 4,1 5A 4A 3,9 4B 3,7 3,5 2003/ / /2006

30 2003/ / /2006 szkoła 4,14 4,12 4,19 6a 4,24 4,21 4,33 6b 4,40 4,14 4,36 4,57 4,50 5a 4a 4,39 4b 4,03

31 Wyniki sprawdzianu klas szóstych arkusz A5 uczniowie słabowidzący szkoła województwo 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z informacji wykorzystanie wiedzy w praktyce suma

32 Wyniki sprawdzianu klas szóstych arkusz A7 uczniowie niesłyszący i słabo słyszący szkoła województwo 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z informacji wykorzystanie wiedzy w praktyce suma

33 Wyniki sprawdzianu klas szóstych arkusz A8 uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim szkoła województwo 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z informacji wykorzystanie wiedzy w praktyce suma

34 Osiągnięcia w konkursach.. Klasa Ia: Udział uczennicy w konkursie recytatorskim na szczeblu rejonowym III miejsce w konkursie ortograficznym Znaczne postępy w nauce dzieci z dysfunkcją słuchu Klasa Ib: I miejsce klasy w konkursie Piosenka 5 i hymnu UNICEF-u I miejsce w biegach przełajowych klas pierwszych (chłopcy) i IV dziewcząt I miejsce w tenisie stołowym chłopców I miejsce w olimpiadzie ortograficznej Klasa II a: Wyróżnienia za udział w konkursach plastycznych I miejsce w Biegach przełajowych dziewcząt I miejsce w Biegach przełajowych chłopców III miejsce w konkursie recytatorskim

35 Klasa II b: I, II i III miejsce w biegach przełajowych chłopców I i III miejsce w Szkolnym Turnieju Tenisa Stołowego Zakwalifikowanie się uczennicy do Miejskiego Konkursu Recytatorskiego I, II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim III miejsce w szkolnej olimpiadzie ortograficznej Wyróżnienia dla trojga uczniów Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Uczniowie rozwijają talenty w szkolnym kółku teatralnym, w zespole tanecznym Iskierki, na lekcjach twórczości w szkole i PPP, w sekcji karate Klasa III a: I, II, III miejsce w biegach przełajowych II miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim Sukcesy uczennicy niewidomej: III miejsce w szkolnej olimpiadzie ortograficznej II miejsce i nagroda publiczności w Regionalnym Festiwalu Piosenki Integracyjnej Przyjaźń to największy skarb Grand Prix festiwalu Boże Narodzenie w sztuce I miejsce w eliminacjach rejonowych Konkursu Poezji Polskiej

36 Klasa III b: I miejsce w konkursie plastycznym z języka angielskiego II, III miejsce w szkolnych biegach przełajowych I miejsce należących kategorii zespołów tanecznych uczennic należących do zespołu Tęcza w XXX Artystycznej Wiośnie Młodości II miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym II miejsce uczennicy w mistrzostwach gimnastyki artystycznej dziewcząt Wyróżnienie uczniów w konkursie Mam prawo do I miejsce drużynowe chłopców w unihokeja w Potyczkach sportowych klas integracyjnych I miejsce chłopców w tenisie stołowym Potyczkach sportowych klas integracyjnych Klasa IV a: I miejsce klasy w szkolnym Kabaretonie I miejsce klasy na festiwalu Białe Boże Narodzenie I miejsce w biegach przełajowych chłopców III miejsce w konkursie literackim Mimozami jesień się zaczyna Wyróżnienie w międzyszkolnym konkursie literackim Każdy inny, wszyscy razem Wyróżnienie w konkursie literackim Jest miłość za nic I i III miejsce w szkolnym konkursie Liga matematyczna

37 Klasa V a: I miejsce klasy w szkolnych rozgrywkach piłki siatkowej I miejsce w szkolnym etapie Ligi matematycznej Wyróżnienie w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Woda Bezpieczeństwo Ja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi I i II miejsce w konkursie recytatorskim Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 12 w pływaniu Udział Bartka Bukatko w programie TVN Zielone drzwi ( r.), który propaguje idee integracji Klasa V b: I miejsce klasy na Festiwalu Piosenki Turystycznej TRAMP 2004 I miejsce klasy w szkolnym konkursie Poznaję kraje Unii Europejskiej I miejsce w sztafecie pływackiej dziewcząt w Mistrzostwach Malborskich Szkół Podstawowych I miejsce ucznia w Międzyszkolnych Mistrzostwach Malborka w pływaniu II i III miejsce w zawodach pływackich o Puchar dyrektora G3 Zawodnik WOPR Malbork w międzynarodowych zawodach pływackich w Nordhomer ( 30 Internationales Nordhomer Pfingstschwimmfest)

38 Udział w rozgrywkach piłki koszykowej pod hasłem Graj z Lotosem Nagroda dla ucznia niesłyszącego za konkurs plastyczny Woda Bezpieczeństwo Ja Urząd Miejski, etap powiatowy Dyplom za bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA (SGGW Warszawa) oraz I miejsce na szczeblu szkolnym Wyróżnienie dla uczennicy na regionalnym festiwalu piosenki Przyjaźń to największy skarb Wyróżnienie na Nadbałtyckim Festiwalu Piosenki Dziecięcej Laureatka malborskiej edycji Wygraj sukces, udział w dalszych eliminacjach w Brodnicy Udział uczennicy w Europejskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Sosnowcu IV miejsce w olimpiadzie języka angielskiego Udział uczniów Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2005 Laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas V Uczestnictwo trzech osób w konkursie Test Oxford Plus

39 Końcoworoczne wyniki nauczania w roku szkolnym 2003/2004 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kl. IV A i IV b. Klasa IVA średnia klasy 4,24 Przemek 4 Paulina 3,78 Sylwia 3,75 3,44 Damian 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

40 Klasa IVB 4,4 średnia klasy 4,5 Mateusz 3,67 Dawid 4,11 Katarzyna Dawid 3,67 Wojciech 3,89 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

41 Końcoworoczne wyniki nauczania w roku szkolnym 2004/2005 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kl. IV A, V A i V b. Klasa 4 A Kamil 4,2 Tomasz 4 Kamila 4,2 3,7 Natalia 4,2 Magdalena 3,8 Bartosz 4,57 średnia klasy 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

42 Klasa V A 3,7 Damian 3,4 Maciej Sylwia 4,2 Przemek 4 3,9 Paulina 4,2 średnia klasy 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

43 KLASA V B średnia klasy 4,13 Mateusz 4,78 Dawid 3,9 Kasia 3,7 Dawid 3,2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

44 WNIOSKI: zmniejszyć liczebność uczniów do 20 w klasie (odpowiednia subwencja z MEN na ten cel) postawić na podmiotową pracę z uczniem, to przełoży się na wyniki w nauczaniu i wychowaniu wdrożyć wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od momentu narodzenia do rozpoczęcia nauki w przedszkolu czy w szkole odciążyć PPP diagnoza dziecka powinni zajmować się specjaliści w szkołach ci, którzy na co dzień pracują z dziećmi. Poradnie powinny służyć celom wyższym terapii, wspomaganiem rozwoju dziecka, rodzica, nauczyciela. Powołać zespoły diagnostyczne w każdej szkole.

45 Wpisy z Serdecznej Księgi gości, odwiedzających Szkołę Podstawową Nr 5 w Malborku D. Stanek-Gutowska (z-ca Burmistrza Malborka), r.: W tygodniu promującym zdrowy styl życia z wyrazami szacunku dla grona pedagogicznego Szkoły Promującej Zdrowie z ogromnym podziwem dla nauczycieli klas integracyjnych. M.Jakubczak (koordynator programu Porozumienie w szkole ), r.: Obserwuję: grupę wspaniale twórczych nauczycieli. Czuję: radość i satysfakcję. Potrzebuję: propagować Porozumienie bez przemocy. Proszę: o dalszą współpracę.

46 E. Charmułowicz (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu): Szkoła jest przyjazna nie tylko dzieciom jest otwarta i serdeczna także dla innych nauczycieli i dyrektorów, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i sukcesami. Bardzo dziękuję za wielką gościnność i życzliwość Pani Dyrektor i Nauczycielom, licząc na dalszą współpracę, życzę wielu sukcesów i radości z pracy. Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach: W podzięce za miłe przyjęcie, cenne uwagi na temat organizacji i funkcjonowania oddziałów integracyjnych w dowód pamięci i przyjaźni z nadzieją przyszłej współpracy.

47 T.Serafin (główny wizytator MENiS), r.: Dziękuję za pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych, dziękuję za pracę na rzecz tworzenia klimatu tolerancji dla inności drugiego człowieka, dziękują za dobre i skuteczne nauczanie z uwzględnieniem potrzeb każdego dziecka. Wszystkie te działania wymagają dużych kompetencji, życzliwości i akceptacji dzieci oraz wspólnego realizowania celów przyjętych w programie dydaktyczno wychowawczym szkoły. Gratuluję całemu Gronu Pedagogicznemu na czele z Panią Dyrektor. Życzę dalszych sukcesów w pracy i szczęścia osobistego.

48 "Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym" (Pestalozzi)

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ:

WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ: WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ TYTUŁ: Marzenia są po to, aby je realizować - stworzenie szkoły z oddziałami integracyjnymi CEL DZIAŁAŃ: dostosowanie bazy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo