WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE"

Transkrypt

1 Mszana Dolna WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2015/MRPO na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej w ramach projektu MRPO /14 pn.: Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w części: urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny i ploter oraz unieważnienia w części: zestaw komputerowy, program do prezentacji i grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d w ramach prowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2015/MRPO. W przedmiotowym zapytaniu wybrano, w ramach następujących elementów tj. urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny i ploter następujące najkorzystniejsze oferty: Nazwa urządzenia Oferta nr Nazwa wykonawcy Urządzenie 1.8 CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia wielofunkcyjne Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 2 szt. 20 Projektor 1.8 CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia multimedialny z Góra ul. Powstańców Wielkopolskich ekranem 2 szt. 20 Ploter 1 szt. 1.8 CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Wartość Punktacja brutto 782, , , Zestawienie i streszczenie złożonych ofert w poszczególnych elementach przedstawiono poniżej. W przedmiotowym zapytaniu dokonano w ramach następujących elementów tj. zestaw komputerowy, program do prezentacji i grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d unieważnia zapytania ofertowego. Uzasadnienie unieważnienia dla ww. elementów przedstawiono poniżej. 1

2 1. Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. Najkorzystniejsza oferta Numer oferty nadanej przez Zamawiającego: 1.8 Firma: CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Cena brutto (suma za 2 szt.): 782,28 zł Kryterium cena (wartość): 100,00 Zestawienie i streszczenie złożonych ofert Lp. Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto za 2 szt Cena brutto za 2 szt Kryterium - cena (0- min; 100- max) COM Michał Karczewski ,80 833,69 93,83 Warszawa ul. Rembielińska 3/ YAMO Sp. z o.o Katowice 780,00 959,40 81,54 ul. Roździeńskiego 188b FHU HORYZONT Lech Krzysztof 747,97 920,00 85, Gorlice ul. 11-go Listopada MAN COMPLEX Kielce ul. 770,00 947,10 82,60 Przyborowskiego 4/ Firma POLAŃSKI Sp.J. Usługi 670,00 824,10 94,93 komputerowe Nowy Targ ul. Galicy COPY OFFICE Anna Kutyła , ,00 8,71 Kraków ul. Stachiewicza PPHU ZUBER Wrocław ul , ,00 63,60 Krakowska 29C CPU ZETO Sp. z o.o ,00 782,28 100,00 Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich Anromeda Małgorzata Gomółka , ,29 11, Nowy Sącz ul. Kilińskiego 78A Uwaga: Sposób wyliczenia dla kryterium cena: (cena min/cena oferty)*100*100% Nie odrzucono żadnej oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1.8 spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert dla elementu urządzenie wielofunkcyjne. 2

3 2. Projektor multimedialny z ekranem 2 szt. Najkorzystniejsza oferta Numer oferty nadanej przez Zamawiającego: 1.8 Firma: CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Cena brutto (suma za 2 szt.): 4.250,39 zł Kryterium cena (wartość): 100,00 Zestawienie i streszczenie złożonych ofert Lp. Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto za 2 szt Cena brutto za 2 szt Kryterium - cena (0- min; 100- max) COM Michał Karczewski , ,01 86,21 Warszawa ul. Rembielińska 3/ YAMO Sp. z o.o Katowice 3 632, ,36 95,14 ul. Roździeńskiego 188b FHU HORYZONT Lech Krzysztof 4 333, ,00 79, Gorlice ul. 11-go Listopada MAN COMPLEX Kielce ul , ,28 42,47 Przyborowskiego 4/ Firma POLAŃSKI Sp.J. Usługi 5 780, ,40 59,79 komputerowe Nowy Targ ul. Galicy COPY OFFICE Anna Kutyła , ,00 25,98 Kraków ul. Stachiewicza PPHU ZUBER Wrocław ul , ,00 75,12 Krakowska 29C CPU ZETO Sp. z o.o , ,39 100,00 Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich Anromeda Małgorzata Gomółka , ,00 69, Nowy Sącz ul. Kilińskiego 78A Uwaga: Sposób wyliczenia dla kryterium cena: (cena min/cena oferty)*100*100% Nie odrzucono żadnej oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1.8 spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert dla elementu projektor multimedialny z ekranem. 3

4 3. Ploter 1 szt. Najkorzystniejsza oferta Numer oferty nadanej przez Zamawiającego: 1.8 Firma: CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich 20 Cena brutto (suma za 1 szt.): 3.129,12 zł Kryterium cena (wartość): 100,00 Zestawienie i streszczenie złożonych ofert Lp. Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena netto za 1 szt Cena brutto za 1 szt Kryterium - cena (0- min; 100- max) COM Michał Karczewski , ,01 99,34 Warszawa ul. Rembielińska 3/ YAMO Sp. z o.o Katowice 2 580, ,40 98,60 ul. Roździeńskiego 188b FHU HORYZONT Lech Krzysztof 3 813, ,00 66, Gorlice ul. 11-go Listopada MAN COMPLEX Kielce ul , ,25 98,80 Przyborowskiego 4/ PPHU ZUBER Wrocsław ul , ,00 94,22 Krakowska 29C CPU ZETO Sp. z o.o , ,12 100,00 Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich Anromeda Małgorzata Gomółka , ,94 95, Nowy Sącz ul. Kilińskiego 78A Uwaga: Sposób wyliczenia dla kryterium cena: (cena min/cena oferty)*100*100% Nie odrzucono żadnej oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1.8 spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert dla elementu ploter. 4

5 4. Zestaw komputerowy, program do prezentacji i grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d unieważnienie i uzasadnienie w oparciu o &4 ust 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro netto obowiązujący w jednostce. 1. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie zestaw komputerowy, program do tworzenia grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d zawiera błędy. Nieprawidłowości polegają m.in. na zbyt ogólnym opisie przedmiotu zamówienia, niewystarczającym do poprawnego przedstawienia przez oferentów cen za elementy i tym samym do błędnego wyboru najkorzystniejszej oferty. Opis przedmiotu zamówienia winien być szczegółowy i na tyle poprawnie przedstawiony (poprzez parametry, dane techniczne i inne jasno określone elementy) by nie stwarzać problemów i wątpliwości w jego wycenie. 2. Poprawny opis przedmiotu zamówienia jest jednym z elementów warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty Wykonawców. 3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przedstawiony przez Zamawiającego opis przedmiotu ma wpływ na wynik postępowania. 5. W przedmiotowym postępowaniu niewłaściwe określenie przedmiotu zamówienia spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert. Do takich wniosków prowadzi analiza zaproponowanych cen przez Wykonawców: a. Zestaw komputerowy - cena najniższa wynosi 5.657,40,00 zł netto a najwyższa ,00,00 zł netto b. Program do prezentacji i grafiki - cena najniższa wynosi 307,00 zł netto a najwyższa 3.129,19 zł netto c. Program do rysunków technicznych 2d i 3d - cena najniższa wynosi 10,00 zł netto a najwyższa 4635,00 zł netto i tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej. 6. Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający unieważnia postępowanie. 7. Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów. 8. Nieporównywalność ofert oraz brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej wynikające z nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia mają charakter nieusuwalny, bowiem upłynął już termin składania ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 9. Reasumując: Dyrektor MOW w oparciu o & 4 ust 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro netto obowiązujący w jednostce, unieważnia zapytanie ofertowe nr 1 w części zestaw komputerowy, program do tworzenia grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d. 5

6 Jednocześnie Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej informuje, iż w najbliższym czasie ponownie ogłosi zapytanie ofertowe na elementy: zestaw komputerowy, program do prezentacji i grafiki i program do rysunków technicznych 2d i 3d, na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym. Dyrektor MOW Małgorzata Wróbel Do wiadomości: 1. COM Michał Karczewski Warszawa ul. Rembielińska 3/8 2. YAMO Sp. z o.o Katowice ul. Roździeńskiego 188b 3. FHU HORYZONT Lech Krzysztof Gorlice ul. 11-go Listopada MAN COMPLEX Kielce ul. Przyborowskiego 4/1 5. Firma POLAŃSKI Sp.J. Usługi komputerowe Nowy Targ ul. Galicy COPY OFFICE Anna Kutyła Kraków ul. Stachiewicza PPHU ZUBER Wrocław ul. Krakowska 29C 8. CPU ZETO Sp. z o.o Jelenia Góra ul. Powstańców Wielkopolskich Anromeda Małgorzata Gomółka Nowy Sącz ul. Kilińskiego 78A Zamieszczono: Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Zamawiającego 6

Dla inwestycji: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Dla inwestycji: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001810

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001810 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr M110001810 Prowadzone na podstawie Regulaminu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Dyrektywy przez Spółki Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Piła, dnia 11 marca 2011 r.

Piła, dnia 11 marca 2011 r. 1 Piła, dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego dot. projektu pt. Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo