UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe: Zadanie 1 ubezpieczenie majątkowe I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych II. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/dewastację IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia oraz administrowania mieniem, w tym zarządzania i administrowania drogami V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację Zadanie 2 ubezpieczenie komunikacyjne VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów VII. Ubezpieczenie Auto-Casco VIII. Ubezpieczenie NNW IX. Ubezpieczenie assistance Zadanie 3 - dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej X. Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowanego mienia, administrowania mienia 2. Zamawiający: Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 NIP: REGON: Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy: 3.1 Okres ubezpieczenia dla zadania 1 ubezpieczenie majątkowe r. do r. 1

2 3.2. Okres ubezpieczenia dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne termin zawarcia umów ubezpieczenia komunikacyjnego dla wszystkich pojazdów znajduje się przy danych technicznych każdego z pojazdów (terminy nie są wyrównane) zadanie 2 (str ) Okres ubezpieczenia dla zadania 3 dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej r. do r. 4. Płatność składki: 4.1 Dla zadania 1 ubezpieczenia majątkowe - we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń płatność składki ubezpieczeniowej dokonywana będzie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto, w trzech ratach: pierwsza rata płatna do dnia r. druga rata płatna do dnia r. trzecia rata płatna do dnia r. UWAGA! Suma rat pierwszej i drugiej nie może przekroczyć 80% wartości ubezpieczenia. 4.2 Dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń komunikacyjnych płatność składki ubezpieczeniowej dokonana zostanie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto jednorazowo w terminie do 14 dni od daty wystawienia kompletu 4.3 Dla zadania 3 dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - płatność składki ubezpieczeniowej dokonywana będzie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto, w trzech ratach: pierwsza rata płatna do dnia r. druga rata płatna do dnia r. trzecia rata płatna do dnia r. 5. Miejsce ubezpieczenia: Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 siedziba główna zamawiającego. 5.2 pozostałe mienie będące przedmiotem ubezpieczenia znajdujące się na terenie miasta Bielsko- Biała. 5.3 dla elektronicznego sprzętu przenośnego miejscem ubezpieczenia jest terytorium Europy. 6. Postanowienia dodatkowe: 6.1 Ubezpieczyciel zobowiązuje się do kompleksowej obsługi wszystkich umów w tym także zgłaszanych szkód oraz do wyznaczenia indywidualnego koordynatora realizacji zawartych umów, który będzie współpracował z Zamawiającym/poszkodowanym i z którym Zamawiający/poszkodowany w razie potrzeby będzie miał możliwość kontaktu bezpośredniego (poza infolinią/kontaktem online). 6.2 Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapewnić obsługę na odpowiednim poziomie, w szczególności w zakresie likwidacji szkód majątkowych, komunikacyjnych oraz bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku (od ) poza kontaktem z infolinią lub online. Ponadto oświadcza, iż spełni warunki klauzuli likwidacji szkód w ubezpieczeniu majątkowym oraz klauzuli szczegółowe zasady likwidacji szkód w ubezpieczeniu komunikacyjnym. 6.3 Ubezpieczyciel zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy do spotkania w siedzibie Zamawiającego z szczególnym uwzględnieniem omówienia i ustalenia procedur likwidacji szkód, obiegu dokumentów, wymogów ze strony ubezpieczyciela oraz oczekiwań i wymogów ze strony Zamawiającego z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia. 6.4 Treść umowy ubezpieczenia stanowić będą również klauzule załączone do niniejszego SIWZ na zastosowanie, których wyraził zgodę ubezpieczyciel pod warunkiem, że ich postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2

3 6.5 W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul załączonych do SIWZ. 6.6 W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne. 3

4 ZADANIE 1 UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W ZAKRESIE PEŁNYM 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Typ wartości z VAT Suma ubezpieczenia Budynki i budowle* Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Budowle w tym mienie zamontowane na terenie miasta Bielska-Białej: ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym, dźwigi osobowe windy zainstalowane na zewnątrz, zadaszenia i konstrukcje z tworzyw sztucznych i szklanych, ** Maszyny, urządzenia, wyposażenie z włączeniem sprzętu elektronicznego pow. 5 lat Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Sumy stałe Księgowa brutto ,51 PLN Mienie pracownicze Sumy stałe 60 x1 000,00 zł ,00 PLN Gotówka w schowku Pierwsze ryzyko Nominalna ,00 PLN Przedmioty niskocenne Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa ,00 PLN Zamontowane na zewnątrz całodobowe oświetlenie mostów i innych budowli, infrastruktury administrowanych przez MZD w Bielsku-Białej Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN * suma ubezpieczenia: 1) wartość budynków określono w następujący sposób: powierzchnię całkowitą przemnożono przez koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni tego typu budynków administracyjnych (na podstawie dokumentacji likwidacji szkód mienia o podobnych charakterze i standardzie) i przyjęto wartość zł brutto za 1m2; ogrodzenie, bramy itp. znajdujące się przy siedzibie głównej MZD przy ul. Grażyńskiego 10 2) obejmuje wartości budynków i budowli (w tym ogrodzenia, bramy itp.), nakładów adaptacyjnych, wartości instalacji, urządzeń i elementów zamontowanych na zewnątrz budynku lub budowli (między innymi: szyldy, reklamy itp.), w tym także elementy elektroniczne będące częścią składową budynku lub budowli; ** Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym: 1. Ekran nr 10 dł ok. 42m z wypełnieniem szklanym (2m wysokości szklanej) lokalizacja przy ul. Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 4

5 2. Ekran nr 11 wypełnieniem szklane tylko 3 przęsła od strony ekran nr 10 lokalizacja Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 3. Ekran nr 9 dł 136 m wypełnienie szklane na całej długości o wysokości 1,5 m lokalizacja zjazd z ul. Andersa do ul. Babiogórskiej na wysokości ekranu 10 tylko po prawej stronie koszt PLN brutto 4. Ekrany akustyczne od węzła Hulanka (przy blokach) w kierunku ul. Mireckiego częściowo z wypełnieniem szklanym ok. 180m, koszt ok PLN brutto szkło klejone 5. Kontynuacja ekranów akustycznych z wypełnieniem szklanym przy blokach w kier. ul. Mireckiego dł ok. 110 m do ul. Mireckiego, koszt wypełnień ze szkła klejonego, zabezpieczeniem antygraffiti PLN brutto 6. Ekran akustyczne nr 6 i 7 ok. 80 m od ul. Mireckiego w stronę ul. Babiogórskiej, koszt wypełnienie szklanego ok PLN brutto wraz z zabezpieczeniem antygraffiti. 7. Ekrany z wypełnieniem szklanym EA2 i EA3 dł ok. 136 mb i wys. 6m. Lokalizacja ul. Andersa na wysokości ul. Twardej 23,33,35 koszt wypełnień szklanych PLN brutto 8. Ekrany z wypełnieniem szklanym ul. Andersa na wysokości posesji Andersa 408 z zabezpieczeniem antygraffiti koszt wypełnień szklanych PLN brutto 9. Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklany przy inwestycji budowy DK52 lokalizacja ul. Wyzwolenia koszt ok PLN brutto 10. Wypełnienie ekranów akustycznych na wiadukcie w ciągu Al. Gen. Andersa nad ul. Nad Potokiem w B-B, ok. 80 m długości wartość PLN brutto 11. Wypełnienie ekranów akustycznych w ciągu Al. Generała Andersa w rejonie ul. Nad Potokiem (na murze oporowym T-Wall), ok. 90 m długości wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. 3 Maja (Ul. Matejki Dworzec PKP): zadaszenie szklane od ul. Matejki ok. 180 m2 wartość PLN brutto; zadaszenie szklane od Dworca PKP ok. 10 m2 wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. Piastowską: kabina windy od strony Mickiewicza wartość PLN brutto; kabina windy od strony Traugutta wartość PLN brutto Dźwig osobowy Plac Chrobrego: szklana konstrukcja nadszybia wraz z przedsionkiem wartość PLN; kabina z wyposażeniem wraz z kompletem drzwi wartość PLN brutto Dźwig osobowy przy przejściu podziemnym pod ul. Żywiecka (obok Magury): 2 szt. Dźwigów (2x kabina z wyposażeniem+4 szt. Drzwi +2 przedsionki od strony poziomu jezdni wartość PLN brutto UWAGA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w 2013 roku wykonał generalnego remontu poszycia dachowego wraz z wymianą papy na nową. Informacje dodatkowe o lokalizacji Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 (siedziba MZD B-B) Budynek A 1 Konstrukcja ścian budynku beton / żelbeton x cegła x blach stalowa panele stalowe płyty warstwowe (jakie wypełnienie?) 5

6 inne (jakie?) pustak 2 Pokrycie dachu papa x dachówka blach inne (jakie?) 3 Ogrzewanie budynku miejskie elektryczne własne kotłownia czym opalane 4 Instalacja w budynkach elektryczna x gazowa wodociągowa x amoniakalna odgromowa x 5 Zaopatrzenie w wodę własne Miejskie x 6 Kondygnacje liczba kondygnacji 2 7 Podpiwniczenie TAK/NIE nie przeznaczenie pomieszczeń 8 Zagrożenie powodziowe odległość od najbliższej rzeki 10 m (rzeka uregulowana brak szkód) 9 Czy są aktualne badania instalacja kominowa Tak/rok instalacja elektryczna 3 lata temu instalacja gazowa brak 10 Zabezpieczenia p. Tak od do Ochrona zewnętrzna kradzieżowe ochroniarz Teren ogrodzony tak Teren oświetlony tak 2. Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu będące następstwem: 2.1. pożaru/ognia, dymu, sadzy, 2.2. bezpośredniego uderzenia pioruna, 2.3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym i pośredniego uderzenia pioruna upadku statku powietrznego, 2.4. wybuchu/eksplozji, implozji, 2.5. wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., 2.6. powodzi, spływu wód po zboczach, 2.7. gradu, deszczu nawalnego, 2.8. pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, uszkodzeniu, rozerwaniu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; wszelkiego typu instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN i dotyczy instalacji należących do budynków naporu śniegu lub lodu, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, 6

7 2.12. uderzenia pojazdu upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie katastrofy budowlanej (limit poniżej pkt. 5.5) huku ponaddźwiękowego, graffiti, wandalizmu (dewastacja) (limit poniżej pkt. 5.4) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń. 3. System ubezpieczenia: 3.1. Środki trwałe: sumy stałe 3.2. Niskocenne składniki mienia oraz gotówka: pierwsze ryzyko 4. Udziały własne: 4.1. Franszyza integralna: zniesiona 4.2. Franszyza redukcyjna: 200 PLN 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają: Szkody powstałe wskutek działania silnego wiatru / huraganu. Poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., chyba że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania gdy huragan nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną również szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty inne budowle i przedmioty, linie napowietrzne, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru 5.2 Szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.3 Szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia. 5.4 Szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne / nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti), 7

8 5.5 Szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 1. nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 2. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 3. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.6 Szkody powstałe w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych będących własnością ubezpieczającego. 5.7 Szkody powstałe w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej w tym linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) będące własnością ubezpieczającego. 5.8 Szkody powstałe w parkingach, drogach dojazdowych, podjazdach, chodnikach, ogrodzeniach, bramach znajdujących się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji 5.9 Szkody wodociągowe pokryte będą również szkody wynikające z cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń, instalacji niepublicznej sieci kanalizacyjnej Wszelkiego typu szkody zalaniowe - Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu W zakresie ryzyka szkód wodociągowych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym pękania mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.12 Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania lub innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 5.13 Szkody powstałe podczas huraganu o parametrze o którym mowa w pkt. 5.1 w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 PLN. 6. Klauzule dodatkowe 6.1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Klauzula automatycznego pokrycia 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe, b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 8

9 ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ¾ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ¼ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w drugim półroczu. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja 6.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe (w tym mienie administrowane nie będące na wykazie środków trwałych) są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto / wartości deklarowanej nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, pozostałe mienie w tym sprzęt elektroniczny, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem 9

10 prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności ,00 PLN Klauzula kosztów dodatkowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona, koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), 10

11 kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów), koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem, koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki, koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych, koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ,00 PLN) Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych w formie papierowej) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż PLN w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: - robót ziemnych, - prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem 11

12 konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz mienia będącego przedmiotem w. w. robót/ prac do PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia mienia W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. 12

13 6.19. Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych 1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. 2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji. 3. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji Klauzula przechowywania/składowania mienia Ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu jego przechowywania lub składowania, nie wyłączając majątku przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu (w tym na podłodze), o ile jest to uzasadnione rodzajem lub charakterem, czy właściwościami mienia Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula wartości księgowej brutto W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 13

14 zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania Klauzula - wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych wg wartości odtworzeniowej (dotyczy budynków i budowli w tym budowli na zewnątrz), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia technicznego, (amortyzacji) i lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania oraz potrącenia zużycia nie będzie mieć zastosowania Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia suma prewencyjna Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż w ramach klauzuli prewencyjnej roczny limit ,00 PLN, podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika / składników majątku Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich, powstałe wskutek sabotażu, a także strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad, niepokojów społecznych w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody będące następstwem akcji (indywidualnych czy grupowych) organizowanych z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego bądź zdezorganizowania pracy transportu publicznego, zakładów usługowych, wytwórczych i innych prowadzących działalność gospodarczą i innych tego typu zdarzeń włącznie z aktami terroryzmu. Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. II. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Instalacje oświetleniowe i iluminacyjne wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (np. Sygnalizatory świetlne itp.) Szyby i inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych lub metali, wykładziny ścienne System ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 PLN Pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 PLN 14

15 itp; elementy zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli (w tym także ekrany, zadaszenia, konstrukcje szklane i tworzyw sztucznych, kabiny dźwigów osobowych, oraz elementy szklane lub z tworzyw sztucznych całodobowego oświetlenia mostów i innych obiektów infrastruktury administrowanych przez MZD na terenie Bielska-Białej Uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia i ustawienia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie Pierwsze ryzyko odtworzeniowa 5.000,00 PLN 2. Zakres ubezpieczenia: Zakres pełny - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową między innymi od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych; zamontowanych na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, w tym także instalacje oświetleniowe i iluminacyjne oraz szkła (oszklenia) stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, powstałe wskutek zadrapania, poplamienia bądź zmiany barwy. 3. Udziały własne: 3.1. Franszyza integralna: 100,00 PLN 3.2. Franszyza redukcyjna: zniesiona 4. Klauzule dodatkowe: 4.1.Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora. 15

16 4.2. Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; 4.7. Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego. 4.9 Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie 16

17 w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania Klauzula lokalizacji Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie miasta Bielsko-Biała bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji (szczególnie dotyczy to ekranów dźwiękochłonnych). W odniesieniu do budowli, maszyn i urządzeń przenośnych ochroną objęte jest mienie w miejscu użytkowania na terenie miasta Bielsko-Biała (mienie będące własnością MZD lub pod jego administracją zarządzaniem). Dotyczy również wszystkich nowych lokalizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O WANDALIZM / DEWASTACJĘ 1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Konsumpcja sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Maszyny i urządzenia (w tym także Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN zamontowane na zewnątrz, między innymi elementy całodobowego oświetlenia mostów i innych obiektów infrastruktury administrowanych przez MZD na terenie Bielska-Białej) Gotówka od kradzieży z włamaniem w Pierwsze ryzyko Tak 8 000,00 PLN lokalu Gotówka od rabunku w lokalu Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN Gotówka w transporcie na terenie miasta Bielska-Białej Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN 2. Zakres ubezpieczenia - winien obejmować między innymi następujące ryzyka i koszty: Za szkody spowodowane przez: 1) kradzież z włamaniem - uważa się: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, 2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź 17

18 pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 3) Wandalizm celowe zniszczenie - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w ust. 1, 2. 4) Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, udokumentowane przez ubezpieczającego koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi - w kwocie nie większej niż równowartość ,00 PLN 3. System ubezpieczenia: na I ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 4. Udziały własne: 4.1. Franszyza integralna zniesiona, 4.2. Franszyza redukcyjna zniesiona, 5. Klauzule dodatkowe: 5.1. Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja 5.2. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe (w tym mienie administrowane nie będące na wykazie środków trwałych) są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia Klauzula przewłaszczenia mienia W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego Klauzula przeniesienia mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, w tym także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi objętymi ochroną. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych 18

19 podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi PLN sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. Odpowiedzialność jest warunkowana, wyposażeniem lokalizacji zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowych Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego Klauzula lokalizacji Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie miasta Bielsko-Biała bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji (szczególnie dotyczy to 19

20 ekranów dźwiękochłonnych). W odniesieniu do budowli, maszyn i urządzeń przenośnych ochroną objęte jest mienie w miejscu użytkowania na terenie miasta Bielsko-Biała (mienie będące własnością MZD lub pod jego administracją zarządzaniem). Dotyczy również wszystkich nowych lokalizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki samorządowej. Z zastrzeżeniem w przypadku popełnienia przestępstwa, konieczności zgłoszenia zdarzenia na Policję Klauzula zawiadomienia o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciel o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie wynikało z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku Klauzula kradzieży zwykłej W granicach limitu 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęta jest kradzież / zabór gotówki i/lub mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży na skutek kradzieży niespełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Ubezpieczający winien w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia informacji o szkodzie powiadomić najbliższą jednostkę policji o niniejszym zdarzeniu. IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, POSIADANIA I UŻYTKOWANIA MIENIA ORAZ ADMINISTROWANIEM MIENIEM, W TYM ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA DROGAMI 1. Założenia do warunków ubezpieczenia: 1.1. Składka stała, nie podlegająca rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia Definicja pracownika rozumianego jako osoba fizyczna obejmuje wszystkie możliwe formy współpracy dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie formy umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, kontrakty menedżerskie). Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy Termin odpowiedzi MZD na potwierdzenie okoliczności powstania szkody - Ubezpieczający zastrzega sobie siedmiodniowy termin odpowiedzi na potwierdzenie okoliczności zaistnienia szkody licząc od daty zebrania wszystkim informacji, dokumentów i danych, jakie w swoim piśmie wyszczególnia Ubezpieczyciel. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, gdy w związku z faktycznie prowadzoną działalnością (statutową) lub posiadanym, użytkowanym, czy też administrowanym mieniem oraz zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg publicznych i wewnętrznych ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) i/lub niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) będzie zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej 20

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 1.03.2015 r. DO 29.02.2016 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 1.03.2015 r. DO 29.02.2016 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPZOZ ZZLOiZ im. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w MAKOWIE MAZOWIECKIM Znak sprawy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach ubezpieczenia, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

1. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA

1. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA Załącznik nr 1a do SIWZ Wykaz klauzul dodatkowych Zadanie I Poniższe klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) zgodnie z OWU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Umowy zostaną zawarte i będą zarządzane i wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie:

Pytanie nr 2: Dla poszczególnych składowych wskazanych do ubezpieczenia proszę o dookreślenie wg poniższego schematu: Ubezpieczone mienie: W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 1: Prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do SIWZ

Załącznik nr 1do SIWZ Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81 43-382 Bielsko-Biała na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH

ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH ZADANIE B UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD RYZYK WSZYSTKICH Ubezpieczający, Ubezpieczony POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Kędzierzynie - Koźlu MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Załącznik nr 2...... Wykonawca ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O SPEŁNIANIU WARUNKÓW Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki z art.

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie/część nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 29.11.2011 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/203/2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dywity w okresie 01.12.2011 r. - 30.11.2014 r. I. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo