UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe: Zadanie 1 ubezpieczenie majątkowe I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych II. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/dewastację IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia oraz administrowania mieniem, w tym zarządzania i administrowania drogami V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację Zadanie 2 ubezpieczenie komunikacyjne VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów VII. Ubezpieczenie Auto-Casco VIII. Ubezpieczenie NNW IX. Ubezpieczenie assistance Zadanie 3 - dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej X. Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowanego mienia, administrowania mienia 2. Zamawiający: Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 NIP: REGON: Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy: 3.1 Okres ubezpieczenia dla zadania 1 ubezpieczenie majątkowe r. do r. 1

2 3.2. Okres ubezpieczenia dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne termin zawarcia umów ubezpieczenia komunikacyjnego dla wszystkich pojazdów znajduje się przy danych technicznych każdego z pojazdów (terminy nie są wyrównane) zadanie 2 (str ) Okres ubezpieczenia dla zadania 3 dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej r. do r. 4. Płatność składki: 4.1 Dla zadania 1 ubezpieczenia majątkowe - we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń płatność składki ubezpieczeniowej dokonywana będzie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto, w trzech ratach: pierwsza rata płatna do dnia r. druga rata płatna do dnia r. trzecia rata płatna do dnia r. UWAGA! Suma rat pierwszej i drugiej nie może przekroczyć 80% wartości ubezpieczenia. 4.2 Dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń komunikacyjnych płatność składki ubezpieczeniowej dokonana zostanie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto jednorazowo w terminie do 14 dni od daty wystawienia kompletu 4.3 Dla zadania 3 dodatkowe (nadwyżkowe) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - płatność składki ubezpieczeniowej dokonywana będzie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto, w trzech ratach: pierwsza rata płatna do dnia r. druga rata płatna do dnia r. trzecia rata płatna do dnia r. 5. Miejsce ubezpieczenia: Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 siedziba główna zamawiającego. 5.2 pozostałe mienie będące przedmiotem ubezpieczenia znajdujące się na terenie miasta Bielsko- Biała. 5.3 dla elektronicznego sprzętu przenośnego miejscem ubezpieczenia jest terytorium Europy. 6. Postanowienia dodatkowe: 6.1 Ubezpieczyciel zobowiązuje się do kompleksowej obsługi wszystkich umów w tym także zgłaszanych szkód oraz do wyznaczenia indywidualnego koordynatora realizacji zawartych umów, który będzie współpracował z Zamawiającym/poszkodowanym i z którym Zamawiający/poszkodowany w razie potrzeby będzie miał możliwość kontaktu bezpośredniego (poza infolinią/kontaktem online). 6.2 Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapewnić obsługę na odpowiednim poziomie, w szczególności w zakresie likwidacji szkód majątkowych, komunikacyjnych oraz bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku (od ) poza kontaktem z infolinią lub online. Ponadto oświadcza, iż spełni warunki klauzuli likwidacji szkód w ubezpieczeniu majątkowym oraz klauzuli szczegółowe zasady likwidacji szkód w ubezpieczeniu komunikacyjnym. 6.3 Ubezpieczyciel zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy do spotkania w siedzibie Zamawiającego z szczególnym uwzględnieniem omówienia i ustalenia procedur likwidacji szkód, obiegu dokumentów, wymogów ze strony ubezpieczyciela oraz oczekiwań i wymogów ze strony Zamawiającego z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia. 6.4 Treść umowy ubezpieczenia stanowić będą również klauzule załączone do niniejszego SIWZ na zastosowanie, których wyraził zgodę ubezpieczyciel pod warunkiem, że ich postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2

3 6.5 W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul załączonych do SIWZ. 6.6 W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne. 3

4 ZADANIE 1 UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W ZAKRESIE PEŁNYM 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Typ wartości z VAT Suma ubezpieczenia Budynki i budowle* Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Budowle w tym mienie zamontowane na terenie miasta Bielska-Białej: ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym, dźwigi osobowe windy zainstalowane na zewnątrz, zadaszenia i konstrukcje z tworzyw sztucznych i szklanych, ** Maszyny, urządzenia, wyposażenie z włączeniem sprzętu elektronicznego pow. 5 lat Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Sumy stałe Księgowa brutto ,51 PLN Mienie pracownicze Sumy stałe 60 x1 000,00 zł ,00 PLN Gotówka w schowku Pierwsze ryzyko Nominalna ,00 PLN Przedmioty niskocenne Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa ,00 PLN Zamontowane na zewnątrz całodobowe oświetlenie mostów i innych budowli, infrastruktury administrowanych przez MZD w Bielsku-Białej Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN * suma ubezpieczenia: 1) wartość budynków określono w następujący sposób: powierzchnię całkowitą przemnożono przez koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni tego typu budynków administracyjnych (na podstawie dokumentacji likwidacji szkód mienia o podobnych charakterze i standardzie) i przyjęto wartość zł brutto za 1m2; ogrodzenie, bramy itp. znajdujące się przy siedzibie głównej MZD przy ul. Grażyńskiego 10 2) obejmuje wartości budynków i budowli (w tym ogrodzenia, bramy itp.), nakładów adaptacyjnych, wartości instalacji, urządzeń i elementów zamontowanych na zewnątrz budynku lub budowli (między innymi: szyldy, reklamy itp.), w tym także elementy elektroniczne będące częścią składową budynku lub budowli; ** Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym: 1. Ekran nr 10 dł ok. 42m z wypełnieniem szklanym (2m wysokości szklanej) lokalizacja przy ul. Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 4

5 2. Ekran nr 11 wypełnieniem szklane tylko 3 przęsła od strony ekran nr 10 lokalizacja Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 3. Ekran nr 9 dł 136 m wypełnienie szklane na całej długości o wysokości 1,5 m lokalizacja zjazd z ul. Andersa do ul. Babiogórskiej na wysokości ekranu 10 tylko po prawej stronie koszt PLN brutto 4. Ekrany akustyczne od węzła Hulanka (przy blokach) w kierunku ul. Mireckiego częściowo z wypełnieniem szklanym ok. 180m, koszt ok PLN brutto szkło klejone 5. Kontynuacja ekranów akustycznych z wypełnieniem szklanym przy blokach w kier. ul. Mireckiego dł ok. 110 m do ul. Mireckiego, koszt wypełnień ze szkła klejonego, zabezpieczeniem antygraffiti PLN brutto 6. Ekran akustyczne nr 6 i 7 ok. 80 m od ul. Mireckiego w stronę ul. Babiogórskiej, koszt wypełnienie szklanego ok PLN brutto wraz z zabezpieczeniem antygraffiti. 7. Ekrany z wypełnieniem szklanym EA2 i EA3 dł ok. 136 mb i wys. 6m. Lokalizacja ul. Andersa na wysokości ul. Twardej 23,33,35 koszt wypełnień szklanych PLN brutto 8. Ekrany z wypełnieniem szklanym ul. Andersa na wysokości posesji Andersa 408 z zabezpieczeniem antygraffiti koszt wypełnień szklanych PLN brutto 9. Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklany przy inwestycji budowy DK52 lokalizacja ul. Wyzwolenia koszt ok PLN brutto 10. Wypełnienie ekranów akustycznych na wiadukcie w ciągu Al. Gen. Andersa nad ul. Nad Potokiem w B-B, ok. 80 m długości wartość PLN brutto 11. Wypełnienie ekranów akustycznych w ciągu Al. Generała Andersa w rejonie ul. Nad Potokiem (na murze oporowym T-Wall), ok. 90 m długości wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. 3 Maja (Ul. Matejki Dworzec PKP): zadaszenie szklane od ul. Matejki ok. 180 m2 wartość PLN brutto; zadaszenie szklane od Dworca PKP ok. 10 m2 wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. Piastowską: kabina windy od strony Mickiewicza wartość PLN brutto; kabina windy od strony Traugutta wartość PLN brutto Dźwig osobowy Plac Chrobrego: szklana konstrukcja nadszybia wraz z przedsionkiem wartość PLN; kabina z wyposażeniem wraz z kompletem drzwi wartość PLN brutto Dźwig osobowy przy przejściu podziemnym pod ul. Żywiecka (obok Magury): 2 szt. Dźwigów (2x kabina z wyposażeniem+4 szt. Drzwi +2 przedsionki od strony poziomu jezdni wartość PLN brutto UWAGA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w 2013 roku wykonał generalnego remontu poszycia dachowego wraz z wymianą papy na nową. Informacje dodatkowe o lokalizacji Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 (siedziba MZD B-B) Budynek A 1 Konstrukcja ścian budynku beton / żelbeton x cegła x blach stalowa panele stalowe płyty warstwowe (jakie wypełnienie?) 5

6 inne (jakie?) pustak 2 Pokrycie dachu papa x dachówka blach inne (jakie?) 3 Ogrzewanie budynku miejskie elektryczne własne kotłownia czym opalane 4 Instalacja w budynkach elektryczna x gazowa wodociągowa x amoniakalna odgromowa x 5 Zaopatrzenie w wodę własne Miejskie x 6 Kondygnacje liczba kondygnacji 2 7 Podpiwniczenie TAK/NIE nie przeznaczenie pomieszczeń 8 Zagrożenie powodziowe odległość od najbliższej rzeki 10 m (rzeka uregulowana brak szkód) 9 Czy są aktualne badania instalacja kominowa Tak/rok instalacja elektryczna 3 lata temu instalacja gazowa brak 10 Zabezpieczenia p. Tak od do Ochrona zewnętrzna kradzieżowe ochroniarz Teren ogrodzony tak Teren oświetlony tak 2. Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu będące następstwem: 2.1. pożaru/ognia, dymu, sadzy, 2.2. bezpośredniego uderzenia pioruna, 2.3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym i pośredniego uderzenia pioruna upadku statku powietrznego, 2.4. wybuchu/eksplozji, implozji, 2.5. wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., 2.6. powodzi, spływu wód po zboczach, 2.7. gradu, deszczu nawalnego, 2.8. pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, uszkodzeniu, rozerwaniu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; wszelkiego typu instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN i dotyczy instalacji należących do budynków naporu śniegu lub lodu, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, 6

7 2.12. uderzenia pojazdu upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie katastrofy budowlanej (limit poniżej pkt. 5.5) huku ponaddźwiękowego, graffiti, wandalizmu (dewastacja) (limit poniżej pkt. 5.4) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń. 3. System ubezpieczenia: 3.1. Środki trwałe: sumy stałe 3.2. Niskocenne składniki mienia oraz gotówka: pierwsze ryzyko 4. Udziały własne: 4.1. Franszyza integralna: zniesiona 4.2. Franszyza redukcyjna: 200 PLN 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają: Szkody powstałe wskutek działania silnego wiatru / huraganu. Poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., chyba że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania gdy huragan nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną również szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty inne budowle i przedmioty, linie napowietrzne, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru 5.2 Szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.3 Szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia. 5.4 Szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne / nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti), 7

8 5.5 Szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 1. nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 2. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 3. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.6 Szkody powstałe w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych będących własnością ubezpieczającego. 5.7 Szkody powstałe w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej w tym linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) będące własnością ubezpieczającego. 5.8 Szkody powstałe w parkingach, drogach dojazdowych, podjazdach, chodnikach, ogrodzeniach, bramach znajdujących się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji 5.9 Szkody wodociągowe pokryte będą również szkody wynikające z cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń, instalacji niepublicznej sieci kanalizacyjnej Wszelkiego typu szkody zalaniowe - Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu W zakresie ryzyka szkód wodociągowych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym pękania mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.12 Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania lub innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 5.13 Szkody powstałe podczas huraganu o parametrze o którym mowa w pkt. 5.1 w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 PLN. 6. Klauzule dodatkowe 6.1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Klauzula automatycznego pokrycia 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe, b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 8

9 ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ¾ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ¼ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w drugim półroczu. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja 6.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe (w tym mienie administrowane nie będące na wykazie środków trwałych) są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto / wartości deklarowanej nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, pozostałe mienie w tym sprzęt elektroniczny, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem 9

10 prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności ,00 PLN Klauzula kosztów dodatkowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona, koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), 10

11 kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów), koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem, koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki, koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych, koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ,00 PLN) Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych w formie papierowej) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż PLN w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: - robót ziemnych, - prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem 11

12 konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz mienia będącego przedmiotem w. w. robót/ prac do PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia mienia W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. 12

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo